Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWWC Lakartidningen.se 2016-01-29

SLF student säger nej till graderade betyg på läkarutbildningen

Frågan om att införa graderade betyg på läkarprogrammet är en nationell fråga och inte en fråga för ett enskilt lärosäte. Det skriver Sveriges läkarförbund student i en debattartikel i Dagens samhälle.

Elisabet Ohlin

I dag har de svenska läkarprogrammen endast betygen godkänd och underkänd. Sahlgrenska akademin i Göteborg överväger att införa graderade betyg. Detta motsätter sig Sveriges läkarförbund students ordförande Linus Perlerot och styrelseledamoten Nils Karlsson i en debattartikel på Dagens samhälles webbplats i dag fredag.

Studenterna befarar bland annat att intresset för forskning kan bli lidande med graderade betyg och att studenternas stress ökar. Dessutom skriver de att ograderade betyg ger bättre läkare:

»Frånvaron av graderade betyg anses främja samarbete mellan läkarstudenterna och leder till att de hjälper varandra, vilket anses förbereda dem mentalt på den samarbetsmiljö och det teamarbete som bra hälso- och sjukvård kräver.«

Frågan om att införa betygsgradering bör också hanteras nationellt, av lärosätena gemensamt eller av Universitetskanslersämbetet, och inte av ett enskilt lärosäte, anser de.

Kommentarer (6)

 • Mycket bra förslag-graderade betyg!

  2016-01-29 17:54 | Jag har varit med om , dels graderade betyg till med.kand. och sen godkänd /underkänd till läkarexamen. Studieintensiteten var helt klart högre när det var graderade betyg. Ograderade fick många att mer eller mindre strunta i studieplanering inför tentamina. Studierna till läkare är jobbiga och ska vara jobbiga annars hinner man inte lära sig tillräckligt.

  Görel Gleiss, Pens. överläkare, geriatriker, Hemma

  Jäv:

 • Inget bra förslag

  2016-01-30 12:37 | Det är väldigt svårt att hinna med studierna som det ser ut just nu för många studenter och den extra stressen är inget vi har behov utav. Det är redan nu jobbigt i och med hur snabbt medicinen går framåt, vad jag vet har studierna varit lika långa i Sverige i drygt 20 år men vi studenter ska alltid kunna det som man visste innan och alla nya framsteg som sker inom alla områden ger oss hela tiden mer att lära oss utan att de förlänger studietiden. Med graderade betyg så skulle detta definitivt öka stressen som redan finns och det skulle bildas en studiehets som inte skulle vara bra för någon.

  Johan Andersson, Läkarstudent, Linköpings Universitet

  Jäv:

 • Gradera betygen !

  2016-01-31 20:43 | Frågan om graderade betyg har varit diskuterad sedan 70-talet. Detta pga att kursgivare får betalt / arvode för det antal studerande som passerar och godkännes. Med enbart underkänd alt godkänd så har jag åhört diskussioner i ett antal år på olika universitet om att ett antal studerande passerar "med tvekan" för att det blir mindre betalt och mer jobb om de icke godkännes. Om ett mellansteg införes - dvs "med tvekan godkänd" skulle de som ådrager sig mer än 2-3 betyg " med tvekan - - -" kunna få stöd och hjälp i tid och förhoppningsvis bli bra läkare i slutänden - eller få en indikation på att de är på fel väg. Den enskilde kursgivaren får ej mindre betalt för denna "tveksamma" student som då får gå vidare men studienämnden eller vad den kan heta numera får en signal om att aktivitet kan behövas till granskning av denna studerande. .

  Mats E Nilsson, fd överläk., nästan pensionist, Förr Serafen 1972-73, Huddinge 1974-83 m.fl..

  Jäv:

 • Hur värdera betyg?

  2016-02-01 10:34 | Nästa instans som skall värdera graderingen får svårigheter då kriterierna för betygssättningen inte är kända. Baseras de på enbart "korvstoppning" eller finns värdering av tillämpning och samarbete med i värderingen etc.

  claes Hasselblads, distriktsläkare/ handledare, fristad vårdcentral

  Jäv:

 • Högst poäng gör inte bäst läkare

  2016-02-01 23:37 | Vid Umeå universitet hade tentorna en hög lägsta gräns för godkänt vilket gjorde att bristfälliga kunskaper omöjliggjorde godkänd tentamen - men därutöver gjordes ingen skillnad på oss som klarat tentan. Och vad skulle en urskiljning bland de som redan presterat tillräckligt fylla för funktion? Antingen är man väl tillräckligt kompetent för att kunna bedriva säker vård eller så är man det inte? Vem skulle förresten vilja anställa "de sämsta"? Min erfarenhet av kursare är att det inte är de med högst poäng på tentan som när man ser till helheten blir de bästa läkarna. Jag tror betyg skulle göra en redan tuff och prestationsfokuserad utbildning alltför elitistisk och bränna ut många potentiellt fantastiska läkare innan de ens hunnit ta sin examen.

  Elina Eriksson-Wikberg, Examinerad underläkare, Stattena vårdcentral

  Jäv:

 • En kunnig doktor är en bra doktor!

  2016-02-04 18:50 | En kunnig doktor är en bra doktor. En mindre kunnig doktor är mindre bra doktor. En okunnig doktor är inte någon bra doktor. Kunskap är viktigast för en doktor," korvstoppning", som en av er skriver . Ja , det mesta behöver man läsa sig till ! När du sen börjar jobba som doktor ,så är du oftast väldigt ensam om besluten. Det gäller bl.a. , efter noggrann anamnes och kroppsundersökning, att ordna med riktad provtagning, riktade undersökningar för att snabbast få rätt diagnos och snabbt kunna ge rätt behandling. Det krävs mycket kunskap för detta. Som systemet är nu, så premieras de , som läser så lite som möjligt, eftersom de får samma betyg, som de som ägnar mer tid åt studierna. Det är ingen bra morot för att studera. Det är inte så svårt för en patient, som ni kanske tror , att se om doktorn är påläst eller osäker. Sen , att vara trevlig, empatisk och social, det är viktigt, men det bör man vara i de flesta yrken där man träffar människor.

  Görel Gleiss, Pens. överläkare, geriatriker, Hemma

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Stark facklig oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. () 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

bild

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (3 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

bild

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång Genomslaget för detta traumavårdskoncept förbluffande stort, trots att mycket talade emot

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

bild

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

»Jag föreslår att vi respekterar patientens sätt att hantera sin situation ...«

Krönika | En kollega inom den palliativa hemsjukvården vill att onkologen tar sitt ansvar och inskärper hos kvinnan med långt gången cancer att hennes sjukdom är obotlig. Men att ta det ansvaret vore att förstöra patientens strategi för att uthärda det outhärdliga, skriver onkologen Nina Cavalli-Björkman i sin krönika. (9 kommentarer) 23 AUG 2016

P-piller kan minska sexlusten

Nyheter | P-piller kan minska sexuell lust, upphetsning och tillfredsställelse, enligt en randomiserad kontrollerad studie gjord vid Karolinska institutet. () 23 AUG 2016

Utred möjligheten till självvalt livsslut

Debatt | Möjligheten till självvalt livsslut bör utredas. Det finns en bred acceptans hos den svenska befolkningen och motståndet i läkargruppen är inte så stort att det skulle hindra en diskussion om patienters rättigheter i livets slut, skriver Staffan Bergström och medförfattare. (2 kommentarer) 23 AUG 2016

Familjär medelhavs-feber viktig sjukdom i en globaliserad värld

Översikt | Familjär medelhavsfeber är i typfallet en autosomalt recessiv sjukdom som karakteriseras av återkommande självbegränsande feberattacker med en duration på 12–72 timmar. Sjukdomen bör misstänkas framför allt hos individer med ursprung i östra Medelhavsområdet. Kolkicin ger effektiv behandling. Utan behandling är risken att utveckla amyloidos betydande. () 22 AUG 2016

Landsting fick falsk information om »välrenommerad« hyrläkare

Nyheter | SVT Nyheter avslöjade i går att bemanningsföretaget Proffice sålt in en hyrläkare med falsk information. I dag meddelade landstinget där läkaren arbetat att han får sluta omedelbart. (1 kommentar) 22 AUG 2016

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons