Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXIZ Lakartidningen.se 2016-02-11

Vetenskapsakademien: Återuppta utredningen om forskningsfusk

Återuppta utredningen av misstänkt forskningsfusk i Macchiarini-ärendet och låt utredningen göras av Centrala etikprövningsnämnden. Det kräver i dag Kungliga vetenskapsakademien, KVA, och tillsätter också en egen utredning av gränsen mellan sjukvård och forskning.

Elisabet Ohlin

Det som framkommit i medierna i Macchiarini-ärendet den senaste tiden har »lett till en förtroendekris för svensk medicinsk forskning«. Det skriver Vetenskapsakademiens ständige sekreterare Göran K. Hansson och Lena Claesson-Welsh, ordförande för akademiens klass för medicinska vetenskaper, i ett uttalande på Vetenskapskademiens webbplats i dag den 11 februari.

Hela akademien står bakom uttalandet, efter beslut vid akademiens allmänna sammankomst i går den 10 februari, berättar Lena Claesson-Welsh.

KVA kräver för det första att utredningen av misstänkt forskningsfusk återupptas och flyttas från Karolinska institutet, KI, till Centrala etikprövningsnämnden. KI:s utredning avslutades, tvärtemot utredaren Bengt Gerdins slutsatser, med att Karolinska institutets rektor i augusti förra året friade kirurgen Paolo Macchiarini. »Det är av största betydelse att ärendet avgörs på ett oväldigt sätt som vinner allmän acceptans och återskapar förtroendet för medicinsk forskning«, enligt uttalandet.

För det andra kräver Vetenskapsakademien att en komplettering införs i artikeln i Lancet 2011. Artikeln beskriver den första operationen med en konstgjord luftstrupe, utförd vid Karolinska universitetssjukhuset. Akademien kräver en komplettering »där det redogörs för det fortsatta förloppet, komplikationerna och patientens bortgång«.

Även om inititativet till att en kompletterande kommentar till artikeln införs i Lancet skulle kunna komma från flera håll, författarna, KI eller Lancet, så riktar sig KVA:s krav till KI. 

– Vi kräver det av KI. Där har aktiviteten varit dålig. Alla väntar, säger Lena Claesson-Welsh till Läkartidningen.

– Vi lutar oss mot Bengt Gerdins utredning som vissa av oss har gått igenom, och vi har sett kontrasterna mellan den och Lancets artikel. Vi vet att patienten avlidit, medan det i artikeln beskrivs som ett lyckosamt utfall, och det tycker vi skulle kunna gå in i en redaktionell kommentar omedelbart. 

Ett alternativ till komplettering skulle kunna vara att i första hand alla författare formellt begär att artikeln dras tillbaka, men det är en lång process, det kan man inte vänta på, menar Lena Claesson-Welsh. Om Centrala etikprövningsnämnden tar över utredningen så kan begäran om att dra tillbaka artikeln sedan komma därifrån. Under tiden kan de enskilda medförfattarna vända sig till Lancet och begära att deras namn dras tillbaka från artikeln, enligt Lena Claesson-Welsh.

För det tredje tillsätter Vetenskapsakademien en egen utredning tillsammans med Läkaresällskapet. Utredningen ska föreslå rekommendationer för kliniker och forskare som arbetar i gränslandet mellan sjukvård och forskning, i syfte att göra gränsen tydligare och för att se till att regelverket för användning av nya behandlingsmetoder på svårt sjuka patienter respekteras. Utredningen ska ledas av professor Olle Lindvall i Lund.

Uttalandet kommer att översättas till engelska och spridas, bland annat till Lancet.

Kommentarer (6)

 • Fusket och brotten mot Helsingforsdeklarationen är redan utrett och klarlagt utom allt tvivel av den externe utredaren Bengt Gerdin.

  2016-02-11 17:25 | Bengt Gerdin har redan utrett och klarlagt vad som skett: oredlighet vad gäller resultatredovisning, det vill säga påhittade resultat. Gerdin har med emfas visat brotten mot Helsingforsdeklarationen. Att varken Hamsten eller Leijonborg kan läsa innantill utan tror att Gerdin har lämnat utrymme för tolkning är beklämmande. KVA borde kalla till sig Gerdin för att av honom få en redogörelse för vad som förevarit, så behöver dom inte hjälpa KI/KUS med att ytterligare fördröja det som behövs nu: Att ansvariga går. Det skall tilläggas att Macchiarini i slutet av januari i Lancet åter för fram falska påstående om etikprövningen och han är fortfarande anställd som forskare vid KI. Jakten på de anmälande doktorerna var stenhård och oförsonlig. Hanteringen av Macchiarini är ursäktande och återhållsam.

  Ola Stenqvist, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  Jäv:

 • Tack!!!!

  2016-02-11 22:18 | Utomordentligt bra initiativ av KVA. Ynkligt av KI att försätta sig i en situation som nödvändiggör denna pekpinne.

  Erik Hemmingsson, Doc, Fd sjhdir Söldersjukhuset och Akademiska sjukhuset

  Jäv:

 • Instämmer med Ola Stenqvist, och varför har inte Macchiarini fått foten?

  2016-02-12 13:13 | Varför får Macchiarini inte foten redan nu? Han har ljugit upp över öronen, bara detta att han förfalskat så mycket i sitt CV borde räcka för ett omedelbart avsked. Han har ju fört alla bakom ljuset. Jag hyser en mycket stark oro för att allt i denna affär inte kommer fram. Det verkar som om det sker saker just nu, men det är personer insyltade i historien som utser granskare. Sverige är ett litet land, alla känner alla. Det är som upplagt för vänskapskorruption. Granskningen borde ske av personer helt utan anknytning till Sverige.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

 • Jag hör inget om det konstgjorda materialet

  2016-02-13 00:20 | Mycket har lyfts fram om KI, KS och den aktuelle kirurgen. Men minst lika intressant torde väl vara hur det konstgjorda materialet till luftstruparna kom in i bilden. Hur startade den processen? Fanns det några resultat publicerade dessförinnan? Finns det flera misslyckanden på andra håll? Finns det några affärsmässiga avtal mellan aktuell kirurg och plasttillverkaren?

  Stefan Lundgren, Företagsläkare, Previa, Kristianstad

  Jäv:

 • Instämmer med Ola Stenquist.

  2016-02-13 11:30 | Märklig ordval " misstänkt forskarfusk". Undrar vad som är "misstanke" när det är uppenbart att det har ljugits, förfalskats, coercerats, lagen har brutits på flera punkter. Är det damage kontroll som nu sätter igång för att skydda de verkliga ansvariga? Ju längre man dra ut debakeln utan egentlig konsekvens för de skyldiga och deras stöttepelare, desto mer ökar misstanken om att härvan är större än beskrivit. Håller med Sven Roman att granskningen bör göras av fristående, men hur vet vi i dagens värld vem som är fristående? Det märkliga nu är att man med stor iver försöka att vara överkorrekt när det tidigare inte var så noggrann.

  Birgit Sjolander Menge., Dr.med, Pensionär

  Jäv:

 • KVA klargör beträffande forskningsfusk

  2016-02-14 11:58 | Trots att utredaren Bengt Gerdin funnit att Paolo Macchiarini gjort sig skyldig till forskningsfusk, är Macchiarini friad av beslutande instans, KI:s rektor. Juridiskt sett betraktas han alltså som oskyldig, och The Lancet har lutat sig mot detta när man vägrat införa klargöranden eller dra tillbaka Macchiarinis publikationer. Det krävs ett fällande beslut i oredlighetsfrågan för att artiklarna ska dras tillbaka, det räcker inte att KI:s rektor avgått. Vetenskapsakademien (KVA) kräver därför att utredningen öppnas igen, så att rättvisan kan ha sin gång och felaktiga publikationer dras tillbaka. Det är mycket viktigt att den medicinska världen utanför Sverige får en rättvisande bild av dessa operationer och experiment.

  Göran Hansson, Prof, leg läk, Ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Läkarna uppskattar fristående information

Nyheter | Möjligheten att få oberoende information om läkemedel på sin arbetsplats är mycket uppskattad, enligt en enkätundersökning från Stockholms läns landsting. Från i år har husläkarna inskrivet i sina avtal att de kan få ersättning när de deltar i denna fortbildning. () 01 JUL 2016

bild

Läkarflykt hotar för Sollefteå

Nyheter | Enligt Ångermanlands läkarförening vill en betydande andel av läkarna på Sollefteå sjukhus sluta arbeta där. Anledningen är bristen på framtidstro i och med landstingsfullmäktiges beslut att flytta den akuta ortopedin från sjukhuset. () 01 JUL 2016

Annons Annons

Vidarklinikens avtal avslutas

Nyheter | Stockholms läns landsting har nu bekräftat att ett avtal som landstinget har med den antroposofiska Vidarkliniken kommer att avslutas. () 01 JUL 2016

bild

Lokala vårdbehov driver utvecklingen

Nyheter | Verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården prioriterar utvecklingsområden som de har inflytande över. Och lokala behov är en större drivkraft än vad regionala och nationella initiativ är. Det visar en undersökning från Vårdanalys. () 01 JUL 2016

Barnets rättigheter i sjukvården kan säkerställas genom läkare Jämförelse inom Norden visar skillnader i lagstiftning om barnets medbestämmande i medicinska beslut

Kommentaren | Vem som bestämmer i medicinska beslut som rör barn regleras på olika sätt i de nordiska länderna. Lika viktigt som att läkarprofessionen står som garant för den medicinska kvaliteten är att läkaren ser till att barnet får komma till tals och får faktiskt inflytande i beslutet. () 01 JUL 2016

Antroposofiska blir kvar i fem år

Nyheter | Det blir ingen särreglering för de antroposofiska läkemedlen. I stället får tillverkarna fem år på sig att registrera läkemedlen på sedvanligt sätt. () 30 JUN 2016

Skolläkaren överklagar sin dom

Nyheter | Skolläkaren i Falun, som dömdes till fyra års fängelse för bland annat grovt barnpornografibrott, kränkande fotografering och sexuellt utnyttjande, överklagar stora delar av domen till Svea hovrätt. De återstående gärningarna är värda högst åtta månaders fängelse enligt överklagandet. () 30 JUN 2016

Tre nya regioner föreslås 2019

Nyheter | En Norrlandsregion, en Svealandsregion och ett utvidgat Västra Götaland kan bli verklighet om några år. Det bedömer den så kallade indelningskommittén. () 30 JUN 2016

bild

Vidarkliniken kan bli av med vårdavtal

Nyheter | Den antroposofiska Vidarkliniken i Järna kan komma att förlora sitt avtal med Stockholms läns landsting. Det uppger Ekot i Sveriges Radio. Landstingsrådet Anna Starbrink (bilden) är kritisk till kliniken. () 30 JUN 2016

Universitet ska ge fler utbildning

Nyheter | Lunds universitet och Umeå universitet har i dag fått i uppdrag av regeringen att bygga upp en kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk läkarutbildning.  () 30 JUN 2016

Svårare anmäla fel förskrivning

Nyheter | Apotekspersonalen upplever sig mer hindrad att anmäla överförskrivning i dag än för två år sedan. Det skriver IVO, Inspektionen för vård och omsorg, på sin hemsida. () 30 JUN 2016

Macchiarini-metoden överges

Nyheter | Det företag som tillverkade Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar har övergivit metoden och lanserar nu »andra generationens« syntetiska strupar, som bara ska sitta inne under en kortare tid. () 29 JUN 2016

Läkarföreningen
på Karolinska oroas
av långa vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (1 kommentar) 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

Jobb i fokus

139 lediga jobb på

Annons Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons