Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXWE Lakartidningen.se 2016-02-18

Arvid Carlsson: Forskningssatsning banade väg för Macchiarini-affären

Den förra regeringens satsning på strategiska forskningsområden kan ha banat väg för Macchiarini-affären, menar bland andra nobelpristagaren Arvid Carlsson på DN Debatt.

Michael Lövtrup

I forskningspropositionen 2008 introducerade den dåvarande regeringen en ny finansieringsform, strategiska forskningsområden, SFO. Tanken med satsningen var bland annat att genom utländska värvningar kunna lyfta svensk forskning till Nobelklass.

Drygt fem miljarder viktes perioden 2010–2014 åt 20 utvalda områden, varav ett var stamceller och regenerativ medicin där Karolinska institutet, KI, kom att tilldelas 30 miljoner per år.

En av de forskare som rekryterades delvis med hjälp av de medlen var Paolo Macchiarini. Efter beslut av chefen för stamcellssatsningen på KI, Urban Lendahl, tilldelades Macchiarini 3,6 miljoner kronor ur SFO-satsningen 2011–2013.

2014 gjorde Vetenskapsrådet en utvärdering av SFO-satsningarna, där en permanent omfördelning av medel mellan lärosätena låg i potten. I debattartikeln i DN pekar Arvid Carlsson och två andra professorer vid Sahlgrenska akademin på att KI i sin avrapportering av stamcellssatsningen lyfte fram just Macchiarinis luftstrupsoperationer som ett viktigt resultat. Detta, konstaterar skribenterna, ter sig i efterhand märkligt då man efter SVT:s dokumentär konsekvent sagt att operationerna utgjorde vård. Men man gör det dessutom vid en tidpunkt då KI visste att operationerna hade stoppats på Karolinska universitetssjukhuset för att metoden inte fungerade, och då signalerna om forskningsfusk hade börjat komma.

Debattörerna drar därför slutsatsen att själva modellen med statligt styrda excellenssatsningar kan ha bidragit till »Macchiarini-tragedin«; eftersom KI investerat så mycket i stamcellssatsningen hoppades man i det längsta att kritiken mot Macchiarini var obefogad.

Problemen bottnar enligt dem i att man övergivit den traditionella akademiska styrformen, där prioriteringar föregås av ingående kollegiala diskussioner, och i stället infört en linjeorganisation med makten koncentrerad till rektor. Enligt dem finns det en risk för nya bakslag likande det som skett i Macchiarini-affären om rektorernas fokus på rankninglistor och djärva rekryteringar består. Framtida satsningar på excellens bör inte genomföras om de inte är förenliga med en fungerande peer review-process, menar de.

Lars Leijonborg, som var ansvarig minister när SFO-satsningarna sjösattes, säger till TT  att kritiken är som att anklaga en OS-arrangör för att någon dopat sig.

– Det väldigt synd om vi gör oss av med viktiga principer, till exempel att Sverige ska kunna locka världsledande forskare till oss. Vi klassas som världens mest innovativa land, och ett skäl till det är att vi har vässat vår forskningspolitik, säger Leijonborg till TT.

Kommentarer (3)

 • Tråkigt

  2016-02-19 00:22 | Jag blir besviken när personer med Arvid Carlssons begåvning och plattform använder den till politiskt intrigspel.

  Nils Mauritzson, Leg läk, Pensionär

  Jäv:

 • "Politiskt intrigspel"?

  2016-02-19 14:44 | Nils Mauritzson, hur kan Du tolka in politiskt intrigspel i den refererade debattartikeln av Arvid Carlsson, Elis Eriksson och Kristoffer Hellstrand? Jag för min del uppfattar inlägget som sakligt grundad kritik, som råkar rikta sig mot en f d minister.

  Gunnel Tholén, Leg läk, Arbetande pensionär

  Jäv:

 • Bravo Carlsson&co

  2016-02-20 08:38 | Det verkar som om Leijonborg helt tappat den mentala kompassen. Det är naturligtvis ytterst viktigt att anslagsrekrytering sker helt oförvitligt och i Peer review modell. För forskningens framtid och frihet måste detta bestå. Det finns ingen Quick fix på detta område. Särskilt politiska drömmar kan bli extra riskfyllt och leda in på osäkra vägar

  Lennart Wilhelmsson, Med. Dr., docent, Pensionär

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Depression och höft-fraktur kan föregå debut av Parkinsons sjukdom

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. () 27 JUL 2016

bild

Kvinnor med urinvägsinfektion
i barndomen
följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Annons Annons

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (1 kommentar) 26 JUL 2016

bild

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

bild

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

bild

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016

bild

Prognosen sämre för rökare med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

»Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (4 kommentarer) 25 JUL 2016

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. (3 kommentarer) 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016