Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXIZ Lakartidningen.se 2016-02-11

Vetenskapsakademien: Återuppta utredningen om forskningsfusk

Återuppta utredningen av misstänkt forskningsfusk i Macchiarini-ärendet och låt utredningen göras av Centrala etikprövningsnämnden. Det kräver i dag Kungliga vetenskapsakademien, KVA, och tillsätter också en egen utredning av gränsen mellan sjukvård och forskning.

Elisabet Ohlin

Det som framkommit i medierna i Macchiarini-ärendet den senaste tiden har »lett till en förtroendekris för svensk medicinsk forskning«. Det skriver Vetenskapsakademiens ständige sekreterare Göran K. Hansson och Lena Claesson-Welsh, ordförande för akademiens klass för medicinska vetenskaper, i ett uttalande på Vetenskapskademiens webbplats i dag den 11 februari.

Hela akademien står bakom uttalandet, efter beslut vid akademiens allmänna sammankomst i går den 10 februari, berättar Lena Claesson-Welsh.

KVA kräver för det första att utredningen av misstänkt forskningsfusk återupptas och flyttas från Karolinska institutet, KI, till Centrala etikprövningsnämnden. KI:s utredning avslutades, tvärtemot utredaren Bengt Gerdins slutsatser, med att Karolinska institutets rektor i augusti förra året friade kirurgen Paolo Macchiarini. »Det är av största betydelse att ärendet avgörs på ett oväldigt sätt som vinner allmän acceptans och återskapar förtroendet för medicinsk forskning«, enligt uttalandet.

För det andra kräver Vetenskapsakademien att en komplettering införs i artikeln i Lancet 2011. Artikeln beskriver den första operationen med en konstgjord luftstrupe, utförd vid Karolinska universitetssjukhuset. Akademien kräver en komplettering »där det redogörs för det fortsatta förloppet, komplikationerna och patientens bortgång«.

Även om inititativet till att en kompletterande kommentar till artikeln införs i Lancet skulle kunna komma från flera håll, författarna, KI eller Lancet, så riktar sig KVA:s krav till KI. 

– Vi kräver det av KI. Där har aktiviteten varit dålig. Alla väntar, säger Lena Claesson-Welsh till Läkartidningen.

– Vi lutar oss mot Bengt Gerdins utredning som vissa av oss har gått igenom, och vi har sett kontrasterna mellan den och Lancets artikel. Vi vet att patienten avlidit, medan det i artikeln beskrivs som ett lyckosamt utfall, och det tycker vi skulle kunna gå in i en redaktionell kommentar omedelbart. 

Ett alternativ till komplettering skulle kunna vara att i första hand alla författare formellt begär att artikeln dras tillbaka, men det är en lång process, det kan man inte vänta på, menar Lena Claesson-Welsh. Om Centrala etikprövningsnämnden tar över utredningen så kan begäran om att dra tillbaka artikeln sedan komma därifrån. Under tiden kan de enskilda medförfattarna vända sig till Lancet och begära att deras namn dras tillbaka från artikeln, enligt Lena Claesson-Welsh.

För det tredje tillsätter Vetenskapsakademien en egen utredning tillsammans med Läkaresällskapet. Utredningen ska föreslå rekommendationer för kliniker och forskare som arbetar i gränslandet mellan sjukvård och forskning, i syfte att göra gränsen tydligare och för att se till att regelverket för användning av nya behandlingsmetoder på svårt sjuka patienter respekteras. Utredningen ska ledas av professor Olle Lindvall i Lund.

Uttalandet kommer att översättas till engelska och spridas, bland annat till Lancet.

Kommentarer (6)

 • Fusket och brotten mot Helsingforsdeklarationen är redan utrett och klarlagt utom allt tvivel av den externe utredaren Bengt Gerdin.

  2016-02-11 17:25 | Bengt Gerdin har redan utrett och klarlagt vad som skett: oredlighet vad gäller resultatredovisning, det vill säga påhittade resultat. Gerdin har med emfas visat brotten mot Helsingforsdeklarationen. Att varken Hamsten eller Leijonborg kan läsa innantill utan tror att Gerdin har lämnat utrymme för tolkning är beklämmande. KVA borde kalla till sig Gerdin för att av honom få en redogörelse för vad som förevarit, så behöver dom inte hjälpa KI/KUS med att ytterligare fördröja det som behövs nu: Att ansvariga går. Det skall tilläggas att Macchiarini i slutet av januari i Lancet åter för fram falska påstående om etikprövningen och han är fortfarande anställd som forskare vid KI. Jakten på de anmälande doktorerna var stenhård och oförsonlig. Hanteringen av Macchiarini är ursäktande och återhållsam.

  Ola Stenqvist, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  Jäv:

 • Tack!!!!

  2016-02-11 22:18 | Utomordentligt bra initiativ av KVA. Ynkligt av KI att försätta sig i en situation som nödvändiggör denna pekpinne.

  Erik Hemmingsson, Doc, Fd sjhdir Söldersjukhuset och Akademiska sjukhuset

  Jäv:

 • Instämmer med Ola Stenqvist, och varför har inte Macchiarini fått foten?

  2016-02-12 13:13 | Varför får Macchiarini inte foten redan nu? Han har ljugit upp över öronen, bara detta att han förfalskat så mycket i sitt CV borde räcka för ett omedelbart avsked. Han har ju fört alla bakom ljuset. Jag hyser en mycket stark oro för att allt i denna affär inte kommer fram. Det verkar som om det sker saker just nu, men det är personer insyltade i historien som utser granskare. Sverige är ett litet land, alla känner alla. Det är som upplagt för vänskapskorruption. Granskningen borde ske av personer helt utan anknytning till Sverige.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

 • Jag hör inget om det konstgjorda materialet

  2016-02-13 00:20 | Mycket har lyfts fram om KI, KS och den aktuelle kirurgen. Men minst lika intressant torde väl vara hur det konstgjorda materialet till luftstruparna kom in i bilden. Hur startade den processen? Fanns det några resultat publicerade dessförinnan? Finns det flera misslyckanden på andra håll? Finns det några affärsmässiga avtal mellan aktuell kirurg och plasttillverkaren?

  Stefan Lundgren, Företagsläkare, Previa, Kristianstad

  Jäv:

 • Instämmer med Ola Stenquist.

  2016-02-13 11:30 | Märklig ordval " misstänkt forskarfusk". Undrar vad som är "misstanke" när det är uppenbart att det har ljugits, förfalskats, coercerats, lagen har brutits på flera punkter. Är det damage kontroll som nu sätter igång för att skydda de verkliga ansvariga? Ju längre man dra ut debakeln utan egentlig konsekvens för de skyldiga och deras stöttepelare, desto mer ökar misstanken om att härvan är större än beskrivit. Håller med Sven Roman att granskningen bör göras av fristående, men hur vet vi i dagens värld vem som är fristående? Det märkliga nu är att man med stor iver försöka att vara överkorrekt när det tidigare inte var så noggrann.

  Birgit Sjolander Menge., Dr.med, Pensionär

  Jäv:

 • KVA klargör beträffande forskningsfusk

  2016-02-14 11:58 | Trots att utredaren Bengt Gerdin funnit att Paolo Macchiarini gjort sig skyldig till forskningsfusk, är Macchiarini friad av beslutande instans, KI:s rektor. Juridiskt sett betraktas han alltså som oskyldig, och The Lancet har lutat sig mot detta när man vägrat införa klargöranden eller dra tillbaka Macchiarinis publikationer. Det krävs ett fällande beslut i oredlighetsfrågan för att artiklarna ska dras tillbaka, det räcker inte att KI:s rektor avgått. Vetenskapsakademien (KVA) kräver därför att utredningen öppnas igen, så att rättvisan kan ha sin gång och felaktiga publikationer dras tillbaka. Det är mycket viktigt att den medicinska världen utanför Sverige får en rättvisande bild av dessa operationer och experiment.

  Göran Hansson, Prof, leg läk, Ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet på Pride: Både utbildning och attityder bör ändras

Nyheter | Läkarkåren har dålig kunskap om hbtq-personers liv och leverne. Men enbart utbildning räcker inte för ett bättre bemötande. Även attityderna måste förändras. Det konstaterade panelen på Läkarförbundets seminarium på Stockholm Pride i går. () 29 JUL 2016

Förbundet positivt till att ge IVF-behandling vid fler vårdenheter

Nyheter | Läkarförbundet ställer sig bakom Socialstyrelsens förslag om att assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller ska kunna utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhusen. () 29 JUL 2016

Annons Annons

Svenskarnas sexvanor studeras

Nyheter | Svenskarnas sexvanor ska kartläggas för att förbättra förutsättningarna för ett effektivt folkhälsoarbete. Det meddelade regeringen i dag. () 29 JUL 2016

Myndigheter ska hitta former för samverkan om bemanning

Nyheter | Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ska på uppdrag av regeringen föreslå hur utbildningsväsendet och vårdens olika aktörer ska samverka för att trygga kompetensförsörjningen i vården. () 29 JUL 2016

bild

Baljväxt orsakar förgiftning med antikolinergt syndrom

Fallbeskrivning | En tidigare frisk man inkom med misstänkt stroke till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Patienten visade sig ha ätit av dåligt preparerade lupinfrön och hade symtom överensstämmande med ett antikolinergt syndrom.  () 29 JUL 2016

Behovet av introduktion till ST utreds som del i läkarutbildning

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Något som välkomnas av Läkarförbundet. (2 kommentarer) 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. (4 kommentarer) 28 JUL 2016

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Kvinnor med urinvägsinfektion i barndomen följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (2 kommentarer) 26 JUL 2016