Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXWF Läkartidningen 08/2016
Lakartidningen.se 2016-02-24

På uppdrag i Kenya

Hundratals svenska läkare har varit på uppdrag i Kenya för Rotarys läkarbank. Många av dem flera gånger. När en grupp svenska läkare åkte iväg på ettuppdrag strax före jul följde Läkartidningen med.

Olle Sjökvist

Tidigt en decembermorgon rullar jeepen in till den lilla kyrkan med jordgolv. Teamet lastar vant av plastlådorna med medicin och testutrustning. Doktorns brits och bord torkas av. Några patienter sitter redan och väntar. En kvart senare är mottagningen igång.

Varje år reser drygt femtio läkare med Rotarys läkarbank till Kenya för att tjänstgöra som allmänläkare. Huvudsakligen svenska doktorer men även kollegor från Holland och våra nordiska grannländer.  Drygt 1 000 läkare har rest på 4 000 uppdrag sedan starten 1988. En miljon patienter har behandlats.

Ute i byarna finns frivilligkommittéer som förberett besöket. 

– Det är imponerande hur snabbt man kan få allt på plats med en fungerande provtagning, läkarmottagning och medicinutdelning, säger Anna Danielsson, nypensionerad distriktsläkare från Örebro som för första gången åkt ut med Läkarbanken.

– Hemma är vi vana vid att kunna utreda mer. Man får inse att det är bara de här undersökningarna och de här medicinerna jag har att tillgå – jag får göra det bästa av det. Men det är också det som är charmen.

– Sjukdomsbilden kan ibland vara förvånansvärt lik en svensk distriktsläkarmottagning, säger Anna Danielsson. 

Av tradition och praktiska skäl har många Rotaryläkare varit pensionerade. Malin Häggström från skånska Österlen är yngre och ännu inte klar med sina ST-block i akut- och allmänmedicin.

– Jag tycker yngre läkare ska ta chansen att åka ut. Det är verkligen »win-win«; jag kan göra nytta samtidigt som jag lär mig mycket.

– Folk söker för vaxpropp i örat, ryggont och förkylning – precis som hemma, säger Malin Häggström.

– Men oftast är det naturligtvis väldig olikt. Det som berört mig mest är de HIV-smittade barnen. Jag hade ett tvillingpar på sex månader som tappat mycket i vikt. Jag tror de har små chanser att klara sig.

Flera av klinikerna ligger runt Victoriasjön, ett område med mycket malaria och HIV. 

– Jag har fått lära mig att malaria kan se ut på väldigt många sätt. Förutom feber kan den ge kräkningar, hudutslag och svullnader, säger Catrin Sjökvist, allmänläkare från Malmö som gör sin fjärde resa som Rotaryläkare.

I dag finns ett effektivt snabbtest för malaria och malariamedicinen AL, artemeter–lumefantrin.

– Det är en bra och effektiv medicin. Problemet kan vara att mamman måste bära sitt högfebrila barn i flera kilometer för att ta sig hem. Vi har tillgång till en fattigkassa, och ibland kan vi hjälpa till med en motorcykeltaxi, säger Catrin Sjökvist.

Hudsjukdomar är den sjukdomsgrupp som sätter de svenska läkarna på störst prov. Skabb är vanligt förekommande och kan vara utbredd över hela kroppen med sekundärinfektioner. Andra hudsjukdomar kan vara svårare att diagnostisera.

– Erysipelas är inte lätt att diagnostisera på svart hud, och vissa hudsjukdomar går man helt enkelt bet på, säger Catrin Sjökvist.

Det finns sjukhus som Rotaryläkarna kan remittera till. Men sjukvården kostar, och ofta har patienten varken råd att ta sig till sjukhuset, betala för vården eller lösa ut den medicin som behövs.

Resultatet av en remiss eller operation blir inte heller alltid som man hoppas, vilket är extra besvärligt om man samtidigt vet att patienten måste gå igenom stora umbäranden för att ha råd med den.

– Här kan patienten behöva ta ställning till om den operation jag föreslår är värd det om det samtidigt innebär att patienten måste sälja sin enda ko, säger Malin Häggström.

Medicinmarknaden är inte reglerad i Kenya vilket innebär att patienterna ofta försökt behandla sig själva, många gånger på ett felaktigt eller otillräckligt sätt. Det är inte ovanligt med felbehandlade patienter; allt ifrån patienter med ryggont som behandlas med höga doser antibiotika till hjärtsjuka patienter som ordineras medicin mot magsår. 

Läkarna ställs ibland inför sjukdomar de sällan eller aldrig stöter på hemma. 

– Jag har under den här resan stött på sekundärinfekterad hudsvamp, elefantiasis, jiggers (sandloppan) och cherubism – bara för att nu nämna några, säger Catrin Sjökvist.

Många läkare undrar om deras kunskaper räcker till för att åka till Kenya. Bo Sondén, pensionerad anestesi- och smärtläkare från Ängelholm, gör sin åttonde resa till Kenya. 

– Jag funderade mycket på om jag som specialist hade för smal kompetens när jag åkte ut första gången 2002. Men den svenska läkarutbildningen står sig bra, och det jag inte kunnat själv har jag fått hjälp att lösa av de ofta erfarna teammedlemmarna, säger han.

– Det finns också en lathund vi försöker att hålla oss till så att behandlingen mellan olika Rotaryläkare inte ska skilja sig alltför mycket åt.

De kenyanska teamens kompetens framhålls av flera av de svenska läkarna som en nyckelfaktor till att verksamheten fungerar så bra. Dessa består oftast förutom av läkaren också av en sjuksköterska, en labbtekniker/counselor och en apotekskunnig. 

– Jag tycker egentligen aldrig att arbetet varit för svårt. Däremot kan det bli lite enformigt på kvällarna när strömmen går, vattnet ibland sinar och man inte kan gå ut efter mörkrets inbrott, säger Catrin Sjökvist.

Ansvariga för verksamheten på plats i Kenya är Daniel Muruka och Jacinta Karemi.

– Jag tror aldrig någon läkare har brutit kontraktet eller att vi behövt skicka hem någon på grund av sjukdom, berättar Daniel Muruka. 

Carl-Henrik Pressfeldt, som tidigare hade egen allmänläkarpraktik i Halmstad, är på sitt sjunde uppdrag och tycker att allt har utvecklats till det bättre.

– Vi har tillgång till fler test, bättre mediciner och framför allt har teamen blivit bättre utbildade. 

– Även den inhemska vården har blivit bättre, även om det finns mycket att önska. I dag erbjuder till exempel kenyanska regeringen gratis HIV-testning och gratis bromsmediciner på speciella dispensärer.

– Första gångerna jag var ute fick vi ställa malaria- och HIV-diagnoserna utan tillförlitliga test. Det är klart att det blev mer fel, säger Carl-Henrik Pressfeldt.

Läkare som åker till Kenya drivs ofta av viljan att göra en insats. Gör man någon nytta?

– Ja, jag tycker verkligen att man kan göra en insats, säger Bo Sondén.

– Inte minst har vi stor betydelse för kunskapsöverföringen och för att minska överutskrivningen av antibiotika. Jag hade vid en tidigare resa möjlighet att arbeta tillsammans med kenyanska kollegor. Vi kunde gemensamt diskutera hur problemen skulle lösas. Jag kunde lära ut modern antibiotikabehandling och de lärde mig massor om hudsjukdomar. Det tror jag är ett arbetssätt att utveckla ännu mer.  

– Men det stora problemet är fortfarande fattigdomen i landet. Hälften av befolkningen lever under fattigdomsgränsen. Vi hade nyligen en kvinna med hjärtfel som lyckats skrapa ihop pengar till en operation, men pengarna räcker inte till medicinerna.

Rotarys läkarbank

Rotarys läkarbank bekostas huvudsakligen av insamlade medel från Rotaryklubbar. Läkarna arbetar i sexveckorspass. Läkarna som åker till Kenya får ingen lön men betalt för själva resan och ett traktamente som täcker kostnaderna. 

Läkarbanken skickar också ut tandläkare och bedriver projekt för rent vatten och mot sandloppan (jiggers).

Från och med nästa vår kommer Rotary Doctors att finnas på två orter i västra Kenya – Mumias och Kitale. Varje ort kommer att ha två så kallade jeeplinjer, och varje jeeplinje besöker fem byar varje vecka, sammanlagt 20 kliniker.

Till skillnad mot de första åren har Rotary Doctors i dag en tydlig »exitstrategi« när man startar en ny jeeplinje.

– Vi bygger upp en klinik med den lokala kommittéen och utbildar den. Planen är att stanna i högst fem år. Tanken är att kommittén efter fem år ska ha byggt en egen klinikbyggnad som bemannas av en statlig sjuksköterska, säger Karin Håkansson, koordinator för Rotarys läkarbank.

– När vi lämnar byn ska den inte bara ha en egen mottagning, den ska också ha friskt vatten. 

Organisationer för läkare som vill arbeta i låginkomstländer

  • Läkare utan gränser
  • Läkare i världen
  • Röda Korset
  • Läkarbanken 

Läkarbanken är i själva verket två läkarbanker som har ett gemensamt kansli. Dels stiftelsen Rotarys läkarbank, dels den ideella organisationen Skandinaviska läkarbanken som arbetar utifrån en kristen livssyn och är kopplad till Erikshjälpen.

Läs mer: I artikeln »Den som vill rädda världen blir besviken«, Läkartidningen nr 44–45/2015, intervjuas läkaren Helena Nordenstedt om sina uppdrag för Läkare utan gränser i ebolaepidemins Västafrika.

Kommentera

Kommentera
bild

Extremvärme ökande problem för folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domtol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016

Domen uppskjuten ännu
en gång för Fikru Maru

Nyheter | Kardiologen Fikru Maru sitter fortfarande fängslad i Etiopien. Och ännu en gång har domen mot honom skjutits upp. () 20 JUL 2016