Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWXE Läkartidningen 05/2016
Lakartidningen.se 2016-02-01

KI-ledningen ska granskas

En oberoende utredning ska granska hur Karolinska institutets, KI:s, ledning hanterat Macchiarini-affären. Det uppgav KI:s styrelseordförande Lars Leijonborg till flera medier på söndagskvällen.

Michael Lövtrup

Lars Leijonborg säger att det formella beslutet att tillsätta en extern granskning kommer att fattas av styrelsen, konsistoriet, inom kort.

– Vi känner naturligtvis efter de senaste veckornas diskussion att det är nödvändigt att göra en genomlysning av allt det som skett inom KI i den här affären, som man väl får kalla det nu, säger Lars Leijonborg till Sveriges radio.

Lars Leijonborg säger att man behöver bilda sig en egen uppfattning kring de uppgifter som framkommit i media, exempelvis att Paolo Macchiarini ska ha lämnat felaktiga uppgifter i sitt CV och att han ska ha bedrivit en verksamhet i Ryssland som inte lever upp till den etiska standard som gäller för medarbetare på KI. Frågan om KI:s ledning borde ha agerat annorlunda måste också ställas, enligt Lars Leijonborg.

KI:s rektor har redan meddelat att man ska genomföra en egen utredning av alla turer kring Paolo Macchiarini, från det att han rekryterades och framåt. Men till DN säger Lars Leijonborg att den utredningen inte räcker.

– Nej, eftersom han är en av dem som ska bedömas så behövs en extern granskare.

Forskningsminister Helene Hellmark Knutsson (S) säger till Sveriges Radio att det är viktigt med en ordentlig genomlysning av KI:s hantering av ärendet. Från regeringens sida ser man allvarligt på de uppgifter som kommit fram, säger hon.

– Vi behöver ha ett högt förtroende för forskningen i Sverige, dels för att vara ett internationellt framstående forskningsland, men vi behöver också ha ett högt förtroende bland allmänheten och patienterna, och då måste vi ha nolltolerans mot forskningsfusk, säger hon till Sveriges radio.

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren tycker att det är bra att KI:s hantering av ärendet ska granskas externt:

– Vi har hamnat i ett läge där det är en rimlig slutsats att tillsätta en extern granskning. Det är viktigt att de som granskar får möjlighet att arbeta brett och reda ut vad som hänt och om det funnits oklara ansvarsförhållanden och komma med inspel för att reda upp det här, säger hon.

Tror du att förtroendet för svensk medicinsk forskning har skadas av det som hänt kring Paolo Macchiarini?

– Det är stor risk att det som hänt redan har skadat ryktet och förtroendet för svensk forskning. Men hur omfattande den skadan blir det beror på hur man hanterar det framöver, och om man får en transparens kring vad som hänt, säger Heidi Stensmyren.

Detta har hänt

Kirurgen och tidigare gästprofessorn vid Karolinska institutet, Paolo Macchiarini, friades 2015 av KI:s rektor Anders Hamsten för misstänkt oredlighet i forskning rörande de syntetiska luftstrupar av nanokomposit som, efter att ha preparerats med patientens egna stamceller, opererades in hos tre patienter vid Karolins­ka universitetssjukhuset, mellan 2011 och 2013.

Efter SVT:s dokumentär »Experimenten« nyligen om Macchiarini och hans forskning har ärendet åter aktualiserats. Andra avsnittet i serien sändes den 20 januari.

Den 22 januari tog KI avstånd från detaljer om Macchiarins verksamhet i Ryssland.

Den 27 januari: sista avsnittet i serien »Experimenten«.

I SVT:s program »Gomorron Sverige« den 28 januari meddelade Anders Hamsten att en omprövning av det friande beslutet gällande Paolo Macchiarini kunde bli aktuell:

»Vi har när det gäller utredningen av oredlighet konfronterats av Bosse [producenten Bo Lindqvist, red:s anm] med, möjligen, data som undanhållits och som inte funnits tillgängliga för utredningen. Om de har relevans för utredningen är vi beredda att ompröva det här.«

Hamsten sa också: »Utifrån den förtroendeskadliga verksamhet som skett i Ryssland som inte är förenlig med Karolinska institutets värdegrund och våra regler, och frågetecken kring hans meriter, så har mitt förtroende naturligtvis naggats rejält i kanten.«

I dokumentären förekommer bland annat filmsekvenser som visar att den konstgjorda strupen på den första patienten som opererades var närmast igentäppt av sårvävnad ett år efter operationen, samtidigt som fistlar till matstrupen hade bildats. Trots detta uppgav Paolo Macchia­rini i vetenskapliga artiklar att strupen var nästan normalt fungerande.

I dokumentären framkommer också fakta som tyder på att den första patienten inte alls var så sjuk att han behövde opereras akut. När det gäller frågan om det trots detta, och trots att det inte gjorts några djurstudier, var försvarligt att operera in den konstgjorda strupen, lägger dock Anders Hamsten ansvaret på Karolinska universitetssjukhuset.

Den 28 januari: Karolins­ka universitetssjukhuset står fast vid sin tidigare bedömning att de tre operationerna med konstgjorda luftstrupar som gjordes på sjukhuset gjordes för att rädda patienternas liv.

Den 29 januari publicerade Läkartidningen en debattartikel av Bo Risberg, »Karolins­ka är etikens Tjernobyl«. Artikeln har blivit flitigt kommenterad på Läkartidningen.se, bland annat med krav på KI:s lednings avgång.

29 januari: Anders Hamsten säger till Dagens Medicin att oredlighetsprocessen ska ses över av en extern granskare och att Macchiarinis tidsbegränsade anställning sannolikt inte kommer att förlängas när den löper ut sista november.

Den 30–31 januari: KI:s styrelseordförande Lars Leijonborg säger att en oberoende utredning ska granska hur KI:s ledning hanterat Macchiarini-affären.

Den här veckan väntas KI:s utredning av sanningshalten i vissa uppgifter i Macchiarinis CV bli klar.

Sedan våren 2015 pågår en polisutredning om misstänkt grovt vållande till annans död respektive grovt vållande till kroppsskada gällande de tre patienter som opererades 2011–2013.

Kommentarer (4)

 • Gerdin och Risberg självskrivna granskare

  2016-02-01 14:14 | Om nu en extern granskning av KI-ledningen blir verklighet, vilket naturligtvis är ett måste, låt då Bengt Gerdin och Bo Risberg bli två av denna nämnds ledamöterna. Det är synnerligen viktigt att personer som har läkarkårens förtroende får komma till tals. Annars faller allt platt till marken.

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

 • Bra förslag, Göran Lundgren!

  2016-02-01 16:50 | Se rubrik.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

 • Hur långt räcker slingrandet som metod inom vetenskapen?

  2016-02-01 22:32 | Kvällens intervju i SVT med rektor Anders Hamsten var förskräckande! Istället för att frankt erkänna de misstag som såväl KI som KS begått i fallet Macchiarini försöker han värja sig bakom två försvarslinjer: 1. Felen begicks i Ryssland 2. Det var KS som utförde operationerna i Sverige och för dessa har KI inget ansvar, trots att rapporterna helt entydigt visar på det självklara sambandet mellan institutionerna. Det är bortom varje tvivel att ett Nobelinstitut måste befrias från en ledning av det slag Anders Hamsten representerar! Rakryggade beslut kräver att ryggrad finns. När sådan saknas är risken stor att slingrandet upphöjs till normalbeteende även i vetenskapliga sammanhang. Om inte SVT hade gjort sitt reportage och bl.a lyft upp sanningssägare inom och utanför vetenskapsfältet hade slingrandet kanske fått sista ordet?

  Christer Petersson, med,dr Växjö, pensionerad specialist i allmänmedicin

  Jäv:

 • Bra om Leijonborg får klart för sig att vi vill ha Gerdin och Risberg med som granskare

  2016-02-02 15:26 | Jag har påpekat för Lars Leijonborg på dennes Facebook-sida vikten av att Bengt Gerdin och Bo Risberg erbjuds plats i den granskningsnämnd som Leijonborg och konsistoriet har för avsikt att tillsätta. Annars riskerar all läkarkårens tillit till utredningen att evaporera. Här länken till Leijonborgs FB-sida, där ett personligt meddelande kan skickas, om fler vill göra samma sak: https://www.facebook.com/lars.leijonborg

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Vitesförbud mot att överskrida övertidstak

Nyheter | Läkare i Landstinget i Uppsala län har jobbat mer övertid än vad arbetstidslagen tillåter. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat om ett förbud mot övertidsuttag. () 30 MAJ 2016

Ökad kontroll på apoteken ska minska felaktiga förskrivningar

Nyheter | Det ska bli lättare för apoteken att kontrollera förskrivare och exakt hur deras förskrivningsrätt eventuellt är begränsad, enligt ett regeringsbeslut. () 30 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Apropå! Arbetsför men inte möjlig att försäkra

Debatt | Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet. (5 kommentarer) 30 MAJ 2016

bild

Landstinget vägrade bekosta färdigcentrifugerade urinprov

Människor & möten | Rickard Fuchs har varit både läkare och författare i många år. Nu återpubliceras hans bok »Visst är Ni Sjuk!«, tillsammans med den nyare boken »Deppig? 50 ovanliga (men bra!) råd till deppiga«, lagom för att fira de 40 år som gått sedan första succéboken skrevs. () 30 MAJ 2016

Val av suturmaterial kan påverka resultatet av framfallskirurgi

Nya rön | Långsamt absorberande suturmaterial gav mindre risk för symtomgivande recidiv och högre patientnöjdhet efter främre kolporafi än snabbt absorberande sutur, enligt en ny svensk studie. Valet av suturmaterial påverkade inte utfallet vid bakre kolporafi. () 30 MAJ 2016

bild

Inte ovanligt med hjärtinfarkt utan kranskärls-förträngningar Viktigt identifiera differentialdiagnoser och mekanismer – behandlingen är helt beroende på orsak

Kommentaren | Prevalensen av hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är 6–8 procent av alla hjärtinfarkter. Förutom kranskärlsröntgen är magnet­kameraundersökning av hjärtat den viktigaste undersökningen. Tillståndet bör i möjligaste mån behandlas utifrån orsak, men det föreligger stora kunskapsluckor kring behandling av framför allt takotsubo-kardiomyopati. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Bygga bort själva verksamheten

Debatt | Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund.  () 30 MAJ 2016

Operationspersonal på NÄL drabbade av luftvägsproblem

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem den 24 maj. En mängd åtgärder har vidtagits för att undersöka orsakerna. Arbetsgivaren tar händelsen på stort allvar, enligt Emelie Hultberg, Nordvästra Götalands läkarförening. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (2 kommentarer) 27 MAJ 2016

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

Annonser
Annons Annons
Annons Annons Annons