Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWZT Lakartidningen.se 2016-02-02

Forskare på KI ville ge Macchiarini snabbspår

År 2010 skrev 14 forskare vid Karolinska institutet ett brev till KI:s dåvarande ledning i vilket de förordade en »omgående« rekrytering av kirurgen Paolo Macchiarini som gästprofessor i klinisk regenerativ medicin och överläkare.

Elisabet Ohlin

Forskarna skriver i brevet, som Läkartidningen tagit del av, att området regenerativ medicin är multidisciplinärt och oerhört dynamiskt och för att kunna agera »i den absoluta forskningsfronten« krävs samordning av resurser och expertis, rekrytering av nyckelexpertis och inte minst korta beslutsvägar, inom Karolinska institutet och Stockholms läns landsting.

De betonar vikten av att snabbt skapa en struktur för »ett internationellt ledande forskningscentrum inom regenerativ medicin som kommer att kunna attrahera patienter från hela Europa«.

En avgörande åtgärd för att realisera planerna skulle vara att rekrytera Paolo Macchiarini. Hälften av brevet handlar om honom och hans kvaliteter och argument för att, i nära samverkan med Karolinska universitetssjukhuset, rekrytera honom.

»Genom rekrytering av Professor Macchiarini kommer ett nu spirande Europeiskt nätverkssamarbete snabbt kunna slå ut i blom. Vi räknar med att ha en fungerande regenerativ luftvägs transplantationsverksamhet igång senast tre månader efter det att han knutits till ÖNH-kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset«, skriver de.

I Dagens Medicin, som också skriver om brevet, säger Kerstin Nilsson, ordförande i Läkaresällskapet, att sällskapet nu apropå Macchiarini-affären ska se över de etiska regler som gäller gränslandet mellan sjukvård och forskning.

– Vi vill som professionsförening se om vi kan lämna förslag på vad som kan behöva läggas till. Nyskapande sjukvård behövs men det ska inte finnas några frågetecken om vad som är vad eller vilka regler som gäller. Efter det som nu skett ser vi att kunskapen och respekten för etiska principer, i såväl forskning som sjukvård, behöver stärkas, säger Kerstin Nilsson till Dagens medicin.

Läs även:

Klinisk innovation: Vård i den grå zonen

Kommentarer (5)

 • Diskrepans

  2016-02-02 11:42 | Här finns det anledning att jämföra vad 14 forskare vid Karolinska institutet år 2010 skrev i ett brev till KI:s dåvarande ledning i vilket de förordade en »omgående« rekrytering av kirurgen Paolo Macchiarini som gästprofessor i klinisk regenerativ medicin och överläkare med vad den belgiske tracheakirurgen Pierre Delaere sa i del 1 av SVT:s utmärkta dokumentär "Experimenten":
  "Man behöver inte vara läkare för att förstå att en syntetisk trakea inte kan förvandlas till en levande trakea genom att man förser den med benmärg... Inga teoretiska belägg, inga experimentella data talade för att detta skulle fungera... This was so wrong!"
  Hur kan 14 "forskare" på KI, förmodligen verksamma inom helt andra områden än regenerativ kirurgi, dvs lekmän på detta område, ge uttryck för diametralt motsatt ståndpunkt jämfört med en expert? Även detta måste utredas ända ner i botten. Det verkar som KI behöver en storstädning.

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

 • Är det en fullskalig internationell bedragare?

  2016-02-03 00:41 | Efter att ha sett TV serien Experimenten och läst Ciralsky´s artikel i Vanity Fair framstår Macchiarini som bedräglig med förmågan att förleda personer i toppen av akademi och sjukhus, och patienter som fått betala med livet. Den sorts liv han levt enligt källorna kan inte vara förenligt med lön och anställning på KI och KS. Det verkar inte finnas någon substans bakom det anseende som förledde KI att rekrytera honom när man hör om hans bristfälliga CV och en blick in i PubMed. Han har hoppat från lärosäte till lärosäte men tycks inte ha blivit accepterad någonstans. Historien som nu rullas upp på KI/KS har tydligen en förhistoria på andra platser. Utredningen måste ges internationell kompetens för Sverige är bara platsen där verkligheten kom ifatt Macchiarini. Som det nu ser ut tycks Sverige knappt ens ha förstått det som hänt.

  Per-Olof Nyström, pens. överläkare, Linköping

  Jäv:

 • Organisationsstrukturen vid KS

  2016-02-03 11:30 | När nu granskning av Dr Machiarinis verksamhet skall ske är det ju viktigt att man förutom KI´s agerande även granskar organisationen av sjukvårdsverksamheten vid KS. Fanns där inte en verksamhetschef som var ansvarig för den sjukvård som bedrevs vid det verksamhetsområde där operationerna genomfördes ?

  Ragnar Olegård, Tid. Verks.chef, Docent, Tid. Neonatalverks.,Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  Jäv:

 • Inte bara en "affär att hantera"

  2016-02-03 16:13 | Det verkar saknas en grundbult för kvalitet i sjukvård, forskning och etik på KI+KS. 14 forskare har stött PM på mycket lösa grunder. Rimlig utvärdering av PMs verksamhet fanns ej och när sådan till slut kom avisades den. Rektors avgång löser inte dessa brister. Hoppas att en klarare bild visare på kvaliteter som man kan bygga på.

  Jerker Hanson, docent, pensionär

  Jäv:

 • Offentlighet

  2016-02-25 14:56 | Dessa 14 forskare som varit så extremt naiva att de stöttade denna mycket märkliga rekrytering bör alla frånskiljas sina tjänster. När man läser om detta i efterhand är det helt otroligt att intelligenta människor trott på denna teknik som inte hade vetenskapligt stöd.

  Johan Bergman, Leg Läk, SUS

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. () 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (8 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons