Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXFL Lakartidningen.se 2016-02-09

Sten Heckscher leder KI:s utredning

Karolinska institutets styrelse, konsistoriet, har bestämt vem som ska leda den externa granskningen av Macchiarini-affären. Det blir Sten Heckscher, tidigare bland annat ordförande i Högsta Förvaltningsdomstolen, rikspolischef och näringsminister.

Michael Lövtrup

Sten Heckscher har utsett två personer som ska hjälpa till med granskningen: Ingrid Carlberg, författare och journalist, samt Carl Gahmberg, professor i biokemi vid Helsingfors universitet.

– Jag tycker att vi behöver en person med rejäl medicinsk kompetens, en person som i förhållande till KI står fri, och det är inte det allra enklaste. Carl Gahmberg har det bästa rykte, sa Sten Heckscher vid en pressträff på tisdagen.

Sten Heckscher kunde inte säga något om hur lång tid utredningen kommer att ta.

– KI har framfört en stillsam bön om att det ska gå fort, samtidigt som man sagt att det inte får gå ut över kvaliteten.

Utredningen har av konsistoriet fått ett brett uppdrag. Samtidigt, betonade Sten Heckscher, måste den förhålla sig till ett antal gränslinjer som finns: dels den mellan Karolinska universitetssjukhuset och KI, dels gränsen mot de frågor som hanteras i den pågående åklagarutredningen och dels begränsningen att konsistoriet inte får avgöra vetenskapliga frågor.

Läkartidningen: Kommer ni att samordna granskningen  med sjukhusets utredning? Nu är vi i en situation där man lite skyller på varandra. Det vore väl inte så lyckligt om det förblev så efter de här utredningarna?

– Jag hade nog inte tänkt mig att vi skulle delta i något allmänt Svarte Petter-spel. Det är klart att vi måste tala med andra aktörer som är inne i den här affären.

Kommentarer (9)

 • Katastrof att Sten Heckscher utses att leda granskningen av KI!

  2016-02-09 16:33 | Varför katastrof? Därför att han är Leijonborgs val. Vi, allmänheten, har inte den blekaste om vilken relation Leijonborg och Heckscher har. Heckscher kan i detta ärende vara Leijonborgs man av helt andra skäl än vi tror. Valet kan vara partiskt till KI-ledningens fördel. Misstänker att Leijonborg trixar här. Nej, rättning mittåt! Endast personalkollektivet och forskarsamhället inom KI:s ramar bör få rätt att utse vilken som ska leda granskningen av deras arbetsgivare

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

 • Macchiarinis CV bör granskas av thoraxkirurg med internationell erfarenhet.

  2016-02-09 17:16 | Ägnade en timme idag åt en genomgång av Macchiarinis 86 sidor långa CV. Kan konstatera att detta kan inte vara sant. Omöjligt! Men utredningen bör visa att så är fallet och en thoraxkirurg med internationell erfarenhet bör deltaga i granskningen. Vederbörande bör ägna åtskilliga veckor åt detta och resa runt och besöka olika lärosäten främst då den i Hannover som leds av Europas ledande thoraxkirurg inom området nämligen Axel Haverich. Macchiarini uppger i sin CV att han granskat minst 3 artiklar årligen innan deras publicering för ett 20 tal välkända medicinska tidskrifter inkl Lancet!!!. Betvivlas i så fall ett nytt världsrekord.

  Leif Bergdahl, Docent i thoraxkirurgi (KI), Medgoldkliniken,Juoksengi

  Jäv:

 • Valet av Heckscher är ingen liten fråga

  2016-02-09 17:34 | En utredning under Heckschers ledning kommer obönhörligt att sluta i tvivel. Utredningen måste istället skingra alla sådana. Leijonborg och Hamsten sitter i samma båt. Hög tid att läkarkollektivet och medicinska forskarsamhället sätter ner foten, annars slutar detta tvärt emot som vi vill ha det.

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

 • Gör om, gör rätt!

  2016-02-09 17:57 | Leijonborg insyltad, borde istället liksom hela KI:s styrelse avgå. Nu måste utbildningsminister Helene Hellmark Knutsson fatta detta beslut och utse externa inklusive internationella granskare i en haverikommission.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP mora

  Jäv:

 • Konceptuellt fel att den som skall utredas tillsätter utredaren!

  2016-02-09 20:16 | Utan att värdera SH's meriter/kompetens kan man dock fastställa att Konsistoriets agerande är helt fel eftersom trovärdighet kräver att en utredare inte utses av den/de som skall granskas. KI's ledarskikt har hittills hanterat ”ärendet PM” flagrant inkompetent och omdömeslöst och att nu själv utse sin utredare konfirmerar detta. För KI's del gäller "Gör om - gör rätt" men efter vad som varit, verkar "Gör inget" har större chans att bli rätt. Slutligen kan man ifrågasätta SH's omdöme eftersom han med sin erfarenhet från såväl politiken som ämbetsverken borde inse att utredningen, hur omsorgsfullt den än görs, inte kommer att ha någon större trovärdighet.

  Michael Breimer, Professor/Överläkare, Sahlgrenska Akademin, Göteborg

  Jäv:

 • Fel uppdragsgivare, fel sammansättning av granskningsgruppen

  2016-02-09 20:46 | Uppdragsgivare
  Ki:s styrelse är delaktig i vad som gått snett.
  Styrelsen måste naturligtvis vara orienterad av tjänstemännen om rekryteringen av M.
  Den enda svenska instans jag kan tänka mig ta ansvaret för utredningen är Läkarsällskapet och dess etiskt sakkunniga. En sådan utredning skulle också kunna utreda såväl sjukhusets som institutets agerande.
  Utredningsgruppens sammansättning
  Att ge uppdraget till Sten Heckscher verkar OK, såvida han inte har nuvarande eller tidigare band till ledningen på sjukhus och institut. I medicinska sammanhang avger vi sanningsenliga deklarationer om jäv, beroende av olika intressenter, ekonomiska bidrag etc. Låt Sten Heckscher göra det också.
  En författare? Något slags etisk amatör?
  Klinisk kemist? Oberoende av personliga kvalifikationer inte det bästa. Det bör vara någon med daglig och långvarig erfarenhet av kliniska bedömningar, medicinsk etik och editor eller referee-bedömning. Troligen en sällsynt fågel, som bör delas på åtminstone ett par personer. Jurister har vi inte behov av i detta sammanhang.
  M:s refereeuppdrag
  Att granska 3x20 artiklar per år? Absolut ingen omöjlighet om man har det som huvudsysselsättning, men inte som internationell forskare och kliniker. Själv har jag 40-50 referee-uppdrag åt välrenommerade tidskrifter. Men då är jag emeritus utan klinik och med bara 3-6 egna skrifter per år. Alltså ljuger M med till visshet gränsande sannolikhet.

  Sten Dreborg, Prof. emeritus, UAS

  Jäv:

 • Sten Heckscher

  2016-02-15 22:49 | Utmärkt att Sten Heckscher mfl gör denna utredning. Om en chefsläkare hade gjort den skulle han tvingas att ta hänsyn till saker som inte ska vara med i en mkt viktig utredning som denna och är nog glad att slippa.

  Yvonne Eriksson, Underläkare, Psykiatriska kliniken

  Jäv:

 • Avsätt Leijonborg och Heckscher, tillsätt Bo Risberg!

  2016-02-16 18:08 | Svar till underläkaren Yvonne Eriksson från en som har varit med ett tag: Det är INTE ok att juristen och den socialdemokratiska ämbetsmannakarriäristen Sten Heckscher gör denna utredning, just därför att han är Leijonborgs, dvs ordföranden för den styrelse som Hechscker ska granska, val. Som jag och fler kolleger ovan konstaterar, kommer Heckscher inte att kunna frambringa något trovärdigt avslut angående KI:s ansvar i Macchiarini-ärendet. En person som däremot skulle kunna göra detta är Bo Risberg, som dels har egna specialistkunskaper inom regenerativ kirurgi som skulle komma väl till pass, dels har läkarkårens förtroende.

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

 • Sten Heckscher

  2016-02-21 22:38 | Tack för ditt svar, din åsikt och ståndpunkt Göran Lundgren. Jag hoppas och tror att det blir bra och att patienterna och deras anhöriga får klarhet och även att detta inte får pågå att låta pat vara ngr ovetande offer kring att en ledning gjort misstagen att låta en läkare syssla med försök på pat då hans metoder inte alls kan accepteras. Låt oss alla följa detta mkt nogsamt. Mvh Yvonne Eriksson

  Yvonne Eriksson, Underläkare, Psykiatriska kliniken

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Vårdköerna växer igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

bild

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Män stod bakom många inlägg i Macchiariniaffären

Nyheter | Det var mest män som snyntes i kommentarsfälten till artiklar om den så kallade Macchiariniaffären. Det framgår av Jörgen Lundälvs genomgång av 314 kommentarer till 55 artiklar i Läkartidningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin. I de fall där den kommenterades specialitet framgick var psykiatri vanligast. Ämnen som oftast kommenterades var KI-ledningens agerande, granskningsprocessen och etik. (2 kommentarer) 21 JUN 2016

Något färre fall av invasiva grupp A-streptokockinfektioner

Nyheter | Säsongen 2014–2015 minskade antalet invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (GAS) något jämfört med säsongen innan. Det framgår av Folkhälsomyndigheten säsongsrapport. () 20 JUN 2016

Annons
Annons Annons