Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYTS Läkartidningen 11/2016
Lakartidningen.se 2016-03-10

Knäck i primärvård ger sockrad lön

Mot löfte om nästan dubbel lön vill Landstinget i Kalmar län locka sina läkare att jobba en extra arbetsvecka i primärvården och därmed minska behovet av hyrläkare.

Michael Lövtrup

Läkarbristen inom primärvården i Kalmar län är stor, och i glesbygden finns det hälsocentraler som helt saknar fasta läkare. I dag hyr man in bemanningsläkare för att täcka upp vakanserna. Men landstinget har som mål att halvera hyrläkarkostnaderna till 2017, och som en del i den planen har man nu gått ut med ett erbjudande till alla läkare i landstinget om att jobba extra en vecka i primärvården med 175 procent av ordinarie lön.

I ett pressmeddelande skriver den rödgröna majoriteten i landstinget att man hoppas att erbjudandet ska få de många läkare som via bemanningsföretag knäcker extra i andra landsting att välja att stanna kvar.

Erbjudandet gäller samtliga läkare. En förutsättning är dock att det finns ett behov av kompetensen i primärvården, säger personaldelegationens ordförande Yvonne Hagberg (S) till Läkartidningen.

– Vi får göra en bedömning av varje persons kompetens, självklart, men det finns absolut många specialister som kan fylla en funktion på en vårdcentral om de kommer en vecka. En ortoped kan till exempel ta de patienter som har problem med rörelseorganen.

Kommentarer (5)

 • "knäck primärvården"

  2016-03-11 07:32 | Ledsen, att man fortfarande inte vet vad primärvård bär. En icke specialist i allmänmedicin på VC med 175% lön ska hjälper mot DL brist?

  christian schmitt, dr.med, DL, MHA, marks kommun

  Jäv: distrikläkare

 • Nöden kräver ingen lag

  2016-03-11 15:33 | Är en stafettläkare direkt efter AT ett bättre alternativ? Hyrläkeriet i sig knäcker primärvården på sina håll, men får man slut på resurser lär det knappast bli bättre.

  Johan Schygge, Specialistläk internmedicin, Länssjukhuset i Kalmar

  Jäv: Praktiserande i Kalmar

 • "Högre lön i primärvården?"

  2016-03-13 12:16 | Utredning visar tydligt att det råder slagsida i svensk sjukvård. Alltför många läkare trängs på sjukhusen eftersom det verkar alltför jobbigt att möta ett oselekterat patientflöde dag efter dag på vårdcentralen. De flesta håller med om att detta är ett svårare jobb som trots detta ej ger den prestige som titeln kardiolog eller neurokirurg ger. Det är ju skillnad på allmänläkare och specialister. Tyvärr verkar det som våra politiker som fattar besluten är av ungefär samma uppfattning eftersom man ej begriper att för att effektivisera svensk sjukvård, alltså även sjukhusvården så måste man satsa på primärvården. Satsa på primärvården gör man inte enbart genom att uttala sig positivt i allmänna ordalag. Satsa betyder att man överför resurser från slutenvården till öppenvården. Det betyder att man satsar på att bygga fräscha vårdcentraler som är attraktiva arbetsplatser. Man ser till att dessa är välbemannade med alla behövliga yrkeskategorier. Men fr a så ser man till att bemanningen med kunniga distriktsläkare gynnas. Nu finns det ju tydligen inte distriktsläkare att få tag på?? Vad gör man då? Enkel marknadsekonomi säger att man höjer lönen rejält! Det tar ett tag men med rätt lön parat med ordentlig bemanning så att tid finns för saker som intern- och externutbildning. Tid för eftertanke, internkonsultation kring svåra patienter, helt enkelt en dräglig tidbok, en ordentlig uppgradering av lön och status så kommer vårat jobb kanske bli det mest eftersökta av alla blivande kollegor som tycker om självständigt arbete, kontinuitet i patientmöten och helhetssyn på människans hälsa och livsvillkor. Med en fungerande primärvård skulle man säkert halvera belastningen på sjukhusakuterna samt minska de allra äldsta/kroniskt sjukas behov av sjukhusvistelse med i runda slängar samma omfattning. Även om distriktsläkarens lön höjdes med 25% i relation till sjukhusöverläkaren så skulle det hela gå med vinst samhällsekonomiskt. Detta är väl ingen revolutionerande tanke, frågan är väl bara hur det kan göras i praktiken...Stefan Hultgren, distriktsläkare i slagskugga av jättesjukhus.

  Stefan Hultgren, distriktsläkare, Alunda VC

  Jäv:

 • @Johan Schygge

  2016-03-17 14:20 | Så, om du skulle lida av en allvarlig ögonsjukdom så skulle du inte ha något emot att en gynekolog behandlar dig? Eller om du får appendicit och behöver opereras att en klin kem läkare opererar dig? Hänger du med i resonemanget? Primärvårdsspecialiteten är en egen specialitet av en anledning. Sekundärspecialiteterna är sekundärspecialiteter av en anledning. En ortoped har inte utbildning att ta hand om problem med rörelseapparaten på en vårdcentral. Klientelet och panoramat är ett annat än på ortopedmottagningen. Det skulle tveklöst leda till onödiga och dyra utredningar och försämrad vårdkvalitet för patienten. En kardiolog har inte utbildning att sköta hjärtpatienter på primärvårdsnivå. Samma där, det skulle bli dyrt och ineffektivt och överutredning är till skada för patienterna. Dessutom har såvitt jag vet ingen annan specialitet utbildning i konsultationsteknik (vilket förvisso är konstigt eftersom de flesta pratar med patienter) och det är i princip ett måste för att kunna bedriva effektiv och korrekt primärvård.

  Oskar Lindfors, ST-läkare allmänmedicin, Region Kronoberg

  Jäv:

 • @Oskar Lindfors & @Stefan Hultgren

  2016-04-19 12:47 | Självklart är det optimala att rätt specialist tar hand om rätt patient. Men att det skulle vara så enkelt som att höja lönen är jag tveksam till. Det skulle väl sannolikt locka många bara för pengarnas skull med kvalitet därefter. Vad gäller stafettläkare kontra övriga specialisters lämplighet som vikarierande primärvårdsläkare så tror jag man ska vara försiktig med att kapa idén vid fotknölarna. Tror ni att en gynekolog eller ögonläkare skulle vara beredd att ta ett primärvårdsvikariat? Knappast. Som internmedicinare, likt undertecknad, tror jag nog det skulle fungera minst lika bra som en stafettläkare som kanske t o m bara gjort sin AT. Vi är tro´t eller ej ganska vana vid konsultationer och fiskande efter diagnoser där det mesta är oklart. Anamnesen är förstås lika viktig för er som för oss.

  Johan Schygge, Specialistläkare, Medicinkliniken Kalmar

  Jäv: Verkande i Kalmar

Kommentera

Kommentera

Liraglutid minskade mortalitet i grupp
av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

bild

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. () 27 JUL 2016

Annons Annons
bild

»Hitintills förskonad från allvarlig sjukdom utanför mitt professionella liv blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. () 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

bild

Kvinnor med urinvägsinfektion
i barndomen
följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (1 kommentar) 26 JUL 2016

bild

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

bild

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

bild

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016

Prognosen sämre för rökare med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

»Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (4 kommentarer) 25 JUL 2016

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. (3 kommentarer) 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016