Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXFW Lakartidningen.se 2016-02-09

Icke-existerande enheter i Macchiarinis CV

Karolinska institutet har hittat fler felaktigheter i Paolo Macchiarinis CV. Han har bland annat uppgivit att han varit föreståndare för enheter som enligt de berörda universiteten inte existerar.

Michael Lövtrup

Paolo Macchiarinis CV är en imponerande uppräkning av högt kvalificerade poster vid sjukhus och lärosäten världen över. I en artikel i januari i tidskriften Vanity Fair framkom dock uppgifter om att CV:t inte i alla delar var korrekt. Det gällde uppgifterna att han skulle ha en master i biostatistik från universitetet i Alabama samt en ordinarie professur vid medicinska högskolan i Hannover. Läkartidningen kunde i mitten bekräfta dessa uppgifter och fann dessutom ytterligare felaktigheter.

Uppgifterna i Vanity Fair ledde till att KI i januari beslutade om en egen granskning. Den granskningen har nu bekräftat felaktigheterna, och dessutom hittat ännu fler. Bland annat har Macchiarini uppgivit att han varit föreståndare (director) vid två enheter som enligt de berörda universiteten inte existerar: Laboratory Thoracic Bioengineering vid universitetet i Barcelona samt Department of General Thoracic and Regenerative Surgery and Intrathoracic Biotransplantation vid universitetssjukhuset i Florens.

Sammantaget konstaterar KI att det finns »betydande skillnader« mellan uppgifter i CV och uppgifter från aktuella lärosäten. Enligt KI är det är inte sannolikt att skillnaderna beror på oaktsamhet eftersom samtliga avvikelser är till Macchiarinis fördel. KI:s slutsats är att Macchiarini uppsåtligen lämnat felaktiga uppgifter för att stärka sina möjligheter att bli anställd vid KI.

Enligt rapporten finns det ytterligare uppgifter som man forfarande arbetar med att få bekräftade.

Läs även:

Lärosäten bekräftar felaktigheter i Macchiarinis CV

Felaktigheter i Paolo Macchiarinis CV enligt KI

 • Han har inte en master i Biostatistik från universitetet i Birmingham, Alabama, bara ett sex månaders fellowship.
 • Han har varit lektor i fyra månader vid universitet i Pisa, inte »assistant professor« i två år.
 • Han har varit »consultant« och »project manager«, inte »director«, vid universitetssjukhuset i Florens. Dessutom existerar inte en av de enheter han säger sig ha förestått.
 • Han har aldrig varit »full professor« vid medicinska högskolan i Hannover, bara »adjungerad professor«, vilket är en utnämning, inte en tjänst.
 • Han har inte varit verksamhetschef för torax- och kärlkirurgi vid Heidenhaussjukhuset i Hannover, bara avdelningschef.
 • Han har inte varit avlönad av universitetet i Barcelona, bara anknuten, och han har varit lärare, inte professor. En av de enheter han sägs ha varit föreståndare för existerar inte. 

Kommentarer (3)

 • fantasifulla fabrikat

  2016-02-09 19:08 | Likheterna med Refaat El-Sayeds doktorshatt framstår ganska tydligt

  Tom Palmstierna, docent, Beroendecentrum Stockholm

  Jäv: docent vid KI

 • Fabricerat CV

  2016-02-11 15:33 | Så blir det när Egot er större än verkligheten. Det märkliga i hela historien är att man inte kontrollerade dessa uppgifter innan man anställde. Handlade det om naivitet eller vad?

  Birgit Sjolander Menge., Dr.med, Pensionär

  Jäv:

 • Dr Pork...

  2016-02-12 14:04 | ...med examen från Bayonne University framstår som seriös i detta sammanhanget.

  Martin Kriz, kirurg, Lund

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Ännu ett visslarpris
till de fyra KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (1 kommentar) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (1 kommentar) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

bild

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (5 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons