Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DW64 Lakartidningen.se 2016-02-04

Sjukhusgranskning blir helt extern

På onsdagskvällen meddelade Karolinska universitetssjukhuset att man kommer att genomföra en helt extern granskning av Paolo Macchiarinis operationer.

Michael Lövtrup

Karolinska universitetssjukhuset meddelade på onsdagen att man kommer att utreda omständigheterna kring de operationer med konstgjorda luftstrupar som Paolo Macchiarini genomförde 2011–2012.

Beskedet då var att uredningen skulle vara intern, men ta in extern expertis. Men detta har mött kritik, och redan på onsdagskvällen meddelade chefläkare Nina Nelson Follin i SVT Aktuellt att man »tänkt vidare«.

– Vi har kommit fram till att det klokaste för att göra en trovärdig utredning är att det är en komplett extern utredning.

Vem som ska leda utredningen och när den ska vara klar är inte bestämt än.

Kommentarer (3)

 • Bra handlat av Nina Nelson Follin

  2016-02-04 09:24 | Yes, bra handlat. Och ännu bättre från läkarkårens synpunkt om Bengt Gerdin och Bo Risberg erbjuds plats som granskare.

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

 • Två utredningar eller en gemensam?

  2016-02-04 13:04 | Glöm inte att fallet M består av två delar.
  KS har ansvaret för om M opererar eller inte, om han söker etisk kommitté eller inte i sin tjänst som toraxkirurg vid KS.
  KI, The Lancet, medförfattarna m.fl. har ansvaret för om M har publicerat inkorrekta data i sin professorsställning.
  Det bör alltså finnas två av KS och KI oberoende utredningar, eller en gemensam utredning, i vilka(en) Bengt Gerdin och Bo Risberg borde ingå. Dessutom gärna en av de modiga kollegor som reste frågan och naturligtvis etiskt bevandrad utländsk kollega och en jurist.

  Sten Dreborg, Prof. emeritus, Kvinnors och Barns Hälsa, UAS

  Jäv:

 • Det ser ut att bli två oberonde utredningar

  2016-02-04 14:29 | Som jag förstår saken, har Karolinska sjukhuset själva initierat den nu helt externa utredning som ska undersöka de av Macchiarinis turer som KS har det direkta ansvaret för, dvs det och kanske mer som Sten Dreborg pekar på ovan. Utredning nr 2 tycks vara initierad av KI-konstitoriets ordförande Lars Leijonborg, och gäller enbart de Macchiarini-förehavanden som KI bär ansvaret för, inklusive Hamstens agerande. Håller helt med Sten om att Bengt Gerdin och Bo Risberg bör erbjudas plats i båda utredningarna.

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet på Pride: Både utbildning och attityder bör ändras

Nyheter | Läkarkåren har dålig kunskap om hbtq-personers liv och leverne. Men enbart utbildning räcker inte för ett bättre bemötande. Även attityderna måste förändras. Det konstaterade panelen på Läkarförbundets seminarium på Stockholm Pride i går. () 29 JUL 2016

Förbundet positivt till att ge IVF-behandling vid fler vårdenheter

Nyheter | Läkarförbundet ställer sig bakom Socialstyrelsens förslag om att assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller ska kunna utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhusen. () 29 JUL 2016

Annons Annons

Svenskarnas sexvanor studeras

Nyheter | Svenskarnas sexvanor ska kartläggas för att förbättra förutsättningarna för ett effektivt folkhälsoarbete. Det meddelade regeringen i dag. () 29 JUL 2016

Myndigheter ska hitta former för samverkan om bemanning

Nyheter | Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ska på uppdrag av regeringen föreslå hur utbildningsväsendet och vårdens olika aktörer ska samverka för att trygga kompetensförsörjningen i vården. () 29 JUL 2016

bild

Baljväxt orsakar förgiftning med antikolinergt syndrom

Fallbeskrivning | En tidigare frisk man inkom med misstänkt stroke till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Patienten visade sig ha ätit av dåligt preparerade lupinfrön och hade symtom överensstämmande med ett antikolinergt syndrom.  () 29 JUL 2016

Behovet av introduktion till ST utreds som del i läkarutbildning

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Något som välkomnas av Läkarförbundet. (2 kommentarer) 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. (4 kommentarer) 28 JUL 2016

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Kvinnor med urinvägsinfektion i barndomen följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (2 kommentarer) 26 JUL 2016