Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWCL Läkartidningen 03-04/2016
Lakartidningen.se 2016-01-13

Stark kritik från sakkunnig i Macchiarini-utredningen

Den externe granskaren i Macchiarini-fallet riktar stark kritik mot Karolinska institutets rektor för det sätt som oredlighetsärendet sköttes på. Uppgifter som Paolo Macchiarini framförde blev inte granskade på samma oberoende sätt som andra uppgifter, enligt honom.

Michael Lövtrup

Det är i ett tolv sidor långt brev riktat till Karolinska institutets rektor Anders Hamsten som Bengt Gerdin, professor emeritus vid Uppsala universitet, framför sin kritik mot den oredlighetsprocess där han själv medverkade som extern sakkunnig.

Bengt Gerdin kom i en utredning i maj i fjol fram till att Paolo Macchiarini gjort sig skyldig till forskningsfusk genom att i en rad vetenskapliga artiklar ha gett en gravt förskönande bild av de transplantationer av konstgjorda luftstrupar han utförde på Karolinska universitetssjukhuset. Men Anders Hamsten kom i sitt beslut i augusti fram till att det handlade om oaktsamhet och friade Paolo Macchiarini.

Bengt Gerdin betonar dock för Läkartidningen att det inte är utfallet utan processen hans kritik handlar om.

– Man ska ju inte kommentera för att man känner sig som en usel förlorare, utan enbart för att processen blivit tokig.

Den skarpaste kritiken från Bengt Gerdin gäller det faktum att Karolinska institutet inte såg till att han fick tillgång till allt originalmaterial som hörde till de granskade artiklarna. Bengt Gerdin skriver att han riktade en begäran om att få ut allt originalmaterial till den ansvariga institutionen. Efter det skickade Paolo Macchiarini över vad som sades vara allt material. Men när Bengt Gerdins utredning var klar och de berörda parterna skulle kommentera den inkom Paolo Macchiarini och hans medarbetare med nytt material, vilket blev avgörande för att rektor kunde komma till en annan slutsats än Bengt Gerdin och fria Paolo Macchiarini.

Bengt Gerdin påpekar att detta innebar att en del av materialet, som talade för Paolo Macchiarini, aldrig fick en oberoende genomlysning utan enbart bedömdes av rektor.

– Låt oss säga att det hade varit kriminaliserat med oredlighet, då hade man ju krävt att all bevisning skulle värderas med samma omsorg, säger Bengt Gerdin, som i brevet skriver: »Det valda sättet att genomföra utredningen innebär ju egentligen att det är meningslöst att anlita en extern utredare.«

Själv menar Bengt Gerdin att de kompletterande uppgifterna som Paolo Macchiarini och andra skickat in endast på marginalen förändrat bilden. Enligt honom ligger svaret på oredlighetsfrågan i detta fall i detaljerna. Han påpekar att han i sin utredning gått igenom artiklarna påstående för påstående, vilket rektor i sitt beslut inte gjort.

– Det finns en liten kärna i den här stora, komplexa och besynnerliga historien och det är om det står rätt i uppsatserna där man försökt förmedla till världen att man lyckas i sitt uppsåt. Och där har man gett en felaktig bild, det står jag för stenhårt.

Läkartidningen har bett Anders Hamsten om en kommentar till Bengt Gerdins kritik. I ett skriftligt svar vidhåller Anders Hamsten sin bedömning att Paolo Macchiarini inte gjort sig skyldig till oredlighet. Däremot kommenterar han inte den framförda kritiken kring själva processen.

Fotnot: I dag, onsdag, sänder SVT:s dokumentärredaktion den första delen i en serie på tre om Paolo Macchiarini och hans forskning.

Kommentera

Kommentera

Läkarna uppskattar fristående information

Nyheter | Möjligheten att få oberoende information om läkemedel på sin arbetsplats är mycket uppskattad, enligt en enkätundersökning från Stockholms läns landsting. Från i år har husläkarna inskrivet i sina avtal att de kan få ersättning när de deltar i denna fortbildning. () 01 JUL 2016

bild

Läkarflykt hotar för Sollefteå

Nyheter | Enligt Ångermanlands läkarförening vill en betydande andel av läkarna på Sollefteå sjukhus sluta arbeta där. Anledningen är bristen på framtidstro i och med landstingsfullmäktiges beslut att flytta den akuta ortopedin från sjukhuset. (1 kommentar) 01 JUL 2016

Annons Annons

Vidarklinikens avtal avslutas

Nyheter | Stockholms läns landsting har nu bekräftat att ett avtal som landstinget har med den antroposofiska Vidarkliniken kommer att avslutas. () 01 JUL 2016

bild

Lokala vårdbehov driver utvecklingen

Nyheter | Verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården prioriterar utvecklingsområden som de har inflytande över. Och lokala behov är en större drivkraft än vad regionala och nationella initiativ är. Det visar en undersökning från Vårdanalys. () 01 JUL 2016

Barnets rättigheter i sjukvården kan säkerställas genom läkare Jämförelse inom Norden visar skillnader i lagstiftning om barnets medbestämmande i medicinska beslut

Kommentaren | Vem som bestämmer i medicinska beslut som rör barn regleras på olika sätt i de nordiska länderna. Lika viktigt som att läkarprofessionen står som garant för den medicinska kvaliteten är att läkaren ser till att barnet får komma till tals och får faktiskt inflytande i beslutet. () 01 JUL 2016

Antroposofiska blir kvar i fem år

Nyheter | Det blir ingen särreglering för de antroposofiska läkemedlen. I stället får tillverkarna fem år på sig att registrera läkemedlen på sedvanligt sätt. () 30 JUN 2016

Skolläkaren överklagar sin dom

Nyheter | Skolläkaren i Falun, som dömdes till fyra års fängelse för bland annat grovt barnpornografibrott, kränkande fotografering och sexuellt utnyttjande, överklagar stora delar av domen till Svea hovrätt. De återstående gärningarna är värda högst åtta månaders fängelse enligt överklagandet. () 30 JUN 2016

Tre nya regioner föreslås 2019

Nyheter | En Norrlandsregion, en Svealandsregion och ett utvidgat Västra Götaland kan bli verklighet om några år. Det bedömer den så kallade indelningskommittén. () 30 JUN 2016

bild

Vidarkliniken kan bli av med vårdavtal

Nyheter | Den antroposofiska Vidarkliniken i Järna kan komma att förlora sitt avtal med Stockholms läns landsting. Det uppger Ekot i Sveriges Radio. Landstingsrådet Anna Starbrink (bilden) är kritisk till kliniken. () 30 JUN 2016

Universitet ska ge fler utbildning

Nyheter | Lunds universitet och Umeå universitet har i dag fått i uppdrag av regeringen att bygga upp en kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk läkarutbildning.  () 30 JUN 2016

Svårare anmäla fel förskrivning

Nyheter | Apotekspersonalen upplever sig mer hindrad att anmäla överförskrivning i dag än för två år sedan. Det skriver IVO, Inspektionen för vård och omsorg, på sin hemsida. () 30 JUN 2016

Macchiarini-metoden överges

Nyheter | Det företag som tillverkade Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar har övergivit metoden och lanserar nu »andra generationens« syntetiska strupar, som bara ska sitta inne under en kortare tid. () 29 JUN 2016

Läkarföreningen
på Karolinska oroas
av långa vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (1 kommentar) 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annons Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons