Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DW73 Lakartidningen.se 2016-02-04

KI: klart med ny granskning

Karolinska institutets styrelse har nu fattat beslut om en extern granskning av »Macchiarini-ärendet«. Det skriver institutet i ett pressmeddelande.

Pär Gunnarsson

Styrelsen, kallad konsistoriet, uppgav nyligen att ett beslut som detta var på väg. I pressmeddelandet heter det att »Granskningen ska omfatta vad som förevarit inom Karolinska Institutet (KI) sedan kirurgen Paolo Macchiarini rekryterades som gästprofessor 2010 fram till idag, då han av Rektor meddelats att hans anställning inte kommer att förlängas.«

Granskningen kommer att ledas av en jurist, uppger KI och skriver »Välmeriterad medicinsk forskningskompetens, sannolikt inte från Sverige, bör biträda i arbetet.«

Vilka personer som kommer att arbeta med detta tros bli klart under nästa vecka.

I pressmeddelandet påpekas att granskningen omfattar det som styrelsen är ansvarig för. Därför ingår inte medicinska sakfrågor. Exempel på frågor som ska tas upp är:

 • Har några lagöverträdelser eller andra formella fel begåtts vid rekryteringen av Macchiarini eller senare under hans anställningstid?
 • Gjordes tillräckliga efterforskningar i samband med rekryteringen?

Förhoppningen är att granskningen ska vara klar till sommaren. 

KI:s rektor Anders Hamsten har av konsistoriet uppmanats att sitta kvar under utredningstiden.

Läs övriga artiklar om Macchiarini-fallet här.

Kommentarer (9)

 • KI försöker nästla sig ut ur detta

  2016-02-04 23:00 | KI har valt att välja två mycket snäva områden att granska för att ta sig ut ur detta. Det här är ingalunda någon oberoende granskning. Så länge styrelse och ledning sitter kvar blir det ingen oberoende granskning.

  Bengt Svensson, Läkare, Östersund

  Jäv:

 • Spektaklet fortsätter

  2016-02-05 07:13 | Det här visar på att KI har mycket att dölja. Genom att snäva ner utredningen försöker KI undvika ansvar. Leijonborg har nog fingrarna i syltburken. Hela ledningen och styrelsen måste avgå. Innan dess finns inget förtroende för KI och dess utredningar.

  Lars Nilsson , Läkare, Örebro

  Jäv:

 • Bengt Svensson har rätt

  2016-02-05 10:39 | Så länge styrelsen (konstitoriet) överhuvudtaget tillåts ha ett finger med i spelet kring den "oberoende granskningen", är denna varken opartisk eller oberoende. Så här skriver Leijonborg & Co: "Den som uppdras att leda arbetet kommer själv att fatta beslut om övriga personer som ska medverka i granskningen och vilka andra resurser som behövs för uppdragets fullgörande." Jaha, och om nu "den som uppdras att leda arbetet" är handplockad av KI:s konstitorium, kommer i förlängningen naturligtvis hela granskningskommissionen att stå i ett visst beroendeförhållande till konstitoriet. Nej, bättre är att KI:s personal/personalorganisationer, forskarkollektivet inkluderat, ges den direkta rätten att fritt tillsätta och organisera utredningen. Först då kan den bli oberoende och vinna ett brett förtroende. Som Bengt Svensson konstaterar, kan Leijonborgs beslut omöjligt skapa den saken. Det är bara ett ytterligare trixande.

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

 • Som sagt, det handlar om ett fortsatt trixande

  2016-02-05 11:57 | Så länge KI:s styrelse tillåts utse de som ska granska, direkt och indirekt, är det de som ska granskas som själva utser sina granskare. Ty inget säger att styrelsen själv helt och hållet går fri i slutänden.

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

 • Här måste läkarkåren och forskarsamhället mobiliseras och säga ifrån!

  2016-02-05 13:18 | Om Leijonborg & Co får igenom sitt beslut, blir det aldrig ett förtroendefullt avslut i Macchiarini-ärendet, åtminstone inte beträffande KI:s del i detta. I så fall slutar det hela i ett antiklimax, en halvmesyr, som kommer att skada svensk medicinsk forskning och KI:s trovärdighet lång tid framöver.

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

 • Att inte "lagöverträdelser eller andra formella fel begåtts" räcker inte !

  2016-02-05 18:26 | KI slingrar sig! Man sa upp Machiarini inte pga att han fuskat eller gjort fruktansvärda medicinska misstag, utan officiellt för att han fifflat med sitt CV. Således vidhåller KIs ledning att man inte gjort någon felbedömning förutom att man missade att kontrollera CV. Pinsamt sätt att försöka glida undan ansvar! Att inte "lagöverträdelser eller andra formella fel begåtts" räcker inte för att återupprätta förtroendet för KIs ledning. KI har råkat ut för en etisk "härdsmälta", som dessutom förefaller vara del av en kultur. Prof Stig Linder beskrev i sin artikel "Hantering av oredlighet i svensk forskning måste förbättras, Läkartidningen 2015;112:DSAR ", flera uppenbara fall av forskningsfusk som tystats ner. Och att sopa Bengt Gerdins utredning, som klart påvisade forskningsfusk, under mattan är kanske ingen lagöverträdelse eller ens något "formellt" fel, men det är så klandervärt att KI inte kan återfå förtroendet så länge ledningen sitter kvar, lika lite som Macchiarini kan återfå förtroendet även om han inte fälls för lagöverträdelse! Nu krävs det att man går till botten!

  Johnny Ludvigsson, Senior professor, Linköpings universitet

  Jäv:

 • Förut var jag stolt.....

  2016-02-07 16:59 | ..... att kunna säga att jag gått min utbildning på KI - hädanefter kommer jag att mörka det....

  Mikael Svanström, Överläkare, Thoraxanestesi, Umeå

  Jäv:

 • Nya pinsamheter

  2016-02-08 10:12 | KI fortsätter att tricksa. Att utredningen inte ska omfatta medicinska sakfrågor utan bara juridiska är ju att bakbinda för att inte säga dödförklara den från början. Frågan om oredlighet i forskning hamnar på sidan. Det mest flagranta exemplet (av hittills kända), den grova diskrepansen mellan Macchiarinis påstående i publikationen om den isländske patienten att luftstrupen var i stort sett normal och de upprörande bilderna från den kliniska undersökning 1 år efter ingreppet som utgjorde grunden för påståendet är en typisk medicinsk sakfråga och ska exv alltså inte granskas. Och att KI:s rekryteringsgrupp fallit för den utomordentligt primitiva idén att hälla benmärgsceller på en plastbit och hoppas på utveckling av en luftstrupe som dömts ut av internationell och svensk expertis på forskningsområdet (Se Bo Risbergs artikel) ska uppenbarligen inte heller få några konsekvenser. KI:s styrelse fortsätter att svärta ned KI:s rykte med sina manipulationer. Det är för en utomstående obegripligt att ännu ingen behövt avgå.

  Gunnar Birgegård, Prof em, Akademiska sjukhuset, Uppsala

  Jäv:

 • Krävs en namninsamling från hela läkarkåren?

  2016-02-08 16:24 | Vad krävs för att KI:s styrelse och de ansvariga i denna skandal ska avgå? Nu har även Nobelpristagaren Arvid Carlsson tydligt uttryckt att detta bör ske (i gårdagens Agenda på SVT). Krävs det en namninsamling från oss i läkarkåren? Och/eller från allmänheten? Måste New York Times skriva en ny kritisk artikel? Om Leif GW tar upp detta i Veckans Brott, kommer något att ske då? Denna eländiga fars måste få ett slut. Det är inte precis en mobb som ropar, det är en bildad och klok allmänhet och enormt många skickliga kliniker och forskare från den egna yrkeskåren.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet för tredje året på Pride

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

Annons Annons
bild

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

bild

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016

bild

Prognosen sämre för rökare med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Tio läkare skriver i Svenska Dagbladet: »Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (4 kommentarer) 25 JUL 2016

bild

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. () 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

bild

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domstol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016