Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXAS Lakartidningen.se 2016-02-08

Förening varnar för personalflykt

Ångermanlands läkarförening larmar om en ohållbar situation där både kostnaden för stafettpersonal och antalet överbeläggningar ökat dramatiskt.

Anna Sofia Dahl

Det råder ekonomisk kris i Landstinget Västernorrland och, som Läkartidningen tidigare rapporterat, innehåller sparförslaget stora förändringar för Sollefteå sjukhus. Från Ångermanlands läkarförenings, ÅLF:s, sida menade man att förslaget var ogenomtänkt och kortsiktigt. I stället presenterade föreningen en egen rapport där problemområdena radades upp – underbemanning, sjukfrånvaro, överbeläggningar, vårdskador och vård av patienter utanför organisationen – och tillhörande åtgärder föreslogs. Bland annat ville ÅLF att landstinget skulle identifiera enheter med stor andel bemanningspersonal, var kompetens- och personalbrist kommer att uppstå och genom en mer offensiv rekrytering av ST-läkare reducera andelen bemanningspersonal. Man ville också att arbetsgivaren skulle söka efter de strukturella problem som ligger bakom sjukfrånvaron och omedelbart vidta åtgärder för att minska den.

Enligt ÅLF skulle deras förslag inte bara innebära samma ekonomiska besparing som föreslagna neddragningar på Sollefteå sjukhus, utan också vara långsiktigt och mer hållbart för verksamheten.

– Det har varit ekonomisk kris i landstinget under ett antal år, och den har bara blivit värre och värre. Ändå har man inte tagit tag i de problemområden som under en lång tid varit kända, säger Lars Rocksén, vice ordförande i Ångermanlands läkarförening och en av de som ligger bakom rapporten.

Från politiskt håll beslutade man att utreda frågan vidare och skjuta på beslutet om sparpaketet.

I slutet av januari presenterade ÅLF ännu en rapport, vilken är en uppföljning på den tidigare. Där framgår det att resultatet för slutet av 2015 blev sämre än vad man förutspått. Sjukfrånvaron ligger nu över sju procent och är därmed högst i Sverige. Kostnaden för stafettläkare landade på 27 miljoner kronor mer än 2014, och överbeläggningarna har fortsatt att öka.

Samtidigt som ekonomin varit i gungning har det rått turbulens både i politiken och landstingsledningen under hösten. Flertalet personer i ledningen har bytts ut, och nu hoppas Lars Rocksén att snarast möjligt få till en dialog med de nya.

– Det är väldigt bråttom för ledningen att kliva in och försöka ge lite framtidstro till personalen. Annars tror jag att vi inom ett halvår kommer att se väldigt många som lämnar landstinget. De måste också komma fram till vad de vill med verksamheten, kliva fram och vara ledare i den här krisen, säger han.

Han menar också att landstinget riskerar att förlora personal på grund av osäkerheten kring framtiden.

– Personalen mår dåligt, kanske framför allt i Sollefteå, men också i Örnsköldsvik. Man har ett högst påtagligt nedläggningshot hängande över sig, och då är det många som väljer att flytta på sig. Om man från ledningens sida vill ha en fungerande verksamhet på alla tre orter så måste man göra något, annars kan man tvingas lägga ner verksamheter på grund av att man behandlar personalen så dåligt att de flyr, säger Lars Rocksén.

Läs tidigare artikel:

Läkare kritiska till omfattande sparförslag vid Sollefteå sjukhus

Kommentera

Kommentera

ABC om Smärtlindring vid vaginal förlossning

Medicinens ABC | Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Viktigast inom global hälsa är att göra något – även om det är litet

Människor & möten | Huvudsaken är att göra någonting, om än aldrig så litet – och att göra det nu. Den inställningen har barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. Han är med i planeringskommittén för höstens konferens i global hälsa den 26–27 oktober i Umeå. () 28 JUN 2016

Kvalitet i forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

bild

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). (2 kommentarer) 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

bild

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (2 kommentarer) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Primärvård vid bruk på 1870-talet Distriktsläkaren August Johan Brandt rapporterade om arbetarnas hälsa

Kultur | Ägaren av Forsmarks bruk i Uppland i slutet av 1800-talet månade om arbetarnas hälsa. Fri sjukvård för arbetarfamiljerna inrättades, besök till badhusen var gratis och goda matvaror utgjorde en del av lönen. Hälsoläget hos bruksborna finns dokumenterat i provinsialläkaren doktor August Johan Brandts årliga rapporter till Medicinalverket i Stockholm. () 27 JUN 2016

bild

Vårdköerna börjar att växa igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. (1 kommentar) 23 JUN 2016

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Annons
Annons Annons Annons