Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWDM Lakartidningen.se 2016-01-14

Ökad läkarbrist senaste fem åren

79 procent av tillfrågade arbetsgivare har 2015 uppgett att de har brist på läkare, en höjning med 9 procentenheter sedan 2010, enligt SCB:s arbetskraftsbarometer och Dagens Samhälle.

Elisabet Ohlin

Tidningen Dagens Samhälle har jämfört siffror från SCB:s arbetskraftsbarometer för åren 2010 och 2015 vad gäller brist på personal i välfärdsyrken. Bristen har inom många av yrkena ökat rejält under de senaste fem åren. År 2010 var siffran för läkaryrket den näst högsta; 70 procent av de tillfrågade arbetsgivarna uppgav 2010 brist på läkare. Endast bristen på fritidspedagoger var då högre.

År 2015 angav 79 procent av arbetsgivarna brist på läkare. Och även om andelen ökat med nio procentenheter så hade övriga yrken i Dagens Samhälles jämförelse ökat mer. I alla yrken utom läkare och socionomer var bristen 80 procent eller mer. Störst var bristen på grundskollärare. Och näst störst var bristen på sjuksköterskor. 88 procent av arbetsgivarna uppgav att de saknade sjuksköterskor, en dubblering på fem år.

Se grafik på Dagens Samhälle här.

Kommentarer (1)

 • Ökat läkarbrist

  2016-01-15 13:31 | Läkarbrist har funnits i Sverige sedan 70 talet! På den tid hyrde man in läkare från Danmark, Polen osv. Det kan finnas tre totalt olika orsaker till detta fenomen.

  1 Man tog bort det ekonomiska incitament på 60-talet, vilket kan ha delvis varit bra, men därmed försvann också att de, som kunde något från att göra jobbet och man överlämnade det till otränade nyutexaminerade, som var nöjda med slanten dem fick. Det alltid finns människor, också bland läkare som vill helst ha obegränsat med pengar, vilket som tur, är mer sällan, måste det finnas en viss reglering men inte på det sätt det gjordes. Dessutom gick regeringen ut att berätta för befolkningen att om du har problem kan du för en billig peng söker läkare. Till en början med sökte människor som tidigare när de hade verkliga problem fysisk eller psykisk, som de inte kunde mästra själv.Detta ändrade sig rask, då med ökat skatt, ökat avgifter för FK människor menade att jag betala så mycket då måste staten göra något för mig. Ansvaret gick från patienten till staten.

  2 Dålig planering. Man kan räkna ut hur många år en utbildat läkare kommer att arbeta, om man ser på de senaste 50 åren med naturlig bortfall, som immigration i andra länder, sjukdom, död etc. Motsvarande borde då antalet läkare utbildas. Kan man räkna, då blir det inte en överraskning att " plötsligt" går så och så många kirurger i pension som det skedde på 80-90 talet! Vissa specialiteter är mer ansträngande än andra med ökat jourbelastning pga pkt 1, fysisk belastning och psykisk belastning. Det kommer naturligtvis alltid vara ett visst felmarginal, men det skulle aldrig finnas en brist om arbetsplatsen är attraktiv. Då Landstingen med sina styrproblem och ökad inkompetens i ledningar inte har varit en attraktiv arbetsplats har många säkert av besvikelse också sökt sig andra yrken eller länder.

  3 Att läkarbristen är egentligen ingen realitet så till vida att det finns tillräckligt med läkare , men de räcker inte för antalet patienter som söker vård, då dessa har blivit många fler. Där borde man applicera mer ingående funderingar än att befolkningen är äldre och därmed sjukare. Är det inte så, att regeringen och de ansvariga har brustit i att ge befolkningen den relevanta informationen om hur man kan bibehålla hälsan, istället för att understödja vinst orienterad industri. De flesta media lever av sensationsrapporter över vad en annan kan fixa och glömmer vad man själv kan fixa. Som tur börjar befolkningen vakna och blir mer ansvarig för sig själv och söker inte lycka genom någon annan, kanske en naturlig följd av dålig landstingsvård. Sverige skulle titta lite hur andra länder gör med information av sitt folk i hälsofrågor. Medicin har gjort stora framgånger inom vissa områden, men inte i alla och det blir lätt bortglömd, men sold som om det skulle vara sant. Skulle sjukvården vara verkligen angelägen att hjälpa människor till hälsa, istället för att underhåller sin egen industri, skulle bred folkupplysning sker, vilket måste upprepas tills den gamla föreställningen av människan avhängighet från sjukvården har nöts ur hjärnan. Information och forskning finns, men industrin verkar vara starkare och många läkare följer tyvärr okritisk den vägen.

  Birgit Sjölander, Dr.med, Pensionär

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Extremvärme ökande problem för folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domtol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016

Domen uppskjuten ännu
en gång för Fikru Maru

Nyheter | Kardiologen Fikru Maru sitter fortfarande fängslad i Etiopien. Och ännu en gång har domen mot honom skjutits upp. () 20 JUL 2016