Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWDY Läkartidningen 03-04/2016
Lakartidningen.se 2016-01-14

Lärosäten bekräftar felaktigheter i Macchiarinis CV

Två lärosäten bekräftar för Läkartidningen att uppgifter i den tidigare oredlighetsanklagade kirurgen Paolo Macchiarinis CV inte stämmer.

Michael Lövtrup

Som Läkartidningen rapporterat har den amerikanska tidskriften Vanity Fair i ett långt reportage om Paolo Macchiarini, som bland annat är verksam vid Karolinska institutet, fört fram uppgifter om att denne ska kommit med felaktiga uppgifter i sitt CV.

Det gäller dels att Paolo Macchiarini ska varit »full professor« – dvs haft en ordinarie professur – vid den medicinska högskolan i Hannover sedan mars 2001, dels att han ska ha genomgått en masterutbildning i biostatistik vid universitetet i Birmingham, Alabama (UAB) 1990-1991. Dessa uppgifter, som återfinns i olika CV:n som Macchiarini lämnat in till Karolinska institutet, ska enligt Vanity Fair ha förnekats av respektive lärosäte.

När Vanity Fair bad Paolo Macchiarini kommentera uppgifterna svarade han aldrig. Till Läkartidningen uppgav Paolo Macchiarini däremot i ett mejl att uppgifterna var »fullständigt falska« och skickade två dokument till stöd.

Det ena är ett intyg från medicinska högskolan i Hannover, MHH, enligt vilket han belönades med professors grad 2001. Det rör sig dock enligt uppgift till Läkartidningen från MHH:s pressavdelning om en utnämning till adjungerad professor, vilket meriteringsmässigt väger väsentligt lättare än en ordinarie professur. Av informationen från MHH framgår vidare att det sjukhus i Hannover där Paolo Macchiarini arbetat inte, som det framstår i hans CV, är en akademisk klinik utan ett kommunalt sjukhus utan koppling till MHH.

Det andra dokumentet, från universitetet i Birmingham, intygar att Paolo Macchiarini våren 1989 godkänts på en kurs i statistiska metoder vid lärosätet. Från UAB bekräftar man att Macchiarini hade en ettårig post doc-tjänst vid universitetets cancercentrum vid denna tid. Däremot har man inga som helst uppgifter om att Paolo Macchiarini skulle ha genomgått en tvåårig masterutbildning i biostatistik. 

Kommentarer (6)

 • Megalomani?

  2016-01-14 16:40 | Det kommer mera! Karolinska Institutet har en del att förklara.

  Björn Öjerskog, öl, kir.klin. Uddevalla sjukhus

  Jäv:

 • Vanity Fair

  2016-01-14 19:14 | Intressant artikel: http://www.vanityfair.com/news/2016/01/celebrity-surgeon-nbc-news-producer-scam

  Håkan Brorson, Doc, öl, IKVM, Malmö

  Jäv:

 • Ausserplanmässiger Professor

  2016-01-20 21:47 | Enligt tidigare information i dagstidningar fick han titeln apl Prof, alltså "ausserplanmässiger Professor" i Tyskland vilket motsvarar närmast en docentur i Sverige medan en svensk adjungerade professor motsvarar en Stiftungsprofessor i de tysktalande länderna. Likväl en svensk doktorsgrad jämförs bäst med en tysk "Habilitation" för "Privat-Dozent". Allt detta inom medicin medan de akademiska graderna i naturvetenskap och humaniora är ungefär som i Sverige.

  Hanns-Ulrich Marschall, Professor, Sahlgrenska

  Jäv:

 • Ausserplanmässiger Professor

  2016-01-22 00:02 | Enligt http://lexikon24.nu/svenska-tyska-lexikon.html översätts ausserplanmässiger Professor som adjungerad professor. I andra ordöcker översätts det till icke ordinarie professor som innehållsmässigt har samma innebörd som den svenska adjungerad professor.

  Magnus Ingelman-Sundberg, Professor, Karolinska Institutet

  Jäv:

 • Låt gå för adjungerad professor, men det Macchiarini har gjort är ju kriminellt!

  2016-01-22 12:08 | Jag har nu sett del 2 av SVT:s dokumentär om Macchiarinis verksamhet. Det som framkommer är helt förfärande, ur väldigt många aspekter. Megalomani är bara förnamnet. Det bemötande som läkarna visar den stackars ca 35 år gamla ryska kvinnan när hennes konstgjorda luftstrupe inte fungerar är vedervärdigt. Den konstgjorda luftstrupen har inte böjts på det sätt som Macchiarini och hans team hävdat, och kvinnan är orolig över detta. Macchiarinai ljuger och säger att allt är bra. Kvinnan är helt förtvivlad och gråter. Då säger en av de ryska läkarna: "Sluta grina. Kom ihåg att såren läker snabbare hos en vinnare. Sluta grina." Kvinnan var benignt sjuk, hade sannolikt flera decennier kvar att leva, men charmades av Macchiarini och lät honom operera in en plaststrupe som det inte gjorts vederbörliga djurförsök på först. Hon kvävdes sedan långsamt till döds, samtidigt som det pågick förruttnelseprocesser omkring inplantatet. Hon avlider cirka två år efter operationen. Bara detta enstaka fall borde leda till en fängelsedom. Dessvärre har denne kirurg offrat betydligt fler patienter. Och hade KI från början gjort en vederhäftig granskning av hans CV och forskning och intervjuat referenser, så hade ingenting av detta skett.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

 • Instämmer med Sven Román

  2016-01-22 14:24 | Det är ett mycket högt straffvärde förknippat med det Macchiarini och medhjälpare gjorde mot den ryska småbarnsmamman. KI:s ledning bör avgå med skam som utan att noga undersöka anlitade denna person till andras förfång. Psykopati är den uppenbara diagnosen när det gäller förövaren.

  Göran Lundgren, pesionerad psykiater, pensionär

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Stark facklig oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. () 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

bild

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (3 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

bild

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång Genomslaget för detta traumavårdskoncept förbluffande stort, trots att mycket talade emot

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

bild

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

»Jag föreslår att vi respekterar patientens sätt att hantera sin situation ...«

Krönika | En kollega inom den palliativa hemsjukvården vill att onkologen tar sitt ansvar och inskärper hos kvinnan med långt gången cancer att hennes sjukdom är obotlig. Men att ta det ansvaret vore att förstöra patientens strategi för att uthärda det outhärdliga, skriver onkologen Nina Cavalli-Björkman i sin krönika. (9 kommentarer) 23 AUG 2016

P-piller kan minska sexlusten

Nyheter | P-piller kan minska sexuell lust, upphetsning och tillfredsställelse, enligt en randomiserad kontrollerad studie gjord vid Karolinska institutet. () 23 AUG 2016

Utred möjligheten till självvalt livsslut

Debatt | Möjligheten till självvalt livsslut bör utredas. Det finns en bred acceptans hos den svenska befolkningen och motståndet i läkargruppen är inte så stort att det skulle hindra en diskussion om patienters rättigheter i livets slut, skriver Staffan Bergström och medförfattare. (2 kommentarer) 23 AUG 2016

Familjär medelhavs-feber viktig sjukdom i en globaliserad värld

Översikt | Familjär medelhavsfeber är i typfallet en autosomalt recessiv sjukdom som karakteriseras av återkommande självbegränsande feberattacker med en duration på 12–72 timmar. Sjukdomen bör misstänkas framför allt hos individer med ursprung i östra Medelhavsområdet. Kolkicin ger effektiv behandling. Utan behandling är risken att utveckla amyloidos betydande. () 22 AUG 2016

Landsting fick falsk information om »välrenommerad« hyrläkare

Nyheter | SVT Nyheter avslöjade i går att bemanningsföretaget Proffice sålt in en hyrläkare med falsk information. I dag meddelade landstinget där läkaren arbetat att han får sluta omedelbart. (1 kommentar) 22 AUG 2016

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons