Annons

Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXUA Läkartidningen 08/2016
Lakartidningen.se 2016-02-17

Facket saknar fortfarande svar kring omorganisation i Värmland

Omorganisationen i Landstinget i Värmland baseras på bristfälliga riskbedömningar och en rad frågor som inte fått svar. Det menar Värmlands läkarförening som därför valde att förklara sig oeniga i förhandlingar förra veckan.

Anna Sofia Dahl

Marina Tuutma, ordförande i Värmlands läkarförening, har tidigare berättat om hur man från fackets sida ställer sig till de omorganisationer som Landstinget i Värmland tänker genomföra. I förra veckan fortsatte förhandlingarna, som slutade i att läkarföreningen och övriga fackförbund förklarade sig oeniga med beslutet att låta omorganisationen och neddragningen med 221 tjänster fortsätta.

Bland annat menar fackförbunden att man vill ha svar på hur arbetsgivaren ska kunna säkerställa en god arbetsmiljö för alla arbetstagare och hur man ska förebygga ohälsa. De riskbedömningar som gjorts inför omorganisationen anser man vara bristfälliga och facken menar också att arbetsgivaren inte har presenterat någon handlingsplan för hur man ska möjliggöra för befintlig personal att ta ut semester, över- och flextid.

Enligt Marina Tuutma har sjukskrivningarna i landstinget ökat från 4,1 procent år 2010 till 5,4 procent förra året och det finns ingen plan för att vända den trenden.

– Man måste komma ihåg att det här inte bara är en omorganisation, det är också en omställning. Det kommer försvinna 221 tjänster och redan nu stängs vårdavdelningar på Centralsjukhuset i Karlstad i brist på sjuksköterskor. Och så ska vi öppna närvårdplatser i Kristinehamn och Säffle, och omstrukturera Arvika sjukhus. Det är lite svårt för oss att förstå hur det ska gå till att man drar ner på personalen och samtidigt ska utföra samma mängd vård, säger hon.

Som Läkartidningen tidigare berättat vill Marina Tuutma och läkarföreningen att arbetsgivaren ska svara på vilka arbetsuppgifter och vilken verksamhet som ska tas bort i samband med personalminskningarna.

– De hänvisar tillbaka till verksamheten, men det finns en massa politiska beslut som styr hur verksamheten kan utveckla sitt utbud. Samtidigt ser vi en ökad efterfrågan och då måste man fråga sig vad som är rimligt, säger hon.

Nu kommer fackförbunden tillsammans ha koll på att riskbedömningarna följs upp och att arbetsgivaren presenterar ett hållbart sätt för personalen att arbeta.

– Man pratar väldigt mycket om nya arbetssätt, men det enda som vi får till svar, när vi frågar om vilka, är digitaliseringen. Det kanske blir lättare för patienten, men det behövs ändå en doktor eller en sköterska som ska ta emot på andra sidan kameran. Det tar också tid och resurser från patientarbetet att jobba med nya arbetssätt, man kan inte bara förvänta sig att effektivisering ska ske automatiskt, säger Marina Tuutma.

Läs tidigare artiklar:

Värmlands läkarförening begär central förhandling om sparpaket

Läkarjobb dras in i Värmland 

»Arbetsuppgifter måste tas bort« 

Dyster ekonomi i många landsting

Kommentera

Kommentera
bild

Vårdköerna växer igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Annons Annons
bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

bild

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Män stod bakom många inlägg i Macchiariniaffären

Nyheter | Det var mest män som snyntes i kommentarsfälten till artiklar om den så kallade Macchiariniaffären. Det framgår av Jörgen Lundälvs genomgång av 314 kommentarer till 55 artiklar i Läkartidningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin. I de fall där den kommenterades specialitet framgick var psykiatri vanligast. Ämnen som oftast kommenterades var KI-ledningens agerande, granskningsprocessen och etik. (2 kommentarer) 21 JUN 2016

Något färre fall av invasiva grupp A-streptokockinfektioner

Nyheter | Säsongen 2014–2015 minskade antalet invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (GAS) något jämfört med säsongen innan. Det framgår av Folkhälsomyndigheten säsongsrapport. () 20 JUN 2016

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons