Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWT6 Lakartidningen.se 2016-01-27

Socialstyrelsen vill ha språkkrav

Alla läkare som vill ha svensk legitimation ska visa att de har nödvändiga kunskaper i ett skandinaviskt språk, enligt ett förslag från Socialstyrelsen.

Michael Lövtrup

Hittills är det bara tredjelandsläkare som varit tvungna att uppvisa tillräckliga språkkunskaper för att få svenskt läkarleg. Men i det förslag till ny föreskrift för erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården som Socialstyrelsen haft ute på remiss, finns en regel om att all utlandsutbildad vårdpersonal som söker svensk legitimation ska visa att man har nödvändiga språkkunskaper i svenska, danska eller norska.

EU:s nya yrkeskvalifikationsdirektiv ger medlemsländer rätt att införa språkkrav för yrken som rör patientsäkerhet, förutsatt att det inte inverkar på erkännandet av de rent yrkesmässiga kvalifikationerna. För att Socialstyrelsen ska kunna ställa ett sådant krav krävs dock ett bemyndigande från regeringen. Något sådant bemyndigande har regeringen än så länge inte beslutat om, även om man i den proposition som behandlar yrkeskvalifikationsdirektivet ställt sig positiv till språkkrav.

Enligt EU:s krav ska det nya direktivet vara infört senast den 18 januari i år. Socialstyrelsen tillämpar därför vissa delar av det nya regelverket från detta datum, trots att riksdagen ännu inte beslutat om den aktuella propositionen. 

Kommentarer (6)

 • Borde ha genomförts för flera år sedan!!

  2016-01-27 17:55 | Att läkare har fått svensk läkarlegitimation utan att kunna svenska är skrämmande. Leder till felbehandlingar, missförstånd, felaktiga utredningar. Jag och många med mig har drabbats. Hoppas att de ,som redan fått sin legitimation, får krav på sig att först studera svenska innan de fortsätter.

  Görel Gleiss, Pens. överläkare, geriatriker, Hemma

  Jäv:

 • Svenskar utbildade i Polen

  2016-01-27 19:27 | Kommer detta påverka oss som är från Sverige men studerar i Polen?

  Fredrik Vernet, Läkarstudent, Mse

  Jäv:

 • Äntligen!

  2016-01-27 22:10 | Språket är vårt viktigaste redskap. Äntligen erkänt även för kolleger med annat modersmål. Vi andra har ju länge levt med ett uttalat krav att uttrycka oss på ett för patienterna begripligt sätt. Nu erkänns att detta behövs för alla!

  Torgny Nordén, Med.dr., öl., Lasarettet i Enköping

  Jäv:

 • "Tillräckliga språkkunskaper"? Det borde vara "GODA" språkkunskaper

  2016-01-28 12:06 | Det borde vara självklarhet och det borde ha införts sedan länge. Min gamla svärfar träffade läkare på sin VC utan att förstå ett enda ord av vad läkare sa. Vi trodde att hans dåliga hörsel var orsaken. Min man följde med nästa gång för att reda ut det det hela, men han förstod inte heller. Läkaren har dock bedöms ha "tillräckliga" språkkunskaper! Det är patientens "rättighet" att få tolk om de inte pratar/förstår svenska. Men hur ser det ut för svenska patienter som inte förstår vad utländska läkare med "tillräckliga" språkkunskaper säger. Ska de också ha tolk? Det skall vara "GODA" språkkunskaper och inget annat.

  Silvia Johansson, Överläkare, Uppsala

  Jäv:

 • Utlandsstudenter

  2016-01-28 16:52 | För personer med svensk gymnasieutbildning som sedan läser i EU land blir detta inte ett problem då de har bevisade kunskaper så länge de har godkänt i svenska på gymnasiet.

  Andreas Nilsson, ST- Läkare, JA

  Jäv:

 • Öka hyrläkare/hyrsjuksköterskor eller stänga avdelningar

  2016-04-25 13:06 | Eftersom socialstyrelsens nya regler kräver C1 innan ssk alt. läkare söker legitimation innebär det att det kommer att bli omöjligt för utom-nordisk medicinsk personal att få legitimation (det är näst intill omöjligt att nå C1 utan att bo i landet), vilket gör att landstingen antingen måste ta in fler överbetalda hyrläkare och hyrsköterskor eller stänga avdelningar. Samtidigt har flera landsting beslutat förbjuda bemmanning.

  Jörgen Hansen, H-R, BTC

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Läkarförening oroas av vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

bild

Nu kommer patienten på besök via videolänk

Nyheter | På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk. Allt fler vårdcentraler erbjuder virtuella besök. Men det är bara en av flera möjligheter som »andra generationens telemedicin« öppnar, menar primärvårdsläkare som Läkartidningen har talat med. () 28 JUN 2016

Cancervård koncentreras mer

Nyheter | Samtliga inblandade landsting och regioner väljer att följa RCC:s rekommendationer om att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till ett fåtal platser i landet. () 28 JUN 2016

bild

»Jag älskar landstingskaffe
i farten, sparkcykelfärder genom kulvertar...«

Krönika | Man älskar sitt jobb, sjukhusen, patienterna, och allt som läkaryrket bjuder på. Man jobbar konstant för att lära sig mer. Men ibland är den viktigaste kompetensutveckling man kan ägna sig åt är att lära sig konsten att ta ledigt. Nyblivna underläkaren Ulrika Nettelblads krönika förklarar. () 28 JUN 2016

ABC om Smärtlindring vid förlossning

Medicinens ABC | Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Fem frågor till Maria Lengquist

Författarintervjun | Maria Lengquist har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om smärtlindring vid vaginal förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Viktigast inom global hälsa är att göra något – även om det är litet

Människor & möten | Huvudsaken är att göra någonting, om än aldrig så litet – och att göra det nu. Den inställningen har barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. Han är med i planeringskommittén för höstens konferens i global hälsa den 26–27 oktober i Umeå. () 28 JUN 2016

Kvalitet i forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

bild

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Primärvård vid bruk på 1870-talet

Kultur | Ägaren av Forsmarks bruk i Uppland i slutet av 1800-talet månade om arbetarnas hälsa. Fri sjukvård för arbetarfamiljerna inrättades, besök till badhusen var gratis och goda matvaror utgjorde en del av lönen. Hälsoläget hos bruksborna finns dokumenterat i provinsialläkaren doktor August Johan Brandts årliga rapporter till Medicinalverket i Stockholm. () 27 JUN 2016

Staten behöver ta ett större och tydligare ansvar för vården

Debatt | Jag ser inte att det behövs en statlig kriskommission för sjukvården, men ett omställningsarbete som leds av staten. Det skriver sjukvårdsminister Gabriel Wikström (bilden) som svar på inlägget »En sjukvårdspolitikers ansvar«. () 23 JUN 2016

Vårdköerna börjar att växa igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Jobb i fokus

145 lediga jobb på

Annons
Annons
Annons Annons Annons