Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DW73 Lakartidningen.se 2016-02-04

KI: klart med ny granskning

Karolinska institutets styrelse har nu fattat beslut om en extern granskning av »Macchiarini-ärendet«. Det skriver institutet i ett pressmeddelande.

Pär Gunnarsson

Styrelsen, kallad konsistoriet, uppgav nyligen att ett beslut som detta var på väg. I pressmeddelandet heter det att »Granskningen ska omfatta vad som förevarit inom Karolinska Institutet (KI) sedan kirurgen Paolo Macchiarini rekryterades som gästprofessor 2010 fram till idag, då han av Rektor meddelats att hans anställning inte kommer att förlängas.«

Granskningen kommer att ledas av en jurist, uppger KI och skriver »Välmeriterad medicinsk forskningskompetens, sannolikt inte från Sverige, bör biträda i arbetet.«

Vilka personer som kommer att arbeta med detta tros bli klart under nästa vecka.

I pressmeddelandet påpekas att granskningen omfattar det som styrelsen är ansvarig för. Därför ingår inte medicinska sakfrågor. Exempel på frågor som ska tas upp är:

 • Har några lagöverträdelser eller andra formella fel begåtts vid rekryteringen av Macchiarini eller senare under hans anställningstid?
 • Gjordes tillräckliga efterforskningar i samband med rekryteringen?

Förhoppningen är att granskningen ska vara klar till sommaren. 

KI:s rektor Anders Hamsten har av konsistoriet uppmanats att sitta kvar under utredningstiden.

Läs övriga artiklar om Macchiarini-fallet här.

Kommentarer (9)

 • KI försöker nästla sig ut ur detta

  2016-02-04 23:00 | KI har valt att välja två mycket snäva områden att granska för att ta sig ut ur detta. Det här är ingalunda någon oberoende granskning. Så länge styrelse och ledning sitter kvar blir det ingen oberoende granskning.

  Bengt Svensson, Läkare, Östersund

  Jäv:

 • Spektaklet fortsätter

  2016-02-05 07:13 | Det här visar på att KI har mycket att dölja. Genom att snäva ner utredningen försöker KI undvika ansvar. Leijonborg har nog fingrarna i syltburken. Hela ledningen och styrelsen måste avgå. Innan dess finns inget förtroende för KI och dess utredningar.

  Lars Nilsson , Läkare, Örebro

  Jäv:

 • Bengt Svensson har rätt

  2016-02-05 10:39 | Så länge styrelsen (konstitoriet) överhuvudtaget tillåts ha ett finger med i spelet kring den "oberoende granskningen", är denna varken opartisk eller oberoende. Så här skriver Leijonborg & Co: "Den som uppdras att leda arbetet kommer själv att fatta beslut om övriga personer som ska medverka i granskningen och vilka andra resurser som behövs för uppdragets fullgörande." Jaha, och om nu "den som uppdras att leda arbetet" är handplockad av KI:s konstitorium, kommer i förlängningen naturligtvis hela granskningskommissionen att stå i ett visst beroendeförhållande till konstitoriet. Nej, bättre är att KI:s personal/personalorganisationer, forskarkollektivet inkluderat, ges den direkta rätten att fritt tillsätta och organisera utredningen. Först då kan den bli oberoende och vinna ett brett förtroende. Som Bengt Svensson konstaterar, kan Leijonborgs beslut omöjligt skapa den saken. Det är bara ett ytterligare trixande.

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

 • Som sagt, det handlar om ett fortsatt trixande

  2016-02-05 11:57 | Så länge KI:s styrelse tillåts utse de som ska granska, direkt och indirekt, är det de som ska granskas som själva utser sina granskare. Ty inget säger att styrelsen själv helt och hållet går fri i slutänden.

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

 • Här måste läkarkåren och forskarsamhället mobiliseras och säga ifrån!

  2016-02-05 13:18 | Om Leijonborg & Co får igenom sitt beslut, blir det aldrig ett förtroendefullt avslut i Macchiarini-ärendet, åtminstone inte beträffande KI:s del i detta. I så fall slutar det hela i ett antiklimax, en halvmesyr, som kommer att skada svensk medicinsk forskning och KI:s trovärdighet lång tid framöver.

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

 • Att inte "lagöverträdelser eller andra formella fel begåtts" räcker inte !

  2016-02-05 18:26 | KI slingrar sig! Man sa upp Machiarini inte pga att han fuskat eller gjort fruktansvärda medicinska misstag, utan officiellt för att han fifflat med sitt CV. Således vidhåller KIs ledning att man inte gjort någon felbedömning förutom att man missade att kontrollera CV. Pinsamt sätt att försöka glida undan ansvar! Att inte "lagöverträdelser eller andra formella fel begåtts" räcker inte för att återupprätta förtroendet för KIs ledning. KI har råkat ut för en etisk "härdsmälta", som dessutom förefaller vara del av en kultur. Prof Stig Linder beskrev i sin artikel "Hantering av oredlighet i svensk forskning måste förbättras, Läkartidningen 2015;112:DSAR ", flera uppenbara fall av forskningsfusk som tystats ner. Och att sopa Bengt Gerdins utredning, som klart påvisade forskningsfusk, under mattan är kanske ingen lagöverträdelse eller ens något "formellt" fel, men det är så klandervärt att KI inte kan återfå förtroendet så länge ledningen sitter kvar, lika lite som Macchiarini kan återfå förtroendet även om han inte fälls för lagöverträdelse! Nu krävs det att man går till botten!

  Johnny Ludvigsson, Senior professor, Linköpings universitet

  Jäv:

 • Förut var jag stolt.....

  2016-02-07 16:59 | ..... att kunna säga att jag gått min utbildning på KI - hädanefter kommer jag att mörka det....

  Mikael Svanström, Överläkare, Thoraxanestesi, Umeå

  Jäv:

 • Nya pinsamheter

  2016-02-08 10:12 | KI fortsätter att tricksa. Att utredningen inte ska omfatta medicinska sakfrågor utan bara juridiska är ju att bakbinda för att inte säga dödförklara den från början. Frågan om oredlighet i forskning hamnar på sidan. Det mest flagranta exemplet (av hittills kända), den grova diskrepansen mellan Macchiarinis påstående i publikationen om den isländske patienten att luftstrupen var i stort sett normal och de upprörande bilderna från den kliniska undersökning 1 år efter ingreppet som utgjorde grunden för påståendet är en typisk medicinsk sakfråga och ska exv alltså inte granskas. Och att KI:s rekryteringsgrupp fallit för den utomordentligt primitiva idén att hälla benmärgsceller på en plastbit och hoppas på utveckling av en luftstrupe som dömts ut av internationell och svensk expertis på forskningsområdet (Se Bo Risbergs artikel) ska uppenbarligen inte heller få några konsekvenser. KI:s styrelse fortsätter att svärta ned KI:s rykte med sina manipulationer. Det är för en utomstående obegripligt att ännu ingen behövt avgå.

  Gunnar Birgegård, Prof em, Akademiska sjukhuset, Uppsala

  Jäv:

 • Krävs en namninsamling från hela läkarkåren?

  2016-02-08 16:24 | Vad krävs för att KI:s styrelse och de ansvariga i denna skandal ska avgå? Nu har även Nobelpristagaren Arvid Carlsson tydligt uttryckt att detta bör ske (i gårdagens Agenda på SVT). Krävs det en namninsamling från oss i läkarkåren? Och/eller från allmänheten? Måste New York Times skriva en ny kritisk artikel? Om Leif GW tar upp detta i Veckans Brott, kommer något att ske då? Denna eländiga fars måste få ett slut. Det är inte precis en mobb som ropar, det är en bildad och klok allmänhet och enormt många skickliga kliniker och forskare från den egna yrkeskåren.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

NIPT är ett genombrott i fosterdiagnostiken Träffsäker metod ger färre invasiva provtagningar – men gamla etiska frågor blir åter aktuella

Översikt | Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod (NIPT) kan man med mycket stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser. NIPT är ett genombrott, men den övergripande bilden av det fosterdiagnostiska området är komplicerad, och flera kunskapsområden utvecklas parallellt. (1 kommentar) 31 MAJ 2016

bild

3 frågor till
Bo Jacobsson

Författarintervjun | Bo Jacobsson beskriver tillsammans med kollegor det nya, icke-invasiva fosterdiagnostiska testet NIPT som ett genombrott. Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod kan man med stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser.  () 31 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Samarbete behövs för snabbt ordnat införande av ny teknik

Debatt | Hälso- och sjukvården behöver snabbare kunna introducera innovativa behandlingsmetoder och ny medicinsk teknik. Vi vill ge vården bra beslutsunderlag. () 31 MAJ 2016

bild

»Finns det ingenting som du kan ge oss som gör att vi bara kan somna in tillsammans?«

Krönika | Det är inte svårt för en underläkare att förstå att man som doktor jobbar med livet, inte döden. Svårt blir det först när en terminalt sjuk 90-åring ber att få »någonting« som gör att hon och jämnårige maken kan somna in tillsammans. Olivia Marsh Landen, underläkare, berättar.   () 31 MAJ 2016

Elbehandlade kan få ökat stöd

Nyheter | Patienter kan få minnesstörningar i samband med elbehandling, ECT. Därför framhåller nu Socialstyrelsen vikten av ökat stöd till dessa patienter. () 31 MAJ 2016

bild

Sommaren är här – och huggormen

Kultur | Nu på sommaren kan det hända att man råkar huggormen, den enda giftiga av Sveriges tre ormarter. Dan-Axel Hallbäck, överläkare på Karlskoga lasarett, berättar om den sicksack-mönstrade reptilen, lär oss hur man känner igen symtomen efter ormbett och tipsar om sätt att behandla det. (1 kommentar) 31 MAJ 2016

Nu förbjuds Uppsala län vid vite att överskrida övertidstaket

Nyheter | Läkare i Landstinget i Uppsala län har jobbat mer övertid än vad arbetstidslagen tillåter. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat om ett förbud mot övertidsuttag. () 30 MAJ 2016

Ökad kontroll på apoteken ska minska felaktiga förskrivningar

Nyheter | Det ska bli lättare för apoteken att kontrollera förskrivare och exakt hur deras förskrivningsrätt eventuellt är begränsad, enligt ett regeringsbeslut. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Arbetsför men inte möjlig att försäkra

Debatt | Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet. (5 kommentarer) 30 MAJ 2016

bild

Landstinget vägrade bekosta färdigcentrifugerade urinprov

Människor & möten | Rickard Fuchs har varit både läkare och författare i många år. Nu återpubliceras hans bok »Visst är Ni Sjuk!«, tillsammans med den nyare boken »Deppig? 50 ovanliga (men bra!) råd till deppiga«, lagom för att fira de 40 år som gått sedan första succéboken skrevs. () 30 MAJ 2016

Val av suturmaterial kan påverka resultatet av framfallskirurgi

Nya rön | Långsamt absorberande suturmaterial gav mindre risk för symtomgivande recidiv och högre patientnöjdhet efter främre kolporafi än snabbt absorberande sutur, enligt en ny svensk studie. Valet av suturmaterial påverkade inte utfallet vid bakre kolporafi. () 30 MAJ 2016

Inte ovanligt med hjärtinfarkt utan kranskärls-förträngningar

Kommentaren | Prevalensen av hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är 6–8 procent av alla hjärtinfarkter. Förutom kranskärlsröntgen är magnet­kameraundersökning av hjärtat den viktigaste undersökningen. Tillståndet bör i möjligaste mån behandlas utifrån orsak, men det föreligger stora kunskapsluckor kring behandling av framför allt takotsubo-kardiomyopati. () 30 MAJ 2016

Bygga bort själva verksamheten

Debatt | Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund.  (1 kommentar) 30 MAJ 2016

Operationspersonal på NÄL drabbade av luftvägsproblem

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem den 24 maj. En mängd åtgärder har vidtagits för att undersöka orsakerna. Arbetsgivaren tar händelsen på stort allvar, enligt Emelie Hultberg, Nordvästra Götalands läkarförening. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

Annonser
Annons Annons
Annons Annons