Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXSI Läkartidningen 09/2016
Lakartidningen.se 2016-02-22

Goda effekter av »vårdnära service«

En förflyttning av arbetsuppgifter, med start i »vårdnära service«, har fallit väl ut på Östersunds sjukhus. Och i Jämtlands läns läkarförening välkomnar man diskussionen om vem som gör vad i vården.

Anna Sofia Dahl

»Vårdnära service« är en del av Region Jämtland Härjedalens projekt »Vem gör vad i vården?«. Syftet beskrivs som ett sätt att låta de anställda vara »på toppen av sin kompetens« och sedan två år tillbaka drivs ett pilotprojekt på 13 av Östersunds sjukhus vårdavdelningar. Tanken är att den nya yrkesgruppen, som kallas vårdnära service (VNS), ska ta över arbetsuppgifter som inte behöver utföras av vårdutbildad personal – till exempel kosthantering, städning av patientrum och inventering av material. På så sätt kan undersköterskorna ta över en del arbetsuppgifter från sjuksköterskorna, som i sin tur kan ta över vissa av läkarnas uppgifter. Enligt Region Jämtland Härjedalens rapport »Vem gör vad i vården?« har exempelvis sjuksköterskor som fått specialutbildning kunnat ta över exempelvis endoskopi och ha egen mottagning, med lyckats resultat.

Sara Sehlstedt, ordförande för Jämtlands läns läkarförening, säger att man hittills ställer sig positiv till projektet.

– Det är intressant att man börjat diskutera saker som man för fem, tio år sen hade svårt att prata om. Vi har sedan länge varit frustrerade, och det har ju varit en tendens i sjukvården där man rationaliserade bort mycket servicefolk, säger hon.

Hon säger också att man önskar mer struktur kring sättet att arbeta och en fortsatt dialog kring gränsdragning, eftersom arbetsgivarens önskan med VNS är att minska kostnaderna.

– Varken vi från läkarföreningen eller Vårdförbundet vill se någon devalvering av vårt arbete. De sjuksköterskor som tar på sig extra uppgifter och mer ansvar ska också få betalt för det. Det här ska inte vara ett sätt för arbetsgivare att lönedumpa. Vi ska nyttja varje persons kompetens på bästa sätt, och då blir det väldigt bra, säger Sara Sehlstedt.

Hon menar att omställningen till vårdnära service har medfört en rad positiva biverkningar – så som att kvalitén på mat och städning är högre. Dessutom har man inte haft något stort utbrott av vinterkräksjukan på avdelningarna sedan VNS infördes, även om det är för tidigt att säkert se ett samband.

Sara Sehlstedt menar att man från läkarföreningens perspektiv ser vinster med vårdnära service och att man tydliggör vem som gör vad i vården. Hon säger att många kolleger och medlemmar upplevt en frustration över att mycket arbetstid måste läggas på uppgifter som man anser sig vara över- eller felkvalificerad för.

– Vi är ett litet landsting i Norrlands inland, det är stor brist på doktorer och även sjuksköterskor och vi måste ransonera våra resurser. Vi måste tänka lite logiskt och konstruktivt, och det här är väl ett tydligt led i den riktningen. I grunden är vi positiva, även om det kan finnas detaljer som vi kan vara oense om med arbetsgivaren. Från läkarhåll så önskar vi också mer administrativt stöd, från exempelvis medicinska sekreterare, så förhoppningsvis kommer vi dit framöver.

Kommentera

Kommentera

Tillverkaren överger Macchiarini-metoden

Nyheter | Det företag som tillverkade Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar har övergivit metoden och lanserar nu »andra generationens« syntetiska strupar, som bara ska sitta inne under en kortare tid. () 29 JUN 2016

bild

Läkarföreningen
på Karolinska oroas
av långa vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

bild

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (1 kommentar) 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

bild

Nu kommer patienten via video

Nyheter | På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk. Allt fler vårdcentraler erbjuder virtuella besök. Men det är bara en av flera möjligheter som »andra generationens telemedicin« öppnar, menar primärvårdsläkare som Läkartidningen har talat med. (1 kommentar) 28 JUN 2016

Cancervård koncentreras mer

Nyheter | Samtliga inblandade landsting och regioner väljer att följa RCC:s rekommendationer om att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till ett fåtal platser i landet. (1 kommentar) 28 JUN 2016

bild

»Jag älskar landstingskaffe
i farten, sparkcykelfärder genom kulvertar...«

Krönika | Man älskar sitt jobb, sjukhusen, patienterna, och allt som läkaryrket bjuder på. Man jobbar konstant för att lära sig mer. Men att lära sig konsten att ta ledigt ibland är ändå den viktigaste kompetensutveckling man kan ägna sig åt. Nyblivna underläkaren Ulrika Nettelblads krönika förklarar. () 28 JUN 2016

ABC om Smärtlindring vid förlossning

Medicinens ABC | Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Fem frågor till Maria Lengquist

Författarintervjun | Maria Lengquist har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om smärtlindring vid vaginal förlossning. () 28 JUN 2016

Viktigast inom global hälsa är att göra något – även om det är litet

Människor & möten | Huvudsaken är att göra någonting, om än aldrig så litet – och att göra det nu. Den inställningen har barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. Han är med i planeringskommittén för höstens konferens i global hälsa den 26–27 oktober i Umeå. () 28 JUN 2016

Kvalitet i forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (6 kommentarer) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Jobb i fokus

143 lediga jobb på

Annons
Annons Annons
Annons Annons Annons Annons