Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWUD Lakartidningen.se 2016-01-28

NU-sjukvårdens kirurger mötte sjukhusledningen efter nytt brev

500 anställda i NU-sjukvården har ställt sig bakom läkarchefens beskrivning av kirurgklinikens ansträngda situation. Namnlistorna och ännu ett brev har nu lämnats över, och i förra veckan möttes NU-sjukvårdens kirurger och sjukhusledningen för att diskutera en väg framåt.

Anna Sofia Dahl

Läkartidningen har tidigare rapporterat om det brev som Johan Tjärnström, läkarchef och medicinskt ledningsansvarig för kirurgkliniken i NU-sjukvården, skickade till sjukhusledningen. Bakom sig hade han 40 kirurger, men brevet mottogs som ett uttryck för hans personliga åsikter och fokus hamnade på person, i stället för sakfrågan. Ett upprop för att stötta Johan Tjärnström startades, och i mitten av januari lämnades ett nytt brev tillsammans med 500 namnunderskrifter över till sjukhusledningen. Med det hoppas Sarah Jevrém, ordförande i Nordvästra Götalands läkarförening, att fokus kan flytta från person till sakfråga.

– Nu vill vi få igång en dialog om vårdplatsbristen, vilket var syftet med det första brevet. Den frågan tappades bort på vägen, men nu hoppas jag att vi kan upp den på bordet igen, säger hon.

I det nya brevet, som är undertecknat av 40 kirurger vid kirurgkliniken, beskrivs situationen som »hårt ansträngd« och beläggningsgraden som »extremt hög« – under 2015 har den legat mellan 90 och 117 procent och runt 1 500 patienter väntar på operation. Kirurgerna skriver också att de upplever ett missnöje med hur sjukhusledningen hanterat situationen: »Vårt brev kunde använts för att visa sjukvårdsstyrelsen dagens situation och konsekvenser och risker med nedskärningar. Handfasta och tydliga analyser av dagens läge kan kanske få politiker att inse vad som håller på att ske med vården.«, skriver man bland annat.

Bengt Hallerbäck, överläkare vid kirurgkliniken vid NU-sjukvården, är en av de som ligger bakom breven. I förra veckan deltog han, tillsammans med övriga kirurger, i ett möte med sjukhusledningen. Enligt honom landade det i en positiv känsla där den skarpaste kritiken dämpats en aning.

– Vi vill fortfarande ha kvar våra vårdplatser, men kanske kan det här bli en start på ett bättre samarbete mellan oss och sjukhusledningen.

Han är kritisk till den linjeorganisation som finns inom vården och menar att bristande kommunikation är en anledning till missnöjet.

– Det är så många nivåer upp innan det vi säger och tycker kommer till ledningen, sjukhusstyrelsen och de som är satta att fördela pengarna. Vi upplever att de inte förstår hur det är i verksamheten och hur vissa patientkategorier drabbas. 

Sjukhusdirektör Lars Wiklund deltog också i mötet i förra veckan. Han beskriver det som »givande och väldigt bra«, men vill inte gå in i detalj vad som sades.

– Men jag har sett en stor oro hos kirurgerna och tar den på fullt allvar. Jag bokade tidigt in det här mötet för att få veta vad som egentligen är problemet och för att kunna lyssna direkt på dem.

Mötet, som till stor del handlade om oron för att man inte har kapacitet för att klara av att operera patienter i tid, mynnade ut i konsensus om att man måste finna en lösning på situationen.

– Vi har för långa väntetider och patienter som får vänta alldeles för länge, det håller jag med om. Det här är något som har funnits länge i NU-sjukvården, och det handlar mycket om att vi behöver mer personal, säger Lars Wiklund.

Han säger också att man behöver öka antalet vårdplatser, just nu främst på medicinkliniken men på sikt också på bland annat kirurgkliniken.

– Vi har en alldeles för hög beläggningsgrad och så kan vi inte fortsätta, då bränner vi ut vår personal. Jag kommer därför att lansera en nollvision för överbeläggningar.

Vad nollvisionen innebär är ännu inte klart, men bland annat kan det bli aktuellt med bemanningspersonal under vinterhalvårets toppar och att förbättra samarbete med kommunerna ännu mer för de patienter som är färdigvårdade.

– Det handlar väldigt mycket om ett »mindset«. NU-sjukvården har hamnat i att några överbeläggningar betraktas som ett normaltillstånd och det behöver vi komma ifrån, säger Lars Wiklund.

Mötet i förra veckan kommer att följas upp med diskussioner om konkreta förslag för att kunna genomföra nollvisionen, enligt Lars Wiklund.

– Det handlar inte om att försöka hitta en lösning, det handlar om att hitta en lösning och det gör vi gemensamt, säger han.

Läs tidigare artikel:

Hundratals vill stötta läkarchef

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (12 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons