Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYFP Läkartidningen 10/2016
Lakartidningen.se 2016-03-03

Färre vårdplatser för strokepatienter

Det är fortfarande trångt på sjukhusen för strokepatienterna i Sverige. Det visar en färsk rapport från Riksstroke om strukturerna i strokevården.

Anna Sofia Dahl

Varje år vårdas runt 25 000 personer på sjukhus för stroke i Sverige och sammanlagt står sjukdomen för nästan en miljon vårddagar årligen. I en ny rapport jämför Riksstroke, det nationella kvalitetsregistret för strokesjukvård, strokevården åren 2005, 2010, 2013 och 2015. Undersökningen består av uppgifter inrapporterade från de 72 sjukhus som tar emot akuta strokepatienter. Rapporten fokuserar på strukturerna i vården och är ett komplement till de rapporter som vanligtvis kommer från Riksstroke. 

Bland annat visar rapporten att antalet vårdplatser för akut strokevård har minskat med tio procent de senaste tio åren.

– Det är fortsatt för trångt på sjukhusen för strokepatienter och var femte hamnar på fel avdelning. ­För strokepatienter är det absolut avgörande att man ligger på en strokeenhet. Det är bara där man kan få den vård som förbättrar prognosen och göra fulla insatser, säger Bo Norrving, chef och registerhållare för Riksstroke och professor vid neurologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus.

En del av minskningen av vårdplatser kan dock förklaras av att det är färre som insjuknar i stroke och färre som återinsjuknar, menar Bo Norrving.

– Tack vare att det har gått att förebygga sjukdomen bättre så har det klarat sig och inte blivit sämre än vad det skulle ha blivit annars, säger han.

58 av de 72 aktuella sjukhusen uppger att deras verksamhet helt uppfyller Socialstyrelsens nationella riktlinjers kriterier för strokeenhet. Två sjukhus uppger att deras akuta strokeverksamhet inte uppfyller kriterierna, medan tolv uppger att man delvis gör det. Ett viktigt fynd som Bo Norrving framhåller är att kompetensnivån hos personalen har minskat de senaste fem åren. Mindre än hälften av personalen hade ett så kallat strokekompetensbevis.

– En del av grundbultarna i att ha en strokeenhet är att personalen ska vara utbildad i att ta hand om strokepatienter, säger han.

Bo Norrving menar att rapporten är ett exempel på att bra kvalitetsregister är nödvändiga, men att det fortsatt ser allvarligt ut i strokesjukvården.

– Det krävs att sjukhusen reflekterar över sina data, att man gör kvalitetsförbättringar och har en policy att patienter ska komma till en strokeenhet som första station. Det fungerar i vissa delar av Sverige, men inte i andra.

Kommentera

Kommentera
bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: »Nu är det tid för socialmedicinen att komma tillbaka«

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

bild

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång Genomslaget för detta traumavårdskoncept förbluffande stort, trots att mycket talade emot

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

bild

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

bild

»Jag föreslår att vi respekterar patientens sätt att hantera sin situation ...«

Krönika | En kollega inom den palliativa hemsjukvården vill att onkologen tar sitt ansvar och inskärper hos kvinnan med långt gången cancer att hennes sjukdom är obotlig. Men att ta det ansvaret vore att förstöra patientens strategi för att uthärda det outhärdliga, skriver onkologen Nina Cavalli-Björkman i sin krönika. (7 kommentarer) 23 AUG 2016

P-piller kan minska sexlusten

Nyheter | P-piller kan minska sexuell lust, upphetsning och tillfredsställelse, enligt en randomiserad kontrollerad studie gjord vid Karolinska institutet. () 23 AUG 2016

bild

Utred möjligheten till självvalt livsslut

Debatt | Möjligheten till självvalt livsslut bör utredas. Det finns en bred acceptans hos den svenska befolkningen och motståndet i läkargruppen är inte så stort att det skulle hindra en diskussion om patienters rättigheter i livets slut, skriver Staffan Bergström och medförfattare. (1 kommentar) 23 AUG 2016

bild

Familjär medelhavs-feber viktig sjukdom i en globaliserad värld Särskilt vanlig hos personer från östra Medelhavsområdet

Översikt | Familjär medelhavsfeber är i typfallet en autosomalt recessiv sjukdom som karakteriseras av återkommande självbegränsande feberattacker med en duration på 12–72 timmar. Sjukdomen bör misstänkas framför allt hos individer med ursprung i östra Medelhavsområdet. Kolkicin ger effektiv behandling. Utan behandling är risken att utveckla amyloidos betydande. () 22 AUG 2016

Landsting fick falsk information om »välrenommerad« hyrläkare

Nyheter | SVT Nyheter avslöjade i går att bemanningsföretaget Proffice sålt in en hyrläkare med falsk information. I dag meddelade landstinget där läkaren arbetat att han får sluta omedelbart. (1 kommentar) 22 AUG 2016

Kritik efter dödsfall vid operation

Patientsäkerhet | En patient avled till följd av perforation i samband med en dilation av matstrupen. Vårdgivaren kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg för att man inte reagerade snabbare på patientens symtom. () 22 AUG 2016

Uppmärksamma fixering vid våld

Debatt | Fixeringar vid våld och skjutvapen hos individer med autismspektrumtillstånd/Aspergers syndrom måste uppmärksammas, skriver Elisabeth Fernell och Magnus Landgren, som refererar till en ny studie som pekar på vikten av intervention och prevention. () 22 AUG 2016

En medicinsk uppgörelse med funktionalismen

Recension | En bok som lyfter fram en rad frågeställningar om arkitekturens effekter på de boendes hälsa. Enligt anmälaren finns här ingångar för undersökningar och forskning inom miljömedicin – samtidigt som läsaren får en bra bakgrundsförståelse för den extra ohälsobörda som människor bär på i stadsmiljöer präglade av miljonprogrammet. (3 kommentarer) 22 AUG 2016

Den akuta kirurgin i Sollefteå ska förbli stängd under hösten

Nyheter | Akutkirurgin i Sollefteå kommer att fortsätta att vara stängd under hösten. Skälet är problem att rekrytera sjuksköterskor. () 19 AUG 2016

Hyrläkarstoppet
i Skånes psykiatri kan ge högre löner

Nyheter | Högre löner ska få hyrläkare att ta anställning, och vissa redan fast anställda kan få ett påslag för att stanna. Det uppger Yvonne Augustin (S), ordförande i Sjukvårdsnämnd Sund. (1 kommentar) 19 AUG 2016

Jobb i fokus

165 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons