Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWPP Lakartidningen.se 2016-01-26

Skydd för visselblåsare mot repressalier föreslås

Regeringen föreslår ett stärkt skydd för arbetstagare som larmar om allvarliga missförhållanden. Dessutom föreslås den som utsätts för repressalier ha rätt till skadestånd.

Anna Sofia Dahl

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att ett särskilt skydd mot repressalier för visselblåsare ska införas.

En arbetstagare ska ha rätt att slå larm om allvarliga missförhållanden hos arbetsgivaren, vilket avser »brott med fängelse i straffskalan eller därmed jämförliga missförhållanden«. Enligt förslaget ska det dock räcka med konkreta misstankar om dylika missförhållanden för att omfattas av den nya lagen.

Skyddet gäller larm både internt och externt, men bara om arbetstagaren tidigare slagit larm internt utan att arbetsgivaren agerat och om hen »hade fog för påståendet om allvarliga missförhållanden«.

Skyddet omfattar även inhyrd personal. Den arbetstagare som utsätts för repressalier har rätt till skadestånd från arbetsgivaren. Arbetstagare som begår brott genom att slå larm omfattas dock inte. 

Den föreslagna lagen ska gälla i verksamhet, såväl offentlig som privat. Den ska inte ses som en inskränkning i annat befintligt skydd, t ex meddelarskydd och efterforsknings- och repressalieförbud i offentlig sektor. I offentlig sektor blir den i stället en utökad rätt till skadestånd.

2013 gav regeringen en särskild utredare i uppgift att se över skyddet. Utredningen resulterade i betänkandet »Visselblåsare – Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden« som kom 2014. I sitt remissvar kritiserade Läkarförbundet både möjligheten att förhandla bort skyddet genom kollektivavtal och att definitionen av »allvarliga missförhållanden« ska tolkas av den enskilde arbetstagaren.

Regeringen föreslår att lagändringen ska träda i kraft den 1 januari 2017.

Läs tidigare artiklar:

Facklig kritik mot förslag om skydd för visselblåsare

Ny lag föreslås ge privatanställda meddelarskydd

Kommentarer (1)

  • Tandlöst förslag?

    2016-01-26 12:16 | Från fackligt håll har riktats kritik mot att det krävs misstanke om "allvarliga missförhållanden". De tycker ribban då blir för hög och att lagen därmed blir tandlös. Regeringen har i sitt förslag inte lyssnat på fackens synpunkter. Jag instämmer i att detta sannolikt inte innebär någon större skillnad för de anställda som anmäler missförhållanden. De är mycket utsatta, läs gärna Hanne Kjöllers nyutkomna bok om hur poliser som "visslar" utsätts för svåra repressalier. Den kunde lika gärna ha handlat om den svenska vården.

    Sven Román, Barn och ungdomspsykiatri , BUP Mora

    Jäv:

Kommentera

Kommentera

Vidarklinikens avtal avslutas under nästa år

Nyheter | Stockholms läns landsting har nu bekräftat att ett avtal som landstinget har med den antroposofiska Vidarkliniken kommer att avslutas. () 01 JUL 2016

bild

Lokala vårdbehov driver utvecklingen

Nyheter | Verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården prioriterar utvecklingsområden som de har inflytande över. Och lokala behov är en större drivkraft än vad regionala och nationella initiativ är. Det visar en undersökning från Vårdanalys. () 01 JUL 2016

Annons Annons

Barnets rättigheter i sjukvården kan säkerställas av läkaren Jämförelse inom Norden visar skillnader i lagstiftning om barnets medbestämmande i medicinska beslut

Kommentaren | Vem som bestämmer i medicinska beslut som rör barn regleras på olika sätt i de nordiska länderna. Lika viktigt som att läkarprofessionen står som garant för den medicinska kvaliteten är att läkaren ser till att barnet får komma till tals och får faktiskt inflytande i beslutet. () 01 JUL 2016

Antroposofiska blir kvar i fem år

Nyheter | Det blir ingen särreglering för de antroposofiska läkemedlen. I stället får tillverkarna fem år på sig att registrera läkemedlen på sedvanligt sätt. () 30 JUN 2016

Skolläkaren överklagar sin dom

Nyheter | Skolläkaren i Falun, som dömdes till fyra års fängelse för bland annat grovt barnpornografibrott, kränkande fotografering och sexuellt utnyttjande, överklagar stora delar av domen till Svea hovrätt. De återstående gärningarna är värda högst åtta månaders fängelse enligt överklagandet. () 30 JUN 2016

Tre nya regioner föreslås 2019

Nyheter | En Norrlandsregion, en Svealandsregion och ett utvidgat Västra Götaland kan bli verklighet om några år. Det bedömer den så kallade indelningskommittén. () 30 JUN 2016

bild

Vidarkliniken kan bli av med vårdavtal

Nyheter | Den antroposofiska Vidarkliniken i Järna kan komma att förlora sitt avtal med Stockholms läns landsting. Det uppger Ekot i Sveriges Radio. Landstingsrådet Anna Starbrink (bilden) är kritisk till kliniken. () 30 JUN 2016

Universitet ska ge fler utbildning

Nyheter | Lunds universitet och Umeå universitet har i dag fått i uppdrag av regeringen att bygga upp en kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk läkarutbildning.  () 30 JUN 2016

bild

Svårare anmäla fel förskrivning

Nyheter | Apotekspersonalen upplever sig mer hindrad att anmäla överförskrivning i dag än för två år sedan. Det skriver IVO, Inspektionen för vård och omsorg, på sin hemsida. () 30 JUN 2016

Macchiarini-metoden överges

Nyheter | Det företag som tillverkade Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar har övergivit metoden och lanserar nu »andra generationens« syntetiska strupar, som bara ska sitta inne under en kortare tid. () 29 JUN 2016

Läkarföreningen
på Karolinska oroas
av långa vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (1 kommentar) 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

Nu kommer patienten via video

Nyheter | På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk. Allt fler vårdcentraler erbjuder virtuella besök. Men det är bara en av flera möjligheter som »andra generationens telemedicin« öppnar, menar primärvårdsläkare som Läkartidningen har talat med. (2 kommentarer) 28 JUN 2016

Cancervård koncentreras mer

Nyheter | Samtliga inblandade landsting och regioner väljer att följa RCC:s rekommendationer om att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till ett fåtal platser i landet. (1 kommentar) 28 JUN 2016

Jobb i fokus

138 lediga jobb på

Annons
Annons Annons
Annons Annons Annons Annons