Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXMI Läkartidningen 07/2016
Lakartidningen.se 2016-02-13

Hamsten: »Jag har totalt felbedömt situationen«

KI:s rektor Anders Hamsten medger att man agerat fel i oredlighetsärendet och inte på rätt sätt hanterat de signaler man fick om att Macchiarinis metod inte fungerade. Nu ställer Anders Hamsten sin plats till förfogande.

Michael Lövtrup

Till slut blev kritikstormen mot hur Karolinska institutet, KI, och Anders Hamsten hanterat kirurgen Paolo Macchiarini och dennes operationer med konstgjorda luftstrupar omöjlig att bortse ifrån. I en debattartikel i Dagens Nyheter meddelar Anders Hamsten att han avgår.

– Med anledning av den kritik som följt på den så kallade Macchiarini-affären har jag kommit till slutsatsen att det blir svårt för mig att med trovärdighet och kraft verka som rektor. Därför ställer jag min plats till förfogande, säger Anders Hamsten i ett pressmeddelande från KI.

I debattartikeln i DN skriver Anders Hamsten att KI borde ha skiljts från Macchiarini långt tidigare, och att så inte skett är »en närmast total felbedömning« från hans sida.

Anders Hamsten medger nu också att KI inte varit tillräckligt kritiskt mot Paolo Macchiarinis metod. Som Läkartidningen kunnat klarlägga informerades Hamsten redan hösten 2013 om att Karolinska universitetssjukhusets beslutat stoppa Paolo Macchiarini från att utföra fler operationer då metoden dömdes ut. Detta förmedlades dock inte vidare vare sig av sjukhuset eller KI, vilket ledde till att Paolo Macchiarini kunde fortsätta sin verksamhet utomlands. »Många har menat att jag som rektor tillsammans med ledningen för Karolinska universitetssjukhuset borde ha agerat för att föra varningarna vidare till det forskningsprojekt Paolo Macchiarini drev i Ryssland och med facit i hand kan jag se att vi naturligtvis borde ha gjort det«, säger Anders Hamsten i debattartikeln i DN.

KI har enligt Anders Hamsten inte heller lyssnat tillräckligt på varningssignalerna från de läkare som arbetade nära Paolo Macchiarini, vilket kan tolkas som en upprättelse av de fyra läkare som i augusti 2014 anmälde Macchiarini för forskningsfusk. Dessa hade då i flera månader försökt fästa Anders Hamstens uppmärksamhet på hur illa Paolo Macchiarinis patienter for och på att bilden av utfallet i hans artiklar var felaktig.

Anders Hamsten meddelar också att oredlighetsutredningen mot Paolo Macchiarini ska återupptas efter att man analyserat bilder som visades i SVT:s dokumentär Experimenten. Analysen har lett till att man fått en annan bild av det postoperativa förloppet gällande den första patienten, som vårdades på Island efter operationen. 

– I vårt ställningstagande tillmätte vi stor betydelse åt de isländska läkarnas beskrivning av det postoperativa förloppet. Men i SVT:s dokumentär har det tillkommit uppgifter från de anhöriga och från bronkoskopier. Vi har även fått nya uppgifter från Island om patientens tillstånd efter operationen, säger rektorsrådet Jan Carlstedt-Duke, som medverkade i oredlighetsutredningen, till Läkartidningen.

Dessutom har det inkommit en ny oredlighetsanmälan som pekar på fler felaktigheter än de som utredningen granskade i två av artiklarna. »Så här i efterhand konstaterar jag att vi borde ha sökt efter dessa sannolika felaktigheter redan i den utredning som ledde fram till det beslut KI fattade i oredlighetsfrågan i augusti 2015. Vi borde helt enkelt ha varit ännu noggrannare«, skriver Anders Hamsten i DN.

En process för att utse en ny rektor för KI kommer nu att inledas. Under tiden kommer rektors uppgifter att fullgöras av prorektor Karin Dahlman-Wright.

Kommentarer (8)

 • Hedervärt

  2016-02-13 14:07 | Det är hedervärt av Hamsten att avgå, men faktum kvarstår. Han anställde ej Macchiarini. Den rektor som var med i denna process bör framträda och förklara sina ställningstaganden. Det är dags nu. Hamsten kan ej enbart ta detta ansvar!!

  Lennart Wilhelmsson, Med. Dr . Docent, Pensionär

  Jäv:

 • Du har rätt, Lennart Wilhelmsson, Harriet Wallberg bör träda fram!

  2016-02-13 20:08 | Professor Johan Thyberg skriver en bok i ämnet, och har redan lagt ut några kapitel på nätet. Där framgår med all önskvärd tydlighet att förre rektorn Harriet Wallberg samt flera prominenta professorer värvade Macchiarini och har ett stort ansvar för vad som sedan hände. Se https://newsvoice.se/2016/02/07/extrakt-ur-kommande-bok-om-karolinska-regenerativ-medicin-pa-avvagar-prof-johan-thyberg/.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater , BUP Mora

  Jäv:

 • Men Newsvoice är väl knappaste en trovärdig källa, Sven?

  2016-02-14 22:45 | Bland alla sidor som sprider pseudovetenskap på svenska så är Newsvoice en av de största. I Newsvoice finns artiklar som tar upp olika alternativa metoder som påstås bota cancer till exempel gurkmeja, hampaolja, aprikoskärnor, ananas, grönt te och C-vitamin är några exempel på påstådda undermedel. Skrämmande varningstexter mot vaccinering i artikelformat med lögner om orsakerna till varför myndigheter uppmuntrar de som kan att vaccinera sig. Och chemtrails, homeopati och massor av annat dravel.

  Annika Englund, Digitalstrateg, Konversera

  Jäv:

 • Men Newsvoice är väl knappast en trovärdig källa?

  2016-02-15 11:32 | Håller med dig i sak, Annika Englund. Men nu är det så, att det inte är NewsVoice som Sven Román i första hand åsyftar i sin kommentar, utan Johan Thyborgs artiklar i nämnda medium. Och att Johan Thyberg nog måste tillmätas stort sanningsförtroende i det han skriver, får var och en klart för sig som läser de två inledande kapitlen från hans snart utkommande bok om Macchiarini-ärendet i NewsVoice. Vad du gör, Annika, är att fullständigt felaktigt sikta in dig på den i sammanhanget oviktiga budbäraren.

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

 • Newsvoice är delvis obskyr, men Johan Thyberg verkar trovärdig

  2016-02-15 12:04 | @Annika Englund: Jag håller med dig, Newsvoice är inte alltid en tillförlitlig källa. Den kan jämföras med Wikipedia, båda drivs ideellt och en hel del som skrivs är ytterst tveksamt, annat mycket bra. Men jag har läst professor Johan Thybergs två artiklar, och de förefaller vederhäftiga. Han ter sig insatt, uttrycker sig exakt och noggrant och har gott om referenser, till det första kapitlet 17 stycken. Om du inte har läst det han skrivit, gör gärna det och återkom med dina kommentarer.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

 • Kan man lugnt säga

  2016-02-15 22:21 | "Jag har totalt felbedömt situationen". Anders Hamsten står för årets understatement.

  Bengt Larsson, Läkare, Landet

  Jäv:

 • Om källgranskning...

  2016-02-16 11:38 | Thyberg "måste tillmätas stort sanningsförtroende". Thybergs artiklar "förefaller vederhäftiga". Han "ter sig insatt, uttrycker sig exakt och noggrant och har gott om referenser". Jag frågar mig om det inte var exakt så KI tänkte om Macchiarini...

  Carina MacDougall, AT-läkare, SUS Malmö

  Jäv:

 • Har du läst artiklarna, Carina MacDougall?

  2016-02-16 15:16 | Carina MacDougall, du kan ha helt rätt i att det var så som KI tänkte om Macchiarini. Det behöver inte vara sant, det som Thyberg skriver. Har du läst hans två artiklar? Om inte, så gör gärna det. Vad tycker du? Verkar det finnas substans bakom det han för fram? Jag tycker det.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet på Pride: Både utbildning och attityder bör ändras

Nyheter | Läkarkåren har dålig kunskap om hbtq-personers liv och leverne. Men enbart utbildning räcker inte för ett bättre bemötande. Även attityderna måste förändras. Det konstaterade panelen på Läkarförbundets seminarium på Stockholm Pride i går. () 29 JUL 2016

Förbundet positivt till att ge IVF-behandling vid fler vårdenheter

Nyheter | Läkarförbundet ställer sig bakom Socialstyrelsens förslag om att assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller ska kunna utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhusen. () 29 JUL 2016

Annons Annons

Svenskarnas sexvanor studeras

Nyheter | Svenskarnas sexvanor ska kartläggas för att förbättra förutsättningarna för ett effektivt folkhälsoarbete. Det meddelade regeringen i dag. () 29 JUL 2016

Myndigheter ska hitta former för samverkan om bemanning

Nyheter | Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ska på uppdrag av regeringen föreslå hur utbildningsväsendet och vårdens olika aktörer ska samverka för att trygga kompetensförsörjningen i vården. () 29 JUL 2016

bild

Baljväxt orsakar förgiftning med antikolinergt syndrom

Fallbeskrivning | En tidigare frisk man inkom med misstänkt stroke till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Patienten visade sig ha ätit av dåligt preparerade lupinfrön och hade symtom överensstämmande med ett antikolinergt syndrom.  () 29 JUL 2016

Behovet av introduktion till ST utreds som del i läkarutbildning

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Något som välkomnas av Läkarförbundet. (2 kommentarer) 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. (3 kommentarer) 28 JUL 2016

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Kvinnor med urinvägsinfektion i barndomen följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (2 kommentarer) 26 JUL 2016