Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXMR Läkartidningen 08/2016
Lakartidningen.se 2016-02-15

Hon förflyttades mot sin vilja – nu får hon rätt i Arbetsdomstolen

Region Skåne ska betala allmänt skadestånd på sammanlagt 90 000 kronor efter att de förflyttat överläkaren Lisbeth Sjöström mot hennes vilja.
– Man kan undra varför de gjorde såhär från början. Den enda rimliga tolkningen är att jag har varit obekväm, säger hon.

Anna Sofia Dahl

Lisbeth Sjöström anser att allt började hösten 2013. Då arbetade hon som överläkare på patologen i Malmö, var fackligt förtroendevald och skyddsombud. I medierna publicerades uppgifter om misshälligheter inom patologin i Region Skåne, och som förtroendevald och skyddsombud svarade hon när medierna ringde för en kommentar.

I april 2014 kallades hon, utan förvarning, till ett möte med arbetsgivaren.

– Där fick jag besked om att de ville att jag skulle skriva under papper som innebar att jag var avstängd med omedelbar verkan, eftersom jag var föremål för uppsägning. De sa att anledningen var att jag intrigerade mellan två chefer.

Därefter påbörjades lokala förhandlingar mellan arbetsgivaren och Malmö läkareförening där arbetsgivaren erbjöd sig att köpa ut henne. Avtalet innebar ett antal månadslöner och ett allmänt skadestånd, under förutsättning att hon accepterade sekretess. Hon sa nej till sekretess i ärendet och blev då i stället mot sin vilja stadigvarande förflyttad från Malmö till en tjänst på enheten för klinisk patologi i Lund sommaren 2014. Skälet som då angavs var att hon hade samarbetssvårigheter med närmaste chef.

Efter ett flertal turer tog Läkarförbundet i Stockholm över ärendet. Man ifrågasatte beslutet att förflytta Lisbeth Sjöström och påpekade att arbetsgivaren behöver ha vägande skäl för att kunna stadigvarande förflytta en arbetstagare. I det ligger att en avvägning mellan arbetsgivarens intresse av att förflytta någon och arbetstagarens intresse av att slippa förflyttas måste göras. Förbundet menade därför att några vägande skäl inte förelåg och valde till sist att stämma till domstol för att få frågan prövad.

– Vi tyckte från Läkarförbundets sida att man borde ha hanterat detta annorlunda redan från början. Om det enligt arbetsgivaren uppkommer relationsstörningar på en arbetsplats ska man i första hans försöka vidta åtgärder inom ramen för den bestående personalorganisationen, innan man tar till en så drastisk åtgärd som att stadigvarande förflytta någon, säger Johan Magnusson, chefsjurist på Sveriges läkarförbund.

Han säger att det är relativt ovanligt att förbundets ärenden går så långt som till Arbetsdomstolen, eftersom de allra flesta fall brukar kunna lösas på lokal eller central nivå.

Lisbeth Sjöström menar själv att hon gjort sig obekväm genom att bryta mot den tystnadskultur som hon upplever finns i Region Skåne.

Enligt Johan Magnusson har arbetsgivaren inte anfört att hennes uttalanden året innan skulle ligga till grund för förflyttningen.

– Man måste utgå från de skäl som arbetsgivaren anför, och i det här fallet påstods samarbetssvårigheter, och det var utifrån detta vi drev ärendet och vann detsamma, säger han.

För en vecka sen kom domen från Arbetsdomstolen. I och med att Region Skåne har medgett talan får hon och Läkarförbundet rätt. Arbetsdomstolen dömer därför i enlighet med förbundets yrkanden och Region Skåne förpliktigas att betala ett allmänt skadestånd till överläkaren med 80 000 kronor samt ett allmänt skadestånd till förbundet med 10 000 kronor.

– Jag är glad för att det blev det här utfallet, jag har ju hela tiden vetat att de inte har haft något att komma med, och det visade ju sig till slut, säger Lisbeth Sjöström.

Just nu arbetar hon fortfarande kvar i Lund och vet egentligen inte vad som kommer att hända med hennes placering. Från arbetsgivaren har hon inte hört något och inte heller fått någon ursäkt.

– Vad jag tycker är graverande är att jag är fackligt förtroendevald och skyddsombud, och att arbetsgivaren gör på det här sättet överhuvudtaget. Man kan inte göra någonting, man är helt i händerna på arbetsgivaren och de kan göra precis hur de vill, tydligen.

Gösta Rehnstam, förhandlingschef för Region Skåne, menar att man från arbetsgivarens håll egentligen inte uttalar sig om enskilda personärenden, men säger ändå:

– Vi har medgivit talan, och därmed har domstolen inte prövat den rättsliga frågan. För vår del ligger det inte någon prestige i att få rätt. Vi har som arbetsgivare inget intresse av att eskalera en eventuell konflikt med medarbetare.

Han menar också att Region Skåne inte delar uppfattningen om händelserna innan förflyttningen.

– Jag kommenterar egentligen inte det som varit, vi har medgett talan för att få frågan ur världen, och vi har en medarbetare hos oss som vi förväntar oss ska utföra ett arbete hos oss. Att då föra en rättslig process med den medarbetaren var inte intressant eller viktigt för oss, säger Gösta Rehnstam.

Själva ärendet handlar om en förflyttning, vad händer med hennes tjänst nu?

– Ja ärendet handlar om en läkare som förflyttades från Malmö till Lund men som är kvar i samma verksamhet. Verksamheten är viktig för oss och det finns en del vakanser. Som jag förstår det händer det ingenting.

Hon kommer alltså att vara kvar på samma plats dit hon blev förflyttad?

– Det beslutet är fattat sen en lång tid tillbaka. Så som jag uppfattar det finns det inga planer på att fatta något nytt beslut hos oss.

Kommentera

Kommentera
bild

Nu kommer patienten på besök via videolänk

Nyheter | På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk. Allt fler vårdcentraler erbjuder virtuella besök. Men det är bara en av flera möjligheter som »andra generationens telemedicin« öppnar, menar primärvårdsläkare som Läkartidningen har talat med. () 28 JUN 2016

Cancervård koncentreras mer

Nyheter | Samtliga inblandade landsting och regioner väljer att följa RCC:s rekommendationer om att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till ett fåtal platser i landet. () 28 JUN 2016

bild

»Jag älskar landstingskaffe
i farten, sparkcykelfärder genom kulvertar...«

Krönika | Man älskar sitt jobb, sjukhusen, patienterna, och allt som läkaryrket bjuder på. Man jobbar konstant för att lära sig mer. Men ibland är den viktigaste kompetensutveckling man kan ägna sig åt är att lära sig konsten att ta ledigt. Nyblivna underläkaren Ulrika Nettelblads krönika förklarar. () 28 JUN 2016

ABC om Smärtlindring vid förlossning

Medicinens ABC | Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Fem frågor till Maria Lengquist

Författarintervjun | Maria Lengquist har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om smärtlindring vid vaginal förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Viktigast inom global hälsa är att göra något – även om det är litet

Människor & möten | Huvudsaken är att göra någonting, om än aldrig så litet – och att göra det nu. Den inställningen har barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. Han är med i planeringskommittén för höstens konferens i global hälsa den 26–27 oktober i Umeå. () 28 JUN 2016

Kvalitet i forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

bild

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

bild

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Primärvård vid bruk på 1870-talet

Kultur | Ägaren av Forsmarks bruk i Uppland i slutet av 1800-talet månade om arbetarnas hälsa. Fri sjukvård för arbetarfamiljerna inrättades, besök till badhusen var gratis och goda matvaror utgjorde en del av lönen. Hälsoläget hos bruksborna finns dokumenterat i provinsialläkaren doktor August Johan Brandts årliga rapporter till Medicinalverket i Stockholm. () 27 JUN 2016

Staten behöver ta ett större och tydligare ansvar för vården

Debatt | Jag ser inte att det behövs en statlig kriskommission för sjukvården, men ett omställningsarbete som leds av staten. Det skriver sjukvårdsminister Gabriel Wikström (bilden) som svar på inlägget »En sjukvårdspolitikers ansvar«. () 23 JUN 2016

Vårdköerna börjar att växa igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Annons
Annons Annons Annons