Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWPP Lakartidningen.se 2016-01-26

Skydd för visselblåsare mot repressalier föreslås

Regeringen föreslår ett stärkt skydd för arbetstagare som larmar om allvarliga missförhållanden. Dessutom föreslås den som utsätts för repressalier ha rätt till skadestånd.

Anna Sofia Dahl

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att ett särskilt skydd mot repressalier för visselblåsare ska införas.

En arbetstagare ska ha rätt att slå larm om allvarliga missförhållanden hos arbetsgivaren, vilket avser »brott med fängelse i straffskalan eller därmed jämförliga missförhållanden«. Enligt förslaget ska det dock räcka med konkreta misstankar om dylika missförhållanden för att omfattas av den nya lagen.

Skyddet gäller larm både internt och externt, men bara om arbetstagaren tidigare slagit larm internt utan att arbetsgivaren agerat och om hen »hade fog för påståendet om allvarliga missförhållanden«.

Skyddet omfattar även inhyrd personal. Den arbetstagare som utsätts för repressalier har rätt till skadestånd från arbetsgivaren. Arbetstagare som begår brott genom att slå larm omfattas dock inte. 

Den föreslagna lagen ska gälla i verksamhet, såväl offentlig som privat. Den ska inte ses som en inskränkning i annat befintligt skydd, t ex meddelarskydd och efterforsknings- och repressalieförbud i offentlig sektor. I offentlig sektor blir den i stället en utökad rätt till skadestånd.

2013 gav regeringen en särskild utredare i uppgift att se över skyddet. Utredningen resulterade i betänkandet »Visselblåsare – Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden« som kom 2014. I sitt remissvar kritiserade Läkarförbundet både möjligheten att förhandla bort skyddet genom kollektivavtal och att definitionen av »allvarliga missförhållanden« ska tolkas av den enskilde arbetstagaren.

Regeringen föreslår att lagändringen ska träda i kraft den 1 januari 2017.

Läs tidigare artiklar:

Facklig kritik mot förslag om skydd för visselblåsare

Ny lag föreslås ge privatanställda meddelarskydd

Kommentarer (1)

  • Tandlöst förslag?

    2016-01-26 12:16 | Från fackligt håll har riktats kritik mot att det krävs misstanke om "allvarliga missförhållanden". De tycker ribban då blir för hög och att lagen därmed blir tandlös. Regeringen har i sitt förslag inte lyssnat på fackens synpunkter. Jag instämmer i att detta sannolikt inte innebär någon större skillnad för de anställda som anmäler missförhållanden. De är mycket utsatta, läs gärna Hanne Kjöllers nyutkomna bok om hur poliser som "visslar" utsätts för svåra repressalier. Den kunde lika gärna ha handlat om den svenska vården.

    Sven Román, Barn och ungdomspsykiatri , BUP Mora

    Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Prognosen sämre för rökare med aromatas-hämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Tio läkare skriver i Svenska Dagbladet: »Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. () 25 JUL 2016

Annons Annons
bild

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. () 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

bild

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

bild

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domstol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016