Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWZ9 Lakartidningen.se 2016-02-02

Hamsten ska vara kvar

Karolinska institutets kritiserade rektor Anders Hamsten sitter kvar tillsvidare. Det uppger Lars Leijonborg, ordförande i konsistoriet, som är Karolinskas styrelse.

Pär Gunnarsson

Anders Hamsten har blivit hårt kritiserad under senare tid. Orsaken är den vid institutet anställde och ifrågasatte forskaren och kirurgen Paolo Macchiarini, vars forskning och operationer nu utreds av flera olika instanser. Kritikerna mot Anders Hamsten har menat att han inte har skött det ärendet på ett bra sätt.

När nu konsistoriet ska tillsätta en oberoende granskning av hur institutets ledning hanterat fallet Paolo Macchiarini, uttalar sig Lars Leijonborg om Anders Hamsten.

– Han kommer att fortsätta som rektor medan utredningen pågår, säger Lars Leijonborg till TT och Dagens Medicin.

– Samtidigt är det viktigt att säga att han inte kommer att ha någon beröring med utredningen, han är ju en av dem som kommer att utredas. När utredningen sedan finns framme får vi ta ställning till framtiden.

Planen är att beslutet om granskningen ska fattas vid ett extrainsatt möte på torsdag, uppger Dagens Medicin.

Kommentarer (4)

 • Bra att den vilseförde rektorn ska vara kvar

  2016-02-02 13:20 | Det är inte Hamsten som är ansvarig till att de förfärliga operationerna utförts! Enligt min mening är han en hedervärd person och mycket kunnig cardiolog som blivit vilseförd inom en specialitet som inte hör till hans kunskapsområde! Han har sorgligt nog fått ta emot nästan all kritik! De som skall synas i sömmarna är ansvariga överläkare-klinikchefer vid Karolinska universitetssjukhuset som rekryterat Macchiarini och släppt honom lös i operationsalen!

  Leif Bergdahl, Docent i thoraxkirurgi, Medgoldkliniken,Juoksengi

  Jäv:

 • Hedervärd?

  2016-02-02 14:47 | Nåja, Leif Bergdahl, det tycks vara ett faktum att Pierre Delaere, som var den som först påtalade det omöjliga i att tracheala plastimplantat sköljda i benmärg någonsin skulle kunna vitaliseras, riktade sin kritik av Macchiarini direkt till Hamsten på KI - utan att uppenbarligen få det minsta gehör. Vidare torde de visselblåsande fyra svenska kollegerna till Macchiarini ha fått vänta 8 månader utan någon som helst rektorsreaktion, innan, efter ytterligare påtryckningar, Hamsten kände sig tvungen att reagera genom att tillsätta Bengt Gerdin. Och vem initierade polisanmälan och hotet om arbetsplatsrepressalier mot de svenska visselblåsarna? Jag skulle nog vilja säga att Hamstens hedervärdighet bör utredas innan han tilldelas epitetet hedervärd.

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

 • Håller inte alls med dig, Bergdahl

  2016-02-02 16:12 | Det finns många skäl till varför Hamsten bör skiljas från sin tjänst. Några av dessa: det är mycket nära band mellan KI och KS, ja, rent fysiskt skiljer det bara en väg; KI tog inte 2010 på allvar misstankarna i Italien om bedrägeri, de sopade snarare dessa under mattan; inför anställningen synade KI inte hans CV (extra märkligt utifrån misstankarna om bedrägeri i Italien): Hade han alla dessa professurer, var hans forskningsartiklar vederhäftiga?; när fyra läkare sommaren 2015 skriver en 400-sidig anmälan så reagerar inte Hamsten förrän över ett halvår senare; en extern granskare tillsätts, men Hamsten försöker åter sopa under mattan, går emot dennes bedömning att samtliga granskade forskningsartiklar handlar om oredlighet. Hallå, Leif Bergdahl, tycker du verkligen att Anders Hamsten har agerat rakryggat och har rent mjöl i påsen? Han må vara en fantastisk kardiolog, men han ska inte vara rektor för KI.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

 • Till Lars Leijonborg: Vi kräver ny styrelseordförande och styrelse också.

  2016-02-03 23:14 | Ingen som ifrågasätter Lars Lejonborgs position heller? En bra styrelseordförande?

  Sanna Larsson , Forskare, Före detta KI anställd

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Prognosen sämre för rökare behandlade med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

Annons Annons
bild

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domstol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016