Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXFW Lakartidningen.se 2016-02-09

Icke-existerande enheter i Macchiarinis CV

Karolinska institutet har hittat fler felaktigheter i Paolo Macchiarinis CV. Han har bland annat uppgivit att han varit föreståndare för enheter som enligt de berörda universiteten inte existerar.

Michael Lövtrup

Paolo Macchiarinis CV är en imponerande uppräkning av högt kvalificerade poster vid sjukhus och lärosäten världen över. I en artikel i januari i tidskriften Vanity Fair framkom dock uppgifter om att CV:t inte i alla delar var korrekt. Det gällde uppgifterna att han skulle ha en master i biostatistik från universitetet i Alabama samt en ordinarie professur vid medicinska högskolan i Hannover. Läkartidningen kunde i mitten bekräfta dessa uppgifter och fann dessutom ytterligare felaktigheter.

Uppgifterna i Vanity Fair ledde till att KI i januari beslutade om en egen granskning. Den granskningen har nu bekräftat felaktigheterna, och dessutom hittat ännu fler. Bland annat har Macchiarini uppgivit att han varit föreståndare (director) vid två enheter som enligt de berörda universiteten inte existerar: Laboratory Thoracic Bioengineering vid universitetet i Barcelona samt Department of General Thoracic and Regenerative Surgery and Intrathoracic Biotransplantation vid universitetssjukhuset i Florens.

Sammantaget konstaterar KI att det finns »betydande skillnader« mellan uppgifter i CV och uppgifter från aktuella lärosäten. Enligt KI är det är inte sannolikt att skillnaderna beror på oaktsamhet eftersom samtliga avvikelser är till Macchiarinis fördel. KI:s slutsats är att Macchiarini uppsåtligen lämnat felaktiga uppgifter för att stärka sina möjligheter att bli anställd vid KI.

Enligt rapporten finns det ytterligare uppgifter som man forfarande arbetar med att få bekräftade.

Läs även:

Lärosäten bekräftar felaktigheter i Macchiarinis CV

Felaktigheter i Paolo Macchiarinis CV enligt KI

 • Han har inte en master i Biostatistik från universitetet i Birmingham, Alabama, bara ett sex månaders fellowship.
 • Han har varit lektor i fyra månader vid universitet i Pisa, inte »assistant professor« i två år.
 • Han har varit »consultant« och »project manager«, inte »director«, vid universitetssjukhuset i Florens. Dessutom existerar inte en av de enheter han säger sig ha förestått.
 • Han har aldrig varit »full professor« vid medicinska högskolan i Hannover, bara »adjungerad professor«, vilket är en utnämning, inte en tjänst.
 • Han har inte varit verksamhetschef för torax- och kärlkirurgi vid Heidenhaussjukhuset i Hannover, bara avdelningschef.
 • Han har inte varit avlönad av universitetet i Barcelona, bara anknuten, och han har varit lärare, inte professor. En av de enheter han sägs ha varit föreståndare för existerar inte. 

Kommentarer (3)

 • fantasifulla fabrikat

  2016-02-09 19:08 | Likheterna med Refaat El-Sayeds doktorshatt framstår ganska tydligt

  Tom Palmstierna, docent, Beroendecentrum Stockholm

  Jäv: docent vid KI

 • Fabricerat CV

  2016-02-11 15:33 | Så blir det när Egot er större än verkligheten. Det märkliga i hela historien är att man inte kontrollerade dessa uppgifter innan man anställde. Handlade det om naivitet eller vad?

  Birgit Sjolander Menge., Dr.med, Pensionär

  Jäv:

 • Dr Pork...

  2016-02-12 14:04 | ...med examen från Bayonne University framstår som seriös i detta sammanhanget.

  Martin Kriz, kirurg, Lund

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Prognosen sämre för rökare med aromatas-hämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Tio läkare skriver i Svenska Dagbladet: »Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. () 25 JUL 2016

Annons Annons
bild

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. () 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

bild

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

bild

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domstol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016