Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWXE Läkartidningen 05/2016
Lakartidningen.se 2016-02-01

KI-ledningen ska granskas

En oberoende utredning ska granska hur Karolinska institutets, KI:s, ledning hanterat Macchiarini-affären. Det uppgav KI:s styrelseordförande Lars Leijonborg till flera medier på söndagskvällen.

Michael Lövtrup

Lars Leijonborg säger att det formella beslutet att tillsätta en extern granskning kommer att fattas av styrelsen, konsistoriet, inom kort.

– Vi känner naturligtvis efter de senaste veckornas diskussion att det är nödvändigt att göra en genomlysning av allt det som skett inom KI i den här affären, som man väl får kalla det nu, säger Lars Leijonborg till Sveriges radio.

Lars Leijonborg säger att man behöver bilda sig en egen uppfattning kring de uppgifter som framkommit i media, exempelvis att Paolo Macchiarini ska ha lämnat felaktiga uppgifter i sitt CV och att han ska ha bedrivit en verksamhet i Ryssland som inte lever upp till den etiska standard som gäller för medarbetare på KI. Frågan om KI:s ledning borde ha agerat annorlunda måste också ställas, enligt Lars Leijonborg.

KI:s rektor har redan meddelat att man ska genomföra en egen utredning av alla turer kring Paolo Macchiarini, från det att han rekryterades och framåt. Men till DN säger Lars Leijonborg att den utredningen inte räcker.

– Nej, eftersom han är en av dem som ska bedömas så behövs en extern granskare.

Forskningsminister Helene Hellmark Knutsson (S) säger till Sveriges Radio att det är viktigt med en ordentlig genomlysning av KI:s hantering av ärendet. Från regeringens sida ser man allvarligt på de uppgifter som kommit fram, säger hon.

– Vi behöver ha ett högt förtroende för forskningen i Sverige, dels för att vara ett internationellt framstående forskningsland, men vi behöver också ha ett högt förtroende bland allmänheten och patienterna, och då måste vi ha nolltolerans mot forskningsfusk, säger hon till Sveriges radio.

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren tycker att det är bra att KI:s hantering av ärendet ska granskas externt:

– Vi har hamnat i ett läge där det är en rimlig slutsats att tillsätta en extern granskning. Det är viktigt att de som granskar får möjlighet att arbeta brett och reda ut vad som hänt och om det funnits oklara ansvarsförhållanden och komma med inspel för att reda upp det här, säger hon.

Tror du att förtroendet för svensk medicinsk forskning har skadas av det som hänt kring Paolo Macchiarini?

– Det är stor risk att det som hänt redan har skadat ryktet och förtroendet för svensk forskning. Men hur omfattande den skadan blir det beror på hur man hanterar det framöver, och om man får en transparens kring vad som hänt, säger Heidi Stensmyren.

Detta har hänt

Kirurgen och tidigare gästprofessorn vid Karolinska institutet, Paolo Macchiarini, friades 2015 av KI:s rektor Anders Hamsten för misstänkt oredlighet i forskning rörande de syntetiska luftstrupar av nanokomposit som, efter att ha preparerats med patientens egna stamceller, opererades in hos tre patienter vid Karolins­ka universitetssjukhuset, mellan 2011 och 2013.

Efter SVT:s dokumentär »Experimenten« nyligen om Macchiarini och hans forskning har ärendet åter aktualiserats. Andra avsnittet i serien sändes den 20 januari.

Den 22 januari tog KI avstånd från detaljer om Macchiarins verksamhet i Ryssland.

Den 27 januari: sista avsnittet i serien »Experimenten«.

I SVT:s program »Gomorron Sverige« den 28 januari meddelade Anders Hamsten att en omprövning av det friande beslutet gällande Paolo Macchiarini kunde bli aktuell:

»Vi har när det gäller utredningen av oredlighet konfronterats av Bosse [producenten Bo Lindqvist, red:s anm] med, möjligen, data som undanhållits och som inte funnits tillgängliga för utredningen. Om de har relevans för utredningen är vi beredda att ompröva det här.«

Hamsten sa också: »Utifrån den förtroendeskadliga verksamhet som skett i Ryssland som inte är förenlig med Karolinska institutets värdegrund och våra regler, och frågetecken kring hans meriter, så har mitt förtroende naturligtvis naggats rejält i kanten.«

I dokumentären förekommer bland annat filmsekvenser som visar att den konstgjorda strupen på den första patienten som opererades var närmast igentäppt av sårvävnad ett år efter operationen, samtidigt som fistlar till matstrupen hade bildats. Trots detta uppgav Paolo Macchia­rini i vetenskapliga artiklar att strupen var nästan normalt fungerande.

I dokumentären framkommer också fakta som tyder på att den första patienten inte alls var så sjuk att han behövde opereras akut. När det gäller frågan om det trots detta, och trots att det inte gjorts några djurstudier, var försvarligt att operera in den konstgjorda strupen, lägger dock Anders Hamsten ansvaret på Karolinska universitetssjukhuset.

Den 28 januari: Karolins­ka universitetssjukhuset står fast vid sin tidigare bedömning att de tre operationerna med konstgjorda luftstrupar som gjordes på sjukhuset gjordes för att rädda patienternas liv.

Den 29 januari publicerade Läkartidningen en debattartikel av Bo Risberg, »Karolins­ka är etikens Tjernobyl«. Artikeln har blivit flitigt kommenterad på Läkartidningen.se, bland annat med krav på KI:s lednings avgång.

29 januari: Anders Hamsten säger till Dagens Medicin att oredlighetsprocessen ska ses över av en extern granskare och att Macchiarinis tidsbegränsade anställning sannolikt inte kommer att förlängas när den löper ut sista november.

Den 30–31 januari: KI:s styrelseordförande Lars Leijonborg säger att en oberoende utredning ska granska hur KI:s ledning hanterat Macchiarini-affären.

Den här veckan väntas KI:s utredning av sanningshalten i vissa uppgifter i Macchiarinis CV bli klar.

Sedan våren 2015 pågår en polisutredning om misstänkt grovt vållande till annans död respektive grovt vållande till kroppsskada gällande de tre patienter som opererades 2011–2013.

Kommentarer (4)

 • Gerdin och Risberg självskrivna granskare

  2016-02-01 14:14 | Om nu en extern granskning av KI-ledningen blir verklighet, vilket naturligtvis är ett måste, låt då Bengt Gerdin och Bo Risberg bli två av denna nämnds ledamöterna. Det är synnerligen viktigt att personer som har läkarkårens förtroende får komma till tals. Annars faller allt platt till marken.

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

 • Bra förslag, Göran Lundgren!

  2016-02-01 16:50 | Se rubrik.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

 • Hur långt räcker slingrandet som metod inom vetenskapen?

  2016-02-01 22:32 | Kvällens intervju i SVT med rektor Anders Hamsten var förskräckande! Istället för att frankt erkänna de misstag som såväl KI som KS begått i fallet Macchiarini försöker han värja sig bakom två försvarslinjer: 1. Felen begicks i Ryssland 2. Det var KS som utförde operationerna i Sverige och för dessa har KI inget ansvar, trots att rapporterna helt entydigt visar på det självklara sambandet mellan institutionerna. Det är bortom varje tvivel att ett Nobelinstitut måste befrias från en ledning av det slag Anders Hamsten representerar! Rakryggade beslut kräver att ryggrad finns. När sådan saknas är risken stor att slingrandet upphöjs till normalbeteende även i vetenskapliga sammanhang. Om inte SVT hade gjort sitt reportage och bl.a lyft upp sanningssägare inom och utanför vetenskapsfältet hade slingrandet kanske fått sista ordet?

  Christer Petersson, med,dr Växjö, pensionerad specialist i allmänmedicin

  Jäv:

 • Bra om Leijonborg får klart för sig att vi vill ha Gerdin och Risberg med som granskare

  2016-02-02 15:26 | Jag har påpekat för Lars Leijonborg på dennes Facebook-sida vikten av att Bengt Gerdin och Bo Risberg erbjuds plats i den granskningsnämnd som Leijonborg och konsistoriet har för avsikt att tillsätta. Annars riskerar all läkarkårens tillit till utredningen att evaporera. Här länken till Leijonborgs FB-sida, där ett personligt meddelande kan skickas, om fler vill göra samma sak: https://www.facebook.com/lars.leijonborg

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Ännu ett visslarpris
till de fyra KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (1 kommentar) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (1 kommentar) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

bild

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (5 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons