Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWXE Läkartidningen 05/2016
Lakartidningen.se 2016-02-01

KI-ledningen ska granskas

En oberoende utredning ska granska hur Karolinska institutets, KI:s, ledning hanterat Macchiarini-affären. Det uppgav KI:s styrelseordförande Lars Leijonborg till flera medier på söndagskvällen.

Michael Lövtrup

Lars Leijonborg säger att det formella beslutet att tillsätta en extern granskning kommer att fattas av styrelsen, konsistoriet, inom kort.

– Vi känner naturligtvis efter de senaste veckornas diskussion att det är nödvändigt att göra en genomlysning av allt det som skett inom KI i den här affären, som man väl får kalla det nu, säger Lars Leijonborg till Sveriges radio.

Lars Leijonborg säger att man behöver bilda sig en egen uppfattning kring de uppgifter som framkommit i media, exempelvis att Paolo Macchiarini ska ha lämnat felaktiga uppgifter i sitt CV och att han ska ha bedrivit en verksamhet i Ryssland som inte lever upp till den etiska standard som gäller för medarbetare på KI. Frågan om KI:s ledning borde ha agerat annorlunda måste också ställas, enligt Lars Leijonborg.

KI:s rektor har redan meddelat att man ska genomföra en egen utredning av alla turer kring Paolo Macchiarini, från det att han rekryterades och framåt. Men till DN säger Lars Leijonborg att den utredningen inte räcker.

– Nej, eftersom han är en av dem som ska bedömas så behövs en extern granskare.

Forskningsminister Helene Hellmark Knutsson (S) säger till Sveriges Radio att det är viktigt med en ordentlig genomlysning av KI:s hantering av ärendet. Från regeringens sida ser man allvarligt på de uppgifter som kommit fram, säger hon.

– Vi behöver ha ett högt förtroende för forskningen i Sverige, dels för att vara ett internationellt framstående forskningsland, men vi behöver också ha ett högt förtroende bland allmänheten och patienterna, och då måste vi ha nolltolerans mot forskningsfusk, säger hon till Sveriges radio.

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren tycker att det är bra att KI:s hantering av ärendet ska granskas externt:

– Vi har hamnat i ett läge där det är en rimlig slutsats att tillsätta en extern granskning. Det är viktigt att de som granskar får möjlighet att arbeta brett och reda ut vad som hänt och om det funnits oklara ansvarsförhållanden och komma med inspel för att reda upp det här, säger hon.

Tror du att förtroendet för svensk medicinsk forskning har skadas av det som hänt kring Paolo Macchiarini?

– Det är stor risk att det som hänt redan har skadat ryktet och förtroendet för svensk forskning. Men hur omfattande den skadan blir det beror på hur man hanterar det framöver, och om man får en transparens kring vad som hänt, säger Heidi Stensmyren.

Detta har hänt

Kirurgen och tidigare gästprofessorn vid Karolinska institutet, Paolo Macchiarini, friades 2015 av KI:s rektor Anders Hamsten för misstänkt oredlighet i forskning rörande de syntetiska luftstrupar av nanokomposit som, efter att ha preparerats med patientens egna stamceller, opererades in hos tre patienter vid Karolins­ka universitetssjukhuset, mellan 2011 och 2013.

Efter SVT:s dokumentär »Experimenten« nyligen om Macchiarini och hans forskning har ärendet åter aktualiserats. Andra avsnittet i serien sändes den 20 januari.

Den 22 januari tog KI avstånd från detaljer om Macchiarins verksamhet i Ryssland.

Den 27 januari: sista avsnittet i serien »Experimenten«.

I SVT:s program »Gomorron Sverige« den 28 januari meddelade Anders Hamsten att en omprövning av det friande beslutet gällande Paolo Macchiarini kunde bli aktuell:

»Vi har när det gäller utredningen av oredlighet konfronterats av Bosse [producenten Bo Lindqvist, red:s anm] med, möjligen, data som undanhållits och som inte funnits tillgängliga för utredningen. Om de har relevans för utredningen är vi beredda att ompröva det här.«

Hamsten sa också: »Utifrån den förtroendeskadliga verksamhet som skett i Ryssland som inte är förenlig med Karolinska institutets värdegrund och våra regler, och frågetecken kring hans meriter, så har mitt förtroende naturligtvis naggats rejält i kanten.«

I dokumentären förekommer bland annat filmsekvenser som visar att den konstgjorda strupen på den första patienten som opererades var närmast igentäppt av sårvävnad ett år efter operationen, samtidigt som fistlar till matstrupen hade bildats. Trots detta uppgav Paolo Macchia­rini i vetenskapliga artiklar att strupen var nästan normalt fungerande.

I dokumentären framkommer också fakta som tyder på att den första patienten inte alls var så sjuk att han behövde opereras akut. När det gäller frågan om det trots detta, och trots att det inte gjorts några djurstudier, var försvarligt att operera in den konstgjorda strupen, lägger dock Anders Hamsten ansvaret på Karolinska universitetssjukhuset.

Den 28 januari: Karolins­ka universitetssjukhuset står fast vid sin tidigare bedömning att de tre operationerna med konstgjorda luftstrupar som gjordes på sjukhuset gjordes för att rädda patienternas liv.

Den 29 januari publicerade Läkartidningen en debattartikel av Bo Risberg, »Karolins­ka är etikens Tjernobyl«. Artikeln har blivit flitigt kommenterad på Läkartidningen.se, bland annat med krav på KI:s lednings avgång.

29 januari: Anders Hamsten säger till Dagens Medicin att oredlighetsprocessen ska ses över av en extern granskare och att Macchiarinis tidsbegränsade anställning sannolikt inte kommer att förlängas när den löper ut sista november.

Den 30–31 januari: KI:s styrelseordförande Lars Leijonborg säger att en oberoende utredning ska granska hur KI:s ledning hanterat Macchiarini-affären.

Den här veckan väntas KI:s utredning av sanningshalten i vissa uppgifter i Macchiarinis CV bli klar.

Sedan våren 2015 pågår en polisutredning om misstänkt grovt vållande till annans död respektive grovt vållande till kroppsskada gällande de tre patienter som opererades 2011–2013.

Kommentarer (4)

 • Gerdin och Risberg självskrivna granskare

  2016-02-01 14:14 | Om nu en extern granskning av KI-ledningen blir verklighet, vilket naturligtvis är ett måste, låt då Bengt Gerdin och Bo Risberg bli två av denna nämnds ledamöterna. Det är synnerligen viktigt att personer som har läkarkårens förtroende får komma till tals. Annars faller allt platt till marken.

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

 • Bra förslag, Göran Lundgren!

  2016-02-01 16:50 | Se rubrik.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

 • Hur långt räcker slingrandet som metod inom vetenskapen?

  2016-02-01 22:32 | Kvällens intervju i SVT med rektor Anders Hamsten var förskräckande! Istället för att frankt erkänna de misstag som såväl KI som KS begått i fallet Macchiarini försöker han värja sig bakom två försvarslinjer: 1. Felen begicks i Ryssland 2. Det var KS som utförde operationerna i Sverige och för dessa har KI inget ansvar, trots att rapporterna helt entydigt visar på det självklara sambandet mellan institutionerna. Det är bortom varje tvivel att ett Nobelinstitut måste befrias från en ledning av det slag Anders Hamsten representerar! Rakryggade beslut kräver att ryggrad finns. När sådan saknas är risken stor att slingrandet upphöjs till normalbeteende även i vetenskapliga sammanhang. Om inte SVT hade gjort sitt reportage och bl.a lyft upp sanningssägare inom och utanför vetenskapsfältet hade slingrandet kanske fått sista ordet?

  Christer Petersson, med,dr Växjö, pensionerad specialist i allmänmedicin

  Jäv:

 • Bra om Leijonborg får klart för sig att vi vill ha Gerdin och Risberg med som granskare

  2016-02-02 15:26 | Jag har påpekat för Lars Leijonborg på dennes Facebook-sida vikten av att Bengt Gerdin och Bo Risberg erbjuds plats i den granskningsnämnd som Leijonborg och konsistoriet har för avsikt att tillsätta. Annars riskerar all läkarkårens tillit till utredningen att evaporera. Här länken till Leijonborgs FB-sida, där ett personligt meddelande kan skickas, om fler vill göra samma sak: https://www.facebook.com/lars.leijonborg

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Wikström svarar
på styrningskritik

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. () 26 JUL 2016

bild

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Annons Annons

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

bild

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

bild

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016

bild

Prognosen sämre för rökare med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Tio läkare skriver i Svenska Dagbladet: »Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (4 kommentarer) 25 JUL 2016

bild

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. () 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domstol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016