Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYA4 Läkartidningen 10/2016
Lakartidningen.se 2016-02-29

IVO-kritik: Patientsäkerhetsbrister på psykiatriska akutmottagningar

Brister som hotar patientsäkerheten. Det fann IVO, Inspektionen för vård och omsorg, vid en tillsyn av de psykiatriska akutmottagningarna i Uppsala–Örebro sjukvårdsregion. Samtliga åtta mottagningar i regionen åläggs nu att genomföra förbättringar.

Miki Agerberg

När en patient söker sig till en psykiatrisk akutmottagning möts hen av personal som ska bedöma behovet av psykiatrisk specialistsjukvård. Det betyder att de som bemannar mottagningen eller telefonrådgivningen måste ha kompetens att bedöma de sökandes vårdbehov.

Så är inte alltid fallet, konstaterar IVO, som funnit att kunskapsnivån varierar både mellan och inom mottagningarna.

En annan brist hos akutmottagningarna är att det finns olika uppfattningar om vem som ska göra den första bedömningen av patientens vårdbehov. Detta kan till exempel medföra att den första och enda bedömningen av vårdbehovet görs av en skötare, skriver IVO i rapporten.

IVO pekar också på brister i dokumentationen vid rådgivnings- och ankomstsamtal, och i ansvarsfördelningen mellan primärjour och bakjour.

I en del fall kände ledningen för mottagningen till de här bristerna, men hade inte närmare analyserat och åtgärdat dem. I andra fall fick de kännedom om bristerna först i och med tillsynen. Därför anser IVO att det finns svagheter i den dagliga ledningen och styrningen av verksamheterna.

Erfarenheter från andra delar av Sverige tyder på att problematiken till viss del är nationell.

– Patienter på psykiatriska mottagningar är utsatta, säger IVOs generaldirektör Gunilla Hult Backlund i en kommentar.

– Verksamheten måste bedriva ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete. Tyvärr bekräftar den här tillsynen en nationell bild av bristande kvalitet, säger hon.

Kommentarer (1)

  • Inte förvånande.

    2016-02-29 17:29 | Med tanke på den prevalenta kunskapsbristen, tom bland specialistutbildade (ffa i nämnda region). Tyvärr har vi ett tillstånd av 'the blind leading the blind'. Självklart hänger man fast vid 70-tals mottot att alla perspektiv/kompetenser är likvärdiga, friskt påhejade av etablissemanget. Det är ju ändå inte riktiga sjukdomar, utan olyckliga omständigheter och i värsta fall 'tillstånd/störningar' som för individer till själavården. Mycket bekvämt att vara läkare i en sådan kontext, om man saknar omdöme.

    Hagland Peter, Psykiater, Koppardalens VC och Öppenvårdsmottagning Psykiatri Örnsköldsvik

    Jäv: Desillusionerad psykiater

Kommentera

Kommentera
bild

Nu kommer patienten på besök via videolänk

Nyheter | På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk. Allt fler vårdcentraler erbjuder virtuella besök. Men det är bara en av flera möjligheter som »andra generationens telemedicin« öppnar, menar primärvårdsläkare som Läkartidningen har talat med. () 28 JUN 2016

Cancervård koncentreras mer

Nyheter | Samtliga inblandade landsting och regioner väljer att följa RCC:s rekommendationer om att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till ett fåtal platser i landet. () 28 JUN 2016

bild

»Jag älskar landstingskaffe
i farten, sparkcykelfärder genom kulvertar...«

Krönika | Man älskar sitt jobb, sjukhusen, patienterna, och allt som läkaryrket bjuder på. Man jobbar konstant för att lära sig mer. Men ibland är den viktigaste kompetensutveckling man kan ägna sig åt är att lära sig konsten att ta ledigt. Nyblivna underläkaren Ulrika Nettelblads krönika förklarar. () 28 JUN 2016

ABC om Smärtlindring vid förlossning

Medicinens ABC | Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Fem frågor till Maria Lengquist

Författarintervjun | Maria Lengquist har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om smärtlindring vid vaginal förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Viktigast inom global hälsa är att göra något – även om det är litet

Människor & möten | Huvudsaken är att göra någonting, om än aldrig så litet – och att göra det nu. Den inställningen har barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. Han är med i planeringskommittén för höstens konferens i global hälsa den 26–27 oktober i Umeå. () 28 JUN 2016

Kvalitet i forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

bild

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

bild

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Primärvård vid bruk på 1870-talet

Kultur | Ägaren av Forsmarks bruk i Uppland i slutet av 1800-talet månade om arbetarnas hälsa. Fri sjukvård för arbetarfamiljerna inrättades, besök till badhusen var gratis och goda matvaror utgjorde en del av lönen. Hälsoläget hos bruksborna finns dokumenterat i provinsialläkaren doktor August Johan Brandts årliga rapporter till Medicinalverket i Stockholm. () 27 JUN 2016

Staten behöver ta ett större och tydligare ansvar för vården

Debatt | Jag ser inte att det behövs en statlig kriskommission för sjukvården, men ett omställningsarbete som leds av staten. Det skriver sjukvårdsminister Gabriel Wikström (bilden) som svar på inlägget »En sjukvårdspolitikers ansvar«. () 23 JUN 2016

Vårdköerna börjar att växa igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Annons
Annons Annons Annons