Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXII Läkartidningen 07/2016
Lakartidningen.se 2016-02-11

Ny grupp med fokus på vårdplatser

Läkarförbundet kommer under våren att starta en särskild arbetsgrupp som ska ha fokus på vårdplatser. Det beslutade förbundsstyrelsen i förra veckan.

Anna Sofia Dahl

 – Just vårdplatser täcks inte riktigt av någon av de råd eller delegationer som vi har som enskild sak. Sjukhusläkarna har jobbat mycket med frågan, men nu tar vi ett mer fokuserat grepp inom Läkarförbundet, säger Läkarförbundets förste vice ordförande Karin Båtelson, som blir ordförande för den nya arbetsgruppen.

Tanken är att den ska bestå av representanter från Sveriges olika delar och typer av vårdgivare. Tillsammans ska man sätta fokus på just vårdplatser och de problem som finns kring frågan.

– Arbetsmiljön påverkas, patientsäkerheten sätts ur spel, vården blir sämre för patienterna och det blir väldigt ineffektivt då mycket av läkartid går åt till att skriva in och skriva ut och att sitta i krismöten om vårdplatser, säger Karin Båtelson.

Beslutet togs under senaste förbundsstyrelsemötet, och arbetet är fortfarande inne i ett tidigt skede. Varken form, hur länge gruppen ska finnas eller vilka som ska ingå är i nuläget klart. Inom kort kommer man dock att kalla till ett uppstartsmöte för att påbörja arbetet, och Karin Båtelson menar att det finns mycket att ta tag i.

– När man som läkare pratar om vad som är problem så kommer it-system och vårdplatser på högsta plats. Och vi är väldigt trötta på att höra detta mantra från olika ledningsnivåer att patientsäkerheten inte är hotad, när vi dagligen ser bevis på motsatsen. Vi vill ha fakta om både detta och de ökade kostnader det medför, för att kunna driva frågan, säger hon.

Kommentarer (2)

 • Vårdplatser

  2016-02-11 13:44 | Vill slå ett slag för all vård som utvecklas utanför sjukhuset. Det är i dag stort fokus på antalet sängar på sjukhuset, vi bör komplettera den bilden. När vi pratar om vårdplatser måste vi prata om antal sängplatser på sjukhuset och antalet sängplatser utanför sjukhuset. Allt mer vård kan och bör ges i hemmet, den vården bedrivs både av mobila team, både av kommun, landsting och privata aktörer. Jag är inte säker på att det alltid stämmer att vi har färre vårdplatser, däremot står vårdsängarna i "andra lokaler"

  Marie Håkansson, Projektledare Närvård i västra Sörmland, Landstinget Sörmland

  Jäv:

 • Vård på rätt plats och nivå

  2016-02-12 18:54 | Tack för tips! Tanken är att titta på vårdplatser som en del av en bra och effektiv vård. Det gäller både inom sjukhus- vårdavd, IVA- som rehab och tillgång till kommunplatser. Vården förändras och utvecklas hela tiden och viss vård kan och ska idag absolut ges i hemmet och annan inte. Vi hör av oss!

  Karin Båtelson, 1:e vice ordf Läkarförbundet, Läkarförbundet

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Prognosen sämre för rökare med aromatas-hämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Tio läkare skriver i Svenska Dagbladet: »Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. () 25 JUL 2016

Annons Annons
bild

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. () 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

bild

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

bild

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domstol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016