Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXFL Lakartidningen.se 2016-02-09

Sten Heckscher leder KI:s utredning

Karolinska institutets styrelse, konsistoriet, har bestämt vem som ska leda den externa granskningen av Macchiarini-affären. Det blir Sten Heckscher, tidigare bland annat ordförande i Högsta Förvaltningsdomstolen, rikspolischef och näringsminister.

Michael Lövtrup

Sten Heckscher har utsett två personer som ska hjälpa till med granskningen: Ingrid Carlberg, författare och journalist, samt Carl Gahmberg, professor i biokemi vid Helsingfors universitet.

– Jag tycker att vi behöver en person med rejäl medicinsk kompetens, en person som i förhållande till KI står fri, och det är inte det allra enklaste. Carl Gahmberg har det bästa rykte, sa Sten Heckscher vid en pressträff på tisdagen.

Sten Heckscher kunde inte säga något om hur lång tid utredningen kommer att ta.

– KI har framfört en stillsam bön om att det ska gå fort, samtidigt som man sagt att det inte får gå ut över kvaliteten.

Utredningen har av konsistoriet fått ett brett uppdrag. Samtidigt, betonade Sten Heckscher, måste den förhålla sig till ett antal gränslinjer som finns: dels den mellan Karolinska universitetssjukhuset och KI, dels gränsen mot de frågor som hanteras i den pågående åklagarutredningen och dels begränsningen att konsistoriet inte får avgöra vetenskapliga frågor.

Läkartidningen: Kommer ni att samordna granskningen  med sjukhusets utredning? Nu är vi i en situation där man lite skyller på varandra. Det vore väl inte så lyckligt om det förblev så efter de här utredningarna?

– Jag hade nog inte tänkt mig att vi skulle delta i något allmänt Svarte Petter-spel. Det är klart att vi måste tala med andra aktörer som är inne i den här affären.

Kommentarer (9)

 • Katastrof att Sten Heckscher utses att leda granskningen av KI!

  2016-02-09 16:33 | Varför katastrof? Därför att han är Leijonborgs val. Vi, allmänheten, har inte den blekaste om vilken relation Leijonborg och Heckscher har. Heckscher kan i detta ärende vara Leijonborgs man av helt andra skäl än vi tror. Valet kan vara partiskt till KI-ledningens fördel. Misstänker att Leijonborg trixar här. Nej, rättning mittåt! Endast personalkollektivet och forskarsamhället inom KI:s ramar bör få rätt att utse vilken som ska leda granskningen av deras arbetsgivare

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

 • Macchiarinis CV bör granskas av thoraxkirurg med internationell erfarenhet.

  2016-02-09 17:16 | Ägnade en timme idag åt en genomgång av Macchiarinis 86 sidor långa CV. Kan konstatera att detta kan inte vara sant. Omöjligt! Men utredningen bör visa att så är fallet och en thoraxkirurg med internationell erfarenhet bör deltaga i granskningen. Vederbörande bör ägna åtskilliga veckor åt detta och resa runt och besöka olika lärosäten främst då den i Hannover som leds av Europas ledande thoraxkirurg inom området nämligen Axel Haverich. Macchiarini uppger i sin CV att han granskat minst 3 artiklar årligen innan deras publicering för ett 20 tal välkända medicinska tidskrifter inkl Lancet!!!. Betvivlas i så fall ett nytt världsrekord.

  Leif Bergdahl, Docent i thoraxkirurgi (KI), Medgoldkliniken,Juoksengi

  Jäv:

 • Valet av Heckscher är ingen liten fråga

  2016-02-09 17:34 | En utredning under Heckschers ledning kommer obönhörligt att sluta i tvivel. Utredningen måste istället skingra alla sådana. Leijonborg och Hamsten sitter i samma båt. Hög tid att läkarkollektivet och medicinska forskarsamhället sätter ner foten, annars slutar detta tvärt emot som vi vill ha det.

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

 • Gör om, gör rätt!

  2016-02-09 17:57 | Leijonborg insyltad, borde istället liksom hela KI:s styrelse avgå. Nu måste utbildningsminister Helene Hellmark Knutsson fatta detta beslut och utse externa inklusive internationella granskare i en haverikommission.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP mora

  Jäv:

 • Konceptuellt fel att den som skall utredas tillsätter utredaren!

  2016-02-09 20:16 | Utan att värdera SH's meriter/kompetens kan man dock fastställa att Konsistoriets agerande är helt fel eftersom trovärdighet kräver att en utredare inte utses av den/de som skall granskas. KI's ledarskikt har hittills hanterat ”ärendet PM” flagrant inkompetent och omdömeslöst och att nu själv utse sin utredare konfirmerar detta. För KI's del gäller "Gör om - gör rätt" men efter vad som varit, verkar "Gör inget" har större chans att bli rätt. Slutligen kan man ifrågasätta SH's omdöme eftersom han med sin erfarenhet från såväl politiken som ämbetsverken borde inse att utredningen, hur omsorgsfullt den än görs, inte kommer att ha någon större trovärdighet.

  Michael Breimer, Professor/Överläkare, Sahlgrenska Akademin, Göteborg

  Jäv:

 • Fel uppdragsgivare, fel sammansättning av granskningsgruppen

  2016-02-09 20:46 | Uppdragsgivare
  Ki:s styrelse är delaktig i vad som gått snett.
  Styrelsen måste naturligtvis vara orienterad av tjänstemännen om rekryteringen av M.
  Den enda svenska instans jag kan tänka mig ta ansvaret för utredningen är Läkarsällskapet och dess etiskt sakkunniga. En sådan utredning skulle också kunna utreda såväl sjukhusets som institutets agerande.
  Utredningsgruppens sammansättning
  Att ge uppdraget till Sten Heckscher verkar OK, såvida han inte har nuvarande eller tidigare band till ledningen på sjukhus och institut. I medicinska sammanhang avger vi sanningsenliga deklarationer om jäv, beroende av olika intressenter, ekonomiska bidrag etc. Låt Sten Heckscher göra det också.
  En författare? Något slags etisk amatör?
  Klinisk kemist? Oberoende av personliga kvalifikationer inte det bästa. Det bör vara någon med daglig och långvarig erfarenhet av kliniska bedömningar, medicinsk etik och editor eller referee-bedömning. Troligen en sällsynt fågel, som bör delas på åtminstone ett par personer. Jurister har vi inte behov av i detta sammanhang.
  M:s refereeuppdrag
  Att granska 3x20 artiklar per år? Absolut ingen omöjlighet om man har det som huvudsysselsättning, men inte som internationell forskare och kliniker. Själv har jag 40-50 referee-uppdrag åt välrenommerade tidskrifter. Men då är jag emeritus utan klinik och med bara 3-6 egna skrifter per år. Alltså ljuger M med till visshet gränsande sannolikhet.

  Sten Dreborg, Prof. emeritus, UAS

  Jäv:

 • Sten Heckscher

  2016-02-15 22:49 | Utmärkt att Sten Heckscher mfl gör denna utredning. Om en chefsläkare hade gjort den skulle han tvingas att ta hänsyn till saker som inte ska vara med i en mkt viktig utredning som denna och är nog glad att slippa.

  Yvonne Eriksson, Underläkare, Psykiatriska kliniken

  Jäv:

 • Avsätt Leijonborg och Heckscher, tillsätt Bo Risberg!

  2016-02-16 18:08 | Svar till underläkaren Yvonne Eriksson från en som har varit med ett tag: Det är INTE ok att juristen och den socialdemokratiska ämbetsmannakarriäristen Sten Heckscher gör denna utredning, just därför att han är Leijonborgs, dvs ordföranden för den styrelse som Hechscker ska granska, val. Som jag och fler kolleger ovan konstaterar, kommer Heckscher inte att kunna frambringa något trovärdigt avslut angående KI:s ansvar i Macchiarini-ärendet. En person som däremot skulle kunna göra detta är Bo Risberg, som dels har egna specialistkunskaper inom regenerativ kirurgi som skulle komma väl till pass, dels har läkarkårens förtroende.

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

 • Sten Heckscher

  2016-02-21 22:38 | Tack för ditt svar, din åsikt och ståndpunkt Göran Lundgren. Jag hoppas och tror att det blir bra och att patienterna och deras anhöriga får klarhet och även att detta inte får pågå att låta pat vara ngr ovetande offer kring att en ledning gjort misstagen att låta en läkare syssla med försök på pat då hans metoder inte alls kan accepteras. Låt oss alla följa detta mkt nogsamt. Mvh Yvonne Eriksson

  Yvonne Eriksson, Underläkare, Psykiatriska kliniken

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Nya råd ska förebygga kikhosta hos spädbarn

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. () 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (5 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

bild

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (7 kommentarer) 19 AUG 2016

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons