Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXMR Läkartidningen 08/2016
Lakartidningen.se 2016-02-15

Hon förflyttades mot sin vilja – nu får hon rätt i Arbetsdomstolen

Region Skåne ska betala allmänt skadestånd på sammanlagt 90 000 kronor efter att de förflyttat överläkaren Lisbeth Sjöström mot hennes vilja.
– Man kan undra varför de gjorde såhär från början. Den enda rimliga tolkningen är att jag har varit obekväm, säger hon.

Anna Sofia Dahl

Lisbeth Sjöström anser att allt började hösten 2013. Då arbetade hon som överläkare på patologen i Malmö, var fackligt förtroendevald och skyddsombud. I medierna publicerades uppgifter om misshälligheter inom patologin i Region Skåne, och som förtroendevald och skyddsombud svarade hon när medierna ringde för en kommentar.

I april 2014 kallades hon, utan förvarning, till ett möte med arbetsgivaren.

– Där fick jag besked om att de ville att jag skulle skriva under papper som innebar att jag var avstängd med omedelbar verkan, eftersom jag var föremål för uppsägning. De sa att anledningen var att jag intrigerade mellan två chefer.

Därefter påbörjades lokala förhandlingar mellan arbetsgivaren och Malmö läkareförening där arbetsgivaren erbjöd sig att köpa ut henne. Avtalet innebar ett antal månadslöner och ett allmänt skadestånd, under förutsättning att hon accepterade sekretess. Hon sa nej till sekretess i ärendet och blev då i stället mot sin vilja stadigvarande förflyttad från Malmö till en tjänst på enheten för klinisk patologi i Lund sommaren 2014. Skälet som då angavs var att hon hade samarbetssvårigheter med närmaste chef.

Efter ett flertal turer tog Läkarförbundet i Stockholm över ärendet. Man ifrågasatte beslutet att förflytta Lisbeth Sjöström och påpekade att arbetsgivaren behöver ha vägande skäl för att kunna stadigvarande förflytta en arbetstagare. I det ligger att en avvägning mellan arbetsgivarens intresse av att förflytta någon och arbetstagarens intresse av att slippa förflyttas måste göras. Förbundet menade därför att några vägande skäl inte förelåg och valde till sist att stämma till domstol för att få frågan prövad.

– Vi tyckte från Läkarförbundets sida att man borde ha hanterat detta annorlunda redan från början. Om det enligt arbetsgivaren uppkommer relationsstörningar på en arbetsplats ska man i första hans försöka vidta åtgärder inom ramen för den bestående personalorganisationen, innan man tar till en så drastisk åtgärd som att stadigvarande förflytta någon, säger Johan Magnusson, chefsjurist på Sveriges läkarförbund.

Han säger att det är relativt ovanligt att förbundets ärenden går så långt som till Arbetsdomstolen, eftersom de allra flesta fall brukar kunna lösas på lokal eller central nivå.

Lisbeth Sjöström menar själv att hon gjort sig obekväm genom att bryta mot den tystnadskultur som hon upplever finns i Region Skåne.

Enligt Johan Magnusson har arbetsgivaren inte anfört att hennes uttalanden året innan skulle ligga till grund för förflyttningen.

– Man måste utgå från de skäl som arbetsgivaren anför, och i det här fallet påstods samarbetssvårigheter, och det var utifrån detta vi drev ärendet och vann detsamma, säger han.

För en vecka sen kom domen från Arbetsdomstolen. I och med att Region Skåne har medgett talan får hon och Läkarförbundet rätt. Arbetsdomstolen dömer därför i enlighet med förbundets yrkanden och Region Skåne förpliktigas att betala ett allmänt skadestånd till överläkaren med 80 000 kronor samt ett allmänt skadestånd till förbundet med 10 000 kronor.

– Jag är glad för att det blev det här utfallet, jag har ju hela tiden vetat att de inte har haft något att komma med, och det visade ju sig till slut, säger Lisbeth Sjöström.

Just nu arbetar hon fortfarande kvar i Lund och vet egentligen inte vad som kommer att hända med hennes placering. Från arbetsgivaren har hon inte hört något och inte heller fått någon ursäkt.

– Vad jag tycker är graverande är att jag är fackligt förtroendevald och skyddsombud, och att arbetsgivaren gör på det här sättet överhuvudtaget. Man kan inte göra någonting, man är helt i händerna på arbetsgivaren och de kan göra precis hur de vill, tydligen.

Gösta Rehnstam, förhandlingschef för Region Skåne, menar att man från arbetsgivarens håll egentligen inte uttalar sig om enskilda personärenden, men säger ändå:

– Vi har medgivit talan, och därmed har domstolen inte prövat den rättsliga frågan. För vår del ligger det inte någon prestige i att få rätt. Vi har som arbetsgivare inget intresse av att eskalera en eventuell konflikt med medarbetare.

Han menar också att Region Skåne inte delar uppfattningen om händelserna innan förflyttningen.

– Jag kommenterar egentligen inte det som varit, vi har medgett talan för att få frågan ur världen, och vi har en medarbetare hos oss som vi förväntar oss ska utföra ett arbete hos oss. Att då föra en rättslig process med den medarbetaren var inte intressant eller viktigt för oss, säger Gösta Rehnstam.

Själva ärendet handlar om en förflyttning, vad händer med hennes tjänst nu?

– Ja ärendet handlar om en läkare som förflyttades från Malmö till Lund men som är kvar i samma verksamhet. Verksamheten är viktig för oss och det finns en del vakanser. Som jag förstår det händer det ingenting.

Hon kommer alltså att vara kvar på samma plats dit hon blev förflyttad?

– Det beslutet är fattat sen en lång tid tillbaka. Så som jag uppfattar det finns det inga planer på att fatta något nytt beslut hos oss.

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet på Pride: Både utbildning och attityder bör ändras

Nyheter | Läkarkåren har dålig kunskap om hbtq-personers liv och leverne. Men enbart utbildning räcker inte för ett bättre bemötande. Även attityderna måste förändras. Det konstaterade panelen på Läkarförbundets seminarium på Stockholm Pride i går. () 29 JUL 2016

Förbundet positivt till att ge IVF-behandling vid fler vårdenheter

Nyheter | Läkarförbundet ställer sig bakom Socialstyrelsens förslag om att assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller ska kunna utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhusen. () 29 JUL 2016

Annons Annons

Svenskarnas sexvanor studeras

Nyheter | Svenskarnas sexvanor ska kartläggas för att förbättra förutsättningarna för ett effektivt folkhälsoarbete. Det meddelade regeringen i dag. () 29 JUL 2016

Myndigheter ska hitta former för samverkan om bemanning

Nyheter | Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ska på uppdrag av regeringen föreslå hur utbildningsväsendet och vårdens olika aktörer ska samverka för att trygga kompetensförsörjningen i vården. () 29 JUL 2016

bild

Baljväxt orsakar förgiftning med antikolinergt syndrom

Fallbeskrivning | En tidigare frisk man inkom med misstänkt stroke till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Patienten visade sig ha ätit av dåligt preparerade lupinfrön och hade symtom överensstämmande med ett antikolinergt syndrom.  () 29 JUL 2016

Behovet av introduktion till ST utreds som del i läkarutbildning

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Något som välkomnas av Läkarförbundet. (2 kommentarer) 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. (4 kommentarer) 28 JUL 2016

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Kvinnor med urinvägsinfektion i barndomen följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (2 kommentarer) 26 JUL 2016