Annons

Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXZT Lakartidningen.se 2016-02-22

Paolo Macchiarini hotas med avskedande

Karolinska institutet överväger att avskeda kirurgen Paolo Macchiarini, enligt beslut i dag av KI:s personaldirektör Mats Engelbrektsson.

Elisabet Ohlin

KI:s pressekreterare Claes Keisu bekräftar att Macchiarini hotas med avskedande och skriver till Läkartidningen:

»Paolo Macchiarini har i dag underrättats om att KI överväger att avskeda honom. Anledningen är att KI inte längre har förtroende för honom som medarbetare. Han och hans fackliga organisation har en vecka på sig att begära överläggning om den åtgärd som KI nu överväger. Beslut om avsked tas av KI:s personalansvarsnämnd, det kan ske tidigast om ett par veckor.«

Paolo Macchiarinis fackförbund är Naturvetarna, enligt Claes Keisu.

För några veckor sedan fick Micchiarini besked av KI:s förra rektor om att hans forskartjänst inte kommer att förlängas när den upphör den 30 november.

Läs även:

Nu avgår Karolinskas dekanus för forskning

Kommentarer (3)

 • Lagbrott

  2016-02-22 22:25 | Hur kan man ha ett förtroende för KI:s ledning när den synes inte bry sig om lagbrott från Macchiarinis sida? Macchiarini har enligt uppgifter i pressen tagit upp falska meriter i sin CV. Det brukar benämnas grovt bedrägeri i 9 kapitlet 1 och 3 §§ Brottsbalken och kan rendera upp till sex års fängelse. Varför synes KI:s ledning vilja underlåta att anmäla Macciarini till polis/åklagare?

  Björn Hammarskjöld, Assisterande professor, Landstinget Dalarna

  Jäv:

 • Lagbrottet och Leijonborg

  2016-02-23 12:49 | Instämmer i Björn Hammarskjölds funderingar. Och lika förvånande är det att Lars Leijonborg, i egenskap av att vara ordförande för denna ledning, ges fritt spelrum att utse den som ska granska KI, inklusive Leijonborgs eget fögderi. Att Leijonborg inte förstår den saken på förhand, är rent häpnadsväckande.

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

 • Näringslivet i ohelig allians med forskningsvärlden!

  2016-02-23 14:32 | I Sjukhusläkaren intervjuas professor Johan Thyberg, som tidigt varnade för att näringslivet fått en alldeles för stark maktposition för KI:s forskning (http://www.sjukhuslakaren.se/det-handlade-bara-om-business-redan-fran-borjan/). Han menar att det var rektor Hans Wigzell som började med detta, och att Harriet Wallberg och Anders Hamsten "förvaltade" hans politik. Thyberg skrev redan 2010 om problematiken i boken "Forskning till salu". Han beskriver också hur han tidigt påtalade detta, men ingen velat lyssna. Jag är övertygad om att denna påverkan från näringslivet inte på något sätt är unik för KI. Vi vet att läkemedelsindustrin har ett oerhört inflytande idag och använder mycket tveksamma metoder som faktiskt många gånger ligger i linje med Macchiarinis bedrägeri (läs professorn Peter C. Gøtzsches bok "Dödliga mediciner och organiserad brottslighet"). Macchiariniskandalen är ett symtom på att det råder riktigt stora problem inom sjukvården. Det är inte specifikt för Stockholm. Det berör sjukvården i hela västvärlden.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Vårdköerna växer igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Annons Annons
bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

bild

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Män stod bakom många inlägg i Macchiariniaffären

Nyheter | Det var mest män som snyntes i kommentarsfälten till artiklar om den så kallade Macchiariniaffären. Det framgår av Jörgen Lundälvs genomgång av 314 kommentarer till 55 artiklar i Läkartidningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin. I de fall där den kommenterades specialitet framgick var psykiatri vanligast. Ämnen som oftast kommenterades var KI-ledningens agerande, granskningsprocessen och etik. (2 kommentarer) 21 JUN 2016

Något färre fall av invasiva grupp A-streptokockinfektioner

Nyheter | Säsongen 2014–2015 minskade antalet invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (GAS) något jämfört med säsongen innan. Det framgår av Folkhälsomyndigheten säsongsrapport. () 20 JUN 2016

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons