Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXXW Läkartidningen 08/2016
Lakartidningen.se 2016-02-19 (uppdaterad 2016-02-21)

Uppmaning att begränsa kontakt med läkarföreningar väcker ilska

Landstingspolitikerna i Västernorrland bör ha begränsad kontakt med Ångermanlands respektive Medelpads läkarförening. Det är innehållet i ett dokument som landstingsstyrelsens ordförande Erik Lövgren (S) står bakom.

Anna Sofia Dahl

Dokumentet är döpt till »Krångelgrupp« och tolkas av Ångermanlands läkarförening som ett försök att begränsa kommunikationen mellan landstingspolitiker och facken. Landstingsstyrelsens ordförande slår dock ifrån sig den kritiken och säger att det handlar om ett missförstånd.

Lars Rocksén, vice ordförande för Ångermanlands läkarförening, fick kännedom om skrivelsen under torsdagen, och för honom är budskapet tydligt: Man vill sätta munkavle på politikerna.

– Det är mot offentlighetsprincipen, det är mot yttrandefrihet, det är mot meddelarfrihet. Det är mot grundläggande principer i den demokratiska processen, säger han och fortsätter:

– Instruktionerna är väldigt tydliga, de går inte att misstolka. Nu, sett i retrospektiv, kan man konstatera att flera av de kommunikationer som vi har lämnat till politiker i form av beslutsunderlag, åsikter på beslutsunderlag och allmänna åsikter har blivit besvarade enligt den instruktionen, det vill säga »tack, har tagit del« och sen inget mer.

Erik Lövgren säger dock att det hela handlar om en intern diskussion kring en SKL-modell för hur man leder och styr i komplexa sammanhang. Och att det hela egentligen syftar till att frågor från medarbetare ska hamna hos tjänstemännen i stället för politikerna.

– Det handlar inte om att begränsa någon yttrandefrihet eller något sånt. Det viktiga för en organisation är att få in frågorna så att de får svar från sin profession och så att man för dialogen inne där den ska vara. Och med »krångelgrupp« menas majoriteten, inte facket, säger han.

Men instruktionen om att man ska skicka vidare alla frågor till landstingsdirektören?

– Ni kan läsa in precis allt elände och konspirationsteorier som finns, i detta. Man är så orolig att allt är konspirationer och hemligheter, men vi måste få en tjänstemannaorganisation att fungera, och då kan vi inte hänskjuta eller genskjuta eller skadeskjuta den. Däremot ska vi ta emot allt som kommer till oss, men vi måste skicka det vidare för annars kommer det frågor som de inte har haft att göra med eller inte arbetat med. Det var det det handlade om.

Ångermanlands läkarförening har varit aktiv i debatten om sjukvården i Västernorrland och har vid ett flertal tillfällen själv presenterat förslag på lösningar.

Lars Rocksén menar att man har försökt få till en dialog med tjänstemännen i landstinget sedan oktober, men fortfarande inte fått något direkt svar eller reflektion överhuvudtaget. I stället, menar han, har politiker plockat upp de frågor som läkarföreningen ställt och bett tjänstemännen om kommentarer. Att man nu instruerar politiker att begränsa kontakten med facket ser Lars Rocksén som ett tecken på att beslutsunderlaget inte tål genomlysning.

– Det man försöker göra är att begränsa vår möjlighet att ha en åsikt och att föra fram information, fakta och sakliga underlag i beslutsprocessen.

Erik Lövgren är medveten om att man från läkarföreningens sida har upplevt en bristande respons från tjänstemännen.

– Jag har skickat den signalen vidare till organisationen att »här kommer signalen att folk inte får prata eller får möjlighet att få svar på frågor«. Det måste man bli bättre på, men det är klart, hur ska man hinna, om frågorna bara surrar runt i luften, i tidningen, på facebookgrupper och på egna möten? Vi i politiken måste föra in dem så att man får en chans att svara och se vad som diskuteras.

Men om man möts av tystnad så undrar man ju varför man inte får ett svar.

– Ja, om det är så att man möts av tystnad. Så ska det ju inte funka, vi har ju upparbetade kanaler. Men om det upplevs att de inte fungerar så måste man få dem att fungera. Sen innebär ju inte det, och det kanske är det som är problemet i slutändan, att inte alla får som de vill. Det är också ett problem i sammanhanget. Det är klart att det kan handla om att man inte har samma syn på saker om man har fått ett svar, jag har ingen aning, men kommunikationen måste bli bättre.

Från läkarföreningens sida kommer man att »agera kraftfullt mot det här« och har redan nu påbörjat en diskussion med politiker, men vilka ytterligare åtgärder som ska vidtas är man inte klar över än.

– Det här är en så udda och ovanlig situation att det inte går att lämna snabba raka svar på hur vi ska hantera det, men att det här måste lyftas upp och diskuteras med tjänstemän och politikerledning är självklart. Den här ordningen kan vi inte ha i ett öppet demokratiskt Sverige, säger Lars Rocksén.

Läs tidigare artiklar:

Sollefteås läkare kräver att akuta operationer blir kvar

Förening varnar för personalflykt 

Läkare kritiska till omfattande sparförslag vid Sollefteå sjukhus

Kommentarer (1)

 • Ett svagt fackförbund.

  2016-02-21 00:44 | En upplysning som kan vara intressant i sammanhanget är att Läkarförbundet inom Landstinget Västernorrland har två olika lokalföreningar som delvis hamnar i konflikt då lokalintressen ofta går före andra viktigare frågeställningar.

  Detta försvårar förändringsprocessen i landstinget då politikerna ansätts av två representationer med olika intressen som samtidigt talar för samma riksorganisation.

  Det har flera gånger föreslagits en sammanslutning av MLF och ÅLF men detta har alltid motarbetats.

  Läkarnas röster försvagas då inte kollegiet kan ge en samlad åsikt utan käbbel inom förbundet blir härskande. En önskan vore att Läkarförbundet snabbade på en sammanslagning av de två lokala föreningarna.

  Alfred Janson , Överläkare , Sundsvalls sjukhus

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Depression och höft-fraktur kan föregå debut av Parkinsons sjukdom

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. () 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Annons Annons

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (1 kommentar) 26 JUL 2016

bild

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

bild

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

bild

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016

bild

Prognosen sämre för rökare med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Tio läkare skriver i Svenska Dagbladet: »Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (4 kommentarer) 25 JUL 2016

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. (1 kommentar) 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016