Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXFW Lakartidningen.se 2016-02-09

Icke-existerande enheter i Macchiarinis CV

Karolinska institutet har hittat fler felaktigheter i Paolo Macchiarinis CV. Han har bland annat uppgivit att han varit föreståndare för enheter som enligt de berörda universiteten inte existerar.

Michael Lövtrup

Paolo Macchiarinis CV är en imponerande uppräkning av högt kvalificerade poster vid sjukhus och lärosäten världen över. I en artikel i januari i tidskriften Vanity Fair framkom dock uppgifter om att CV:t inte i alla delar var korrekt. Det gällde uppgifterna att han skulle ha en master i biostatistik från universitetet i Alabama samt en ordinarie professur vid medicinska högskolan i Hannover. Läkartidningen kunde i mitten bekräfta dessa uppgifter och fann dessutom ytterligare felaktigheter.

Uppgifterna i Vanity Fair ledde till att KI i januari beslutade om en egen granskning. Den granskningen har nu bekräftat felaktigheterna, och dessutom hittat ännu fler. Bland annat har Macchiarini uppgivit att han varit föreståndare (director) vid två enheter som enligt de berörda universiteten inte existerar: Laboratory Thoracic Bioengineering vid universitetet i Barcelona samt Department of General Thoracic and Regenerative Surgery and Intrathoracic Biotransplantation vid universitetssjukhuset i Florens.

Sammantaget konstaterar KI att det finns »betydande skillnader« mellan uppgifter i CV och uppgifter från aktuella lärosäten. Enligt KI är det är inte sannolikt att skillnaderna beror på oaktsamhet eftersom samtliga avvikelser är till Macchiarinis fördel. KI:s slutsats är att Macchiarini uppsåtligen lämnat felaktiga uppgifter för att stärka sina möjligheter att bli anställd vid KI.

Enligt rapporten finns det ytterligare uppgifter som man forfarande arbetar med att få bekräftade.

Läs även:

Lärosäten bekräftar felaktigheter i Macchiarinis CV

Felaktigheter i Paolo Macchiarinis CV enligt KI

 • Han har inte en master i Biostatistik från universitetet i Birmingham, Alabama, bara ett sex månaders fellowship.
 • Han har varit lektor i fyra månader vid universitet i Pisa, inte »assistant professor« i två år.
 • Han har varit »consultant« och »project manager«, inte »director«, vid universitetssjukhuset i Florens. Dessutom existerar inte en av de enheter han säger sig ha förestått.
 • Han har aldrig varit »full professor« vid medicinska högskolan i Hannover, bara »adjungerad professor«, vilket är en utnämning, inte en tjänst.
 • Han har inte varit verksamhetschef för torax- och kärlkirurgi vid Heidenhaussjukhuset i Hannover, bara avdelningschef.
 • Han har inte varit avlönad av universitetet i Barcelona, bara anknuten, och han har varit lärare, inte professor. En av de enheter han sägs ha varit föreståndare för existerar inte. 

Kommentarer (3)

 • fantasifulla fabrikat

  2016-02-09 19:08 | Likheterna med Refaat El-Sayeds doktorshatt framstår ganska tydligt

  Tom Palmstierna, docent, Beroendecentrum Stockholm

  Jäv: docent vid KI

 • Fabricerat CV

  2016-02-11 15:33 | Så blir det när Egot er större än verkligheten. Det märkliga i hela historien är att man inte kontrollerade dessa uppgifter innan man anställde. Handlade det om naivitet eller vad?

  Birgit Sjolander Menge., Dr.med, Pensionär

  Jäv:

 • Dr Pork...

  2016-02-12 14:04 | ...med examen från Bayonne University framstår som seriös i detta sammanhanget.

  Martin Kriz, kirurg, Lund

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

NIPT är ett genombrott i fosterdiagnostiken Träffsäker metod ger färre invasiva provtagningar – men gamla etiska frågor blir åter aktuella

Översikt | Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod (NIPT) kan man med mycket stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser. NIPT är ett genombrott, men den övergripande bilden av det fosterdiagnostiska området är komplicerad, och flera kunskapsområden utvecklas parallellt. () 31 MAJ 2016

bild

3 frågor till
Bo Jacobsson

Författarintervjun | Bo Jacobsson beskriver tillsammans med kollegor det nya, icke-invasiva fosterdiagnostiska testet NIPT som ett genombrott. Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod kan man med stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser.  () 31 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Samarbete behövs för snabbt ordnat införande av ny teknik

Debatt | Hälso- och sjukvården behöver snabbare kunna introducera innovativa behandlingsmetoder och ny medicinsk teknik. Vi vill ge vården bra beslutsunderlag. () 31 MAJ 2016

bild

»Finns det ingenting som du kan ge oss som gör att vi bara kan somna in tillsammans?«

Krönika | Det är inte svårt för en underläkare att förstå att man som doktor jobbar med livet, inte döden. Svårt blir det först när en terminalt sjuk 90-åring ber att få »någonting« som gör att hon och jämnårige maken kan somna in tillsammans. Olivia Marsh Landen, underläkare, berättar.   () 31 MAJ 2016

Elbehandlade kan få ökat stöd

Nyheter | Patienter kan få minnesstörningar i samband med elbehandling, ECT. Därför framhåller nu Socialstyrelsen vikten av ökat stöd till dessa patienter. () 31 MAJ 2016

bild

Sommaren är här – och huggormen

Kultur | Nu på sommaren kan det hända att man råkar huggormen, den enda giftiga av Sveriges tre ormarter. Dan-Axel Hallbäck, överläkare på Karlskoga lasarett, berättar om den sicksack-mönstrade reptilen, lär oss hur man känner igen symtomen efter ormbett och tipsar om sätt att behandla det. () 31 MAJ 2016

Nu förbjuds Uppsala län vid vite att överskrida övertidstaket

Nyheter | Läkare i Landstinget i Uppsala län har jobbat mer övertid än vad arbetstidslagen tillåter. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat om ett förbud mot övertidsuttag. () 30 MAJ 2016

Ökad kontroll på apoteken ska minska felaktiga förskrivningar

Nyheter | Det ska bli lättare för apoteken att kontrollera förskrivare och exakt hur deras förskrivningsrätt eventuellt är begränsad, enligt ett regeringsbeslut. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Arbetsför men inte möjlig att försäkra

Debatt | Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet. (5 kommentarer) 30 MAJ 2016

bild

Landstinget vägrade bekosta färdigcentrifugerade urinprov

Människor & möten | Rickard Fuchs har varit både läkare och författare i många år. Nu återpubliceras hans bok »Visst är Ni Sjuk!«, tillsammans med den nyare boken »Deppig? 50 ovanliga (men bra!) råd till deppiga«, lagom för att fira de 40 år som gått sedan första succéboken skrevs. () 30 MAJ 2016

Val av suturmaterial kan påverka resultatet av framfallskirurgi

Nya rön | Långsamt absorberande suturmaterial gav mindre risk för symtomgivande recidiv och högre patientnöjdhet efter främre kolporafi än snabbt absorberande sutur, enligt en ny svensk studie. Valet av suturmaterial påverkade inte utfallet vid bakre kolporafi. () 30 MAJ 2016

Inte ovanligt med hjärtinfarkt utan kranskärls-förträngningar

Kommentaren | Prevalensen av hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är 6–8 procent av alla hjärtinfarkter. Förutom kranskärlsröntgen är magnet­kameraundersökning av hjärtat den viktigaste undersökningen. Tillståndet bör i möjligaste mån behandlas utifrån orsak, men det föreligger stora kunskapsluckor kring behandling av framför allt takotsubo-kardiomyopati. () 30 MAJ 2016

Bygga bort själva verksamheten

Debatt | Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund.  () 30 MAJ 2016

Operationspersonal på NÄL drabbade av luftvägsproblem

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem den 24 maj. En mängd åtgärder har vidtagits för att undersöka orsakerna. Arbetsgivaren tar händelsen på stort allvar, enligt Emelie Hultberg, Nordvästra Götalands läkarförening. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

Annonser
Annons Annons
Annons Annons