Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXWE Lakartidningen.se 2016-02-18

Arvid Carlsson: Forskningssatsning banade väg för Macchiarini-affären

Den förra regeringens satsning på strategiska forskningsområden kan ha banat väg för Macchiarini-affären, menar bland andra nobelpristagaren Arvid Carlsson på DN Debatt.

Michael Lövtrup

I forskningspropositionen 2008 introducerade den dåvarande regeringen en ny finansieringsform, strategiska forskningsområden, SFO. Tanken med satsningen var bland annat att genom utländska värvningar kunna lyfta svensk forskning till Nobelklass.

Drygt fem miljarder viktes perioden 2010–2014 åt 20 utvalda områden, varav ett var stamceller och regenerativ medicin där Karolinska institutet, KI, kom att tilldelas 30 miljoner per år.

En av de forskare som rekryterades delvis med hjälp av de medlen var Paolo Macchiarini. Efter beslut av chefen för stamcellssatsningen på KI, Urban Lendahl, tilldelades Macchiarini 3,6 miljoner kronor ur SFO-satsningen 2011–2013.

2014 gjorde Vetenskapsrådet en utvärdering av SFO-satsningarna, där en permanent omfördelning av medel mellan lärosätena låg i potten. I debattartikeln i DN pekar Arvid Carlsson och två andra professorer vid Sahlgrenska akademin på att KI i sin avrapportering av stamcellssatsningen lyfte fram just Macchiarinis luftstrupsoperationer som ett viktigt resultat. Detta, konstaterar skribenterna, ter sig i efterhand märkligt då man efter SVT:s dokumentär konsekvent sagt att operationerna utgjorde vård. Men man gör det dessutom vid en tidpunkt då KI visste att operationerna hade stoppats på Karolinska universitetssjukhuset för att metoden inte fungerade, och då signalerna om forskningsfusk hade börjat komma.

Debattörerna drar därför slutsatsen att själva modellen med statligt styrda excellenssatsningar kan ha bidragit till »Macchiarini-tragedin«; eftersom KI investerat så mycket i stamcellssatsningen hoppades man i det längsta att kritiken mot Macchiarini var obefogad.

Problemen bottnar enligt dem i att man övergivit den traditionella akademiska styrformen, där prioriteringar föregås av ingående kollegiala diskussioner, och i stället infört en linjeorganisation med makten koncentrerad till rektor. Enligt dem finns det en risk för nya bakslag likande det som skett i Macchiarini-affären om rektorernas fokus på rankninglistor och djärva rekryteringar består. Framtida satsningar på excellens bör inte genomföras om de inte är förenliga med en fungerande peer review-process, menar de.

Lars Leijonborg, som var ansvarig minister när SFO-satsningarna sjösattes, säger till TT  att kritiken är som att anklaga en OS-arrangör för att någon dopat sig.

– Det väldigt synd om vi gör oss av med viktiga principer, till exempel att Sverige ska kunna locka världsledande forskare till oss. Vi klassas som världens mest innovativa land, och ett skäl till det är att vi har vässat vår forskningspolitik, säger Leijonborg till TT.

Kommentarer (3)

 • Tråkigt

  2016-02-19 00:22 | Jag blir besviken när personer med Arvid Carlssons begåvning och plattform använder den till politiskt intrigspel.

  Nils Mauritzson, Leg läk, Pensionär

  Jäv:

 • "Politiskt intrigspel"?

  2016-02-19 14:44 | Nils Mauritzson, hur kan Du tolka in politiskt intrigspel i den refererade debattartikeln av Arvid Carlsson, Elis Eriksson och Kristoffer Hellstrand? Jag för min del uppfattar inlägget som sakligt grundad kritik, som råkar rikta sig mot en f d minister.

  Gunnel Tholén, Leg läk, Arbetande pensionär

  Jäv:

 • Bravo Carlsson&co

  2016-02-20 08:38 | Det verkar som om Leijonborg helt tappat den mentala kompassen. Det är naturligtvis ytterst viktigt att anslagsrekrytering sker helt oförvitligt och i Peer review modell. För forskningens framtid och frihet måste detta bestå. Det finns ingen Quick fix på detta område. Särskilt politiska drömmar kan bli extra riskfyllt och leda in på osäkra vägar

  Lennart Wilhelmsson, Med. Dr., docent, Pensionär

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons