Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWUD Lakartidningen.se 2016-01-28

NU-sjukvårdens kirurger mötte sjukhusledningen efter nytt brev

500 anställda i NU-sjukvården har ställt sig bakom läkarchefens beskrivning av kirurgklinikens ansträngda situation. Namnlistorna och ännu ett brev har nu lämnats över, och i förra veckan möttes NU-sjukvårdens kirurger och sjukhusledningen för att diskutera en väg framåt.

Anna Sofia Dahl

Läkartidningen har tidigare rapporterat om det brev som Johan Tjärnström, läkarchef och medicinskt ledningsansvarig för kirurgkliniken i NU-sjukvården, skickade till sjukhusledningen. Bakom sig hade han 40 kirurger, men brevet mottogs som ett uttryck för hans personliga åsikter och fokus hamnade på person, i stället för sakfrågan. Ett upprop för att stötta Johan Tjärnström startades, och i mitten av januari lämnades ett nytt brev tillsammans med 500 namnunderskrifter över till sjukhusledningen. Med det hoppas Sarah Jevrém, ordförande i Nordvästra Götalands läkarförening, att fokus kan flytta från person till sakfråga.

– Nu vill vi få igång en dialog om vårdplatsbristen, vilket var syftet med det första brevet. Den frågan tappades bort på vägen, men nu hoppas jag att vi kan upp den på bordet igen, säger hon.

I det nya brevet, som är undertecknat av 40 kirurger vid kirurgkliniken, beskrivs situationen som »hårt ansträngd« och beläggningsgraden som »extremt hög« – under 2015 har den legat mellan 90 och 117 procent och runt 1 500 patienter väntar på operation. Kirurgerna skriver också att de upplever ett missnöje med hur sjukhusledningen hanterat situationen: »Vårt brev kunde använts för att visa sjukvårdsstyrelsen dagens situation och konsekvenser och risker med nedskärningar. Handfasta och tydliga analyser av dagens läge kan kanske få politiker att inse vad som håller på att ske med vården.«, skriver man bland annat.

Bengt Hallerbäck, överläkare vid kirurgkliniken vid NU-sjukvården, är en av de som ligger bakom breven. I förra veckan deltog han, tillsammans med övriga kirurger, i ett möte med sjukhusledningen. Enligt honom landade det i en positiv känsla där den skarpaste kritiken dämpats en aning.

– Vi vill fortfarande ha kvar våra vårdplatser, men kanske kan det här bli en start på ett bättre samarbete mellan oss och sjukhusledningen.

Han är kritisk till den linjeorganisation som finns inom vården och menar att bristande kommunikation är en anledning till missnöjet.

– Det är så många nivåer upp innan det vi säger och tycker kommer till ledningen, sjukhusstyrelsen och de som är satta att fördela pengarna. Vi upplever att de inte förstår hur det är i verksamheten och hur vissa patientkategorier drabbas. 

Sjukhusdirektör Lars Wiklund deltog också i mötet i förra veckan. Han beskriver det som »givande och väldigt bra«, men vill inte gå in i detalj vad som sades.

– Men jag har sett en stor oro hos kirurgerna och tar den på fullt allvar. Jag bokade tidigt in det här mötet för att få veta vad som egentligen är problemet och för att kunna lyssna direkt på dem.

Mötet, som till stor del handlade om oron för att man inte har kapacitet för att klara av att operera patienter i tid, mynnade ut i konsensus om att man måste finna en lösning på situationen.

– Vi har för långa väntetider och patienter som får vänta alldeles för länge, det håller jag med om. Det här är något som har funnits länge i NU-sjukvården, och det handlar mycket om att vi behöver mer personal, säger Lars Wiklund.

Han säger också att man behöver öka antalet vårdplatser, just nu främst på medicinkliniken men på sikt också på bland annat kirurgkliniken.

– Vi har en alldeles för hög beläggningsgrad och så kan vi inte fortsätta, då bränner vi ut vår personal. Jag kommer därför att lansera en nollvision för överbeläggningar.

Vad nollvisionen innebär är ännu inte klart, men bland annat kan det bli aktuellt med bemanningspersonal under vinterhalvårets toppar och att förbättra samarbete med kommunerna ännu mer för de patienter som är färdigvårdade.

– Det handlar väldigt mycket om ett »mindset«. NU-sjukvården har hamnat i att några överbeläggningar betraktas som ett normaltillstånd och det behöver vi komma ifrån, säger Lars Wiklund.

Mötet i förra veckan kommer att följas upp med diskussioner om konkreta förslag för att kunna genomföra nollvisionen, enligt Lars Wiklund.

– Det handlar inte om att försöka hitta en lösning, det handlar om att hitta en lösning och det gör vi gemensamt, säger han.

Läs tidigare artikel:

Hundratals vill stötta läkarchef

Kommentera

Kommentera
bild

Extremvärme ökande problem för folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domtol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016

Domen uppskjuten ännu
en gång för Fikru Maru

Nyheter | Kardiologen Fikru Maru sitter fortfarande fängslad i Etiopien. Och ännu en gång har domen mot honom skjutits upp. () 20 JUL 2016