Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWZ9 Lakartidningen.se 2016-02-02

Hamsten ska vara kvar

Karolinska institutets kritiserade rektor Anders Hamsten sitter kvar tillsvidare. Det uppger Lars Leijonborg, ordförande i konsistoriet, som är Karolinskas styrelse.

Pär Gunnarsson

Anders Hamsten har blivit hårt kritiserad under senare tid. Orsaken är den vid institutet anställde och ifrågasatte forskaren och kirurgen Paolo Macchiarini, vars forskning och operationer nu utreds av flera olika instanser. Kritikerna mot Anders Hamsten har menat att han inte har skött det ärendet på ett bra sätt.

När nu konsistoriet ska tillsätta en oberoende granskning av hur institutets ledning hanterat fallet Paolo Macchiarini, uttalar sig Lars Leijonborg om Anders Hamsten.

– Han kommer att fortsätta som rektor medan utredningen pågår, säger Lars Leijonborg till TT och Dagens Medicin.

– Samtidigt är det viktigt att säga att han inte kommer att ha någon beröring med utredningen, han är ju en av dem som kommer att utredas. När utredningen sedan finns framme får vi ta ställning till framtiden.

Planen är att beslutet om granskningen ska fattas vid ett extrainsatt möte på torsdag, uppger Dagens Medicin.

Kommentarer (4)

 • Bra att den vilseförde rektorn ska vara kvar

  2016-02-02 13:20 | Det är inte Hamsten som är ansvarig till att de förfärliga operationerna utförts! Enligt min mening är han en hedervärd person och mycket kunnig cardiolog som blivit vilseförd inom en specialitet som inte hör till hans kunskapsområde! Han har sorgligt nog fått ta emot nästan all kritik! De som skall synas i sömmarna är ansvariga överläkare-klinikchefer vid Karolinska universitetssjukhuset som rekryterat Macchiarini och släppt honom lös i operationsalen!

  Leif Bergdahl, Docent i thoraxkirurgi, Medgoldkliniken,Juoksengi

  Jäv:

 • Hedervärd?

  2016-02-02 14:47 | Nåja, Leif Bergdahl, det tycks vara ett faktum att Pierre Delaere, som var den som först påtalade det omöjliga i att tracheala plastimplantat sköljda i benmärg någonsin skulle kunna vitaliseras, riktade sin kritik av Macchiarini direkt till Hamsten på KI - utan att uppenbarligen få det minsta gehör. Vidare torde de visselblåsande fyra svenska kollegerna till Macchiarini ha fått vänta 8 månader utan någon som helst rektorsreaktion, innan, efter ytterligare påtryckningar, Hamsten kände sig tvungen att reagera genom att tillsätta Bengt Gerdin. Och vem initierade polisanmälan och hotet om arbetsplatsrepressalier mot de svenska visselblåsarna? Jag skulle nog vilja säga att Hamstens hedervärdighet bör utredas innan han tilldelas epitetet hedervärd.

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

 • Håller inte alls med dig, Bergdahl

  2016-02-02 16:12 | Det finns många skäl till varför Hamsten bör skiljas från sin tjänst. Några av dessa: det är mycket nära band mellan KI och KS, ja, rent fysiskt skiljer det bara en väg; KI tog inte 2010 på allvar misstankarna i Italien om bedrägeri, de sopade snarare dessa under mattan; inför anställningen synade KI inte hans CV (extra märkligt utifrån misstankarna om bedrägeri i Italien): Hade han alla dessa professurer, var hans forskningsartiklar vederhäftiga?; när fyra läkare sommaren 2015 skriver en 400-sidig anmälan så reagerar inte Hamsten förrän över ett halvår senare; en extern granskare tillsätts, men Hamsten försöker åter sopa under mattan, går emot dennes bedömning att samtliga granskade forskningsartiklar handlar om oredlighet. Hallå, Leif Bergdahl, tycker du verkligen att Anders Hamsten har agerat rakryggat och har rent mjöl i påsen? Han må vara en fantastisk kardiolog, men han ska inte vara rektor för KI.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

 • Till Lars Leijonborg: Vi kräver ny styrelseordförande och styrelse också.

  2016-02-03 23:14 | Ingen som ifrågasätter Lars Lejonborgs position heller? En bra styrelseordförande?

  Sanna Larsson , Forskare, Före detta KI anställd

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016