Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DU77 Lakartidningen.se 2016-01-11

RCC föreslår ytterligare centralisering av cancerbehandlingar

Regionala cancercentrum har nu lämnat sina rekommendationer för hur nivåstruktureringen av sju cancerbehandlingar ska se ut. Dessutom föreslår man att ytterligare sex åtgärder centraliseras.

Anna Sofia Dahl

Läkartidningen har tidigare berättat att Regionala cancercentrum i samverkan, RCC, föreslagit centralisering av sju cancerbehandlingar – analcancer, vulvacancer, cytoreduktiv kirurgi med intraperitoneal kemoterapi (CRS/HIPEC), isolerad hyperterm perfusion, kurativt syftande kirurgi vid matstrups- och övre magmunscancer, muskulo–skeletala sarkom samt buksarkom.

Landstingen lämnade under hösten in sina svar och arbetet med att ta fram rekommendationer från RCC:s sida har pågått sedan dess. RCC har ännu inte avslöjat vilka vårdenheter som rekommenderas, utan inväntar att landstingsledningarna ska informeras i slutet av januari.

Dock står det klart hur många vårdenheter som RCC rekommenderar för varje behandling samt vilka vårdenheter som sökt.

 • Analcancer: Radiokemoterapi ska utföras vid fyra nationella vårdenheter och kirurgisk behandling vid två. Sökande är Akademiska sjukhuset Uppsala, Karolinska Universitetssjukhuset, Norrlands Universitetssjukhus (enbart radiokemoterapi), Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus samt Universitetssjukhuset Linköping.
 • Vulvacancer: Behandling ska ges vid fyra nationella vårdenheter. Sökande är Akademiska sjukhuset Uppsala, Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus samt Universitetssjukhuset Linköping.
 • Cytoreduktiv kirurgi med intraperitoneal kemoterapi (CRS/HIPEC): Behandling av cancer i bukhinnan ska ges vid fyra nationella vårdenheter. Sökande är Akademiska sjukhuset Uppsala, Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt Skånes Universitetssjukhus.
 • Isolerad hyperterm perfusion: Behandling ska ges vid en nationell vårdenhet. Sökande är Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
 • Kurativt syftande kirurgi vid matstrups- och magsäckscancer: Ska utföras vid högst sex sjukhus i landet, ett i varje sjukvårdsregion. Ett antal ovanliga och komplicerade ingrepp ska dock utföras vid två nationella vårdenheter. Sökande är Akademiska sjukhuset Uppsala, Karolinska Universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus samt Universitetssjukhuset Linköping.
 • Muskulo–skeletala sarkom och buksarkom: Ärendet bordläggs och ska gå tillbaka till sakkunniggrupperna.

Regionalt cancercentrum föreslår även ytterligare sex åtgärder för regional och nationell nivåstrukturering. De områden som nu landsting och regioner ska ta ställning till är:

 • Kirurgisk behandling vid lever- och gallvägscancer
 • Kurativt syftande kirurgi vid pankreas- och periampullär cancer
 • Retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer
 • Behandling av äggstockscancer
 • Kirurgisk behandling vid njurcancer
 • Cystektomi vid urinblåsecancer

Senast den 1 juni 2016 ska landstingen ha lämnat sina remissvar samt beslut gällande nivåstruktureringen för de tidigare nämnda cancerdiagnoserna.

Läs tidigare artiklar:

RCC föreslår centralisering av ytterligare sju cancerbehandlingar

Peniscancer modell för centralisering i cancervården

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

bild

Problem att få randa inom gyn

Nyheter | Om ingenting görs kommer ett 30-tal ST-läkare i allmänmedicin i Stockholms län nästa år att få förlänga sin ST för att de inte kunnat randa sig i gynekologi. Läget är akut, enligt Eliya Syed, ST-läkare och ordförande i en grupp som arbetar för att få till en förändring. () 25 MAJ 2016

Annons Annons

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Gårdagens hearing: »Ersättnings-systemen motverkar kontinuitet«

Nyheter | Bättre ersättningssystem var en av nyckelfaktorerna som lyftes upp när den bristande kontinuiteten i vården diskuterades under en hearing som inledde årets förbundsfullmäktige. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Äldre läkare ska slippa jour

Nyheter | Det rådde en stor enighet kring Stockholms läkarförenings motion om äldre läkares rätt att slippa jourarbete. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Möjlighet kontrollera tid ska öka

Nyheter | Läkarförbundet ska arbeta för att arbetad tid redovisas på ett lättfattligt, översiktligt och transparent sätt. () 25 MAJ 2016

bild

»Doktor Gas« tjänade sitt land

Kultur | Forskaren Fritz Habers liv pendlade mellan triumf och tragedi, svek och lojalitet, civilkurage och opportunism. Dels var han inblandad i produktionen av stridsgas som förorsakade massdöd i första världskrigets skyttegravar, dels uppfann han en metod som bidrog till att rädda miljoner människor från svältdöden. För den senare insatsen fick han Nobelpriset 1918. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Tar greppet på ledarskapsfrågan

Nyheter | Läkarförbundet ska bli mer drivande i chefskapsfrågan på tre principiellt olika nivåer, enligt förslag från fyra av förbundets yrkesföreningar och Sveriges läkarförbund student. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Fokus i stället på »utsatta gruppers« psykiska ohälsa

Nyheter | Kvinnliga läkares förenings motion om psykisk ohälsa bland kvinnliga läkare fick en ny att-sats under fullmäktigemötet. Andemeningen behölls och fokus ska ligga på utsatta grupper. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Behov av ombudsmän ska utredas

Nyheter | Nordvästra Götalands läkarförenings motion om att Läkarförbundet »åter utreder behovet av lokala/regionala ombudsmän« bifölls. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Motion om lönestatistik bifölls

Nyheter | Skaraborgs läkarförenings motion om att verka för att den partsgemensamma lönestatistiken för föregående år ska komma senast den 10 mars bifölls efter viss diskussion. () 25 MAJ 2016

Bättre lönepåslag vid chefskap!

Nyheter | När läkare tar på sig chefsskap ska löneökningen få vara 25 procent och uppåt. Det ska Läkarförbundet nu verka för. () 25 MAJ 2016

Krafttag för bättre IT-stöd

Nyheter | Läkarförbundet ska lägga kraft på att förbättra IT-stöden för läkare på sex punkter, enligt ett fullmäktigebeslut. () 25 MAJ 2016

Första steget
mot genetiskt skräddarsydd behandling
av giftstruma

Nya rön | I en studie från Sverige och ytterligare tre europeiska länder sågs ett samband mellan agranulocytos som biverkan av tyreostatika och en del av arvsmassan som kodar för HLA-typer, där den starkaste associationen var med HLA-B*27:05.  () 25 MAJ 2016

Krav på fackligt inflytande över återbetalda premier avslogs

Nyheter | Fackliga organisationer borde få inflytande över hur återbetalda AFA-premier används, tyckte Upplands allmänna läkarförening, som ville att Läkarförbundet skulle driva detta. Men det blev avslag från fullmäktige. () 25 MAJ 2016

Avtal kan ge kompensation när läkare deltar i utvecklingsarbete

Nyheter | Läkarförbundet ska verka för avtal med arbetsgivarparten som gör det lättare för läkare att delta i nationellt utvecklingsarbete, till exempel kring intyg eller beslutsstöd. () 25 MAJ 2016

Förbundsfullmäktigemöte pågår

Nyheter | Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren talade om läkarens viktiga roll i hälso- och sjukvården när hon öppnade årets fullmäktigemöte på tisdagseftermiddagen. () 24 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons