Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DW64 Lakartidningen.se 2016-02-04

Sjukhusgranskning blir helt extern

På onsdagskvällen meddelade Karolinska universitetssjukhuset att man kommer att genomföra en helt extern granskning av Paolo Macchiarinis operationer.

Michael Lövtrup

Karolinska universitetssjukhuset meddelade på onsdagen att man kommer att utreda omständigheterna kring de operationer med konstgjorda luftstrupar som Paolo Macchiarini genomförde 2011–2012.

Beskedet då var att uredningen skulle vara intern, men ta in extern expertis. Men detta har mött kritik, och redan på onsdagskvällen meddelade chefläkare Nina Nelson Follin i SVT Aktuellt att man »tänkt vidare«.

– Vi har kommit fram till att det klokaste för att göra en trovärdig utredning är att det är en komplett extern utredning.

Vem som ska leda utredningen och när den ska vara klar är inte bestämt än.

Kommentarer (3)

 • Bra handlat av Nina Nelson Follin

  2016-02-04 09:24 | Yes, bra handlat. Och ännu bättre från läkarkårens synpunkt om Bengt Gerdin och Bo Risberg erbjuds plats som granskare.

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

 • Två utredningar eller en gemensam?

  2016-02-04 13:04 | Glöm inte att fallet M består av två delar.
  KS har ansvaret för om M opererar eller inte, om han söker etisk kommitté eller inte i sin tjänst som toraxkirurg vid KS.
  KI, The Lancet, medförfattarna m.fl. har ansvaret för om M har publicerat inkorrekta data i sin professorsställning.
  Det bör alltså finnas två av KS och KI oberoende utredningar, eller en gemensam utredning, i vilka(en) Bengt Gerdin och Bo Risberg borde ingå. Dessutom gärna en av de modiga kollegor som reste frågan och naturligtvis etiskt bevandrad utländsk kollega och en jurist.

  Sten Dreborg, Prof. emeritus, Kvinnors och Barns Hälsa, UAS

  Jäv:

 • Det ser ut att bli två oberonde utredningar

  2016-02-04 14:29 | Som jag förstår saken, har Karolinska sjukhuset själva initierat den nu helt externa utredning som ska undersöka de av Macchiarinis turer som KS har det direkta ansvaret för, dvs det och kanske mer som Sten Dreborg pekar på ovan. Utredning nr 2 tycks vara initierad av KI-konstitoriets ordförande Lars Leijonborg, och gäller enbart de Macchiarini-förehavanden som KI bär ansvaret för, inklusive Hamstens agerande. Håller helt med Sten om att Bengt Gerdin och Bo Risberg bör erbjudas plats i båda utredningarna.

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016