Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWWC Lakartidningen.se 2016-01-29

SLF student säger nej till graderade betyg på läkarutbildningen

Frågan om att införa graderade betyg på läkarprogrammet är en nationell fråga och inte en fråga för ett enskilt lärosäte. Det skriver Sveriges läkarförbund student i en debattartikel i Dagens samhälle.

Elisabet Ohlin

I dag har de svenska läkarprogrammen endast betygen godkänd och underkänd. Sahlgrenska akademin i Göteborg överväger att införa graderade betyg. Detta motsätter sig Sveriges läkarförbund students ordförande Linus Perlerot och styrelseledamoten Nils Karlsson i en debattartikel på Dagens samhälles webbplats i dag fredag.

Studenterna befarar bland annat att intresset för forskning kan bli lidande med graderade betyg och att studenternas stress ökar. Dessutom skriver de att ograderade betyg ger bättre läkare:

»Frånvaron av graderade betyg anses främja samarbete mellan läkarstudenterna och leder till att de hjälper varandra, vilket anses förbereda dem mentalt på den samarbetsmiljö och det teamarbete som bra hälso- och sjukvård kräver.«

Frågan om att införa betygsgradering bör också hanteras nationellt, av lärosätena gemensamt eller av Universitetskanslersämbetet, och inte av ett enskilt lärosäte, anser de.

Kommentarer (6)

 • Mycket bra förslag-graderade betyg!

  2016-01-29 17:54 | Jag har varit med om , dels graderade betyg till med.kand. och sen godkänd /underkänd till läkarexamen. Studieintensiteten var helt klart högre när det var graderade betyg. Ograderade fick många att mer eller mindre strunta i studieplanering inför tentamina. Studierna till läkare är jobbiga och ska vara jobbiga annars hinner man inte lära sig tillräckligt.

  Görel Gleiss, Pens. överläkare, geriatriker, Hemma

  Jäv:

 • Inget bra förslag

  2016-01-30 12:37 | Det är väldigt svårt att hinna med studierna som det ser ut just nu för många studenter och den extra stressen är inget vi har behov utav. Det är redan nu jobbigt i och med hur snabbt medicinen går framåt, vad jag vet har studierna varit lika långa i Sverige i drygt 20 år men vi studenter ska alltid kunna det som man visste innan och alla nya framsteg som sker inom alla områden ger oss hela tiden mer att lära oss utan att de förlänger studietiden. Med graderade betyg så skulle detta definitivt öka stressen som redan finns och det skulle bildas en studiehets som inte skulle vara bra för någon.

  Johan Andersson, Läkarstudent, Linköpings Universitet

  Jäv:

 • Gradera betygen !

  2016-01-31 20:43 | Frågan om graderade betyg har varit diskuterad sedan 70-talet. Detta pga att kursgivare får betalt / arvode för det antal studerande som passerar och godkännes. Med enbart underkänd alt godkänd så har jag åhört diskussioner i ett antal år på olika universitet om att ett antal studerande passerar "med tvekan" för att det blir mindre betalt och mer jobb om de icke godkännes. Om ett mellansteg införes - dvs "med tvekan godkänd" skulle de som ådrager sig mer än 2-3 betyg " med tvekan - - -" kunna få stöd och hjälp i tid och förhoppningsvis bli bra läkare i slutänden - eller få en indikation på att de är på fel väg. Den enskilde kursgivaren får ej mindre betalt för denna "tveksamma" student som då får gå vidare men studienämnden eller vad den kan heta numera får en signal om att aktivitet kan behövas till granskning av denna studerande. .

  Mats E Nilsson, fd överläk., nästan pensionist, Förr Serafen 1972-73, Huddinge 1974-83 m.fl..

  Jäv:

 • Hur värdera betyg?

  2016-02-01 10:34 | Nästa instans som skall värdera graderingen får svårigheter då kriterierna för betygssättningen inte är kända. Baseras de på enbart "korvstoppning" eller finns värdering av tillämpning och samarbete med i värderingen etc.

  claes Hasselblads, distriktsläkare/ handledare, fristad vårdcentral

  Jäv:

 • Högst poäng gör inte bäst läkare

  2016-02-01 23:37 | Vid Umeå universitet hade tentorna en hög lägsta gräns för godkänt vilket gjorde att bristfälliga kunskaper omöjliggjorde godkänd tentamen - men därutöver gjordes ingen skillnad på oss som klarat tentan. Och vad skulle en urskiljning bland de som redan presterat tillräckligt fylla för funktion? Antingen är man väl tillräckligt kompetent för att kunna bedriva säker vård eller så är man det inte? Vem skulle förresten vilja anställa "de sämsta"? Min erfarenhet av kursare är att det inte är de med högst poäng på tentan som när man ser till helheten blir de bästa läkarna. Jag tror betyg skulle göra en redan tuff och prestationsfokuserad utbildning alltför elitistisk och bränna ut många potentiellt fantastiska läkare innan de ens hunnit ta sin examen.

  Elina Eriksson-Wikberg, Examinerad underläkare, Stattena vårdcentral

  Jäv:

 • En kunnig doktor är en bra doktor!

  2016-02-04 18:50 | En kunnig doktor är en bra doktor. En mindre kunnig doktor är mindre bra doktor. En okunnig doktor är inte någon bra doktor. Kunskap är viktigast för en doktor," korvstoppning", som en av er skriver . Ja , det mesta behöver man läsa sig till ! När du sen börjar jobba som doktor ,så är du oftast väldigt ensam om besluten. Det gäller bl.a. , efter noggrann anamnes och kroppsundersökning, att ordna med riktad provtagning, riktade undersökningar för att snabbast få rätt diagnos och snabbt kunna ge rätt behandling. Det krävs mycket kunskap för detta. Som systemet är nu, så premieras de , som läser så lite som möjligt, eftersom de får samma betyg, som de som ägnar mer tid åt studierna. Det är ingen bra morot för att studera. Det är inte så svårt för en patient, som ni kanske tror , att se om doktorn är påläst eller osäker. Sen , att vara trevlig, empatisk och social, det är viktigt, men det bör man vara i de flesta yrken där man träffar människor.

  Görel Gleiss, Pens. överläkare, geriatriker, Hemma

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Vitesförbud mot att överskrida övertidstak

Nyheter | Läkare i Landstinget i Uppsala län har jobbat mer övertid än vad arbetstidslagen tillåter. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat om ett förbud mot övertidsuttag. () 30 MAJ 2016

Ökad kontroll på apoteken ska minska felaktiga förskrivningar

Nyheter | Det ska bli lättare för apoteken att kontrollera förskrivare och exakt hur deras förskrivningsrätt eventuellt är begränsad, enligt ett regeringsbeslut. () 30 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Apropå! Arbetsför men inte möjlig att försäkra

Debatt | Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet. () 30 MAJ 2016

bild

Landstinget vägrade bekosta färdigcentrifugerade urinprov

Människor & möten | Rickard Fuchs har varit både läkare och författare i många år. Nu återpubliceras hans bok »Visst är Ni Sjuk!«, tillsammans med den nyare boken »Deppig? 50 ovanliga (men bra!) råd till deppiga«, lagom för att fira de 40 år som gått sedan första succéboken skrevs. () 30 MAJ 2016

Val av suturmaterial kan påverka resultatet av framfallskirurgi

Nya rön | Långsamt absorberande suturmaterial gav mindre risk för symtomgivande recidiv och högre patientnöjdhet efter främre kolporafi än snabbt absorberande sutur, enligt en ny svensk studie. Valet av suturmaterial påverkade inte utfallet vid bakre kolporafi. () 30 MAJ 2016

bild

Inte ovanligt med hjärtinfarkt utan kranskärls-förträngningar Viktigt identifiera differentialdiagnoser och mekanismer – behandlingen är helt beroende på orsak

Kommentaren | Prevalensen av hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är 6–8 procent av alla hjärtinfarkter. Förutom kranskärlsröntgen är magnet­kameraundersökning av hjärtat den viktigaste undersökningen. Tillståndet bör i möjligaste mån behandlas utifrån orsak, men det föreligger stora kunskapsluckor kring behandling av framför allt takotsubo-kardiomyopati. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Bygga bort själva verksamheten

Debatt | Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund.  () 30 MAJ 2016

Operationspersonal på NÄL drabbade av luftvägsproblem

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem den 24 maj. En mängd åtgärder har vidtagits för att undersöka orsakerna. Arbetsgivaren tar händelsen på stort allvar, enligt Emelie Hultberg, Nordvästra Götalands läkarförening. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (2 kommentarer) 27 MAJ 2016

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

Annonser
Annons Annons
Annons Annons Annons