Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXU6 Lakartidningen.se 2016-02-18

Framtidens läkarroll ämne i P1

Vilka är utmaningarna och förväntningarna på framtidens läkare? Och hur påverkar informationsflödet yrkesrollen? Det diskuterade bland andra Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren i P1-programmet Kropp & själ nyligen.

Anna Sofia Dahl

I programmet som sändes den 16 februari diskuterade Heidi Stensmyren tillsammans med Karl Sallin, Svenska Läkaresällskapet, och Thomas Flodin, överläkare och tidigare ordförande för Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, framtidens läkarroll och vilka utmaningar som väntas. Läkaridentiteten och de förväntningar som finns på just läkare, ser Heidi Stensmyren som något positivt.

– Det är en sak vi måste acceptera. Vi är läkare hela livet, och man ska ha ett professionellt förhållningssätt i alla lägen. Man ska veta att även om man konsulteras utanför jobbet så uppfattas man som läkare, sa hon i programmet.

Kravet från patienterna ser annorlunda ut i dag. Patienterna kanske har googlat sig fram till diagnos och behandling. Thomas Flodin pekade dock på att det viktigaste är en god dialog mellan patient och läkare.

– Information är inte samma sak som kunskap. Kunskap är reflekterad information, det förutsätter att du kan värdera informationen och avgöra vad som är relevant, irrelevant, strunt eller viktigt. Där måste läkaren hjälpa till, kanske ännu mer än tidigare eftersom informationsutbudet är så mycket större, sa han.

Heidi Stensmyren lyfte fram svårigheten att få ihop kombinationen arbetsliv, fritid och familjeliv och hon tog upp utmaningar inom yrkeslivet.

– Det är också en utmaning att få på plats en fungerande digital infrastruktur och att få en hälso- och sjukvård som är kraftfull, effektiv, modern och som kan förnya sig. För läkarna är det också att vara med och påverka utvecklingen av sjukvården som är viktig, och inte bara stå och tugga där vi är nu, sa hon bland annat.

Lyssna på programmet:

Kropp & själ: Framtidens läkare

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons