Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYHD Läkartidningen 10/2016
Lakartidningen.se 2016-03-04

60 åtgärder mot ett minskat hyrläkarberoende i psykiatrin

Det nationella arbetet med att minska hyrläkarberoendet inom psykiatrin fortsätter. Majoriteten av landstingen har påbörjat sitt arbete och en del siktar mot att fasa ut hyrläkarna till september. Och det är en lista med 60 åtgärder som ska visa vägen.

Anna Sofia Dahl

Läkartidningen har tidigare rapporterat om Sveriges Kommuner och landstings, SKL:s, arbete med att minska behovet av hyrläkare inom psykiatrin. Under hösten har landstingen deltagit i workshops om arbetet med att minska hyrläkarberoendet. De goda erfarenheter som framkommit har samlats ihop och formats till en lista på 60 åtgärder som varje landsting kan följa. Bland annat handlar det om att komma fram till dimensioneringen av antalet doktorer, att skapa en god arbetsmiljö och attraktiv arbetsplats, att hitta nya och effektiva arbetssätt och att se över ersättningsmodellerna för de fasta läkare som kan tänka sig att jobba extra. Antalet ST-läkare i psykiatri behöver också öka.

– Det här är inte i första hand en fråga om ekonomi, som i och för sig är ett stort problem, men ett litet i förhållande till de andra som landstingen har när det gäller vårdkvalitet, kontinuitet och bristande utvecklingsarbete, säger Martin Rödholm, överläkare i psykiatri och medicinsk rådgivare på SKL:s »Uppdrag psykisk hälsa 2016«.

Enligt honom har åtgärdslistan två syften: dels att få landstinget att sätta sin egen åtgärdsplan och bedöma vad som behövs göras, dels hitta en tidplan för utfasning av hyrläkare som är rimlig utifrån den situation man har och den effekt man tror att åtgärderna kan ge.

– Det 59 första åtgärderna är lika viktiga som den 60:e, det vill säga utfasningen. Även om många landsting har kämpat och jobbat med detta, så skulle jag säga att ingen har tagit ett helhetsgrepp där man tittar på alla de här 60 delarna samtidigt. 

I dagsläget har två tredjedelar av landstingen en åtgärdsplan eller är nästan färdiga med en dylik. Bland dem har en tredjedel som mål att fasa ut hyrläkare till september 2016, en tredjedel har satt målet till september nästa år och en tredje del har ännu inte beslutat om ett tidsplan.

Sammantaget inom psykiatrin är 15 procent av läkarna hyrläkare, men siffran varierar mellan landstingen. Den samlade bedömningen är dock att volymen ändå inte räcker för att klara det uppdrag som man har.

– Det finns för få psykiatriker för att täcka hela behovet i dag, även inräknat hyrläkarna. Det räcker inte att de som är hyrläkare i dag tar anställning.

Det pågående arbetet handlar inte i första hand om att sätta stopp för hyrläkare, påpekar Martin Rödholm.

– Ett ensidigt stopp löser inte det här. Det gör inte att det blir fler doktorer, bättre arbetsmiljö eller effektivare vård. När man ger sig in ett sånt här arbete gör man ju en riskbedömning: Vad får det för konsekvenser att satsa på det här jämfört att vara kvar i det man är? Man kommer inte att lösa alla problem, men det kommer att bli bättre än nu. Det arbete som gjorts i Västra Götalandsregionen de senaste åren är ett tydligt exempel på det.

Att ha stöd för idén hos läkargruppen, de andra personalkategorierna och de fackliga företrädarna menar Martin Rödholm är nödvändigt. Och att stödet dessutom sträcker sig upp till chefer på olika nivåer och till politiken.

– Den största risken är att landstingen inte tar frågan på tillräckligt stort allvar och att de inte gör alla de här åtgärderna. Att man inte satsar tillräckligt mycket för att ta sig ur det här, utan tänker att det nog löser sig eller är omöjligt, säger han.

En ny kartläggning över hur långt landstingen kommit med åtgärdsplaner och bemanning ska göras under andra kvartalet. Och Martin Rödholm tror att man genom att ta ett nationellt grepp kan dra nytta av varandras erfarenheter.

– Det sänder också ut en signal att den samlade psykiatrin i Sverige inte vill ha ett sånt här system, för det passar inte psykiskt sjuka patienter som har det största behovet av ett kontinuerligt omhändertagande och en bra kvalitet.

Läs tidigare artikel:

Nationellt samarbete för att slippa hyrläkare i psykiatrin

Kommentera

Kommentera

Karolinska institutet ber patienter om ursäkt

Nyheter | Karin Dahlman-Wright, rektor vid Karolinska institutet, KI, beklagar nu om Karolinska institutet utövat påtryckningar i rekryteringen av Paolo Macchiarini och framför en ursäkt till patienter och anhöriga. () 31 AUG 2016

Två verksamhetschefer
på Karolinska tar timeout

Nyheter | Som en följd av den kritik som Kjell Asplund riktat mot operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset har två chefer på sjukhuset nu tagit timeout. Det meddelade sjukhusdirektören Melvin Samsom vid en pressträff på onsdagen. (1 kommentar) 31 AUG 2016

Annons Annons

Sjukhusdirektören: »Det som
har inträffat är helt oacceptabelt«

Nyheter | »Vi tar utredningens resultat på största allvar.« Det säger Karolinska universitetssjukhusets sjukhusdirektör Melvin Samsom i en kommentar till den svidande kritik som sjukhuset får i Kjell Asplunds utredning av Macchiarini-fallet. (3 kommentarer) 31 AUG 2016

bild

Sjukhuset får svidande kritik i Asplunds Macchiarini-utredning

Nyheter | Karolinska universitetssjukhusets utredning av Macchiarini-fallet, som letts av professor emeritus Kjell Asplund, visar på en lång rad brister. (1 kommentar) 31 AUG 2016

Fel att psykiatrer »jagas bort«

Debatt | Är IVO:s förfarande etiskt och rimligt, undrar Anders Elverfors, utifrån egna erfarenheter av myndighetens sätt att handlägga ärenden.  (1 kommentar) 31 AUG 2016

Vinsttak på 8 procent förs fram

Nyheter | Nu diskuteras ett tak på 8 procent för vinster i välfärden, uppger SVT Nyheter. Regeringens utredare, det tidigare socialdemokratiska kommunalrådet Ilmar Reepalu, ska presentera sitt förslag senaste den 1 november. (1 kommentar) 31 AUG 2016

bild

HPV-vaccin ökade inte förekomst av ännu en autoimmun sjukdom

Nya rön | HPV-vaccination av svenska flickor och kvinnor med befintlig autoimmun sjukdom ökade inte förekomsten av ny autoimmun sjukdom, enligt en svensk kohortstudie. () 31 AUG 2016

Läkare får göra kort konsultation

Nyheter | The British Medical Association, BMA, varnar för att allmänläkarnas situation är ohållbar och leder till att patientsäkerheten hotas. () 30 AUG 2016

Rekommenderat blodtrycksmål vid typ 2-diabetes bör ifrågasättas

Nya rön | En mer intensiv blodtrycksbehandling vid diabetes än i nuvarande rekommendationer skulle ge ytterligare skydd mot allvarliga hjärt–kärlhändelser, visar resultaten i en ny svensk studie. (2 kommentarer) 30 AUG 2016

bild

Migrän ligger bakom stor del
av den ökande sjukfrånvaron
Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar

Debatt | Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. (1 kommentar) 30 AUG 2016

Vakt på akuten kan bli väktare

Nyheter | Väktare kan komma att ersätta ordningsvakter på akuten i Malmö. Tanken är att det ska ge färre konflikter, skriver Sydsvenskan. () 30 AUG 2016

Kostsamt avtal avslutas i förtid

Nyheter | Stockholms läns landstings avtal med leverantören Onemed upphör i förtid efter det att kostnaderna för förbrukningshjälpmedel skenat. Avtalsslutet innebär nu ett takpris på 450 miljoner kronor per år till dess att avtalet upphör 2018. () 30 AUG 2016

Om vårt släktes upptäckter och utveckling framåt

Recension | Inte minst för läkare är boken om människosläktets upptäckter och utveckling intressant, framhåller Läkartidningens anmälare Torgny Svenberg, professor emeritus, kirurgi. () 30 AUG 2016

Flera läkare missade diagnos
– IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. (3 kommentarer) 29 AUG 2016

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons