Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXXX Läkartidningen 08/2016
Lakartidningen.se 2016-02-22

Läkarföreningen: Stoppa rekryteringen till Nya Karolinska Solna

Flera personer som kan bli aktuella för chefsuppdrag på Nya Karolinska Solna riskerar att pekas ut i den pågående Macchiarini-utredningen. Det menar läkarföreningen på Karolinska, som vill att rekryteringsprocessen stoppas.

Michael Lövtrup

När verksamheten flyttar in i Nya Karolinska Solna införs samtidigt en ny verksamhetsmodell där organisationen formas kring patientflöden i ställt för kring specialiteter. Det innebär att chefsstrukturen förändras och nuvarande chefer måste därför söka om sina tjänster.

I ett brev till sjukhusdirektören Melvin Samsom kräver Karolinskas läkarförening att rekryteringen avbryts till dess att den externa utredningen av händelserna kring Paolo Macchiarini är klar. Föreningen skriver att flera av de som kan tänkas söka är personer som varit inblandade i processen kring Macchiarinis operationer och som kan förlora all trovärdighet som ett resultat av utredningen. Dessutom kan dugliga kandidater som känner misstro mot ledningens sätt att hantera Macchiarini-affären avstå från att söka.

Efter läkarföreningens brev har sjukhusledningen skjutit fram sista ansökningsdagen två veckor till den 3 mars. Styrelsen för läkarföreningen har inte hunnit träffas för att diskutera hur man ställer sig till det svar man fått, men Yvonne Dellmark, ordförande för Karolinskas läkarförening, säger till Läkartidningen att det ideala vore att invänta den externa utredningen.

Men den ska ju vara klar först den 31 augusti?

– Det är ju ett problem om man ska göra ett uppehåll till den 31 augusti. Då hinner man inte tillsätta chefer i en ny organisation innan organisationen ska flytta, och där finns det förstås för- och nackdelar. Där behöver vi ha en intern dialog i läkarföreningen hur vi skall ställa oss.

Yvonne Dellmark tycker dock inte att en lösning vore att snabba på utredningen.

– Vi vill att utredningen blir bra. Det är viktigare än att den går snabbt.

Föreningen vill också att man ser över kravprofilen för de sökande. I annonseringen har kraven på akademisk kompetens satts så högt att det enligt läkarföreningen riskerar att avskräcka många sökande.

– Forskning är viktigt men det är ännu viktigare om man ska leda en sjukvårdsorganisation att man har klinisk kompetens inom rätt område. 

På den punkten har man enligt Yvonne Dellmark haft en bra dialog med ledningen och kravprofilen har justerats i annonsen.

– Man håller med om att klinisk kompetens och ledaregenskaper är viktiga och att den höga akademiska kompetensen mer är ett långsiktigt mål. Det är viktigare att hitta rätt person för verksamheten än att hitta någon som har exakt rätt akademisk titel.

Kommentera

Kommentera

Wikström svarar
på styrningskritik

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. () 26 JUL 2016

bild

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Annons Annons

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

bild

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

bild

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016

bild

Prognosen sämre för rökare med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Tio läkare skriver i Svenska Dagbladet: »Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (4 kommentarer) 25 JUL 2016

bild

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. () 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domstol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016