Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DX6F Läkartidningen 09/2016
Lakartidningen.se 2016-02-25

Oro i Gävleborg:Ska läkare fotografera patienter?

Sjukvårdsanställda i Region Gävleborg uppmanas att ta bilder på jobbet för publicering på intranätet. Uppmaningen har väckt oro för patientsekretessen, och ledningen lovar nu att förtydliga sig.

Miki Agerberg

Den omdiskuterade uppmaningen skickades ut i mitten av februari i ett internt nyhetsbrev till Division Operation och Diagnostik i Region Gävleborg. Rubriken var »Tips – ta fram mobilkameran«, och i texten förklarades vad den ska användas till: »Vill du dela med dig av vad du och dina kolleger gör på jobbet, kanske ett spännande ögonblick?»

De bästa bilderna hade chansen att bli »månadens divisionsbild« på startsidan till intranätet.

Uppmaningen väckte oro och förvåning. Bilderna som läggs ut på intranätet kan bli ett hot mot patienternas integritet, ansåg många:

– Både mina kollegor inom läkargruppen och sjuksköterskor och undersköterskor tycker att det är en absurd idé, säger en läkare inom Region Gävleborg som vill vara anonym till Läkartidningen.

– I nyhetsbrevet sägs att man vill ha »spännande« bilder, men det är oklart vad som menas, fortsätter hen. Jag tror att många inom sjukvården kan misstolka det, till att det gäller akuta situationer när patienterna är svårt sjuka.

Fotofrågan har också väckt uppmärksamhet utanför sjukvården. I en ledare på hälsingetidningarnas gemensamma webbplats HelaHälsingland.se citerar skribenten nyhetsbrevets uppmaning att ta bilder, och sågar den sedan fullständigt: »Nej tack. Det är integritetskränkande för patienter att figurera på bild på ett intranät i Region Gävleborg. Undrar just om det ens är lagligt.«

Avsändare av nyhetsbrevet var Helena Björkman, divisionschef för Operation och Diagnostik i Region Gävleborg. Hon säger till Läkartidningen att formuleringarna i uppmaningen var olyckliga. Uppmaningen var ett försök att skaka liv i en verksamhet med månadens bild som man tidigare haft under flera år, och därför trodde hon inte att den kunde misstolkas.

– Det har hela tiden handlat om medarbetarbilder, säger hon. Bilderna visar sådant som »vi har fått ny utrustning« eller »vi har haft ett studiebesök«. Vi har aldrig haft bilder på patienter, och vi ska inte ha det heller.

Det var ett tag sedan. Hade det inte varit bra att påpeka att patienter inte ska förekomma på bilderna?

– Jo, absolut. Vi kommer att gå ut och förtydliga det nu, säger Helena Björkman.

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet för tredje året på Pride

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

Annons Annons
bild

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

bild

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016

bild

Prognosen sämre för rökare med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Tio läkare skriver i Svenska Dagbladet: »Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (4 kommentarer) 25 JUL 2016

bild

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. () 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

bild

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domstol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016