Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYTS Läkartidningen 11/2016
Lakartidningen.se 2016-03-10

Knäck i primärvård ger sockrad lön

Mot löfte om nästan dubbel lön vill Landstinget i Kalmar län locka sina läkare att jobba en extra arbetsvecka i primärvården och därmed minska behovet av hyrläkare.

Michael Lövtrup

Läkarbristen inom primärvården i Kalmar län är stor, och i glesbygden finns det hälsocentraler som helt saknar fasta läkare. I dag hyr man in bemanningsläkare för att täcka upp vakanserna. Men landstinget har som mål att halvera hyrläkarkostnaderna till 2017, och som en del i den planen har man nu gått ut med ett erbjudande till alla läkare i landstinget om att jobba extra en vecka i primärvården med 175 procent av ordinarie lön.

I ett pressmeddelande skriver den rödgröna majoriteten i landstinget att man hoppas att erbjudandet ska få de många läkare som via bemanningsföretag knäcker extra i andra landsting att välja att stanna kvar.

Erbjudandet gäller samtliga läkare. En förutsättning är dock att det finns ett behov av kompetensen i primärvården, säger personaldelegationens ordförande Yvonne Hagberg (S) till Läkartidningen.

– Vi får göra en bedömning av varje persons kompetens, självklart, men det finns absolut många specialister som kan fylla en funktion på en vårdcentral om de kommer en vecka. En ortoped kan till exempel ta de patienter som har problem med rörelseorganen.

Kommentarer (5)

 • "knäck primärvården"

  2016-03-11 07:32 | Ledsen, att man fortfarande inte vet vad primärvård bär. En icke specialist i allmänmedicin på VC med 175% lön ska hjälper mot DL brist?

  christian schmitt, dr.med, DL, MHA, marks kommun

  Jäv: distrikläkare

 • Nöden kräver ingen lag

  2016-03-11 15:33 | Är en stafettläkare direkt efter AT ett bättre alternativ? Hyrläkeriet i sig knäcker primärvården på sina håll, men får man slut på resurser lär det knappast bli bättre.

  Johan Schygge, Specialistläk internmedicin, Länssjukhuset i Kalmar

  Jäv: Praktiserande i Kalmar

 • "Högre lön i primärvården?"

  2016-03-13 12:16 | Utredning visar tydligt att det råder slagsida i svensk sjukvård. Alltför många läkare trängs på sjukhusen eftersom det verkar alltför jobbigt att möta ett oselekterat patientflöde dag efter dag på vårdcentralen. De flesta håller med om att detta är ett svårare jobb som trots detta ej ger den prestige som titeln kardiolog eller neurokirurg ger. Det är ju skillnad på allmänläkare och specialister. Tyvärr verkar det som våra politiker som fattar besluten är av ungefär samma uppfattning eftersom man ej begriper att för att effektivisera svensk sjukvård, alltså även sjukhusvården så måste man satsa på primärvården. Satsa på primärvården gör man inte enbart genom att uttala sig positivt i allmänna ordalag. Satsa betyder att man överför resurser från slutenvården till öppenvården. Det betyder att man satsar på att bygga fräscha vårdcentraler som är attraktiva arbetsplatser. Man ser till att dessa är välbemannade med alla behövliga yrkeskategorier. Men fr a så ser man till att bemanningen med kunniga distriktsläkare gynnas. Nu finns det ju tydligen inte distriktsläkare att få tag på?? Vad gör man då? Enkel marknadsekonomi säger att man höjer lönen rejält! Det tar ett tag men med rätt lön parat med ordentlig bemanning så att tid finns för saker som intern- och externutbildning. Tid för eftertanke, internkonsultation kring svåra patienter, helt enkelt en dräglig tidbok, en ordentlig uppgradering av lön och status så kommer vårat jobb kanske bli det mest eftersökta av alla blivande kollegor som tycker om självständigt arbete, kontinuitet i patientmöten och helhetssyn på människans hälsa och livsvillkor. Med en fungerande primärvård skulle man säkert halvera belastningen på sjukhusakuterna samt minska de allra äldsta/kroniskt sjukas behov av sjukhusvistelse med i runda slängar samma omfattning. Även om distriktsläkarens lön höjdes med 25% i relation till sjukhusöverläkaren så skulle det hela gå med vinst samhällsekonomiskt. Detta är väl ingen revolutionerande tanke, frågan är väl bara hur det kan göras i praktiken...Stefan Hultgren, distriktsläkare i slagskugga av jättesjukhus.

  Stefan Hultgren, distriktsläkare, Alunda VC

  Jäv:

 • @Johan Schygge

  2016-03-17 14:20 | Så, om du skulle lida av en allvarlig ögonsjukdom så skulle du inte ha något emot att en gynekolog behandlar dig? Eller om du får appendicit och behöver opereras att en klin kem läkare opererar dig? Hänger du med i resonemanget? Primärvårdsspecialiteten är en egen specialitet av en anledning. Sekundärspecialiteterna är sekundärspecialiteter av en anledning. En ortoped har inte utbildning att ta hand om problem med rörelseapparaten på en vårdcentral. Klientelet och panoramat är ett annat än på ortopedmottagningen. Det skulle tveklöst leda till onödiga och dyra utredningar och försämrad vårdkvalitet för patienten. En kardiolog har inte utbildning att sköta hjärtpatienter på primärvårdsnivå. Samma där, det skulle bli dyrt och ineffektivt och överutredning är till skada för patienterna. Dessutom har såvitt jag vet ingen annan specialitet utbildning i konsultationsteknik (vilket förvisso är konstigt eftersom de flesta pratar med patienter) och det är i princip ett måste för att kunna bedriva effektiv och korrekt primärvård.

  Oskar Lindfors, ST-läkare allmänmedicin, Region Kronoberg

  Jäv:

 • @Oskar Lindfors & @Stefan Hultgren

  2016-04-19 12:47 | Självklart är det optimala att rätt specialist tar hand om rätt patient. Men att det skulle vara så enkelt som att höja lönen är jag tveksam till. Det skulle väl sannolikt locka många bara för pengarnas skull med kvalitet därefter. Vad gäller stafettläkare kontra övriga specialisters lämplighet som vikarierande primärvårdsläkare så tror jag man ska vara försiktig med att kapa idén vid fotknölarna. Tror ni att en gynekolog eller ögonläkare skulle vara beredd att ta ett primärvårdsvikariat? Knappast. Som internmedicinare, likt undertecknad, tror jag nog det skulle fungera minst lika bra som en stafettläkare som kanske t o m bara gjort sin AT. Vi är tro´t eller ej ganska vana vid konsultationer och fiskande efter diagnoser där det mesta är oklart. Anamnesen är förstås lika viktig för er som för oss.

  Johan Schygge, Specialistläkare, Medicinkliniken Kalmar

  Jäv: Verkande i Kalmar

Kommentera

Kommentera
bild

Apropå! Arbetsför men inte möjlig att försäkra

Debatt | Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Bygga bort själva verksamheten

Debatt | Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund.  () 30 MAJ 2016

Annons Annons

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Annonser
Annons Annons
Annons Annons