Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXZ3 Lakartidningen.se 2016-02-23

Barn får läkemedel utan diagnos

Många barn och unga med utvecklingsstörning och autism behandlas med antipsykotiska läkemedel utan psykiatrisk diagnos. Detta enligt en ny rapport från Socialstyrelsen.

Pär Gunnarsson

Myndigheten publicerar nu en ny rapport om insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning. Med anledning av detta skriver Socialstyrelsen i ett pressmeddelande: »Resultatet visar att det är vanligt att barn och unga med intellektuella funktionsnedsättningar, som utvecklingsstörning och autism, använder antipsykotiska läkemedel under långa perioder. 28 procent av pojkarna i åldern 13-17 år på LSS-boende fick antipsykotiska läkemedel trots att bara 0,8 procent hade en psykos- eller schizofrenidiagnos. Förskrivningen var hög även till flickorna i samma åldersgrupp, 16 procent, trots att endast 3 procent hade en diagnos.«

– Behandling vid psykisk ohälsa är viktigt. Samtidigt är långvarig behandling med antipsykotiska läkemedel förenat med vissa risker, som exempelvis neurologiska och metabola biverkningar, säger funktionshindersamordnaren Karin Flyckt, i pressmeddelandet.

Kommentarer (3)

 • Helt oacceptabelt!

  2016-02-23 10:31 | "Långvarig behandling med antipsykotiska läkemedel förenat med vissa risker" är ett kraftigt understatement. I själva verket är biverkningsprofilen mycket ofördelaktig: för barn och unga en mycket kraftig viktuppgång, kan ge akut diabetes och ökar på lång sikt risken avsevärt för diabetes, ökad risk för hjärt/kärlsjukdom, minskad libido, kognitiv påverkan etc. Dessutom är forskningsunderlaget för behandling av barn och unga med dessa mediciner mycket svagt. Det är helt oacceptabelt att de förskrivs så lättvindigt, och på SiS-institutionerna förekommer ofta polyfarmaci, i vissa fall för att göra "samhällets olycksbarn" medgörliga. Antipsykotika har sin plats i behandlingsarsenalen, i hög dos vid konstaterat psykotiskt skov och ibland vid maniskt skov, ibland i lägre dos som underhållsbehandling vid psykossjukdom och ibland i lägre dos vid autismproblematik och utagerande beteende. Att förskriva dessa tunga mediciner "i oträngt mål" är både oetiskt och torde strida mot barnkonventionen.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

 • habiliteringens insatser?

  2016-02-23 18:05 | "Långvarig behandling med antipsykotiska läkemedel förenat med vissa risker"- men jag menar att de verkliga riskerna ligger i att underbehandla barnen. Vilket lidande ger inte det för dem och faktiskt för omgivningen, som slår tillbaka på barnen. Att anhöriga/personal inte orkar med barnen ger inte barnen en bättre start i livet. Det försämrar också de pedagogiska möjligheterna att visa var gränser går och vad som förväntas av dem. Sen kanske vi är för försiktiga att ställa diagnos när möjligheten till bra underlag är försvårat av handikappet. Låt barnhabiliteringen sköta dessa barn/ungdomar. När habiliteringen, som aldrig förskriver farmaka, kommit till vägs ände, kanske det faktiskt finns skäl att ge stabiliserande farmaka. Idag kommer de först till psyk och sen ev till habiliteringen som dels ofta avvisar och även dels vill många inte gå dit. Undrar hur det kommer sig?

  Susanne Flyborg, öl, Landstinget i Värmland

  Jäv:

 • Neuroleptika används för frikostigt

  2016-02-24 09:57 | Susanne Flyborg, jag tycker man ska vara försiktig med just användning av neuroleptika. Det finns inga psykofarmaka med svårare biverkningsprofil. Jag håller med om att insatser från habiliteringen ska optimeras, men i många fall ska dessa även kompletteras med medicinering. I första hand sömnmedicinering, där vi idag har rent melatonin som är en av de snällaste mediciner som finns med nästan inga biverkningar, och centralstimulantia vid diagnosticerad ADHD. Att lägga till neuroleptika ska naturligtvis övervägas vid konstaterad psykossjukdom (dock ett mycket ovanligt tillstånd som enligt mitt förmenade inte kan diagnosticeras förrän tidigast i tonåren), Tourettes syndrom och vid autismproblematik med utagerande beteende. Men man måste ha i åtanke att barn med autism och/eller mental retardation ofta är känsligare för mediciner än andra barn och att forskningen på neuroleptika för barn är mycket bristfällig, något som till exempel Läkemedelsverket konstaterade för några år sedan.

  Sven Román, Barn och ungdomspykiater, BUP Mora

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Ännu ett visslarpris
till de fyra KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (1 kommentar) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (1 kommentar) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

bild

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (5 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons