Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXT7 Lakartidningen.se 2016-02-17

Statskontoret utreder svensk tillitsreform

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att kartlägga och analysera statens styrning av den offentliga sektorn. Målet är en styrning som bygger på tillit, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Miki Agerberg

Statskontorets uppdrag är att ge regeringen bättre underlag om hur statens styrning fungerar i dag, både gentemot statlig verksamhet och gentemot kommuner och landsting. Bland annat ska Statskontoret granska hur myndigheternas administration kan minska så att det blir mer tid för kärnverksamheten, och hur de bättre kan ta tillvara medarbetarnas kompetens.

Uppdraget är indelat i olika bitar som ska avrapporteras mellan 30 juni och 31 december i år.

Bakgrunden är debatten om styrmekanismer och kritiken mot NPM, New Public Management. Under våren 2015 genomförde civilminister Ardalan Shekarabi nio kunskapsseminarier om dessa frågor med forskare, fackliga företrädare och offentliga arbetsgivare.

– Vi vill se en utveckling av styrningen av offentlig sektor med tillit som utgångspunkt, sa civilminister Ardalan Shekarabi när han presenterade regeringsuppdraget den 16 februari.

– Styrningen ska utvecklas i en riktning som innebär att medarbetarnas kunnande, erfarenhet och yrkesetik ska bli mer vägledande.

Att styrningen ska bygga mer på tillit var ett önskemål som framfördes av många deltagare i kunskapsseminarierna. Ardalan Shekarabi har också tidigare uttalat sig för tillitsbaserad styrning, och hänvisat till Danmark, där man har genomfört en omfattande tillitsreform (se LT nr 39/2015).

Kommentarer (1)

 • Sim sala bim, kan tillit trollas fram ur misstro?

  2016-02-18 09:54 | Förra veckan skrev jag denna kommentar angående KI/KS. Kanske är den värd att upprepa angående styrning av vården:

  2016-02-10 18:31 | Ska detta bli avstamp för den nya tillitsbaserade styrningen av vården?
  Åter har vi fått tillfälle att förfasa oss över ett exempel på grupptänkande. För de flesta av oss var väl första kontakten via HC Andersens saga utgiven 1837. Allt eftersom det avslöjats allehanda sekter med förödande handlingar har säkert många av oss förhärdats i cyniska konstateranden, "världen är inte bättre än så". De av oss som intresserat oss för patientsäkerhet har lärt av katastrofen på Mt Everest 1997, ett varnande exempel på grupptänkande bland mycket erfarna bergsguider. I samhällsplaneringen har vi sett rikliga exempel på föga ändamålsenliga insatser med undermåliga beslutsunderlag. Så förstås också i världspolitiken med irakkriget som ett av de mer grandiosa exemplen. Alltid sektliknande grupperingar med auktoritärt styre och avsaknad av kreativt nejsägande. Jasägare har utselekterats till följd av att konsekrati (nyord) kommit att ersätta vår traditionella meritokrati.
  Nu upprörs vi över hur kejsarens skickliga hantverkare utvecklat ny teknik för rekonstruktion av luftstrupar vid KI & KS. Transplantation, stamceller och nanoteknik har varit de förtrollande begreppen. Förtal och bestraffning var för några veckor sedan vad de som såg den nakne kejsaren riskerade. Nu har en idog journalist (Lindquist) briljant avslöjat kejsarens nyss hyllade vävare som illusionist varefter alla reser sig i starka avståndstaganden. Men var är kejsaren, dirigenten för det sektliknande grupptänkandet? Än så länge har vi bara sett vävaren av de nya struparna (Macchiarini) och hovets ansikte utåt (Hamsten), nu lämpliga bondeoffer. I Läkartidningens debatt noteras enstaka frågor (Bergdahl) om ansvarig på thoraxkirurgen. I DN:s söndagsartikel citeras uttryck som “inre kretsen”, “Sen vill jag inte gå in på vilka som bör lämna” (Gerdin); “de som framför allt drivit rekryteringen måste ställas till svars och avgå” (Lagercrantz). Senast har det hörts babbel om “en helt annan uppfattning bland ledande på KI/KS” (Leijonborg) Som om ledningens ansvar ännu inte klargjorts medan skribenterna säkerligen exakt vet hur maktmissbruket utövats. Slutligen kräver i Agenda Arvid Carlsson allas avgång. Snart får vi väl höra en “putinklagan” från Stockholm att göteborgarna (Risberg & Carlsson) bara tar chansen att svärta ner huvudstadens rivaler.
  Auktoritärt styrda grupper med jasägare, ogenomtänkt grupptänkande och tillgång till AMP (andra människors pengar) hotar hela vår samhällsordning. Många är vi som vill se en bättre tingens ordning, också tydligen ministrar som Shekarabi och Wikström vilka plötsligt vill slänga ut ledningsfilosofier som Lean, NPM, värdebaserad vård och allt vad de nu heter till förmån för “tillitsbaserad vård”. Men något har dom missuppfattat. I tider av allt mer utbredd brist på tillit kan man inte beordra tillit. En fungerande tillitskultur tar generationer (ca tre) att bygga upp om det över huvud taget går att bryta dagens trend som i allt präglas av att den som låter sig luras får skylla sig själv.
  I den bästa av världar med trygg tillit hade redan den som drivit rekryteringen av Macchiarini framträtt med alla kort på bordet. Misstron består.

  Ulf Bäcklund, överläkare, CP, NUS

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Stark facklig oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. () 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

bild

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (3 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

bild

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång Genomslaget för detta traumavårdskoncept förbluffande stort, trots att mycket talade emot

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

bild

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

»Jag föreslår att vi respekterar patientens sätt att hantera sin situation ...«

Krönika | En kollega inom den palliativa hemsjukvården vill att onkologen tar sitt ansvar och inskärper hos kvinnan med långt gången cancer att hennes sjukdom är obotlig. Men att ta det ansvaret vore att förstöra patientens strategi för att uthärda det outhärdliga, skriver onkologen Nina Cavalli-Björkman i sin krönika. (9 kommentarer) 23 AUG 2016

P-piller kan minska sexlusten

Nyheter | P-piller kan minska sexuell lust, upphetsning och tillfredsställelse, enligt en randomiserad kontrollerad studie gjord vid Karolinska institutet. () 23 AUG 2016

Utred möjligheten till självvalt livsslut

Debatt | Möjligheten till självvalt livsslut bör utredas. Det finns en bred acceptans hos den svenska befolkningen och motståndet i läkargruppen är inte så stort att det skulle hindra en diskussion om patienters rättigheter i livets slut, skriver Staffan Bergström och medförfattare. (2 kommentarer) 23 AUG 2016

Familjär medelhavs-feber viktig sjukdom i en globaliserad värld

Översikt | Familjär medelhavsfeber är i typfallet en autosomalt recessiv sjukdom som karakteriseras av återkommande självbegränsande feberattacker med en duration på 12–72 timmar. Sjukdomen bör misstänkas framför allt hos individer med ursprung i östra Medelhavsområdet. Kolkicin ger effektiv behandling. Utan behandling är risken att utveckla amyloidos betydande. () 22 AUG 2016

Landsting fick falsk information om »välrenommerad« hyrläkare

Nyheter | SVT Nyheter avslöjade i går att bemanningsföretaget Proffice sålt in en hyrläkare med falsk information. I dag meddelade landstinget där läkaren arbetat att han får sluta omedelbart. (1 kommentar) 22 AUG 2016

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons