Annons

Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXT7 Lakartidningen.se 2016-02-17

Statskontoret utreder svensk tillitsreform

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att kartlägga och analysera statens styrning av den offentliga sektorn. Målet är en styrning som bygger på tillit, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Miki Agerberg

Statskontorets uppdrag är att ge regeringen bättre underlag om hur statens styrning fungerar i dag, både gentemot statlig verksamhet och gentemot kommuner och landsting. Bland annat ska Statskontoret granska hur myndigheternas administration kan minska så att det blir mer tid för kärnverksamheten, och hur de bättre kan ta tillvara medarbetarnas kompetens.

Uppdraget är indelat i olika bitar som ska avrapporteras mellan 30 juni och 31 december i år.

Bakgrunden är debatten om styrmekanismer och kritiken mot NPM, New Public Management. Under våren 2015 genomförde civilminister Ardalan Shekarabi nio kunskapsseminarier om dessa frågor med forskare, fackliga företrädare och offentliga arbetsgivare.

– Vi vill se en utveckling av styrningen av offentlig sektor med tillit som utgångspunkt, sa civilminister Ardalan Shekarabi när han presenterade regeringsuppdraget den 16 februari.

– Styrningen ska utvecklas i en riktning som innebär att medarbetarnas kunnande, erfarenhet och yrkesetik ska bli mer vägledande.

Att styrningen ska bygga mer på tillit var ett önskemål som framfördes av många deltagare i kunskapsseminarierna. Ardalan Shekarabi har också tidigare uttalat sig för tillitsbaserad styrning, och hänvisat till Danmark, där man har genomfört en omfattande tillitsreform (se LT nr 39/2015).

Kommentarer (1)

 • Sim sala bim, kan tillit trollas fram ur misstro?

  2016-02-18 09:54 | Förra veckan skrev jag denna kommentar angående KI/KS. Kanske är den värd att upprepa angående styrning av vården:

  2016-02-10 18:31 | Ska detta bli avstamp för den nya tillitsbaserade styrningen av vården?
  Åter har vi fått tillfälle att förfasa oss över ett exempel på grupptänkande. För de flesta av oss var väl första kontakten via HC Andersens saga utgiven 1837. Allt eftersom det avslöjats allehanda sekter med förödande handlingar har säkert många av oss förhärdats i cyniska konstateranden, "världen är inte bättre än så". De av oss som intresserat oss för patientsäkerhet har lärt av katastrofen på Mt Everest 1997, ett varnande exempel på grupptänkande bland mycket erfarna bergsguider. I samhällsplaneringen har vi sett rikliga exempel på föga ändamålsenliga insatser med undermåliga beslutsunderlag. Så förstås också i världspolitiken med irakkriget som ett av de mer grandiosa exemplen. Alltid sektliknande grupperingar med auktoritärt styre och avsaknad av kreativt nejsägande. Jasägare har utselekterats till följd av att konsekrati (nyord) kommit att ersätta vår traditionella meritokrati.
  Nu upprörs vi över hur kejsarens skickliga hantverkare utvecklat ny teknik för rekonstruktion av luftstrupar vid KI & KS. Transplantation, stamceller och nanoteknik har varit de förtrollande begreppen. Förtal och bestraffning var för några veckor sedan vad de som såg den nakne kejsaren riskerade. Nu har en idog journalist (Lindquist) briljant avslöjat kejsarens nyss hyllade vävare som illusionist varefter alla reser sig i starka avståndstaganden. Men var är kejsaren, dirigenten för det sektliknande grupptänkandet? Än så länge har vi bara sett vävaren av de nya struparna (Macchiarini) och hovets ansikte utåt (Hamsten), nu lämpliga bondeoffer. I Läkartidningens debatt noteras enstaka frågor (Bergdahl) om ansvarig på thoraxkirurgen. I DN:s söndagsartikel citeras uttryck som “inre kretsen”, “Sen vill jag inte gå in på vilka som bör lämna” (Gerdin); “de som framför allt drivit rekryteringen måste ställas till svars och avgå” (Lagercrantz). Senast har det hörts babbel om “en helt annan uppfattning bland ledande på KI/KS” (Leijonborg) Som om ledningens ansvar ännu inte klargjorts medan skribenterna säkerligen exakt vet hur maktmissbruket utövats. Slutligen kräver i Agenda Arvid Carlsson allas avgång. Snart får vi väl höra en “putinklagan” från Stockholm att göteborgarna (Risberg & Carlsson) bara tar chansen att svärta ner huvudstadens rivaler.
  Auktoritärt styrda grupper med jasägare, ogenomtänkt grupptänkande och tillgång till AMP (andra människors pengar) hotar hela vår samhällsordning. Många är vi som vill se en bättre tingens ordning, också tydligen ministrar som Shekarabi och Wikström vilka plötsligt vill slänga ut ledningsfilosofier som Lean, NPM, värdebaserad vård och allt vad de nu heter till förmån för “tillitsbaserad vård”. Men något har dom missuppfattat. I tider av allt mer utbredd brist på tillit kan man inte beordra tillit. En fungerande tillitskultur tar generationer (ca tre) att bygga upp om det över huvud taget går att bryta dagens trend som i allt präglas av att den som låter sig luras får skylla sig själv.
  I den bästa av världar med trygg tillit hade redan den som drivit rekryteringen av Macchiarini framträtt med alla kort på bordet. Misstron består.

  Ulf Bäcklund, överläkare, CP, NUS

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Vårdköerna växer igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Annons Annons
bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

bild

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Män stod bakom många inlägg i Macchiariniaffären

Nyheter | Det var mest män som snyntes i kommentarsfälten till artiklar om den så kallade Macchiariniaffären. Det framgår av Jörgen Lundälvs genomgång av 314 kommentarer till 55 artiklar i Läkartidningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin. I de fall där den kommenterades specialitet framgick var psykiatri vanligast. Ämnen som oftast kommenterades var KI-ledningens agerande, granskningsprocessen och etik. (2 kommentarer) 21 JUN 2016

Något färre fall av invasiva grupp A-streptokockinfektioner

Nyheter | Säsongen 2014–2015 minskade antalet invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (GAS) något jämfört med säsongen innan. Det framgår av Folkhälsomyndigheten säsongsrapport. () 20 JUN 2016

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons