Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXAS Lakartidningen.se 2016-02-08

Förening varnar för personalflykt

Ångermanlands läkarförening larmar om en ohållbar situation där både kostnaden för stafettpersonal och antalet överbeläggningar ökat dramatiskt.

Anna Sofia Dahl

Det råder ekonomisk kris i Landstinget Västernorrland och, som Läkartidningen tidigare rapporterat, innehåller sparförslaget stora förändringar för Sollefteå sjukhus. Från Ångermanlands läkarförenings, ÅLF:s, sida menade man att förslaget var ogenomtänkt och kortsiktigt. I stället presenterade föreningen en egen rapport där problemområdena radades upp – underbemanning, sjukfrånvaro, överbeläggningar, vårdskador och vård av patienter utanför organisationen – och tillhörande åtgärder föreslogs. Bland annat ville ÅLF att landstinget skulle identifiera enheter med stor andel bemanningspersonal, var kompetens- och personalbrist kommer att uppstå och genom en mer offensiv rekrytering av ST-läkare reducera andelen bemanningspersonal. Man ville också att arbetsgivaren skulle söka efter de strukturella problem som ligger bakom sjukfrånvaron och omedelbart vidta åtgärder för att minska den.

Enligt ÅLF skulle deras förslag inte bara innebära samma ekonomiska besparing som föreslagna neddragningar på Sollefteå sjukhus, utan också vara långsiktigt och mer hållbart för verksamheten.

– Det har varit ekonomisk kris i landstinget under ett antal år, och den har bara blivit värre och värre. Ändå har man inte tagit tag i de problemområden som under en lång tid varit kända, säger Lars Rocksén, vice ordförande i Ångermanlands läkarförening och en av de som ligger bakom rapporten.

Från politiskt håll beslutade man att utreda frågan vidare och skjuta på beslutet om sparpaketet.

I slutet av januari presenterade ÅLF ännu en rapport, vilken är en uppföljning på den tidigare. Där framgår det att resultatet för slutet av 2015 blev sämre än vad man förutspått. Sjukfrånvaron ligger nu över sju procent och är därmed högst i Sverige. Kostnaden för stafettläkare landade på 27 miljoner kronor mer än 2014, och överbeläggningarna har fortsatt att öka.

Samtidigt som ekonomin varit i gungning har det rått turbulens både i politiken och landstingsledningen under hösten. Flertalet personer i ledningen har bytts ut, och nu hoppas Lars Rocksén att snarast möjligt få till en dialog med de nya.

– Det är väldigt bråttom för ledningen att kliva in och försöka ge lite framtidstro till personalen. Annars tror jag att vi inom ett halvår kommer att se väldigt många som lämnar landstinget. De måste också komma fram till vad de vill med verksamheten, kliva fram och vara ledare i den här krisen, säger han.

Han menar också att landstinget riskerar att förlora personal på grund av osäkerheten kring framtiden.

– Personalen mår dåligt, kanske framför allt i Sollefteå, men också i Örnsköldsvik. Man har ett högst påtagligt nedläggningshot hängande över sig, och då är det många som väljer att flytta på sig. Om man från ledningens sida vill ha en fungerande verksamhet på alla tre orter så måste man göra något, annars kan man tvingas lägga ner verksamheter på grund av att man behandlar personalen så dåligt att de flyr, säger Lars Rocksén.

Läs tidigare artikel:

Läkare kritiska till omfattande sparförslag vid Sollefteå sjukhus

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet på Pride: Både utbildning och attityder bör ändras

Nyheter | Läkarkåren har dålig kunskap om hbtq-personers liv och leverne. Men enbart utbildning räcker inte för ett bättre bemötande. Även attityderna måste förändras. Det konstaterade panelen på Läkarförbundets seminarium på Stockholm Pride i går. () 29 JUL 2016

Förbundet positivt till att ge IVF-behandling vid fler vårdenheter

Nyheter | Läkarförbundet ställer sig bakom Socialstyrelsens förslag om att assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller ska kunna utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhusen. () 29 JUL 2016

Annons Annons

Svenskarnas sexvanor studeras

Nyheter | Svenskarnas sexvanor ska kartläggas för att förbättra förutsättningarna för ett effektivt folkhälsoarbete. Det meddelade regeringen i dag. () 29 JUL 2016

Myndigheter ska hitta former för samverkan om bemanning

Nyheter | Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ska på uppdrag av regeringen föreslå hur utbildningsväsendet och vårdens olika aktörer ska samverka för att trygga kompetensförsörjningen i vården. () 29 JUL 2016

bild

Baljväxt orsakar förgiftning med antikolinergt syndrom

Fallbeskrivning | En tidigare frisk man inkom med misstänkt stroke till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Patienten visade sig ha ätit av dåligt preparerade lupinfrön och hade symtom överensstämmande med ett antikolinergt syndrom.  () 29 JUL 2016

Behovet av introduktion till ST utreds som del i läkarutbildning

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Något som välkomnas av Läkarförbundet. (2 kommentarer) 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. (4 kommentarer) 28 JUL 2016

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Kvinnor med urinvägsinfektion i barndomen följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (2 kommentarer) 26 JUL 2016