Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DU77 Lakartidningen.se 2016-01-11

RCC föreslår ytterligare centralisering av cancerbehandlingar

Regionala cancercentrum har nu lämnat sina rekommendationer för hur nivåstruktureringen av sju cancerbehandlingar ska se ut. Dessutom föreslår man att ytterligare sex åtgärder centraliseras.

Anna Sofia Dahl

Läkartidningen har tidigare berättat att Regionala cancercentrum i samverkan, RCC, föreslagit centralisering av sju cancerbehandlingar – analcancer, vulvacancer, cytoreduktiv kirurgi med intraperitoneal kemoterapi (CRS/HIPEC), isolerad hyperterm perfusion, kurativt syftande kirurgi vid matstrups- och övre magmunscancer, muskulo–skeletala sarkom samt buksarkom.

Landstingen lämnade under hösten in sina svar och arbetet med att ta fram rekommendationer från RCC:s sida har pågått sedan dess. RCC har ännu inte avslöjat vilka vårdenheter som rekommenderas, utan inväntar att landstingsledningarna ska informeras i slutet av januari.

Dock står det klart hur många vårdenheter som RCC rekommenderar för varje behandling samt vilka vårdenheter som sökt.

 • Analcancer: Radiokemoterapi ska utföras vid fyra nationella vårdenheter och kirurgisk behandling vid två. Sökande är Akademiska sjukhuset Uppsala, Karolinska Universitetssjukhuset, Norrlands Universitetssjukhus (enbart radiokemoterapi), Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus samt Universitetssjukhuset Linköping.
 • Vulvacancer: Behandling ska ges vid fyra nationella vårdenheter. Sökande är Akademiska sjukhuset Uppsala, Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus samt Universitetssjukhuset Linköping.
 • Cytoreduktiv kirurgi med intraperitoneal kemoterapi (CRS/HIPEC): Behandling av cancer i bukhinnan ska ges vid fyra nationella vårdenheter. Sökande är Akademiska sjukhuset Uppsala, Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt Skånes Universitetssjukhus.
 • Isolerad hyperterm perfusion: Behandling ska ges vid en nationell vårdenhet. Sökande är Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
 • Kurativt syftande kirurgi vid matstrups- och magsäckscancer: Ska utföras vid högst sex sjukhus i landet, ett i varje sjukvårdsregion. Ett antal ovanliga och komplicerade ingrepp ska dock utföras vid två nationella vårdenheter. Sökande är Akademiska sjukhuset Uppsala, Karolinska Universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus samt Universitetssjukhuset Linköping.
 • Muskulo–skeletala sarkom och buksarkom: Ärendet bordläggs och ska gå tillbaka till sakkunniggrupperna.

Regionalt cancercentrum föreslår även ytterligare sex åtgärder för regional och nationell nivåstrukturering. De områden som nu landsting och regioner ska ta ställning till är:

 • Kirurgisk behandling vid lever- och gallvägscancer
 • Kurativt syftande kirurgi vid pankreas- och periampullär cancer
 • Retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer
 • Behandling av äggstockscancer
 • Kirurgisk behandling vid njurcancer
 • Cystektomi vid urinblåsecancer

Senast den 1 juni 2016 ska landstingen ha lämnat sina remissvar samt beslut gällande nivåstruktureringen för de tidigare nämnda cancerdiagnoserna.

Läs tidigare artiklar:

RCC föreslår centralisering av ytterligare sju cancerbehandlingar

Peniscancer modell för centralisering i cancervården

Kommentera

Kommentera
bild

Prognosen sämre för rökare med aromatas-hämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Tio läkare skriver i Svenska Dagbladet: »Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. () 25 JUL 2016

Annons Annons
bild

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. () 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

bild

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

bild

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domstol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016