Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXFL Lakartidningen.se 2016-02-09

Sten Heckscher leder KI:s utredning

Karolinska institutets styrelse, konsistoriet, har bestämt vem som ska leda den externa granskningen av Macchiarini-affären. Det blir Sten Heckscher, tidigare bland annat ordförande i Högsta Förvaltningsdomstolen, rikspolischef och näringsminister.

Michael Lövtrup

Sten Heckscher har utsett två personer som ska hjälpa till med granskningen: Ingrid Carlberg, författare och journalist, samt Carl Gahmberg, professor i biokemi vid Helsingfors universitet.

– Jag tycker att vi behöver en person med rejäl medicinsk kompetens, en person som i förhållande till KI står fri, och det är inte det allra enklaste. Carl Gahmberg har det bästa rykte, sa Sten Heckscher vid en pressträff på tisdagen.

Sten Heckscher kunde inte säga något om hur lång tid utredningen kommer att ta.

– KI har framfört en stillsam bön om att det ska gå fort, samtidigt som man sagt att det inte får gå ut över kvaliteten.

Utredningen har av konsistoriet fått ett brett uppdrag. Samtidigt, betonade Sten Heckscher, måste den förhålla sig till ett antal gränslinjer som finns: dels den mellan Karolinska universitetssjukhuset och KI, dels gränsen mot de frågor som hanteras i den pågående åklagarutredningen och dels begränsningen att konsistoriet inte får avgöra vetenskapliga frågor.

Läkartidningen: Kommer ni att samordna granskningen  med sjukhusets utredning? Nu är vi i en situation där man lite skyller på varandra. Det vore väl inte så lyckligt om det förblev så efter de här utredningarna?

– Jag hade nog inte tänkt mig att vi skulle delta i något allmänt Svarte Petter-spel. Det är klart att vi måste tala med andra aktörer som är inne i den här affären.

Kommentarer (9)

 • Katastrof att Sten Heckscher utses att leda granskningen av KI!

  2016-02-09 16:33 | Varför katastrof? Därför att han är Leijonborgs val. Vi, allmänheten, har inte den blekaste om vilken relation Leijonborg och Heckscher har. Heckscher kan i detta ärende vara Leijonborgs man av helt andra skäl än vi tror. Valet kan vara partiskt till KI-ledningens fördel. Misstänker att Leijonborg trixar här. Nej, rättning mittåt! Endast personalkollektivet och forskarsamhället inom KI:s ramar bör få rätt att utse vilken som ska leda granskningen av deras arbetsgivare

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

 • Macchiarinis CV bör granskas av thoraxkirurg med internationell erfarenhet.

  2016-02-09 17:16 | Ägnade en timme idag åt en genomgång av Macchiarinis 86 sidor långa CV. Kan konstatera att detta kan inte vara sant. Omöjligt! Men utredningen bör visa att så är fallet och en thoraxkirurg med internationell erfarenhet bör deltaga i granskningen. Vederbörande bör ägna åtskilliga veckor åt detta och resa runt och besöka olika lärosäten främst då den i Hannover som leds av Europas ledande thoraxkirurg inom området nämligen Axel Haverich. Macchiarini uppger i sin CV att han granskat minst 3 artiklar årligen innan deras publicering för ett 20 tal välkända medicinska tidskrifter inkl Lancet!!!. Betvivlas i så fall ett nytt världsrekord.

  Leif Bergdahl, Docent i thoraxkirurgi (KI), Medgoldkliniken,Juoksengi

  Jäv:

 • Valet av Heckscher är ingen liten fråga

  2016-02-09 17:34 | En utredning under Heckschers ledning kommer obönhörligt att sluta i tvivel. Utredningen måste istället skingra alla sådana. Leijonborg och Hamsten sitter i samma båt. Hög tid att läkarkollektivet och medicinska forskarsamhället sätter ner foten, annars slutar detta tvärt emot som vi vill ha det.

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

 • Gör om, gör rätt!

  2016-02-09 17:57 | Leijonborg insyltad, borde istället liksom hela KI:s styrelse avgå. Nu måste utbildningsminister Helene Hellmark Knutsson fatta detta beslut och utse externa inklusive internationella granskare i en haverikommission.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP mora

  Jäv:

 • Konceptuellt fel att den som skall utredas tillsätter utredaren!

  2016-02-09 20:16 | Utan att värdera SH's meriter/kompetens kan man dock fastställa att Konsistoriets agerande är helt fel eftersom trovärdighet kräver att en utredare inte utses av den/de som skall granskas. KI's ledarskikt har hittills hanterat ”ärendet PM” flagrant inkompetent och omdömeslöst och att nu själv utse sin utredare konfirmerar detta. För KI's del gäller "Gör om - gör rätt" men efter vad som varit, verkar "Gör inget" har större chans att bli rätt. Slutligen kan man ifrågasätta SH's omdöme eftersom han med sin erfarenhet från såväl politiken som ämbetsverken borde inse att utredningen, hur omsorgsfullt den än görs, inte kommer att ha någon större trovärdighet.

  Michael Breimer, Professor/Överläkare, Sahlgrenska Akademin, Göteborg

  Jäv:

 • Fel uppdragsgivare, fel sammansättning av granskningsgruppen

  2016-02-09 20:46 | Uppdragsgivare
  Ki:s styrelse är delaktig i vad som gått snett.
  Styrelsen måste naturligtvis vara orienterad av tjänstemännen om rekryteringen av M.
  Den enda svenska instans jag kan tänka mig ta ansvaret för utredningen är Läkarsällskapet och dess etiskt sakkunniga. En sådan utredning skulle också kunna utreda såväl sjukhusets som institutets agerande.
  Utredningsgruppens sammansättning
  Att ge uppdraget till Sten Heckscher verkar OK, såvida han inte har nuvarande eller tidigare band till ledningen på sjukhus och institut. I medicinska sammanhang avger vi sanningsenliga deklarationer om jäv, beroende av olika intressenter, ekonomiska bidrag etc. Låt Sten Heckscher göra det också.
  En författare? Något slags etisk amatör?
  Klinisk kemist? Oberoende av personliga kvalifikationer inte det bästa. Det bör vara någon med daglig och långvarig erfarenhet av kliniska bedömningar, medicinsk etik och editor eller referee-bedömning. Troligen en sällsynt fågel, som bör delas på åtminstone ett par personer. Jurister har vi inte behov av i detta sammanhang.
  M:s refereeuppdrag
  Att granska 3x20 artiklar per år? Absolut ingen omöjlighet om man har det som huvudsysselsättning, men inte som internationell forskare och kliniker. Själv har jag 40-50 referee-uppdrag åt välrenommerade tidskrifter. Men då är jag emeritus utan klinik och med bara 3-6 egna skrifter per år. Alltså ljuger M med till visshet gränsande sannolikhet.

  Sten Dreborg, Prof. emeritus, UAS

  Jäv:

 • Sten Heckscher

  2016-02-15 22:49 | Utmärkt att Sten Heckscher mfl gör denna utredning. Om en chefsläkare hade gjort den skulle han tvingas att ta hänsyn till saker som inte ska vara med i en mkt viktig utredning som denna och är nog glad att slippa.

  Yvonne Eriksson, Underläkare, Psykiatriska kliniken

  Jäv:

 • Avsätt Leijonborg och Heckscher, tillsätt Bo Risberg!

  2016-02-16 18:08 | Svar till underläkaren Yvonne Eriksson från en som har varit med ett tag: Det är INTE ok att juristen och den socialdemokratiska ämbetsmannakarriäristen Sten Heckscher gör denna utredning, just därför att han är Leijonborgs, dvs ordföranden för den styrelse som Hechscker ska granska, val. Som jag och fler kolleger ovan konstaterar, kommer Heckscher inte att kunna frambringa något trovärdigt avslut angående KI:s ansvar i Macchiarini-ärendet. En person som däremot skulle kunna göra detta är Bo Risberg, som dels har egna specialistkunskaper inom regenerativ kirurgi som skulle komma väl till pass, dels har läkarkårens förtroende.

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

 • Sten Heckscher

  2016-02-21 22:38 | Tack för ditt svar, din åsikt och ståndpunkt Göran Lundgren. Jag hoppas och tror att det blir bra och att patienterna och deras anhöriga får klarhet och även att detta inte får pågå att låta pat vara ngr ovetande offer kring att en ledning gjort misstagen att låta en läkare syssla med försök på pat då hans metoder inte alls kan accepteras. Låt oss alla följa detta mkt nogsamt. Mvh Yvonne Eriksson

  Yvonne Eriksson, Underläkare, Psykiatriska kliniken

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet på Pride: Både utbildning och attityder bör ändras

Nyheter | Läkarkåren har dålig kunskap om hbtq-personers liv och leverne. Men enbart utbildning räcker inte för ett bättre bemötande. Även attityderna måste förändras. Det konstaterade panelen på Läkarförbundets seminarium på Stockholm Pride i går. () 29 JUL 2016

Förbundet positivt till att ge IVF-behandling vid fler vårdenheter

Nyheter | Läkarförbundet ställer sig bakom Socialstyrelsens förslag om att assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller ska kunna utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhusen. () 29 JUL 2016

Annons Annons

Svenskarnas sexvanor studeras

Nyheter | Svenskarnas sexvanor ska kartläggas för att förbättra förutsättningarna för ett effektivt folkhälsoarbete. Det meddelade regeringen i dag. () 29 JUL 2016

Myndigheter ska hitta former för samverkan om bemanning

Nyheter | Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ska på uppdrag av regeringen föreslå hur utbildningsväsendet och vårdens olika aktörer ska samverka för att trygga kompetensförsörjningen i vården. () 29 JUL 2016

bild

Baljväxt orsakar förgiftning med antikolinergt syndrom

Fallbeskrivning | En tidigare frisk man inkom med misstänkt stroke till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Patienten visade sig ha ätit av dåligt preparerade lupinfrön och hade symtom överensstämmande med ett antikolinergt syndrom.  () 29 JUL 2016

Behovet av introduktion till ST utreds som del i läkarutbildning

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Något som välkomnas av Läkarförbundet. (2 kommentarer) 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. (4 kommentarer) 28 JUL 2016

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Kvinnor med urinvägsinfektion i barndomen följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (2 kommentarer) 26 JUL 2016