Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYWP Lakartidningen.se 2016-03-14

E-hälsovision ska göra Sverige bäst i världen

Genom tydligare samordning och klarare rollfördelning ska Sverige om tio år ha en internationell tätposition inom e-hälsoområdet. Detta enligt den vision som regeringen och SKL presenterade på måndagen.

Michael Lövtrup

Trots en generell hög IT-mognad, och trots att Sverige var tidigt ute med exempelvis elektroniska patientjournaler, ligger Sverige i dag efter många andra länder när det gäller digitaliseringen i vården.

Men nu ska det bli ändring på det. Om tio år, 2025, ska Sverige vara världsbäst på att »använda digitaliseringens möjligheter för att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd«. Allt enligt den vision för e-hälsoarbetet som regeringen och Sveriges Kommuner och landsting, SKL, presenterade på måndagen.

Att SKL nu är med på båten är en skillnad jämfört med den nationella e-hälsostrategin, som den nya visionen ersätter. En annan skillnad är att visionen ska kompletteras med handlingsplaner, som kommer att inriktas på tre områden: regelverk, begrepp och termer samt standarder. Handlingsplanerna ska konkretisera vad som ska göras och av vem, berättade statssekreterare Agneta Karlsson (S) vid ett frukostseminarium på eHälsomyndigheten.

– Vi har inte avgjort om handlingsplanerna ska vara ettåriga eller lite längre. Vi kommer att presentera den första handlingsplanen till hösten.

Patientens bästa är huvudfokus för regeringen, enligt Agneta Karlsson. Patienten ska ha så bra information som möjligt om sitt tillstånd och om sin väg genom vården och omsorgen.

– Men det handlar också om att låta proffsen vara proffs, med verktyg som underlättar genom enklare administration och färre inloggningar.

Ett problem i dag är att e-hälsoarbetet är splittrat, med många lokala initiativ. Anders Henriksson (S), förste vice ordförande i SKL, menade att samordningen måste öka och att det måste bli tydligare vad som är statens respektive kommunernas och landstingens roll.

– Det finns en frustration i dag över att det inte går fortare. Att vi samlar ihop oss och att alla drar åt samma håll är oerhört viktigt om vi ska leva upp till patienternas förväntningar på att bli delaktiga och bemötta på ett bra sätt.

Kommentera

Kommentera

Läkare åtalas efter intrång i 392 journaler

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

bild

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). () 27 JUN 2016

bild

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (1 kommentar) 27 JUN 2016

bild

Vårdköerna börjar att växa igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. (1 kommentar) 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Annons
Annons Annons Annons