Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXXW Läkartidningen 08/2016
Lakartidningen.se 2016-02-19 (uppdaterad 2016-02-21)

Uppmaning att begränsa kontakt med läkarföreningar väcker ilska

Landstingspolitikerna i Västernorrland bör ha begränsad kontakt med Ångermanlands respektive Medelpads läkarförening. Det är innehållet i ett dokument som landstingsstyrelsens ordförande Erik Lövgren (S) står bakom.

Anna Sofia Dahl

Dokumentet är döpt till »Krångelgrupp« och tolkas av Ångermanlands läkarförening som ett försök att begränsa kommunikationen mellan landstingspolitiker och facken. Landstingsstyrelsens ordförande slår dock ifrån sig den kritiken och säger att det handlar om ett missförstånd.

Lars Rocksén, vice ordförande för Ångermanlands läkarförening, fick kännedom om skrivelsen under torsdagen, och för honom är budskapet tydligt: Man vill sätta munkavle på politikerna.

– Det är mot offentlighetsprincipen, det är mot yttrandefrihet, det är mot meddelarfrihet. Det är mot grundläggande principer i den demokratiska processen, säger han och fortsätter:

– Instruktionerna är väldigt tydliga, de går inte att misstolka. Nu, sett i retrospektiv, kan man konstatera att flera av de kommunikationer som vi har lämnat till politiker i form av beslutsunderlag, åsikter på beslutsunderlag och allmänna åsikter har blivit besvarade enligt den instruktionen, det vill säga »tack, har tagit del« och sen inget mer.

Erik Lövgren säger dock att det hela handlar om en intern diskussion kring en SKL-modell för hur man leder och styr i komplexa sammanhang. Och att det hela egentligen syftar till att frågor från medarbetare ska hamna hos tjänstemännen i stället för politikerna.

– Det handlar inte om att begränsa någon yttrandefrihet eller något sånt. Det viktiga för en organisation är att få in frågorna så att de får svar från sin profession och så att man för dialogen inne där den ska vara. Och med »krångelgrupp« menas majoriteten, inte facket, säger han.

Men instruktionen om att man ska skicka vidare alla frågor till landstingsdirektören?

– Ni kan läsa in precis allt elände och konspirationsteorier som finns, i detta. Man är så orolig att allt är konspirationer och hemligheter, men vi måste få en tjänstemannaorganisation att fungera, och då kan vi inte hänskjuta eller genskjuta eller skadeskjuta den. Däremot ska vi ta emot allt som kommer till oss, men vi måste skicka det vidare för annars kommer det frågor som de inte har haft att göra med eller inte arbetat med. Det var det det handlade om.

Ångermanlands läkarförening har varit aktiv i debatten om sjukvården i Västernorrland och har vid ett flertal tillfällen själv presenterat förslag på lösningar.

Lars Rocksén menar att man har försökt få till en dialog med tjänstemännen i landstinget sedan oktober, men fortfarande inte fått något direkt svar eller reflektion överhuvudtaget. I stället, menar han, har politiker plockat upp de frågor som läkarföreningen ställt och bett tjänstemännen om kommentarer. Att man nu instruerar politiker att begränsa kontakten med facket ser Lars Rocksén som ett tecken på att beslutsunderlaget inte tål genomlysning.

– Det man försöker göra är att begränsa vår möjlighet att ha en åsikt och att föra fram information, fakta och sakliga underlag i beslutsprocessen.

Erik Lövgren är medveten om att man från läkarföreningens sida har upplevt en bristande respons från tjänstemännen.

– Jag har skickat den signalen vidare till organisationen att »här kommer signalen att folk inte får prata eller får möjlighet att få svar på frågor«. Det måste man bli bättre på, men det är klart, hur ska man hinna, om frågorna bara surrar runt i luften, i tidningen, på facebookgrupper och på egna möten? Vi i politiken måste föra in dem så att man får en chans att svara och se vad som diskuteras.

Men om man möts av tystnad så undrar man ju varför man inte får ett svar.

– Ja, om det är så att man möts av tystnad. Så ska det ju inte funka, vi har ju upparbetade kanaler. Men om det upplevs att de inte fungerar så måste man få dem att fungera. Sen innebär ju inte det, och det kanske är det som är problemet i slutändan, att inte alla får som de vill. Det är också ett problem i sammanhanget. Det är klart att det kan handla om att man inte har samma syn på saker om man har fått ett svar, jag har ingen aning, men kommunikationen måste bli bättre.

Från läkarföreningens sida kommer man att »agera kraftfullt mot det här« och har redan nu påbörjat en diskussion med politiker, men vilka ytterligare åtgärder som ska vidtas är man inte klar över än.

– Det här är en så udda och ovanlig situation att det inte går att lämna snabba raka svar på hur vi ska hantera det, men att det här måste lyftas upp och diskuteras med tjänstemän och politikerledning är självklart. Den här ordningen kan vi inte ha i ett öppet demokratiskt Sverige, säger Lars Rocksén.

Läs tidigare artiklar:

Sollefteås läkare kräver att akuta operationer blir kvar

Förening varnar för personalflykt 

Läkare kritiska till omfattande sparförslag vid Sollefteå sjukhus

Kommentarer (1)

 • Ett svagt fackförbund.

  2016-02-21 00:44 | En upplysning som kan vara intressant i sammanhanget är att Läkarförbundet inom Landstinget Västernorrland har två olika lokalföreningar som delvis hamnar i konflikt då lokalintressen ofta går före andra viktigare frågeställningar.

  Detta försvårar förändringsprocessen i landstinget då politikerna ansätts av två representationer med olika intressen som samtidigt talar för samma riksorganisation.

  Det har flera gånger föreslagits en sammanslutning av MLF och ÅLF men detta har alltid motarbetats.

  Läkarnas röster försvagas då inte kollegiet kan ge en samlad åsikt utan käbbel inom förbundet blir härskande. En önskan vore att Läkarförbundet snabbade på en sammanslagning av de två lokala föreningarna.

  Alfred Janson , Överläkare , Sundsvalls sjukhus

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016