Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DW7T Lakartidningen.se 2016-02-04

Macchiarini får sluta på KI

Paolo Macchiarini kommer inte att få förlängd anställning när den upphör och hans forskargrupp ska avvecklas, enligt ett beslut av Karolinska institutets rektor.

Michael Lövtrup

Beskedet innebär att Paolo Macchiarini kommer att få lämna Karolinska institutet den 30 november då hans nuvarande forskartjänst upphör. Prefekten vid den institution Macchiarini tillhör har fått i uppdrag att se till att hans arbetstid under tiden fram till dess används till att avveckla den forskning han bedrivit vid Karolinska institutet.

Kommentarer (5)

 • Hur avvecklar man forskning som inte förekommit enligt KIs rektor?

  2016-02-04 15:00 | När Hamsten på falska grunder friade Macchiarini påstod han att det inte behövdes etiska tillstånd för operationerna eftersom det inte rörde sig om forskning enligt Hamsten, trots att Lancetartikeln om den första (dödliga) operationen var undertecknad av ett stort antal läkare och forskare vid KI/KUS. Jag citerar den externa utredaren, Gerdin: ”Hur trovärdigt är det att hävda att ett vetenskapligt arbete med hela 16 författare från KI, varav endast 3 även tillhör KS, och totalt endast sex författare från KS, inte utgör forskning som genomförts på KI?". Nu har Hamsten alltså beslutat att denna forskning, som inte är forskning skall avvecklas! Hamsten saknar all trovärdighet. För att inte ytterligare skada svensk forskning och sjukvård måste han snarast lämna sin post.

  Ola Stenqvist, Överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  Jäv:

 • Förstår inte...

  2016-02-04 15:57 | Finns det inte tillräckliga skäl att säga upp personen i fråga omedelbart? För mindre förseelser har jag sett omedelbara uppsägningar av både sjuksköterskor och läkare. Finns det något civilkurage bland ansvariga på KI? Om man läser artikeln i Vanity Fair och ser "Experimentet" framstår han som den moderne Cazanova i all sin prakt!

  Haiat Noori, Överläkare, MSE

  Jäv:

 • Hamsten i klaveret

  2016-02-04 16:07 | Lysande Ola.Hamstens agerande påminner osökt om en tidigare borgerlig ministers råd i liknande situationer : "Om man trampat i klaveret är det lika bra att ha foten kvar för det låter lika illa när man drar ur den" Jag stöder Således Olas uppfattning

  Anders Åberg, Med Dr, Pensionerad öl/ med chef

  Jäv:

 • Borde få sparken

  2016-02-04 21:28 | Varför ska han få fortsätta forska och ta upp en plats på KI i flera månader, tills hans förordnande går ut? Är KI:s ledning rädda för Macchiarini eller bara fortfarande i förnekelse? Det är skrämmande.

  Lina Boethius, Leg läkare, ...

  Jäv:

 • Kejsarens nya kläder

  2016-02-05 16:08 | Fallet Manchiarini visar tyvärr hur blåögt svenska akademin/KI och KS är i dagsläget. Ingen riktig utredning och kontroll har utförts angående erfarenheter och meriter av personen har gjorts, vilket är brukligt i de flesta andra länder. Hela KI's ledning skulle visa karaktär och dra konsekvenserna. Kejsarens nya kläder har synats.

  Ragner Liedman, Dr med, Frilansare

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons