Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXMI Läkartidningen 07/2016
Lakartidningen.se 2016-02-13

Hamsten: »Jag har totalt felbedömt situationen«

KI:s rektor Anders Hamsten medger att man agerat fel i oredlighetsärendet och inte på rätt sätt hanterat de signaler man fick om att Macchiarinis metod inte fungerade. Nu ställer Anders Hamsten sin plats till förfogande.

Michael Lövtrup

Till slut blev kritikstormen mot hur Karolinska institutet, KI, och Anders Hamsten hanterat kirurgen Paolo Macchiarini och dennes operationer med konstgjorda luftstrupar omöjlig att bortse ifrån. I en debattartikel i Dagens Nyheter meddelar Anders Hamsten att han avgår.

– Med anledning av den kritik som följt på den så kallade Macchiarini-affären har jag kommit till slutsatsen att det blir svårt för mig att med trovärdighet och kraft verka som rektor. Därför ställer jag min plats till förfogande, säger Anders Hamsten i ett pressmeddelande från KI.

I debattartikeln i DN skriver Anders Hamsten att KI borde ha skiljts från Macchiarini långt tidigare, och att så inte skett är »en närmast total felbedömning« från hans sida.

Anders Hamsten medger nu också att KI inte varit tillräckligt kritiskt mot Paolo Macchiarinis metod. Som Läkartidningen kunnat klarlägga informerades Hamsten redan hösten 2013 om att Karolinska universitetssjukhusets beslutat stoppa Paolo Macchiarini från att utföra fler operationer då metoden dömdes ut. Detta förmedlades dock inte vidare vare sig av sjukhuset eller KI, vilket ledde till att Paolo Macchiarini kunde fortsätta sin verksamhet utomlands. »Många har menat att jag som rektor tillsammans med ledningen för Karolinska universitetssjukhuset borde ha agerat för att föra varningarna vidare till det forskningsprojekt Paolo Macchiarini drev i Ryssland och med facit i hand kan jag se att vi naturligtvis borde ha gjort det«, säger Anders Hamsten i debattartikeln i DN.

KI har enligt Anders Hamsten inte heller lyssnat tillräckligt på varningssignalerna från de läkare som arbetade nära Paolo Macchiarini, vilket kan tolkas som en upprättelse av de fyra läkare som i augusti 2014 anmälde Macchiarini för forskningsfusk. Dessa hade då i flera månader försökt fästa Anders Hamstens uppmärksamhet på hur illa Paolo Macchiarinis patienter for och på att bilden av utfallet i hans artiklar var felaktig.

Anders Hamsten meddelar också att oredlighetsutredningen mot Paolo Macchiarini ska återupptas efter att man analyserat bilder som visades i SVT:s dokumentär Experimenten. Analysen har lett till att man fått en annan bild av det postoperativa förloppet gällande den första patienten, som vårdades på Island efter operationen. 

– I vårt ställningstagande tillmätte vi stor betydelse åt de isländska läkarnas beskrivning av det postoperativa förloppet. Men i SVT:s dokumentär har det tillkommit uppgifter från de anhöriga och från bronkoskopier. Vi har även fått nya uppgifter från Island om patientens tillstånd efter operationen, säger rektorsrådet Jan Carlstedt-Duke, som medverkade i oredlighetsutredningen, till Läkartidningen.

Dessutom har det inkommit en ny oredlighetsanmälan som pekar på fler felaktigheter än de som utredningen granskade i två av artiklarna. »Så här i efterhand konstaterar jag att vi borde ha sökt efter dessa sannolika felaktigheter redan i den utredning som ledde fram till det beslut KI fattade i oredlighetsfrågan i augusti 2015. Vi borde helt enkelt ha varit ännu noggrannare«, skriver Anders Hamsten i DN.

En process för att utse en ny rektor för KI kommer nu att inledas. Under tiden kommer rektors uppgifter att fullgöras av prorektor Karin Dahlman-Wright.

Kommentarer (8)

 • Hedervärt

  2016-02-13 14:07 | Det är hedervärt av Hamsten att avgå, men faktum kvarstår. Han anställde ej Macchiarini. Den rektor som var med i denna process bör framträda och förklara sina ställningstaganden. Det är dags nu. Hamsten kan ej enbart ta detta ansvar!!

  Lennart Wilhelmsson, Med. Dr . Docent, Pensionär

  Jäv:

 • Du har rätt, Lennart Wilhelmsson, Harriet Wallberg bör träda fram!

  2016-02-13 20:08 | Professor Johan Thyberg skriver en bok i ämnet, och har redan lagt ut några kapitel på nätet. Där framgår med all önskvärd tydlighet att förre rektorn Harriet Wallberg samt flera prominenta professorer värvade Macchiarini och har ett stort ansvar för vad som sedan hände. Se https://newsvoice.se/2016/02/07/extrakt-ur-kommande-bok-om-karolinska-regenerativ-medicin-pa-avvagar-prof-johan-thyberg/.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater , BUP Mora

  Jäv:

 • Men Newsvoice är väl knappaste en trovärdig källa, Sven?

  2016-02-14 22:45 | Bland alla sidor som sprider pseudovetenskap på svenska så är Newsvoice en av de största. I Newsvoice finns artiklar som tar upp olika alternativa metoder som påstås bota cancer till exempel gurkmeja, hampaolja, aprikoskärnor, ananas, grönt te och C-vitamin är några exempel på påstådda undermedel. Skrämmande varningstexter mot vaccinering i artikelformat med lögner om orsakerna till varför myndigheter uppmuntrar de som kan att vaccinera sig. Och chemtrails, homeopati och massor av annat dravel.

  Annika Englund, Digitalstrateg, Konversera

  Jäv:

 • Men Newsvoice är väl knappast en trovärdig källa?

  2016-02-15 11:32 | Håller med dig i sak, Annika Englund. Men nu är det så, att det inte är NewsVoice som Sven Román i första hand åsyftar i sin kommentar, utan Johan Thyborgs artiklar i nämnda medium. Och att Johan Thyberg nog måste tillmätas stort sanningsförtroende i det han skriver, får var och en klart för sig som läser de två inledande kapitlen från hans snart utkommande bok om Macchiarini-ärendet i NewsVoice. Vad du gör, Annika, är att fullständigt felaktigt sikta in dig på den i sammanhanget oviktiga budbäraren.

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

 • Newsvoice är delvis obskyr, men Johan Thyberg verkar trovärdig

  2016-02-15 12:04 | @Annika Englund: Jag håller med dig, Newsvoice är inte alltid en tillförlitlig källa. Den kan jämföras med Wikipedia, båda drivs ideellt och en hel del som skrivs är ytterst tveksamt, annat mycket bra. Men jag har läst professor Johan Thybergs två artiklar, och de förefaller vederhäftiga. Han ter sig insatt, uttrycker sig exakt och noggrant och har gott om referenser, till det första kapitlet 17 stycken. Om du inte har läst det han skrivit, gör gärna det och återkom med dina kommentarer.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

 • Kan man lugnt säga

  2016-02-15 22:21 | "Jag har totalt felbedömt situationen". Anders Hamsten står för årets understatement.

  Bengt Larsson, Läkare, Landet

  Jäv:

 • Om källgranskning...

  2016-02-16 11:38 | Thyberg "måste tillmätas stort sanningsförtroende". Thybergs artiklar "förefaller vederhäftiga". Han "ter sig insatt, uttrycker sig exakt och noggrant och har gott om referenser". Jag frågar mig om det inte var exakt så KI tänkte om Macchiarini...

  Carina MacDougall, AT-läkare, SUS Malmö

  Jäv:

 • Har du läst artiklarna, Carina MacDougall?

  2016-02-16 15:16 | Carina MacDougall, du kan ha helt rätt i att det var så som KI tänkte om Macchiarini. Det behöver inte vara sant, det som Thyberg skriver. Har du läst hans två artiklar? Om inte, så gör gärna det. Vad tycker du? Verkar det finnas substans bakom det han för fram? Jag tycker det.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Migrän ligger bakom stor del av ökande sjukfrånvaro Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar

Debatt | Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. () 30 AUG 2016

Kostsamt avtal avslutas i förtid

Nyheter | Stockholms läns landstings avtal med leverantören Onemed upphör i förtid efter det att kostnaderna för förbrukningshjälpmedel skenat. Avtalsslutet innebär nu ett takpris på 450 miljoner kronor per år till dess att avtalet upphör 2018. () 30 AUG 2016

Annons Annons
bild

Om vårt släktes upptäckter och utveckling framåt

Recension | Inte minst för läkare är boken om människosläktets upptäckter och utveckling intressant, framhåller Läkartidningens anmälare Torgny Svenstedt, professor emeritus, kirurgi. () 30 AUG 2016

Flera läkare missade diagnos
– IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet i replik till Håkan Borg: »Vi har läst, för-
stått och deltagit som experter i utredningen«

Debatt | Läkarförbundet är den aktör som mest enträget driver en stärkt primärvård till hela befolkningen, skriver Heidi Stensmyren, Karin Båtelson och Ove Andersson i en replik till Håkan Borg. () 29 AUG 2016

Skenande kostnader för förbrukningsvaror i SLL

Nyheter | Kostnaderna för förbrukningsmaterial inom vården i Stockholms läns landsting skenar. Efter ett år uppgår de till nästan hela beloppet för femårsperioden. Det rapporterar SVT. () 29 AUG 2016

Kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

Jobb i fokus

135 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons