Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWZT Lakartidningen.se 2016-02-02

Forskare på KI ville ge Macchiarini snabbspår

År 2010 skrev 14 forskare vid Karolinska institutet ett brev till KI:s dåvarande ledning i vilket de förordade en »omgående« rekrytering av kirurgen Paolo Macchiarini som gästprofessor i klinisk regenerativ medicin och överläkare.

Elisabet Ohlin

Forskarna skriver i brevet, som Läkartidningen tagit del av, att området regenerativ medicin är multidisciplinärt och oerhört dynamiskt och för att kunna agera »i den absoluta forskningsfronten« krävs samordning av resurser och expertis, rekrytering av nyckelexpertis och inte minst korta beslutsvägar, inom Karolinska institutet och Stockholms läns landsting.

De betonar vikten av att snabbt skapa en struktur för »ett internationellt ledande forskningscentrum inom regenerativ medicin som kommer att kunna attrahera patienter från hela Europa«.

En avgörande åtgärd för att realisera planerna skulle vara att rekrytera Paolo Macchiarini. Hälften av brevet handlar om honom och hans kvaliteter och argument för att, i nära samverkan med Karolinska universitetssjukhuset, rekrytera honom.

»Genom rekrytering av Professor Macchiarini kommer ett nu spirande Europeiskt nätverkssamarbete snabbt kunna slå ut i blom. Vi räknar med att ha en fungerande regenerativ luftvägs transplantationsverksamhet igång senast tre månader efter det att han knutits till ÖNH-kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset«, skriver de.

I Dagens Medicin, som också skriver om brevet, säger Kerstin Nilsson, ordförande i Läkaresällskapet, att sällskapet nu apropå Macchiarini-affären ska se över de etiska regler som gäller gränslandet mellan sjukvård och forskning.

– Vi vill som professionsförening se om vi kan lämna förslag på vad som kan behöva läggas till. Nyskapande sjukvård behövs men det ska inte finnas några frågetecken om vad som är vad eller vilka regler som gäller. Efter det som nu skett ser vi att kunskapen och respekten för etiska principer, i såväl forskning som sjukvård, behöver stärkas, säger Kerstin Nilsson till Dagens medicin.

Läs även:

Klinisk innovation: Vård i den grå zonen

Kommentarer (5)

 • Diskrepans

  2016-02-02 11:42 | Här finns det anledning att jämföra vad 14 forskare vid Karolinska institutet år 2010 skrev i ett brev till KI:s dåvarande ledning i vilket de förordade en »omgående« rekrytering av kirurgen Paolo Macchiarini som gästprofessor i klinisk regenerativ medicin och överläkare med vad den belgiske tracheakirurgen Pierre Delaere sa i del 1 av SVT:s utmärkta dokumentär "Experimenten":
  "Man behöver inte vara läkare för att förstå att en syntetisk trakea inte kan förvandlas till en levande trakea genom att man förser den med benmärg... Inga teoretiska belägg, inga experimentella data talade för att detta skulle fungera... This was so wrong!"
  Hur kan 14 "forskare" på KI, förmodligen verksamma inom helt andra områden än regenerativ kirurgi, dvs lekmän på detta område, ge uttryck för diametralt motsatt ståndpunkt jämfört med en expert? Även detta måste utredas ända ner i botten. Det verkar som KI behöver en storstädning.

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

 • Är det en fullskalig internationell bedragare?

  2016-02-03 00:41 | Efter att ha sett TV serien Experimenten och läst Ciralsky´s artikel i Vanity Fair framstår Macchiarini som bedräglig med förmågan att förleda personer i toppen av akademi och sjukhus, och patienter som fått betala med livet. Den sorts liv han levt enligt källorna kan inte vara förenligt med lön och anställning på KI och KS. Det verkar inte finnas någon substans bakom det anseende som förledde KI att rekrytera honom när man hör om hans bristfälliga CV och en blick in i PubMed. Han har hoppat från lärosäte till lärosäte men tycks inte ha blivit accepterad någonstans. Historien som nu rullas upp på KI/KS har tydligen en förhistoria på andra platser. Utredningen måste ges internationell kompetens för Sverige är bara platsen där verkligheten kom ifatt Macchiarini. Som det nu ser ut tycks Sverige knappt ens ha förstått det som hänt.

  Per-Olof Nyström, pens. överläkare, Linköping

  Jäv:

 • Organisationsstrukturen vid KS

  2016-02-03 11:30 | När nu granskning av Dr Machiarinis verksamhet skall ske är det ju viktigt att man förutom KI´s agerande även granskar organisationen av sjukvårdsverksamheten vid KS. Fanns där inte en verksamhetschef som var ansvarig för den sjukvård som bedrevs vid det verksamhetsområde där operationerna genomfördes ?

  Ragnar Olegård, Tid. Verks.chef, Docent, Tid. Neonatalverks.,Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  Jäv:

 • Inte bara en "affär att hantera"

  2016-02-03 16:13 | Det verkar saknas en grundbult för kvalitet i sjukvård, forskning och etik på KI+KS. 14 forskare har stött PM på mycket lösa grunder. Rimlig utvärdering av PMs verksamhet fanns ej och när sådan till slut kom avisades den. Rektors avgång löser inte dessa brister. Hoppas att en klarare bild visare på kvaliteter som man kan bygga på.

  Jerker Hanson, docent, pensionär

  Jäv:

 • Offentlighet

  2016-02-25 14:56 | Dessa 14 forskare som varit så extremt naiva att de stöttade denna mycket märkliga rekrytering bör alla frånskiljas sina tjänster. När man läser om detta i efterhand är det helt otroligt att intelligenta människor trott på denna teknik som inte hade vetenskapligt stöd.

  Johan Bergman, Leg Läk, SUS

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

Kontinuitet bör bli kvalitetsmått

Nyheter | Malmö läkareförening hade inga problem att få stöd för en motion om att Läkarförbundet ska verka för att kontinuitet i vården ska få status som kvalitetsindikator. () 26 MAJ 2016

Annons Annons

Nej till förslag om momsfrihet

Nyheter | Malmö läkareförening fick inte gehör för sin motion att Läkarförbundet ska verka för momsbefrielse för frukt och grönt. () 26 MAJ 2016

Forskarutbildning ska kunna börja under grundutbildning

Nyheter | Fullmäktige beslutade att Läkarförbundet ska verka för att formaliserade program som möjliggör påbörjande av forskarutbildning under grundutbildningen införs vid samtliga lärosäten. () 26 MAJ 2016

Läkare ska slippa krav på att remittera till »alternativ« vård

Nyheter | Läkarförbundet ska verka för att huvudmän inte ska kunna kräva att läkare skriver remisser till vårdgivare där behandling med specifik terapeutisk indikation sker med substanser som inte genomgått vetenskaplig prövning. () 26 MAJ 2016

Ögonskador från innebandy – skyddsglasögon minimerar risken

Nya rön | Innebandy är fortfarande en vanlig orsak till ögonskador. En nyligen publicerad svensk studie talar för att skyddsglas har en god skyddande effekt. () 26 MAJ 2016

bild

Problem att få randa inom gyn

Nyheter | Om ingenting görs kommer ett 30-tal ST-läkare i allmänmedicin i Stockholms län nästa år att få förlänga sin ST för att de inte kunnat randa sig i gynekologi. Läget är akut, enligt Eliya Syed, ST-läkare och ordförande i en grupp som arbetar för att få till en förändring. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Gårdagens hearing: »Ersättnings-systemen motverkar kontinuitet«

Nyheter | Bättre ersättningssystem var en av nyckelfaktorerna som lyftes upp när den bristande kontinuiteten i vården diskuterades under en hearing som inledde årets förbundsfullmäktige. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Äldre läkare ska slippa jour

Nyheter | Det rådde en stor enighet kring Stockholms läkarförenings motion om äldre läkares rätt att slippa jourarbete. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Möjlighet kontrollera tid ska öka

Nyheter | Läkarförbundet ska arbeta för att arbetad tid redovisas på ett lättfattligt, översiktligt och transparent sätt. () 25 MAJ 2016

»Doktor Gas« tjänade sitt land

Kultur | Forskaren Fritz Habers liv pendlade mellan triumf och tragedi, svek och lojalitet, civilkurage och opportunism. Dels var han inblandad i produktionen av stridsgas som förorsakade massdöd i första världskrigets skyttegravar, dels uppfann han en metod som bidrog till att rädda miljoner människor från svältdöden. För den senare insatsen fick han Nobelpriset 1918. () 25 MAJ 2016

Tar greppet på ledarskapsfrågan

Nyheter | Läkarförbundet ska bli mer drivande i chefskapsfrågan på tre principiellt olika nivåer, enligt förslag från fyra av förbundets yrkesföreningar och Sveriges läkarförbund student. () 25 MAJ 2016

Fokus i stället på »utsatta gruppers« psykiska ohälsa

Nyheter | Kvinnliga läkares förenings motion om psykisk ohälsa bland kvinnliga läkare fick en ny att-sats under fullmäktigemötet. Andemeningen behölls och fokus ska ligga på utsatta grupper. () 25 MAJ 2016

Behov av ombudsmän ska utredas

Nyheter | Nordvästra Götalands läkarförenings motion om att Läkarförbundet »åter utreder behovet av lokala/regionala ombudsmän« bifölls. () 25 MAJ 2016

Motion om lönestatistik bifölls

Nyheter | Skaraborgs läkarförenings motion om att verka för att den partsgemensamma lönestatistiken för föregående år ska komma senast den 10 mars bifölls efter viss diskussion. () 25 MAJ 2016

Bättre lönepåslag vid chefskap!

Nyheter | När läkare tar på sig chefsskap ska löneökningen få vara 25 procent och uppåt. Det ska Läkarförbundet nu verka för. () 25 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons