Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXAS Lakartidningen.se 2016-02-08

Förening varnar för personalflykt

Ångermanlands läkarförening larmar om en ohållbar situation där både kostnaden för stafettpersonal och antalet överbeläggningar ökat dramatiskt.

Anna Sofia Dahl

Det råder ekonomisk kris i Landstinget Västernorrland och, som Läkartidningen tidigare rapporterat, innehåller sparförslaget stora förändringar för Sollefteå sjukhus. Från Ångermanlands läkarförenings, ÅLF:s, sida menade man att förslaget var ogenomtänkt och kortsiktigt. I stället presenterade föreningen en egen rapport där problemområdena radades upp – underbemanning, sjukfrånvaro, överbeläggningar, vårdskador och vård av patienter utanför organisationen – och tillhörande åtgärder föreslogs. Bland annat ville ÅLF att landstinget skulle identifiera enheter med stor andel bemanningspersonal, var kompetens- och personalbrist kommer att uppstå och genom en mer offensiv rekrytering av ST-läkare reducera andelen bemanningspersonal. Man ville också att arbetsgivaren skulle söka efter de strukturella problem som ligger bakom sjukfrånvaron och omedelbart vidta åtgärder för att minska den.

Enligt ÅLF skulle deras förslag inte bara innebära samma ekonomiska besparing som föreslagna neddragningar på Sollefteå sjukhus, utan också vara långsiktigt och mer hållbart för verksamheten.

– Det har varit ekonomisk kris i landstinget under ett antal år, och den har bara blivit värre och värre. Ändå har man inte tagit tag i de problemområden som under en lång tid varit kända, säger Lars Rocksén, vice ordförande i Ångermanlands läkarförening och en av de som ligger bakom rapporten.

Från politiskt håll beslutade man att utreda frågan vidare och skjuta på beslutet om sparpaketet.

I slutet av januari presenterade ÅLF ännu en rapport, vilken är en uppföljning på den tidigare. Där framgår det att resultatet för slutet av 2015 blev sämre än vad man förutspått. Sjukfrånvaron ligger nu över sju procent och är därmed högst i Sverige. Kostnaden för stafettläkare landade på 27 miljoner kronor mer än 2014, och överbeläggningarna har fortsatt att öka.

Samtidigt som ekonomin varit i gungning har det rått turbulens både i politiken och landstingsledningen under hösten. Flertalet personer i ledningen har bytts ut, och nu hoppas Lars Rocksén att snarast möjligt få till en dialog med de nya.

– Det är väldigt bråttom för ledningen att kliva in och försöka ge lite framtidstro till personalen. Annars tror jag att vi inom ett halvår kommer att se väldigt många som lämnar landstinget. De måste också komma fram till vad de vill med verksamheten, kliva fram och vara ledare i den här krisen, säger han.

Han menar också att landstinget riskerar att förlora personal på grund av osäkerheten kring framtiden.

– Personalen mår dåligt, kanske framför allt i Sollefteå, men också i Örnsköldsvik. Man har ett högst påtagligt nedläggningshot hängande över sig, och då är det många som väljer att flytta på sig. Om man från ledningens sida vill ha en fungerande verksamhet på alla tre orter så måste man göra något, annars kan man tvingas lägga ner verksamheter på grund av att man behandlar personalen så dåligt att de flyr, säger Lars Rocksén.

Läs tidigare artikel:

Läkare kritiska till omfattande sparförslag vid Sollefteå sjukhus

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. () 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (8 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons