Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWCL Läkartidningen 03-04/2016
Lakartidningen.se 2016-01-13

Stark kritik från sakkunnig i Macchiarini-utredningen

Den externe granskaren i Macchiarini-fallet riktar stark kritik mot Karolinska institutets rektor för det sätt som oredlighetsärendet sköttes på. Uppgifter som Paolo Macchiarini framförde blev inte granskade på samma oberoende sätt som andra uppgifter, enligt honom.

Michael Lövtrup

Det är i ett tolv sidor långt brev riktat till Karolinska institutets rektor Anders Hamsten som Bengt Gerdin, professor emeritus vid Uppsala universitet, framför sin kritik mot den oredlighetsprocess där han själv medverkade som extern sakkunnig.

Bengt Gerdin kom i en utredning i maj i fjol fram till att Paolo Macchiarini gjort sig skyldig till forskningsfusk genom att i en rad vetenskapliga artiklar ha gett en gravt förskönande bild av de transplantationer av konstgjorda luftstrupar han utförde på Karolinska universitetssjukhuset. Men Anders Hamsten kom i sitt beslut i augusti fram till att det handlade om oaktsamhet och friade Paolo Macchiarini.

Bengt Gerdin betonar dock för Läkartidningen att det inte är utfallet utan processen hans kritik handlar om.

– Man ska ju inte kommentera för att man känner sig som en usel förlorare, utan enbart för att processen blivit tokig.

Den skarpaste kritiken från Bengt Gerdin gäller det faktum att Karolinska institutet inte såg till att han fick tillgång till allt originalmaterial som hörde till de granskade artiklarna. Bengt Gerdin skriver att han riktade en begäran om att få ut allt originalmaterial till den ansvariga institutionen. Efter det skickade Paolo Macchiarini över vad som sades vara allt material. Men när Bengt Gerdins utredning var klar och de berörda parterna skulle kommentera den inkom Paolo Macchiarini och hans medarbetare med nytt material, vilket blev avgörande för att rektor kunde komma till en annan slutsats än Bengt Gerdin och fria Paolo Macchiarini.

Bengt Gerdin påpekar att detta innebar att en del av materialet, som talade för Paolo Macchiarini, aldrig fick en oberoende genomlysning utan enbart bedömdes av rektor.

– Låt oss säga att det hade varit kriminaliserat med oredlighet, då hade man ju krävt att all bevisning skulle värderas med samma omsorg, säger Bengt Gerdin, som i brevet skriver: »Det valda sättet att genomföra utredningen innebär ju egentligen att det är meningslöst att anlita en extern utredare.«

Själv menar Bengt Gerdin att de kompletterande uppgifterna som Paolo Macchiarini och andra skickat in endast på marginalen förändrat bilden. Enligt honom ligger svaret på oredlighetsfrågan i detta fall i detaljerna. Han påpekar att han i sin utredning gått igenom artiklarna påstående för påstående, vilket rektor i sitt beslut inte gjort.

– Det finns en liten kärna i den här stora, komplexa och besynnerliga historien och det är om det står rätt i uppsatserna där man försökt förmedla till världen att man lyckas i sitt uppsåt. Och där har man gett en felaktig bild, det står jag för stenhårt.

Läkartidningen har bett Anders Hamsten om en kommentar till Bengt Gerdins kritik. I ett skriftligt svar vidhåller Anders Hamsten sin bedömning att Paolo Macchiarini inte gjort sig skyldig till oredlighet. Däremot kommenterar han inte den framförda kritiken kring själva processen.

Fotnot: I dag, onsdag, sänder SVT:s dokumentärredaktion den första delen i en serie på tre om Paolo Macchiarini och hans forskning.

Kommentera

Kommentera
bild

Långsiktigt arbetade effekt på infektioner Ständig förbättring och delaktig personal viktig del av framgången

Vårdutveckling | Vårdrelaterad infektion är ett stort problem inom slutenvård. Genom ett långsiktigt arbete med ständig fokus på förbättring har intensivvårdsavdelningen vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge kunnat sänka frekvensen av både ventilatorassocierad pneumoni och central venkateterrelaterad infektion. () 01 JUN 2016

Influensasäsong blev intensiv

Nyheter | Årets influensasäsong blev intensiv och innehöll ovanligt många fall som krävde intensivvård. () 01 JUN 2016

Annons Annons
bild

NIPT är ett genombrott i fosterdiagnostiken Träffsäker metod ger färre invasiva provtagningar – men gamla etiska frågor blir åter aktuella

Översikt | Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod (NIPT) kan man med mycket stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser. NIPT är ett genombrott, men den övergripande bilden av det fosterdiagnostiska området är komplicerad, och flera kunskapsområden utvecklas parallellt. (1 kommentar) 31 MAJ 2016

bild

3 frågor till
Bo Jacobsson

Författarintervjun | Bo Jacobsson beskriver tillsammans med kollegor det nya, icke-invasiva fosterdiagnostiska testet NIPT som ett genombrott. Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod kan man med stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser.  () 31 MAJ 2016

bild

Samarbete behövs för snabbt ordnat införande av ny teknik

Debatt | Hälso- och sjukvården behöver snabbare kunna introducera innovativa behandlingsmetoder och ny medicinsk teknik. Vi vill ge vården bra beslutsunderlag. () 31 MAJ 2016

bild

»Finns det ingenting som du kan ge oss som gör att vi bara kan somna in tillsammans?«

Krönika | Det är inte svårt för en underläkare att förstå att man som doktor jobbar med livet, inte döden. Svårt blir det först när en terminalt sjuk 90-åring ber att få »någonting« som gör att hon och jämnårige maken kan somna in tillsammans. Olivia Marsh Landen, underläkare, berättar.   () 31 MAJ 2016

Elbehandlade kan få ökat stöd

Nyheter | Patienter kan få minnesstörningar i samband med elbehandling, ECT. Därför framhåller nu Socialstyrelsen vikten av ökat stöd till dessa patienter. () 31 MAJ 2016

bild

Sommaren är här – och huggormen

Kultur | Nu på sommaren kan det hända att man råkar huggormen, den enda giftiga av Sveriges tre ormarter. Dan-Axel Hallbäck, överläkare på Karlskoga lasarett, berättar om den sicksack-mönstrade reptilen, lär oss hur man känner igen symtomen efter ormbett och tipsar om sätt att behandla det. (1 kommentar) 31 MAJ 2016

Nu förbjuds Uppsala län vid vite att överskrida övertidstaket

Nyheter | Läkare i Landstinget i Uppsala län har jobbat mer övertid än vad arbetstidslagen tillåter. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat om ett förbud mot övertidsuttag. () 30 MAJ 2016

Ökad kontroll på apoteken ska minska felaktiga förskrivningar

Nyheter | Det ska bli lättare för apoteken att kontrollera förskrivare och exakt hur deras förskrivningsrätt eventuellt är begränsad, enligt ett regeringsbeslut. () 30 MAJ 2016

Arbetsför men inte möjlig att försäkra

Debatt | Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet. (5 kommentarer) 30 MAJ 2016

Landstinget vägrade bekosta färdigcentrifugerade urinprov

Människor & möten | Rickard Fuchs har varit både läkare och författare i många år. Nu återpubliceras hans bok »Visst är Ni Sjuk!«, tillsammans med den nyare boken »Deppig? 50 ovanliga (men bra!) råd till deppiga«, lagom för att fira de 40 år som gått sedan första succéboken skrevs. () 30 MAJ 2016

Val av suturmaterial kan påverka resultatet av framfallskirurgi

Nya rön | Långsamt absorberande suturmaterial gav mindre risk för symtomgivande recidiv och högre patientnöjdhet efter främre kolporafi än snabbt absorberande sutur, enligt en ny svensk studie. Valet av suturmaterial påverkade inte utfallet vid bakre kolporafi. () 30 MAJ 2016

Inte ovanligt med hjärtinfarkt utan kranskärls-förträngningar

Kommentaren | Prevalensen av hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är 6–8 procent av alla hjärtinfarkter. Förutom kranskärlsröntgen är magnet­kameraundersökning av hjärtat den viktigaste undersökningen. Tillståndet bör i möjligaste mån behandlas utifrån orsak, men det föreligger stora kunskapsluckor kring behandling av framför allt takotsubo-kardiomyopati. () 30 MAJ 2016

Bygga bort själva verksamheten

Debatt | Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund.  (1 kommentar) 30 MAJ 2016

Operationspersonal på NÄL drabbade av luftvägsproblem

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem den 24 maj. En mängd åtgärder har vidtagits för att undersöka orsakerna. Arbetsgivaren tar händelsen på stort allvar, enligt Emelie Hultberg, Nordvästra Götalands läkarförening. () 27 MAJ 2016

Annonser
Annons Annons
Annons Annons