Annons

Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWDY Läkartidningen 03-04/2016
Lakartidningen.se 2016-01-14

Lärosäten bekräftar felaktigheter i Macchiarinis CV

Två lärosäten bekräftar för Läkartidningen att uppgifter i den tidigare oredlighetsanklagade kirurgen Paolo Macchiarinis CV inte stämmer.

Michael Lövtrup

Som Läkartidningen rapporterat har den amerikanska tidskriften Vanity Fair i ett långt reportage om Paolo Macchiarini, som bland annat är verksam vid Karolinska institutet, fört fram uppgifter om att denne ska kommit med felaktiga uppgifter i sitt CV.

Det gäller dels att Paolo Macchiarini ska varit »full professor« – dvs haft en ordinarie professur – vid den medicinska högskolan i Hannover sedan mars 2001, dels att han ska ha genomgått en masterutbildning i biostatistik vid universitetet i Birmingham, Alabama (UAB) 1990-1991. Dessa uppgifter, som återfinns i olika CV:n som Macchiarini lämnat in till Karolinska institutet, ska enligt Vanity Fair ha förnekats av respektive lärosäte.

När Vanity Fair bad Paolo Macchiarini kommentera uppgifterna svarade han aldrig. Till Läkartidningen uppgav Paolo Macchiarini däremot i ett mejl att uppgifterna var »fullständigt falska« och skickade två dokument till stöd.

Det ena är ett intyg från medicinska högskolan i Hannover, MHH, enligt vilket han belönades med professors grad 2001. Det rör sig dock enligt uppgift till Läkartidningen från MHH:s pressavdelning om en utnämning till adjungerad professor, vilket meriteringsmässigt väger väsentligt lättare än en ordinarie professur. Av informationen från MHH framgår vidare att det sjukhus i Hannover där Paolo Macchiarini arbetat inte, som det framstår i hans CV, är en akademisk klinik utan ett kommunalt sjukhus utan koppling till MHH.

Det andra dokumentet, från universitetet i Birmingham, intygar att Paolo Macchiarini våren 1989 godkänts på en kurs i statistiska metoder vid lärosätet. Från UAB bekräftar man att Macchiarini hade en ettårig post doc-tjänst vid universitetets cancercentrum vid denna tid. Däremot har man inga som helst uppgifter om att Paolo Macchiarini skulle ha genomgått en tvåårig masterutbildning i biostatistik. 

Kommentarer (6)

 • Megalomani?

  2016-01-14 16:40 | Det kommer mera! Karolinska Institutet har en del att förklara.

  Björn Öjerskog, öl, kir.klin. Uddevalla sjukhus

  Jäv:

 • Vanity Fair

  2016-01-14 19:14 | Intressant artikel: http://www.vanityfair.com/news/2016/01/celebrity-surgeon-nbc-news-producer-scam

  Håkan Brorson, Doc, öl, IKVM, Malmö

  Jäv:

 • Ausserplanmässiger Professor

  2016-01-20 21:47 | Enligt tidigare information i dagstidningar fick han titeln apl Prof, alltså "ausserplanmässiger Professor" i Tyskland vilket motsvarar närmast en docentur i Sverige medan en svensk adjungerade professor motsvarar en Stiftungsprofessor i de tysktalande länderna. Likväl en svensk doktorsgrad jämförs bäst med en tysk "Habilitation" för "Privat-Dozent". Allt detta inom medicin medan de akademiska graderna i naturvetenskap och humaniora är ungefär som i Sverige.

  Hanns-Ulrich Marschall, Professor, Sahlgrenska

  Jäv:

 • Ausserplanmässiger Professor

  2016-01-22 00:02 | Enligt http://lexikon24.nu/svenska-tyska-lexikon.html översätts ausserplanmässiger Professor som adjungerad professor. I andra ordöcker översätts det till icke ordinarie professor som innehållsmässigt har samma innebörd som den svenska adjungerad professor.

  Magnus Ingelman-Sundberg, Professor, Karolinska Institutet

  Jäv:

 • Låt gå för adjungerad professor, men det Macchiarini har gjort är ju kriminellt!

  2016-01-22 12:08 | Jag har nu sett del 2 av SVT:s dokumentär om Macchiarinis verksamhet. Det som framkommer är helt förfärande, ur väldigt många aspekter. Megalomani är bara förnamnet. Det bemötande som läkarna visar den stackars ca 35 år gamla ryska kvinnan när hennes konstgjorda luftstrupe inte fungerar är vedervärdigt. Den konstgjorda luftstrupen har inte böjts på det sätt som Macchiarini och hans team hävdat, och kvinnan är orolig över detta. Macchiarinai ljuger och säger att allt är bra. Kvinnan är helt förtvivlad och gråter. Då säger en av de ryska läkarna: "Sluta grina. Kom ihåg att såren läker snabbare hos en vinnare. Sluta grina." Kvinnan var benignt sjuk, hade sannolikt flera decennier kvar att leva, men charmades av Macchiarini och lät honom operera in en plaststrupe som det inte gjorts vederbörliga djurförsök på först. Hon kvävdes sedan långsamt till döds, samtidigt som det pågick förruttnelseprocesser omkring inplantatet. Hon avlider cirka två år efter operationen. Bara detta enstaka fall borde leda till en fängelsedom. Dessvärre har denne kirurg offrat betydligt fler patienter. Och hade KI från början gjort en vederhäftig granskning av hans CV och forskning och intervjuat referenser, så hade ingenting av detta skett.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

 • Instämmer med Sven Román

  2016-01-22 14:24 | Det är ett mycket högt straffvärde förknippat med det Macchiarini och medhjälpare gjorde mot den ryska småbarnsmamman. KI:s ledning bör avgå med skam som utan att noga undersöka anlitade denna person till andras förfång. Psykopati är den uppenbara diagnosen när det gäller förövaren.

  Göran Lundgren, pesionerad psykiater, pensionär

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Vårdköerna växer igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Annons Annons
bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

bild

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Män stod bakom många inlägg i Macchiariniaffären

Nyheter | Det var mest män som snyntes i kommentarsfälten till artiklar om den så kallade Macchiariniaffären. Det framgår av Jörgen Lundälvs genomgång av 314 kommentarer till 55 artiklar i Läkartidningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin. I de fall där den kommenterades specialitet framgick var psykiatri vanligast. Ämnen som oftast kommenterades var KI-ledningens agerande, granskningsprocessen och etik. (2 kommentarer) 21 JUN 2016

Något färre fall av invasiva grupp A-streptokockinfektioner

Nyheter | Säsongen 2014–2015 minskade antalet invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (GAS) något jämfört med säsongen innan. Det framgår av Folkhälsomyndigheten säsongsrapport. () 20 JUN 2016

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons