Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXH3 Läkartidningen 07/2016
Lakartidningen.se 2016-02-10

Läkare kan märkas med chip

För att minska tidsförlusten när vårdpersonal letar efter varandra inför sjukhus i Danmark ett system där personalen märks med chip, rapporterar danska Ugebrevet A4.

Michael Lövtrup

Tre av de sex stora »supersjukhus« som byggs i Danmark har redan beslutat att införa systemet, medan de övriga tre inte tagit ställning än.

Ett skäl till att systemet behövs sägs vara att de nya sjukhusen bara har enkelrum, vilket innebär större avstånd. Redan i dag använder sjukvårdspersonal i snitt 12 minuter om dagen för att leta efter kollegor och utrustning, enligt Ugebrevet A4.

Chipen som personalen kommer att bära skickar information om bärarens position, som sedan kan visas på exempelvis skärmar i personalrummen. Även utrustning ska märkas.

Systemet ska bara visa information i realtid och ingen information ska sparas. Toaletter ska vara »spårningsfria«.

Ordföranden i den danska Överläkarföreningen, Anja Mitchell, är dock skeptisk.

– Man använder ju inte längre oceaner av tid för att hitta sina kollegor. Vill jag ha tag i någon tar jag och ringer upp vederbörande, säger Anja Mitchell, till Ugebrevet A4.

Hon befarar att det kan uppfattas som att man vill övervaka hur personalen använder sin arbetstid och menar att man alltid måste bedöma nyttan med nya hjälpmedel.

– Det här systemet kan uppfattas som misstro från ledningen.

Kommentarer (8)

 • Okeeej!

  2016-02-10 17:18 | Kommer att tänka på "1984" av Orwell även om det förefaller vara en god tanke så som det ter sig. Men varför utelämna toabesök!? Det är i vart fall mest av allt där jag vill att folk ska veta när jag finns så de inte söker och stör mig just när trycket i ampullen når 58 mmHg och tonus i sfinktern... Ah, ni fattar! Vidare kan man fundera på vad det är för fel på vanliga mobiltelefoner?

  Olof Malmberg, Smärtläkare, Smärtmottagningen Capio S:t Görans Sjukhus

  Jäv:

 • Jo men....

  2016-02-10 20:10 | ..man undrar ju. Borde inte motsvarande förslag bli att förse folk i administrationen med chip och sökare? Tidsvinster borde väl jagas i den delen av sjukvården också tycker man. Om man nu är ute efter effektivitet. Symbolvärde och markering av makt verkar snarare vara vinsten. Sen undrar jag om man differentierat vinsterna i att behålla 12 min sökande efter personal/utrustning jmf med att först ta sig till personalrummet eller var den där tavlan nu ska finnas. Kolla in den. Och sedan gå och leta efter vederbörande (som då kanske inte finns kvar på det rummet man anvisas att leta på). Man häpnar.

  Magnus Landin, Spec allmän medicin, Doc Partner

  Jäv: Inte intresserad av att bära chip.

 • Nu har det gått lite långt?

  2016-02-10 21:29 | Kollade datumet, det är inte 1 april, för alla som undrade? Uppenbarligen handlar det om att övervaka personalens förehavanden eftersom alla har telefoner på sig och kan kontaktas på det sättet. Har man inte telefon så är det antagligen för att man inte kan bli störd. Dessutom undrar jag hur man tänker att man skall spara tid på att fysiskt jaga personen istället för att ringa och få svar direkt?

  Mattis Gärtner Nilsson, läkare, Helsingborgs lasarett

  Jäv: min integritet

 • Nej!

  2016-02-11 09:09 | Detta passar in bättre i Nordkorea, Kina eller någon annan otrevlig diktatur. Skulle dock kunna tänka mig detta på grovt kriminella.......

  Bengt Jannsen, överläkare, anestesi, Västervik

  Jäv:

 • Vår Orwellian Framtid?

  2016-02-11 15:55 | I ett övervakningssamhälle har man bra kontroll över individer med chip. Att övertalar doktorer som möjligen pga av sin arbets-över-belastning inte är politisk informerade är ju ett bra knep, då kan man sälja det sedan till allmänheten, för doktorerna gick med på detta. Hoppas att våra danska kollegor vägrar.

  Birgit Sjolander Menge., Dr.med, Pensionär

  Jäv: Icke intresserat att bära chip

 • Äsch...

  2016-02-11 21:18 | den går säkert att tappa bort.

  Gabriel Raoust, Överläkare, Kvinnokliniken i Ystad

  Jäv:

 • Kommer nog också till Sveriges universitetssjukhus till en början..

  2016-02-12 15:20 | ..och ni kan vara säkra på att informationen lagras (även om motsatsen bedyras), inklusive toalettbesök.Det har flera fördelar för storsjukhuset att veta var medarbetarna befinner sig och hur länge på varje plats. Det kan, vid misstänkligt eller avvikande beteende, utgöra skäl för att personal synas i sömmarna och får redogöra för sina mellanhavanden, som inte alls behöver vara anmärkningsvärda. Man kan också se om personal varit ensam på platsen, haft behörighet och legitimt ärende o.s.v. Övervakning helt enkelt. Man kan inte kalla det annat. Det blir säkert också obligatoriskt för att få jobba kvar. Tänk på det. Såklart kan man ha nytta av systemet, men då borde RFID chippen hängas på patienterna (som man ibland får vänta på och ingen vet var de befinner sig vilket gör att dagens program går åt h--vete) och administratörerna som bara blir fler och fler. Tänk på att vi redan nu idag har en massa chip som finns i bankkort, kreditkort, bensinkort, telefoner m.m. som visar var vi är eller var, vem vi pratade med, m.m och all information kan användas för att misstänkliggöra just Dig

  Arni Thor Björnsson, Specialistläkare, Primärvård, Dalarna

  Jäv: Tidigare RFID entusiast, nu ytterst kritisk

 • Short message service

  2016-02-16 12:59 | När jag jobbat på ställen där jag inte fått ha egen telefon utan måst dela med någon som glömmer den i fickan och tar med den hem, har jag tillbringat mycken tid att leta efter kreti och pleti. Sen började jag AT. Då fick jag egen DECT-telefon. Tillbringade ca noll minuter per dag att leta efter folk och ingen behövde heller leta efter mig. Vidare kunde jag ägna min tid åt patientarbete istället för att sitta och häcka vid en fast lur och vänta på att någon konsult (såklart med egen bärbar lur) skulle ringa tillbaka. Det bästa var dock när jag fick överläkarens mobilnummer. "Skulle pat vi pratade om imorse ha 10 eller 20 mg Zyprexa?" Ombedelbart kom svaret: "10". Paradiset är när överläkaren svarar på SMS.

  Carina MacDougall, AT-läkare, SUS

  Jäv: Gillar inte att sitta och vänta vid telefoner

Kommentera

Kommentera

Stark facklig oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. () 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

bild

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (3 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

bild

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång Genomslaget för detta traumavårdskoncept förbluffande stort, trots att mycket talade emot

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

bild

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

»Jag föreslår att vi respekterar patientens sätt att hantera sin situation ...«

Krönika | En kollega inom den palliativa hemsjukvården vill att onkologen tar sitt ansvar och inskärper hos kvinnan med långt gången cancer att hennes sjukdom är obotlig. Men att ta det ansvaret vore att förstöra patientens strategi för att uthärda det outhärdliga, skriver onkologen Nina Cavalli-Björkman i sin krönika. (9 kommentarer) 23 AUG 2016

P-piller kan minska sexlusten

Nyheter | P-piller kan minska sexuell lust, upphetsning och tillfredsställelse, enligt en randomiserad kontrollerad studie gjord vid Karolinska institutet. () 23 AUG 2016

Utred möjligheten till självvalt livsslut

Debatt | Möjligheten till självvalt livsslut bör utredas. Det finns en bred acceptans hos den svenska befolkningen och motståndet i läkargruppen är inte så stort att det skulle hindra en diskussion om patienters rättigheter i livets slut, skriver Staffan Bergström och medförfattare. (2 kommentarer) 23 AUG 2016

Familjär medelhavs-feber viktig sjukdom i en globaliserad värld

Översikt | Familjär medelhavsfeber är i typfallet en autosomalt recessiv sjukdom som karakteriseras av återkommande självbegränsande feberattacker med en duration på 12–72 timmar. Sjukdomen bör misstänkas framför allt hos individer med ursprung i östra Medelhavsområdet. Kolkicin ger effektiv behandling. Utan behandling är risken att utveckla amyloidos betydande. () 22 AUG 2016

Landsting fick falsk information om »välrenommerad« hyrläkare

Nyheter | SVT Nyheter avslöjade i går att bemanningsföretaget Proffice sålt in en hyrläkare med falsk information. I dag meddelade landstinget där läkaren arbetat att han får sluta omedelbart. (1 kommentar) 22 AUG 2016

Jobb i fokus

166 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons