Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYA4 Läkartidningen 10/2016
Lakartidningen.se 2016-02-29

IVO-kritik: Patientsäkerhetsbrister på psykiatriska akutmottagningar

Brister som hotar patientsäkerheten. Det fann IVO, Inspektionen för vård och omsorg, vid en tillsyn av de psykiatriska akutmottagningarna i Uppsala–Örebro sjukvårdsregion. Samtliga åtta mottagningar i regionen åläggs nu att genomföra förbättringar.

Miki Agerberg

När en patient söker sig till en psykiatrisk akutmottagning möts hen av personal som ska bedöma behovet av psykiatrisk specialistsjukvård. Det betyder att de som bemannar mottagningen eller telefonrådgivningen måste ha kompetens att bedöma de sökandes vårdbehov.

Så är inte alltid fallet, konstaterar IVO, som funnit att kunskapsnivån varierar både mellan och inom mottagningarna.

En annan brist hos akutmottagningarna är att det finns olika uppfattningar om vem som ska göra den första bedömningen av patientens vårdbehov. Detta kan till exempel medföra att den första och enda bedömningen av vårdbehovet görs av en skötare, skriver IVO i rapporten.

IVO pekar också på brister i dokumentationen vid rådgivnings- och ankomstsamtal, och i ansvarsfördelningen mellan primärjour och bakjour.

I en del fall kände ledningen för mottagningen till de här bristerna, men hade inte närmare analyserat och åtgärdat dem. I andra fall fick de kännedom om bristerna först i och med tillsynen. Därför anser IVO att det finns svagheter i den dagliga ledningen och styrningen av verksamheterna.

Erfarenheter från andra delar av Sverige tyder på att problematiken till viss del är nationell.

– Patienter på psykiatriska mottagningar är utsatta, säger IVOs generaldirektör Gunilla Hult Backlund i en kommentar.

– Verksamheten måste bedriva ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete. Tyvärr bekräftar den här tillsynen en nationell bild av bristande kvalitet, säger hon.

Kommentarer (1)

  • Inte förvånande.

    2016-02-29 17:29 | Med tanke på den prevalenta kunskapsbristen, tom bland specialistutbildade (ffa i nämnda region). Tyvärr har vi ett tillstånd av 'the blind leading the blind'. Självklart hänger man fast vid 70-tals mottot att alla perspektiv/kompetenser är likvärdiga, friskt påhejade av etablissemanget. Det är ju ändå inte riktiga sjukdomar, utan olyckliga omständigheter och i värsta fall 'tillstånd/störningar' som för individer till själavården. Mycket bekvämt att vara läkare i en sådan kontext, om man saknar omdöme.

    Hagland Peter, Psykiater, Koppardalens VC och Öppenvårdsmottagning Psykiatri Örnsköldsvik

    Jäv: Desillusionerad psykiater

Kommentera

Kommentera
bild

Extremvärme ökande problem för folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domtol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016

Domen uppskjuten ännu
en gång för Fikru Maru

Nyheter | Kardiologen Fikru Maru sitter fortfarande fängslad i Etiopien. Och ännu en gång har domen mot honom skjutits upp. () 20 JUL 2016