Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWZT Lakartidningen.se 2016-02-02

Forskare på KI ville ge Macchiarini snabbspår

År 2010 skrev 14 forskare vid Karolinska institutet ett brev till KI:s dåvarande ledning i vilket de förordade en »omgående« rekrytering av kirurgen Paolo Macchiarini som gästprofessor i klinisk regenerativ medicin och överläkare.

Elisabet Ohlin

Forskarna skriver i brevet, som Läkartidningen tagit del av, att området regenerativ medicin är multidisciplinärt och oerhört dynamiskt och för att kunna agera »i den absoluta forskningsfronten« krävs samordning av resurser och expertis, rekrytering av nyckelexpertis och inte minst korta beslutsvägar, inom Karolinska institutet och Stockholms läns landsting.

De betonar vikten av att snabbt skapa en struktur för »ett internationellt ledande forskningscentrum inom regenerativ medicin som kommer att kunna attrahera patienter från hela Europa«.

En avgörande åtgärd för att realisera planerna skulle vara att rekrytera Paolo Macchiarini. Hälften av brevet handlar om honom och hans kvaliteter och argument för att, i nära samverkan med Karolinska universitetssjukhuset, rekrytera honom.

»Genom rekrytering av Professor Macchiarini kommer ett nu spirande Europeiskt nätverkssamarbete snabbt kunna slå ut i blom. Vi räknar med att ha en fungerande regenerativ luftvägs transplantationsverksamhet igång senast tre månader efter det att han knutits till ÖNH-kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset«, skriver de.

I Dagens Medicin, som också skriver om brevet, säger Kerstin Nilsson, ordförande i Läkaresällskapet, att sällskapet nu apropå Macchiarini-affären ska se över de etiska regler som gäller gränslandet mellan sjukvård och forskning.

– Vi vill som professionsförening se om vi kan lämna förslag på vad som kan behöva läggas till. Nyskapande sjukvård behövs men det ska inte finnas några frågetecken om vad som är vad eller vilka regler som gäller. Efter det som nu skett ser vi att kunskapen och respekten för etiska principer, i såväl forskning som sjukvård, behöver stärkas, säger Kerstin Nilsson till Dagens medicin.

Läs även:

Klinisk innovation: Vård i den grå zonen

Kommentarer (5)

 • Diskrepans

  2016-02-02 11:42 | Här finns det anledning att jämföra vad 14 forskare vid Karolinska institutet år 2010 skrev i ett brev till KI:s dåvarande ledning i vilket de förordade en »omgående« rekrytering av kirurgen Paolo Macchiarini som gästprofessor i klinisk regenerativ medicin och överläkare med vad den belgiske tracheakirurgen Pierre Delaere sa i del 1 av SVT:s utmärkta dokumentär "Experimenten":
  "Man behöver inte vara läkare för att förstå att en syntetisk trakea inte kan förvandlas till en levande trakea genom att man förser den med benmärg... Inga teoretiska belägg, inga experimentella data talade för att detta skulle fungera... This was so wrong!"
  Hur kan 14 "forskare" på KI, förmodligen verksamma inom helt andra områden än regenerativ kirurgi, dvs lekmän på detta område, ge uttryck för diametralt motsatt ståndpunkt jämfört med en expert? Även detta måste utredas ända ner i botten. Det verkar som KI behöver en storstädning.

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

 • Är det en fullskalig internationell bedragare?

  2016-02-03 00:41 | Efter att ha sett TV serien Experimenten och läst Ciralsky´s artikel i Vanity Fair framstår Macchiarini som bedräglig med förmågan att förleda personer i toppen av akademi och sjukhus, och patienter som fått betala med livet. Den sorts liv han levt enligt källorna kan inte vara förenligt med lön och anställning på KI och KS. Det verkar inte finnas någon substans bakom det anseende som förledde KI att rekrytera honom när man hör om hans bristfälliga CV och en blick in i PubMed. Han har hoppat från lärosäte till lärosäte men tycks inte ha blivit accepterad någonstans. Historien som nu rullas upp på KI/KS har tydligen en förhistoria på andra platser. Utredningen måste ges internationell kompetens för Sverige är bara platsen där verkligheten kom ifatt Macchiarini. Som det nu ser ut tycks Sverige knappt ens ha förstått det som hänt.

  Per-Olof Nyström, pens. överläkare, Linköping

  Jäv:

 • Organisationsstrukturen vid KS

  2016-02-03 11:30 | När nu granskning av Dr Machiarinis verksamhet skall ske är det ju viktigt att man förutom KI´s agerande även granskar organisationen av sjukvårdsverksamheten vid KS. Fanns där inte en verksamhetschef som var ansvarig för den sjukvård som bedrevs vid det verksamhetsområde där operationerna genomfördes ?

  Ragnar Olegård, Tid. Verks.chef, Docent, Tid. Neonatalverks.,Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  Jäv:

 • Inte bara en "affär att hantera"

  2016-02-03 16:13 | Det verkar saknas en grundbult för kvalitet i sjukvård, forskning och etik på KI+KS. 14 forskare har stött PM på mycket lösa grunder. Rimlig utvärdering av PMs verksamhet fanns ej och när sådan till slut kom avisades den. Rektors avgång löser inte dessa brister. Hoppas att en klarare bild visare på kvaliteter som man kan bygga på.

  Jerker Hanson, docent, pensionär

  Jäv:

 • Offentlighet

  2016-02-25 14:56 | Dessa 14 forskare som varit så extremt naiva att de stöttade denna mycket märkliga rekrytering bör alla frånskiljas sina tjänster. När man läser om detta i efterhand är det helt otroligt att intelligenta människor trott på denna teknik som inte hade vetenskapligt stöd.

  Johan Bergman, Leg Läk, SUS

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Vårdköerna växer igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

bild

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Män stod bakom många inlägg i Macchiariniaffären

Nyheter | Det var mest män som snyntes i kommentarsfälten till artiklar om den så kallade Macchiariniaffären. Det framgår av Jörgen Lundälvs genomgång av 314 kommentarer till 55 artiklar i Läkartidningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin. I de fall där den kommenterades specialitet framgick var psykiatri vanligast. Ämnen som oftast kommenterades var KI-ledningens agerande, granskningsprocessen och etik. (2 kommentarer) 21 JUN 2016

Något färre fall av invasiva grupp A-streptokockinfektioner

Nyheter | Säsongen 2014–2015 minskade antalet invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (GAS) något jämfört med säsongen innan. Det framgår av Folkhälsomyndigheten säsongsrapport. () 20 JUN 2016

Annons
Annons Annons