Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DU77 Lakartidningen.se 2016-01-11

RCC föreslår ytterligare centralisering av cancerbehandlingar

Regionala cancercentrum har nu lämnat sina rekommendationer för hur nivåstruktureringen av sju cancerbehandlingar ska se ut. Dessutom föreslår man att ytterligare sex åtgärder centraliseras.

Anna Sofia Dahl

Läkartidningen har tidigare berättat att Regionala cancercentrum i samverkan, RCC, föreslagit centralisering av sju cancerbehandlingar – analcancer, vulvacancer, cytoreduktiv kirurgi med intraperitoneal kemoterapi (CRS/HIPEC), isolerad hyperterm perfusion, kurativt syftande kirurgi vid matstrups- och övre magmunscancer, muskulo–skeletala sarkom samt buksarkom.

Landstingen lämnade under hösten in sina svar och arbetet med att ta fram rekommendationer från RCC:s sida har pågått sedan dess. RCC har ännu inte avslöjat vilka vårdenheter som rekommenderas, utan inväntar att landstingsledningarna ska informeras i slutet av januari.

Dock står det klart hur många vårdenheter som RCC rekommenderar för varje behandling samt vilka vårdenheter som sökt.

 • Analcancer: Radiokemoterapi ska utföras vid fyra nationella vårdenheter och kirurgisk behandling vid två. Sökande är Akademiska sjukhuset Uppsala, Karolinska Universitetssjukhuset, Norrlands Universitetssjukhus (enbart radiokemoterapi), Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus samt Universitetssjukhuset Linköping.
 • Vulvacancer: Behandling ska ges vid fyra nationella vårdenheter. Sökande är Akademiska sjukhuset Uppsala, Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus samt Universitetssjukhuset Linköping.
 • Cytoreduktiv kirurgi med intraperitoneal kemoterapi (CRS/HIPEC): Behandling av cancer i bukhinnan ska ges vid fyra nationella vårdenheter. Sökande är Akademiska sjukhuset Uppsala, Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt Skånes Universitetssjukhus.
 • Isolerad hyperterm perfusion: Behandling ska ges vid en nationell vårdenhet. Sökande är Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
 • Kurativt syftande kirurgi vid matstrups- och magsäckscancer: Ska utföras vid högst sex sjukhus i landet, ett i varje sjukvårdsregion. Ett antal ovanliga och komplicerade ingrepp ska dock utföras vid två nationella vårdenheter. Sökande är Akademiska sjukhuset Uppsala, Karolinska Universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus samt Universitetssjukhuset Linköping.
 • Muskulo–skeletala sarkom och buksarkom: Ärendet bordläggs och ska gå tillbaka till sakkunniggrupperna.

Regionalt cancercentrum föreslår även ytterligare sex åtgärder för regional och nationell nivåstrukturering. De områden som nu landsting och regioner ska ta ställning till är:

 • Kirurgisk behandling vid lever- och gallvägscancer
 • Kurativt syftande kirurgi vid pankreas- och periampullär cancer
 • Retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer
 • Behandling av äggstockscancer
 • Kirurgisk behandling vid njurcancer
 • Cystektomi vid urinblåsecancer

Senast den 1 juni 2016 ska landstingen ha lämnat sina remissvar samt beslut gällande nivåstruktureringen för de tidigare nämnda cancerdiagnoserna.

Läs tidigare artiklar:

RCC föreslår centralisering av ytterligare sju cancerbehandlingar

Peniscancer modell för centralisering i cancervården

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (12 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons