Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWWC Lakartidningen.se 2016-01-29

SLF student säger nej till graderade betyg på läkarutbildningen

Frågan om att införa graderade betyg på läkarprogrammet är en nationell fråga och inte en fråga för ett enskilt lärosäte. Det skriver Sveriges läkarförbund student i en debattartikel i Dagens samhälle.

Elisabet Ohlin

I dag har de svenska läkarprogrammen endast betygen godkänd och underkänd. Sahlgrenska akademin i Göteborg överväger att införa graderade betyg. Detta motsätter sig Sveriges läkarförbund students ordförande Linus Perlerot och styrelseledamoten Nils Karlsson i en debattartikel på Dagens samhälles webbplats i dag fredag.

Studenterna befarar bland annat att intresset för forskning kan bli lidande med graderade betyg och att studenternas stress ökar. Dessutom skriver de att ograderade betyg ger bättre läkare:

»Frånvaron av graderade betyg anses främja samarbete mellan läkarstudenterna och leder till att de hjälper varandra, vilket anses förbereda dem mentalt på den samarbetsmiljö och det teamarbete som bra hälso- och sjukvård kräver.«

Frågan om att införa betygsgradering bör också hanteras nationellt, av lärosätena gemensamt eller av Universitetskanslersämbetet, och inte av ett enskilt lärosäte, anser de.

Kommentarer (6)

 • Mycket bra förslag-graderade betyg!

  2016-01-29 17:54 | Jag har varit med om , dels graderade betyg till med.kand. och sen godkänd /underkänd till läkarexamen. Studieintensiteten var helt klart högre när det var graderade betyg. Ograderade fick många att mer eller mindre strunta i studieplanering inför tentamina. Studierna till läkare är jobbiga och ska vara jobbiga annars hinner man inte lära sig tillräckligt.

  Görel Gleiss, Pens. överläkare, geriatriker, Hemma

  Jäv:

 • Inget bra förslag

  2016-01-30 12:37 | Det är väldigt svårt att hinna med studierna som det ser ut just nu för många studenter och den extra stressen är inget vi har behov utav. Det är redan nu jobbigt i och med hur snabbt medicinen går framåt, vad jag vet har studierna varit lika långa i Sverige i drygt 20 år men vi studenter ska alltid kunna det som man visste innan och alla nya framsteg som sker inom alla områden ger oss hela tiden mer att lära oss utan att de förlänger studietiden. Med graderade betyg så skulle detta definitivt öka stressen som redan finns och det skulle bildas en studiehets som inte skulle vara bra för någon.

  Johan Andersson, Läkarstudent, Linköpings Universitet

  Jäv:

 • Gradera betygen !

  2016-01-31 20:43 | Frågan om graderade betyg har varit diskuterad sedan 70-talet. Detta pga att kursgivare får betalt / arvode för det antal studerande som passerar och godkännes. Med enbart underkänd alt godkänd så har jag åhört diskussioner i ett antal år på olika universitet om att ett antal studerande passerar "med tvekan" för att det blir mindre betalt och mer jobb om de icke godkännes. Om ett mellansteg införes - dvs "med tvekan godkänd" skulle de som ådrager sig mer än 2-3 betyg " med tvekan - - -" kunna få stöd och hjälp i tid och förhoppningsvis bli bra läkare i slutänden - eller få en indikation på att de är på fel väg. Den enskilde kursgivaren får ej mindre betalt för denna "tveksamma" student som då får gå vidare men studienämnden eller vad den kan heta numera får en signal om att aktivitet kan behövas till granskning av denna studerande. .

  Mats E Nilsson, fd överläk., nästan pensionist, Förr Serafen 1972-73, Huddinge 1974-83 m.fl..

  Jäv:

 • Hur värdera betyg?

  2016-02-01 10:34 | Nästa instans som skall värdera graderingen får svårigheter då kriterierna för betygssättningen inte är kända. Baseras de på enbart "korvstoppning" eller finns värdering av tillämpning och samarbete med i värderingen etc.

  claes Hasselblads, distriktsläkare/ handledare, fristad vårdcentral

  Jäv:

 • Högst poäng gör inte bäst läkare

  2016-02-01 23:37 | Vid Umeå universitet hade tentorna en hög lägsta gräns för godkänt vilket gjorde att bristfälliga kunskaper omöjliggjorde godkänd tentamen - men därutöver gjordes ingen skillnad på oss som klarat tentan. Och vad skulle en urskiljning bland de som redan presterat tillräckligt fylla för funktion? Antingen är man väl tillräckligt kompetent för att kunna bedriva säker vård eller så är man det inte? Vem skulle förresten vilja anställa "de sämsta"? Min erfarenhet av kursare är att det inte är de med högst poäng på tentan som när man ser till helheten blir de bästa läkarna. Jag tror betyg skulle göra en redan tuff och prestationsfokuserad utbildning alltför elitistisk och bränna ut många potentiellt fantastiska läkare innan de ens hunnit ta sin examen.

  Elina Eriksson-Wikberg, Examinerad underläkare, Stattena vårdcentral

  Jäv:

 • En kunnig doktor är en bra doktor!

  2016-02-04 18:50 | En kunnig doktor är en bra doktor. En mindre kunnig doktor är mindre bra doktor. En okunnig doktor är inte någon bra doktor. Kunskap är viktigast för en doktor," korvstoppning", som en av er skriver . Ja , det mesta behöver man läsa sig till ! När du sen börjar jobba som doktor ,så är du oftast väldigt ensam om besluten. Det gäller bl.a. , efter noggrann anamnes och kroppsundersökning, att ordna med riktad provtagning, riktade undersökningar för att snabbast få rätt diagnos och snabbt kunna ge rätt behandling. Det krävs mycket kunskap för detta. Som systemet är nu, så premieras de , som läser så lite som möjligt, eftersom de får samma betyg, som de som ägnar mer tid åt studierna. Det är ingen bra morot för att studera. Det är inte så svårt för en patient, som ni kanske tror , att se om doktorn är påläst eller osäker. Sen , att vara trevlig, empatisk och social, det är viktigt, men det bör man vara i de flesta yrken där man träffar människor.

  Görel Gleiss, Pens. överläkare, geriatriker, Hemma

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Extremvärme ökande problem för folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domtol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (2 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016

Domen uppskjuten ännu
en gång för Fikru Maru

Nyheter | Kardiologen Fikru Maru sitter fortfarande fängslad i Etiopien. Och ännu en gång har domen mot honom skjutits upp. () 20 JUL 2016