Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYFP Läkartidningen 10/2016
Lakartidningen.se 2016-03-03

Färre vårdplatser för strokepatienter

Det är fortfarande trångt på sjukhusen för strokepatienterna i Sverige. Det visar en färsk rapport från Riksstroke om strukturerna i strokevården.

Anna Sofia Dahl

Varje år vårdas runt 25 000 personer på sjukhus för stroke i Sverige och sammanlagt står sjukdomen för nästan en miljon vårddagar årligen. I en ny rapport jämför Riksstroke, det nationella kvalitetsregistret för strokesjukvård, strokevården åren 2005, 2010, 2013 och 2015. Undersökningen består av uppgifter inrapporterade från de 72 sjukhus som tar emot akuta strokepatienter. Rapporten fokuserar på strukturerna i vården och är ett komplement till de rapporter som vanligtvis kommer från Riksstroke. 

Bland annat visar rapporten att antalet vårdplatser för akut strokevård har minskat med tio procent de senaste tio åren.

– Det är fortsatt för trångt på sjukhusen för strokepatienter och var femte hamnar på fel avdelning. ­För strokepatienter är det absolut avgörande att man ligger på en strokeenhet. Det är bara där man kan få den vård som förbättrar prognosen och göra fulla insatser, säger Bo Norrving, chef och registerhållare för Riksstroke och professor vid neurologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus.

En del av minskningen av vårdplatser kan dock förklaras av att det är färre som insjuknar i stroke och färre som återinsjuknar, menar Bo Norrving.

– Tack vare att det har gått att förebygga sjukdomen bättre så har det klarat sig och inte blivit sämre än vad det skulle ha blivit annars, säger han.

58 av de 72 aktuella sjukhusen uppger att deras verksamhet helt uppfyller Socialstyrelsens nationella riktlinjers kriterier för strokeenhet. Två sjukhus uppger att deras akuta strokeverksamhet inte uppfyller kriterierna, medan tolv uppger att man delvis gör det. Ett viktigt fynd som Bo Norrving framhåller är att kompetensnivån hos personalen har minskat de senaste fem åren. Mindre än hälften av personalen hade ett så kallat strokekompetensbevis.

– En del av grundbultarna i att ha en strokeenhet är att personalen ska vara utbildad i att ta hand om strokepatienter, säger han.

Bo Norrving menar att rapporten är ett exempel på att bra kvalitetsregister är nödvändiga, men att det fortsatt ser allvarligt ut i strokesjukvården.

– Det krävs att sjukhusen reflekterar över sina data, att man gör kvalitetsförbättringar och har en policy att patienter ska komma till en strokeenhet som första station. Det fungerar i vissa delar av Sverige, men inte i andra.

Kommentera

Kommentera
bild

Depression och höft-fraktur kan föregå debut av Parkinsons sjukdom

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. () 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Annons Annons

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (1 kommentar) 26 JUL 2016

bild

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

bild

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

bild

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016

bild

Prognosen sämre för rökare med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Tio läkare skriver i Svenska Dagbladet: »Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (4 kommentarer) 25 JUL 2016

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. (1 kommentar) 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016