Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWCL Läkartidningen 03-04/2016
Lakartidningen.se 2016-01-13

Stark kritik från sakkunnig i Macchiarini-utredningen

Den externe granskaren i Macchiarini-fallet riktar stark kritik mot Karolinska institutets rektor för det sätt som oredlighetsärendet sköttes på. Uppgifter som Paolo Macchiarini framförde blev inte granskade på samma oberoende sätt som andra uppgifter, enligt honom.

Michael Lövtrup

Det är i ett tolv sidor långt brev riktat till Karolinska institutets rektor Anders Hamsten som Bengt Gerdin, professor emeritus vid Uppsala universitet, framför sin kritik mot den oredlighetsprocess där han själv medverkade som extern sakkunnig.

Bengt Gerdin kom i en utredning i maj i fjol fram till att Paolo Macchiarini gjort sig skyldig till forskningsfusk genom att i en rad vetenskapliga artiklar ha gett en gravt förskönande bild av de transplantationer av konstgjorda luftstrupar han utförde på Karolinska universitetssjukhuset. Men Anders Hamsten kom i sitt beslut i augusti fram till att det handlade om oaktsamhet och friade Paolo Macchiarini.

Bengt Gerdin betonar dock för Läkartidningen att det inte är utfallet utan processen hans kritik handlar om.

– Man ska ju inte kommentera för att man känner sig som en usel förlorare, utan enbart för att processen blivit tokig.

Den skarpaste kritiken från Bengt Gerdin gäller det faktum att Karolinska institutet inte såg till att han fick tillgång till allt originalmaterial som hörde till de granskade artiklarna. Bengt Gerdin skriver att han riktade en begäran om att få ut allt originalmaterial till den ansvariga institutionen. Efter det skickade Paolo Macchiarini över vad som sades vara allt material. Men när Bengt Gerdins utredning var klar och de berörda parterna skulle kommentera den inkom Paolo Macchiarini och hans medarbetare med nytt material, vilket blev avgörande för att rektor kunde komma till en annan slutsats än Bengt Gerdin och fria Paolo Macchiarini.

Bengt Gerdin påpekar att detta innebar att en del av materialet, som talade för Paolo Macchiarini, aldrig fick en oberoende genomlysning utan enbart bedömdes av rektor.

– Låt oss säga att det hade varit kriminaliserat med oredlighet, då hade man ju krävt att all bevisning skulle värderas med samma omsorg, säger Bengt Gerdin, som i brevet skriver: »Det valda sättet att genomföra utredningen innebär ju egentligen att det är meningslöst att anlita en extern utredare.«

Själv menar Bengt Gerdin att de kompletterande uppgifterna som Paolo Macchiarini och andra skickat in endast på marginalen förändrat bilden. Enligt honom ligger svaret på oredlighetsfrågan i detta fall i detaljerna. Han påpekar att han i sin utredning gått igenom artiklarna påstående för påstående, vilket rektor i sitt beslut inte gjort.

– Det finns en liten kärna i den här stora, komplexa och besynnerliga historien och det är om det står rätt i uppsatserna där man försökt förmedla till världen att man lyckas i sitt uppsåt. Och där har man gett en felaktig bild, det står jag för stenhårt.

Läkartidningen har bett Anders Hamsten om en kommentar till Bengt Gerdins kritik. I ett skriftligt svar vidhåller Anders Hamsten sin bedömning att Paolo Macchiarini inte gjort sig skyldig till oredlighet. Däremot kommenterar han inte den framförda kritiken kring själva processen.

Fotnot: I dag, onsdag, sänder SVT:s dokumentärredaktion den första delen i en serie på tre om Paolo Macchiarini och hans forskning.

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet för tredje året på Pride

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

bild

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

Annons Annons
bild

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016

bild

Prognosen sämre för rökare med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Tio läkare skriver i Svenska Dagbladet: »Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (4 kommentarer) 25 JUL 2016

bild

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. () 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

bild

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

bild

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domstol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016