Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYHD Läkartidningen 10/2016
Lakartidningen.se 2016-03-04

60 åtgärder mot ett minskat hyrläkarberoende i psykiatrin

Det nationella arbetet med att minska hyrläkarberoendet inom psykiatrin fortsätter. Majoriteten av landstingen har påbörjat sitt arbete och en del siktar mot att fasa ut hyrläkarna till september. Och det är en lista med 60 åtgärder som ska visa vägen.

Anna Sofia Dahl

Läkartidningen har tidigare rapporterat om Sveriges Kommuner och landstings, SKL:s, arbete med att minska behovet av hyrläkare inom psykiatrin. Under hösten har landstingen deltagit i workshops om arbetet med att minska hyrläkarberoendet. De goda erfarenheter som framkommit har samlats ihop och formats till en lista på 60 åtgärder som varje landsting kan följa. Bland annat handlar det om att komma fram till dimensioneringen av antalet doktorer, att skapa en god arbetsmiljö och attraktiv arbetsplats, att hitta nya och effektiva arbetssätt och att se över ersättningsmodellerna för de fasta läkare som kan tänka sig att jobba extra. Antalet ST-läkare i psykiatri behöver också öka.

– Det här är inte i första hand en fråga om ekonomi, som i och för sig är ett stort problem, men ett litet i förhållande till de andra som landstingen har när det gäller vårdkvalitet, kontinuitet och bristande utvecklingsarbete, säger Martin Rödholm, överläkare i psykiatri och medicinsk rådgivare på SKL:s »Uppdrag psykisk hälsa 2016«.

Enligt honom har åtgärdslistan två syften: dels att få landstinget att sätta sin egen åtgärdsplan och bedöma vad som behövs göras, dels hitta en tidplan för utfasning av hyrläkare som är rimlig utifrån den situation man har och den effekt man tror att åtgärderna kan ge.

– Det 59 första åtgärderna är lika viktiga som den 60:e, det vill säga utfasningen. Även om många landsting har kämpat och jobbat med detta, så skulle jag säga att ingen har tagit ett helhetsgrepp där man tittar på alla de här 60 delarna samtidigt. 

I dagsläget har två tredjedelar av landstingen en åtgärdsplan eller är nästan färdiga med en dylik. Bland dem har en tredjedel som mål att fasa ut hyrläkare till september 2016, en tredjedel har satt målet till september nästa år och en tredje del har ännu inte beslutat om ett tidsplan.

Sammantaget inom psykiatrin är 15 procent av läkarna hyrläkare, men siffran varierar mellan landstingen. Den samlade bedömningen är dock att volymen ändå inte räcker för att klara det uppdrag som man har.

– Det finns för få psykiatriker för att täcka hela behovet i dag, även inräknat hyrläkarna. Det räcker inte att de som är hyrläkare i dag tar anställning.

Det pågående arbetet handlar inte i första hand om att sätta stopp för hyrläkare, påpekar Martin Rödholm.

– Ett ensidigt stopp löser inte det här. Det gör inte att det blir fler doktorer, bättre arbetsmiljö eller effektivare vård. När man ger sig in ett sånt här arbete gör man ju en riskbedömning: Vad får det för konsekvenser att satsa på det här jämfört att vara kvar i det man är? Man kommer inte att lösa alla problem, men det kommer att bli bättre än nu. Det arbete som gjorts i Västra Götalandsregionen de senaste åren är ett tydligt exempel på det.

Att ha stöd för idén hos läkargruppen, de andra personalkategorierna och de fackliga företrädarna menar Martin Rödholm är nödvändigt. Och att stödet dessutom sträcker sig upp till chefer på olika nivåer och till politiken.

– Den största risken är att landstingen inte tar frågan på tillräckligt stort allvar och att de inte gör alla de här åtgärderna. Att man inte satsar tillräckligt mycket för att ta sig ur det här, utan tänker att det nog löser sig eller är omöjligt, säger han.

En ny kartläggning över hur långt landstingen kommit med åtgärdsplaner och bemanning ska göras under andra kvartalet. Och Martin Rödholm tror att man genom att ta ett nationellt grepp kan dra nytta av varandras erfarenheter.

– Det sänder också ut en signal att den samlade psykiatrin i Sverige inte vill ha ett sånt här system, för det passar inte psykiskt sjuka patienter som har det största behovet av ett kontinuerligt omhändertagande och en bra kvalitet.

Läs tidigare artikel:

Nationellt samarbete för att slippa hyrläkare i psykiatrin

Kommentera

Kommentera
bild

Extremvärme ökande problem för folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domtol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016

Domen uppskjuten ännu
en gång för Fikru Maru

Nyheter | Kardiologen Fikru Maru sitter fortfarande fängslad i Etiopien. Och ännu en gång har domen mot honom skjutits upp. () 20 JUL 2016