Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXZS Lakartidningen.se 2016-02-22

Nu avgår Karolinskas dekanus för forskning

Karolinska institutets dekanus för forskning, Hans-Gustaf Ljunggren, avgår. Det meddelas på KI:s internwebb.

Elisabet Ohlin

»Det är uppenbart att senaste tidens uppståndelse kring Macchiarini-ärendet har tärt hårt på vår organisation,  på våra medarbetare, liksom på mig själv. Det är också uppenbart att Kl nu behöver gå igenom en period av självrannsakan. Jag ställer mig själv frågorna: Vad kunde jag gjort som jag inte har gjort? Vad kunde jag gjort bättre? Jag vet att detta är frågor, bland många andra, som Du nu med kraft tar tag i. Du skall känna att Du har allt mitt stöd i detta.«

Så skriver Hans-Gustaf Ljunggren i sin begäran om entledigande till vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright.

Hon säger i en kommentar på KI:s internwebb:

–  Hans-Gustaf Ljunggren har gjort stor nytta för KI i sin roll som dekanus för forskning, men jag har full förståelse för hans begäran. Den akademiska ledningskapaciteten vid KI har försämrats kraftigt av den senaste tidens händelser, av detta skäl behöver jag överväga när entledigandet kan ske och hur det ska genomföras.

I brevet till rektor skriver Hans-Gustaf Ljunggren också att han nu vill tillbaka till forskningen. »Jag har själv för avsikt att nu gå tillbaka till forskningen och min egen forskargrupp. I den funktionen är min förhoppning är bidra till Kl:s vision, att förbättra människors hälsa genom forskning och utbildning.«

Varken Hans-Gustaf Ljunggren eller Karin Dahlman-Wright vill uttala sig, enligt KI:s pressekreterare Claes Keisu.

Kritiken mot Karolinska instiutets lednings hantering av Macchiarini-affären har varit massiv. Senast i slutet av förra veckan i en artikel på DN Debatt den 18 februari skrev Bengt Gerdin, sakkunnig i fuskutredningen av Paolo Macchiarini:

»Detta är vad som oroar mig: En överprövning av sakkunnigbedömningen utförs på ett helt ytligt sätt utan kontroll av underlaget och presenteras på ett sätt som ger intryck av att vara avsiktligt. Slarvigheten i överprövningen styrks bland annat av påståenden från KI-ledningen att delar av vad jag nämnt här är nyheter, och inte blev uppenbara förrän de visades i SVT-dokumentärerna. Ansvaret för en sådan tendentiös, ofullkomlig och rättsosäker process har förstås de tre som internt gjort bedömningen, rektor Hamsten, rådgivaren Carlstedt-Duke och dekanen Ljunggren.«

KI:s rektor Anders Hamsten meddelade sin avgång den 13 februari på DN Debatt.

Om Jan Carlstedt-Duke, professor och rektorsråd, och Hans-Gustaf Ljunggren skrev Bengt Gerdin också den 18 februari: »Så länge dessa två finns kvar i ledande befattningar måste även 'det goda KI' acceptera att det är svårt att återfå förtroendet för KI«.

Läs även:

Paolo Macchiarini hotas med avskedande

Gerdin: KI:s hantering var »tendentiös, ofullkomlig och rättsosäker«

Kommentarer (1)

  • Bra, Hans-Gustaf Ljunggren! När kommer samma besked från Jan Carlstedt-Duke?

    2016-02-22 19:19 | Bra gjort! Äntligen börjar poletterna trilla ner. Jan Carlsted-Duke, följ de andra två i samma spår. Och Leijonborg, som av tre skäl borde avgå ur KI:s styrelse: som forskningsminister avslog han förslaget om att forskningsfusk ska granskas av en central extern granskare i stället för universiteten själva och han drev igenom den mycket tveksamma satsningen på spjutspetsforskning som ledde till det enorma stödet för stamscellsforskning och Macchiarini, och han är ordförande i KI:s styrelse. Mycket olyckligt att han har hunnit utse granskare av KI, frågan är hur det ska hanteras.

    Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

    Jäv:

Kommentera

Kommentera

Wikström svarar
på styrningskritik

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. () 26 JUL 2016

bild

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Annons Annons

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

bild

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

bild

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016

bild

Prognosen sämre för rökare med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Tio läkare skriver i Svenska Dagbladet: »Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (4 kommentarer) 25 JUL 2016

bild

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. () 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domstol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016