Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXWE Lakartidningen.se 2016-02-18

Arvid Carlsson: Forskningssatsning banade väg för Macchiarini-affären

Den förra regeringens satsning på strategiska forskningsområden kan ha banat väg för Macchiarini-affären, menar bland andra nobelpristagaren Arvid Carlsson på DN Debatt.

Michael Lövtrup

I forskningspropositionen 2008 introducerade den dåvarande regeringen en ny finansieringsform, strategiska forskningsområden, SFO. Tanken med satsningen var bland annat att genom utländska värvningar kunna lyfta svensk forskning till Nobelklass.

Drygt fem miljarder viktes perioden 2010–2014 åt 20 utvalda områden, varav ett var stamceller och regenerativ medicin där Karolinska institutet, KI, kom att tilldelas 30 miljoner per år.

En av de forskare som rekryterades delvis med hjälp av de medlen var Paolo Macchiarini. Efter beslut av chefen för stamcellssatsningen på KI, Urban Lendahl, tilldelades Macchiarini 3,6 miljoner kronor ur SFO-satsningen 2011–2013.

2014 gjorde Vetenskapsrådet en utvärdering av SFO-satsningarna, där en permanent omfördelning av medel mellan lärosätena låg i potten. I debattartikeln i DN pekar Arvid Carlsson och två andra professorer vid Sahlgrenska akademin på att KI i sin avrapportering av stamcellssatsningen lyfte fram just Macchiarinis luftstrupsoperationer som ett viktigt resultat. Detta, konstaterar skribenterna, ter sig i efterhand märkligt då man efter SVT:s dokumentär konsekvent sagt att operationerna utgjorde vård. Men man gör det dessutom vid en tidpunkt då KI visste att operationerna hade stoppats på Karolinska universitetssjukhuset för att metoden inte fungerade, och då signalerna om forskningsfusk hade börjat komma.

Debattörerna drar därför slutsatsen att själva modellen med statligt styrda excellenssatsningar kan ha bidragit till »Macchiarini-tragedin«; eftersom KI investerat så mycket i stamcellssatsningen hoppades man i det längsta att kritiken mot Macchiarini var obefogad.

Problemen bottnar enligt dem i att man övergivit den traditionella akademiska styrformen, där prioriteringar föregås av ingående kollegiala diskussioner, och i stället infört en linjeorganisation med makten koncentrerad till rektor. Enligt dem finns det en risk för nya bakslag likande det som skett i Macchiarini-affären om rektorernas fokus på rankninglistor och djärva rekryteringar består. Framtida satsningar på excellens bör inte genomföras om de inte är förenliga med en fungerande peer review-process, menar de.

Lars Leijonborg, som var ansvarig minister när SFO-satsningarna sjösattes, säger till TT  att kritiken är som att anklaga en OS-arrangör för att någon dopat sig.

– Det väldigt synd om vi gör oss av med viktiga principer, till exempel att Sverige ska kunna locka världsledande forskare till oss. Vi klassas som världens mest innovativa land, och ett skäl till det är att vi har vässat vår forskningspolitik, säger Leijonborg till TT.

Kommentarer (3)

 • Tråkigt

  2016-02-19 00:22 | Jag blir besviken när personer med Arvid Carlssons begåvning och plattform använder den till politiskt intrigspel.

  Nils Mauritzson, Leg läk, Pensionär

  Jäv:

 • "Politiskt intrigspel"?

  2016-02-19 14:44 | Nils Mauritzson, hur kan Du tolka in politiskt intrigspel i den refererade debattartikeln av Arvid Carlsson, Elis Eriksson och Kristoffer Hellstrand? Jag för min del uppfattar inlägget som sakligt grundad kritik, som råkar rikta sig mot en f d minister.

  Gunnel Tholén, Leg läk, Arbetande pensionär

  Jäv:

 • Bravo Carlsson&co

  2016-02-20 08:38 | Det verkar som om Leijonborg helt tappat den mentala kompassen. Det är naturligtvis ytterst viktigt att anslagsrekrytering sker helt oförvitligt och i Peer review modell. För forskningens framtid och frihet måste detta bestå. Det finns ingen Quick fix på detta område. Särskilt politiska drömmar kan bli extra riskfyllt och leda in på osäkra vägar

  Lennart Wilhelmsson, Med. Dr., docent, Pensionär

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Stark facklig oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. () 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

bild

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (3 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

bild

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång Genomslaget för detta traumavårdskoncept förbluffande stort, trots att mycket talade emot

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

bild

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

»Jag föreslår att vi respekterar patientens sätt att hantera sin situation ...«

Krönika | En kollega inom den palliativa hemsjukvården vill att onkologen tar sitt ansvar och inskärper hos kvinnan med långt gången cancer att hennes sjukdom är obotlig. Men att ta det ansvaret vore att förstöra patientens strategi för att uthärda det outhärdliga, skriver onkologen Nina Cavalli-Björkman i sin krönika. (9 kommentarer) 23 AUG 2016

P-piller kan minska sexlusten

Nyheter | P-piller kan minska sexuell lust, upphetsning och tillfredsställelse, enligt en randomiserad kontrollerad studie gjord vid Karolinska institutet. () 23 AUG 2016

Utred möjligheten till självvalt livsslut

Debatt | Möjligheten till självvalt livsslut bör utredas. Det finns en bred acceptans hos den svenska befolkningen och motståndet i läkargruppen är inte så stort att det skulle hindra en diskussion om patienters rättigheter i livets slut, skriver Staffan Bergström och medförfattare. (2 kommentarer) 23 AUG 2016

Familjär medelhavs-feber viktig sjukdom i en globaliserad värld

Översikt | Familjär medelhavsfeber är i typfallet en autosomalt recessiv sjukdom som karakteriseras av återkommande självbegränsande feberattacker med en duration på 12–72 timmar. Sjukdomen bör misstänkas framför allt hos individer med ursprung i östra Medelhavsområdet. Kolkicin ger effektiv behandling. Utan behandling är risken att utveckla amyloidos betydande. () 22 AUG 2016

Landsting fick falsk information om »välrenommerad« hyrläkare

Nyheter | SVT Nyheter avslöjade i går att bemanningsföretaget Proffice sålt in en hyrläkare med falsk information. I dag meddelade landstinget där läkaren arbetat att han får sluta omedelbart. (1 kommentar) 22 AUG 2016

Jobb i fokus

166 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons