Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWUD Lakartidningen.se 2016-01-28

NU-sjukvårdens kirurger mötte sjukhusledningen efter nytt brev

500 anställda i NU-sjukvården har ställt sig bakom läkarchefens beskrivning av kirurgklinikens ansträngda situation. Namnlistorna och ännu ett brev har nu lämnats över, och i förra veckan möttes NU-sjukvårdens kirurger och sjukhusledningen för att diskutera en väg framåt.

Anna Sofia Dahl

Läkartidningen har tidigare rapporterat om det brev som Johan Tjärnström, läkarchef och medicinskt ledningsansvarig för kirurgkliniken i NU-sjukvården, skickade till sjukhusledningen. Bakom sig hade han 40 kirurger, men brevet mottogs som ett uttryck för hans personliga åsikter och fokus hamnade på person, i stället för sakfrågan. Ett upprop för att stötta Johan Tjärnström startades, och i mitten av januari lämnades ett nytt brev tillsammans med 500 namnunderskrifter över till sjukhusledningen. Med det hoppas Sarah Jevrém, ordförande i Nordvästra Götalands läkarförening, att fokus kan flytta från person till sakfråga.

– Nu vill vi få igång en dialog om vårdplatsbristen, vilket var syftet med det första brevet. Den frågan tappades bort på vägen, men nu hoppas jag att vi kan upp den på bordet igen, säger hon.

I det nya brevet, som är undertecknat av 40 kirurger vid kirurgkliniken, beskrivs situationen som »hårt ansträngd« och beläggningsgraden som »extremt hög« – under 2015 har den legat mellan 90 och 117 procent och runt 1 500 patienter väntar på operation. Kirurgerna skriver också att de upplever ett missnöje med hur sjukhusledningen hanterat situationen: »Vårt brev kunde använts för att visa sjukvårdsstyrelsen dagens situation och konsekvenser och risker med nedskärningar. Handfasta och tydliga analyser av dagens läge kan kanske få politiker att inse vad som håller på att ske med vården.«, skriver man bland annat.

Bengt Hallerbäck, överläkare vid kirurgkliniken vid NU-sjukvården, är en av de som ligger bakom breven. I förra veckan deltog han, tillsammans med övriga kirurger, i ett möte med sjukhusledningen. Enligt honom landade det i en positiv känsla där den skarpaste kritiken dämpats en aning.

– Vi vill fortfarande ha kvar våra vårdplatser, men kanske kan det här bli en start på ett bättre samarbete mellan oss och sjukhusledningen.

Han är kritisk till den linjeorganisation som finns inom vården och menar att bristande kommunikation är en anledning till missnöjet.

– Det är så många nivåer upp innan det vi säger och tycker kommer till ledningen, sjukhusstyrelsen och de som är satta att fördela pengarna. Vi upplever att de inte förstår hur det är i verksamheten och hur vissa patientkategorier drabbas. 

Sjukhusdirektör Lars Wiklund deltog också i mötet i förra veckan. Han beskriver det som »givande och väldigt bra«, men vill inte gå in i detalj vad som sades.

– Men jag har sett en stor oro hos kirurgerna och tar den på fullt allvar. Jag bokade tidigt in det här mötet för att få veta vad som egentligen är problemet och för att kunna lyssna direkt på dem.

Mötet, som till stor del handlade om oron för att man inte har kapacitet för att klara av att operera patienter i tid, mynnade ut i konsensus om att man måste finna en lösning på situationen.

– Vi har för långa väntetider och patienter som får vänta alldeles för länge, det håller jag med om. Det här är något som har funnits länge i NU-sjukvården, och det handlar mycket om att vi behöver mer personal, säger Lars Wiklund.

Han säger också att man behöver öka antalet vårdplatser, just nu främst på medicinkliniken men på sikt också på bland annat kirurgkliniken.

– Vi har en alldeles för hög beläggningsgrad och så kan vi inte fortsätta, då bränner vi ut vår personal. Jag kommer därför att lansera en nollvision för överbeläggningar.

Vad nollvisionen innebär är ännu inte klart, men bland annat kan det bli aktuellt med bemanningspersonal under vinterhalvårets toppar och att förbättra samarbete med kommunerna ännu mer för de patienter som är färdigvårdade.

– Det handlar väldigt mycket om ett »mindset«. NU-sjukvården har hamnat i att några överbeläggningar betraktas som ett normaltillstånd och det behöver vi komma ifrån, säger Lars Wiklund.

Mötet i förra veckan kommer att följas upp med diskussioner om konkreta förslag för att kunna genomföra nollvisionen, enligt Lars Wiklund.

– Det handlar inte om att försöka hitta en lösning, det handlar om att hitta en lösning och det gör vi gemensamt, säger han.

Läs tidigare artikel:

Hundratals vill stötta läkarchef

Kommentera

Kommentera

Läkarna uppskattar fristående information

Nyheter | Möjligheten att få oberoende information om läkemedel på sin arbetsplats är mycket uppskattad, enligt en enkätundersökning från Stockholms läns landsting. Från i år har husläkarna inskrivet i sina avtal att de kan få ersättning när de deltar i denna fortbildning. () 01 JUL 2016

bild

Läkarflykt hotar för Sollefteå

Nyheter | Enligt Ångermanlands läkarförening vill en betydande andel av läkarna på Sollefteå sjukhus sluta arbeta där. Anledningen är bristen på framtidstro i och med landstingsfullmäktiges beslut att flytta den akuta ortopedin från sjukhuset. () 01 JUL 2016

Annons Annons

Vidarklinikens avtal avslutas

Nyheter | Stockholms läns landsting har nu bekräftat att ett avtal som landstinget har med den antroposofiska Vidarkliniken kommer att avslutas. () 01 JUL 2016

bild

Lokala vårdbehov driver utvecklingen

Nyheter | Verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården prioriterar utvecklingsområden som de har inflytande över. Och lokala behov är en större drivkraft än vad regionala och nationella initiativ är. Det visar en undersökning från Vårdanalys. () 01 JUL 2016

Barnets rättigheter i sjukvården kan säkerställas genom läkare Jämförelse inom Norden visar skillnader i lagstiftning om barnets medbestämmande i medicinska beslut

Kommentaren | Vem som bestämmer i medicinska beslut som rör barn regleras på olika sätt i de nordiska länderna. Lika viktigt som att läkarprofessionen står som garant för den medicinska kvaliteten är att läkaren ser till att barnet får komma till tals och får faktiskt inflytande i beslutet. () 01 JUL 2016

Antroposofiska blir kvar i fem år

Nyheter | Det blir ingen särreglering för de antroposofiska läkemedlen. I stället får tillverkarna fem år på sig att registrera läkemedlen på sedvanligt sätt. () 30 JUN 2016

Skolläkaren överklagar sin dom

Nyheter | Skolläkaren i Falun, som dömdes till fyra års fängelse för bland annat grovt barnpornografibrott, kränkande fotografering och sexuellt utnyttjande, överklagar stora delar av domen till Svea hovrätt. De återstående gärningarna är värda högst åtta månaders fängelse enligt överklagandet. () 30 JUN 2016

Tre nya regioner föreslås 2019

Nyheter | En Norrlandsregion, en Svealandsregion och ett utvidgat Västra Götaland kan bli verklighet om några år. Det bedömer den så kallade indelningskommittén. () 30 JUN 2016

bild

Vidarkliniken kan bli av med vårdavtal

Nyheter | Den antroposofiska Vidarkliniken i Järna kan komma att förlora sitt avtal med Stockholms läns landsting. Det uppger Ekot i Sveriges Radio. Landstingsrådet Anna Starbrink (bilden) är kritisk till kliniken. () 30 JUN 2016

Universitet ska ge fler utbildning

Nyheter | Lunds universitet och Umeå universitet har i dag fått i uppdrag av regeringen att bygga upp en kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk läkarutbildning.  () 30 JUN 2016

Svårare anmäla fel förskrivning

Nyheter | Apotekspersonalen upplever sig mer hindrad att anmäla överförskrivning i dag än för två år sedan. Det skriver IVO, Inspektionen för vård och omsorg, på sin hemsida. () 30 JUN 2016

Macchiarini-metoden överges

Nyheter | Det företag som tillverkade Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar har övergivit metoden och lanserar nu »andra generationens« syntetiska strupar, som bara ska sitta inne under en kortare tid. () 29 JUN 2016

Läkarföreningen
på Karolinska oroas
av långa vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (1 kommentar) 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annons Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons