Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXZ4 Lakartidningen.se 2016-02-23

Studenter får lämna KI efter fusk

Fem läkarstudenter får lämna läkarprogrammet vid Karolinska institutet, KI, efter att Universitets- och högskolerådet, UHR, dragit tillbaka deras resultat på högskoleprovet.

Michael Lövtrup

För ett par veckor sedan meddelade Universitets- och högskolerådet, UHR, att man återkallade nio resultat från högskoleprovet den 24 oktober i fjol. Grunden för beslutet är den höga samstämmigheten i de nio deltagarnas svar, både korrekta och felaktiga. Enligt UHR är det högst osannolikt att samstämmigheten beror på slumpen.

Nu har KI meddelat att fem av de nio är läkarstudenter som började på läkarprogrammet i januari. Efter UHR:s beslut har man återkallat deras antagningsbeslut, viket innebär att de måste lämna utbildningen. Inga reserver kommer att kallas in då utbildningen redan pågått i en månad.

Enligt KI är det första gången studenter får sluta på grund av fusk med högskoleprovet. Fusk med betygsuppgifter har dock tidigare lett till motsvarande beslut.

Kommentarer (2)

 • Äntligen!!!!!!!!!

  2016-02-24 09:26 | Äntligen reagerar KI hårt och beslutsamt! Men när det gäller forskningsfusk och människor högre upp i näringskedjan tar det journalistisk granskning och ordentliga påtryckningar för att det ska tas i med hårdhandskarna.Ger inte detta dubbelmoraliserande ett löjets skimmer över hela organisationen KI!? Jag menar inte att jag ska svärta ner KI. Men det är ju inte jag eller andra som förstör för KI utan det är det ledning och dekaner och andra professorer som varit inblandad i det tidigare beskrivna haveriet som har ansvar för denna dubbelmoral och dubbel standard.

  Calle Forsberg, Läkare, Norge

  Jäv: Inte anställd på KI

 • Studenter får lämna KI

  2016-02-25 11:50 | Äntligen har man förstått att granska de antagnas meriter! Tack! Men vad som vore värdefullt skulle vara att även granska deras personliga lämplighet att utöva läkaryrket. Detta bör även ske fortlöpande under utbildningen. Att få höra av studenter att "om man väl kommit in på läkarprogrammet är det i princip omöjligt att bli fråntagen sin plats" är en icke acceptabel inställning hos studenten. Att lägga in etik på schemat vore inte fel. Vilka grundläggande värderingar har individen och hur är deras inställning till deras framtida yrkesroll?

  Ulla-Märta Albertsson, Med dr, spec psykiatri, Psyk.mott Gamlestaden Göteborg

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (12 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons