Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXFL Lakartidningen.se 2016-02-09

Sten Heckscher leder KI:s utredning

Karolinska institutets styrelse, konsistoriet, har bestämt vem som ska leda den externa granskningen av Macchiarini-affären. Det blir Sten Heckscher, tidigare bland annat ordförande i Högsta Förvaltningsdomstolen, rikspolischef och näringsminister.

Michael Lövtrup

Sten Heckscher har utsett två personer som ska hjälpa till med granskningen: Ingrid Carlberg, författare och journalist, samt Carl Gahmberg, professor i biokemi vid Helsingfors universitet.

– Jag tycker att vi behöver en person med rejäl medicinsk kompetens, en person som i förhållande till KI står fri, och det är inte det allra enklaste. Carl Gahmberg har det bästa rykte, sa Sten Heckscher vid en pressträff på tisdagen.

Sten Heckscher kunde inte säga något om hur lång tid utredningen kommer att ta.

– KI har framfört en stillsam bön om att det ska gå fort, samtidigt som man sagt att det inte får gå ut över kvaliteten.

Utredningen har av konsistoriet fått ett brett uppdrag. Samtidigt, betonade Sten Heckscher, måste den förhålla sig till ett antal gränslinjer som finns: dels den mellan Karolinska universitetssjukhuset och KI, dels gränsen mot de frågor som hanteras i den pågående åklagarutredningen och dels begränsningen att konsistoriet inte får avgöra vetenskapliga frågor.

Läkartidningen: Kommer ni att samordna granskningen  med sjukhusets utredning? Nu är vi i en situation där man lite skyller på varandra. Det vore väl inte så lyckligt om det förblev så efter de här utredningarna?

– Jag hade nog inte tänkt mig att vi skulle delta i något allmänt Svarte Petter-spel. Det är klart att vi måste tala med andra aktörer som är inne i den här affären.

Kommentarer (9)

 • Katastrof att Sten Heckscher utses att leda granskningen av KI!

  2016-02-09 16:33 | Varför katastrof? Därför att han är Leijonborgs val. Vi, allmänheten, har inte den blekaste om vilken relation Leijonborg och Heckscher har. Heckscher kan i detta ärende vara Leijonborgs man av helt andra skäl än vi tror. Valet kan vara partiskt till KI-ledningens fördel. Misstänker att Leijonborg trixar här. Nej, rättning mittåt! Endast personalkollektivet och forskarsamhället inom KI:s ramar bör få rätt att utse vilken som ska leda granskningen av deras arbetsgivare

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

 • Macchiarinis CV bör granskas av thoraxkirurg med internationell erfarenhet.

  2016-02-09 17:16 | Ägnade en timme idag åt en genomgång av Macchiarinis 86 sidor långa CV. Kan konstatera att detta kan inte vara sant. Omöjligt! Men utredningen bör visa att så är fallet och en thoraxkirurg med internationell erfarenhet bör deltaga i granskningen. Vederbörande bör ägna åtskilliga veckor åt detta och resa runt och besöka olika lärosäten främst då den i Hannover som leds av Europas ledande thoraxkirurg inom området nämligen Axel Haverich. Macchiarini uppger i sin CV att han granskat minst 3 artiklar årligen innan deras publicering för ett 20 tal välkända medicinska tidskrifter inkl Lancet!!!. Betvivlas i så fall ett nytt världsrekord.

  Leif Bergdahl, Docent i thoraxkirurgi (KI), Medgoldkliniken,Juoksengi

  Jäv:

 • Valet av Heckscher är ingen liten fråga

  2016-02-09 17:34 | En utredning under Heckschers ledning kommer obönhörligt att sluta i tvivel. Utredningen måste istället skingra alla sådana. Leijonborg och Hamsten sitter i samma båt. Hög tid att läkarkollektivet och medicinska forskarsamhället sätter ner foten, annars slutar detta tvärt emot som vi vill ha det.

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

 • Gör om, gör rätt!

  2016-02-09 17:57 | Leijonborg insyltad, borde istället liksom hela KI:s styrelse avgå. Nu måste utbildningsminister Helene Hellmark Knutsson fatta detta beslut och utse externa inklusive internationella granskare i en haverikommission.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP mora

  Jäv:

 • Konceptuellt fel att den som skall utredas tillsätter utredaren!

  2016-02-09 20:16 | Utan att värdera SH's meriter/kompetens kan man dock fastställa att Konsistoriets agerande är helt fel eftersom trovärdighet kräver att en utredare inte utses av den/de som skall granskas. KI's ledarskikt har hittills hanterat ”ärendet PM” flagrant inkompetent och omdömeslöst och att nu själv utse sin utredare konfirmerar detta. För KI's del gäller "Gör om - gör rätt" men efter vad som varit, verkar "Gör inget" har större chans att bli rätt. Slutligen kan man ifrågasätta SH's omdöme eftersom han med sin erfarenhet från såväl politiken som ämbetsverken borde inse att utredningen, hur omsorgsfullt den än görs, inte kommer att ha någon större trovärdighet.

  Michael Breimer, Professor/Överläkare, Sahlgrenska Akademin, Göteborg

  Jäv:

 • Fel uppdragsgivare, fel sammansättning av granskningsgruppen

  2016-02-09 20:46 | Uppdragsgivare
  Ki:s styrelse är delaktig i vad som gått snett.
  Styrelsen måste naturligtvis vara orienterad av tjänstemännen om rekryteringen av M.
  Den enda svenska instans jag kan tänka mig ta ansvaret för utredningen är Läkarsällskapet och dess etiskt sakkunniga. En sådan utredning skulle också kunna utreda såväl sjukhusets som institutets agerande.
  Utredningsgruppens sammansättning
  Att ge uppdraget till Sten Heckscher verkar OK, såvida han inte har nuvarande eller tidigare band till ledningen på sjukhus och institut. I medicinska sammanhang avger vi sanningsenliga deklarationer om jäv, beroende av olika intressenter, ekonomiska bidrag etc. Låt Sten Heckscher göra det också.
  En författare? Något slags etisk amatör?
  Klinisk kemist? Oberoende av personliga kvalifikationer inte det bästa. Det bör vara någon med daglig och långvarig erfarenhet av kliniska bedömningar, medicinsk etik och editor eller referee-bedömning. Troligen en sällsynt fågel, som bör delas på åtminstone ett par personer. Jurister har vi inte behov av i detta sammanhang.
  M:s refereeuppdrag
  Att granska 3x20 artiklar per år? Absolut ingen omöjlighet om man har det som huvudsysselsättning, men inte som internationell forskare och kliniker. Själv har jag 40-50 referee-uppdrag åt välrenommerade tidskrifter. Men då är jag emeritus utan klinik och med bara 3-6 egna skrifter per år. Alltså ljuger M med till visshet gränsande sannolikhet.

  Sten Dreborg, Prof. emeritus, UAS

  Jäv:

 • Sten Heckscher

  2016-02-15 22:49 | Utmärkt att Sten Heckscher mfl gör denna utredning. Om en chefsläkare hade gjort den skulle han tvingas att ta hänsyn till saker som inte ska vara med i en mkt viktig utredning som denna och är nog glad att slippa.

  Yvonne Eriksson, Underläkare, Psykiatriska kliniken

  Jäv:

 • Avsätt Leijonborg och Heckscher, tillsätt Bo Risberg!

  2016-02-16 18:08 | Svar till underläkaren Yvonne Eriksson från en som har varit med ett tag: Det är INTE ok att juristen och den socialdemokratiska ämbetsmannakarriäristen Sten Heckscher gör denna utredning, just därför att han är Leijonborgs, dvs ordföranden för den styrelse som Hechscker ska granska, val. Som jag och fler kolleger ovan konstaterar, kommer Heckscher inte att kunna frambringa något trovärdigt avslut angående KI:s ansvar i Macchiarini-ärendet. En person som däremot skulle kunna göra detta är Bo Risberg, som dels har egna specialistkunskaper inom regenerativ kirurgi som skulle komma väl till pass, dels har läkarkårens förtroende.

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

 • Sten Heckscher

  2016-02-21 22:38 | Tack för ditt svar, din åsikt och ståndpunkt Göran Lundgren. Jag hoppas och tror att det blir bra och att patienterna och deras anhöriga får klarhet och även att detta inte får pågå att låta pat vara ngr ovetande offer kring att en ledning gjort misstagen att låta en läkare syssla med försök på pat då hans metoder inte alls kan accepteras. Låt oss alla följa detta mkt nogsamt. Mvh Yvonne Eriksson

  Yvonne Eriksson, Underläkare, Psykiatriska kliniken

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Långsiktigt arbetade effekt på infektioner Ständig förbättring och delaktig personal viktig del av framgången

Vårdutveckling | Vårdrelaterad infektion är ett stort problem inom slutenvård. Genom ett långsiktigt arbete med ständig fokus på förbättring har intensivvårdsavdelningen vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge kunnat sänka frekvensen av både ventilatorassocierad pneumoni och central venkateterrelaterad infektion. () 01 JUN 2016

Influensasäsong blev intensiv

Nyheter | Årets influensasäsong blev intensiv och innehöll ovanligt många fall som krävde intensivvård. () 01 JUN 2016

Annons Annons
bild

NIPT är ett genombrott i fosterdiagnostiken Träffsäker metod ger färre invasiva provtagningar – men gamla etiska frågor blir åter aktuella

Översikt | Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod (NIPT) kan man med mycket stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser. NIPT är ett genombrott, men den övergripande bilden av det fosterdiagnostiska området är komplicerad, och flera kunskapsområden utvecklas parallellt. (1 kommentar) 31 MAJ 2016

bild

3 frågor till
Bo Jacobsson

Författarintervjun | Bo Jacobsson beskriver tillsammans med kollegor det nya, icke-invasiva fosterdiagnostiska testet NIPT som ett genombrott. Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod kan man med stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser.  () 31 MAJ 2016

bild

Samarbete behövs för snabbt ordnat införande av ny teknik

Debatt | Hälso- och sjukvården behöver snabbare kunna introducera innovativa behandlingsmetoder och ny medicinsk teknik. Vi vill ge vården bra beslutsunderlag. () 31 MAJ 2016

bild

»Finns det ingenting som du kan ge oss som gör att vi bara kan somna in tillsammans?«

Krönika | Det är inte svårt för en underläkare att förstå att man som doktor jobbar med livet, inte döden. Svårt blir det först när en terminalt sjuk 90-åring ber att få »någonting« som gör att hon och jämnårige maken kan somna in tillsammans. Olivia Marsh Landen, underläkare, berättar.   () 31 MAJ 2016

Elbehandlade kan få ökat stöd

Nyheter | Patienter kan få minnesstörningar i samband med elbehandling, ECT. Därför framhåller nu Socialstyrelsen vikten av ökat stöd till dessa patienter. () 31 MAJ 2016

bild

Sommaren är här – och huggormen

Kultur | Nu på sommaren kan det hända att man råkar huggormen, den enda giftiga av Sveriges tre ormarter. Dan-Axel Hallbäck, överläkare på Karlskoga lasarett, berättar om den sicksack-mönstrade reptilen, lär oss hur man känner igen symtomen efter ormbett och tipsar om sätt att behandla det. (1 kommentar) 31 MAJ 2016

Nu förbjuds Uppsala län vid vite att överskrida övertidstaket

Nyheter | Läkare i Landstinget i Uppsala län har jobbat mer övertid än vad arbetstidslagen tillåter. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat om ett förbud mot övertidsuttag. () 30 MAJ 2016

Ökad kontroll på apoteken ska minska felaktiga förskrivningar

Nyheter | Det ska bli lättare för apoteken att kontrollera förskrivare och exakt hur deras förskrivningsrätt eventuellt är begränsad, enligt ett regeringsbeslut. () 30 MAJ 2016

Arbetsför men inte möjlig att försäkra

Debatt | Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet. (5 kommentarer) 30 MAJ 2016

Landstinget vägrade bekosta färdigcentrifugerade urinprov

Människor & möten | Rickard Fuchs har varit både läkare och författare i många år. Nu återpubliceras hans bok »Visst är Ni Sjuk!«, tillsammans med den nyare boken »Deppig? 50 ovanliga (men bra!) råd till deppiga«, lagom för att fira de 40 år som gått sedan första succéboken skrevs. () 30 MAJ 2016

Val av suturmaterial kan påverka resultatet av framfallskirurgi

Nya rön | Långsamt absorberande suturmaterial gav mindre risk för symtomgivande recidiv och högre patientnöjdhet efter främre kolporafi än snabbt absorberande sutur, enligt en ny svensk studie. Valet av suturmaterial påverkade inte utfallet vid bakre kolporafi. () 30 MAJ 2016

Inte ovanligt med hjärtinfarkt utan kranskärls-förträngningar

Kommentaren | Prevalensen av hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är 6–8 procent av alla hjärtinfarkter. Förutom kranskärlsröntgen är magnet­kameraundersökning av hjärtat den viktigaste undersökningen. Tillståndet bör i möjligaste mån behandlas utifrån orsak, men det föreligger stora kunskapsluckor kring behandling av framför allt takotsubo-kardiomyopati. () 30 MAJ 2016

Bygga bort själva verksamheten

Debatt | Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund.  (1 kommentar) 30 MAJ 2016

Operationspersonal på NÄL drabbade av luftvägsproblem

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem den 24 maj. En mängd åtgärder har vidtagits för att undersöka orsakerna. Arbetsgivaren tar händelsen på stort allvar, enligt Emelie Hultberg, Nordvästra Götalands läkarförening. () 27 MAJ 2016

Annonser
Annons Annons
Annons Annons