Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DW6S Lakartidningen.se 2016-02-03

Nu utreder även Karolinska Macchiarini-affären

Karolinska universitetssjukhuset ska granska omständigheterna kring de ifrågasatta luftstrupsoperationerna 2011–2012.

Michael Lövtrup

Medan vindarna har blåst snålt kring Karolinska institutet och dess rektor Anders Hamsten, har Karolinska universitetssjukhuset hittills hållit en låg profil i ärendet kring Paolo Macchiarini och hans ifrågasatta luftstrupsoperationer. Så sent som förra veckan stod sjukhuset fast vid att operationerna var berättigade med tanke på att patienternas liv stod på spel och att inga alternativa behandlingar fanns.

Flera krav på att även sjukhusets roll i det inträffade ska granskas har dock rests de senaste dagarna. Och nu meddelar Karolinska universitetssjukhuset att en utredning kommer att tillsättas. Det är »de nya uppgifter som framkommit« som gör att det behövs »en noggrann utredning av händelseförloppet«, heter det i ett pressmeddelande.

Utredningen ska klarlägga omständigheterna och vilka överväganden som gjordes då tre patienter fick syntetiska, stamcellsbeklädda luftstrupar inopererade 2011 och 2012.

Utredningen ska ledas av sjukhusets chefläkare, professor Nina Nelson Follin. I utredningen ska oberoende experter ingå.

– De uppgifter som framförts gör att vi vill granska noga hur detta har hanterats. Det är viktigt för patienter, medarbetare och uppdragsgivare, liksom för allmänheten, att vi utreder saken grundligt, säger Nina Nelson Follin i ett pressmeddelande.

Kommentarer (13)

 • Inte bra att KS chefläkare leder utredningen

  2016-02-03 14:45 | Det måste ske en utredning utifrån. Är du chefläkare på ett sjukhus är du en del av systemet där. Ska detta bli trovärdigt måste utredningen ledas av någon utifrån.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

 • Gerdin och Risberg bör ingå i utredningen

  2016-02-03 15:13 | Även i denna utredning bör Bengt Gerdin och Bo Risberg erbjudas plats i syfte att säkra läkarkårens förtroende.

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

 • En forskare inom området material i medicin bör ingå i analysgruppen

  2016-02-03 15:50 | En oberoende forskare inom området material i medicin bör ingå i KS-gruppen som analyserar Macciarinis operationer på KS. Har hittills saknat utlåtanden från människor som aktivt forskar kring medicinska implantat eller tissue engineering (vävnadsteknik). Det förefaller som att kompetens inom dessa området helt lyst med sin frånvaro såväl vid anställning som vid beslut att operera. Dessutom, var fanns transplantationsimmunologerna, vilken är deras roll här?

  Pentti Tengvall, professor, Sahlgrenska akademin

  Jäv:

 • Sven Román har rätt

  2016-02-03 16:01 | För att utredningen ska bli helt trovärdig i läkarkårens med rätta kritiska ögon, måste den vara helt oberoende. Inga chefläkare för den organisation som ska utredas med i utredningen, tack.

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

 • Chefsläkarna är komprometterade

  2016-02-03 17:05 | KS chefsläkarorganisation åtnjuter ett tämligen lågt förtroende efter märkliga uttalanden i bl.a. Macchiariniaffären. Sjukhuset betalar enorma summor till olika managementkonsulter. Varför inte lägga en skärv av detta på en oberoende utredning? KS skamfilade varumärke gagnas inte av charader.

  Jarl Ehrenberg, överläkare, Karolinska Sjukhuset, Solna

  Jäv: Anställd på Thoraxklinken, KS

 • Oberoende utredning efterlyses

  2016-02-03 17:15 | Det är väl självklart att utredningen skall vara helt oberoende utan inblandning av den misstänkta sjukhusets egna chefläkare. Förtroendet står på spel och allt måste göras för att inte upprepa fiaskot från i somras.

  Petter Ljungman, Hjärtspecialist, med dr , Hjärtkliniken, Danderyds Sjukhus

  Jäv:

 • Läkarförbundet bör också utreda

  2016-02-03 17:28 | Instämmer: Utredningen bör vara extern - det är svårt att bedömma sjukhus-kulturer innifrån. Personligen skulle jag också vilja att denna tragiska historia granskas av vårt förbund. Medlemmar som protesterat verkar ha blivit illa behandlade och, tyvärr, verkar det också som om medlemmar i ledande ställning har haft en fallerande etisk kompass.

  Christer Jonmarker, f.d. Professor of Anesthesiology, University of Washington, Seattle. , privat verksamhet

  Jäv:

 • Utredning av "Macchiarini-fallet"

  2016-02-03 17:54 | Efter SVT1:s tredje program för precis en vecka sedan har en flod av informationer kommit in vad gäller "Macchiarini-fallet". Flera parter har betett sig underligt på olika nivåer: Macchiarini själv, KI:s rektor och ledning, KS´ledning, KI:s styrelse, Vetenskapsrådet, och kanske några andra. Av det skälet är det fullständigt uteslutet att dessa parter skall "utreda sig själva". De får helt enkelt inte ingå i de haveriutredningar som står för dörren.

  Birger Karlsson, Professor emeritus/materialteknologi, Chalmers, Chalmers som emeritus

  Jäv:

 • Gör om gör rätt. Överlåt utredningen till tillsynsmyndigheten IVO

  2016-02-03 19:23 | Alla som har sett bronkoskopi-filmen på SVT VET att det här är en vårdskada. Ensligt Socialstyrelsens hemsida: "Vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas lex Maria. " När den första patienten rullade ut från operationssalen på KS visste man vad jag försår att ingreppet var förenat med 100% mortalitetsrisk. Kan det bli en högre risk.... Har man kallat det "sjukvård" - "play by the book". Det är helt självklart att den måste granskas av utomstående helt oberoende av sjukhuset. Om inte annat borde erfarenheten från utredningen på andra sidan Solnavägen ha lärt er detta.

  Per Svensson, Docent, lektor, överläkare, Insitutione för Medicin Solna, Karolinska Sjukhuset Solna

  Jäv: Anställd på Insitutionen för Medicin Solna, KI och Akutkliniken KS Solna

 • IVO¨s ansvar

  2016-02-03 19:27 | På IVO´s hemsida redovisas IVO:s verksamhetsidé enligt följande:

  "Vi finns till för vård- och omsorgstagarna och vårt uppdrag är att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter." Det är läge nu att leva upp till denna stolta paroll och genom eget initiativ sätta samman en oberoende expertgrupp och öppna ett granskningsärende av luftstrupeoperationerna på Karolinska sjukhuset.

  Göran Edbom, Överläkare, f.d chefläkare, Cancercentrum Norrlands Universitetssjukhus

  Jäv:

 • Sjävklart skall inte KS-chefläkare leda denna utredning!

  2016-02-03 20:35 | Denna affär har nu blivit en överlevnadsfråga för såväl Karolinska institutet som för sjukhuset och de ansvariga måste inse detta. Att då låta en chefläkare tillika professor vid fakulteten leda detta är inte bara kontraproduktivt utan dumt. Skall de båda institutionerna överleva detta moraliskt och vetenskapligt måste man söka en icke komprometterad utredare gärna utanför professionen. Jag tror faktiskt att det vore bättre med en jurist eller en erfaren ämbetsman. Då man börjar höra att medicinare på KS korresponderat med italienska lokalpolitiker för att få stöd för rekryteringen av någon som alltmer framstår som en charlatan, får man intrycket att en jurist vore den rätta personen för denna uppgift. Det är med stor sorg jag skriver detta om mitt gamla universitet och det sjukhus som jag ägnat en stor del av mitt liv åt att tjäna, gäller inte "primum est nocere" inte längre?.

  Jan Eklund, Docent i anestesiologi, KI , pensionär

  Jäv: "gammal KI-KS-are

 • Det är på internationell nivå

  2016-02-04 00:16 | Det är ett bedrägeri som rört Italien, Spanien, USA, Island, Turkiet, Sverige, Ryssland. Det har uppmärksammats utomlands det som slutar i Stockholm. Är det inte självklart att det måste vara en internationell utredning. Be en ansedd Brittisk jurist leda en sådan utredning. Det blir inte trovärdigt med en intern utredning.

  Per-Olof Nyström, pens. överläkare, Linköping

  Jäv:

 • Med en fingertoppskänslighet som i en plåthandske

  2016-02-04 14:21 | Först bestämde Karolinskas ledning att den nytillträdda chefläkaren Nina Nelson Follin skulle leda utredningen av huruvida några av hennes chefläkarkolleger eller någon annan på sjukhuset gjort något fel. Nu har man backat och utredningen ska istället göras av yttre granskare. Det är bra. Det frigör också Nelson Follin så att hon får tid att utreda huruvida någon av oss som inte tycker att sjukhuset har skött detta bra har gjort oss skyldiga någon otillåten journalläsning.

  Ulf Ergander, bitr överläkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus

  Jäv: Arbetar på ALB/Karolinska

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (12 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons