Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXT7 Lakartidningen.se 2016-02-17

Statskontoret utreder svensk tillitsreform

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att kartlägga och analysera statens styrning av den offentliga sektorn. Målet är en styrning som bygger på tillit, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Miki Agerberg

Statskontorets uppdrag är att ge regeringen bättre underlag om hur statens styrning fungerar i dag, både gentemot statlig verksamhet och gentemot kommuner och landsting. Bland annat ska Statskontoret granska hur myndigheternas administration kan minska så att det blir mer tid för kärnverksamheten, och hur de bättre kan ta tillvara medarbetarnas kompetens.

Uppdraget är indelat i olika bitar som ska avrapporteras mellan 30 juni och 31 december i år.

Bakgrunden är debatten om styrmekanismer och kritiken mot NPM, New Public Management. Under våren 2015 genomförde civilminister Ardalan Shekarabi nio kunskapsseminarier om dessa frågor med forskare, fackliga företrädare och offentliga arbetsgivare.

– Vi vill se en utveckling av styrningen av offentlig sektor med tillit som utgångspunkt, sa civilminister Ardalan Shekarabi när han presenterade regeringsuppdraget den 16 februari.

– Styrningen ska utvecklas i en riktning som innebär att medarbetarnas kunnande, erfarenhet och yrkesetik ska bli mer vägledande.

Att styrningen ska bygga mer på tillit var ett önskemål som framfördes av många deltagare i kunskapsseminarierna. Ardalan Shekarabi har också tidigare uttalat sig för tillitsbaserad styrning, och hänvisat till Danmark, där man har genomfört en omfattande tillitsreform (se LT nr 39/2015).

Kommentarer (1)

 • Sim sala bim, kan tillit trollas fram ur misstro?

  2016-02-18 09:54 | Förra veckan skrev jag denna kommentar angående KI/KS. Kanske är den värd att upprepa angående styrning av vården:

  2016-02-10 18:31 | Ska detta bli avstamp för den nya tillitsbaserade styrningen av vården?
  Åter har vi fått tillfälle att förfasa oss över ett exempel på grupptänkande. För de flesta av oss var väl första kontakten via HC Andersens saga utgiven 1837. Allt eftersom det avslöjats allehanda sekter med förödande handlingar har säkert många av oss förhärdats i cyniska konstateranden, "världen är inte bättre än så". De av oss som intresserat oss för patientsäkerhet har lärt av katastrofen på Mt Everest 1997, ett varnande exempel på grupptänkande bland mycket erfarna bergsguider. I samhällsplaneringen har vi sett rikliga exempel på föga ändamålsenliga insatser med undermåliga beslutsunderlag. Så förstås också i världspolitiken med irakkriget som ett av de mer grandiosa exemplen. Alltid sektliknande grupperingar med auktoritärt styre och avsaknad av kreativt nejsägande. Jasägare har utselekterats till följd av att konsekrati (nyord) kommit att ersätta vår traditionella meritokrati.
  Nu upprörs vi över hur kejsarens skickliga hantverkare utvecklat ny teknik för rekonstruktion av luftstrupar vid KI & KS. Transplantation, stamceller och nanoteknik har varit de förtrollande begreppen. Förtal och bestraffning var för några veckor sedan vad de som såg den nakne kejsaren riskerade. Nu har en idog journalist (Lindquist) briljant avslöjat kejsarens nyss hyllade vävare som illusionist varefter alla reser sig i starka avståndstaganden. Men var är kejsaren, dirigenten för det sektliknande grupptänkandet? Än så länge har vi bara sett vävaren av de nya struparna (Macchiarini) och hovets ansikte utåt (Hamsten), nu lämpliga bondeoffer. I Läkartidningens debatt noteras enstaka frågor (Bergdahl) om ansvarig på thoraxkirurgen. I DN:s söndagsartikel citeras uttryck som “inre kretsen”, “Sen vill jag inte gå in på vilka som bör lämna” (Gerdin); “de som framför allt drivit rekryteringen måste ställas till svars och avgå” (Lagercrantz). Senast har det hörts babbel om “en helt annan uppfattning bland ledande på KI/KS” (Leijonborg) Som om ledningens ansvar ännu inte klargjorts medan skribenterna säkerligen exakt vet hur maktmissbruket utövats. Slutligen kräver i Agenda Arvid Carlsson allas avgång. Snart får vi väl höra en “putinklagan” från Stockholm att göteborgarna (Risberg & Carlsson) bara tar chansen att svärta ner huvudstadens rivaler.
  Auktoritärt styrda grupper med jasägare, ogenomtänkt grupptänkande och tillgång till AMP (andra människors pengar) hotar hela vår samhällsordning. Många är vi som vill se en bättre tingens ordning, också tydligen ministrar som Shekarabi och Wikström vilka plötsligt vill slänga ut ledningsfilosofier som Lean, NPM, värdebaserad vård och allt vad de nu heter till förmån för “tillitsbaserad vård”. Men något har dom missuppfattat. I tider av allt mer utbredd brist på tillit kan man inte beordra tillit. En fungerande tillitskultur tar generationer (ca tre) att bygga upp om det över huvud taget går att bryta dagens trend som i allt präglas av att den som låter sig luras får skylla sig själv.
  I den bästa av världar med trygg tillit hade redan den som drivit rekryteringen av Macchiarini framträtt med alla kort på bordet. Misstron består.

  Ulf Bäcklund, överläkare, CP, NUS

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet på Pride: Både utbildning och attityder bör ändras

Nyheter | Läkarkåren har dålig kunskap om hbtq-personers liv och leverne. Men enbart utbildning räcker inte för ett bättre bemötande. Även attityderna måste förändras. Det konstaterade panelen på Läkarförbundets seminarium på Stockholm Pride i går. () 29 JUL 2016

Förbundet positivt till att ge IVF-behandling vid fler vårdenheter

Nyheter | Läkarförbundet ställer sig bakom Socialstyrelsens förslag om att assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller ska kunna utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhusen. () 29 JUL 2016

Annons Annons

Svenskarnas sexvanor studeras

Nyheter | Svenskarnas sexvanor ska kartläggas för att förbättra förutsättningarna för ett effektivt folkhälsoarbete. Det meddelade regeringen i dag. () 29 JUL 2016

Myndigheter ska hitta former för samverkan om bemanning

Nyheter | Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ska på uppdrag av regeringen föreslå hur utbildningsväsendet och vårdens olika aktörer ska samverka för att trygga kompetensförsörjningen i vården. () 29 JUL 2016

bild

Baljväxt orsakar förgiftning med antikolinergt syndrom

Fallbeskrivning | En tidigare frisk man inkom med misstänkt stroke till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Patienten visade sig ha ätit av dåligt preparerade lupinfrön och hade symtom överensstämmande med ett antikolinergt syndrom.  () 29 JUL 2016

Behovet av introduktion till ST utreds som del i läkarutbildning

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Något som välkomnas av Läkarförbundet. (2 kommentarer) 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. (4 kommentarer) 28 JUL 2016

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Kvinnor med urinvägsinfektion i barndomen följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (2 kommentarer) 26 JUL 2016