Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXUA Läkartidningen 08/2016
Lakartidningen.se 2016-02-17

Facket saknar fortfarande svar kring omorganisation i Värmland

Omorganisationen i Landstinget i Värmland baseras på bristfälliga riskbedömningar och en rad frågor som inte fått svar. Det menar Värmlands läkarförening som därför valde att förklara sig oeniga i förhandlingar förra veckan.

Anna Sofia Dahl

Marina Tuutma, ordförande i Värmlands läkarförening, har tidigare berättat om hur man från fackets sida ställer sig till de omorganisationer som Landstinget i Värmland tänker genomföra. I förra veckan fortsatte förhandlingarna, som slutade i att läkarföreningen och övriga fackförbund förklarade sig oeniga med beslutet att låta omorganisationen och neddragningen med 221 tjänster fortsätta.

Bland annat menar fackförbunden att man vill ha svar på hur arbetsgivaren ska kunna säkerställa en god arbetsmiljö för alla arbetstagare och hur man ska förebygga ohälsa. De riskbedömningar som gjorts inför omorganisationen anser man vara bristfälliga och facken menar också att arbetsgivaren inte har presenterat någon handlingsplan för hur man ska möjliggöra för befintlig personal att ta ut semester, över- och flextid.

Enligt Marina Tuutma har sjukskrivningarna i landstinget ökat från 4,1 procent år 2010 till 5,4 procent förra året och det finns ingen plan för att vända den trenden.

– Man måste komma ihåg att det här inte bara är en omorganisation, det är också en omställning. Det kommer försvinna 221 tjänster och redan nu stängs vårdavdelningar på Centralsjukhuset i Karlstad i brist på sjuksköterskor. Och så ska vi öppna närvårdplatser i Kristinehamn och Säffle, och omstrukturera Arvika sjukhus. Det är lite svårt för oss att förstå hur det ska gå till att man drar ner på personalen och samtidigt ska utföra samma mängd vård, säger hon.

Som Läkartidningen tidigare berättat vill Marina Tuutma och läkarföreningen att arbetsgivaren ska svara på vilka arbetsuppgifter och vilken verksamhet som ska tas bort i samband med personalminskningarna.

– De hänvisar tillbaka till verksamheten, men det finns en massa politiska beslut som styr hur verksamheten kan utveckla sitt utbud. Samtidigt ser vi en ökad efterfrågan och då måste man fråga sig vad som är rimligt, säger hon.

Nu kommer fackförbunden tillsammans ha koll på att riskbedömningarna följs upp och att arbetsgivaren presenterar ett hållbart sätt för personalen att arbeta.

– Man pratar väldigt mycket om nya arbetssätt, men det enda som vi får till svar, när vi frågar om vilka, är digitaliseringen. Det kanske blir lättare för patienten, men det behövs ändå en doktor eller en sköterska som ska ta emot på andra sidan kameran. Det tar också tid och resurser från patientarbetet att jobba med nya arbetssätt, man kan inte bara förvänta sig att effektivisering ska ske automatiskt, säger Marina Tuutma.

Läs tidigare artiklar:

Värmlands läkarförening begär central förhandling om sparpaket

Läkarjobb dras in i Värmland 

»Arbetsuppgifter måste tas bort« 

Dyster ekonomi i många landsting

Kommentera

Kommentera

Läkare får minuter för besvärlig konsultation

Nyheter | The British Medical Association, BMA, varnar för att allmänläkarnas situation är ohållbar och leder till att patientsäkerheten hotas. () 30 AUG 2016

Rekommenderat blodtrycksmål vid typ 2-diabetes bör ifrågasättas

Nya rön | En mer intensiv blodtrycksbehandling vid diabetes än i nuvarande rekommendationer skulle ge ytterligare skydd mot allvarliga hjärt–kärlhändelser, visar resultaten i en ny svensk studie. () 30 AUG 2016

Annons Annons
bild

Migrän ligger bakom stor del
av den ökande sjukfrånvaron
Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar

Debatt | Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. () 30 AUG 2016

Vakt på akuten kan bli väktare

Nyheter | Väktare kan komma att ersätta ordningsvakter på akuten i Malmö. Tanken är att det ska ge färre konflikter, skriver Sydsvenskan. () 30 AUG 2016

Kostsamt avtal avslutas i förtid

Nyheter | Stockholms läns landstings avtal med leverantören Onemed upphör i förtid efter det att kostnaderna för förbrukningshjälpmedel skenat. Avtalsslutet innebär nu ett takpris på 450 miljoner kronor per år till dess att avtalet upphör 2018. () 30 AUG 2016

bild

Om vårt släktes upptäckter och utveckling framåt

Recension | Inte minst för läkare är boken om människosläktets upptäckter och utveckling intressant, framhåller Läkartidningens anmälare Torgny Svenberg, professor emeritus, kirurgi. () 30 AUG 2016

Flera läkare missade diagnos
– IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet i replik till Håkan Borg: »Vi har läst, för-
stått och deltagit som experter i utredningen«

Debatt | Läkarförbundet är den aktör som mest enträget driver en stärkt primärvård till hela befolkningen, skriver Heidi Stensmyren, Karin Båtelson och Ove Andersson i en replik till Håkan Borg. () 29 AUG 2016

Skenande kostnader för förbrukningsvaror i SLL

Nyheter | Kostnaderna för förbrukningsmaterial inom vården i Stockholms läns landsting skenar. Efter ett år uppgår de till nästan hela beloppet för femårsperioden. Det rapporterar SVT. () 29 AUG 2016

Kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Jobb i fokus

127 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons