Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXH3 Läkartidningen 07/2016
Lakartidningen.se 2016-02-10

Läkare kan märkas med chip

För att minska tidsförlusten när vårdpersonal letar efter varandra inför sjukhus i Danmark ett system där personalen märks med chip, rapporterar danska Ugebrevet A4.

Michael Lövtrup

Tre av de sex stora »supersjukhus« som byggs i Danmark har redan beslutat att införa systemet, medan de övriga tre inte tagit ställning än.

Ett skäl till att systemet behövs sägs vara att de nya sjukhusen bara har enkelrum, vilket innebär större avstånd. Redan i dag använder sjukvårdspersonal i snitt 12 minuter om dagen för att leta efter kollegor och utrustning, enligt Ugebrevet A4.

Chipen som personalen kommer att bära skickar information om bärarens position, som sedan kan visas på exempelvis skärmar i personalrummen. Även utrustning ska märkas.

Systemet ska bara visa information i realtid och ingen information ska sparas. Toaletter ska vara »spårningsfria«.

Ordföranden i den danska Överläkarföreningen, Anja Mitchell, är dock skeptisk.

– Man använder ju inte längre oceaner av tid för att hitta sina kollegor. Vill jag ha tag i någon tar jag och ringer upp vederbörande, säger Anja Mitchell, till Ugebrevet A4.

Hon befarar att det kan uppfattas som att man vill övervaka hur personalen använder sin arbetstid och menar att man alltid måste bedöma nyttan med nya hjälpmedel.

– Det här systemet kan uppfattas som misstro från ledningen.

Kommentarer (8)

 • Okeeej!

  2016-02-10 17:18 | Kommer att tänka på "1984" av Orwell även om det förefaller vara en god tanke så som det ter sig. Men varför utelämna toabesök!? Det är i vart fall mest av allt där jag vill att folk ska veta när jag finns så de inte söker och stör mig just när trycket i ampullen når 58 mmHg och tonus i sfinktern... Ah, ni fattar! Vidare kan man fundera på vad det är för fel på vanliga mobiltelefoner?

  Olof Malmberg, Smärtläkare, Smärtmottagningen Capio S:t Görans Sjukhus

  Jäv:

 • Jo men....

  2016-02-10 20:10 | ..man undrar ju. Borde inte motsvarande förslag bli att förse folk i administrationen med chip och sökare? Tidsvinster borde väl jagas i den delen av sjukvården också tycker man. Om man nu är ute efter effektivitet. Symbolvärde och markering av makt verkar snarare vara vinsten. Sen undrar jag om man differentierat vinsterna i att behålla 12 min sökande efter personal/utrustning jmf med att först ta sig till personalrummet eller var den där tavlan nu ska finnas. Kolla in den. Och sedan gå och leta efter vederbörande (som då kanske inte finns kvar på det rummet man anvisas att leta på). Man häpnar.

  Magnus Landin, Spec allmän medicin, Doc Partner

  Jäv: Inte intresserad av att bära chip.

 • Nu har det gått lite långt?

  2016-02-10 21:29 | Kollade datumet, det är inte 1 april, för alla som undrade? Uppenbarligen handlar det om att övervaka personalens förehavanden eftersom alla har telefoner på sig och kan kontaktas på det sättet. Har man inte telefon så är det antagligen för att man inte kan bli störd. Dessutom undrar jag hur man tänker att man skall spara tid på att fysiskt jaga personen istället för att ringa och få svar direkt?

  Mattis Gärtner Nilsson, läkare, Helsingborgs lasarett

  Jäv: min integritet

 • Nej!

  2016-02-11 09:09 | Detta passar in bättre i Nordkorea, Kina eller någon annan otrevlig diktatur. Skulle dock kunna tänka mig detta på grovt kriminella.......

  Bengt Jannsen, överläkare, anestesi, Västervik

  Jäv:

 • Vår Orwellian Framtid?

  2016-02-11 15:55 | I ett övervakningssamhälle har man bra kontroll över individer med chip. Att övertalar doktorer som möjligen pga av sin arbets-över-belastning inte är politisk informerade är ju ett bra knep, då kan man sälja det sedan till allmänheten, för doktorerna gick med på detta. Hoppas att våra danska kollegor vägrar.

  Birgit Sjolander Menge., Dr.med, Pensionär

  Jäv: Icke intresserat att bära chip

 • Äsch...

  2016-02-11 21:18 | den går säkert att tappa bort.

  Gabriel Raoust, Överläkare, Kvinnokliniken i Ystad

  Jäv:

 • Kommer nog också till Sveriges universitetssjukhus till en början..

  2016-02-12 15:20 | ..och ni kan vara säkra på att informationen lagras (även om motsatsen bedyras), inklusive toalettbesök.Det har flera fördelar för storsjukhuset att veta var medarbetarna befinner sig och hur länge på varje plats. Det kan, vid misstänkligt eller avvikande beteende, utgöra skäl för att personal synas i sömmarna och får redogöra för sina mellanhavanden, som inte alls behöver vara anmärkningsvärda. Man kan också se om personal varit ensam på platsen, haft behörighet och legitimt ärende o.s.v. Övervakning helt enkelt. Man kan inte kalla det annat. Det blir säkert också obligatoriskt för att få jobba kvar. Tänk på det. Såklart kan man ha nytta av systemet, men då borde RFID chippen hängas på patienterna (som man ibland får vänta på och ingen vet var de befinner sig vilket gör att dagens program går åt h--vete) och administratörerna som bara blir fler och fler. Tänk på att vi redan nu idag har en massa chip som finns i bankkort, kreditkort, bensinkort, telefoner m.m. som visar var vi är eller var, vem vi pratade med, m.m och all information kan användas för att misstänkliggöra just Dig

  Arni Thor Björnsson, Specialistläkare, Primärvård, Dalarna

  Jäv: Tidigare RFID entusiast, nu ytterst kritisk

 • Short message service

  2016-02-16 12:59 | När jag jobbat på ställen där jag inte fått ha egen telefon utan måst dela med någon som glömmer den i fickan och tar med den hem, har jag tillbringat mycken tid att leta efter kreti och pleti. Sen började jag AT. Då fick jag egen DECT-telefon. Tillbringade ca noll minuter per dag att leta efter folk och ingen behövde heller leta efter mig. Vidare kunde jag ägna min tid åt patientarbete istället för att sitta och häcka vid en fast lur och vänta på att någon konsult (såklart med egen bärbar lur) skulle ringa tillbaka. Det bästa var dock när jag fick överläkarens mobilnummer. "Skulle pat vi pratade om imorse ha 10 eller 20 mg Zyprexa?" Ombedelbart kom svaret: "10". Paradiset är när överläkaren svarar på SMS.

  Carina MacDougall, AT-läkare, SUS

  Jäv: Gillar inte att sitta och vänta vid telefoner

Kommentera

Kommentera
bild

Prognosen sämre för rökare med aromatas-hämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Tio läkare skriver i Svenska Dagbladet: »Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. () 25 JUL 2016

Annons Annons
bild

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. () 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

bild

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

bild

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domstol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016