Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYTS Läkartidningen 11/2016
Lakartidningen.se 2016-03-10

Knäck i primärvård ger sockrad lön

Mot löfte om nästan dubbel lön vill Landstinget i Kalmar län locka sina läkare att jobba en extra arbetsvecka i primärvården och därmed minska behovet av hyrläkare.

Michael Lövtrup

Läkarbristen inom primärvården i Kalmar län är stor, och i glesbygden finns det hälsocentraler som helt saknar fasta läkare. I dag hyr man in bemanningsläkare för att täcka upp vakanserna. Men landstinget har som mål att halvera hyrläkarkostnaderna till 2017, och som en del i den planen har man nu gått ut med ett erbjudande till alla läkare i landstinget om att jobba extra en vecka i primärvården med 175 procent av ordinarie lön.

I ett pressmeddelande skriver den rödgröna majoriteten i landstinget att man hoppas att erbjudandet ska få de många läkare som via bemanningsföretag knäcker extra i andra landsting att välja att stanna kvar.

Erbjudandet gäller samtliga läkare. En förutsättning är dock att det finns ett behov av kompetensen i primärvården, säger personaldelegationens ordförande Yvonne Hagberg (S) till Läkartidningen.

– Vi får göra en bedömning av varje persons kompetens, självklart, men det finns absolut många specialister som kan fylla en funktion på en vårdcentral om de kommer en vecka. En ortoped kan till exempel ta de patienter som har problem med rörelseorganen.

Kommentarer (5)

 • "knäck primärvården"

  2016-03-11 07:32 | Ledsen, att man fortfarande inte vet vad primärvård bär. En icke specialist i allmänmedicin på VC med 175% lön ska hjälper mot DL brist?

  christian schmitt, dr.med, DL, MHA, marks kommun

  Jäv: distrikläkare

 • Nöden kräver ingen lag

  2016-03-11 15:33 | Är en stafettläkare direkt efter AT ett bättre alternativ? Hyrläkeriet i sig knäcker primärvården på sina håll, men får man slut på resurser lär det knappast bli bättre.

  Johan Schygge, Specialistläk internmedicin, Länssjukhuset i Kalmar

  Jäv: Praktiserande i Kalmar

 • "Högre lön i primärvården?"

  2016-03-13 12:16 | Utredning visar tydligt att det råder slagsida i svensk sjukvård. Alltför många läkare trängs på sjukhusen eftersom det verkar alltför jobbigt att möta ett oselekterat patientflöde dag efter dag på vårdcentralen. De flesta håller med om att detta är ett svårare jobb som trots detta ej ger den prestige som titeln kardiolog eller neurokirurg ger. Det är ju skillnad på allmänläkare och specialister. Tyvärr verkar det som våra politiker som fattar besluten är av ungefär samma uppfattning eftersom man ej begriper att för att effektivisera svensk sjukvård, alltså även sjukhusvården så måste man satsa på primärvården. Satsa på primärvården gör man inte enbart genom att uttala sig positivt i allmänna ordalag. Satsa betyder att man överför resurser från slutenvården till öppenvården. Det betyder att man satsar på att bygga fräscha vårdcentraler som är attraktiva arbetsplatser. Man ser till att dessa är välbemannade med alla behövliga yrkeskategorier. Men fr a så ser man till att bemanningen med kunniga distriktsläkare gynnas. Nu finns det ju tydligen inte distriktsläkare att få tag på?? Vad gör man då? Enkel marknadsekonomi säger att man höjer lönen rejält! Det tar ett tag men med rätt lön parat med ordentlig bemanning så att tid finns för saker som intern- och externutbildning. Tid för eftertanke, internkonsultation kring svåra patienter, helt enkelt en dräglig tidbok, en ordentlig uppgradering av lön och status så kommer vårat jobb kanske bli det mest eftersökta av alla blivande kollegor som tycker om självständigt arbete, kontinuitet i patientmöten och helhetssyn på människans hälsa och livsvillkor. Med en fungerande primärvård skulle man säkert halvera belastningen på sjukhusakuterna samt minska de allra äldsta/kroniskt sjukas behov av sjukhusvistelse med i runda slängar samma omfattning. Även om distriktsläkarens lön höjdes med 25% i relation till sjukhusöverläkaren så skulle det hela gå med vinst samhällsekonomiskt. Detta är väl ingen revolutionerande tanke, frågan är väl bara hur det kan göras i praktiken...Stefan Hultgren, distriktsläkare i slagskugga av jättesjukhus.

  Stefan Hultgren, distriktsläkare, Alunda VC

  Jäv:

 • @Johan Schygge

  2016-03-17 14:20 | Så, om du skulle lida av en allvarlig ögonsjukdom så skulle du inte ha något emot att en gynekolog behandlar dig? Eller om du får appendicit och behöver opereras att en klin kem läkare opererar dig? Hänger du med i resonemanget? Primärvårdsspecialiteten är en egen specialitet av en anledning. Sekundärspecialiteterna är sekundärspecialiteter av en anledning. En ortoped har inte utbildning att ta hand om problem med rörelseapparaten på en vårdcentral. Klientelet och panoramat är ett annat än på ortopedmottagningen. Det skulle tveklöst leda till onödiga och dyra utredningar och försämrad vårdkvalitet för patienten. En kardiolog har inte utbildning att sköta hjärtpatienter på primärvårdsnivå. Samma där, det skulle bli dyrt och ineffektivt och överutredning är till skada för patienterna. Dessutom har såvitt jag vet ingen annan specialitet utbildning i konsultationsteknik (vilket förvisso är konstigt eftersom de flesta pratar med patienter) och det är i princip ett måste för att kunna bedriva effektiv och korrekt primärvård.

  Oskar Lindfors, ST-läkare allmänmedicin, Region Kronoberg

  Jäv:

 • @Oskar Lindfors & @Stefan Hultgren

  2016-04-19 12:47 | Självklart är det optimala att rätt specialist tar hand om rätt patient. Men att det skulle vara så enkelt som att höja lönen är jag tveksam till. Det skulle väl sannolikt locka många bara för pengarnas skull med kvalitet därefter. Vad gäller stafettläkare kontra övriga specialisters lämplighet som vikarierande primärvårdsläkare så tror jag man ska vara försiktig med att kapa idén vid fotknölarna. Tror ni att en gynekolog eller ögonläkare skulle vara beredd att ta ett primärvårdsvikariat? Knappast. Som internmedicinare, likt undertecknad, tror jag nog det skulle fungera minst lika bra som en stafettläkare som kanske t o m bara gjort sin AT. Vi är tro´t eller ej ganska vana vid konsultationer och fiskande efter diagnoser där det mesta är oklart. Anamnesen är förstås lika viktig för er som för oss.

  Johan Schygge, Specialistläkare, Medicinkliniken Kalmar

  Jäv: Verkande i Kalmar

Kommentera

Kommentera

Kvalitet inom klinisk forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

bild

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). () 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

bild

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (1 kommentar) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Primärvård vid bruk på 1870-talet Distriktsläkaren August Johan Brandt rapporterade om arbetarnas hälsa

Kultur | Ägaren av Forsmarks bruk i Uppland i slutet av 1800-talet månade om arbetarnas hälsa. Fri sjukvård för arbetarfamiljerna inrättades, besök till badhusen var gratis och goda matvaror utgjorde en del av lönen. Hälsoläget hos bruksborna finns dokumenterat i provinsialläkaren doktor August Johan Brandts årliga rapporter till Medicinalverket i Stockholm. () 27 JUN 2016

bild

Vårdköerna börjar att växa igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. (1 kommentar) 23 JUN 2016

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Annons
Annons Annons Annons