Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXH3 Läkartidningen 07/2016
Lakartidningen.se 2016-02-10

Läkare kan märkas med chip

För att minska tidsförlusten när vårdpersonal letar efter varandra inför sjukhus i Danmark ett system där personalen märks med chip, rapporterar danska Ugebrevet A4.

Michael Lövtrup

Tre av de sex stora »supersjukhus« som byggs i Danmark har redan beslutat att införa systemet, medan de övriga tre inte tagit ställning än.

Ett skäl till att systemet behövs sägs vara att de nya sjukhusen bara har enkelrum, vilket innebär större avstånd. Redan i dag använder sjukvårdspersonal i snitt 12 minuter om dagen för att leta efter kollegor och utrustning, enligt Ugebrevet A4.

Chipen som personalen kommer att bära skickar information om bärarens position, som sedan kan visas på exempelvis skärmar i personalrummen. Även utrustning ska märkas.

Systemet ska bara visa information i realtid och ingen information ska sparas. Toaletter ska vara »spårningsfria«.

Ordföranden i den danska Överläkarföreningen, Anja Mitchell, är dock skeptisk.

– Man använder ju inte längre oceaner av tid för att hitta sina kollegor. Vill jag ha tag i någon tar jag och ringer upp vederbörande, säger Anja Mitchell, till Ugebrevet A4.

Hon befarar att det kan uppfattas som att man vill övervaka hur personalen använder sin arbetstid och menar att man alltid måste bedöma nyttan med nya hjälpmedel.

– Det här systemet kan uppfattas som misstro från ledningen.

Kommentarer (8)

 • Okeeej!

  2016-02-10 17:18 | Kommer att tänka på "1984" av Orwell även om det förefaller vara en god tanke så som det ter sig. Men varför utelämna toabesök!? Det är i vart fall mest av allt där jag vill att folk ska veta när jag finns så de inte söker och stör mig just när trycket i ampullen når 58 mmHg och tonus i sfinktern... Ah, ni fattar! Vidare kan man fundera på vad det är för fel på vanliga mobiltelefoner?

  Olof Malmberg, Smärtläkare, Smärtmottagningen Capio S:t Görans Sjukhus

  Jäv:

 • Jo men....

  2016-02-10 20:10 | ..man undrar ju. Borde inte motsvarande förslag bli att förse folk i administrationen med chip och sökare? Tidsvinster borde väl jagas i den delen av sjukvården också tycker man. Om man nu är ute efter effektivitet. Symbolvärde och markering av makt verkar snarare vara vinsten. Sen undrar jag om man differentierat vinsterna i att behålla 12 min sökande efter personal/utrustning jmf med att först ta sig till personalrummet eller var den där tavlan nu ska finnas. Kolla in den. Och sedan gå och leta efter vederbörande (som då kanske inte finns kvar på det rummet man anvisas att leta på). Man häpnar.

  Magnus Landin, Spec allmän medicin, Doc Partner

  Jäv: Inte intresserad av att bära chip.

 • Nu har det gått lite långt?

  2016-02-10 21:29 | Kollade datumet, det är inte 1 april, för alla som undrade? Uppenbarligen handlar det om att övervaka personalens förehavanden eftersom alla har telefoner på sig och kan kontaktas på det sättet. Har man inte telefon så är det antagligen för att man inte kan bli störd. Dessutom undrar jag hur man tänker att man skall spara tid på att fysiskt jaga personen istället för att ringa och få svar direkt?

  Mattis Gärtner Nilsson, läkare, Helsingborgs lasarett

  Jäv: min integritet

 • Nej!

  2016-02-11 09:09 | Detta passar in bättre i Nordkorea, Kina eller någon annan otrevlig diktatur. Skulle dock kunna tänka mig detta på grovt kriminella.......

  Bengt Jannsen, överläkare, anestesi, Västervik

  Jäv:

 • Vår Orwellian Framtid?

  2016-02-11 15:55 | I ett övervakningssamhälle har man bra kontroll över individer med chip. Att övertalar doktorer som möjligen pga av sin arbets-över-belastning inte är politisk informerade är ju ett bra knep, då kan man sälja det sedan till allmänheten, för doktorerna gick med på detta. Hoppas att våra danska kollegor vägrar.

  Birgit Sjolander Menge., Dr.med, Pensionär

  Jäv: Icke intresserat att bära chip

 • Äsch...

  2016-02-11 21:18 | den går säkert att tappa bort.

  Gabriel Raoust, Överläkare, Kvinnokliniken i Ystad

  Jäv:

 • Kommer nog också till Sveriges universitetssjukhus till en början..

  2016-02-12 15:20 | ..och ni kan vara säkra på att informationen lagras (även om motsatsen bedyras), inklusive toalettbesök.Det har flera fördelar för storsjukhuset att veta var medarbetarna befinner sig och hur länge på varje plats. Det kan, vid misstänkligt eller avvikande beteende, utgöra skäl för att personal synas i sömmarna och får redogöra för sina mellanhavanden, som inte alls behöver vara anmärkningsvärda. Man kan också se om personal varit ensam på platsen, haft behörighet och legitimt ärende o.s.v. Övervakning helt enkelt. Man kan inte kalla det annat. Det blir säkert också obligatoriskt för att få jobba kvar. Tänk på det. Såklart kan man ha nytta av systemet, men då borde RFID chippen hängas på patienterna (som man ibland får vänta på och ingen vet var de befinner sig vilket gör att dagens program går åt h--vete) och administratörerna som bara blir fler och fler. Tänk på att vi redan nu idag har en massa chip som finns i bankkort, kreditkort, bensinkort, telefoner m.m. som visar var vi är eller var, vem vi pratade med, m.m och all information kan användas för att misstänkliggöra just Dig

  Arni Thor Björnsson, Specialistläkare, Primärvård, Dalarna

  Jäv: Tidigare RFID entusiast, nu ytterst kritisk

 • Short message service

  2016-02-16 12:59 | När jag jobbat på ställen där jag inte fått ha egen telefon utan måst dela med någon som glömmer den i fickan och tar med den hem, har jag tillbringat mycken tid att leta efter kreti och pleti. Sen började jag AT. Då fick jag egen DECT-telefon. Tillbringade ca noll minuter per dag att leta efter folk och ingen behövde heller leta efter mig. Vidare kunde jag ägna min tid åt patientarbete istället för att sitta och häcka vid en fast lur och vänta på att någon konsult (såklart med egen bärbar lur) skulle ringa tillbaka. Det bästa var dock när jag fick överläkarens mobilnummer. "Skulle pat vi pratade om imorse ha 10 eller 20 mg Zyprexa?" Ombedelbart kom svaret: "10". Paradiset är när överläkaren svarar på SMS.

  Carina MacDougall, AT-läkare, SUS

  Jäv: Gillar inte att sitta och vänta vid telefoner

Kommentera

Kommentera
bild

Alvedon har orsakat svår-behandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. () 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas – se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. () 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

Kontinuitet bör bli kvalitetsmått

Nyheter | Malmö läkareförening hade inga problem att få stöd för en motion om att Läkarförbundet ska verka för att kontinuitet i vården ska få status som kvalitetsindikator. () 26 MAJ 2016

Nej till förslag om momsfrihet

Nyheter | Malmö läkareförening fick inte gehör för sin motion att Läkarförbundet ska verka för momsbefrielse för frukt och grönt. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons