Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXIZ Lakartidningen.se 2016-02-11

Vetenskapsakademien: Återuppta utredningen om forskningsfusk

Återuppta utredningen av misstänkt forskningsfusk i Macchiarini-ärendet och låt utredningen göras av Centrala etikprövningsnämnden. Det kräver i dag Kungliga vetenskapsakademien, KVA, och tillsätter också en egen utredning av gränsen mellan sjukvård och forskning.

Elisabet Ohlin

Det som framkommit i medierna i Macchiarini-ärendet den senaste tiden har »lett till en förtroendekris för svensk medicinsk forskning«. Det skriver Vetenskapsakademiens ständige sekreterare Göran K. Hansson och Lena Claesson-Welsh, ordförande för akademiens klass för medicinska vetenskaper, i ett uttalande på Vetenskapskademiens webbplats i dag den 11 februari.

Hela akademien står bakom uttalandet, efter beslut vid akademiens allmänna sammankomst i går den 10 februari, berättar Lena Claesson-Welsh.

KVA kräver för det första att utredningen av misstänkt forskningsfusk återupptas och flyttas från Karolinska institutet, KI, till Centrala etikprövningsnämnden. KI:s utredning avslutades, tvärtemot utredaren Bengt Gerdins slutsatser, med att Karolinska institutets rektor i augusti förra året friade kirurgen Paolo Macchiarini. »Det är av största betydelse att ärendet avgörs på ett oväldigt sätt som vinner allmän acceptans och återskapar förtroendet för medicinsk forskning«, enligt uttalandet.

För det andra kräver Vetenskapsakademien att en komplettering införs i artikeln i Lancet 2011. Artikeln beskriver den första operationen med en konstgjord luftstrupe, utförd vid Karolinska universitetssjukhuset. Akademien kräver en komplettering »där det redogörs för det fortsatta förloppet, komplikationerna och patientens bortgång«.

Även om inititativet till att en kompletterande kommentar till artikeln införs i Lancet skulle kunna komma från flera håll, författarna, KI eller Lancet, så riktar sig KVA:s krav till KI. 

– Vi kräver det av KI. Där har aktiviteten varit dålig. Alla väntar, säger Lena Claesson-Welsh till Läkartidningen.

– Vi lutar oss mot Bengt Gerdins utredning som vissa av oss har gått igenom, och vi har sett kontrasterna mellan den och Lancets artikel. Vi vet att patienten avlidit, medan det i artikeln beskrivs som ett lyckosamt utfall, och det tycker vi skulle kunna gå in i en redaktionell kommentar omedelbart. 

Ett alternativ till komplettering skulle kunna vara att i första hand alla författare formellt begär att artikeln dras tillbaka, men det är en lång process, det kan man inte vänta på, menar Lena Claesson-Welsh. Om Centrala etikprövningsnämnden tar över utredningen så kan begäran om att dra tillbaka artikeln sedan komma därifrån. Under tiden kan de enskilda medförfattarna vända sig till Lancet och begära att deras namn dras tillbaka från artikeln, enligt Lena Claesson-Welsh.

För det tredje tillsätter Vetenskapsakademien en egen utredning tillsammans med Läkaresällskapet. Utredningen ska föreslå rekommendationer för kliniker och forskare som arbetar i gränslandet mellan sjukvård och forskning, i syfte att göra gränsen tydligare och för att se till att regelverket för användning av nya behandlingsmetoder på svårt sjuka patienter respekteras. Utredningen ska ledas av professor Olle Lindvall i Lund.

Uttalandet kommer att översättas till engelska och spridas, bland annat till Lancet.

Kommentarer (6)

 • Fusket och brotten mot Helsingforsdeklarationen är redan utrett och klarlagt utom allt tvivel av den externe utredaren Bengt Gerdin.

  2016-02-11 17:25 | Bengt Gerdin har redan utrett och klarlagt vad som skett: oredlighet vad gäller resultatredovisning, det vill säga påhittade resultat. Gerdin har med emfas visat brotten mot Helsingforsdeklarationen. Att varken Hamsten eller Leijonborg kan läsa innantill utan tror att Gerdin har lämnat utrymme för tolkning är beklämmande. KVA borde kalla till sig Gerdin för att av honom få en redogörelse för vad som förevarit, så behöver dom inte hjälpa KI/KUS med att ytterligare fördröja det som behövs nu: Att ansvariga går. Det skall tilläggas att Macchiarini i slutet av januari i Lancet åter för fram falska påstående om etikprövningen och han är fortfarande anställd som forskare vid KI. Jakten på de anmälande doktorerna var stenhård och oförsonlig. Hanteringen av Macchiarini är ursäktande och återhållsam.

  Ola Stenqvist, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  Jäv:

 • Tack!!!!

  2016-02-11 22:18 | Utomordentligt bra initiativ av KVA. Ynkligt av KI att försätta sig i en situation som nödvändiggör denna pekpinne.

  Erik Hemmingsson, Doc, Fd sjhdir Söldersjukhuset och Akademiska sjukhuset

  Jäv:

 • Instämmer med Ola Stenqvist, och varför har inte Macchiarini fått foten?

  2016-02-12 13:13 | Varför får Macchiarini inte foten redan nu? Han har ljugit upp över öronen, bara detta att han förfalskat så mycket i sitt CV borde räcka för ett omedelbart avsked. Han har ju fört alla bakom ljuset. Jag hyser en mycket stark oro för att allt i denna affär inte kommer fram. Det verkar som om det sker saker just nu, men det är personer insyltade i historien som utser granskare. Sverige är ett litet land, alla känner alla. Det är som upplagt för vänskapskorruption. Granskningen borde ske av personer helt utan anknytning till Sverige.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

 • Jag hör inget om det konstgjorda materialet

  2016-02-13 00:20 | Mycket har lyfts fram om KI, KS och den aktuelle kirurgen. Men minst lika intressant torde väl vara hur det konstgjorda materialet till luftstruparna kom in i bilden. Hur startade den processen? Fanns det några resultat publicerade dessförinnan? Finns det flera misslyckanden på andra håll? Finns det några affärsmässiga avtal mellan aktuell kirurg och plasttillverkaren?

  Stefan Lundgren, Företagsläkare, Previa, Kristianstad

  Jäv:

 • Instämmer med Ola Stenquist.

  2016-02-13 11:30 | Märklig ordval " misstänkt forskarfusk". Undrar vad som är "misstanke" när det är uppenbart att det har ljugits, förfalskats, coercerats, lagen har brutits på flera punkter. Är det damage kontroll som nu sätter igång för att skydda de verkliga ansvariga? Ju längre man dra ut debakeln utan egentlig konsekvens för de skyldiga och deras stöttepelare, desto mer ökar misstanken om att härvan är större än beskrivit. Håller med Sven Roman att granskningen bör göras av fristående, men hur vet vi i dagens värld vem som är fristående? Det märkliga nu är att man med stor iver försöka att vara överkorrekt när det tidigare inte var så noggrann.

  Birgit Sjolander Menge., Dr.med, Pensionär

  Jäv:

 • KVA klargör beträffande forskningsfusk

  2016-02-14 11:58 | Trots att utredaren Bengt Gerdin funnit att Paolo Macchiarini gjort sig skyldig till forskningsfusk, är Macchiarini friad av beslutande instans, KI:s rektor. Juridiskt sett betraktas han alltså som oskyldig, och The Lancet har lutat sig mot detta när man vägrat införa klargöranden eller dra tillbaka Macchiarinis publikationer. Det krävs ett fällande beslut i oredlighetsfrågan för att artiklarna ska dras tillbaka, det räcker inte att KI:s rektor avgått. Vetenskapsakademien (KVA) kräver därför att utredningen öppnas igen, så att rättvisan kan ha sin gång och felaktiga publikationer dras tillbaka. Det är mycket viktigt att den medicinska världen utanför Sverige får en rättvisande bild av dessa operationer och experiment.

  Göran Hansson, Prof, leg läk, Ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Problem i Stockholm att få randa inom gyn

Nyheter | Om ingenting görs kommer ett 30-tal ST-läkare i allmänmedicin i Stockholms län nästa år att få förlänga sin ST för att de inte kunnat randa sig i gynekologi. Läget är akut, enligt Eliya Syed, ST-läkare och ordförande i en grupp som arbetar för att få till en förändring. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Äldre läkare ska slippa jour

Nyheter | Det rådde en stor enighet kring Stockholms läkarförenings motion om äldre läkares rätt att slippa jourarbete. () 25 MAJ 2016

Annons Annons

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Möjlighet kontrollera tid ska öka

Nyheter | Läkarförbundet ska arbeta för att arbetad tid redovisas på ett lättfattligt, översiktligt och transparent sätt. () 25 MAJ 2016

bild

»Doktor Gas« tjänade sitt land

Kultur | Forskaren Fritz Habers liv pendlade mellan triumf och tragedi, svek och lojalitet, civilkurage och opportunism. Dels var han inblandad i produktionen av stridsgas som förorsakade massdöd i första världskrigets skyttegravar, dels uppfann han en metod som bidrog till att rädda miljoner människor från svältdöden. För den senare insatsen fick han Nobelpriset 1918. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Tar greppet på ledarskapsfrågan

Nyheter | Läkarförbundet ska bli mer drivande i chefskapsfrågan på tre principiellt olika nivåer, enligt förslag från fyra av förbundets yrkesföreningar och Sveriges läkarförbund student. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Fokus stället på »utsatta gruppers« psykiska ohälsa

Nyheter | Kvinnliga läkares förenings motion om psykisk ohälsa bland kvinnliga läkare fick en ny att-sats under fullmäktigemötet. Andemeningen behölls och fokus ska ligga på utsatta grupper. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Behov av ombudsmän ska utredas

Nyheter | Nordvästra Götalands läkarförenings motion om att Läkarförbundet »åter utreder behovet av lokala/regionala ombudsmän« bifölls. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Motion om lönestatistik bifölls

Nyheter | Skaraborgs läkarförenings motion om att verka för att den partsgemensamma lönestatistiken för föregående år ska komma senast den 10 mars bifölls efter viss diskussion. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Bättre lönepåslag vid chefskap!

Nyheter | När läkare tar på sig chefsskap ska löneökningen få vara 25 procent och uppåt. Det ska Läkarförbundet nu verka för. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Krafttag för bättre IT-stöd

Nyheter | Läkarförbundet ska lägga kraft på att förbättra IT-stöden för läkare på sex punkter, enligt ett fullmäktigebeslut. () 25 MAJ 2016

Första steget
mot genetiskt skräddarsydd behandling
av giftstruma

Nya rön | I en studie från Sverige och ytterligare tre europeiska länder sågs ett samband mellan agranulocytos som biverkan av tyreostatika och en del av arvsmassan som kodar för HLA-typer, där den starkaste associationen var med HLA-B*27:05.  () 25 MAJ 2016

Krav på fackligt inflytande över återbetalda premier avslogs

Nyheter | Fackliga organisationer borde få inflytande över hur återbetalda AFA-premier används, tyckte Upplands allmänna läkarförening, som ville att Läkarförbundet skulle driva detta. Men det blev avslag från fullmäktige. () 25 MAJ 2016

Avtal kan ge kompensation när läkare deltar i utvecklingsarbete

Nyheter | Läkarförbundet ska verka för avtal med arbetsgivarparten som gör det lättare för läkare att delta i nationellt utvecklingsarbete, till exempel kring intyg eller beslutsstöd. () 25 MAJ 2016

Förbundsfullmäktigemöte pågår

Nyheter | Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren talade om läkarens viktiga roll i hälso- och sjukvården när hon öppnade årets fullmäktigemöte på tisdagseftermiddagen. () 24 MAJ 2016

»Fast vårdkontakt« har haft liten effekt på kontinuiteten

Nyheter | Två av tre läkare anser att patientlagens bestämmelse om fast vårdkontakt haft liten betydelse för att öka läkarkontinuiteten. Samtidigt har en stor del av kåren inga eller enbart vaga begrepp om bestämmelsen, enligt en enkät från Läkarförbundet. () 24 MAJ 2016

Heidi Stensmyren: Tydligt att lagstiftningen inte är tillräcklig

Nyheter | Enkäten ger stöd för Läkarförbundets uppfattning att funktionen som patientansvarig läkare bör återinföras. Det menar förbundets ordförande Heidi Stensmyren. »Det är tydligt att folk inte vet vad fast vårdkontakt är. Man har inte kunnat fylla rollen med något.« (1 kommentar) 24 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons