Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWT6 Lakartidningen.se 2016-01-27

Socialstyrelsen vill ha språkkrav

Alla läkare som vill ha svensk legitimation ska visa att de har nödvändiga kunskaper i ett skandinaviskt språk, enligt ett förslag från Socialstyrelsen.

Michael Lövtrup

Hittills är det bara tredjelandsläkare som varit tvungna att uppvisa tillräckliga språkkunskaper för att få svenskt läkarleg. Men i det förslag till ny föreskrift för erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården som Socialstyrelsen haft ute på remiss, finns en regel om att all utlandsutbildad vårdpersonal som söker svensk legitimation ska visa att man har nödvändiga språkkunskaper i svenska, danska eller norska.

EU:s nya yrkeskvalifikationsdirektiv ger medlemsländer rätt att införa språkkrav för yrken som rör patientsäkerhet, förutsatt att det inte inverkar på erkännandet av de rent yrkesmässiga kvalifikationerna. För att Socialstyrelsen ska kunna ställa ett sådant krav krävs dock ett bemyndigande från regeringen. Något sådant bemyndigande har regeringen än så länge inte beslutat om, även om man i den proposition som behandlar yrkeskvalifikationsdirektivet ställt sig positiv till språkkrav.

Enligt EU:s krav ska det nya direktivet vara infört senast den 18 januari i år. Socialstyrelsen tillämpar därför vissa delar av det nya regelverket från detta datum, trots att riksdagen ännu inte beslutat om den aktuella propositionen. 

Kommentarer (6)

 • Borde ha genomförts för flera år sedan!!

  2016-01-27 17:55 | Att läkare har fått svensk läkarlegitimation utan att kunna svenska är skrämmande. Leder till felbehandlingar, missförstånd, felaktiga utredningar. Jag och många med mig har drabbats. Hoppas att de ,som redan fått sin legitimation, får krav på sig att först studera svenska innan de fortsätter.

  Görel Gleiss, Pens. överläkare, geriatriker, Hemma

  Jäv:

 • Svenskar utbildade i Polen

  2016-01-27 19:27 | Kommer detta påverka oss som är från Sverige men studerar i Polen?

  Fredrik Vernet, Läkarstudent, Mse

  Jäv:

 • Äntligen!

  2016-01-27 22:10 | Språket är vårt viktigaste redskap. Äntligen erkänt även för kolleger med annat modersmål. Vi andra har ju länge levt med ett uttalat krav att uttrycka oss på ett för patienterna begripligt sätt. Nu erkänns att detta behövs för alla!

  Torgny Nordén, Med.dr., öl., Lasarettet i Enköping

  Jäv:

 • "Tillräckliga språkkunskaper"? Det borde vara "GODA" språkkunskaper

  2016-01-28 12:06 | Det borde vara självklarhet och det borde ha införts sedan länge. Min gamla svärfar träffade läkare på sin VC utan att förstå ett enda ord av vad läkare sa. Vi trodde att hans dåliga hörsel var orsaken. Min man följde med nästa gång för att reda ut det det hela, men han förstod inte heller. Läkaren har dock bedöms ha "tillräckliga" språkkunskaper! Det är patientens "rättighet" att få tolk om de inte pratar/förstår svenska. Men hur ser det ut för svenska patienter som inte förstår vad utländska läkare med "tillräckliga" språkkunskaper säger. Ska de också ha tolk? Det skall vara "GODA" språkkunskaper och inget annat.

  Silvia Johansson, Överläkare, Uppsala

  Jäv:

 • Utlandsstudenter

  2016-01-28 16:52 | För personer med svensk gymnasieutbildning som sedan läser i EU land blir detta inte ett problem då de har bevisade kunskaper så länge de har godkänt i svenska på gymnasiet.

  Andreas Nilsson, ST- Läkare, JA

  Jäv:

 • Öka hyrläkare/hyrsjuksköterskor eller stänga avdelningar

  2016-04-25 13:06 | Eftersom socialstyrelsens nya regler kräver C1 innan ssk alt. läkare söker legitimation innebär det att det kommer att bli omöjligt för utom-nordisk medicinsk personal att få legitimation (det är näst intill omöjligt att nå C1 utan att bo i landet), vilket gör att landstingen antingen måste ta in fler överbetalda hyrläkare och hyrsköterskor eller stänga avdelningar. Samtidigt har flera landsting beslutat förbjuda bemmanning.

  Jörgen Hansen, H-R, BTC

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Karolinska institutet ber patienter om ursäkt

Nyheter | Karin Dahlman-Wright, rektor vid Karolinska institutet, KI, beklagar nu om Karolinska institutet utövat påtryckningar i rekryteringen av Paolo Macchiarini och framför en ursäkt till patienter och anhöriga. () 31 AUG 2016

Två verksamhetschefer
på Karolinska tar timeout

Nyheter | Som en följd av den kritik som Kjell Asplund riktat mot operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset har två chefer på sjukhuset nu tagit timeout. Det meddelade sjukhusdirektören Melvin Samsom vid en pressträff på onsdagen. (1 kommentar) 31 AUG 2016

Annons Annons

Sjukhusdirektören: »Det som
har inträffat är helt oacceptabelt«

Nyheter | »Vi tar utredningens resultat på största allvar.« Det säger Karolinska universitetssjukhusets sjukhusdirektör Melvin Samsom i en kommentar till den svidande kritik som sjukhuset får i Kjell Asplunds utredning av Macchiarini-fallet. (3 kommentarer) 31 AUG 2016

bild

Sjukhuset får svidande kritik i Asplunds Macchiarini-utredning

Nyheter | Karolinska universitetssjukhusets utredning av Macchiarini-fallet, som letts av professor emeritus Kjell Asplund, visar på en lång rad brister. (1 kommentar) 31 AUG 2016

Fel att psykiatrer »jagas bort«

Debatt | Är IVO:s förfarande etiskt och rimligt, undrar Anders Elverfors, utifrån egna erfarenheter av myndighetens sätt att handlägga ärenden.  (1 kommentar) 31 AUG 2016

Vinsttak på 8 procent förs fram

Nyheter | Nu diskuteras ett tak på 8 procent för vinster i välfärden, uppger SVT Nyheter. Regeringens utredare, det tidigare socialdemokratiska kommunalrådet Ilmar Reepalu, ska presentera sitt förslag senaste den 1 november. (1 kommentar) 31 AUG 2016

bild

HPV-vaccin ökade inte förekomst av ännu en autoimmun sjukdom

Nya rön | HPV-vaccination av svenska flickor och kvinnor med befintlig autoimmun sjukdom ökade inte förekomsten av ny autoimmun sjukdom, enligt en svensk kohortstudie. () 31 AUG 2016

Läkare får göra kort konsultation

Nyheter | The British Medical Association, BMA, varnar för att allmänläkarnas situation är ohållbar och leder till att patientsäkerheten hotas. () 30 AUG 2016

Rekommenderat blodtrycksmål vid typ 2-diabetes bör ifrågasättas

Nya rön | En mer intensiv blodtrycksbehandling vid diabetes än i nuvarande rekommendationer skulle ge ytterligare skydd mot allvarliga hjärt–kärlhändelser, visar resultaten i en ny svensk studie. (2 kommentarer) 30 AUG 2016

bild

Migrän ligger bakom stor del
av den ökande sjukfrånvaron
Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar

Debatt | Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. (1 kommentar) 30 AUG 2016

Vakt på akuten kan bli väktare

Nyheter | Väktare kan komma att ersätta ordningsvakter på akuten i Malmö. Tanken är att det ska ge färre konflikter, skriver Sydsvenskan. () 30 AUG 2016

Kostsamt avtal avslutas i förtid

Nyheter | Stockholms läns landstings avtal med leverantören Onemed upphör i förtid efter det att kostnaderna för förbrukningshjälpmedel skenat. Avtalsslutet innebär nu ett takpris på 450 miljoner kronor per år till dess att avtalet upphör 2018. () 30 AUG 2016

Om vårt släktes upptäckter och utveckling framåt

Recension | Inte minst för läkare är boken om människosläktets upptäckter och utveckling intressant, framhåller Läkartidningens anmälare Torgny Svenberg, professor emeritus, kirurgi. () 30 AUG 2016

Flera läkare missade diagnos
– IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. (3 kommentarer) 29 AUG 2016

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons