Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWZT Lakartidningen.se 2016-02-02

Forskare på KI ville ge Macchiarini snabbspår

År 2010 skrev 14 forskare vid Karolinska institutet ett brev till KI:s dåvarande ledning i vilket de förordade en »omgående« rekrytering av kirurgen Paolo Macchiarini som gästprofessor i klinisk regenerativ medicin och överläkare.

Elisabet Ohlin

Forskarna skriver i brevet, som Läkartidningen tagit del av, att området regenerativ medicin är multidisciplinärt och oerhört dynamiskt och för att kunna agera »i den absoluta forskningsfronten« krävs samordning av resurser och expertis, rekrytering av nyckelexpertis och inte minst korta beslutsvägar, inom Karolinska institutet och Stockholms läns landsting.

De betonar vikten av att snabbt skapa en struktur för »ett internationellt ledande forskningscentrum inom regenerativ medicin som kommer att kunna attrahera patienter från hela Europa«.

En avgörande åtgärd för att realisera planerna skulle vara att rekrytera Paolo Macchiarini. Hälften av brevet handlar om honom och hans kvaliteter och argument för att, i nära samverkan med Karolinska universitetssjukhuset, rekrytera honom.

»Genom rekrytering av Professor Macchiarini kommer ett nu spirande Europeiskt nätverkssamarbete snabbt kunna slå ut i blom. Vi räknar med att ha en fungerande regenerativ luftvägs transplantationsverksamhet igång senast tre månader efter det att han knutits till ÖNH-kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset«, skriver de.

I Dagens Medicin, som också skriver om brevet, säger Kerstin Nilsson, ordförande i Läkaresällskapet, att sällskapet nu apropå Macchiarini-affären ska se över de etiska regler som gäller gränslandet mellan sjukvård och forskning.

– Vi vill som professionsförening se om vi kan lämna förslag på vad som kan behöva läggas till. Nyskapande sjukvård behövs men det ska inte finnas några frågetecken om vad som är vad eller vilka regler som gäller. Efter det som nu skett ser vi att kunskapen och respekten för etiska principer, i såväl forskning som sjukvård, behöver stärkas, säger Kerstin Nilsson till Dagens medicin.

Läs även:

Klinisk innovation: Vård i den grå zonen

Kommentarer (5)

 • Diskrepans

  2016-02-02 11:42 | Här finns det anledning att jämföra vad 14 forskare vid Karolinska institutet år 2010 skrev i ett brev till KI:s dåvarande ledning i vilket de förordade en »omgående« rekrytering av kirurgen Paolo Macchiarini som gästprofessor i klinisk regenerativ medicin och överläkare med vad den belgiske tracheakirurgen Pierre Delaere sa i del 1 av SVT:s utmärkta dokumentär "Experimenten":
  "Man behöver inte vara läkare för att förstå att en syntetisk trakea inte kan förvandlas till en levande trakea genom att man förser den med benmärg... Inga teoretiska belägg, inga experimentella data talade för att detta skulle fungera... This was so wrong!"
  Hur kan 14 "forskare" på KI, förmodligen verksamma inom helt andra områden än regenerativ kirurgi, dvs lekmän på detta område, ge uttryck för diametralt motsatt ståndpunkt jämfört med en expert? Även detta måste utredas ända ner i botten. Det verkar som KI behöver en storstädning.

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

 • Är det en fullskalig internationell bedragare?

  2016-02-03 00:41 | Efter att ha sett TV serien Experimenten och läst Ciralsky´s artikel i Vanity Fair framstår Macchiarini som bedräglig med förmågan att förleda personer i toppen av akademi och sjukhus, och patienter som fått betala med livet. Den sorts liv han levt enligt källorna kan inte vara förenligt med lön och anställning på KI och KS. Det verkar inte finnas någon substans bakom det anseende som förledde KI att rekrytera honom när man hör om hans bristfälliga CV och en blick in i PubMed. Han har hoppat från lärosäte till lärosäte men tycks inte ha blivit accepterad någonstans. Historien som nu rullas upp på KI/KS har tydligen en förhistoria på andra platser. Utredningen måste ges internationell kompetens för Sverige är bara platsen där verkligheten kom ifatt Macchiarini. Som det nu ser ut tycks Sverige knappt ens ha förstått det som hänt.

  Per-Olof Nyström, pens. överläkare, Linköping

  Jäv:

 • Organisationsstrukturen vid KS

  2016-02-03 11:30 | När nu granskning av Dr Machiarinis verksamhet skall ske är det ju viktigt att man förutom KI´s agerande även granskar organisationen av sjukvårdsverksamheten vid KS. Fanns där inte en verksamhetschef som var ansvarig för den sjukvård som bedrevs vid det verksamhetsområde där operationerna genomfördes ?

  Ragnar Olegård, Tid. Verks.chef, Docent, Tid. Neonatalverks.,Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  Jäv:

 • Inte bara en "affär att hantera"

  2016-02-03 16:13 | Det verkar saknas en grundbult för kvalitet i sjukvård, forskning och etik på KI+KS. 14 forskare har stött PM på mycket lösa grunder. Rimlig utvärdering av PMs verksamhet fanns ej och när sådan till slut kom avisades den. Rektors avgång löser inte dessa brister. Hoppas att en klarare bild visare på kvaliteter som man kan bygga på.

  Jerker Hanson, docent, pensionär

  Jäv:

 • Offentlighet

  2016-02-25 14:56 | Dessa 14 forskare som varit så extremt naiva att de stöttade denna mycket märkliga rekrytering bör alla frånskiljas sina tjänster. När man läser om detta i efterhand är det helt otroligt att intelligenta människor trott på denna teknik som inte hade vetenskapligt stöd.

  Johan Bergman, Leg Läk, SUS

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Extremvärme ökande problem för folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domtol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (2 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016

Domen uppskjuten ännu
en gång för Fikru Maru

Nyheter | Kardiologen Fikru Maru sitter fortfarande fängslad i Etiopien. Och ännu en gång har domen mot honom skjutits upp. () 20 JUL 2016