Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXT7 Lakartidningen.se 2016-02-17

Statskontoret utreder svensk tillitsreform

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att kartlägga och analysera statens styrning av den offentliga sektorn. Målet är en styrning som bygger på tillit, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Miki Agerberg

Statskontorets uppdrag är att ge regeringen bättre underlag om hur statens styrning fungerar i dag, både gentemot statlig verksamhet och gentemot kommuner och landsting. Bland annat ska Statskontoret granska hur myndigheternas administration kan minska så att det blir mer tid för kärnverksamheten, och hur de bättre kan ta tillvara medarbetarnas kompetens.

Uppdraget är indelat i olika bitar som ska avrapporteras mellan 30 juni och 31 december i år.

Bakgrunden är debatten om styrmekanismer och kritiken mot NPM, New Public Management. Under våren 2015 genomförde civilminister Ardalan Shekarabi nio kunskapsseminarier om dessa frågor med forskare, fackliga företrädare och offentliga arbetsgivare.

– Vi vill se en utveckling av styrningen av offentlig sektor med tillit som utgångspunkt, sa civilminister Ardalan Shekarabi när han presenterade regeringsuppdraget den 16 februari.

– Styrningen ska utvecklas i en riktning som innebär att medarbetarnas kunnande, erfarenhet och yrkesetik ska bli mer vägledande.

Att styrningen ska bygga mer på tillit var ett önskemål som framfördes av många deltagare i kunskapsseminarierna. Ardalan Shekarabi har också tidigare uttalat sig för tillitsbaserad styrning, och hänvisat till Danmark, där man har genomfört en omfattande tillitsreform (se LT nr 39/2015).

Kommentarer (1)

 • Sim sala bim, kan tillit trollas fram ur misstro?

  2016-02-18 09:54 | Förra veckan skrev jag denna kommentar angående KI/KS. Kanske är den värd att upprepa angående styrning av vården:

  2016-02-10 18:31 | Ska detta bli avstamp för den nya tillitsbaserade styrningen av vården?
  Åter har vi fått tillfälle att förfasa oss över ett exempel på grupptänkande. För de flesta av oss var väl första kontakten via HC Andersens saga utgiven 1837. Allt eftersom det avslöjats allehanda sekter med förödande handlingar har säkert många av oss förhärdats i cyniska konstateranden, "världen är inte bättre än så". De av oss som intresserat oss för patientsäkerhet har lärt av katastrofen på Mt Everest 1997, ett varnande exempel på grupptänkande bland mycket erfarna bergsguider. I samhällsplaneringen har vi sett rikliga exempel på föga ändamålsenliga insatser med undermåliga beslutsunderlag. Så förstås också i världspolitiken med irakkriget som ett av de mer grandiosa exemplen. Alltid sektliknande grupperingar med auktoritärt styre och avsaknad av kreativt nejsägande. Jasägare har utselekterats till följd av att konsekrati (nyord) kommit att ersätta vår traditionella meritokrati.
  Nu upprörs vi över hur kejsarens skickliga hantverkare utvecklat ny teknik för rekonstruktion av luftstrupar vid KI & KS. Transplantation, stamceller och nanoteknik har varit de förtrollande begreppen. Förtal och bestraffning var för några veckor sedan vad de som såg den nakne kejsaren riskerade. Nu har en idog journalist (Lindquist) briljant avslöjat kejsarens nyss hyllade vävare som illusionist varefter alla reser sig i starka avståndstaganden. Men var är kejsaren, dirigenten för det sektliknande grupptänkandet? Än så länge har vi bara sett vävaren av de nya struparna (Macchiarini) och hovets ansikte utåt (Hamsten), nu lämpliga bondeoffer. I Läkartidningens debatt noteras enstaka frågor (Bergdahl) om ansvarig på thoraxkirurgen. I DN:s söndagsartikel citeras uttryck som “inre kretsen”, “Sen vill jag inte gå in på vilka som bör lämna” (Gerdin); “de som framför allt drivit rekryteringen måste ställas till svars och avgå” (Lagercrantz). Senast har det hörts babbel om “en helt annan uppfattning bland ledande på KI/KS” (Leijonborg) Som om ledningens ansvar ännu inte klargjorts medan skribenterna säkerligen exakt vet hur maktmissbruket utövats. Slutligen kräver i Agenda Arvid Carlsson allas avgång. Snart får vi väl höra en “putinklagan” från Stockholm att göteborgarna (Risberg & Carlsson) bara tar chansen att svärta ner huvudstadens rivaler.
  Auktoritärt styrda grupper med jasägare, ogenomtänkt grupptänkande och tillgång till AMP (andra människors pengar) hotar hela vår samhällsordning. Många är vi som vill se en bättre tingens ordning, också tydligen ministrar som Shekarabi och Wikström vilka plötsligt vill slänga ut ledningsfilosofier som Lean, NPM, värdebaserad vård och allt vad de nu heter till förmån för “tillitsbaserad vård”. Men något har dom missuppfattat. I tider av allt mer utbredd brist på tillit kan man inte beordra tillit. En fungerande tillitskultur tar generationer (ca tre) att bygga upp om det över huvud taget går att bryta dagens trend som i allt präglas av att den som låter sig luras får skylla sig själv.
  I den bästa av världar med trygg tillit hade redan den som drivit rekryteringen av Macchiarini framträtt med alla kort på bordet. Misstron består.

  Ulf Bäcklund, överläkare, CP, NUS

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Kan åtalas för uppgifter på Facebook om patient

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. () 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

bild

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

Kontinuitet bör bli kvalitetsmått

Nyheter | Malmö läkareförening hade inga problem att få stöd för en motion om att Läkarförbundet ska verka för att kontinuitet i vården ska få status som kvalitetsindikator. () 26 MAJ 2016

Nej till förslag om momsfrihet

Nyheter | Malmö läkareförening fick inte gehör för sin motion att Läkarförbundet ska verka för momsbefrielse för frukt och grönt. () 26 MAJ 2016

Forskarutbildning ska kunna börja under grundutbildning

Nyheter | Fullmäktige beslutade att Läkarförbundet ska verka för att formaliserade program som möjliggör påbörjande av forskarutbildning under grundutbildningen införs vid samtliga lärosäten. () 26 MAJ 2016

Läkare ska slippa krav på att remittera till »alternativ« vård

Nyheter | Läkarförbundet ska verka för att huvudmän inte ska kunna kräva att läkare skriver remisser till vårdgivare där behandling med specifik terapeutisk indikation sker med substanser som inte genomgått vetenskaplig prövning. () 26 MAJ 2016

Ögonskador från innebandy – skyddsglasögon minimerar risken

Nya rön | Innebandy är fortfarande en vanlig orsak till ögonskador. En nyligen publicerad svensk studie talar för att skyddsglas har en god skyddande effekt. () 26 MAJ 2016

Problem att få randa inom gyn

Nyheter | Om ingenting görs kommer ett 30-tal ST-läkare i allmänmedicin i Stockholms län nästa år att få förlänga sin ST för att de inte kunnat randa sig i gynekologi. Läget är akut, enligt Eliya Syed, ST-läkare och ordförande i en grupp som arbetar för att få till en förändring. () 25 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons