Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DW6S Lakartidningen.se 2016-02-03

Nu utreder även Karolinska Macchiarini-affären

Karolinska universitetssjukhuset ska granska omständigheterna kring de ifrågasatta luftstrupsoperationerna 2011–2012.

Michael Lövtrup

Medan vindarna har blåst snålt kring Karolinska institutet och dess rektor Anders Hamsten, har Karolinska universitetssjukhuset hittills hållit en låg profil i ärendet kring Paolo Macchiarini och hans ifrågasatta luftstrupsoperationer. Så sent som förra veckan stod sjukhuset fast vid att operationerna var berättigade med tanke på att patienternas liv stod på spel och att inga alternativa behandlingar fanns.

Flera krav på att även sjukhusets roll i det inträffade ska granskas har dock rests de senaste dagarna. Och nu meddelar Karolinska universitetssjukhuset att en utredning kommer att tillsättas. Det är »de nya uppgifter som framkommit« som gör att det behövs »en noggrann utredning av händelseförloppet«, heter det i ett pressmeddelande.

Utredningen ska klarlägga omständigheterna och vilka överväganden som gjordes då tre patienter fick syntetiska, stamcellsbeklädda luftstrupar inopererade 2011 och 2012.

Utredningen ska ledas av sjukhusets chefläkare, professor Nina Nelson Follin. I utredningen ska oberoende experter ingå.

– De uppgifter som framförts gör att vi vill granska noga hur detta har hanterats. Det är viktigt för patienter, medarbetare och uppdragsgivare, liksom för allmänheten, att vi utreder saken grundligt, säger Nina Nelson Follin i ett pressmeddelande.

Kommentarer (13)

 • Inte bra att KS chefläkare leder utredningen

  2016-02-03 14:45 | Det måste ske en utredning utifrån. Är du chefläkare på ett sjukhus är du en del av systemet där. Ska detta bli trovärdigt måste utredningen ledas av någon utifrån.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

 • Gerdin och Risberg bör ingå i utredningen

  2016-02-03 15:13 | Även i denna utredning bör Bengt Gerdin och Bo Risberg erbjudas plats i syfte att säkra läkarkårens förtroende.

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

 • En forskare inom området material i medicin bör ingå i analysgruppen

  2016-02-03 15:50 | En oberoende forskare inom området material i medicin bör ingå i KS-gruppen som analyserar Macciarinis operationer på KS. Har hittills saknat utlåtanden från människor som aktivt forskar kring medicinska implantat eller tissue engineering (vävnadsteknik). Det förefaller som att kompetens inom dessa området helt lyst med sin frånvaro såväl vid anställning som vid beslut att operera. Dessutom, var fanns transplantationsimmunologerna, vilken är deras roll här?

  Pentti Tengvall, professor, Sahlgrenska akademin

  Jäv:

 • Sven Román har rätt

  2016-02-03 16:01 | För att utredningen ska bli helt trovärdig i läkarkårens med rätta kritiska ögon, måste den vara helt oberoende. Inga chefläkare för den organisation som ska utredas med i utredningen, tack.

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

 • Chefsläkarna är komprometterade

  2016-02-03 17:05 | KS chefsläkarorganisation åtnjuter ett tämligen lågt förtroende efter märkliga uttalanden i bl.a. Macchiariniaffären. Sjukhuset betalar enorma summor till olika managementkonsulter. Varför inte lägga en skärv av detta på en oberoende utredning? KS skamfilade varumärke gagnas inte av charader.

  Jarl Ehrenberg, överläkare, Karolinska Sjukhuset, Solna

  Jäv: Anställd på Thoraxklinken, KS

 • Oberoende utredning efterlyses

  2016-02-03 17:15 | Det är väl självklart att utredningen skall vara helt oberoende utan inblandning av den misstänkta sjukhusets egna chefläkare. Förtroendet står på spel och allt måste göras för att inte upprepa fiaskot från i somras.

  Petter Ljungman, Hjärtspecialist, med dr , Hjärtkliniken, Danderyds Sjukhus

  Jäv:

 • Läkarförbundet bör också utreda

  2016-02-03 17:28 | Instämmer: Utredningen bör vara extern - det är svårt att bedömma sjukhus-kulturer innifrån. Personligen skulle jag också vilja att denna tragiska historia granskas av vårt förbund. Medlemmar som protesterat verkar ha blivit illa behandlade och, tyvärr, verkar det också som om medlemmar i ledande ställning har haft en fallerande etisk kompass.

  Christer Jonmarker, f.d. Professor of Anesthesiology, University of Washington, Seattle. , privat verksamhet

  Jäv:

 • Utredning av "Macchiarini-fallet"

  2016-02-03 17:54 | Efter SVT1:s tredje program för precis en vecka sedan har en flod av informationer kommit in vad gäller "Macchiarini-fallet". Flera parter har betett sig underligt på olika nivåer: Macchiarini själv, KI:s rektor och ledning, KS´ledning, KI:s styrelse, Vetenskapsrådet, och kanske några andra. Av det skälet är det fullständigt uteslutet att dessa parter skall "utreda sig själva". De får helt enkelt inte ingå i de haveriutredningar som står för dörren.

  Birger Karlsson, Professor emeritus/materialteknologi, Chalmers, Chalmers som emeritus

  Jäv:

 • Gör om gör rätt. Överlåt utredningen till tillsynsmyndigheten IVO

  2016-02-03 19:23 | Alla som har sett bronkoskopi-filmen på SVT VET att det här är en vårdskada. Ensligt Socialstyrelsens hemsida: "Vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas lex Maria. " När den första patienten rullade ut från operationssalen på KS visste man vad jag försår att ingreppet var förenat med 100% mortalitetsrisk. Kan det bli en högre risk.... Har man kallat det "sjukvård" - "play by the book". Det är helt självklart att den måste granskas av utomstående helt oberoende av sjukhuset. Om inte annat borde erfarenheten från utredningen på andra sidan Solnavägen ha lärt er detta.

  Per Svensson, Docent, lektor, överläkare, Insitutione för Medicin Solna, Karolinska Sjukhuset Solna

  Jäv: Anställd på Insitutionen för Medicin Solna, KI och Akutkliniken KS Solna

 • IVO¨s ansvar

  2016-02-03 19:27 | På IVO´s hemsida redovisas IVO:s verksamhetsidé enligt följande:

  "Vi finns till för vård- och omsorgstagarna och vårt uppdrag är att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter." Det är läge nu att leva upp till denna stolta paroll och genom eget initiativ sätta samman en oberoende expertgrupp och öppna ett granskningsärende av luftstrupeoperationerna på Karolinska sjukhuset.

  Göran Edbom, Överläkare, f.d chefläkare, Cancercentrum Norrlands Universitetssjukhus

  Jäv:

 • Sjävklart skall inte KS-chefläkare leda denna utredning!

  2016-02-03 20:35 | Denna affär har nu blivit en överlevnadsfråga för såväl Karolinska institutet som för sjukhuset och de ansvariga måste inse detta. Att då låta en chefläkare tillika professor vid fakulteten leda detta är inte bara kontraproduktivt utan dumt. Skall de båda institutionerna överleva detta moraliskt och vetenskapligt måste man söka en icke komprometterad utredare gärna utanför professionen. Jag tror faktiskt att det vore bättre med en jurist eller en erfaren ämbetsman. Då man börjar höra att medicinare på KS korresponderat med italienska lokalpolitiker för att få stöd för rekryteringen av någon som alltmer framstår som en charlatan, får man intrycket att en jurist vore den rätta personen för denna uppgift. Det är med stor sorg jag skriver detta om mitt gamla universitet och det sjukhus som jag ägnat en stor del av mitt liv åt att tjäna, gäller inte "primum est nocere" inte längre?.

  Jan Eklund, Docent i anestesiologi, KI , pensionär

  Jäv: "gammal KI-KS-are

 • Det är på internationell nivå

  2016-02-04 00:16 | Det är ett bedrägeri som rört Italien, Spanien, USA, Island, Turkiet, Sverige, Ryssland. Det har uppmärksammats utomlands det som slutar i Stockholm. Är det inte självklart att det måste vara en internationell utredning. Be en ansedd Brittisk jurist leda en sådan utredning. Det blir inte trovärdigt med en intern utredning.

  Per-Olof Nyström, pens. överläkare, Linköping

  Jäv:

 • Med en fingertoppskänslighet som i en plåthandske

  2016-02-04 14:21 | Först bestämde Karolinskas ledning att den nytillträdda chefläkaren Nina Nelson Follin skulle leda utredningen av huruvida några av hennes chefläkarkolleger eller någon annan på sjukhuset gjort något fel. Nu har man backat och utredningen ska istället göras av yttre granskare. Det är bra. Det frigör också Nelson Follin så att hon får tid att utreda huruvida någon av oss som inte tycker att sjukhuset har skött detta bra har gjort oss skyldiga någon otillåten journalläsning.

  Ulf Ergander, bitr överläkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus

  Jäv: Arbetar på ALB/Karolinska

Kommentera

Kommentera

Antroposofiska medel blir kvar under flera år

Nyheter | Det blir ingen särreglering för de antroposofiska läkemedlen. I stället får tillverkarna fem år på sig att registrera läkemedlen på sedvanligt sätt. () 30 JUN 2016

Skolläkaren överklagar sin dom

Nyheter | Skolläkaren i Falun, som dömdes till fyra års fängelse för bland annat grovt barnpornografibrott, kränkande fotografering och sexuellt utnyttjande överklagar stora delar av domen till Svea hovrätt. De återstående gärningarna är värda högst åtta månaders fängelse enligt överklagandet. () 30 JUN 2016

Annons Annons

Tre nya regioner föreslås 2019

Nyheter | En Norrlandsregion, en Svealandsregion och ett utvidgat Västra Götaland kan bli verklighet om några år. Det bedömer den så kallade indelningskommittén. () 30 JUN 2016

bild

Vidarkliniken kan bli av med vårdavtal

Nyheter | Den antroposofiska Vidarkliniken i Järna kan komma att förlora sitt avtal med Stockholms läns landsting. Det uppger Ekot i Sveriges Radio. Landstingsrådet Anna Starbrink (bilden) är kritisk till kliniken. () 30 JUN 2016

Universitet ska ge fler utbildning

Nyheter | Lunds universitet och Umeå universitet har i dag fått i uppdrag av regeringen att bygga upp en kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk läkarutbildning.  () 30 JUN 2016

bild

Svårare anmäla fel förskrivning

Nyheter | Apotekspersonalen upplever sig mer hindrad att anmäla överförskrivning i dag än för två år sedan. Det skriver IVO, Inspektionen för vård och omsorg, på sin hemsida. () 30 JUN 2016

Macchiarini-metoden överges

Nyheter | Det företag som tillverkade Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar har övergivit metoden och lanserar nu »andra generationens« syntetiska strupar, som bara ska sitta inne under en kortare tid. () 29 JUN 2016

bild

Läkarföreningen
på Karolinska oroas
av långa vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

bild

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (1 kommentar) 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

Nu kommer patienten via video

Nyheter | På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk. Allt fler vårdcentraler erbjuder virtuella besök. Men det är bara en av flera möjligheter som »andra generationens telemedicin« öppnar, menar primärvårdsläkare som Läkartidningen har talat med. (2 kommentarer) 28 JUN 2016

Cancervård koncentreras mer

Nyheter | Samtliga inblandade landsting och regioner väljer att följa RCC:s rekommendationer om att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till ett fåtal platser i landet. (1 kommentar) 28 JUN 2016

»Jag älskar landstingskaffe
i farten, sparkcykelfärder genom kulvertar...«

Krönika | Man älskar sitt jobb, sjukhusen, patienterna, och allt som läkaryrket bjuder på. Man jobbar konstant för att lära sig mer. Men att lära sig konsten att ta ledigt ibland är ändå den viktigaste kompetensutveckling man kan ägna sig åt. Nyblivna underläkaren Ulrika Nettelblads krönika förklarar. () 28 JUN 2016

Smärtlindring vid förlossning

Medicinens ABC | Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. () 28 JUN 2016

Fem frågor till Maria Lengquist

Författarintervjun | Maria Lengquist har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om smärtlindring vid vaginal förlossning. () 28 JUN 2016

Jobb i fokus

143 lediga jobb på

Annons
Annons Annons
Annons Annons Annons Annons