Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXXX Läkartidningen 08/2016
Lakartidningen.se 2016-02-22

Läkarföreningen: Stoppa rekryteringen till Nya Karolinska Solna

Flera personer som kan bli aktuella för chefsuppdrag på Nya Karolinska Solna riskerar att pekas ut i den pågående Macchiarini-utredningen. Det menar läkarföreningen på Karolinska, som vill att rekryteringsprocessen stoppas.

Michael Lövtrup

När verksamheten flyttar in i Nya Karolinska Solna införs samtidigt en ny verksamhetsmodell där organisationen formas kring patientflöden i ställt för kring specialiteter. Det innebär att chefsstrukturen förändras och nuvarande chefer måste därför söka om sina tjänster.

I ett brev till sjukhusdirektören Melvin Samsom kräver Karolinskas läkarförening att rekryteringen avbryts till dess att den externa utredningen av händelserna kring Paolo Macchiarini är klar. Föreningen skriver att flera av de som kan tänkas söka är personer som varit inblandade i processen kring Macchiarinis operationer och som kan förlora all trovärdighet som ett resultat av utredningen. Dessutom kan dugliga kandidater som känner misstro mot ledningens sätt att hantera Macchiarini-affären avstå från att söka.

Efter läkarföreningens brev har sjukhusledningen skjutit fram sista ansökningsdagen två veckor till den 3 mars. Styrelsen för läkarföreningen har inte hunnit träffas för att diskutera hur man ställer sig till det svar man fått, men Yvonne Dellmark, ordförande för Karolinskas läkarförening, säger till Läkartidningen att det ideala vore att invänta den externa utredningen.

Men den ska ju vara klar först den 31 augusti?

– Det är ju ett problem om man ska göra ett uppehåll till den 31 augusti. Då hinner man inte tillsätta chefer i en ny organisation innan organisationen ska flytta, och där finns det förstås för- och nackdelar. Där behöver vi ha en intern dialog i läkarföreningen hur vi skall ställa oss.

Yvonne Dellmark tycker dock inte att en lösning vore att snabba på utredningen.

– Vi vill att utredningen blir bra. Det är viktigare än att den går snabbt.

Föreningen vill också att man ser över kravprofilen för de sökande. I annonseringen har kraven på akademisk kompetens satts så högt att det enligt läkarföreningen riskerar att avskräcka många sökande.

– Forskning är viktigt men det är ännu viktigare om man ska leda en sjukvårdsorganisation att man har klinisk kompetens inom rätt område. 

På den punkten har man enligt Yvonne Dellmark haft en bra dialog med ledningen och kravprofilen har justerats i annonsen.

– Man håller med om att klinisk kompetens och ledaregenskaper är viktiga och att den höga akademiska kompetensen mer är ett långsiktigt mål. Det är viktigare att hitta rätt person för verksamheten än att hitta någon som har exakt rätt akademisk titel.

Kommentera

Kommentera
bild

Alvedon har orsakat svår-behandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. () 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas – se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. () 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

Kontinuitet bör bli kvalitetsmått

Nyheter | Malmö läkareförening hade inga problem att få stöd för en motion om att Läkarförbundet ska verka för att kontinuitet i vården ska få status som kvalitetsindikator. () 26 MAJ 2016

Nej till förslag om momsfrihet

Nyheter | Malmö läkareförening fick inte gehör för sin motion att Läkarförbundet ska verka för momsbefrielse för frukt och grönt. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons