Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYED Lakartidningen.se 2016-03-01

BB Sophia stänger i maj

BB Sophia, Praktikertjänsts förlossningsklinik på Sophiahemmet i Stockholm, stänger den 31 maj. Det meddelar Praktikertjänst i ett pressmeddelande.

Elisabet Ohlin

Praktikertjänst meddelade den 4 februari att de skulle säga upp vårdavtalet med Stockholms läns landsting för BB Sophia av ekonomiska skäl, vilket man också gjorde den 15 februari. Med en uppsägningstid på ett halvår skulle det innebära stängning i mitten av augusti. Men i dag meddelar Praktikertjänst att dörrarna stängs redan i maj.

– Eftersom vi vill göra vårt bästa för att värna om blivande föräldrar och deras möjligheter att få tillgång till förlossningsvård, så har vi träffat den här överenskommelsen med landstinget. Genom den här lösningen kan landstinget redan innan sommaren bygga upp kapaciteten på de landstingsdrivna förlossningsklinikerna, säger Johan Fredriksson, vd på Praktikertjänst.

Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för förlossningsvården i Stockholms läns landsting, säger i ett pressmeddelande att man genom avtalet om en tidigare stängning har kunnat »säkra förlossningsplatserna« och bygga ut kapaciteten »så att tillgången kommer vara god under 2016«, se ruta.

Kliniken öppnade i mars 2014 och har varit omdebatterad bland annat på grund av avståndet till akutsjukhus och intensivvård.

Läs även:

Debatt: Ta ansvar och rädda BB Sophia

Läs tidigare artiklar:

Vårdavtal om BB Sophia sägs upp

BB Sophia får grönt ljus 

Experter ifrågasätter BB Sophia

Så omfördelas antalet förlossningar 2016, enligt landstinget:

BB Sophia: - 2 100 förlossningar (2015: cirka 3 200, i år 1 100 förlossningar)

Övriga ska öka med sammanlagt 2 925 förlossningar enligt nedan, det vill säga en total ökning med 825 förlossningar utöver BB Sophias minskning.

Södersjukhuset: + 900 förlossningar

Danderyds sjukhus och BB Stockholm: + 650  förlossningar

Södertälje sjukhus: + 425 förlossningar

Karolinska universitetssjukhuset Solna: + 150 förlossningar

Karolinska universitetssjukhuset Huddinge: + 800 förlossningar

Kommentarer (1)

  • Vem ska driva dessa 2925 förlossningar?

    2016-03-01 18:36 | När vi skriver i vår debattartikel, publicerad i LT idag, om en stundande vårdkris har vi aldrig ifrågasatt att SLL kan uppbringa fysiska förlossningsplatser. Kanske inte så många som de lovar, kanske inte på samtliga sjukhus och kanske inte till sommaren. När vi varnar för ett stundande kaos utgår vi ifrån tidigare erfarenheter och har andra tankar. BB Sophias största tillgång har inte varit det nybyggda huset på det privata Sophiahemmet mitt på Östermalm. Vår tillgång, som möjliggjort att ge den uppskattade vården, har varit all den fantastiska, sammansvetsade, dedikerade personalen. Vem ska arbeta med de 2925 utökade förlossningar på SLL??? Och vart ska man skicka de planerade kejsarsnitten när BB So, som tar emot 2-4 varje vecka, inte finns längre? Eller ska operationsavdelningarna också byggas om/till lagom till sommaren?

    Maria Herbstma, leg läkare Specialist i Obst/Gyn, BB Sophia

    Jäv: anställd på BB Sophia

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons