Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXZT Lakartidningen.se 2016-02-22

Paolo Macchiarini hotas med avskedande

Karolinska institutet överväger att avskeda kirurgen Paolo Macchiarini, enligt beslut i dag av KI:s personaldirektör Mats Engelbrektsson.

Elisabet Ohlin

KI:s pressekreterare Claes Keisu bekräftar att Macchiarini hotas med avskedande och skriver till Läkartidningen:

»Paolo Macchiarini har i dag underrättats om att KI överväger att avskeda honom. Anledningen är att KI inte längre har förtroende för honom som medarbetare. Han och hans fackliga organisation har en vecka på sig att begära överläggning om den åtgärd som KI nu överväger. Beslut om avsked tas av KI:s personalansvarsnämnd, det kan ske tidigast om ett par veckor.«

Paolo Macchiarinis fackförbund är Naturvetarna, enligt Claes Keisu.

För några veckor sedan fick Micchiarini besked av KI:s förra rektor om att hans forskartjänst inte kommer att förlängas när den upphör den 30 november.

Läs även:

Nu avgår Karolinskas dekanus för forskning

Kommentarer (3)

 • Lagbrott

  2016-02-22 22:25 | Hur kan man ha ett förtroende för KI:s ledning när den synes inte bry sig om lagbrott från Macchiarinis sida? Macchiarini har enligt uppgifter i pressen tagit upp falska meriter i sin CV. Det brukar benämnas grovt bedrägeri i 9 kapitlet 1 och 3 §§ Brottsbalken och kan rendera upp till sex års fängelse. Varför synes KI:s ledning vilja underlåta att anmäla Macciarini till polis/åklagare?

  Björn Hammarskjöld, Assisterande professor, Landstinget Dalarna

  Jäv:

 • Lagbrottet och Leijonborg

  2016-02-23 12:49 | Instämmer i Björn Hammarskjölds funderingar. Och lika förvånande är det att Lars Leijonborg, i egenskap av att vara ordförande för denna ledning, ges fritt spelrum att utse den som ska granska KI, inklusive Leijonborgs eget fögderi. Att Leijonborg inte förstår den saken på förhand, är rent häpnadsväckande.

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

 • Näringslivet i ohelig allians med forskningsvärlden!

  2016-02-23 14:32 | I Sjukhusläkaren intervjuas professor Johan Thyberg, som tidigt varnade för att näringslivet fått en alldeles för stark maktposition för KI:s forskning (http://www.sjukhuslakaren.se/det-handlade-bara-om-business-redan-fran-borjan/). Han menar att det var rektor Hans Wigzell som började med detta, och att Harriet Wallberg och Anders Hamsten "förvaltade" hans politik. Thyberg skrev redan 2010 om problematiken i boken "Forskning till salu". Han beskriver också hur han tidigt påtalade detta, men ingen velat lyssna. Jag är övertygad om att denna påverkan från näringslivet inte på något sätt är unik för KI. Vi vet att läkemedelsindustrin har ett oerhört inflytande idag och använder mycket tveksamma metoder som faktiskt många gånger ligger i linje med Macchiarinis bedrägeri (läs professorn Peter C. Gøtzsches bok "Dödliga mediciner och organiserad brottslighet"). Macchiariniskandalen är ett symtom på att det råder riktigt stora problem inom sjukvården. Det är inte specifikt för Stockholm. Det berör sjukvården i hela västvärlden.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet på Pride: Både utbildning och attityder bör ändras

Nyheter | Läkarkåren har dålig kunskap om hbtq-personers liv och leverne. Men enbart utbildning räcker inte för ett bättre bemötande. Även attityderna måste förändras. Det konstaterade panelen på Läkarförbundets seminarium på Stockholm Pride i går. () 29 JUL 2016

Förbundet positivt till att ge IVF-behandling vid fler vårdenheter

Nyheter | Läkarförbundet ställer sig bakom Socialstyrelsens förslag om att assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller ska kunna utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhusen. () 29 JUL 2016

Annons Annons

Svenskarnas sexvanor studeras

Nyheter | Svenskarnas sexvanor ska kartläggas för att förbättra förutsättningarna för ett effektivt folkhälsoarbete. Det meddelade regeringen i dag. () 29 JUL 2016

Myndigheter ska hitta former för samverkan om bemanning

Nyheter | Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ska på uppdrag av regeringen föreslå hur utbildningsväsendet och vårdens olika aktörer ska samverka för att trygga kompetensförsörjningen i vården. () 29 JUL 2016

bild

Baljväxt orsakar förgiftning med antikolinergt syndrom

Fallbeskrivning | En tidigare frisk man inkom med misstänkt stroke till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Patienten visade sig ha ätit av dåligt preparerade lupinfrön och hade symtom överensstämmande med ett antikolinergt syndrom.  () 29 JUL 2016

Behovet av introduktion till ST utreds som del i läkarutbildning

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Något som välkomnas av Läkarförbundet. (2 kommentarer) 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. (4 kommentarer) 28 JUL 2016

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Kvinnor med urinvägsinfektion i barndomen följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (2 kommentarer) 26 JUL 2016