Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWT6 Lakartidningen.se 2016-01-27

Socialstyrelsen vill ha språkkrav

Alla läkare som vill ha svensk legitimation ska visa att de har nödvändiga kunskaper i ett skandinaviskt språk, enligt ett förslag från Socialstyrelsen.

Michael Lövtrup

Hittills är det bara tredjelandsläkare som varit tvungna att uppvisa tillräckliga språkkunskaper för att få svenskt läkarleg. Men i det förslag till ny föreskrift för erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården som Socialstyrelsen haft ute på remiss, finns en regel om att all utlandsutbildad vårdpersonal som söker svensk legitimation ska visa att man har nödvändiga språkkunskaper i svenska, danska eller norska.

EU:s nya yrkeskvalifikationsdirektiv ger medlemsländer rätt att införa språkkrav för yrken som rör patientsäkerhet, förutsatt att det inte inverkar på erkännandet av de rent yrkesmässiga kvalifikationerna. För att Socialstyrelsen ska kunna ställa ett sådant krav krävs dock ett bemyndigande från regeringen. Något sådant bemyndigande har regeringen än så länge inte beslutat om, även om man i den proposition som behandlar yrkeskvalifikationsdirektivet ställt sig positiv till språkkrav.

Enligt EU:s krav ska det nya direktivet vara infört senast den 18 januari i år. Socialstyrelsen tillämpar därför vissa delar av det nya regelverket från detta datum, trots att riksdagen ännu inte beslutat om den aktuella propositionen. 

Kommentarer (6)

 • Borde ha genomförts för flera år sedan!!

  2016-01-27 17:55 | Att läkare har fått svensk läkarlegitimation utan att kunna svenska är skrämmande. Leder till felbehandlingar, missförstånd, felaktiga utredningar. Jag och många med mig har drabbats. Hoppas att de ,som redan fått sin legitimation, får krav på sig att först studera svenska innan de fortsätter.

  Görel Gleiss, Pens. överläkare, geriatriker, Hemma

  Jäv:

 • Svenskar utbildade i Polen

  2016-01-27 19:27 | Kommer detta påverka oss som är från Sverige men studerar i Polen?

  Fredrik Vernet, Läkarstudent, Mse

  Jäv:

 • Äntligen!

  2016-01-27 22:10 | Språket är vårt viktigaste redskap. Äntligen erkänt även för kolleger med annat modersmål. Vi andra har ju länge levt med ett uttalat krav att uttrycka oss på ett för patienterna begripligt sätt. Nu erkänns att detta behövs för alla!

  Torgny Nordén, Med.dr., öl., Lasarettet i Enköping

  Jäv:

 • "Tillräckliga språkkunskaper"? Det borde vara "GODA" språkkunskaper

  2016-01-28 12:06 | Det borde vara självklarhet och det borde ha införts sedan länge. Min gamla svärfar träffade läkare på sin VC utan att förstå ett enda ord av vad läkare sa. Vi trodde att hans dåliga hörsel var orsaken. Min man följde med nästa gång för att reda ut det det hela, men han förstod inte heller. Läkaren har dock bedöms ha "tillräckliga" språkkunskaper! Det är patientens "rättighet" att få tolk om de inte pratar/förstår svenska. Men hur ser det ut för svenska patienter som inte förstår vad utländska läkare med "tillräckliga" språkkunskaper säger. Ska de också ha tolk? Det skall vara "GODA" språkkunskaper och inget annat.

  Silvia Johansson, Överläkare, Uppsala

  Jäv:

 • Utlandsstudenter

  2016-01-28 16:52 | För personer med svensk gymnasieutbildning som sedan läser i EU land blir detta inte ett problem då de har bevisade kunskaper så länge de har godkänt i svenska på gymnasiet.

  Andreas Nilsson, ST- Läkare, JA

  Jäv:

 • Öka hyrläkare/hyrsjuksköterskor eller stänga avdelningar

  2016-04-25 13:06 | Eftersom socialstyrelsens nya regler kräver C1 innan ssk alt. läkare söker legitimation innebär det att det kommer att bli omöjligt för utom-nordisk medicinsk personal att få legitimation (det är näst intill omöjligt att nå C1 utan att bo i landet), vilket gör att landstingen antingen måste ta in fler överbetalda hyrläkare och hyrsköterskor eller stänga avdelningar. Samtidigt har flera landsting beslutat förbjuda bemmanning.

  Jörgen Hansen, H-R, BTC

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons