Annons

Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXFW Lakartidningen.se 2016-02-09

Icke-existerande enheter i Macchiarinis CV

Karolinska institutet har hittat fler felaktigheter i Paolo Macchiarinis CV. Han har bland annat uppgivit att han varit föreståndare för enheter som enligt de berörda universiteten inte existerar.

Michael Lövtrup

Paolo Macchiarinis CV är en imponerande uppräkning av högt kvalificerade poster vid sjukhus och lärosäten världen över. I en artikel i januari i tidskriften Vanity Fair framkom dock uppgifter om att CV:t inte i alla delar var korrekt. Det gällde uppgifterna att han skulle ha en master i biostatistik från universitetet i Alabama samt en ordinarie professur vid medicinska högskolan i Hannover. Läkartidningen kunde i mitten bekräfta dessa uppgifter och fann dessutom ytterligare felaktigheter.

Uppgifterna i Vanity Fair ledde till att KI i januari beslutade om en egen granskning. Den granskningen har nu bekräftat felaktigheterna, och dessutom hittat ännu fler. Bland annat har Macchiarini uppgivit att han varit föreståndare (director) vid två enheter som enligt de berörda universiteten inte existerar: Laboratory Thoracic Bioengineering vid universitetet i Barcelona samt Department of General Thoracic and Regenerative Surgery and Intrathoracic Biotransplantation vid universitetssjukhuset i Florens.

Sammantaget konstaterar KI att det finns »betydande skillnader« mellan uppgifter i CV och uppgifter från aktuella lärosäten. Enligt KI är det är inte sannolikt att skillnaderna beror på oaktsamhet eftersom samtliga avvikelser är till Macchiarinis fördel. KI:s slutsats är att Macchiarini uppsåtligen lämnat felaktiga uppgifter för att stärka sina möjligheter att bli anställd vid KI.

Enligt rapporten finns det ytterligare uppgifter som man forfarande arbetar med att få bekräftade.

Läs även:

Lärosäten bekräftar felaktigheter i Macchiarinis CV

Felaktigheter i Paolo Macchiarinis CV enligt KI

 • Han har inte en master i Biostatistik från universitetet i Birmingham, Alabama, bara ett sex månaders fellowship.
 • Han har varit lektor i fyra månader vid universitet i Pisa, inte »assistant professor« i två år.
 • Han har varit »consultant« och »project manager«, inte »director«, vid universitetssjukhuset i Florens. Dessutom existerar inte en av de enheter han säger sig ha förestått.
 • Han har aldrig varit »full professor« vid medicinska högskolan i Hannover, bara »adjungerad professor«, vilket är en utnämning, inte en tjänst.
 • Han har inte varit verksamhetschef för torax- och kärlkirurgi vid Heidenhaussjukhuset i Hannover, bara avdelningschef.
 • Han har inte varit avlönad av universitetet i Barcelona, bara anknuten, och han har varit lärare, inte professor. En av de enheter han sägs ha varit föreståndare för existerar inte. 

Kommentarer (3)

 • fantasifulla fabrikat

  2016-02-09 19:08 | Likheterna med Refaat El-Sayeds doktorshatt framstår ganska tydligt

  Tom Palmstierna, docent, Beroendecentrum Stockholm

  Jäv: docent vid KI

 • Fabricerat CV

  2016-02-11 15:33 | Så blir det när Egot er större än verkligheten. Det märkliga i hela historien är att man inte kontrollerade dessa uppgifter innan man anställde. Handlade det om naivitet eller vad?

  Birgit Sjolander Menge., Dr.med, Pensionär

  Jäv:

 • Dr Pork...

  2016-02-12 14:04 | ...med examen från Bayonne University framstår som seriös i detta sammanhanget.

  Martin Kriz, kirurg, Lund

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Vårdköerna växer igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Annons Annons
bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

bild

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Män stod bakom många inlägg i Macchiariniaffären

Nyheter | Det var mest män som snyntes i kommentarsfälten till artiklar om den så kallade Macchiariniaffären. Det framgår av Jörgen Lundälvs genomgång av 314 kommentarer till 55 artiklar i Läkartidningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin. I de fall där den kommenterades specialitet framgick var psykiatri vanligast. Ämnen som oftast kommenterades var KI-ledningens agerande, granskningsprocessen och etik. (2 kommentarer) 21 JUN 2016

Något färre fall av invasiva grupp A-streptokockinfektioner

Nyheter | Säsongen 2014–2015 minskade antalet invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (GAS) något jämfört med säsongen innan. Det framgår av Folkhälsomyndigheten säsongsrapport. () 20 JUN 2016

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons