Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXZ3 Lakartidningen.se 2016-02-23

Barn får läkemedel utan diagnos

Många barn och unga med utvecklingsstörning och autism behandlas med antipsykotiska läkemedel utan psykiatrisk diagnos. Detta enligt en ny rapport från Socialstyrelsen.

Pär Gunnarsson

Myndigheten publicerar nu en ny rapport om insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning. Med anledning av detta skriver Socialstyrelsen i ett pressmeddelande: »Resultatet visar att det är vanligt att barn och unga med intellektuella funktionsnedsättningar, som utvecklingsstörning och autism, använder antipsykotiska läkemedel under långa perioder. 28 procent av pojkarna i åldern 13-17 år på LSS-boende fick antipsykotiska läkemedel trots att bara 0,8 procent hade en psykos- eller schizofrenidiagnos. Förskrivningen var hög även till flickorna i samma åldersgrupp, 16 procent, trots att endast 3 procent hade en diagnos.«

– Behandling vid psykisk ohälsa är viktigt. Samtidigt är långvarig behandling med antipsykotiska läkemedel förenat med vissa risker, som exempelvis neurologiska och metabola biverkningar, säger funktionshindersamordnaren Karin Flyckt, i pressmeddelandet.

Kommentarer (3)

 • Helt oacceptabelt!

  2016-02-23 10:31 | "Långvarig behandling med antipsykotiska läkemedel förenat med vissa risker" är ett kraftigt understatement. I själva verket är biverkningsprofilen mycket ofördelaktig: för barn och unga en mycket kraftig viktuppgång, kan ge akut diabetes och ökar på lång sikt risken avsevärt för diabetes, ökad risk för hjärt/kärlsjukdom, minskad libido, kognitiv påverkan etc. Dessutom är forskningsunderlaget för behandling av barn och unga med dessa mediciner mycket svagt. Det är helt oacceptabelt att de förskrivs så lättvindigt, och på SiS-institutionerna förekommer ofta polyfarmaci, i vissa fall för att göra "samhällets olycksbarn" medgörliga. Antipsykotika har sin plats i behandlingsarsenalen, i hög dos vid konstaterat psykotiskt skov och ibland vid maniskt skov, ibland i lägre dos som underhållsbehandling vid psykossjukdom och ibland i lägre dos vid autismproblematik och utagerande beteende. Att förskriva dessa tunga mediciner "i oträngt mål" är både oetiskt och torde strida mot barnkonventionen.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

 • habiliteringens insatser?

  2016-02-23 18:05 | "Långvarig behandling med antipsykotiska läkemedel förenat med vissa risker"- men jag menar att de verkliga riskerna ligger i att underbehandla barnen. Vilket lidande ger inte det för dem och faktiskt för omgivningen, som slår tillbaka på barnen. Att anhöriga/personal inte orkar med barnen ger inte barnen en bättre start i livet. Det försämrar också de pedagogiska möjligheterna att visa var gränser går och vad som förväntas av dem. Sen kanske vi är för försiktiga att ställa diagnos när möjligheten till bra underlag är försvårat av handikappet. Låt barnhabiliteringen sköta dessa barn/ungdomar. När habiliteringen, som aldrig förskriver farmaka, kommit till vägs ände, kanske det faktiskt finns skäl att ge stabiliserande farmaka. Idag kommer de först till psyk och sen ev till habiliteringen som dels ofta avvisar och även dels vill många inte gå dit. Undrar hur det kommer sig?

  Susanne Flyborg, öl, Landstinget i Värmland

  Jäv:

 • Neuroleptika används för frikostigt

  2016-02-24 09:57 | Susanne Flyborg, jag tycker man ska vara försiktig med just användning av neuroleptika. Det finns inga psykofarmaka med svårare biverkningsprofil. Jag håller med om att insatser från habiliteringen ska optimeras, men i många fall ska dessa även kompletteras med medicinering. I första hand sömnmedicinering, där vi idag har rent melatonin som är en av de snällaste mediciner som finns med nästan inga biverkningar, och centralstimulantia vid diagnosticerad ADHD. Att lägga till neuroleptika ska naturligtvis övervägas vid konstaterad psykossjukdom (dock ett mycket ovanligt tillstånd som enligt mitt förmenade inte kan diagnosticeras förrän tidigast i tonåren), Tourettes syndrom och vid autismproblematik med utagerande beteende. Men man måste ha i åtanke att barn med autism och/eller mental retardation ofta är känsligare för mediciner än andra barn och att forskningen på neuroleptika för barn är mycket bristfällig, något som till exempel Läkemedelsverket konstaterade för några år sedan.

  Sven Román, Barn och ungdomspykiater, BUP Mora

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet på Pride: Både utbildning och attityder bör ändras

Nyheter | Läkarkåren har dålig kunskap om hbtq-personers liv och leverne. Men enbart utbildning räcker inte för ett bättre bemötande. Även attityderna måste förändras. Det konstaterade panelen på Läkarförbundets seminarium på Stockholm Pride i går. () 29 JUL 2016

Förbundet positivt till att ge IVF-behandling vid fler vårdenheter

Nyheter | Läkarförbundet ställer sig bakom Socialstyrelsens förslag om att assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller ska kunna utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhusen. () 29 JUL 2016

Annons Annons

Svenskarnas sexvanor studeras

Nyheter | Svenskarnas sexvanor ska kartläggas för att förbättra förutsättningarna för ett effektivt folkhälsoarbete. Det meddelade regeringen i dag. () 29 JUL 2016

Myndigheter ska hitta former för samverkan om bemanning

Nyheter | Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ska på uppdrag av regeringen föreslå hur utbildningsväsendet och vårdens olika aktörer ska samverka för att trygga kompetensförsörjningen i vården. () 29 JUL 2016

bild

Baljväxt orsakar förgiftning med antikolinergt syndrom

Fallbeskrivning | En tidigare frisk man inkom med misstänkt stroke till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Patienten visade sig ha ätit av dåligt preparerade lupinfrön och hade symtom överensstämmande med ett antikolinergt syndrom.  () 29 JUL 2016

Behovet av introduktion till ST utreds som del i läkarutbildning

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Något som välkomnas av Läkarförbundet. (2 kommentarer) 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. (4 kommentarer) 28 JUL 2016

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Kvinnor med urinvägsinfektion i barndomen följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (2 kommentarer) 26 JUL 2016