Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXZ4 Lakartidningen.se 2016-02-23

Studenter får lämna KI efter fusk

Fem läkarstudenter får lämna läkarprogrammet vid Karolinska institutet, KI, efter att Universitets- och högskolerådet, UHR, dragit tillbaka deras resultat på högskoleprovet.

Michael Lövtrup

För ett par veckor sedan meddelade Universitets- och högskolerådet, UHR, att man återkallade nio resultat från högskoleprovet den 24 oktober i fjol. Grunden för beslutet är den höga samstämmigheten i de nio deltagarnas svar, både korrekta och felaktiga. Enligt UHR är det högst osannolikt att samstämmigheten beror på slumpen.

Nu har KI meddelat att fem av de nio är läkarstudenter som började på läkarprogrammet i januari. Efter UHR:s beslut har man återkallat deras antagningsbeslut, viket innebär att de måste lämna utbildningen. Inga reserver kommer att kallas in då utbildningen redan pågått i en månad.

Enligt KI är det första gången studenter får sluta på grund av fusk med högskoleprovet. Fusk med betygsuppgifter har dock tidigare lett till motsvarande beslut.

Kommentarer (2)

 • Äntligen!!!!!!!!!

  2016-02-24 09:26 | Äntligen reagerar KI hårt och beslutsamt! Men när det gäller forskningsfusk och människor högre upp i näringskedjan tar det journalistisk granskning och ordentliga påtryckningar för att det ska tas i med hårdhandskarna.Ger inte detta dubbelmoraliserande ett löjets skimmer över hela organisationen KI!? Jag menar inte att jag ska svärta ner KI. Men det är ju inte jag eller andra som förstör för KI utan det är det ledning och dekaner och andra professorer som varit inblandad i det tidigare beskrivna haveriet som har ansvar för denna dubbelmoral och dubbel standard.

  Calle Forsberg, Läkare, Norge

  Jäv: Inte anställd på KI

 • Studenter får lämna KI

  2016-02-25 11:50 | Äntligen har man förstått att granska de antagnas meriter! Tack! Men vad som vore värdefullt skulle vara att även granska deras personliga lämplighet att utöva läkaryrket. Detta bör även ske fortlöpande under utbildningen. Att få höra av studenter att "om man väl kommit in på läkarprogrammet är det i princip omöjligt att bli fråntagen sin plats" är en icke acceptabel inställning hos studenten. Att lägga in etik på schemat vore inte fel. Vilka grundläggande värderingar har individen och hur är deras inställning till deras framtida yrkesroll?

  Ulla-Märta Albertsson, Med dr, spec psykiatri, Psyk.mott Gamlestaden Göteborg

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Extremvärme ökande problem för folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domtol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016

Domen uppskjuten ännu
en gång för Fikru Maru

Nyheter | Kardiologen Fikru Maru sitter fortfarande fängslad i Etiopien. Och ännu en gång har domen mot honom skjutits upp. () 20 JUL 2016