Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXRX Läkartidningen 08/2016
Lakartidningen.se 2016-02-16

Läkarförbundet föreslår nytt sjukvårdspolitiskt program»Politiker ska inte detaljstyra«

Sjukvården behöver tydliga mål och mandat att förverkliga dem. Men politikerna ska inte detaljstyra hur jobbet ska göras. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren om förbundets förslag till nytt sjukvårdspolitiskt program.

Miki Agerberg

I början av februari beslutade förbundsstyrelsen att skicka ut det nya programförslaget på remiss till delföreningarna. I dag den 16 februari läggs förslaget ut på Läkarförbundets webbplats så att alla medlemmar kan ge synpunkter på det. Avsikten är att det nya programmet ska behandlas på fullmäktigemötet i maj.

Läkarförbundets nuvarande sjukvårdspolitiska program antogs 2004 och det är dags att se över det, säger förbundsordföranden Heidi Stensmyren. Hon pekar ut några skillnader mellan det nya förslaget och det tidigare:

– Det nya förslaget trycker tydligare på jämlik vård, och vi lyfter mer fram vikten av anpassning till den individuella patienten. Vi lyfter också fram vikten av den professionella yrkesrollen, och att vården ska vara kunskapsbaserad – och framför allt kunskapsskapande.

En tydlig skillnad handlar om statens roll. Programmet från 2004 ville att staten ska ta över landstingens roll som både beställare och finansiär av sjukvården.

Det nya programförslaget går inte lika långt. Man vill ge staten en tydligare roll i frågor av nationellt intresse som gäller vårdens infrastruktur: IT, läkemedel och medicintekniska produkter, kunskapsstyrning, kompetensförsörjning osv. Men på utförarsidan föreslås staten inte lika tydligt finnas med.

Läkarförbundet vill i programförslaget se en mångfald av olika vårdgivare, både offentliga och privata. Upphandlingar måste ske på sätt som innebär att även små, professionsstyrda verksamheter kan delta, fastslår man.

Man föreslår också att det fria vårdvalet ska utvidgas så att det gäller både i primärvården, i den öppna specialistvården och i slutenvården. Det är enbart till den högspecialiserade vården som det ska behövas remiss. Det fria vårdvalet ska gälla både lokalt och i hela landet – liksom fortsatt möjlighet att söka vård i andra EU/EES-länder.

En viktig punkt som inte fanns med i det tidigare programmet är patientens rätt att få en namngiven patientansvarig läkare, PAL. Rätten till en PAL ska inte begränsas till patienter med livshotande tillstånd, säger Heidi Stensmyren:

– Alla patienter behöver det inte. Men de som önskar det, och bedöms behöva det, ska ha en PAL. Det är så vi kan skapa kontinuitet och individanpassa vården.

– Det går att skapa ersättningssystem som främjar kontinuitet, där det finns ett värde i att patienten återkommer till samma läkare, och där det finns en läkare som har det övergripande medicinska ansvaret.

Ersättningssystem har debatterats mycket de senaste två åren. Hur syns det i ert förslag?

– Vi går inte in på de olika ersättningsmodellerna. Det är svårt att säga vad som är det perfekta ersättningssystemet. Men man kan sätta upp vissa ramar som möjliggör för »proffsen att vara proffs«.

– De ska vara tydliga med målen som ska uppnås, men inte exakt hur jobbet ska göras. Och så måste de främja kontinuitet, kvalitet och kunskapsutveckling.

Läkarförbundet har länge drivit att det behövs en storsatsning på primärvården. Men trots att även riksdagen ställt sig bakom målet med en specialist i allmänmedicin per 1 500 invånare är primärvården på många håll i kris. Heidi Stensmyren anser att det behövs nationella initiativ:

– Vi behöver ett eget system för primärvården, eller snarare för hela öppenvården, säger hon. Vi måste sätta oss ner nationellt. Det kanske inte är nödvändigt att man reglerar i detalj, men vi måste få en lösning.

– Sedan 1960-talet talar man i Sverige om en underdimensionerad primärvård, och varje decennium har man en utredning som fastslår det. Nu är det dags att vi tittar på de länder som lyckats etablera en välfungerande, tillräckligt utbyggd primärvård. Det borde vara dags för landstingspolitiker att åka på studieresor till framför allt Norge, som lyckades vända situationen på några få år.

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (12 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons