Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXSI Läkartidningen 09/2016
Lakartidningen.se 2016-02-22

Goda effekter av »vårdnära service«

En förflyttning av arbetsuppgifter, med start i »vårdnära service«, har fallit väl ut på Östersunds sjukhus. Och i Jämtlands läns läkarförening välkomnar man diskussionen om vem som gör vad i vården.

Anna Sofia Dahl

»Vårdnära service« är en del av Region Jämtland Härjedalens projekt »Vem gör vad i vården?«. Syftet beskrivs som ett sätt att låta de anställda vara »på toppen av sin kompetens« och sedan två år tillbaka drivs ett pilotprojekt på 13 av Östersunds sjukhus vårdavdelningar. Tanken är att den nya yrkesgruppen, som kallas vårdnära service (VNS), ska ta över arbetsuppgifter som inte behöver utföras av vårdutbildad personal – till exempel kosthantering, städning av patientrum och inventering av material. På så sätt kan undersköterskorna ta över en del arbetsuppgifter från sjuksköterskorna, som i sin tur kan ta över vissa av läkarnas uppgifter. Enligt Region Jämtland Härjedalens rapport »Vem gör vad i vården?« har exempelvis sjuksköterskor som fått specialutbildning kunnat ta över exempelvis endoskopi och ha egen mottagning, med lyckats resultat.

Sara Sehlstedt, ordförande för Jämtlands läns läkarförening, säger att man hittills ställer sig positiv till projektet.

– Det är intressant att man börjat diskutera saker som man för fem, tio år sen hade svårt att prata om. Vi har sedan länge varit frustrerade, och det har ju varit en tendens i sjukvården där man rationaliserade bort mycket servicefolk, säger hon.

Hon säger också att man önskar mer struktur kring sättet att arbeta och en fortsatt dialog kring gränsdragning, eftersom arbetsgivarens önskan med VNS är att minska kostnaderna.

– Varken vi från läkarföreningen eller Vårdförbundet vill se någon devalvering av vårt arbete. De sjuksköterskor som tar på sig extra uppgifter och mer ansvar ska också få betalt för det. Det här ska inte vara ett sätt för arbetsgivare att lönedumpa. Vi ska nyttja varje persons kompetens på bästa sätt, och då blir det väldigt bra, säger Sara Sehlstedt.

Hon menar att omställningen till vårdnära service har medfört en rad positiva biverkningar – så som att kvalitén på mat och städning är högre. Dessutom har man inte haft något stort utbrott av vinterkräksjukan på avdelningarna sedan VNS infördes, även om det är för tidigt att säkert se ett samband.

Sara Sehlstedt menar att man från läkarföreningens perspektiv ser vinster med vårdnära service och att man tydliggör vem som gör vad i vården. Hon säger att många kolleger och medlemmar upplevt en frustration över att mycket arbetstid måste läggas på uppgifter som man anser sig vara över- eller felkvalificerad för.

– Vi är ett litet landsting i Norrlands inland, det är stor brist på doktorer och även sjuksköterskor och vi måste ransonera våra resurser. Vi måste tänka lite logiskt och konstruktivt, och det här är väl ett tydligt led i den riktningen. I grunden är vi positiva, även om det kan finnas detaljer som vi kan vara oense om med arbetsgivaren. Från läkarhåll så önskar vi också mer administrativt stöd, från exempelvis medicinska sekreterare, så förhoppningsvis kommer vi dit framöver.

Kommentera

Kommentera

Läkare får minuter för besvärlig konsultation

Nyheter | The British Medical Association, BMA, varnar för att allmänläkarnas situation är ohållbar och leder till att patientsäkerheten hotas. () 30 AUG 2016

bild

Migrän ligger bakom stor del
av den ökande sjukfrånvaron
Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar

Debatt | Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. () 30 AUG 2016

Annons Annons

Kostsamt avtal avslutas i förtid

Nyheter | Stockholms läns landstings avtal med leverantören Onemed upphör i förtid efter det att kostnaderna för förbrukningshjälpmedel skenat. Avtalsslutet innebär nu ett takpris på 450 miljoner kronor per år till dess att avtalet upphör 2018. () 30 AUG 2016

bild

Om vårt släktes upptäckter och utveckling framåt

Recension | Inte minst för läkare är boken om människosläktets upptäckter och utveckling intressant, framhåller Läkartidningens anmälare Torgny Svenstedt, professor emeritus, kirurgi. () 30 AUG 2016

Flera läkare missade diagnos
– IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet i replik till Håkan Borg: »Vi har läst, för-
stått och deltagit som experter i utredningen«

Debatt | Läkarförbundet är den aktör som mest enträget driver en stärkt primärvård till hela befolkningen, skriver Heidi Stensmyren, Karin Båtelson och Ove Andersson i en replik till Håkan Borg. () 29 AUG 2016

Skenande kostnader för förbrukningsvaror i SLL

Nyheter | Kostnaderna för förbrukningsmaterial inom vården i Stockholms läns landsting skenar. Efter ett år uppgår de till nästan hela beloppet för femårsperioden. Det rapporterar SVT. () 29 AUG 2016

Kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

Jobb i fokus

135 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons