Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DX6F Läkartidningen 09/2016
Lakartidningen.se 2016-02-25

Oro i Gävleborg:Ska läkare fotografera patienter?

Sjukvårdsanställda i Region Gävleborg uppmanas att ta bilder på jobbet för publicering på intranätet. Uppmaningen har väckt oro för patientsekretessen, och ledningen lovar nu att förtydliga sig.

Miki Agerberg

Den omdiskuterade uppmaningen skickades ut i mitten av februari i ett internt nyhetsbrev till Division Operation och Diagnostik i Region Gävleborg. Rubriken var »Tips – ta fram mobilkameran«, och i texten förklarades vad den ska användas till: »Vill du dela med dig av vad du och dina kolleger gör på jobbet, kanske ett spännande ögonblick?»

De bästa bilderna hade chansen att bli »månadens divisionsbild« på startsidan till intranätet.

Uppmaningen väckte oro och förvåning. Bilderna som läggs ut på intranätet kan bli ett hot mot patienternas integritet, ansåg många:

– Både mina kollegor inom läkargruppen och sjuksköterskor och undersköterskor tycker att det är en absurd idé, säger en läkare inom Region Gävleborg som vill vara anonym till Läkartidningen.

– I nyhetsbrevet sägs att man vill ha »spännande« bilder, men det är oklart vad som menas, fortsätter hen. Jag tror att många inom sjukvården kan misstolka det, till att det gäller akuta situationer när patienterna är svårt sjuka.

Fotofrågan har också väckt uppmärksamhet utanför sjukvården. I en ledare på hälsingetidningarnas gemensamma webbplats HelaHälsingland.se citerar skribenten nyhetsbrevets uppmaning att ta bilder, och sågar den sedan fullständigt: »Nej tack. Det är integritetskränkande för patienter att figurera på bild på ett intranät i Region Gävleborg. Undrar just om det ens är lagligt.«

Avsändare av nyhetsbrevet var Helena Björkman, divisionschef för Operation och Diagnostik i Region Gävleborg. Hon säger till Läkartidningen att formuleringarna i uppmaningen var olyckliga. Uppmaningen var ett försök att skaka liv i en verksamhet med månadens bild som man tidigare haft under flera år, och därför trodde hon inte att den kunde misstolkas.

– Det har hela tiden handlat om medarbetarbilder, säger hon. Bilderna visar sådant som »vi har fått ny utrustning« eller »vi har haft ett studiebesök«. Vi har aldrig haft bilder på patienter, och vi ska inte ha det heller.

Det var ett tag sedan. Hade det inte varit bra att påpeka att patienter inte ska förekomma på bilderna?

– Jo, absolut. Vi kommer att gå ut och förtydliga det nu, säger Helena Björkman.

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons