Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DW73 Lakartidningen.se 2016-02-04

KI: klart med ny granskning

Karolinska institutets styrelse har nu fattat beslut om en extern granskning av »Macchiarini-ärendet«. Det skriver institutet i ett pressmeddelande.

Pär Gunnarsson

Styrelsen, kallad konsistoriet, uppgav nyligen att ett beslut som detta var på väg. I pressmeddelandet heter det att »Granskningen ska omfatta vad som förevarit inom Karolinska Institutet (KI) sedan kirurgen Paolo Macchiarini rekryterades som gästprofessor 2010 fram till idag, då han av Rektor meddelats att hans anställning inte kommer att förlängas.«

Granskningen kommer att ledas av en jurist, uppger KI och skriver »Välmeriterad medicinsk forskningskompetens, sannolikt inte från Sverige, bör biträda i arbetet.«

Vilka personer som kommer att arbeta med detta tros bli klart under nästa vecka.

I pressmeddelandet påpekas att granskningen omfattar det som styrelsen är ansvarig för. Därför ingår inte medicinska sakfrågor. Exempel på frågor som ska tas upp är:

 • Har några lagöverträdelser eller andra formella fel begåtts vid rekryteringen av Macchiarini eller senare under hans anställningstid?
 • Gjordes tillräckliga efterforskningar i samband med rekryteringen?

Förhoppningen är att granskningen ska vara klar till sommaren. 

KI:s rektor Anders Hamsten har av konsistoriet uppmanats att sitta kvar under utredningstiden.

Läs övriga artiklar om Macchiarini-fallet här.

Kommentarer (9)

 • KI försöker nästla sig ut ur detta

  2016-02-04 23:00 | KI har valt att välja två mycket snäva områden att granska för att ta sig ut ur detta. Det här är ingalunda någon oberoende granskning. Så länge styrelse och ledning sitter kvar blir det ingen oberoende granskning.

  Bengt Svensson, Läkare, Östersund

  Jäv:

 • Spektaklet fortsätter

  2016-02-05 07:13 | Det här visar på att KI har mycket att dölja. Genom att snäva ner utredningen försöker KI undvika ansvar. Leijonborg har nog fingrarna i syltburken. Hela ledningen och styrelsen måste avgå. Innan dess finns inget förtroende för KI och dess utredningar.

  Lars Nilsson , Läkare, Örebro

  Jäv:

 • Bengt Svensson har rätt

  2016-02-05 10:39 | Så länge styrelsen (konstitoriet) överhuvudtaget tillåts ha ett finger med i spelet kring den "oberoende granskningen", är denna varken opartisk eller oberoende. Så här skriver Leijonborg & Co: "Den som uppdras att leda arbetet kommer själv att fatta beslut om övriga personer som ska medverka i granskningen och vilka andra resurser som behövs för uppdragets fullgörande." Jaha, och om nu "den som uppdras att leda arbetet" är handplockad av KI:s konstitorium, kommer i förlängningen naturligtvis hela granskningskommissionen att stå i ett visst beroendeförhållande till konstitoriet. Nej, bättre är att KI:s personal/personalorganisationer, forskarkollektivet inkluderat, ges den direkta rätten att fritt tillsätta och organisera utredningen. Först då kan den bli oberoende och vinna ett brett förtroende. Som Bengt Svensson konstaterar, kan Leijonborgs beslut omöjligt skapa den saken. Det är bara ett ytterligare trixande.

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

 • Som sagt, det handlar om ett fortsatt trixande

  2016-02-05 11:57 | Så länge KI:s styrelse tillåts utse de som ska granska, direkt och indirekt, är det de som ska granskas som själva utser sina granskare. Ty inget säger att styrelsen själv helt och hållet går fri i slutänden.

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

 • Här måste läkarkåren och forskarsamhället mobiliseras och säga ifrån!

  2016-02-05 13:18 | Om Leijonborg & Co får igenom sitt beslut, blir det aldrig ett förtroendefullt avslut i Macchiarini-ärendet, åtminstone inte beträffande KI:s del i detta. I så fall slutar det hela i ett antiklimax, en halvmesyr, som kommer att skada svensk medicinsk forskning och KI:s trovärdighet lång tid framöver.

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

 • Att inte "lagöverträdelser eller andra formella fel begåtts" räcker inte !

  2016-02-05 18:26 | KI slingrar sig! Man sa upp Machiarini inte pga att han fuskat eller gjort fruktansvärda medicinska misstag, utan officiellt för att han fifflat med sitt CV. Således vidhåller KIs ledning att man inte gjort någon felbedömning förutom att man missade att kontrollera CV. Pinsamt sätt att försöka glida undan ansvar! Att inte "lagöverträdelser eller andra formella fel begåtts" räcker inte för att återupprätta förtroendet för KIs ledning. KI har råkat ut för en etisk "härdsmälta", som dessutom förefaller vara del av en kultur. Prof Stig Linder beskrev i sin artikel "Hantering av oredlighet i svensk forskning måste förbättras, Läkartidningen 2015;112:DSAR ", flera uppenbara fall av forskningsfusk som tystats ner. Och att sopa Bengt Gerdins utredning, som klart påvisade forskningsfusk, under mattan är kanske ingen lagöverträdelse eller ens något "formellt" fel, men det är så klandervärt att KI inte kan återfå förtroendet så länge ledningen sitter kvar, lika lite som Macchiarini kan återfå förtroendet även om han inte fälls för lagöverträdelse! Nu krävs det att man går till botten!

  Johnny Ludvigsson, Senior professor, Linköpings universitet

  Jäv:

 • Förut var jag stolt.....

  2016-02-07 16:59 | ..... att kunna säga att jag gått min utbildning på KI - hädanefter kommer jag att mörka det....

  Mikael Svanström, Överläkare, Thoraxanestesi, Umeå

  Jäv:

 • Nya pinsamheter

  2016-02-08 10:12 | KI fortsätter att tricksa. Att utredningen inte ska omfatta medicinska sakfrågor utan bara juridiska är ju att bakbinda för att inte säga dödförklara den från början. Frågan om oredlighet i forskning hamnar på sidan. Det mest flagranta exemplet (av hittills kända), den grova diskrepansen mellan Macchiarinis påstående i publikationen om den isländske patienten att luftstrupen var i stort sett normal och de upprörande bilderna från den kliniska undersökning 1 år efter ingreppet som utgjorde grunden för påståendet är en typisk medicinsk sakfråga och ska exv alltså inte granskas. Och att KI:s rekryteringsgrupp fallit för den utomordentligt primitiva idén att hälla benmärgsceller på en plastbit och hoppas på utveckling av en luftstrupe som dömts ut av internationell och svensk expertis på forskningsområdet (Se Bo Risbergs artikel) ska uppenbarligen inte heller få några konsekvenser. KI:s styrelse fortsätter att svärta ned KI:s rykte med sina manipulationer. Det är för en utomstående obegripligt att ännu ingen behövt avgå.

  Gunnar Birgegård, Prof em, Akademiska sjukhuset, Uppsala

  Jäv:

 • Krävs en namninsamling från hela läkarkåren?

  2016-02-08 16:24 | Vad krävs för att KI:s styrelse och de ansvariga i denna skandal ska avgå? Nu har även Nobelpristagaren Arvid Carlsson tydligt uttryckt att detta bör ske (i gårdagens Agenda på SVT). Krävs det en namninsamling från oss i läkarkåren? Och/eller från allmänheten? Måste New York Times skriva en ny kritisk artikel? Om Leif GW tar upp detta i Veckans Brott, kommer något att ske då? Denna eländiga fars måste få ett slut. Det är inte precis en mobb som ropar, det är en bildad och klok allmänhet och enormt många skickliga kliniker och forskare från den egna yrkeskåren.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Flera läkare missade diagnos – IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. () 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. () 29 AUG 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet i replik till Håkan Borg: »Vi har läst, för-
stått och deltagit som experter i utredningen«

Debatt | Läkarförbundet är den aktör som mest enträget driver en stärkt primärvård till hela befolkningen, skriver Heidi Stensmyren, Karin Båtelson och Ove Andersson i en replik till Håkan Borg. () 29 AUG 2016

Kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (12 kommentarer) 25 AUG 2016

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons