Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWDM Lakartidningen.se 2016-01-14

Ökad läkarbrist senaste fem åren

79 procent av tillfrågade arbetsgivare har 2015 uppgett att de har brist på läkare, en höjning med 9 procentenheter sedan 2010, enligt SCB:s arbetskraftsbarometer och Dagens Samhälle.

Elisabet Ohlin

Tidningen Dagens Samhälle har jämfört siffror från SCB:s arbetskraftsbarometer för åren 2010 och 2015 vad gäller brist på personal i välfärdsyrken. Bristen har inom många av yrkena ökat rejält under de senaste fem åren. År 2010 var siffran för läkaryrket den näst högsta; 70 procent av de tillfrågade arbetsgivarna uppgav 2010 brist på läkare. Endast bristen på fritidspedagoger var då högre.

År 2015 angav 79 procent av arbetsgivarna brist på läkare. Och även om andelen ökat med nio procentenheter så hade övriga yrken i Dagens Samhälles jämförelse ökat mer. I alla yrken utom läkare och socionomer var bristen 80 procent eller mer. Störst var bristen på grundskollärare. Och näst störst var bristen på sjuksköterskor. 88 procent av arbetsgivarna uppgav att de saknade sjuksköterskor, en dubblering på fem år.

Se grafik på Dagens Samhälle här.

Kommentarer (1)

 • Ökat läkarbrist

  2016-01-15 13:31 | Läkarbrist har funnits i Sverige sedan 70 talet! På den tid hyrde man in läkare från Danmark, Polen osv. Det kan finnas tre totalt olika orsaker till detta fenomen.

  1 Man tog bort det ekonomiska incitament på 60-talet, vilket kan ha delvis varit bra, men därmed försvann också att de, som kunde något från att göra jobbet och man överlämnade det till otränade nyutexaminerade, som var nöjda med slanten dem fick. Det alltid finns människor, också bland läkare som vill helst ha obegränsat med pengar, vilket som tur, är mer sällan, måste det finnas en viss reglering men inte på det sätt det gjordes. Dessutom gick regeringen ut att berätta för befolkningen att om du har problem kan du för en billig peng söker läkare. Till en början med sökte människor som tidigare när de hade verkliga problem fysisk eller psykisk, som de inte kunde mästra själv.Detta ändrade sig rask, då med ökat skatt, ökat avgifter för FK människor menade att jag betala så mycket då måste staten göra något för mig. Ansvaret gick från patienten till staten.

  2 Dålig planering. Man kan räkna ut hur många år en utbildat läkare kommer att arbeta, om man ser på de senaste 50 åren med naturlig bortfall, som immigration i andra länder, sjukdom, död etc. Motsvarande borde då antalet läkare utbildas. Kan man räkna, då blir det inte en överraskning att " plötsligt" går så och så många kirurger i pension som det skedde på 80-90 talet! Vissa specialiteter är mer ansträngande än andra med ökat jourbelastning pga pkt 1, fysisk belastning och psykisk belastning. Det kommer naturligtvis alltid vara ett visst felmarginal, men det skulle aldrig finnas en brist om arbetsplatsen är attraktiv. Då Landstingen med sina styrproblem och ökad inkompetens i ledningar inte har varit en attraktiv arbetsplats har många säkert av besvikelse också sökt sig andra yrken eller länder.

  3 Att läkarbristen är egentligen ingen realitet så till vida att det finns tillräckligt med läkare , men de räcker inte för antalet patienter som söker vård, då dessa har blivit många fler. Där borde man applicera mer ingående funderingar än att befolkningen är äldre och därmed sjukare. Är det inte så, att regeringen och de ansvariga har brustit i att ge befolkningen den relevanta informationen om hur man kan bibehålla hälsan, istället för att understödja vinst orienterad industri. De flesta media lever av sensationsrapporter över vad en annan kan fixa och glömmer vad man själv kan fixa. Som tur börjar befolkningen vakna och blir mer ansvarig för sig själv och söker inte lycka genom någon annan, kanske en naturlig följd av dålig landstingsvård. Sverige skulle titta lite hur andra länder gör med information av sitt folk i hälsofrågor. Medicin har gjort stora framgånger inom vissa områden, men inte i alla och det blir lätt bortglömd, men sold som om det skulle vara sant. Skulle sjukvården vara verkligen angelägen att hjälpa människor till hälsa, istället för att underhåller sin egen industri, skulle bred folkupplysning sker, vilket måste upprepas tills den gamla föreställningen av människan avhängighet från sjukvården har nöts ur hjärnan. Information och forskning finns, men industrin verkar vara starkare och många läkare följer tyvärr okritisk den vägen.

  Birgit Sjölander, Dr.med, Pensionär

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: »Nu är det tid för socialmedicinen att komma tillbaka«

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

bild

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång Genomslaget för detta traumavårdskoncept förbluffande stort, trots att mycket talade emot

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

bild

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

bild

»Jag föreslår att vi respekterar patientens sätt att hantera sin situation ...«

Krönika | En kollega inom den palliativa hemsjukvården vill att onkologen tar sitt ansvar och inskärper hos kvinnan med långt gången cancer att hennes sjukdom är obotlig. Men att ta det ansvaret vore att förstöra patientens strategi för att uthärda det outhärdliga, skriver onkologen Nina Cavalli-Björkman i sin krönika. (8 kommentarer) 23 AUG 2016

P-piller kan minska sexlusten

Nyheter | P-piller kan minska sexuell lust, upphetsning och tillfredsställelse, enligt en randomiserad kontrollerad studie gjord vid Karolinska institutet. () 23 AUG 2016

bild

Utred möjligheten till självvalt livsslut

Debatt | Möjligheten till självvalt livsslut bör utredas. Det finns en bred acceptans hos den svenska befolkningen och motståndet i läkargruppen är inte så stort att det skulle hindra en diskussion om patienters rättigheter i livets slut, skriver Staffan Bergström och medförfattare. (2 kommentarer) 23 AUG 2016

Familjär medelhavs-feber viktig sjukdom i en globaliserad värld

Översikt | Familjär medelhavsfeber är i typfallet en autosomalt recessiv sjukdom som karakteriseras av återkommande självbegränsande feberattacker med en duration på 12–72 timmar. Sjukdomen bör misstänkas framför allt hos individer med ursprung i östra Medelhavsområdet. Kolkicin ger effektiv behandling. Utan behandling är risken att utveckla amyloidos betydande. () 22 AUG 2016

Landsting fick falsk information om »välrenommerad« hyrläkare

Nyheter | SVT Nyheter avslöjade i går att bemanningsföretaget Proffice sålt in en hyrläkare med falsk information. I dag meddelade landstinget där läkaren arbetat att han får sluta omedelbart. (1 kommentar) 22 AUG 2016

Kritik efter dödsfall vid operation

Patientsäkerhet | En patient avled till följd av perforation i samband med en dilation av matstrupen. Vårdgivaren kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg för att man inte reagerade snabbare på patientens symtom. () 22 AUG 2016

Uppmärksamma fixering vid våld

Debatt | Fixeringar vid våld och skjutvapen hos individer med autismspektrumtillstånd/Aspergers syndrom måste uppmärksammas, skriver Elisabeth Fernell och Magnus Landgren, som refererar till en ny studie som pekar på vikten av intervention och prevention. () 22 AUG 2016

En medicinsk uppgörelse med funktionalismen

Recension | En bok som lyfter fram en rad frågeställningar om arkitekturens effekter på de boendes hälsa. Enligt anmälaren finns här ingångar för undersökningar och forskning inom miljömedicin – samtidigt som läsaren får en bra bakgrundsförståelse för den extra ohälsobörda som människor bär på i stadsmiljöer präglade av miljonprogrammet. (3 kommentarer) 22 AUG 2016

Den akuta kirurgin i Sollefteå ska förbli stängd under hösten

Nyheter | Akutkirurgin i Sollefteå kommer att fortsätta att vara stängd under hösten. Skälet är problem att rekrytera sjuksköterskor. (1 kommentar) 19 AUG 2016

Jobb i fokus

166 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons