Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWCL Läkartidningen 03-04/2016
Lakartidningen.se 2016-01-13

Stark kritik från sakkunnig i Macchiarini-utredningen

Den externe granskaren i Macchiarini-fallet riktar stark kritik mot Karolinska institutets rektor för det sätt som oredlighetsärendet sköttes på. Uppgifter som Paolo Macchiarini framförde blev inte granskade på samma oberoende sätt som andra uppgifter, enligt honom.

Michael Lövtrup

Det är i ett tolv sidor långt brev riktat till Karolinska institutets rektor Anders Hamsten som Bengt Gerdin, professor emeritus vid Uppsala universitet, framför sin kritik mot den oredlighetsprocess där han själv medverkade som extern sakkunnig.

Bengt Gerdin kom i en utredning i maj i fjol fram till att Paolo Macchiarini gjort sig skyldig till forskningsfusk genom att i en rad vetenskapliga artiklar ha gett en gravt förskönande bild av de transplantationer av konstgjorda luftstrupar han utförde på Karolinska universitetssjukhuset. Men Anders Hamsten kom i sitt beslut i augusti fram till att det handlade om oaktsamhet och friade Paolo Macchiarini.

Bengt Gerdin betonar dock för Läkartidningen att det inte är utfallet utan processen hans kritik handlar om.

– Man ska ju inte kommentera för att man känner sig som en usel förlorare, utan enbart för att processen blivit tokig.

Den skarpaste kritiken från Bengt Gerdin gäller det faktum att Karolinska institutet inte såg till att han fick tillgång till allt originalmaterial som hörde till de granskade artiklarna. Bengt Gerdin skriver att han riktade en begäran om att få ut allt originalmaterial till den ansvariga institutionen. Efter det skickade Paolo Macchiarini över vad som sades vara allt material. Men när Bengt Gerdins utredning var klar och de berörda parterna skulle kommentera den inkom Paolo Macchiarini och hans medarbetare med nytt material, vilket blev avgörande för att rektor kunde komma till en annan slutsats än Bengt Gerdin och fria Paolo Macchiarini.

Bengt Gerdin påpekar att detta innebar att en del av materialet, som talade för Paolo Macchiarini, aldrig fick en oberoende genomlysning utan enbart bedömdes av rektor.

– Låt oss säga att det hade varit kriminaliserat med oredlighet, då hade man ju krävt att all bevisning skulle värderas med samma omsorg, säger Bengt Gerdin, som i brevet skriver: »Det valda sättet att genomföra utredningen innebär ju egentligen att det är meningslöst att anlita en extern utredare.«

Själv menar Bengt Gerdin att de kompletterande uppgifterna som Paolo Macchiarini och andra skickat in endast på marginalen förändrat bilden. Enligt honom ligger svaret på oredlighetsfrågan i detta fall i detaljerna. Han påpekar att han i sin utredning gått igenom artiklarna påstående för påstående, vilket rektor i sitt beslut inte gjort.

– Det finns en liten kärna i den här stora, komplexa och besynnerliga historien och det är om det står rätt i uppsatserna där man försökt förmedla till världen att man lyckas i sitt uppsåt. Och där har man gett en felaktig bild, det står jag för stenhårt.

Läkartidningen har bett Anders Hamsten om en kommentar till Bengt Gerdins kritik. I ett skriftligt svar vidhåller Anders Hamsten sin bedömning att Paolo Macchiarini inte gjort sig skyldig till oredlighet. Däremot kommenterar han inte den framförda kritiken kring själva processen.

Fotnot: I dag, onsdag, sänder SVT:s dokumentärredaktion den första delen i en serie på tre om Paolo Macchiarini och hans forskning.

Kommentera

Kommentera

Läkare får minuter för besvärlig konsultation

Nyheter | The British Medical Association, BMA, varnar för att allmänläkarnas situation är ohållbar och leder till att patientsäkerheten hotas. () 30 AUG 2016

Rekommenderat blodtrycksmål vid typ 2-diabetes bör ifrågasättas

Nya rön | En mer intensiv blodtrycksbehandling vid diabetes än i nuvarande rekommendationer skulle ge ytterligare skydd mot allvarliga hjärt–kärlhändelser, visar resultaten i en ny svensk studie. () 30 AUG 2016

Annons Annons
bild

Migrän ligger bakom stor del
av den ökande sjukfrånvaron
Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar

Debatt | Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. () 30 AUG 2016

Vakt på akuten kan bli väktare

Nyheter | Väktare kan komma att ersätta ordningsvakter på akuten i Malmö. Tanken är att det ska ge färre konflikter, skriver Sydsvenskan. () 30 AUG 2016

Kostsamt avtal avslutas i förtid

Nyheter | Stockholms läns landstings avtal med leverantören Onemed upphör i förtid efter det att kostnaderna för förbrukningshjälpmedel skenat. Avtalsslutet innebär nu ett takpris på 450 miljoner kronor per år till dess att avtalet upphör 2018. () 30 AUG 2016

bild

Om vårt släktes upptäckter och utveckling framåt

Recension | Inte minst för läkare är boken om människosläktets upptäckter och utveckling intressant, framhåller Läkartidningens anmälare Torgny Svenberg, professor emeritus, kirurgi. () 30 AUG 2016

Flera läkare missade diagnos
– IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet i replik till Håkan Borg: »Vi har läst, för-
stått och deltagit som experter i utredningen«

Debatt | Läkarförbundet är den aktör som mest enträget driver en stärkt primärvård till hela befolkningen, skriver Heidi Stensmyren, Karin Båtelson och Ove Andersson i en replik till Håkan Borg. () 29 AUG 2016

Skenande kostnader för förbrukningsvaror i SLL

Nyheter | Kostnaderna för förbrukningsmaterial inom vården i Stockholms läns landsting skenar. Efter ett år uppgår de till nästan hela beloppet för femårsperioden. Det rapporterar SVT. () 29 AUG 2016

Kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Jobb i fokus

135 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons