Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWT6 Lakartidningen.se 2016-01-27

Socialstyrelsen vill ha språkkrav

Alla läkare som vill ha svensk legitimation ska visa att de har nödvändiga kunskaper i ett skandinaviskt språk, enligt ett förslag från Socialstyrelsen.

Michael Lövtrup

Hittills är det bara tredjelandsläkare som varit tvungna att uppvisa tillräckliga språkkunskaper för att få svenskt läkarleg. Men i det förslag till ny föreskrift för erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården som Socialstyrelsen haft ute på remiss, finns en regel om att all utlandsutbildad vårdpersonal som söker svensk legitimation ska visa att man har nödvändiga språkkunskaper i svenska, danska eller norska.

EU:s nya yrkeskvalifikationsdirektiv ger medlemsländer rätt att införa språkkrav för yrken som rör patientsäkerhet, förutsatt att det inte inverkar på erkännandet av de rent yrkesmässiga kvalifikationerna. För att Socialstyrelsen ska kunna ställa ett sådant krav krävs dock ett bemyndigande från regeringen. Något sådant bemyndigande har regeringen än så länge inte beslutat om, även om man i den proposition som behandlar yrkeskvalifikationsdirektivet ställt sig positiv till språkkrav.

Enligt EU:s krav ska det nya direktivet vara infört senast den 18 januari i år. Socialstyrelsen tillämpar därför vissa delar av det nya regelverket från detta datum, trots att riksdagen ännu inte beslutat om den aktuella propositionen. 

Kommentarer (6)

 • Borde ha genomförts för flera år sedan!!

  2016-01-27 17:55 | Att läkare har fått svensk läkarlegitimation utan att kunna svenska är skrämmande. Leder till felbehandlingar, missförstånd, felaktiga utredningar. Jag och många med mig har drabbats. Hoppas att de ,som redan fått sin legitimation, får krav på sig att först studera svenska innan de fortsätter.

  Görel Gleiss, Pens. överläkare, geriatriker, Hemma

  Jäv:

 • Svenskar utbildade i Polen

  2016-01-27 19:27 | Kommer detta påverka oss som är från Sverige men studerar i Polen?

  Fredrik Vernet, Läkarstudent, Mse

  Jäv:

 • Äntligen!

  2016-01-27 22:10 | Språket är vårt viktigaste redskap. Äntligen erkänt även för kolleger med annat modersmål. Vi andra har ju länge levt med ett uttalat krav att uttrycka oss på ett för patienterna begripligt sätt. Nu erkänns att detta behövs för alla!

  Torgny Nordén, Med.dr., öl., Lasarettet i Enköping

  Jäv:

 • "Tillräckliga språkkunskaper"? Det borde vara "GODA" språkkunskaper

  2016-01-28 12:06 | Det borde vara självklarhet och det borde ha införts sedan länge. Min gamla svärfar träffade läkare på sin VC utan att förstå ett enda ord av vad läkare sa. Vi trodde att hans dåliga hörsel var orsaken. Min man följde med nästa gång för att reda ut det det hela, men han förstod inte heller. Läkaren har dock bedöms ha "tillräckliga" språkkunskaper! Det är patientens "rättighet" att få tolk om de inte pratar/förstår svenska. Men hur ser det ut för svenska patienter som inte förstår vad utländska läkare med "tillräckliga" språkkunskaper säger. Ska de också ha tolk? Det skall vara "GODA" språkkunskaper och inget annat.

  Silvia Johansson, Överläkare, Uppsala

  Jäv:

 • Utlandsstudenter

  2016-01-28 16:52 | För personer med svensk gymnasieutbildning som sedan läser i EU land blir detta inte ett problem då de har bevisade kunskaper så länge de har godkänt i svenska på gymnasiet.

  Andreas Nilsson, ST- Läkare, JA

  Jäv:

 • Öka hyrläkare/hyrsjuksköterskor eller stänga avdelningar

  2016-04-25 13:06 | Eftersom socialstyrelsens nya regler kräver C1 innan ssk alt. läkare söker legitimation innebär det att det kommer att bli omöjligt för utom-nordisk medicinsk personal att få legitimation (det är näst intill omöjligt att nå C1 utan att bo i landet), vilket gör att landstingen antingen måste ta in fler överbetalda hyrläkare och hyrsköterskor eller stänga avdelningar. Samtidigt har flera landsting beslutat förbjuda bemmanning.

  Jörgen Hansen, H-R, BTC

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Extremvärme ökande problem för folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domtol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016

Domen uppskjuten ännu
en gång för Fikru Maru

Nyheter | Kardiologen Fikru Maru sitter fortfarande fängslad i Etiopien. Och ännu en gång har domen mot honom skjutits upp. () 20 JUL 2016