Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWUD Lakartidningen.se 2016-01-28

NU-sjukvårdens kirurger mötte sjukhusledningen efter nytt brev

500 anställda i NU-sjukvården har ställt sig bakom läkarchefens beskrivning av kirurgklinikens ansträngda situation. Namnlistorna och ännu ett brev har nu lämnats över, och i förra veckan möttes NU-sjukvårdens kirurger och sjukhusledningen för att diskutera en väg framåt.

Anna Sofia Dahl

Läkartidningen har tidigare rapporterat om det brev som Johan Tjärnström, läkarchef och medicinskt ledningsansvarig för kirurgkliniken i NU-sjukvården, skickade till sjukhusledningen. Bakom sig hade han 40 kirurger, men brevet mottogs som ett uttryck för hans personliga åsikter och fokus hamnade på person, i stället för sakfrågan. Ett upprop för att stötta Johan Tjärnström startades, och i mitten av januari lämnades ett nytt brev tillsammans med 500 namnunderskrifter över till sjukhusledningen. Med det hoppas Sarah Jevrém, ordförande i Nordvästra Götalands läkarförening, att fokus kan flytta från person till sakfråga.

– Nu vill vi få igång en dialog om vårdplatsbristen, vilket var syftet med det första brevet. Den frågan tappades bort på vägen, men nu hoppas jag att vi kan upp den på bordet igen, säger hon.

I det nya brevet, som är undertecknat av 40 kirurger vid kirurgkliniken, beskrivs situationen som »hårt ansträngd« och beläggningsgraden som »extremt hög« – under 2015 har den legat mellan 90 och 117 procent och runt 1 500 patienter väntar på operation. Kirurgerna skriver också att de upplever ett missnöje med hur sjukhusledningen hanterat situationen: »Vårt brev kunde använts för att visa sjukvårdsstyrelsen dagens situation och konsekvenser och risker med nedskärningar. Handfasta och tydliga analyser av dagens läge kan kanske få politiker att inse vad som håller på att ske med vården.«, skriver man bland annat.

Bengt Hallerbäck, överläkare vid kirurgkliniken vid NU-sjukvården, är en av de som ligger bakom breven. I förra veckan deltog han, tillsammans med övriga kirurger, i ett möte med sjukhusledningen. Enligt honom landade det i en positiv känsla där den skarpaste kritiken dämpats en aning.

– Vi vill fortfarande ha kvar våra vårdplatser, men kanske kan det här bli en start på ett bättre samarbete mellan oss och sjukhusledningen.

Han är kritisk till den linjeorganisation som finns inom vården och menar att bristande kommunikation är en anledning till missnöjet.

– Det är så många nivåer upp innan det vi säger och tycker kommer till ledningen, sjukhusstyrelsen och de som är satta att fördela pengarna. Vi upplever att de inte förstår hur det är i verksamheten och hur vissa patientkategorier drabbas. 

Sjukhusdirektör Lars Wiklund deltog också i mötet i förra veckan. Han beskriver det som »givande och väldigt bra«, men vill inte gå in i detalj vad som sades.

– Men jag har sett en stor oro hos kirurgerna och tar den på fullt allvar. Jag bokade tidigt in det här mötet för att få veta vad som egentligen är problemet och för att kunna lyssna direkt på dem.

Mötet, som till stor del handlade om oron för att man inte har kapacitet för att klara av att operera patienter i tid, mynnade ut i konsensus om att man måste finna en lösning på situationen.

– Vi har för långa väntetider och patienter som får vänta alldeles för länge, det håller jag med om. Det här är något som har funnits länge i NU-sjukvården, och det handlar mycket om att vi behöver mer personal, säger Lars Wiklund.

Han säger också att man behöver öka antalet vårdplatser, just nu främst på medicinkliniken men på sikt också på bland annat kirurgkliniken.

– Vi har en alldeles för hög beläggningsgrad och så kan vi inte fortsätta, då bränner vi ut vår personal. Jag kommer därför att lansera en nollvision för överbeläggningar.

Vad nollvisionen innebär är ännu inte klart, men bland annat kan det bli aktuellt med bemanningspersonal under vinterhalvårets toppar och att förbättra samarbete med kommunerna ännu mer för de patienter som är färdigvårdade.

– Det handlar väldigt mycket om ett »mindset«. NU-sjukvården har hamnat i att några överbeläggningar betraktas som ett normaltillstånd och det behöver vi komma ifrån, säger Lars Wiklund.

Mötet i förra veckan kommer att följas upp med diskussioner om konkreta förslag för att kunna genomföra nollvisionen, enligt Lars Wiklund.

– Det handlar inte om att försöka hitta en lösning, det handlar om att hitta en lösning och det gör vi gemensamt, säger han.

Läs tidigare artikel:

Hundratals vill stötta läkarchef

Kommentera

Kommentera
bild

Problem i Stockholm att få randa inom gyn

Nyheter | Om ingenting görs kommer ett 30-tal ST-läkare i allmänmedicin i Stockholms län nästa år att få förlänga sin ST för att de inte kunnat randa sig i gynekologi. Läget är akut, enligt Eliya Syed, ST-läkare och ordförande i en grupp som arbetar för att få till en förändring. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Äldre läkare ska slippa jour

Nyheter | Det rådde en stor enighet kring Stockholms läkarförenings motion om äldre läkares rätt att slippa jourarbete. () 25 MAJ 2016

Annons Annons

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Möjlighet kontrollera tid ska öka

Nyheter | Läkarförbundet ska arbeta för att arbetad tid redovisas på ett lättfattligt, översiktligt och transparent sätt. () 25 MAJ 2016

bild

»Doktor Gas« tjänade sitt land

Kultur | Forskaren Fritz Habers liv pendlade mellan triumf och tragedi, svek och lojalitet, civilkurage och opportunism. Dels var han inblandad i produktionen av stridsgas som förorsakade massdöd i första världskrigets skyttegravar, dels uppfann han en metod som bidrog till att rädda miljoner människor från svältdöden. För den senare insatsen fick han Nobelpriset 1918. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Tar greppet på ledarskapsfrågan

Nyheter | Läkarförbundet ska bli mer drivande i chefskapsfrågan på tre principiellt olika nivåer, enligt förslag från fyra av förbundets yrkesföreningar och Sveriges läkarförbund student. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Fokus stället på »utsatta gruppers« psykiska ohälsa

Nyheter | Kvinnliga läkares förenings motion om psykisk ohälsa bland kvinnliga läkare fick en ny att-sats under fullmäktigemötet. Andemeningen behölls och fokus ska ligga på utsatta grupper. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Behov av ombudsmän ska utredas

Nyheter | Nordvästra Götalands läkarförenings motion om att Läkarförbundet »åter utreder behovet av lokala/regionala ombudsmän« bifölls. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Motion om lönestatistik bifölls

Nyheter | Skaraborgs läkarförenings motion om att verka för att den partsgemensamma lönestatistiken för föregående år ska komma senast den 10 mars bifölls efter viss diskussion. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Bättre lönepåslag vid chefskap!

Nyheter | När läkare tar på sig chefsskap ska löneökningen få vara 25 procent och uppåt. Det ska Läkarförbundet nu verka för. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Krafttag för bättre IT-stöd

Nyheter | Läkarförbundet ska lägga kraft på att förbättra IT-stöden för läkare på sex punkter, enligt ett fullmäktigebeslut. () 25 MAJ 2016

Första steget
mot genetiskt skräddarsydd behandling
av giftstruma

Nya rön | I en studie från Sverige och ytterligare tre europeiska länder sågs ett samband mellan agranulocytos som biverkan av tyreostatika och en del av arvsmassan som kodar för HLA-typer, där den starkaste associationen var med HLA-B*27:05.  () 25 MAJ 2016

Krav på fackligt inflytande över återbetalda premier avslogs

Nyheter | Fackliga organisationer borde få inflytande över hur återbetalda AFA-premier används, tyckte Upplands allmänna läkarförening, som ville att Läkarförbundet skulle driva detta. Men det blev avslag från fullmäktige. () 25 MAJ 2016

Avtal kan ge kompensation när läkare deltar i utvecklingsarbete

Nyheter | Läkarförbundet ska verka för avtal med arbetsgivarparten som gör det lättare för läkare att delta i nationellt utvecklingsarbete, till exempel kring intyg eller beslutsstöd. () 25 MAJ 2016

Förbundsfullmäktigemöte pågår

Nyheter | Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren talade om läkarens viktiga roll i hälso- och sjukvården när hon öppnade årets fullmäktigemöte på tisdagseftermiddagen. () 24 MAJ 2016

»Fast vårdkontakt« har haft liten effekt på kontinuiteten

Nyheter | Två av tre läkare anser att patientlagens bestämmelse om fast vårdkontakt haft liten betydelse för att öka läkarkontinuiteten. Samtidigt har en stor del av kåren inga eller enbart vaga begrepp om bestämmelsen, enligt en enkät från Läkarförbundet. () 24 MAJ 2016

Heidi Stensmyren: Tydligt att lagstiftningen inte är tillräcklig

Nyheter | Enkäten ger stöd för Läkarförbundets uppfattning att funktionen som patientansvarig läkare bör återinföras. Det menar förbundets ordförande Heidi Stensmyren. »Det är tydligt att folk inte vet vad fast vårdkontakt är. Man har inte kunnat fylla rollen med något.« (1 kommentar) 24 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons