Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWDM Lakartidningen.se 2016-01-14

Ökad läkarbrist senaste fem åren

79 procent av tillfrågade arbetsgivare har 2015 uppgett att de har brist på läkare, en höjning med 9 procentenheter sedan 2010, enligt SCB:s arbetskraftsbarometer och Dagens Samhälle.

Elisabet Ohlin

Tidningen Dagens Samhälle har jämfört siffror från SCB:s arbetskraftsbarometer för åren 2010 och 2015 vad gäller brist på personal i välfärdsyrken. Bristen har inom många av yrkena ökat rejält under de senaste fem åren. År 2010 var siffran för läkaryrket den näst högsta; 70 procent av de tillfrågade arbetsgivarna uppgav 2010 brist på läkare. Endast bristen på fritidspedagoger var då högre.

År 2015 angav 79 procent av arbetsgivarna brist på läkare. Och även om andelen ökat med nio procentenheter så hade övriga yrken i Dagens Samhälles jämförelse ökat mer. I alla yrken utom läkare och socionomer var bristen 80 procent eller mer. Störst var bristen på grundskollärare. Och näst störst var bristen på sjuksköterskor. 88 procent av arbetsgivarna uppgav att de saknade sjuksköterskor, en dubblering på fem år.

Se grafik på Dagens Samhälle här.

Kommentarer (1)

 • Ökat läkarbrist

  2016-01-15 13:31 | Läkarbrist har funnits i Sverige sedan 70 talet! På den tid hyrde man in läkare från Danmark, Polen osv. Det kan finnas tre totalt olika orsaker till detta fenomen.

  1 Man tog bort det ekonomiska incitament på 60-talet, vilket kan ha delvis varit bra, men därmed försvann också att de, som kunde något från att göra jobbet och man överlämnade det till otränade nyutexaminerade, som var nöjda med slanten dem fick. Det alltid finns människor, också bland läkare som vill helst ha obegränsat med pengar, vilket som tur, är mer sällan, måste det finnas en viss reglering men inte på det sätt det gjordes. Dessutom gick regeringen ut att berätta för befolkningen att om du har problem kan du för en billig peng söker läkare. Till en början med sökte människor som tidigare när de hade verkliga problem fysisk eller psykisk, som de inte kunde mästra själv.Detta ändrade sig rask, då med ökat skatt, ökat avgifter för FK människor menade att jag betala så mycket då måste staten göra något för mig. Ansvaret gick från patienten till staten.

  2 Dålig planering. Man kan räkna ut hur många år en utbildat läkare kommer att arbeta, om man ser på de senaste 50 åren med naturlig bortfall, som immigration i andra länder, sjukdom, död etc. Motsvarande borde då antalet läkare utbildas. Kan man räkna, då blir det inte en överraskning att " plötsligt" går så och så många kirurger i pension som det skedde på 80-90 talet! Vissa specialiteter är mer ansträngande än andra med ökat jourbelastning pga pkt 1, fysisk belastning och psykisk belastning. Det kommer naturligtvis alltid vara ett visst felmarginal, men det skulle aldrig finnas en brist om arbetsplatsen är attraktiv. Då Landstingen med sina styrproblem och ökad inkompetens i ledningar inte har varit en attraktiv arbetsplats har många säkert av besvikelse också sökt sig andra yrken eller länder.

  3 Att läkarbristen är egentligen ingen realitet så till vida att det finns tillräckligt med läkare , men de räcker inte för antalet patienter som söker vård, då dessa har blivit många fler. Där borde man applicera mer ingående funderingar än att befolkningen är äldre och därmed sjukare. Är det inte så, att regeringen och de ansvariga har brustit i att ge befolkningen den relevanta informationen om hur man kan bibehålla hälsan, istället för att understödja vinst orienterad industri. De flesta media lever av sensationsrapporter över vad en annan kan fixa och glömmer vad man själv kan fixa. Som tur börjar befolkningen vakna och blir mer ansvarig för sig själv och söker inte lycka genom någon annan, kanske en naturlig följd av dålig landstingsvård. Sverige skulle titta lite hur andra länder gör med information av sitt folk i hälsofrågor. Medicin har gjort stora framgånger inom vissa områden, men inte i alla och det blir lätt bortglömd, men sold som om det skulle vara sant. Skulle sjukvården vara verkligen angelägen att hjälpa människor till hälsa, istället för att underhåller sin egen industri, skulle bred folkupplysning sker, vilket måste upprepas tills den gamla föreställningen av människan avhängighet från sjukvården har nöts ur hjärnan. Information och forskning finns, men industrin verkar vara starkare och många läkare följer tyvärr okritisk den vägen.

  Birgit Sjölander, Dr.med, Pensionär

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Långsiktigt arbetade effekt på infektioner Ständig förbättring och delaktig personal viktig del av framgången

Vårdutveckling | Vårdrelaterad infektion är ett stort problem inom slutenvård. Genom ett långsiktigt arbete med ständig fokus på förbättring har intensivvårdsavdelningen vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge kunnat sänka frekvensen av både ventilatorassocierad pneumoni och central venkateterrelaterad infektion. () 01 JUN 2016

bild

NIPT är ett genombrott i fosterdiagnostiken Träffsäker metod ger färre invasiva provtagningar – men gamla etiska frågor blir åter aktuella

Översikt | Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod (NIPT) kan man med mycket stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser. NIPT är ett genombrott, men den övergripande bilden av det fosterdiagnostiska området är komplicerad, och flera kunskapsområden utvecklas parallellt. (1 kommentar) 31 MAJ 2016

Annons Annons
bild

3 frågor till
Bo Jacobsson

Författarintervjun | Bo Jacobsson beskriver tillsammans med kollegor det nya, icke-invasiva fosterdiagnostiska testet NIPT som ett genombrott. Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod kan man med stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser.  () 31 MAJ 2016

bild

Samarbete behövs för snabbt ordnat införande av ny teknik

Debatt | Hälso- och sjukvården behöver snabbare kunna introducera innovativa behandlingsmetoder och ny medicinsk teknik. Vi vill ge vården bra beslutsunderlag. () 31 MAJ 2016

bild

»Finns det ingenting som du kan ge oss som gör att vi bara kan somna in tillsammans?«

Krönika | Det är inte svårt för en underläkare att förstå att man som doktor jobbar med livet, inte döden. Svårt blir det först när en terminalt sjuk 90-åring ber att få »någonting« som gör att hon och jämnårige maken kan somna in tillsammans. Olivia Marsh Landen, underläkare, berättar.   () 31 MAJ 2016

Elbehandlade kan få ökat stöd

Nyheter | Patienter kan få minnesstörningar i samband med elbehandling, ECT. Därför framhåller nu Socialstyrelsen vikten av ökat stöd till dessa patienter. () 31 MAJ 2016

bild

Sommaren är här – och huggormen

Kultur | Nu på sommaren kan det hända att man råkar huggormen, den enda giftiga av Sveriges tre ormarter. Dan-Axel Hallbäck, överläkare på Karlskoga lasarett, berättar om den sicksack-mönstrade reptilen, lär oss hur man känner igen symtomen efter ormbett och tipsar om sätt att behandla det. (1 kommentar) 31 MAJ 2016

Nu förbjuds Uppsala län vid vite att överskrida övertidstaket

Nyheter | Läkare i Landstinget i Uppsala län har jobbat mer övertid än vad arbetstidslagen tillåter. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat om ett förbud mot övertidsuttag. () 30 MAJ 2016

Ökad kontroll på apoteken ska minska felaktiga förskrivningar

Nyheter | Det ska bli lättare för apoteken att kontrollera förskrivare och exakt hur deras förskrivningsrätt eventuellt är begränsad, enligt ett regeringsbeslut. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Arbetsför men inte möjlig att försäkra

Debatt | Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet. (5 kommentarer) 30 MAJ 2016

Landstinget vägrade bekosta färdigcentrifugerade urinprov

Människor & möten | Rickard Fuchs har varit både läkare och författare i många år. Nu återpubliceras hans bok »Visst är Ni Sjuk!«, tillsammans med den nyare boken »Deppig? 50 ovanliga (men bra!) råd till deppiga«, lagom för att fira de 40 år som gått sedan första succéboken skrevs. () 30 MAJ 2016

Val av suturmaterial kan påverka resultatet av framfallskirurgi

Nya rön | Långsamt absorberande suturmaterial gav mindre risk för symtomgivande recidiv och högre patientnöjdhet efter främre kolporafi än snabbt absorberande sutur, enligt en ny svensk studie. Valet av suturmaterial påverkade inte utfallet vid bakre kolporafi. () 30 MAJ 2016

Inte ovanligt med hjärtinfarkt utan kranskärls-förträngningar

Kommentaren | Prevalensen av hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är 6–8 procent av alla hjärtinfarkter. Förutom kranskärlsröntgen är magnet­kameraundersökning av hjärtat den viktigaste undersökningen. Tillståndet bör i möjligaste mån behandlas utifrån orsak, men det föreligger stora kunskapsluckor kring behandling av framför allt takotsubo-kardiomyopati. () 30 MAJ 2016

Bygga bort själva verksamheten

Debatt | Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund.  (1 kommentar) 30 MAJ 2016

Operationspersonal på NÄL drabbade av luftvägsproblem

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem den 24 maj. En mängd åtgärder har vidtagits för att undersöka orsakerna. Arbetsgivaren tar händelsen på stort allvar, enligt Emelie Hultberg, Nordvästra Götalands läkarförening. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

Annonser
Annons Annons
Annons Annons