Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXXW Läkartidningen 08/2016
Lakartidningen.se 2016-02-19 (uppdaterad 2016-02-21)

Uppmaning att begränsa kontakt med läkarföreningar väcker ilska

Landstingspolitikerna i Västernorrland bör ha begränsad kontakt med Ångermanlands respektive Medelpads läkarförening. Det är innehållet i ett dokument som landstingsstyrelsens ordförande Erik Lövgren (S) står bakom.

Anna Sofia Dahl

Dokumentet är döpt till »Krångelgrupp« och tolkas av Ångermanlands läkarförening som ett försök att begränsa kommunikationen mellan landstingspolitiker och facken. Landstingsstyrelsens ordförande slår dock ifrån sig den kritiken och säger att det handlar om ett missförstånd.

Lars Rocksén, vice ordförande för Ångermanlands läkarförening, fick kännedom om skrivelsen under torsdagen, och för honom är budskapet tydligt: Man vill sätta munkavle på politikerna.

– Det är mot offentlighetsprincipen, det är mot yttrandefrihet, det är mot meddelarfrihet. Det är mot grundläggande principer i den demokratiska processen, säger han och fortsätter:

– Instruktionerna är väldigt tydliga, de går inte att misstolka. Nu, sett i retrospektiv, kan man konstatera att flera av de kommunikationer som vi har lämnat till politiker i form av beslutsunderlag, åsikter på beslutsunderlag och allmänna åsikter har blivit besvarade enligt den instruktionen, det vill säga »tack, har tagit del« och sen inget mer.

Erik Lövgren säger dock att det hela handlar om en intern diskussion kring en SKL-modell för hur man leder och styr i komplexa sammanhang. Och att det hela egentligen syftar till att frågor från medarbetare ska hamna hos tjänstemännen i stället för politikerna.

– Det handlar inte om att begränsa någon yttrandefrihet eller något sånt. Det viktiga för en organisation är att få in frågorna så att de får svar från sin profession och så att man för dialogen inne där den ska vara. Och med »krångelgrupp« menas majoriteten, inte facket, säger han.

Men instruktionen om att man ska skicka vidare alla frågor till landstingsdirektören?

– Ni kan läsa in precis allt elände och konspirationsteorier som finns, i detta. Man är så orolig att allt är konspirationer och hemligheter, men vi måste få en tjänstemannaorganisation att fungera, och då kan vi inte hänskjuta eller genskjuta eller skadeskjuta den. Däremot ska vi ta emot allt som kommer till oss, men vi måste skicka det vidare för annars kommer det frågor som de inte har haft att göra med eller inte arbetat med. Det var det det handlade om.

Ångermanlands läkarförening har varit aktiv i debatten om sjukvården i Västernorrland och har vid ett flertal tillfällen själv presenterat förslag på lösningar.

Lars Rocksén menar att man har försökt få till en dialog med tjänstemännen i landstinget sedan oktober, men fortfarande inte fått något direkt svar eller reflektion överhuvudtaget. I stället, menar han, har politiker plockat upp de frågor som läkarföreningen ställt och bett tjänstemännen om kommentarer. Att man nu instruerar politiker att begränsa kontakten med facket ser Lars Rocksén som ett tecken på att beslutsunderlaget inte tål genomlysning.

– Det man försöker göra är att begränsa vår möjlighet att ha en åsikt och att föra fram information, fakta och sakliga underlag i beslutsprocessen.

Erik Lövgren är medveten om att man från läkarföreningens sida har upplevt en bristande respons från tjänstemännen.

– Jag har skickat den signalen vidare till organisationen att »här kommer signalen att folk inte får prata eller får möjlighet att få svar på frågor«. Det måste man bli bättre på, men det är klart, hur ska man hinna, om frågorna bara surrar runt i luften, i tidningen, på facebookgrupper och på egna möten? Vi i politiken måste föra in dem så att man får en chans att svara och se vad som diskuteras.

Men om man möts av tystnad så undrar man ju varför man inte får ett svar.

– Ja, om det är så att man möts av tystnad. Så ska det ju inte funka, vi har ju upparbetade kanaler. Men om det upplevs att de inte fungerar så måste man få dem att fungera. Sen innebär ju inte det, och det kanske är det som är problemet i slutändan, att inte alla får som de vill. Det är också ett problem i sammanhanget. Det är klart att det kan handla om att man inte har samma syn på saker om man har fått ett svar, jag har ingen aning, men kommunikationen måste bli bättre.

Från läkarföreningens sida kommer man att »agera kraftfullt mot det här« och har redan nu påbörjat en diskussion med politiker, men vilka ytterligare åtgärder som ska vidtas är man inte klar över än.

– Det här är en så udda och ovanlig situation att det inte går att lämna snabba raka svar på hur vi ska hantera det, men att det här måste lyftas upp och diskuteras med tjänstemän och politikerledning är självklart. Den här ordningen kan vi inte ha i ett öppet demokratiskt Sverige, säger Lars Rocksén.

Läs tidigare artiklar:

Sollefteås läkare kräver att akuta operationer blir kvar

Förening varnar för personalflykt 

Läkare kritiska till omfattande sparförslag vid Sollefteå sjukhus

Kommentarer (1)

 • Ett svagt fackförbund.

  2016-02-21 00:44 | En upplysning som kan vara intressant i sammanhanget är att Läkarförbundet inom Landstinget Västernorrland har två olika lokalföreningar som delvis hamnar i konflikt då lokalintressen ofta går före andra viktigare frågeställningar.

  Detta försvårar förändringsprocessen i landstinget då politikerna ansätts av två representationer med olika intressen som samtidigt talar för samma riksorganisation.

  Det har flera gånger föreslagits en sammanslutning av MLF och ÅLF men detta har alltid motarbetats.

  Läkarnas röster försvagas då inte kollegiet kan ge en samlad åsikt utan käbbel inom förbundet blir härskande. En önskan vore att Läkarförbundet snabbade på en sammanslagning av de två lokala föreningarna.

  Alfred Janson , Överläkare , Sundsvalls sjukhus

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Läkarna uppskattar fristående information

Nyheter | Möjligheten att få oberoende information om läkemedel på sin arbetsplats är mycket uppskattad, enligt en enkätundersökning från Stockholms läns landsting. Från i år har husläkarna inskrivet i sina avtal att de kan få ersättning när de deltar i denna fortbildning. () 01 JUL 2016

bild

Läkarflykt hotar för Sollefteå

Nyheter | Enligt Ångermanlands läkarförening vill en betydande andel av läkarna på Sollefteå sjukhus sluta arbeta där. Anledningen är bristen på framtidstro i och med landstingsfullmäktiges beslut att flytta den akuta ortopedin från sjukhuset. () 01 JUL 2016

Annons Annons

Vidarklinikens avtal avslutas

Nyheter | Stockholms läns landsting har nu bekräftat att ett avtal som landstinget har med den antroposofiska Vidarkliniken kommer att avslutas. () 01 JUL 2016

bild

Lokala vårdbehov driver utvecklingen

Nyheter | Verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården prioriterar utvecklingsområden som de har inflytande över. Och lokala behov är en större drivkraft än vad regionala och nationella initiativ är. Det visar en undersökning från Vårdanalys. () 01 JUL 2016

Barnets rättigheter i sjukvården kan säkerställas genom läkare Jämförelse inom Norden visar skillnader i lagstiftning om barnets medbestämmande i medicinska beslut

Kommentaren | Vem som bestämmer i medicinska beslut som rör barn regleras på olika sätt i de nordiska länderna. Lika viktigt som att läkarprofessionen står som garant för den medicinska kvaliteten är att läkaren ser till att barnet får komma till tals och får faktiskt inflytande i beslutet. () 01 JUL 2016

Antroposofiska blir kvar i fem år

Nyheter | Det blir ingen särreglering för de antroposofiska läkemedlen. I stället får tillverkarna fem år på sig att registrera läkemedlen på sedvanligt sätt. () 30 JUN 2016

Skolläkaren överklagar sin dom

Nyheter | Skolläkaren i Falun, som dömdes till fyra års fängelse för bland annat grovt barnpornografibrott, kränkande fotografering och sexuellt utnyttjande, överklagar stora delar av domen till Svea hovrätt. De återstående gärningarna är värda högst åtta månaders fängelse enligt överklagandet. () 30 JUN 2016

Tre nya regioner föreslås 2019

Nyheter | En Norrlandsregion, en Svealandsregion och ett utvidgat Västra Götaland kan bli verklighet om några år. Det bedömer den så kallade indelningskommittén. () 30 JUN 2016

bild

Vidarkliniken kan bli av med vårdavtal

Nyheter | Den antroposofiska Vidarkliniken i Järna kan komma att förlora sitt avtal med Stockholms läns landsting. Det uppger Ekot i Sveriges Radio. Landstingsrådet Anna Starbrink (bilden) är kritisk till kliniken. () 30 JUN 2016

Universitet ska ge fler utbildning

Nyheter | Lunds universitet och Umeå universitet har i dag fått i uppdrag av regeringen att bygga upp en kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk läkarutbildning.  () 30 JUN 2016

Svårare anmäla fel förskrivning

Nyheter | Apotekspersonalen upplever sig mer hindrad att anmäla överförskrivning i dag än för två år sedan. Det skriver IVO, Inspektionen för vård och omsorg, på sin hemsida. () 30 JUN 2016

Macchiarini-metoden överges

Nyheter | Det företag som tillverkade Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar har övergivit metoden och lanserar nu »andra generationens« syntetiska strupar, som bara ska sitta inne under en kortare tid. () 29 JUN 2016

Läkarföreningen
på Karolinska oroas
av långa vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (1 kommentar) 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

Jobb i fokus

139 lediga jobb på

Annons Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons