Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DX7P Lakartidningen.se 2016-02-26

Ulf Ljungblad har avlidit

Den ALS-sjuke läkaren Ulf Ljungblad, som nyligen medverkade i en lång intervju i Läkartidningen, har avlidit.

Michael Lövtrup

Ulf Ljungblad skrev för drygt ett år sedan en uppmärksammad debattartikel i Läkartidningen där han kritiserade den pågående ALS-forskningen och berättade om sina egna försök att hitta bättre terapier mot sjukdomen.

I en intervju nyligen i Läkartidningen berättade han mer om sina tankar om ALS, om det motstånd han upplevde mot att låta fler ALS-patienter pröva nya behandlingar och om sina funderingar kring livets slut.

Nu berättar hans fru Bibbi Ljungblad för Läkartidningen att Ulf Ljungblad avlidit.

– Ulf somnade in natten mot onsdagen med sina närmaste runt sig, säger Bibbi Ljungblad.

En som kommer att sakna Ulf Ljungblad är Anders Milton, tidigare ordförande i Läkarförbundet, som lärde känna Ulf Ljungblad för cirka 30 år sedan genom de bådas fackliga engagemang.

– Ulf var en utomordentligt vänfast, gladlynt och lättsam person, men också en person som funderade mycket på hur sjukvården skulle bli bättre ur patienternas synvinkel, det vill säga hur man skulle kunna undvika skador och felbehandlingar genom att organisera flödet av patienter på ett annat sätt. Han ligger också bakom en ny immunologisk behandlingsprincip som vi nu håller på och testar.

Ulf Ljungblad lämnar efter sig hustru, barn och barnbarn.

Kommentarer (4)

 • Ænnu en god væn borta.

  2016-02-26 15:29 | Man bliver varse att åren går då gamla vænner försvinner. Ulf och jag reste før många år sedan tillsammans på sk SPUR-inspektioner till kvinnokliniker landet runt. Det var trevliga och lærorika resor som førhoppningsvis førbættrade tillvaror før dåtidens ST-lækare. Jag minns med glædje vår samvaro.

  Leif Eriksson, arbetande pensionær, Grønland

  Jäv:

 • Tack för dina nya kunskaper kring ALS.

  2016-02-26 17:10 | Tack för dina fina ord i llivets slutskede. Tack för din livsgärning.

  Helena Isacsson, Specialistläkare, Sjukhus

  Jäv:

 • Lyssna till Ulf Ljungblads budskap

  2016-02-26 18:20 | "Och till de kollegor som anser att eutanasi inte bör införas i Sverige vill jag säga: Ni har ingen yttranderätt förrän ni har fått ALS", skrev Ulf Ljungblad här i Läkartidningen. För oss som anser att dödssjuka människor bör få rätt att slippa den sista tidens plågor blev de orden en hjälp och tröst, just för att han var läkare och riktade dem till den kår han själv tillhörde. Lyssna till hans ord och ge upp ert obegripliga motstånd mot att ge era patienter den rätten när alla möjligheter till bättring är förbi.

  Inga-Lisa Sangregorio, Författare och cancersjuk, Hemmet

  Jäv:

 • Om att se en sjuk kollega som en tillgång

  2016-03-02 22:31 | Med stor sorg, om än inte oväntat, har jag nåtts av nyheten att min kollega och vän Ulf Ljungblad har gått bort. Jag har känt och tidvis arbetat med Ulf sedan 1976. Ulf har varit en god och samarbetsvillig kollega, och senare en stimulerande och omtänksam klinikchef att arbeta under. Ulf har haft många kloka synpunkter på hur sjukvården ska administreras, vilket framgått av ett antal artiklar i LT. Efter att han drabbats av ALS 2010 har han rakryggat och utan bitterhet burit denna svåra sjukdom, och även givit den ett ansikte genom flera artiklar i tidningar inkl LT. Han har framlagt mkt intressanta teorier om sjukdomens patogenes i bl a LT.
  En fin kollega och vän har lämnat oss alldeles för tidigt och lämnar ett stort tomrum efter sig.

  Bo Dennefors, docent, pensionär

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet på Pride: Både utbildning och attityder bör ändras

Nyheter | Läkarkåren har dålig kunskap om hbtq-personers liv och leverne. Men enbart utbildning räcker inte för ett bättre bemötande. Även attityderna måste förändras. Det konstaterade panelen på Läkarförbundets seminarium på Stockholm Pride i går. () 29 JUL 2016

Förbundet positivt till att ge IVF-behandling vid fler vårdenheter

Nyheter | Läkarförbundet ställer sig bakom Socialstyrelsens förslag om att assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller ska kunna utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhusen. () 29 JUL 2016

Annons Annons

Svenskarnas sexvanor studeras

Nyheter | Svenskarnas sexvanor ska kartläggas för att förbättra förutsättningarna för ett effektivt folkhälsoarbete. Det meddelade regeringen i dag. () 29 JUL 2016

Myndigheter ska hitta former för samverkan om bemanning

Nyheter | Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ska på uppdrag av regeringen föreslå hur utbildningsväsendet och vårdens olika aktörer ska samverka för att trygga kompetensförsörjningen i vården. () 29 JUL 2016

bild

Baljväxt orsakar förgiftning med antikolinergt syndrom

Fallbeskrivning | En tidigare frisk man inkom med misstänkt stroke till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Patienten visade sig ha ätit av dåligt preparerade lupinfrön och hade symtom överensstämmande med ett antikolinergt syndrom.  () 29 JUL 2016

Behovet av introduktion till ST utreds som del i läkarutbildning

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Något som välkomnas av Läkarförbundet. (2 kommentarer) 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. (4 kommentarer) 28 JUL 2016

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Kvinnor med urinvägsinfektion i barndomen följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (2 kommentarer) 26 JUL 2016