Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXU3 Lakartidningen.se 2016-02-18

Gerdin: KI:s hantering var »tendentiös, ofullkomlig och rättsosäker«

Karolinska institutets beslut att fria kirurgen Macchiarini från forskningsfusk var ytligt och slarvigt. Och nu försöker KI »skyla över« det felaktiga beslutet genom att åberopa nya uppgifter. Det skriver Bengt Gerdin, sakkunnig i fuskutredningen på DN Debatt i dag. 

Elisabet Ohlin

I en artikel den 13 januari berättade Läkartidningen om det tolv sidor långa brev riktat till Karolinska institutets dåvarande rektor Anders Hamsten där Bengt Gerdin, professor emeritus vid Uppsala universitet, framförde sin kritik mot den oredlighetsprocess där han själv medverkade som extern sakkunnig, men där KI valde att, tvärt emot Gerdins slutsats, fria Macchiarini från forskningsfusk i augusti 2015. Den skarpaste kritiken i brevet gällde det faktum att Karolinska institutet inte sett till att han fick tillgång till allt material. Samtidigt påpekade Gerdin att kompletteringar av materialet endast på marginalen skulle kunnat ändra bilden av att det rör sig om fusk. 

Samma kväll visades första delen i SVT:s serie Experimenten om Macchiarini. Och det var i och med serien som Macchiarini-affären verkligen tog fart i de allmänna medierna. När Anders Hamsten den 13 februari meddelade sin avgång som KI:s rektor och att fuskutredningen skulle återupptas motiverades det bland annat med att det kommit fram nya uppgifter.

I sin artikel på DN Debatt i dag vänder sig Bengt Gerdin återigen emot att det skulle behövas »nya uppgifter« för att konstatera fusk:

»Även om det tillkommit nytt material så är sanningen att allt som visades i de tre SVT-dokumentärerna som gällde fusket fanns i det material som jag fick från KI för mer än ett år sedan. Det kan bara tolkas som att KI fortfarande inte anser att de felaktigheter jag påpekat speglar forskningsfusk, eller att man nu försöker skyla över att man fattade fel beslut i augusti 2015.«

Bengt Gerdin tar i artikeln upp tre exempel på enligt honom felaktiga beskrivningar av de inopererade luftstruparnas funktion, beskrivningar som enligt Gerdin innebär oredlighet, men som han menar att KI bedömt annorlunda. Han skriver att det är osannolikt att KI:s ledning detaljgranskat samma material som Gerdin innan de friade Macchiarini. Han skriver:

»Detta är vad som oroar mig: En överprövning av sakkunnigbedömningen utförs på ett helt ytligt sätt utan kontroll av underlaget och presenteras på ett sätt som ger intryck av att vara avsiktligt. Slarvigheten i överprövningen styrks bland annat av påståenden från KI-ledningen att delar av vad jag nämnt här är nyheter, och inte blev uppenbara förrän de visades i SVT-dokumentärerna. Ansvaret för en sådan tendentiös, ofullkomlig och rättsosäker process har förstås de tre som internt gjort bedömningen, rektor Hamsten, rådgivaren Carlstedt-Duke och dekanen Ljunggren.«

Han frågar sig om även Jan Carlstedt-Duke och Hans-Gustaf Ljunggren har kuraget att erkänna att de gjort fel och ta konsekvensen av det och avgå: »Så länge dessa två finns kvar i ledande befattningar måste även 'det goda KI' acceptera att det är svårt att återfå förtroendet för KI«, skriver han.

Kommentarer (1)

  • Varför anställdes Macchiarini?Bör utredas!!

    2016-02-20 09:08 | Det finns en skrivelse undertecknad av 13 professorer-överläkare på KI och KS där Machiarinis insatser inom thoraxkirurgin hyllas. Och där man kräver att vederbörande anställs!!!Denna skrivelse bör publiceras med namnen på de som undertecknat dem.För det är dessa personer som är huvudansvariga för att ha tagit hit honom!!Togs någon kontakt med Professor Axel Haverich i Hannover europas ledande thoraxkirurg på området. Macchiarini har uppgett i sin CV att han varit professor i Hannover och han har publicerat några vetenskapliga artiklar i samarbete med Haverich.Jag själv har arbetat med Axel Haverich 1984 i Stanford med hjärt-lungtransplantationenr på hund och känner honom har skrivit till honom om Macchiarini men inte fått något svar.Denna kontakt bör givetvis utredas.Som jag tidigare hävdat har ledningen för KI blivit vilseförda.

    Leif Bergdahl, Docent i Thoraxkiruurgi, Medgoldkliniken,Juoksengi

    Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Annons Annons

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. () 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

Kontinuitet bör bli kvalitetsmått

Nyheter | Malmö läkareförening hade inga problem att få stöd för en motion om att Läkarförbundet ska verka för att kontinuitet i vården ska få status som kvalitetsindikator. () 26 MAJ 2016

Nej till förslag om momsfrihet

Nyheter | Malmö läkareförening fick inte gehör för sin motion att Läkarförbundet ska verka för momsbefrielse för frukt och grönt. () 26 MAJ 2016

Forskarutbildning ska kunna börja under grundutbildning

Nyheter | Fullmäktige beslutade att Läkarförbundet ska verka för att formaliserade program som möjliggör påbörjande av forskarutbildning under grundutbildningen införs vid samtliga lärosäten. () 26 MAJ 2016

Hearing: »Ersättningssystemen motverkar kontinuitet«

Nyheter | Bättre ersättningssystem var en av nyckelfaktorerna som lyftes upp när den bristande kontinuiteten i vården diskuterades under en hearing som inledde årets förbundsfullmäktige. () 25 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons