Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXZS Lakartidningen.se 2016-02-22

Nu avgår Karolinskas dekanus för forskning

Karolinska institutets dekanus för forskning, Hans-Gustaf Ljunggren, avgår. Det meddelas på KI:s internwebb.

Elisabet Ohlin

»Det är uppenbart att senaste tidens uppståndelse kring Macchiarini-ärendet har tärt hårt på vår organisation,  på våra medarbetare, liksom på mig själv. Det är också uppenbart att Kl nu behöver gå igenom en period av självrannsakan. Jag ställer mig själv frågorna: Vad kunde jag gjort som jag inte har gjort? Vad kunde jag gjort bättre? Jag vet att detta är frågor, bland många andra, som Du nu med kraft tar tag i. Du skall känna att Du har allt mitt stöd i detta.«

Så skriver Hans-Gustaf Ljunggren i sin begäran om entledigande till vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright.

Hon säger i en kommentar på KI:s internwebb:

–  Hans-Gustaf Ljunggren har gjort stor nytta för KI i sin roll som dekanus för forskning, men jag har full förståelse för hans begäran. Den akademiska ledningskapaciteten vid KI har försämrats kraftigt av den senaste tidens händelser, av detta skäl behöver jag överväga när entledigandet kan ske och hur det ska genomföras.

I brevet till rektor skriver Hans-Gustaf Ljunggren också att han nu vill tillbaka till forskningen. »Jag har själv för avsikt att nu gå tillbaka till forskningen och min egen forskargrupp. I den funktionen är min förhoppning är bidra till Kl:s vision, att förbättra människors hälsa genom forskning och utbildning.«

Varken Hans-Gustaf Ljunggren eller Karin Dahlman-Wright vill uttala sig, enligt KI:s pressekreterare Claes Keisu.

Kritiken mot Karolinska instiutets lednings hantering av Macchiarini-affären har varit massiv. Senast i slutet av förra veckan i en artikel på DN Debatt den 18 februari skrev Bengt Gerdin, sakkunnig i fuskutredningen av Paolo Macchiarini:

»Detta är vad som oroar mig: En överprövning av sakkunnigbedömningen utförs på ett helt ytligt sätt utan kontroll av underlaget och presenteras på ett sätt som ger intryck av att vara avsiktligt. Slarvigheten i överprövningen styrks bland annat av påståenden från KI-ledningen att delar av vad jag nämnt här är nyheter, och inte blev uppenbara förrän de visades i SVT-dokumentärerna. Ansvaret för en sådan tendentiös, ofullkomlig och rättsosäker process har förstås de tre som internt gjort bedömningen, rektor Hamsten, rådgivaren Carlstedt-Duke och dekanen Ljunggren.«

KI:s rektor Anders Hamsten meddelade sin avgång den 13 februari på DN Debatt.

Om Jan Carlstedt-Duke, professor och rektorsråd, och Hans-Gustaf Ljunggren skrev Bengt Gerdin också den 18 februari: »Så länge dessa två finns kvar i ledande befattningar måste även 'det goda KI' acceptera att det är svårt att återfå förtroendet för KI«.

Läs även:

Paolo Macchiarini hotas med avskedande

Gerdin: KI:s hantering var »tendentiös, ofullkomlig och rättsosäker«

Kommentarer (1)

  • Bra, Hans-Gustaf Ljunggren! När kommer samma besked från Jan Carlstedt-Duke?

    2016-02-22 19:19 | Bra gjort! Äntligen börjar poletterna trilla ner. Jan Carlsted-Duke, följ de andra två i samma spår. Och Leijonborg, som av tre skäl borde avgå ur KI:s styrelse: som forskningsminister avslog han förslaget om att forskningsfusk ska granskas av en central extern granskare i stället för universiteten själva och han drev igenom den mycket tveksamma satsningen på spjutspetsforskning som ledde till det enorma stödet för stamscellsforskning och Macchiarini, och han är ordförande i KI:s styrelse. Mycket olyckligt att han har hunnit utse granskare av KI, frågan är hur det ska hanteras.

    Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

    Jäv:

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (12 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons