Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DW6S Lakartidningen.se 2016-02-03

Nu utreder även Karolinska Macchiarini-affären

Karolinska universitetssjukhuset ska granska omständigheterna kring de ifrågasatta luftstrupsoperationerna 2011–2012.

Michael Lövtrup

Medan vindarna har blåst snålt kring Karolinska institutet och dess rektor Anders Hamsten, har Karolinska universitetssjukhuset hittills hållit en låg profil i ärendet kring Paolo Macchiarini och hans ifrågasatta luftstrupsoperationer. Så sent som förra veckan stod sjukhuset fast vid att operationerna var berättigade med tanke på att patienternas liv stod på spel och att inga alternativa behandlingar fanns.

Flera krav på att även sjukhusets roll i det inträffade ska granskas har dock rests de senaste dagarna. Och nu meddelar Karolinska universitetssjukhuset att en utredning kommer att tillsättas. Det är »de nya uppgifter som framkommit« som gör att det behövs »en noggrann utredning av händelseförloppet«, heter det i ett pressmeddelande.

Utredningen ska klarlägga omständigheterna och vilka överväganden som gjordes då tre patienter fick syntetiska, stamcellsbeklädda luftstrupar inopererade 2011 och 2012.

Utredningen ska ledas av sjukhusets chefläkare, professor Nina Nelson Follin. I utredningen ska oberoende experter ingå.

– De uppgifter som framförts gör att vi vill granska noga hur detta har hanterats. Det är viktigt för patienter, medarbetare och uppdragsgivare, liksom för allmänheten, att vi utreder saken grundligt, säger Nina Nelson Follin i ett pressmeddelande.

Kommentarer (13)

 • Inte bra att KS chefläkare leder utredningen

  2016-02-03 14:45 | Det måste ske en utredning utifrån. Är du chefläkare på ett sjukhus är du en del av systemet där. Ska detta bli trovärdigt måste utredningen ledas av någon utifrån.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

 • Gerdin och Risberg bör ingå i utredningen

  2016-02-03 15:13 | Även i denna utredning bör Bengt Gerdin och Bo Risberg erbjudas plats i syfte att säkra läkarkårens förtroende.

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

 • En forskare inom området material i medicin bör ingå i analysgruppen

  2016-02-03 15:50 | En oberoende forskare inom området material i medicin bör ingå i KS-gruppen som analyserar Macciarinis operationer på KS. Har hittills saknat utlåtanden från människor som aktivt forskar kring medicinska implantat eller tissue engineering (vävnadsteknik). Det förefaller som att kompetens inom dessa området helt lyst med sin frånvaro såväl vid anställning som vid beslut att operera. Dessutom, var fanns transplantationsimmunologerna, vilken är deras roll här?

  Pentti Tengvall, professor, Sahlgrenska akademin

  Jäv:

 • Sven Román har rätt

  2016-02-03 16:01 | För att utredningen ska bli helt trovärdig i läkarkårens med rätta kritiska ögon, måste den vara helt oberoende. Inga chefläkare för den organisation som ska utredas med i utredningen, tack.

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

 • Chefsläkarna är komprometterade

  2016-02-03 17:05 | KS chefsläkarorganisation åtnjuter ett tämligen lågt förtroende efter märkliga uttalanden i bl.a. Macchiariniaffären. Sjukhuset betalar enorma summor till olika managementkonsulter. Varför inte lägga en skärv av detta på en oberoende utredning? KS skamfilade varumärke gagnas inte av charader.

  Jarl Ehrenberg, överläkare, Karolinska Sjukhuset, Solna

  Jäv: Anställd på Thoraxklinken, KS

 • Oberoende utredning efterlyses

  2016-02-03 17:15 | Det är väl självklart att utredningen skall vara helt oberoende utan inblandning av den misstänkta sjukhusets egna chefläkare. Förtroendet står på spel och allt måste göras för att inte upprepa fiaskot från i somras.

  Petter Ljungman, Hjärtspecialist, med dr , Hjärtkliniken, Danderyds Sjukhus

  Jäv:

 • Läkarförbundet bör också utreda

  2016-02-03 17:28 | Instämmer: Utredningen bör vara extern - det är svårt att bedömma sjukhus-kulturer innifrån. Personligen skulle jag också vilja att denna tragiska historia granskas av vårt förbund. Medlemmar som protesterat verkar ha blivit illa behandlade och, tyvärr, verkar det också som om medlemmar i ledande ställning har haft en fallerande etisk kompass.

  Christer Jonmarker, f.d. Professor of Anesthesiology, University of Washington, Seattle. , privat verksamhet

  Jäv:

 • Utredning av "Macchiarini-fallet"

  2016-02-03 17:54 | Efter SVT1:s tredje program för precis en vecka sedan har en flod av informationer kommit in vad gäller "Macchiarini-fallet". Flera parter har betett sig underligt på olika nivåer: Macchiarini själv, KI:s rektor och ledning, KS´ledning, KI:s styrelse, Vetenskapsrådet, och kanske några andra. Av det skälet är det fullständigt uteslutet att dessa parter skall "utreda sig själva". De får helt enkelt inte ingå i de haveriutredningar som står för dörren.

  Birger Karlsson, Professor emeritus/materialteknologi, Chalmers, Chalmers som emeritus

  Jäv:

 • Gör om gör rätt. Överlåt utredningen till tillsynsmyndigheten IVO

  2016-02-03 19:23 | Alla som har sett bronkoskopi-filmen på SVT VET att det här är en vårdskada. Ensligt Socialstyrelsens hemsida: "Vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas lex Maria. " När den första patienten rullade ut från operationssalen på KS visste man vad jag försår att ingreppet var förenat med 100% mortalitetsrisk. Kan det bli en högre risk.... Har man kallat det "sjukvård" - "play by the book". Det är helt självklart att den måste granskas av utomstående helt oberoende av sjukhuset. Om inte annat borde erfarenheten från utredningen på andra sidan Solnavägen ha lärt er detta.

  Per Svensson, Docent, lektor, överläkare, Insitutione för Medicin Solna, Karolinska Sjukhuset Solna

  Jäv: Anställd på Insitutionen för Medicin Solna, KI och Akutkliniken KS Solna

 • IVO¨s ansvar

  2016-02-03 19:27 | På IVO´s hemsida redovisas IVO:s verksamhetsidé enligt följande:

  "Vi finns till för vård- och omsorgstagarna och vårt uppdrag är att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter." Det är läge nu att leva upp till denna stolta paroll och genom eget initiativ sätta samman en oberoende expertgrupp och öppna ett granskningsärende av luftstrupeoperationerna på Karolinska sjukhuset.

  Göran Edbom, Överläkare, f.d chefläkare, Cancercentrum Norrlands Universitetssjukhus

  Jäv:

 • Sjävklart skall inte KS-chefläkare leda denna utredning!

  2016-02-03 20:35 | Denna affär har nu blivit en överlevnadsfråga för såväl Karolinska institutet som för sjukhuset och de ansvariga måste inse detta. Att då låta en chefläkare tillika professor vid fakulteten leda detta är inte bara kontraproduktivt utan dumt. Skall de båda institutionerna överleva detta moraliskt och vetenskapligt måste man söka en icke komprometterad utredare gärna utanför professionen. Jag tror faktiskt att det vore bättre med en jurist eller en erfaren ämbetsman. Då man börjar höra att medicinare på KS korresponderat med italienska lokalpolitiker för att få stöd för rekryteringen av någon som alltmer framstår som en charlatan, får man intrycket att en jurist vore den rätta personen för denna uppgift. Det är med stor sorg jag skriver detta om mitt gamla universitet och det sjukhus som jag ägnat en stor del av mitt liv åt att tjäna, gäller inte "primum est nocere" inte längre?.

  Jan Eklund, Docent i anestesiologi, KI , pensionär

  Jäv: "gammal KI-KS-are

 • Det är på internationell nivå

  2016-02-04 00:16 | Det är ett bedrägeri som rört Italien, Spanien, USA, Island, Turkiet, Sverige, Ryssland. Det har uppmärksammats utomlands det som slutar i Stockholm. Är det inte självklart att det måste vara en internationell utredning. Be en ansedd Brittisk jurist leda en sådan utredning. Det blir inte trovärdigt med en intern utredning.

  Per-Olof Nyström, pens. överläkare, Linköping

  Jäv:

 • Med en fingertoppskänslighet som i en plåthandske

  2016-02-04 14:21 | Först bestämde Karolinskas ledning att den nytillträdda chefläkaren Nina Nelson Follin skulle leda utredningen av huruvida några av hennes chefläkarkolleger eller någon annan på sjukhuset gjort något fel. Nu har man backat och utredningen ska istället göras av yttre granskare. Det är bra. Det frigör också Nelson Follin så att hon får tid att utreda huruvida någon av oss som inte tycker att sjukhuset har skött detta bra har gjort oss skyldiga någon otillåten journalläsning.

  Ulf Ergander, bitr överläkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus

  Jäv: Arbetar på ALB/Karolinska

Kommentera

Kommentera
bild

Extremvärme ökande problem för folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domtol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (2 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016

Domen uppskjuten ännu
en gång för Fikru Maru

Nyheter | Kardiologen Fikru Maru sitter fortfarande fängslad i Etiopien. Och ännu en gång har domen mot honom skjutits upp. () 20 JUL 2016