Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYED Lakartidningen.se 2016-03-01

BB Sophia stänger i maj

BB Sophia, Praktikertjänsts förlossningsklinik på Sophiahemmet i Stockholm, stänger den 31 maj. Det meddelar Praktikertjänst i ett pressmeddelande.

Elisabet Ohlin

Praktikertjänst meddelade den 4 februari att de skulle säga upp vårdavtalet med Stockholms läns landsting för BB Sophia av ekonomiska skäl, vilket man också gjorde den 15 februari. Med en uppsägningstid på ett halvår skulle det innebära stängning i mitten av augusti. Men i dag meddelar Praktikertjänst att dörrarna stängs redan i maj.

– Eftersom vi vill göra vårt bästa för att värna om blivande föräldrar och deras möjligheter att få tillgång till förlossningsvård, så har vi träffat den här överenskommelsen med landstinget. Genom den här lösningen kan landstinget redan innan sommaren bygga upp kapaciteten på de landstingsdrivna förlossningsklinikerna, säger Johan Fredriksson, vd på Praktikertjänst.

Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för förlossningsvården i Stockholms läns landsting, säger i ett pressmeddelande att man genom avtalet om en tidigare stängning har kunnat »säkra förlossningsplatserna« och bygga ut kapaciteten »så att tillgången kommer vara god under 2016«, se ruta.

Kliniken öppnade i mars 2014 och har varit omdebatterad bland annat på grund av avståndet till akutsjukhus och intensivvård.

Läs även:

Debatt: Ta ansvar och rädda BB Sophia

Läs tidigare artiklar:

Vårdavtal om BB Sophia sägs upp

BB Sophia får grönt ljus 

Experter ifrågasätter BB Sophia

Så omfördelas antalet förlossningar 2016, enligt landstinget:

BB Sophia: - 2 100 förlossningar (2015: cirka 3 200, i år 1 100 förlossningar)

Övriga ska öka med sammanlagt 2 925 förlossningar enligt nedan, det vill säga en total ökning med 825 förlossningar utöver BB Sophias minskning.

Södersjukhuset: + 900 förlossningar

Danderyds sjukhus och BB Stockholm: + 650  förlossningar

Södertälje sjukhus: + 425 förlossningar

Karolinska universitetssjukhuset Solna: + 150 förlossningar

Karolinska universitetssjukhuset Huddinge: + 800 förlossningar

Kommentarer (1)

  • Vem ska driva dessa 2925 förlossningar?

    2016-03-01 18:36 | När vi skriver i vår debattartikel, publicerad i LT idag, om en stundande vårdkris har vi aldrig ifrågasatt att SLL kan uppbringa fysiska förlossningsplatser. Kanske inte så många som de lovar, kanske inte på samtliga sjukhus och kanske inte till sommaren. När vi varnar för ett stundande kaos utgår vi ifrån tidigare erfarenheter och har andra tankar. BB Sophias största tillgång har inte varit det nybyggda huset på det privata Sophiahemmet mitt på Östermalm. Vår tillgång, som möjliggjort att ge den uppskattade vården, har varit all den fantastiska, sammansvetsade, dedikerade personalen. Vem ska arbeta med de 2925 utökade förlossningar på SLL??? Och vart ska man skicka de planerade kejsarsnitten när BB So, som tar emot 2-4 varje vecka, inte finns längre? Eller ska operationsavdelningarna också byggas om/till lagom till sommaren?

    Maria Herbstma, leg läkare Specialist i Obst/Gyn, BB Sophia

    Jäv: anställd på BB Sophia

Kommentera

Kommentera
bild

Extremvärme ökande problem för folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domtol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016

Domen uppskjuten ännu
en gång för Fikru Maru

Nyheter | Kardiologen Fikru Maru sitter fortfarande fängslad i Etiopien. Och ännu en gång har domen mot honom skjutits upp. () 20 JUL 2016