Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DW64 Lakartidningen.se 2016-02-04

Sjukhusgranskning blir helt extern

På onsdagskvällen meddelade Karolinska universitetssjukhuset att man kommer att genomföra en helt extern granskning av Paolo Macchiarinis operationer.

Michael Lövtrup

Karolinska universitetssjukhuset meddelade på onsdagen att man kommer att utreda omständigheterna kring de operationer med konstgjorda luftstrupar som Paolo Macchiarini genomförde 2011–2012.

Beskedet då var att uredningen skulle vara intern, men ta in extern expertis. Men detta har mött kritik, och redan på onsdagskvällen meddelade chefläkare Nina Nelson Follin i SVT Aktuellt att man »tänkt vidare«.

– Vi har kommit fram till att det klokaste för att göra en trovärdig utredning är att det är en komplett extern utredning.

Vem som ska leda utredningen och när den ska vara klar är inte bestämt än.

Kommentarer (3)

 • Bra handlat av Nina Nelson Follin

  2016-02-04 09:24 | Yes, bra handlat. Och ännu bättre från läkarkårens synpunkt om Bengt Gerdin och Bo Risberg erbjuds plats som granskare.

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

 • Två utredningar eller en gemensam?

  2016-02-04 13:04 | Glöm inte att fallet M består av två delar.
  KS har ansvaret för om M opererar eller inte, om han söker etisk kommitté eller inte i sin tjänst som toraxkirurg vid KS.
  KI, The Lancet, medförfattarna m.fl. har ansvaret för om M har publicerat inkorrekta data i sin professorsställning.
  Det bör alltså finnas två av KS och KI oberoende utredningar, eller en gemensam utredning, i vilka(en) Bengt Gerdin och Bo Risberg borde ingå. Dessutom gärna en av de modiga kollegor som reste frågan och naturligtvis etiskt bevandrad utländsk kollega och en jurist.

  Sten Dreborg, Prof. emeritus, Kvinnors och Barns Hälsa, UAS

  Jäv:

 • Det ser ut att bli två oberonde utredningar

  2016-02-04 14:29 | Som jag förstår saken, har Karolinska sjukhuset själva initierat den nu helt externa utredning som ska undersöka de av Macchiarinis turer som KS har det direkta ansvaret för, dvs det och kanske mer som Sten Dreborg pekar på ovan. Utredning nr 2 tycks vara initierad av KI-konstitoriets ordförande Lars Leijonborg, och gäller enbart de Macchiarini-förehavanden som KI bär ansvaret för, inklusive Hamstens agerande. Håller helt med Sten om att Bengt Gerdin och Bo Risberg bör erbjudas plats i båda utredningarna.

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Ännu ett visslarpris
till de fyra KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (1 kommentar) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (1 kommentar) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

bild

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (5 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons