Annons

Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXZ3 Lakartidningen.se 2016-02-23

Barn får läkemedel utan diagnos

Många barn och unga med utvecklingsstörning och autism behandlas med antipsykotiska läkemedel utan psykiatrisk diagnos. Detta enligt en ny rapport från Socialstyrelsen.

Pär Gunnarsson

Myndigheten publicerar nu en ny rapport om insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning. Med anledning av detta skriver Socialstyrelsen i ett pressmeddelande: »Resultatet visar att det är vanligt att barn och unga med intellektuella funktionsnedsättningar, som utvecklingsstörning och autism, använder antipsykotiska läkemedel under långa perioder. 28 procent av pojkarna i åldern 13-17 år på LSS-boende fick antipsykotiska läkemedel trots att bara 0,8 procent hade en psykos- eller schizofrenidiagnos. Förskrivningen var hög även till flickorna i samma åldersgrupp, 16 procent, trots att endast 3 procent hade en diagnos.«

– Behandling vid psykisk ohälsa är viktigt. Samtidigt är långvarig behandling med antipsykotiska läkemedel förenat med vissa risker, som exempelvis neurologiska och metabola biverkningar, säger funktionshindersamordnaren Karin Flyckt, i pressmeddelandet.

Kommentarer (3)

 • Helt oacceptabelt!

  2016-02-23 10:31 | "Långvarig behandling med antipsykotiska läkemedel förenat med vissa risker" är ett kraftigt understatement. I själva verket är biverkningsprofilen mycket ofördelaktig: för barn och unga en mycket kraftig viktuppgång, kan ge akut diabetes och ökar på lång sikt risken avsevärt för diabetes, ökad risk för hjärt/kärlsjukdom, minskad libido, kognitiv påverkan etc. Dessutom är forskningsunderlaget för behandling av barn och unga med dessa mediciner mycket svagt. Det är helt oacceptabelt att de förskrivs så lättvindigt, och på SiS-institutionerna förekommer ofta polyfarmaci, i vissa fall för att göra "samhällets olycksbarn" medgörliga. Antipsykotika har sin plats i behandlingsarsenalen, i hög dos vid konstaterat psykotiskt skov och ibland vid maniskt skov, ibland i lägre dos som underhållsbehandling vid psykossjukdom och ibland i lägre dos vid autismproblematik och utagerande beteende. Att förskriva dessa tunga mediciner "i oträngt mål" är både oetiskt och torde strida mot barnkonventionen.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

 • habiliteringens insatser?

  2016-02-23 18:05 | "Långvarig behandling med antipsykotiska läkemedel förenat med vissa risker"- men jag menar att de verkliga riskerna ligger i att underbehandla barnen. Vilket lidande ger inte det för dem och faktiskt för omgivningen, som slår tillbaka på barnen. Att anhöriga/personal inte orkar med barnen ger inte barnen en bättre start i livet. Det försämrar också de pedagogiska möjligheterna att visa var gränser går och vad som förväntas av dem. Sen kanske vi är för försiktiga att ställa diagnos när möjligheten till bra underlag är försvårat av handikappet. Låt barnhabiliteringen sköta dessa barn/ungdomar. När habiliteringen, som aldrig förskriver farmaka, kommit till vägs ände, kanske det faktiskt finns skäl att ge stabiliserande farmaka. Idag kommer de först till psyk och sen ev till habiliteringen som dels ofta avvisar och även dels vill många inte gå dit. Undrar hur det kommer sig?

  Susanne Flyborg, öl, Landstinget i Värmland

  Jäv:

 • Neuroleptika används för frikostigt

  2016-02-24 09:57 | Susanne Flyborg, jag tycker man ska vara försiktig med just användning av neuroleptika. Det finns inga psykofarmaka med svårare biverkningsprofil. Jag håller med om att insatser från habiliteringen ska optimeras, men i många fall ska dessa även kompletteras med medicinering. I första hand sömnmedicinering, där vi idag har rent melatonin som är en av de snällaste mediciner som finns med nästan inga biverkningar, och centralstimulantia vid diagnosticerad ADHD. Att lägga till neuroleptika ska naturligtvis övervägas vid konstaterad psykossjukdom (dock ett mycket ovanligt tillstånd som enligt mitt förmenade inte kan diagnosticeras förrän tidigast i tonåren), Tourettes syndrom och vid autismproblematik med utagerande beteende. Men man måste ha i åtanke att barn med autism och/eller mental retardation ofta är känsligare för mediciner än andra barn och att forskningen på neuroleptika för barn är mycket bristfällig, något som till exempel Läkemedelsverket konstaterade för några år sedan.

  Sven Román, Barn och ungdomspykiater, BUP Mora

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Vårdköerna växer igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Annons Annons
bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

bild

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Män stod bakom många inlägg i Macchiariniaffären

Nyheter | Det var mest män som snyntes i kommentarsfälten till artiklar om den så kallade Macchiariniaffären. Det framgår av Jörgen Lundälvs genomgång av 314 kommentarer till 55 artiklar i Läkartidningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin. I de fall där den kommenterades specialitet framgick var psykiatri vanligast. Ämnen som oftast kommenterades var KI-ledningens agerande, granskningsprocessen och etik. (2 kommentarer) 21 JUN 2016

Något färre fall av invasiva grupp A-streptokockinfektioner

Nyheter | Säsongen 2014–2015 minskade antalet invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (GAS) något jämfört med säsongen innan. Det framgår av Folkhälsomyndigheten säsongsrapport. () 20 JUN 2016

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons