Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYTS Läkartidningen 11/2016
Lakartidningen.se 2016-03-10

Knäck i primärvård ger sockrad lön

Mot löfte om nästan dubbel lön vill Landstinget i Kalmar län locka sina läkare att jobba en extra arbetsvecka i primärvården och därmed minska behovet av hyrläkare.

Michael Lövtrup

Läkarbristen inom primärvården i Kalmar län är stor, och i glesbygden finns det hälsocentraler som helt saknar fasta läkare. I dag hyr man in bemanningsläkare för att täcka upp vakanserna. Men landstinget har som mål att halvera hyrläkarkostnaderna till 2017, och som en del i den planen har man nu gått ut med ett erbjudande till alla läkare i landstinget om att jobba extra en vecka i primärvården med 175 procent av ordinarie lön.

I ett pressmeddelande skriver den rödgröna majoriteten i landstinget att man hoppas att erbjudandet ska få de många läkare som via bemanningsföretag knäcker extra i andra landsting att välja att stanna kvar.

Erbjudandet gäller samtliga läkare. En förutsättning är dock att det finns ett behov av kompetensen i primärvården, säger personaldelegationens ordförande Yvonne Hagberg (S) till Läkartidningen.

– Vi får göra en bedömning av varje persons kompetens, självklart, men det finns absolut många specialister som kan fylla en funktion på en vårdcentral om de kommer en vecka. En ortoped kan till exempel ta de patienter som har problem med rörelseorganen.

Kommentarer (5)

 • "knäck primärvården"

  2016-03-11 07:32 | Ledsen, att man fortfarande inte vet vad primärvård bär. En icke specialist i allmänmedicin på VC med 175% lön ska hjälper mot DL brist?

  christian schmitt, dr.med, DL, MHA, marks kommun

  Jäv: distrikläkare

 • Nöden kräver ingen lag

  2016-03-11 15:33 | Är en stafettläkare direkt efter AT ett bättre alternativ? Hyrläkeriet i sig knäcker primärvården på sina håll, men får man slut på resurser lär det knappast bli bättre.

  Johan Schygge, Specialistläk internmedicin, Länssjukhuset i Kalmar

  Jäv: Praktiserande i Kalmar

 • "Högre lön i primärvården?"

  2016-03-13 12:16 | Utredning visar tydligt att det råder slagsida i svensk sjukvård. Alltför många läkare trängs på sjukhusen eftersom det verkar alltför jobbigt att möta ett oselekterat patientflöde dag efter dag på vårdcentralen. De flesta håller med om att detta är ett svårare jobb som trots detta ej ger den prestige som titeln kardiolog eller neurokirurg ger. Det är ju skillnad på allmänläkare och specialister. Tyvärr verkar det som våra politiker som fattar besluten är av ungefär samma uppfattning eftersom man ej begriper att för att effektivisera svensk sjukvård, alltså även sjukhusvården så måste man satsa på primärvården. Satsa på primärvården gör man inte enbart genom att uttala sig positivt i allmänna ordalag. Satsa betyder att man överför resurser från slutenvården till öppenvården. Det betyder att man satsar på att bygga fräscha vårdcentraler som är attraktiva arbetsplatser. Man ser till att dessa är välbemannade med alla behövliga yrkeskategorier. Men fr a så ser man till att bemanningen med kunniga distriktsläkare gynnas. Nu finns det ju tydligen inte distriktsläkare att få tag på?? Vad gör man då? Enkel marknadsekonomi säger att man höjer lönen rejält! Det tar ett tag men med rätt lön parat med ordentlig bemanning så att tid finns för saker som intern- och externutbildning. Tid för eftertanke, internkonsultation kring svåra patienter, helt enkelt en dräglig tidbok, en ordentlig uppgradering av lön och status så kommer vårat jobb kanske bli det mest eftersökta av alla blivande kollegor som tycker om självständigt arbete, kontinuitet i patientmöten och helhetssyn på människans hälsa och livsvillkor. Med en fungerande primärvård skulle man säkert halvera belastningen på sjukhusakuterna samt minska de allra äldsta/kroniskt sjukas behov av sjukhusvistelse med i runda slängar samma omfattning. Även om distriktsläkarens lön höjdes med 25% i relation till sjukhusöverläkaren så skulle det hela gå med vinst samhällsekonomiskt. Detta är väl ingen revolutionerande tanke, frågan är väl bara hur det kan göras i praktiken...Stefan Hultgren, distriktsläkare i slagskugga av jättesjukhus.

  Stefan Hultgren, distriktsläkare, Alunda VC

  Jäv:

 • @Johan Schygge

  2016-03-17 14:20 | Så, om du skulle lida av en allvarlig ögonsjukdom så skulle du inte ha något emot att en gynekolog behandlar dig? Eller om du får appendicit och behöver opereras att en klin kem läkare opererar dig? Hänger du med i resonemanget? Primärvårdsspecialiteten är en egen specialitet av en anledning. Sekundärspecialiteterna är sekundärspecialiteter av en anledning. En ortoped har inte utbildning att ta hand om problem med rörelseapparaten på en vårdcentral. Klientelet och panoramat är ett annat än på ortopedmottagningen. Det skulle tveklöst leda till onödiga och dyra utredningar och försämrad vårdkvalitet för patienten. En kardiolog har inte utbildning att sköta hjärtpatienter på primärvårdsnivå. Samma där, det skulle bli dyrt och ineffektivt och överutredning är till skada för patienterna. Dessutom har såvitt jag vet ingen annan specialitet utbildning i konsultationsteknik (vilket förvisso är konstigt eftersom de flesta pratar med patienter) och det är i princip ett måste för att kunna bedriva effektiv och korrekt primärvård.

  Oskar Lindfors, ST-läkare allmänmedicin, Region Kronoberg

  Jäv:

 • @Oskar Lindfors & @Stefan Hultgren

  2016-04-19 12:47 | Självklart är det optimala att rätt specialist tar hand om rätt patient. Men att det skulle vara så enkelt som att höja lönen är jag tveksam till. Det skulle väl sannolikt locka många bara för pengarnas skull med kvalitet därefter. Vad gäller stafettläkare kontra övriga specialisters lämplighet som vikarierande primärvårdsläkare så tror jag man ska vara försiktig med att kapa idén vid fotknölarna. Tror ni att en gynekolog eller ögonläkare skulle vara beredd att ta ett primärvårdsvikariat? Knappast. Som internmedicinare, likt undertecknad, tror jag nog det skulle fungera minst lika bra som en stafettläkare som kanske t o m bara gjort sin AT. Vi är tro´t eller ej ganska vana vid konsultationer och fiskande efter diagnoser där det mesta är oklart. Anamnesen är förstås lika viktig för er som för oss.

  Johan Schygge, Specialistläkare, Medicinkliniken Kalmar

  Jäv: Verkande i Kalmar

Kommentera

Kommentera

Karolinska institutet ber patienter om ursäkt

Nyheter | Karin Dahlman-Wright, rektor vid Karolinska institutet, KI, beklagar nu om Karolinska institutet utövat påtryckningar i rekryteringen av Paolo Macchiarini och framför en ursäkt till patienter och anhöriga. () 31 AUG 2016

Två verksamhetschefer
på Karolinska tar timeout

Nyheter | Som en följd av den kritik som Kjell Asplund riktat mot operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset har två chefer på sjukhuset nu tagit timeout. Det meddelade sjukhusdirektören Melvin Samsom vid en pressträff på onsdagen. (1 kommentar) 31 AUG 2016

Annons Annons

Sjukhusdirektören: »Det som
har inträffat är helt oacceptabelt«

Nyheter | »Vi tar utredningens resultat på största allvar.« Det säger Karolinska universitetssjukhusets sjukhusdirektör Melvin Samsom i en kommentar till den svidande kritik som sjukhuset får i Kjell Asplunds utredning av Macchiarini-fallet. (3 kommentarer) 31 AUG 2016

bild

Sjukhuset får svidande kritik i Asplunds Macchiarini-utredning

Nyheter | Karolinska universitetssjukhusets utredning av Macchiarini-fallet, som letts av professor emeritus Kjell Asplund, visar på en lång rad brister. (1 kommentar) 31 AUG 2016

Fel att psykiatrer »jagas bort«

Debatt | Är IVO:s förfarande etiskt och rimligt, undrar Anders Elverfors, utifrån egna erfarenheter av myndighetens sätt att handlägga ärenden.  (1 kommentar) 31 AUG 2016

Vinsttak på 8 procent förs fram

Nyheter | Nu diskuteras ett tak på 8 procent för vinster i välfärden, uppger SVT Nyheter. Regeringens utredare, det tidigare socialdemokratiska kommunalrådet Ilmar Reepalu, ska presentera sitt förslag senaste den 1 november. (1 kommentar) 31 AUG 2016

bild

HPV-vaccin ökade inte förekomst av ännu en autoimmun sjukdom

Nya rön | HPV-vaccination av svenska flickor och kvinnor med befintlig autoimmun sjukdom ökade inte förekomsten av ny autoimmun sjukdom, enligt en svensk kohortstudie. () 31 AUG 2016

Läkare får göra kort konsultation

Nyheter | The British Medical Association, BMA, varnar för att allmänläkarnas situation är ohållbar och leder till att patientsäkerheten hotas. () 30 AUG 2016

Rekommenderat blodtrycksmål vid typ 2-diabetes bör ifrågasättas

Nya rön | En mer intensiv blodtrycksbehandling vid diabetes än i nuvarande rekommendationer skulle ge ytterligare skydd mot allvarliga hjärt–kärlhändelser, visar resultaten i en ny svensk studie. (2 kommentarer) 30 AUG 2016

bild

Migrän ligger bakom stor del
av den ökande sjukfrånvaron
Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar

Debatt | Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. (1 kommentar) 30 AUG 2016

Vakt på akuten kan bli väktare

Nyheter | Väktare kan komma att ersätta ordningsvakter på akuten i Malmö. Tanken är att det ska ge färre konflikter, skriver Sydsvenskan. () 30 AUG 2016

Kostsamt avtal avslutas i förtid

Nyheter | Stockholms läns landstings avtal med leverantören Onemed upphör i förtid efter det att kostnaderna för förbrukningshjälpmedel skenat. Avtalsslutet innebär nu ett takpris på 450 miljoner kronor per år till dess att avtalet upphör 2018. () 30 AUG 2016

Om vårt släktes upptäckter och utveckling framåt

Recension | Inte minst för läkare är boken om människosläktets upptäckter och utveckling intressant, framhåller Läkartidningens anmälare Torgny Svenberg, professor emeritus, kirurgi. () 30 AUG 2016

Flera läkare missade diagnos
– IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. (3 kommentarer) 29 AUG 2016

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons