Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXIZ Lakartidningen.se 2016-02-11

Vetenskapsakademien: Återuppta utredningen om forskningsfusk

Återuppta utredningen av misstänkt forskningsfusk i Macchiarini-ärendet och låt utredningen göras av Centrala etikprövningsnämnden. Det kräver i dag Kungliga vetenskapsakademien, KVA, och tillsätter också en egen utredning av gränsen mellan sjukvård och forskning.

Elisabet Ohlin

Det som framkommit i medierna i Macchiarini-ärendet den senaste tiden har »lett till en förtroendekris för svensk medicinsk forskning«. Det skriver Vetenskapsakademiens ständige sekreterare Göran K. Hansson och Lena Claesson-Welsh, ordförande för akademiens klass för medicinska vetenskaper, i ett uttalande på Vetenskapskademiens webbplats i dag den 11 februari.

Hela akademien står bakom uttalandet, efter beslut vid akademiens allmänna sammankomst i går den 10 februari, berättar Lena Claesson-Welsh.

KVA kräver för det första att utredningen av misstänkt forskningsfusk återupptas och flyttas från Karolinska institutet, KI, till Centrala etikprövningsnämnden. KI:s utredning avslutades, tvärtemot utredaren Bengt Gerdins slutsatser, med att Karolinska institutets rektor i augusti förra året friade kirurgen Paolo Macchiarini. »Det är av största betydelse att ärendet avgörs på ett oväldigt sätt som vinner allmän acceptans och återskapar förtroendet för medicinsk forskning«, enligt uttalandet.

För det andra kräver Vetenskapsakademien att en komplettering införs i artikeln i Lancet 2011. Artikeln beskriver den första operationen med en konstgjord luftstrupe, utförd vid Karolinska universitetssjukhuset. Akademien kräver en komplettering »där det redogörs för det fortsatta förloppet, komplikationerna och patientens bortgång«.

Även om inititativet till att en kompletterande kommentar till artikeln införs i Lancet skulle kunna komma från flera håll, författarna, KI eller Lancet, så riktar sig KVA:s krav till KI. 

– Vi kräver det av KI. Där har aktiviteten varit dålig. Alla väntar, säger Lena Claesson-Welsh till Läkartidningen.

– Vi lutar oss mot Bengt Gerdins utredning som vissa av oss har gått igenom, och vi har sett kontrasterna mellan den och Lancets artikel. Vi vet att patienten avlidit, medan det i artikeln beskrivs som ett lyckosamt utfall, och det tycker vi skulle kunna gå in i en redaktionell kommentar omedelbart. 

Ett alternativ till komplettering skulle kunna vara att i första hand alla författare formellt begär att artikeln dras tillbaka, men det är en lång process, det kan man inte vänta på, menar Lena Claesson-Welsh. Om Centrala etikprövningsnämnden tar över utredningen så kan begäran om att dra tillbaka artikeln sedan komma därifrån. Under tiden kan de enskilda medförfattarna vända sig till Lancet och begära att deras namn dras tillbaka från artikeln, enligt Lena Claesson-Welsh.

För det tredje tillsätter Vetenskapsakademien en egen utredning tillsammans med Läkaresällskapet. Utredningen ska föreslå rekommendationer för kliniker och forskare som arbetar i gränslandet mellan sjukvård och forskning, i syfte att göra gränsen tydligare och för att se till att regelverket för användning av nya behandlingsmetoder på svårt sjuka patienter respekteras. Utredningen ska ledas av professor Olle Lindvall i Lund.

Uttalandet kommer att översättas till engelska och spridas, bland annat till Lancet.

Kommentarer (6)

 • Fusket och brotten mot Helsingforsdeklarationen är redan utrett och klarlagt utom allt tvivel av den externe utredaren Bengt Gerdin.

  2016-02-11 17:25 | Bengt Gerdin har redan utrett och klarlagt vad som skett: oredlighet vad gäller resultatredovisning, det vill säga påhittade resultat. Gerdin har med emfas visat brotten mot Helsingforsdeklarationen. Att varken Hamsten eller Leijonborg kan läsa innantill utan tror att Gerdin har lämnat utrymme för tolkning är beklämmande. KVA borde kalla till sig Gerdin för att av honom få en redogörelse för vad som förevarit, så behöver dom inte hjälpa KI/KUS med att ytterligare fördröja det som behövs nu: Att ansvariga går. Det skall tilläggas att Macchiarini i slutet av januari i Lancet åter för fram falska påstående om etikprövningen och han är fortfarande anställd som forskare vid KI. Jakten på de anmälande doktorerna var stenhård och oförsonlig. Hanteringen av Macchiarini är ursäktande och återhållsam.

  Ola Stenqvist, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  Jäv:

 • Tack!!!!

  2016-02-11 22:18 | Utomordentligt bra initiativ av KVA. Ynkligt av KI att försätta sig i en situation som nödvändiggör denna pekpinne.

  Erik Hemmingsson, Doc, Fd sjhdir Söldersjukhuset och Akademiska sjukhuset

  Jäv:

 • Instämmer med Ola Stenqvist, och varför har inte Macchiarini fått foten?

  2016-02-12 13:13 | Varför får Macchiarini inte foten redan nu? Han har ljugit upp över öronen, bara detta att han förfalskat så mycket i sitt CV borde räcka för ett omedelbart avsked. Han har ju fört alla bakom ljuset. Jag hyser en mycket stark oro för att allt i denna affär inte kommer fram. Det verkar som om det sker saker just nu, men det är personer insyltade i historien som utser granskare. Sverige är ett litet land, alla känner alla. Det är som upplagt för vänskapskorruption. Granskningen borde ske av personer helt utan anknytning till Sverige.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

 • Jag hör inget om det konstgjorda materialet

  2016-02-13 00:20 | Mycket har lyfts fram om KI, KS och den aktuelle kirurgen. Men minst lika intressant torde väl vara hur det konstgjorda materialet till luftstruparna kom in i bilden. Hur startade den processen? Fanns det några resultat publicerade dessförinnan? Finns det flera misslyckanden på andra håll? Finns det några affärsmässiga avtal mellan aktuell kirurg och plasttillverkaren?

  Stefan Lundgren, Företagsläkare, Previa, Kristianstad

  Jäv:

 • Instämmer med Ola Stenquist.

  2016-02-13 11:30 | Märklig ordval " misstänkt forskarfusk". Undrar vad som är "misstanke" när det är uppenbart att det har ljugits, förfalskats, coercerats, lagen har brutits på flera punkter. Är det damage kontroll som nu sätter igång för att skydda de verkliga ansvariga? Ju längre man dra ut debakeln utan egentlig konsekvens för de skyldiga och deras stöttepelare, desto mer ökar misstanken om att härvan är större än beskrivit. Håller med Sven Roman att granskningen bör göras av fristående, men hur vet vi i dagens värld vem som är fristående? Det märkliga nu är att man med stor iver försöka att vara överkorrekt när det tidigare inte var så noggrann.

  Birgit Sjolander Menge., Dr.med, Pensionär

  Jäv:

 • KVA klargör beträffande forskningsfusk

  2016-02-14 11:58 | Trots att utredaren Bengt Gerdin funnit att Paolo Macchiarini gjort sig skyldig till forskningsfusk, är Macchiarini friad av beslutande instans, KI:s rektor. Juridiskt sett betraktas han alltså som oskyldig, och The Lancet har lutat sig mot detta när man vägrat införa klargöranden eller dra tillbaka Macchiarinis publikationer. Det krävs ett fällande beslut i oredlighetsfrågan för att artiklarna ska dras tillbaka, det räcker inte att KI:s rektor avgått. Vetenskapsakademien (KVA) kräver därför att utredningen öppnas igen, så att rättvisan kan ha sin gång och felaktiga publikationer dras tillbaka. Det är mycket viktigt att den medicinska världen utanför Sverige får en rättvisande bild av dessa operationer och experiment.

  Göran Hansson, Prof, leg läk, Ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Stark facklig oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. () 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

bild

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (3 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

bild

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång Genomslaget för detta traumavårdskoncept förbluffande stort, trots att mycket talade emot

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

bild

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

»Jag föreslår att vi respekterar patientens sätt att hantera sin situation ...«

Krönika | En kollega inom den palliativa hemsjukvården vill att onkologen tar sitt ansvar och inskärper hos kvinnan med långt gången cancer att hennes sjukdom är obotlig. Men att ta det ansvaret vore att förstöra patientens strategi för att uthärda det outhärdliga, skriver onkologen Nina Cavalli-Björkman i sin krönika. (9 kommentarer) 23 AUG 2016

P-piller kan minska sexlusten

Nyheter | P-piller kan minska sexuell lust, upphetsning och tillfredsställelse, enligt en randomiserad kontrollerad studie gjord vid Karolinska institutet. () 23 AUG 2016

Utred möjligheten till självvalt livsslut

Debatt | Möjligheten till självvalt livsslut bör utredas. Det finns en bred acceptans hos den svenska befolkningen och motståndet i läkargruppen är inte så stort att det skulle hindra en diskussion om patienters rättigheter i livets slut, skriver Staffan Bergström och medförfattare. (2 kommentarer) 23 AUG 2016

Familjär medelhavs-feber viktig sjukdom i en globaliserad värld

Översikt | Familjär medelhavsfeber är i typfallet en autosomalt recessiv sjukdom som karakteriseras av återkommande självbegränsande feberattacker med en duration på 12–72 timmar. Sjukdomen bör misstänkas framför allt hos individer med ursprung i östra Medelhavsområdet. Kolkicin ger effektiv behandling. Utan behandling är risken att utveckla amyloidos betydande. () 22 AUG 2016

Landsting fick falsk information om »välrenommerad« hyrläkare

Nyheter | SVT Nyheter avslöjade i går att bemanningsföretaget Proffice sålt in en hyrläkare med falsk information. I dag meddelade landstinget där läkaren arbetat att han får sluta omedelbart. (1 kommentar) 22 AUG 2016

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons