Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXU3 Lakartidningen.se 2016-02-18

Gerdin: KI:s hantering var »tendentiös, ofullkomlig och rättsosäker«

Karolinska institutets beslut att fria kirurgen Macchiarini från forskningsfusk var ytligt och slarvigt. Och nu försöker KI »skyla över« det felaktiga beslutet genom att åberopa nya uppgifter. Det skriver Bengt Gerdin, sakkunnig i fuskutredningen på DN Debatt i dag. 

Elisabet Ohlin

I en artikel den 13 januari berättade Läkartidningen om det tolv sidor långa brev riktat till Karolinska institutets dåvarande rektor Anders Hamsten där Bengt Gerdin, professor emeritus vid Uppsala universitet, framförde sin kritik mot den oredlighetsprocess där han själv medverkade som extern sakkunnig, men där KI valde att, tvärt emot Gerdins slutsats, fria Macchiarini från forskningsfusk i augusti 2015. Den skarpaste kritiken i brevet gällde det faktum att Karolinska institutet inte sett till att han fick tillgång till allt material. Samtidigt påpekade Gerdin att kompletteringar av materialet endast på marginalen skulle kunnat ändra bilden av att det rör sig om fusk. 

Samma kväll visades första delen i SVT:s serie Experimenten om Macchiarini. Och det var i och med serien som Macchiarini-affären verkligen tog fart i de allmänna medierna. När Anders Hamsten den 13 februari meddelade sin avgång som KI:s rektor och att fuskutredningen skulle återupptas motiverades det bland annat med att det kommit fram nya uppgifter.

I sin artikel på DN Debatt i dag vänder sig Bengt Gerdin återigen emot att det skulle behövas »nya uppgifter« för att konstatera fusk:

»Även om det tillkommit nytt material så är sanningen att allt som visades i de tre SVT-dokumentärerna som gällde fusket fanns i det material som jag fick från KI för mer än ett år sedan. Det kan bara tolkas som att KI fortfarande inte anser att de felaktigheter jag påpekat speglar forskningsfusk, eller att man nu försöker skyla över att man fattade fel beslut i augusti 2015.«

Bengt Gerdin tar i artikeln upp tre exempel på enligt honom felaktiga beskrivningar av de inopererade luftstruparnas funktion, beskrivningar som enligt Gerdin innebär oredlighet, men som han menar att KI bedömt annorlunda. Han skriver att det är osannolikt att KI:s ledning detaljgranskat samma material som Gerdin innan de friade Macchiarini. Han skriver:

»Detta är vad som oroar mig: En överprövning av sakkunnigbedömningen utförs på ett helt ytligt sätt utan kontroll av underlaget och presenteras på ett sätt som ger intryck av att vara avsiktligt. Slarvigheten i överprövningen styrks bland annat av påståenden från KI-ledningen att delar av vad jag nämnt här är nyheter, och inte blev uppenbara förrän de visades i SVT-dokumentärerna. Ansvaret för en sådan tendentiös, ofullkomlig och rättsosäker process har förstås de tre som internt gjort bedömningen, rektor Hamsten, rådgivaren Carlstedt-Duke och dekanen Ljunggren.«

Han frågar sig om även Jan Carlstedt-Duke och Hans-Gustaf Ljunggren har kuraget att erkänna att de gjort fel och ta konsekvensen av det och avgå: »Så länge dessa två finns kvar i ledande befattningar måste även 'det goda KI' acceptera att det är svårt att återfå förtroendet för KI«, skriver han.

Kommentarer (1)

  • Varför anställdes Macchiarini?Bör utredas!!

    2016-02-20 09:08 | Det finns en skrivelse undertecknad av 13 professorer-överläkare på KI och KS där Machiarinis insatser inom thoraxkirurgin hyllas. Och där man kräver att vederbörande anställs!!!Denna skrivelse bör publiceras med namnen på de som undertecknat dem.För det är dessa personer som är huvudansvariga för att ha tagit hit honom!!Togs någon kontakt med Professor Axel Haverich i Hannover europas ledande thoraxkirurg på området. Macchiarini har uppgett i sin CV att han varit professor i Hannover och han har publicerat några vetenskapliga artiklar i samarbete med Haverich.Jag själv har arbetat med Axel Haverich 1984 i Stanford med hjärt-lungtransplantationenr på hund och känner honom har skrivit till honom om Macchiarini men inte fått något svar.Denna kontakt bör givetvis utredas.Som jag tidigare hävdat har ledningen för KI blivit vilseförda.

    Leif Bergdahl, Docent i Thoraxkiruurgi, Medgoldkliniken,Juoksengi

    Jäv:

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (12 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons