Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXZT Lakartidningen.se 2016-02-22

Paolo Macchiarini hotas med avskedande

Karolinska institutet överväger att avskeda kirurgen Paolo Macchiarini, enligt beslut i dag av KI:s personaldirektör Mats Engelbrektsson.

Elisabet Ohlin

KI:s pressekreterare Claes Keisu bekräftar att Macchiarini hotas med avskedande och skriver till Läkartidningen:

»Paolo Macchiarini har i dag underrättats om att KI överväger att avskeda honom. Anledningen är att KI inte längre har förtroende för honom som medarbetare. Han och hans fackliga organisation har en vecka på sig att begära överläggning om den åtgärd som KI nu överväger. Beslut om avsked tas av KI:s personalansvarsnämnd, det kan ske tidigast om ett par veckor.«

Paolo Macchiarinis fackförbund är Naturvetarna, enligt Claes Keisu.

För några veckor sedan fick Micchiarini besked av KI:s förra rektor om att hans forskartjänst inte kommer att förlängas när den upphör den 30 november.

Läs även:

Nu avgår Karolinskas dekanus för forskning

Kommentarer (3)

 • Lagbrott

  2016-02-22 22:25 | Hur kan man ha ett förtroende för KI:s ledning när den synes inte bry sig om lagbrott från Macchiarinis sida? Macchiarini har enligt uppgifter i pressen tagit upp falska meriter i sin CV. Det brukar benämnas grovt bedrägeri i 9 kapitlet 1 och 3 §§ Brottsbalken och kan rendera upp till sex års fängelse. Varför synes KI:s ledning vilja underlåta att anmäla Macciarini till polis/åklagare?

  Björn Hammarskjöld, Assisterande professor, Landstinget Dalarna

  Jäv:

 • Lagbrottet och Leijonborg

  2016-02-23 12:49 | Instämmer i Björn Hammarskjölds funderingar. Och lika förvånande är det att Lars Leijonborg, i egenskap av att vara ordförande för denna ledning, ges fritt spelrum att utse den som ska granska KI, inklusive Leijonborgs eget fögderi. Att Leijonborg inte förstår den saken på förhand, är rent häpnadsväckande.

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

 • Näringslivet i ohelig allians med forskningsvärlden!

  2016-02-23 14:32 | I Sjukhusläkaren intervjuas professor Johan Thyberg, som tidigt varnade för att näringslivet fått en alldeles för stark maktposition för KI:s forskning (http://www.sjukhuslakaren.se/det-handlade-bara-om-business-redan-fran-borjan/). Han menar att det var rektor Hans Wigzell som började med detta, och att Harriet Wallberg och Anders Hamsten "förvaltade" hans politik. Thyberg skrev redan 2010 om problematiken i boken "Forskning till salu". Han beskriver också hur han tidigt påtalade detta, men ingen velat lyssna. Jag är övertygad om att denna påverkan från näringslivet inte på något sätt är unik för KI. Vi vet att läkemedelsindustrin har ett oerhört inflytande idag och använder mycket tveksamma metoder som faktiskt många gånger ligger i linje med Macchiarinis bedrägeri (läs professorn Peter C. Gøtzsches bok "Dödliga mediciner och organiserad brottslighet"). Macchiariniskandalen är ett symtom på att det råder riktigt stora problem inom sjukvården. Det är inte specifikt för Stockholm. Det berör sjukvården i hela västvärlden.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

NIPT är ett genombrott i fosterdiagnostiken Träffsäker metod ger färre invasiva provtagningar – men gamla etiska frågor blir åter aktuella

Översikt | Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod (NIPT) kan man med mycket stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser. NIPT är ett genombrott, men den övergripande bilden av det fosterdiagnostiska området är komplicerad, och flera kunskapsområden utvecklas parallellt. (1 kommentar) 31 MAJ 2016

bild

3 frågor till
Bo Jacobsson

Författarintervjun | Bo Jacobsson beskriver tillsammans med kollegor det nya, icke-invasiva fosterdiagnostiska testet NIPT som ett genombrott. Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod kan man med stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser.  () 31 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Samarbete behövs för snabbt ordnat införande av ny teknik

Debatt | Hälso- och sjukvården behöver snabbare kunna introducera innovativa behandlingsmetoder och ny medicinsk teknik. Vi vill ge vården bra beslutsunderlag. () 31 MAJ 2016

bild

»Finns det ingenting som du kan ge oss som gör att vi bara kan somna in tillsammans?«

Krönika | Det är inte svårt för en underläkare att förstå att man som doktor jobbar med livet, inte döden. Svårt blir det först när en terminalt sjuk 90-åring ber att få »någonting« som gör att hon och jämnårige maken kan somna in tillsammans. Olivia Marsh Landen, underläkare, berättar.   () 31 MAJ 2016

Elbehandlade kan få ökat stöd

Nyheter | Patienter kan få minnesstörningar i samband med elbehandling, ECT. Därför framhåller nu Socialstyrelsen vikten av ökat stöd till dessa patienter. () 31 MAJ 2016

bild

Sommaren är här – och huggormen

Kultur | Nu på sommaren kan det hända att man råkar huggormen, den enda giftiga av Sveriges tre ormarter. Dan-Axel Hallbäck, överläkare på Karlskoga lasarett, berättar om den sicksack-mönstrade reptilen, lär oss hur man känner igen symtomen efter ormbett och tipsar om sätt att behandla det. (1 kommentar) 31 MAJ 2016

Nu förbjuds Uppsala län vid vite att överskrida övertidstaket

Nyheter | Läkare i Landstinget i Uppsala län har jobbat mer övertid än vad arbetstidslagen tillåter. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat om ett förbud mot övertidsuttag. () 30 MAJ 2016

Ökad kontroll på apoteken ska minska felaktiga förskrivningar

Nyheter | Det ska bli lättare för apoteken att kontrollera förskrivare och exakt hur deras förskrivningsrätt eventuellt är begränsad, enligt ett regeringsbeslut. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Arbetsför men inte möjlig att försäkra

Debatt | Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet. (5 kommentarer) 30 MAJ 2016

bild

Landstinget vägrade bekosta färdigcentrifugerade urinprov

Människor & möten | Rickard Fuchs har varit både läkare och författare i många år. Nu återpubliceras hans bok »Visst är Ni Sjuk!«, tillsammans med den nyare boken »Deppig? 50 ovanliga (men bra!) råd till deppiga«, lagom för att fira de 40 år som gått sedan första succéboken skrevs. () 30 MAJ 2016

Val av suturmaterial kan påverka resultatet av framfallskirurgi

Nya rön | Långsamt absorberande suturmaterial gav mindre risk för symtomgivande recidiv och högre patientnöjdhet efter främre kolporafi än snabbt absorberande sutur, enligt en ny svensk studie. Valet av suturmaterial påverkade inte utfallet vid bakre kolporafi. () 30 MAJ 2016

Inte ovanligt med hjärtinfarkt utan kranskärls-förträngningar

Kommentaren | Prevalensen av hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är 6–8 procent av alla hjärtinfarkter. Förutom kranskärlsröntgen är magnet­kameraundersökning av hjärtat den viktigaste undersökningen. Tillståndet bör i möjligaste mån behandlas utifrån orsak, men det föreligger stora kunskapsluckor kring behandling av framför allt takotsubo-kardiomyopati. () 30 MAJ 2016

Bygga bort själva verksamheten

Debatt | Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund.  (1 kommentar) 30 MAJ 2016

Operationspersonal på NÄL drabbade av luftvägsproblem

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem den 24 maj. En mängd åtgärder har vidtagits för att undersöka orsakerna. Arbetsgivaren tar händelsen på stort allvar, enligt Emelie Hultberg, Nordvästra Götalands läkarförening. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

Annonser
Annons Annons
Annons Annons