Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXXW Läkartidningen 08/2016
Lakartidningen.se 2016-02-19 (uppdaterad 2016-02-21)

Uppmaning att begränsa kontakt med läkarföreningar väcker ilska

Landstingspolitikerna i Västernorrland bör ha begränsad kontakt med Ångermanlands respektive Medelpads läkarförening. Det är innehållet i ett dokument som landstingsstyrelsens ordförande Erik Lövgren (S) står bakom.

Anna Sofia Dahl

Dokumentet är döpt till »Krångelgrupp« och tolkas av Ångermanlands läkarförening som ett försök att begränsa kommunikationen mellan landstingspolitiker och facken. Landstingsstyrelsens ordförande slår dock ifrån sig den kritiken och säger att det handlar om ett missförstånd.

Lars Rocksén, vice ordförande för Ångermanlands läkarförening, fick kännedom om skrivelsen under torsdagen, och för honom är budskapet tydligt: Man vill sätta munkavle på politikerna.

– Det är mot offentlighetsprincipen, det är mot yttrandefrihet, det är mot meddelarfrihet. Det är mot grundläggande principer i den demokratiska processen, säger han och fortsätter:

– Instruktionerna är väldigt tydliga, de går inte att misstolka. Nu, sett i retrospektiv, kan man konstatera att flera av de kommunikationer som vi har lämnat till politiker i form av beslutsunderlag, åsikter på beslutsunderlag och allmänna åsikter har blivit besvarade enligt den instruktionen, det vill säga »tack, har tagit del« och sen inget mer.

Erik Lövgren säger dock att det hela handlar om en intern diskussion kring en SKL-modell för hur man leder och styr i komplexa sammanhang. Och att det hela egentligen syftar till att frågor från medarbetare ska hamna hos tjänstemännen i stället för politikerna.

– Det handlar inte om att begränsa någon yttrandefrihet eller något sånt. Det viktiga för en organisation är att få in frågorna så att de får svar från sin profession och så att man för dialogen inne där den ska vara. Och med »krångelgrupp« menas majoriteten, inte facket, säger han.

Men instruktionen om att man ska skicka vidare alla frågor till landstingsdirektören?

– Ni kan läsa in precis allt elände och konspirationsteorier som finns, i detta. Man är så orolig att allt är konspirationer och hemligheter, men vi måste få en tjänstemannaorganisation att fungera, och då kan vi inte hänskjuta eller genskjuta eller skadeskjuta den. Däremot ska vi ta emot allt som kommer till oss, men vi måste skicka det vidare för annars kommer det frågor som de inte har haft att göra med eller inte arbetat med. Det var det det handlade om.

Ångermanlands läkarförening har varit aktiv i debatten om sjukvården i Västernorrland och har vid ett flertal tillfällen själv presenterat förslag på lösningar.

Lars Rocksén menar att man har försökt få till en dialog med tjänstemännen i landstinget sedan oktober, men fortfarande inte fått något direkt svar eller reflektion överhuvudtaget. I stället, menar han, har politiker plockat upp de frågor som läkarföreningen ställt och bett tjänstemännen om kommentarer. Att man nu instruerar politiker att begränsa kontakten med facket ser Lars Rocksén som ett tecken på att beslutsunderlaget inte tål genomlysning.

– Det man försöker göra är att begränsa vår möjlighet att ha en åsikt och att föra fram information, fakta och sakliga underlag i beslutsprocessen.

Erik Lövgren är medveten om att man från läkarföreningens sida har upplevt en bristande respons från tjänstemännen.

– Jag har skickat den signalen vidare till organisationen att »här kommer signalen att folk inte får prata eller får möjlighet att få svar på frågor«. Det måste man bli bättre på, men det är klart, hur ska man hinna, om frågorna bara surrar runt i luften, i tidningen, på facebookgrupper och på egna möten? Vi i politiken måste föra in dem så att man får en chans att svara och se vad som diskuteras.

Men om man möts av tystnad så undrar man ju varför man inte får ett svar.

– Ja, om det är så att man möts av tystnad. Så ska det ju inte funka, vi har ju upparbetade kanaler. Men om det upplevs att de inte fungerar så måste man få dem att fungera. Sen innebär ju inte det, och det kanske är det som är problemet i slutändan, att inte alla får som de vill. Det är också ett problem i sammanhanget. Det är klart att det kan handla om att man inte har samma syn på saker om man har fått ett svar, jag har ingen aning, men kommunikationen måste bli bättre.

Från läkarföreningens sida kommer man att »agera kraftfullt mot det här« och har redan nu påbörjat en diskussion med politiker, men vilka ytterligare åtgärder som ska vidtas är man inte klar över än.

– Det här är en så udda och ovanlig situation att det inte går att lämna snabba raka svar på hur vi ska hantera det, men att det här måste lyftas upp och diskuteras med tjänstemän och politikerledning är självklart. Den här ordningen kan vi inte ha i ett öppet demokratiskt Sverige, säger Lars Rocksén.

Läs tidigare artiklar:

Sollefteås läkare kräver att akuta operationer blir kvar

Förening varnar för personalflykt 

Läkare kritiska till omfattande sparförslag vid Sollefteå sjukhus

Kommentarer (1)

 • Ett svagt fackförbund.

  2016-02-21 00:44 | En upplysning som kan vara intressant i sammanhanget är att Läkarförbundet inom Landstinget Västernorrland har två olika lokalföreningar som delvis hamnar i konflikt då lokalintressen ofta går före andra viktigare frågeställningar.

  Detta försvårar förändringsprocessen i landstinget då politikerna ansätts av två representationer med olika intressen som samtidigt talar för samma riksorganisation.

  Det har flera gånger föreslagits en sammanslutning av MLF och ÅLF men detta har alltid motarbetats.

  Läkarnas röster försvagas då inte kollegiet kan ge en samlad åsikt utan käbbel inom förbundet blir härskande. En önskan vore att Läkarförbundet snabbade på en sammanslagning av de två lokala föreningarna.

  Alfred Janson , Överläkare , Sundsvalls sjukhus

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Migrän ligger bakom stor del av ökande sjukfrånvaro Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar

Debatt | Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. () 30 AUG 2016

Kostsamt avtal avslutas i förtid

Nyheter | Stockholms läns landstings avtal med leverantören Onemed upphör i förtid efter det att kostnaderna för förbrukningshjälpmedel skenat. Avtalsslutet innebär nu ett takpris på 450 miljoner kronor per år till dess att avtalet upphör 2018. () 30 AUG 2016

Annons Annons
bild

Om vårt släktes upptäckter och utveckling framåt

Recension | Inte minst för läkare är boken om människosläktets upptäckter och utveckling intressant, framhåller Läkartidningens anmälare Torgny Svenstedt, professor emeritus, kirurgi. () 30 AUG 2016

Flera läkare missade diagnos
– IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet i replik till Håkan Borg: »Vi har läst, för-
stått och deltagit som experter i utredningen«

Debatt | Läkarförbundet är den aktör som mest enträget driver en stärkt primärvård till hela befolkningen, skriver Heidi Stensmyren, Karin Båtelson och Ove Andersson i en replik till Håkan Borg. () 29 AUG 2016

Skenande kostnader för förbrukningsvaror i SLL

Nyheter | Kostnaderna för förbrukningsmaterial inom vården i Stockholms läns landsting skenar. Efter ett år uppgår de till nästan hela beloppet för femårsperioden. Det rapporterar SVT. () 29 AUG 2016

Kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

Jobb i fokus

135 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons