Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXII Läkartidningen 07/2016
Lakartidningen.se 2016-02-11

Ny grupp med fokus på vårdplatser

Läkarförbundet kommer under våren att starta en särskild arbetsgrupp som ska ha fokus på vårdplatser. Det beslutade förbundsstyrelsen i förra veckan.

Anna Sofia Dahl

 – Just vårdplatser täcks inte riktigt av någon av de råd eller delegationer som vi har som enskild sak. Sjukhusläkarna har jobbat mycket med frågan, men nu tar vi ett mer fokuserat grepp inom Läkarförbundet, säger Läkarförbundets förste vice ordförande Karin Båtelson, som blir ordförande för den nya arbetsgruppen.

Tanken är att den ska bestå av representanter från Sveriges olika delar och typer av vårdgivare. Tillsammans ska man sätta fokus på just vårdplatser och de problem som finns kring frågan.

– Arbetsmiljön påverkas, patientsäkerheten sätts ur spel, vården blir sämre för patienterna och det blir väldigt ineffektivt då mycket av läkartid går åt till att skriva in och skriva ut och att sitta i krismöten om vårdplatser, säger Karin Båtelson.

Beslutet togs under senaste förbundsstyrelsemötet, och arbetet är fortfarande inne i ett tidigt skede. Varken form, hur länge gruppen ska finnas eller vilka som ska ingå är i nuläget klart. Inom kort kommer man dock att kalla till ett uppstartsmöte för att påbörja arbetet, och Karin Båtelson menar att det finns mycket att ta tag i.

– När man som läkare pratar om vad som är problem så kommer it-system och vårdplatser på högsta plats. Och vi är väldigt trötta på att höra detta mantra från olika ledningsnivåer att patientsäkerheten inte är hotad, när vi dagligen ser bevis på motsatsen. Vi vill ha fakta om både detta och de ökade kostnader det medför, för att kunna driva frågan, säger hon.

Kommentarer (2)

 • Vårdplatser

  2016-02-11 13:44 | Vill slå ett slag för all vård som utvecklas utanför sjukhuset. Det är i dag stort fokus på antalet sängar på sjukhuset, vi bör komplettera den bilden. När vi pratar om vårdplatser måste vi prata om antal sängplatser på sjukhuset och antalet sängplatser utanför sjukhuset. Allt mer vård kan och bör ges i hemmet, den vården bedrivs både av mobila team, både av kommun, landsting och privata aktörer. Jag är inte säker på att det alltid stämmer att vi har färre vårdplatser, däremot står vårdsängarna i "andra lokaler"

  Marie Håkansson, Projektledare Närvård i västra Sörmland, Landstinget Sörmland

  Jäv:

 • Vård på rätt plats och nivå

  2016-02-12 18:54 | Tack för tips! Tanken är att titta på vårdplatser som en del av en bra och effektiv vård. Det gäller både inom sjukhus- vårdavd, IVA- som rehab och tillgång till kommunplatser. Vården förändras och utvecklas hela tiden och viss vård kan och ska idag absolut ges i hemmet och annan inte. Vi hör av oss!

  Karin Båtelson, 1:e vice ordf Läkarförbundet, Läkarförbundet

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons