Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWDY Läkartidningen 03-04/2016
Lakartidningen.se 2016-01-14

Lärosäten bekräftar felaktigheter i Macchiarinis CV

Två lärosäten bekräftar för Läkartidningen att uppgifter i den tidigare oredlighetsanklagade kirurgen Paolo Macchiarinis CV inte stämmer.

Michael Lövtrup

Som Läkartidningen rapporterat har den amerikanska tidskriften Vanity Fair i ett långt reportage om Paolo Macchiarini, som bland annat är verksam vid Karolinska institutet, fört fram uppgifter om att denne ska kommit med felaktiga uppgifter i sitt CV.

Det gäller dels att Paolo Macchiarini ska varit »full professor« – dvs haft en ordinarie professur – vid den medicinska högskolan i Hannover sedan mars 2001, dels att han ska ha genomgått en masterutbildning i biostatistik vid universitetet i Birmingham, Alabama (UAB) 1990-1991. Dessa uppgifter, som återfinns i olika CV:n som Macchiarini lämnat in till Karolinska institutet, ska enligt Vanity Fair ha förnekats av respektive lärosäte.

När Vanity Fair bad Paolo Macchiarini kommentera uppgifterna svarade han aldrig. Till Läkartidningen uppgav Paolo Macchiarini däremot i ett mejl att uppgifterna var »fullständigt falska« och skickade två dokument till stöd.

Det ena är ett intyg från medicinska högskolan i Hannover, MHH, enligt vilket han belönades med professors grad 2001. Det rör sig dock enligt uppgift till Läkartidningen från MHH:s pressavdelning om en utnämning till adjungerad professor, vilket meriteringsmässigt väger väsentligt lättare än en ordinarie professur. Av informationen från MHH framgår vidare att det sjukhus i Hannover där Paolo Macchiarini arbetat inte, som det framstår i hans CV, är en akademisk klinik utan ett kommunalt sjukhus utan koppling till MHH.

Det andra dokumentet, från universitetet i Birmingham, intygar att Paolo Macchiarini våren 1989 godkänts på en kurs i statistiska metoder vid lärosätet. Från UAB bekräftar man att Macchiarini hade en ettårig post doc-tjänst vid universitetets cancercentrum vid denna tid. Däremot har man inga som helst uppgifter om att Paolo Macchiarini skulle ha genomgått en tvåårig masterutbildning i biostatistik. 

Kommentarer (6)

 • Megalomani?

  2016-01-14 16:40 | Det kommer mera! Karolinska Institutet har en del att förklara.

  Björn Öjerskog, öl, kir.klin. Uddevalla sjukhus

  Jäv:

 • Vanity Fair

  2016-01-14 19:14 | Intressant artikel: http://www.vanityfair.com/news/2016/01/celebrity-surgeon-nbc-news-producer-scam

  Håkan Brorson, Doc, öl, IKVM, Malmö

  Jäv:

 • Ausserplanmässiger Professor

  2016-01-20 21:47 | Enligt tidigare information i dagstidningar fick han titeln apl Prof, alltså "ausserplanmässiger Professor" i Tyskland vilket motsvarar närmast en docentur i Sverige medan en svensk adjungerade professor motsvarar en Stiftungsprofessor i de tysktalande länderna. Likväl en svensk doktorsgrad jämförs bäst med en tysk "Habilitation" för "Privat-Dozent". Allt detta inom medicin medan de akademiska graderna i naturvetenskap och humaniora är ungefär som i Sverige.

  Hanns-Ulrich Marschall, Professor, Sahlgrenska

  Jäv:

 • Ausserplanmässiger Professor

  2016-01-22 00:02 | Enligt http://lexikon24.nu/svenska-tyska-lexikon.html översätts ausserplanmässiger Professor som adjungerad professor. I andra ordöcker översätts det till icke ordinarie professor som innehållsmässigt har samma innebörd som den svenska adjungerad professor.

  Magnus Ingelman-Sundberg, Professor, Karolinska Institutet

  Jäv:

 • Låt gå för adjungerad professor, men det Macchiarini har gjort är ju kriminellt!

  2016-01-22 12:08 | Jag har nu sett del 2 av SVT:s dokumentär om Macchiarinis verksamhet. Det som framkommer är helt förfärande, ur väldigt många aspekter. Megalomani är bara förnamnet. Det bemötande som läkarna visar den stackars ca 35 år gamla ryska kvinnan när hennes konstgjorda luftstrupe inte fungerar är vedervärdigt. Den konstgjorda luftstrupen har inte böjts på det sätt som Macchiarini och hans team hävdat, och kvinnan är orolig över detta. Macchiarinai ljuger och säger att allt är bra. Kvinnan är helt förtvivlad och gråter. Då säger en av de ryska läkarna: "Sluta grina. Kom ihåg att såren läker snabbare hos en vinnare. Sluta grina." Kvinnan var benignt sjuk, hade sannolikt flera decennier kvar att leva, men charmades av Macchiarini och lät honom operera in en plaststrupe som det inte gjorts vederbörliga djurförsök på först. Hon kvävdes sedan långsamt till döds, samtidigt som det pågick förruttnelseprocesser omkring inplantatet. Hon avlider cirka två år efter operationen. Bara detta enstaka fall borde leda till en fängelsedom. Dessvärre har denne kirurg offrat betydligt fler patienter. Och hade KI från början gjort en vederhäftig granskning av hans CV och forskning och intervjuat referenser, så hade ingenting av detta skett.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

 • Instämmer med Sven Román

  2016-01-22 14:24 | Det är ett mycket högt straffvärde förknippat med det Macchiarini och medhjälpare gjorde mot den ryska småbarnsmamman. KI:s ledning bör avgå med skam som utan att noga undersöka anlitade denna person till andras förfång. Psykopati är den uppenbara diagnosen när det gäller förövaren.

  Göran Lundgren, pesionerad psykiater, pensionär

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Nu utreds behovet av introduktion till ST

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Detta som en del i en förnyad läkarutbildning. () 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. () 28 JUL 2016

Annons Annons

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

bild

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

bild

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

bild

Kvinnor med urinvägsinfektion
i barndomen
följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (1 kommentar) 26 JUL 2016

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016