Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXZS Lakartidningen.se 2016-02-22

Nu avgår Karolinskas dekanus för forskning

Karolinska institutets dekanus för forskning, Hans-Gustaf Ljunggren, avgår. Det meddelas på KI:s internwebb.

Elisabet Ohlin

»Det är uppenbart att senaste tidens uppståndelse kring Macchiarini-ärendet har tärt hårt på vår organisation,  på våra medarbetare, liksom på mig själv. Det är också uppenbart att Kl nu behöver gå igenom en period av självrannsakan. Jag ställer mig själv frågorna: Vad kunde jag gjort som jag inte har gjort? Vad kunde jag gjort bättre? Jag vet att detta är frågor, bland många andra, som Du nu med kraft tar tag i. Du skall känna att Du har allt mitt stöd i detta.«

Så skriver Hans-Gustaf Ljunggren i sin begäran om entledigande till vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright.

Hon säger i en kommentar på KI:s internwebb:

–  Hans-Gustaf Ljunggren har gjort stor nytta för KI i sin roll som dekanus för forskning, men jag har full förståelse för hans begäran. Den akademiska ledningskapaciteten vid KI har försämrats kraftigt av den senaste tidens händelser, av detta skäl behöver jag överväga när entledigandet kan ske och hur det ska genomföras.

I brevet till rektor skriver Hans-Gustaf Ljunggren också att han nu vill tillbaka till forskningen. »Jag har själv för avsikt att nu gå tillbaka till forskningen och min egen forskargrupp. I den funktionen är min förhoppning är bidra till Kl:s vision, att förbättra människors hälsa genom forskning och utbildning.«

Varken Hans-Gustaf Ljunggren eller Karin Dahlman-Wright vill uttala sig, enligt KI:s pressekreterare Claes Keisu.

Kritiken mot Karolinska instiutets lednings hantering av Macchiarini-affären har varit massiv. Senast i slutet av förra veckan i en artikel på DN Debatt den 18 februari skrev Bengt Gerdin, sakkunnig i fuskutredningen av Paolo Macchiarini:

»Detta är vad som oroar mig: En överprövning av sakkunnigbedömningen utförs på ett helt ytligt sätt utan kontroll av underlaget och presenteras på ett sätt som ger intryck av att vara avsiktligt. Slarvigheten i överprövningen styrks bland annat av påståenden från KI-ledningen att delar av vad jag nämnt här är nyheter, och inte blev uppenbara förrän de visades i SVT-dokumentärerna. Ansvaret för en sådan tendentiös, ofullkomlig och rättsosäker process har förstås de tre som internt gjort bedömningen, rektor Hamsten, rådgivaren Carlstedt-Duke och dekanen Ljunggren.«

KI:s rektor Anders Hamsten meddelade sin avgång den 13 februari på DN Debatt.

Om Jan Carlstedt-Duke, professor och rektorsråd, och Hans-Gustaf Ljunggren skrev Bengt Gerdin också den 18 februari: »Så länge dessa två finns kvar i ledande befattningar måste även 'det goda KI' acceptera att det är svårt att återfå förtroendet för KI«.

Läs även:

Paolo Macchiarini hotas med avskedande

Gerdin: KI:s hantering var »tendentiös, ofullkomlig och rättsosäker«

Kommentarer (1)

  • Bra, Hans-Gustaf Ljunggren! När kommer samma besked från Jan Carlstedt-Duke?

    2016-02-22 19:19 | Bra gjort! Äntligen börjar poletterna trilla ner. Jan Carlsted-Duke, följ de andra två i samma spår. Och Leijonborg, som av tre skäl borde avgå ur KI:s styrelse: som forskningsminister avslog han förslaget om att forskningsfusk ska granskas av en central extern granskare i stället för universiteten själva och han drev igenom den mycket tveksamma satsningen på spjutspetsforskning som ledde till det enorma stödet för stamscellsforskning och Macchiarini, och han är ordförande i KI:s styrelse. Mycket olyckligt att han har hunnit utse granskare av KI, frågan är hur det ska hanteras.

    Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

    Jäv:

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons