Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWWC Lakartidningen.se 2016-01-29

SLF student säger nej till graderade betyg på läkarutbildningen

Frågan om att införa graderade betyg på läkarprogrammet är en nationell fråga och inte en fråga för ett enskilt lärosäte. Det skriver Sveriges läkarförbund student i en debattartikel i Dagens samhälle.

Elisabet Ohlin

I dag har de svenska läkarprogrammen endast betygen godkänd och underkänd. Sahlgrenska akademin i Göteborg överväger att införa graderade betyg. Detta motsätter sig Sveriges läkarförbund students ordförande Linus Perlerot och styrelseledamoten Nils Karlsson i en debattartikel på Dagens samhälles webbplats i dag fredag.

Studenterna befarar bland annat att intresset för forskning kan bli lidande med graderade betyg och att studenternas stress ökar. Dessutom skriver de att ograderade betyg ger bättre läkare:

»Frånvaron av graderade betyg anses främja samarbete mellan läkarstudenterna och leder till att de hjälper varandra, vilket anses förbereda dem mentalt på den samarbetsmiljö och det teamarbete som bra hälso- och sjukvård kräver.«

Frågan om att införa betygsgradering bör också hanteras nationellt, av lärosätena gemensamt eller av Universitetskanslersämbetet, och inte av ett enskilt lärosäte, anser de.

Kommentarer (6)

 • Mycket bra förslag-graderade betyg!

  2016-01-29 17:54 | Jag har varit med om , dels graderade betyg till med.kand. och sen godkänd /underkänd till läkarexamen. Studieintensiteten var helt klart högre när det var graderade betyg. Ograderade fick många att mer eller mindre strunta i studieplanering inför tentamina. Studierna till läkare är jobbiga och ska vara jobbiga annars hinner man inte lära sig tillräckligt.

  Görel Gleiss, Pens. överläkare, geriatriker, Hemma

  Jäv:

 • Inget bra förslag

  2016-01-30 12:37 | Det är väldigt svårt att hinna med studierna som det ser ut just nu för många studenter och den extra stressen är inget vi har behov utav. Det är redan nu jobbigt i och med hur snabbt medicinen går framåt, vad jag vet har studierna varit lika långa i Sverige i drygt 20 år men vi studenter ska alltid kunna det som man visste innan och alla nya framsteg som sker inom alla områden ger oss hela tiden mer att lära oss utan att de förlänger studietiden. Med graderade betyg så skulle detta definitivt öka stressen som redan finns och det skulle bildas en studiehets som inte skulle vara bra för någon.

  Johan Andersson, Läkarstudent, Linköpings Universitet

  Jäv:

 • Gradera betygen !

  2016-01-31 20:43 | Frågan om graderade betyg har varit diskuterad sedan 70-talet. Detta pga att kursgivare får betalt / arvode för det antal studerande som passerar och godkännes. Med enbart underkänd alt godkänd så har jag åhört diskussioner i ett antal år på olika universitet om att ett antal studerande passerar "med tvekan" för att det blir mindre betalt och mer jobb om de icke godkännes. Om ett mellansteg införes - dvs "med tvekan godkänd" skulle de som ådrager sig mer än 2-3 betyg " med tvekan - - -" kunna få stöd och hjälp i tid och förhoppningsvis bli bra läkare i slutänden - eller få en indikation på att de är på fel väg. Den enskilde kursgivaren får ej mindre betalt för denna "tveksamma" student som då får gå vidare men studienämnden eller vad den kan heta numera får en signal om att aktivitet kan behövas till granskning av denna studerande. .

  Mats E Nilsson, fd överläk., nästan pensionist, Förr Serafen 1972-73, Huddinge 1974-83 m.fl..

  Jäv:

 • Hur värdera betyg?

  2016-02-01 10:34 | Nästa instans som skall värdera graderingen får svårigheter då kriterierna för betygssättningen inte är kända. Baseras de på enbart "korvstoppning" eller finns värdering av tillämpning och samarbete med i värderingen etc.

  claes Hasselblads, distriktsläkare/ handledare, fristad vårdcentral

  Jäv:

 • Högst poäng gör inte bäst läkare

  2016-02-01 23:37 | Vid Umeå universitet hade tentorna en hög lägsta gräns för godkänt vilket gjorde att bristfälliga kunskaper omöjliggjorde godkänd tentamen - men därutöver gjordes ingen skillnad på oss som klarat tentan. Och vad skulle en urskiljning bland de som redan presterat tillräckligt fylla för funktion? Antingen är man väl tillräckligt kompetent för att kunna bedriva säker vård eller så är man det inte? Vem skulle förresten vilja anställa "de sämsta"? Min erfarenhet av kursare är att det inte är de med högst poäng på tentan som när man ser till helheten blir de bästa läkarna. Jag tror betyg skulle göra en redan tuff och prestationsfokuserad utbildning alltför elitistisk och bränna ut många potentiellt fantastiska läkare innan de ens hunnit ta sin examen.

  Elina Eriksson-Wikberg, Examinerad underläkare, Stattena vårdcentral

  Jäv:

 • En kunnig doktor är en bra doktor!

  2016-02-04 18:50 | En kunnig doktor är en bra doktor. En mindre kunnig doktor är mindre bra doktor. En okunnig doktor är inte någon bra doktor. Kunskap är viktigast för en doktor," korvstoppning", som en av er skriver . Ja , det mesta behöver man läsa sig till ! När du sen börjar jobba som doktor ,så är du oftast väldigt ensam om besluten. Det gäller bl.a. , efter noggrann anamnes och kroppsundersökning, att ordna med riktad provtagning, riktade undersökningar för att snabbast få rätt diagnos och snabbt kunna ge rätt behandling. Det krävs mycket kunskap för detta. Som systemet är nu, så premieras de , som läser så lite som möjligt, eftersom de får samma betyg, som de som ägnar mer tid åt studierna. Det är ingen bra morot för att studera. Det är inte så svårt för en patient, som ni kanske tror , att se om doktorn är påläst eller osäker. Sen , att vara trevlig, empatisk och social, det är viktigt, men det bör man vara i de flesta yrken där man träffar människor.

  Görel Gleiss, Pens. överläkare, geriatriker, Hemma

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Läkarna uppskattar fristående information

Nyheter | Möjligheten att få oberoende information om läkemedel på sin arbetsplats är mycket uppskattad, enligt en enkätundersökning från Stockholms läns landsting. Från i år har husläkarna inskrivet i sina avtal att de kan få ersättning när de deltar i denna fortbildning. () 01 JUL 2016

bild

Läkarflykt hotar för Sollefteå

Nyheter | Enligt Ångermanlands läkarförening vill en betydande andel av läkarna på Sollefteå sjukhus sluta arbeta där. Anledningen är bristen på framtidstro i och med landstingsfullmäktiges beslut att flytta den akuta ortopedin från sjukhuset. (1 kommentar) 01 JUL 2016

Annons Annons

Vidarklinikens avtal avslutas

Nyheter | Stockholms läns landsting har nu bekräftat att ett avtal som landstinget har med den antroposofiska Vidarkliniken kommer att avslutas. () 01 JUL 2016

bild

Lokala vårdbehov driver utvecklingen

Nyheter | Verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården prioriterar utvecklingsområden som de har inflytande över. Och lokala behov är en större drivkraft än vad regionala och nationella initiativ är. Det visar en undersökning från Vårdanalys. () 01 JUL 2016

Barnets rättigheter i sjukvården kan säkerställas genom läkare Jämförelse inom Norden visar skillnader i lagstiftning om barnets medbestämmande i medicinska beslut

Kommentaren | Vem som bestämmer i medicinska beslut som rör barn regleras på olika sätt i de nordiska länderna. Lika viktigt som att läkarprofessionen står som garant för den medicinska kvaliteten är att läkaren ser till att barnet får komma till tals och får faktiskt inflytande i beslutet. () 01 JUL 2016

Antroposofiska blir kvar i fem år

Nyheter | Det blir ingen särreglering för de antroposofiska läkemedlen. I stället får tillverkarna fem år på sig att registrera läkemedlen på sedvanligt sätt. () 30 JUN 2016

Skolläkaren överklagar sin dom

Nyheter | Skolläkaren i Falun, som dömdes till fyra års fängelse för bland annat grovt barnpornografibrott, kränkande fotografering och sexuellt utnyttjande, överklagar stora delar av domen till Svea hovrätt. De återstående gärningarna är värda högst åtta månaders fängelse enligt överklagandet. () 30 JUN 2016

Tre nya regioner föreslås 2019

Nyheter | En Norrlandsregion, en Svealandsregion och ett utvidgat Västra Götaland kan bli verklighet om några år. Det bedömer den så kallade indelningskommittén. () 30 JUN 2016

bild

Vidarkliniken kan bli av med vårdavtal

Nyheter | Den antroposofiska Vidarkliniken i Järna kan komma att förlora sitt avtal med Stockholms läns landsting. Det uppger Ekot i Sveriges Radio. Landstingsrådet Anna Starbrink (bilden) är kritisk till kliniken. () 30 JUN 2016

Universitet ska ge fler utbildning

Nyheter | Lunds universitet och Umeå universitet har i dag fått i uppdrag av regeringen att bygga upp en kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk läkarutbildning.  () 30 JUN 2016

Svårare anmäla fel förskrivning

Nyheter | Apotekspersonalen upplever sig mer hindrad att anmäla överförskrivning i dag än för två år sedan. Det skriver IVO, Inspektionen för vård och omsorg, på sin hemsida. () 30 JUN 2016

Macchiarini-metoden överges

Nyheter | Det företag som tillverkade Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar har övergivit metoden och lanserar nu »andra generationens« syntetiska strupar, som bara ska sitta inne under en kortare tid. () 29 JUN 2016

Läkarföreningen
på Karolinska oroas
av långa vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (1 kommentar) 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annons Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons