Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXU3 Lakartidningen.se 2016-02-18

Gerdin: KI:s hantering var »tendentiös, ofullkomlig och rättsosäker«

Karolinska institutets beslut att fria kirurgen Macchiarini från forskningsfusk var ytligt och slarvigt. Och nu försöker KI »skyla över« det felaktiga beslutet genom att åberopa nya uppgifter. Det skriver Bengt Gerdin, sakkunnig i fuskutredningen på DN Debatt i dag. 

Elisabet Ohlin

I en artikel den 13 januari berättade Läkartidningen om det tolv sidor långa brev riktat till Karolinska institutets dåvarande rektor Anders Hamsten där Bengt Gerdin, professor emeritus vid Uppsala universitet, framförde sin kritik mot den oredlighetsprocess där han själv medverkade som extern sakkunnig, men där KI valde att, tvärt emot Gerdins slutsats, fria Macchiarini från forskningsfusk i augusti 2015. Den skarpaste kritiken i brevet gällde det faktum att Karolinska institutet inte sett till att han fick tillgång till allt material. Samtidigt påpekade Gerdin att kompletteringar av materialet endast på marginalen skulle kunnat ändra bilden av att det rör sig om fusk. 

Samma kväll visades första delen i SVT:s serie Experimenten om Macchiarini. Och det var i och med serien som Macchiarini-affären verkligen tog fart i de allmänna medierna. När Anders Hamsten den 13 februari meddelade sin avgång som KI:s rektor och att fuskutredningen skulle återupptas motiverades det bland annat med att det kommit fram nya uppgifter.

I sin artikel på DN Debatt i dag vänder sig Bengt Gerdin återigen emot att det skulle behövas »nya uppgifter« för att konstatera fusk:

»Även om det tillkommit nytt material så är sanningen att allt som visades i de tre SVT-dokumentärerna som gällde fusket fanns i det material som jag fick från KI för mer än ett år sedan. Det kan bara tolkas som att KI fortfarande inte anser att de felaktigheter jag påpekat speglar forskningsfusk, eller att man nu försöker skyla över att man fattade fel beslut i augusti 2015.«

Bengt Gerdin tar i artikeln upp tre exempel på enligt honom felaktiga beskrivningar av de inopererade luftstruparnas funktion, beskrivningar som enligt Gerdin innebär oredlighet, men som han menar att KI bedömt annorlunda. Han skriver att det är osannolikt att KI:s ledning detaljgranskat samma material som Gerdin innan de friade Macchiarini. Han skriver:

»Detta är vad som oroar mig: En överprövning av sakkunnigbedömningen utförs på ett helt ytligt sätt utan kontroll av underlaget och presenteras på ett sätt som ger intryck av att vara avsiktligt. Slarvigheten i överprövningen styrks bland annat av påståenden från KI-ledningen att delar av vad jag nämnt här är nyheter, och inte blev uppenbara förrän de visades i SVT-dokumentärerna. Ansvaret för en sådan tendentiös, ofullkomlig och rättsosäker process har förstås de tre som internt gjort bedömningen, rektor Hamsten, rådgivaren Carlstedt-Duke och dekanen Ljunggren.«

Han frågar sig om även Jan Carlstedt-Duke och Hans-Gustaf Ljunggren har kuraget att erkänna att de gjort fel och ta konsekvensen av det och avgå: »Så länge dessa två finns kvar i ledande befattningar måste även 'det goda KI' acceptera att det är svårt att återfå förtroendet för KI«, skriver han.

Kommentarer (1)

  • Varför anställdes Macchiarini?Bör utredas!!

    2016-02-20 09:08 | Det finns en skrivelse undertecknad av 13 professorer-överläkare på KI och KS där Machiarinis insatser inom thoraxkirurgin hyllas. Och där man kräver att vederbörande anställs!!!Denna skrivelse bör publiceras med namnen på de som undertecknat dem.För det är dessa personer som är huvudansvariga för att ha tagit hit honom!!Togs någon kontakt med Professor Axel Haverich i Hannover europas ledande thoraxkirurg på området. Macchiarini har uppgett i sin CV att han varit professor i Hannover och han har publicerat några vetenskapliga artiklar i samarbete med Haverich.Jag själv har arbetat med Axel Haverich 1984 i Stanford med hjärt-lungtransplantationenr på hund och känner honom har skrivit till honom om Macchiarini men inte fått något svar.Denna kontakt bör givetvis utredas.Som jag tidigare hävdat har ledningen för KI blivit vilseförda.

    Leif Bergdahl, Docent i Thoraxkiruurgi, Medgoldkliniken,Juoksengi

    Jäv:

Kommentera

Kommentera

Läkarna uppskattar fristående information

Nyheter | Möjligheten att få oberoende information om läkemedel på sin arbetsplats är mycket uppskattad, enligt en enkätundersökning från Stockholms läns landsting. Från i år har husläkarna inskrivet i sina avtal att de kan få ersättning när de deltar i denna fortbildning. () 01 JUL 2016

bild

Läkarflykt hotar för Sollefteå

Nyheter | Enligt Ångermanlands läkarförening vill en betydande andel av läkarna på Sollefteå sjukhus sluta arbeta där. Anledningen är bristen på framtidstro i och med landstingsfullmäktiges beslut att flytta den akuta ortopedin från sjukhuset. () 01 JUL 2016

Annons Annons

Vidarklinikens avtal avslutas

Nyheter | Stockholms läns landsting har nu bekräftat att ett avtal som landstinget har med den antroposofiska Vidarkliniken kommer att avslutas. () 01 JUL 2016

bild

Lokala vårdbehov driver utvecklingen

Nyheter | Verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården prioriterar utvecklingsområden som de har inflytande över. Och lokala behov är en större drivkraft än vad regionala och nationella initiativ är. Det visar en undersökning från Vårdanalys. () 01 JUL 2016

Barnets rättigheter i sjukvården kan säkerställas genom läkare Jämförelse inom Norden visar skillnader i lagstiftning om barnets medbestämmande i medicinska beslut

Kommentaren | Vem som bestämmer i medicinska beslut som rör barn regleras på olika sätt i de nordiska länderna. Lika viktigt som att läkarprofessionen står som garant för den medicinska kvaliteten är att läkaren ser till att barnet får komma till tals och får faktiskt inflytande i beslutet. () 01 JUL 2016

Antroposofiska blir kvar i fem år

Nyheter | Det blir ingen särreglering för de antroposofiska läkemedlen. I stället får tillverkarna fem år på sig att registrera läkemedlen på sedvanligt sätt. () 30 JUN 2016

Skolläkaren överklagar sin dom

Nyheter | Skolläkaren i Falun, som dömdes till fyra års fängelse för bland annat grovt barnpornografibrott, kränkande fotografering och sexuellt utnyttjande, överklagar stora delar av domen till Svea hovrätt. De återstående gärningarna är värda högst åtta månaders fängelse enligt överklagandet. () 30 JUN 2016

Tre nya regioner föreslås 2019

Nyheter | En Norrlandsregion, en Svealandsregion och ett utvidgat Västra Götaland kan bli verklighet om några år. Det bedömer den så kallade indelningskommittén. () 30 JUN 2016

bild

Vidarkliniken kan bli av med vårdavtal

Nyheter | Den antroposofiska Vidarkliniken i Järna kan komma att förlora sitt avtal med Stockholms läns landsting. Det uppger Ekot i Sveriges Radio. Landstingsrådet Anna Starbrink (bilden) är kritisk till kliniken. () 30 JUN 2016

Universitet ska ge fler utbildning

Nyheter | Lunds universitet och Umeå universitet har i dag fått i uppdrag av regeringen att bygga upp en kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk läkarutbildning.  () 30 JUN 2016

Svårare anmäla fel förskrivning

Nyheter | Apotekspersonalen upplever sig mer hindrad att anmäla överförskrivning i dag än för två år sedan. Det skriver IVO, Inspektionen för vård och omsorg, på sin hemsida. () 30 JUN 2016

Macchiarini-metoden överges

Nyheter | Det företag som tillverkade Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar har övergivit metoden och lanserar nu »andra generationens« syntetiska strupar, som bara ska sitta inne under en kortare tid. () 29 JUN 2016

Läkarföreningen
på Karolinska oroas
av långa vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (1 kommentar) 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annons Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons