Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXUY Läkartidningen 08/2016
Lakartidningen.se 2016-02-18

Lisbeth Sjöström slutar i protest

Lisbeth Sjöströmm förflyttades mot sin vilja, fick rätt i Arbetsdomstolen och säger nu upp sig. Anledningen är att hon tappat allt förtroende för arbetsgivaren Region Skåne.

Anna Sofia Dahl

Överläkaren Lisbeth Sjöström, som i förra veckan fick rätt i Arbetsdomstolen mot Region Skåne, har nu sagt upp sig. »Jag vill inte arbeta för en arbetsgivare som aktivt har förnedrat och förtalat mig i ett år och nio månader«, skriver hon som orsak till sin uppsägning i sin avgångsanmälan till Region Skåne.

– Det känns jätteskönt nu när jag har tagit det här beslutet. Det har varit tufft bitvis under den här processen, men samtidigt har jag känt »varför ska jag ge mig när de beter sig så«, säger hon.

Framtiden är inget som oroar henne, och redan nu har andra erbjudanden dykt upp. Det centrala, menar hon, är att inte längre ha en arbetsgivare som, enligt hennes upplevelse, medvetet förnedrat och förminskat henne – bland annat genom att placera henne under en annan enhetschef än de andra i Lund.

– De har ändrat motivering till varför jag stängts av och förflyttats hela tiden, och kommit med nytt efter att jag har bemött argumenten, säger hon.

Hon ger också Läkarförbundets chefsjurist Johan Magnusson en stor eloge.

– Han har varit underbar, och jag har fått väldigt bra hjälp av honom, säger hon.

Region Skåne har fått möjlighet att kommentera uppgifterna, men valt att avstå.

Läs tidigare artikel:

Hon förflyttades mot sin vilja – nu får hon rätt i Arbetsdomstolen

Kommentarer (2)

 • Du har gjort helt rätt och varit mycket modig, Lisbeth Sjöström!

  2016-02-18 18:18 | Jag har följt din "kamp", och är mycket imponerad av det du gjort, Lisbeth Sjöström! Du har varit mycket modig, och stått upp mot en arbetsgivare som betett sig fullständigt bedrövligt. Du borde fått ett mångdubbelt skadestånd. Klokt av dig att lämna en dysfunktionell arbetsgivare, du kommer sannolikt känna att du nu får luft under vi vingarna och modig och rakryggad som du är lär du vars attraktiv för många arbetsgivare.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater , BUP Mora

  Jäv:

 • Lisbeth lämnar Region Stalin-Grattis!

  2016-02-20 11:21 | Region Skåne kallas Region Stalin. Det finns en orsak.....För att attrahera duktig arbetskraft krävs ett mer demokratiskt och lyssnande ledarskap samt förmåga att erkänna att man gjort fel! Hur ska Regionen kunna rekrytera personal i framtiden ????

  Marianne Eriksson-Mjöberg, Med dr, Prosit AB

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons