Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DW6S Lakartidningen.se 2016-02-03

Nu utreder även Karolinska Macchiarini-affären

Karolinska universitetssjukhuset ska granska omständigheterna kring de ifrågasatta luftstrupsoperationerna 2011–2012.

Michael Lövtrup

Medan vindarna har blåst snålt kring Karolinska institutet och dess rektor Anders Hamsten, har Karolinska universitetssjukhuset hittills hållit en låg profil i ärendet kring Paolo Macchiarini och hans ifrågasatta luftstrupsoperationer. Så sent som förra veckan stod sjukhuset fast vid att operationerna var berättigade med tanke på att patienternas liv stod på spel och att inga alternativa behandlingar fanns.

Flera krav på att även sjukhusets roll i det inträffade ska granskas har dock rests de senaste dagarna. Och nu meddelar Karolinska universitetssjukhuset att en utredning kommer att tillsättas. Det är »de nya uppgifter som framkommit« som gör att det behövs »en noggrann utredning av händelseförloppet«, heter det i ett pressmeddelande.

Utredningen ska klarlägga omständigheterna och vilka överväganden som gjordes då tre patienter fick syntetiska, stamcellsbeklädda luftstrupar inopererade 2011 och 2012.

Utredningen ska ledas av sjukhusets chefläkare, professor Nina Nelson Follin. I utredningen ska oberoende experter ingå.

– De uppgifter som framförts gör att vi vill granska noga hur detta har hanterats. Det är viktigt för patienter, medarbetare och uppdragsgivare, liksom för allmänheten, att vi utreder saken grundligt, säger Nina Nelson Follin i ett pressmeddelande.

Kommentarer (13)

 • Inte bra att KS chefläkare leder utredningen

  2016-02-03 14:45 | Det måste ske en utredning utifrån. Är du chefläkare på ett sjukhus är du en del av systemet där. Ska detta bli trovärdigt måste utredningen ledas av någon utifrån.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

 • Gerdin och Risberg bör ingå i utredningen

  2016-02-03 15:13 | Även i denna utredning bör Bengt Gerdin och Bo Risberg erbjudas plats i syfte att säkra läkarkårens förtroende.

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

 • En forskare inom området material i medicin bör ingå i analysgruppen

  2016-02-03 15:50 | En oberoende forskare inom området material i medicin bör ingå i KS-gruppen som analyserar Macciarinis operationer på KS. Har hittills saknat utlåtanden från människor som aktivt forskar kring medicinska implantat eller tissue engineering (vävnadsteknik). Det förefaller som att kompetens inom dessa området helt lyst med sin frånvaro såväl vid anställning som vid beslut att operera. Dessutom, var fanns transplantationsimmunologerna, vilken är deras roll här?

  Pentti Tengvall, professor, Sahlgrenska akademin

  Jäv:

 • Sven Román har rätt

  2016-02-03 16:01 | För att utredningen ska bli helt trovärdig i läkarkårens med rätta kritiska ögon, måste den vara helt oberoende. Inga chefläkare för den organisation som ska utredas med i utredningen, tack.

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

 • Chefsläkarna är komprometterade

  2016-02-03 17:05 | KS chefsläkarorganisation åtnjuter ett tämligen lågt förtroende efter märkliga uttalanden i bl.a. Macchiariniaffären. Sjukhuset betalar enorma summor till olika managementkonsulter. Varför inte lägga en skärv av detta på en oberoende utredning? KS skamfilade varumärke gagnas inte av charader.

  Jarl Ehrenberg, överläkare, Karolinska Sjukhuset, Solna

  Jäv: Anställd på Thoraxklinken, KS

 • Oberoende utredning efterlyses

  2016-02-03 17:15 | Det är väl självklart att utredningen skall vara helt oberoende utan inblandning av den misstänkta sjukhusets egna chefläkare. Förtroendet står på spel och allt måste göras för att inte upprepa fiaskot från i somras.

  Petter Ljungman, Hjärtspecialist, med dr , Hjärtkliniken, Danderyds Sjukhus

  Jäv:

 • Läkarförbundet bör också utreda

  2016-02-03 17:28 | Instämmer: Utredningen bör vara extern - det är svårt att bedömma sjukhus-kulturer innifrån. Personligen skulle jag också vilja att denna tragiska historia granskas av vårt förbund. Medlemmar som protesterat verkar ha blivit illa behandlade och, tyvärr, verkar det också som om medlemmar i ledande ställning har haft en fallerande etisk kompass.

  Christer Jonmarker, f.d. Professor of Anesthesiology, University of Washington, Seattle. , privat verksamhet

  Jäv:

 • Utredning av "Macchiarini-fallet"

  2016-02-03 17:54 | Efter SVT1:s tredje program för precis en vecka sedan har en flod av informationer kommit in vad gäller "Macchiarini-fallet". Flera parter har betett sig underligt på olika nivåer: Macchiarini själv, KI:s rektor och ledning, KS´ledning, KI:s styrelse, Vetenskapsrådet, och kanske några andra. Av det skälet är det fullständigt uteslutet att dessa parter skall "utreda sig själva". De får helt enkelt inte ingå i de haveriutredningar som står för dörren.

  Birger Karlsson, Professor emeritus/materialteknologi, Chalmers, Chalmers som emeritus

  Jäv:

 • Gör om gör rätt. Överlåt utredningen till tillsynsmyndigheten IVO

  2016-02-03 19:23 | Alla som har sett bronkoskopi-filmen på SVT VET att det här är en vårdskada. Ensligt Socialstyrelsens hemsida: "Vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas lex Maria. " När den första patienten rullade ut från operationssalen på KS visste man vad jag försår att ingreppet var förenat med 100% mortalitetsrisk. Kan det bli en högre risk.... Har man kallat det "sjukvård" - "play by the book". Det är helt självklart att den måste granskas av utomstående helt oberoende av sjukhuset. Om inte annat borde erfarenheten från utredningen på andra sidan Solnavägen ha lärt er detta.

  Per Svensson, Docent, lektor, överläkare, Insitutione för Medicin Solna, Karolinska Sjukhuset Solna

  Jäv: Anställd på Insitutionen för Medicin Solna, KI och Akutkliniken KS Solna

 • IVO¨s ansvar

  2016-02-03 19:27 | På IVO´s hemsida redovisas IVO:s verksamhetsidé enligt följande:

  "Vi finns till för vård- och omsorgstagarna och vårt uppdrag är att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter." Det är läge nu att leva upp till denna stolta paroll och genom eget initiativ sätta samman en oberoende expertgrupp och öppna ett granskningsärende av luftstrupeoperationerna på Karolinska sjukhuset.

  Göran Edbom, Överläkare, f.d chefläkare, Cancercentrum Norrlands Universitetssjukhus

  Jäv:

 • Sjävklart skall inte KS-chefläkare leda denna utredning!

  2016-02-03 20:35 | Denna affär har nu blivit en överlevnadsfråga för såväl Karolinska institutet som för sjukhuset och de ansvariga måste inse detta. Att då låta en chefläkare tillika professor vid fakulteten leda detta är inte bara kontraproduktivt utan dumt. Skall de båda institutionerna överleva detta moraliskt och vetenskapligt måste man söka en icke komprometterad utredare gärna utanför professionen. Jag tror faktiskt att det vore bättre med en jurist eller en erfaren ämbetsman. Då man börjar höra att medicinare på KS korresponderat med italienska lokalpolitiker för att få stöd för rekryteringen av någon som alltmer framstår som en charlatan, får man intrycket att en jurist vore den rätta personen för denna uppgift. Det är med stor sorg jag skriver detta om mitt gamla universitet och det sjukhus som jag ägnat en stor del av mitt liv åt att tjäna, gäller inte "primum est nocere" inte längre?.

  Jan Eklund, Docent i anestesiologi, KI , pensionär

  Jäv: "gammal KI-KS-are

 • Det är på internationell nivå

  2016-02-04 00:16 | Det är ett bedrägeri som rört Italien, Spanien, USA, Island, Turkiet, Sverige, Ryssland. Det har uppmärksammats utomlands det som slutar i Stockholm. Är det inte självklart att det måste vara en internationell utredning. Be en ansedd Brittisk jurist leda en sådan utredning. Det blir inte trovärdigt med en intern utredning.

  Per-Olof Nyström, pens. överläkare, Linköping

  Jäv:

 • Med en fingertoppskänslighet som i en plåthandske

  2016-02-04 14:21 | Först bestämde Karolinskas ledning att den nytillträdda chefläkaren Nina Nelson Follin skulle leda utredningen av huruvida några av hennes chefläkarkolleger eller någon annan på sjukhuset gjort något fel. Nu har man backat och utredningen ska istället göras av yttre granskare. Det är bra. Det frigör också Nelson Follin så att hon får tid att utreda huruvida någon av oss som inte tycker att sjukhuset har skött detta bra har gjort oss skyldiga någon otillåten journalläsning.

  Ulf Ergander, bitr överläkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus

  Jäv: Arbetar på ALB/Karolinska

Kommentera

Kommentera
bild

Problem i Stockholm att få randa inom gyn

Nyheter | Om ingenting görs kommer ett 30-tal ST-läkare i allmänmedicin i Stockholms län nästa år att få förlänga sin ST för att de inte kunnat randa sig i gynekologi. Läget är akut, enligt Eliya Syed, ST-läkare och ordförande i en grupp som arbetar för att få till en förändring. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Äldre läkare ska slippa jour

Nyheter | Det rådde en stor enighet kring Stockholms läkarförenings motion om äldre läkares rätt att slippa jourarbete. () 25 MAJ 2016

Annons Annons

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Möjlighet kontrollera tid ska öka

Nyheter | Läkarförbundet ska arbeta för att arbetad tid redovisas på ett lättfattligt, översiktligt och transparent sätt. () 25 MAJ 2016

bild

»Doktor Gas« tjänade sitt land

Kultur | Forskaren Fritz Habers liv pendlade mellan triumf och tragedi, svek och lojalitet, civilkurage och opportunism. Dels var han inblandad i produktionen av stridsgas som förorsakade massdöd i första världskrigets skyttegravar, dels uppfann han en metod som bidrog till att rädda miljoner människor från svältdöden. För den senare insatsen fick han Nobelpriset 1918. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Tar greppet på ledarskapsfrågan

Nyheter | Läkarförbundet ska bli mer drivande i chefskapsfrågan på tre principiellt olika nivåer, enligt förslag från fyra av förbundets yrkesföreningar och Sveriges läkarförbund student. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Fokus stället på »utsatta gruppers« psykiska ohälsa

Nyheter | Kvinnliga läkares förenings motion om psykisk ohälsa bland kvinnliga läkare fick en ny att-sats under fullmäktigemötet. Andemeningen behölls och fokus ska ligga på utsatta grupper. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Behov av ombudsmän ska utredas

Nyheter | Nordvästra Götalands läkarförenings motion om att Läkarförbundet »åter utreder behovet av lokala/regionala ombudsmän« bifölls. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Motion om lönestatistik bifölls

Nyheter | Skaraborgs läkarförenings motion om att verka för att den partsgemensamma lönestatistiken för föregående år ska komma senast den 10 mars bifölls efter viss diskussion. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Bättre lönepåslag vid chefskap!

Nyheter | När läkare tar på sig chefsskap ska löneökningen få vara 25 procent och uppåt. Det ska Läkarförbundet nu verka för. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Krafttag för bättre IT-stöd

Nyheter | Läkarförbundet ska lägga kraft på att förbättra IT-stöden för läkare på sex punkter, enligt ett fullmäktigebeslut. () 25 MAJ 2016

Första steget
mot genetiskt skräddarsydd behandling
av giftstruma

Nya rön | I en studie från Sverige och ytterligare tre europeiska länder sågs ett samband mellan agranulocytos som biverkan av tyreostatika och en del av arvsmassan som kodar för HLA-typer, där den starkaste associationen var med HLA-B*27:05.  () 25 MAJ 2016

Krav på fackligt inflytande över återbetalda premier avslogs

Nyheter | Fackliga organisationer borde få inflytande över hur återbetalda AFA-premier används, tyckte Upplands allmänna läkarförening, som ville att Läkarförbundet skulle driva detta. Men det blev avslag från fullmäktige. () 25 MAJ 2016

Avtal kan ge kompensation när läkare deltar i utvecklingsarbete

Nyheter | Läkarförbundet ska verka för avtal med arbetsgivarparten som gör det lättare för läkare att delta i nationellt utvecklingsarbete, till exempel kring intyg eller beslutsstöd. () 25 MAJ 2016

Förbundsfullmäktigemöte pågår

Nyheter | Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren talade om läkarens viktiga roll i hälso- och sjukvården när hon öppnade årets fullmäktigemöte på tisdagseftermiddagen. () 24 MAJ 2016

»Fast vårdkontakt« har haft liten effekt på kontinuiteten

Nyheter | Två av tre läkare anser att patientlagens bestämmelse om fast vårdkontakt haft liten betydelse för att öka läkarkontinuiteten. Samtidigt har en stor del av kåren inga eller enbart vaga begrepp om bestämmelsen, enligt en enkät från Läkarförbundet. () 24 MAJ 2016

Heidi Stensmyren: Tydligt att lagstiftningen inte är tillräcklig

Nyheter | Enkäten ger stöd för Läkarförbundets uppfattning att funktionen som patientansvarig läkare bör återinföras. Det menar förbundets ordförande Heidi Stensmyren. »Det är tydligt att folk inte vet vad fast vårdkontakt är. Man har inte kunnat fylla rollen med något.« (1 kommentar) 24 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons