Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DW64 Lakartidningen.se 2016-02-04

Sjukhusgranskning blir helt extern

På onsdagskvällen meddelade Karolinska universitetssjukhuset att man kommer att genomföra en helt extern granskning av Paolo Macchiarinis operationer.

Michael Lövtrup

Karolinska universitetssjukhuset meddelade på onsdagen att man kommer att utreda omständigheterna kring de operationer med konstgjorda luftstrupar som Paolo Macchiarini genomförde 2011–2012.

Beskedet då var att uredningen skulle vara intern, men ta in extern expertis. Men detta har mött kritik, och redan på onsdagskvällen meddelade chefläkare Nina Nelson Follin i SVT Aktuellt att man »tänkt vidare«.

– Vi har kommit fram till att det klokaste för att göra en trovärdig utredning är att det är en komplett extern utredning.

Vem som ska leda utredningen och när den ska vara klar är inte bestämt än.

Kommentarer (3)

 • Bra handlat av Nina Nelson Follin

  2016-02-04 09:24 | Yes, bra handlat. Och ännu bättre från läkarkårens synpunkt om Bengt Gerdin och Bo Risberg erbjuds plats som granskare.

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

 • Två utredningar eller en gemensam?

  2016-02-04 13:04 | Glöm inte att fallet M består av två delar.
  KS har ansvaret för om M opererar eller inte, om han söker etisk kommitté eller inte i sin tjänst som toraxkirurg vid KS.
  KI, The Lancet, medförfattarna m.fl. har ansvaret för om M har publicerat inkorrekta data i sin professorsställning.
  Det bör alltså finnas två av KS och KI oberoende utredningar, eller en gemensam utredning, i vilka(en) Bengt Gerdin och Bo Risberg borde ingå. Dessutom gärna en av de modiga kollegor som reste frågan och naturligtvis etiskt bevandrad utländsk kollega och en jurist.

  Sten Dreborg, Prof. emeritus, Kvinnors och Barns Hälsa, UAS

  Jäv:

 • Det ser ut att bli två oberonde utredningar

  2016-02-04 14:29 | Som jag förstår saken, har Karolinska sjukhuset själva initierat den nu helt externa utredning som ska undersöka de av Macchiarinis turer som KS har det direkta ansvaret för, dvs det och kanske mer som Sten Dreborg pekar på ovan. Utredning nr 2 tycks vara initierad av KI-konstitoriets ordförande Lars Leijonborg, och gäller enbart de Macchiarini-förehavanden som KI bär ansvaret för, inklusive Hamstens agerande. Håller helt med Sten om att Bengt Gerdin och Bo Risberg bör erbjudas plats i båda utredningarna.

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Vårdköerna växer igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

bild

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Män stod bakom många inlägg i Macchiariniaffären

Nyheter | Det var mest män som snyntes i kommentarsfälten till artiklar om den så kallade Macchiariniaffären. Det framgår av Jörgen Lundälvs genomgång av 314 kommentarer till 55 artiklar i Läkartidningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin. I de fall där den kommenterades specialitet framgick var psykiatri vanligast. Ämnen som oftast kommenterades var KI-ledningens agerande, granskningsprocessen och etik. (2 kommentarer) 21 JUN 2016

Något färre fall av invasiva grupp A-streptokockinfektioner

Nyheter | Säsongen 2014–2015 minskade antalet invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (GAS) något jämfört med säsongen innan. Det framgår av Folkhälsomyndigheten säsongsrapport. () 20 JUN 2016

Annons
Annons Annons