Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWDY Läkartidningen 03-04/2016
Lakartidningen.se 2016-01-14

Lärosäten bekräftar felaktigheter i Macchiarinis CV

Två lärosäten bekräftar för Läkartidningen att uppgifter i den tidigare oredlighetsanklagade kirurgen Paolo Macchiarinis CV inte stämmer.

Michael Lövtrup

Som Läkartidningen rapporterat har den amerikanska tidskriften Vanity Fair i ett långt reportage om Paolo Macchiarini, som bland annat är verksam vid Karolinska institutet, fört fram uppgifter om att denne ska kommit med felaktiga uppgifter i sitt CV.

Det gäller dels att Paolo Macchiarini ska varit »full professor« – dvs haft en ordinarie professur – vid den medicinska högskolan i Hannover sedan mars 2001, dels att han ska ha genomgått en masterutbildning i biostatistik vid universitetet i Birmingham, Alabama (UAB) 1990-1991. Dessa uppgifter, som återfinns i olika CV:n som Macchiarini lämnat in till Karolinska institutet, ska enligt Vanity Fair ha förnekats av respektive lärosäte.

När Vanity Fair bad Paolo Macchiarini kommentera uppgifterna svarade han aldrig. Till Läkartidningen uppgav Paolo Macchiarini däremot i ett mejl att uppgifterna var »fullständigt falska« och skickade två dokument till stöd.

Det ena är ett intyg från medicinska högskolan i Hannover, MHH, enligt vilket han belönades med professors grad 2001. Det rör sig dock enligt uppgift till Läkartidningen från MHH:s pressavdelning om en utnämning till adjungerad professor, vilket meriteringsmässigt väger väsentligt lättare än en ordinarie professur. Av informationen från MHH framgår vidare att det sjukhus i Hannover där Paolo Macchiarini arbetat inte, som det framstår i hans CV, är en akademisk klinik utan ett kommunalt sjukhus utan koppling till MHH.

Det andra dokumentet, från universitetet i Birmingham, intygar att Paolo Macchiarini våren 1989 godkänts på en kurs i statistiska metoder vid lärosätet. Från UAB bekräftar man att Macchiarini hade en ettårig post doc-tjänst vid universitetets cancercentrum vid denna tid. Däremot har man inga som helst uppgifter om att Paolo Macchiarini skulle ha genomgått en tvåårig masterutbildning i biostatistik. 

Kommentarer (6)

 • Megalomani?

  2016-01-14 16:40 | Det kommer mera! Karolinska Institutet har en del att förklara.

  Björn Öjerskog, öl, kir.klin. Uddevalla sjukhus

  Jäv:

 • Vanity Fair

  2016-01-14 19:14 | Intressant artikel: http://www.vanityfair.com/news/2016/01/celebrity-surgeon-nbc-news-producer-scam

  Håkan Brorson, Doc, öl, IKVM, Malmö

  Jäv:

 • Ausserplanmässiger Professor

  2016-01-20 21:47 | Enligt tidigare information i dagstidningar fick han titeln apl Prof, alltså "ausserplanmässiger Professor" i Tyskland vilket motsvarar närmast en docentur i Sverige medan en svensk adjungerade professor motsvarar en Stiftungsprofessor i de tysktalande länderna. Likväl en svensk doktorsgrad jämförs bäst med en tysk "Habilitation" för "Privat-Dozent". Allt detta inom medicin medan de akademiska graderna i naturvetenskap och humaniora är ungefär som i Sverige.

  Hanns-Ulrich Marschall, Professor, Sahlgrenska

  Jäv:

 • Ausserplanmässiger Professor

  2016-01-22 00:02 | Enligt http://lexikon24.nu/svenska-tyska-lexikon.html översätts ausserplanmässiger Professor som adjungerad professor. I andra ordöcker översätts det till icke ordinarie professor som innehållsmässigt har samma innebörd som den svenska adjungerad professor.

  Magnus Ingelman-Sundberg, Professor, Karolinska Institutet

  Jäv:

 • Låt gå för adjungerad professor, men det Macchiarini har gjort är ju kriminellt!

  2016-01-22 12:08 | Jag har nu sett del 2 av SVT:s dokumentär om Macchiarinis verksamhet. Det som framkommer är helt förfärande, ur väldigt många aspekter. Megalomani är bara förnamnet. Det bemötande som läkarna visar den stackars ca 35 år gamla ryska kvinnan när hennes konstgjorda luftstrupe inte fungerar är vedervärdigt. Den konstgjorda luftstrupen har inte böjts på det sätt som Macchiarini och hans team hävdat, och kvinnan är orolig över detta. Macchiarinai ljuger och säger att allt är bra. Kvinnan är helt förtvivlad och gråter. Då säger en av de ryska läkarna: "Sluta grina. Kom ihåg att såren läker snabbare hos en vinnare. Sluta grina." Kvinnan var benignt sjuk, hade sannolikt flera decennier kvar att leva, men charmades av Macchiarini och lät honom operera in en plaststrupe som det inte gjorts vederbörliga djurförsök på först. Hon kvävdes sedan långsamt till döds, samtidigt som det pågick förruttnelseprocesser omkring inplantatet. Hon avlider cirka två år efter operationen. Bara detta enstaka fall borde leda till en fängelsedom. Dessvärre har denne kirurg offrat betydligt fler patienter. Och hade KI från början gjort en vederhäftig granskning av hans CV och forskning och intervjuat referenser, så hade ingenting av detta skett.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

 • Instämmer med Sven Román

  2016-01-22 14:24 | Det är ett mycket högt straffvärde förknippat med det Macchiarini och medhjälpare gjorde mot den ryska småbarnsmamman. KI:s ledning bör avgå med skam som utan att noga undersöka anlitade denna person till andras förfång. Psykopati är den uppenbara diagnosen när det gäller förövaren.

  Göran Lundgren, pesionerad psykiater, pensionär

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons