Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYTW Läkartidningen 11/2016
Lakartidningen.se 2016-03-11

Sjukhusläkarnas fullmäktigemöteFrågan om övertidsersättning väcker fortfarande känslor

Den motion som lockade till längst och ivrigast diskussion under Sjukhusläkarnas fullmäktigemötes första dag bottnar inte i något nytt. Ändå var det uppenbart att frågan om ekonomisk ersättning vid övertid och arbetsgivarens sätt att skriva bort det i anställningskontrakt fortfarande väcker känslor.

Anna Sofia Dahl

»När avtalet kommer fram för underskrift finns där allt oftare en diskret passus: 'Rätt till övertidsersättning enligt AB föreligger ej.' Detta kan närmast beskrivas som bondfångeri!«. Så skrev Helsingborgs Sjukhusläkarförening och Sjukhusläkarna i Lund i sin motion, där de yrkade på att Sjukhusläkarna ska driva frågan om att fler läkare ska ha rätt till ekonomisk ersättning vid övertidsarbete och verka mot att arbetsgivaren skriver bort den rätten i anställningsavtal. Enligt motionärerna har det på många håll blivit en normalklausul i läkarnas kontrakt runt om i Sverige. Läkartidningen har tidigare skrivit om att man på Karolinska sjukhuset 2014 förhandlade bort övertidsersättningen vid nyanställningar för dem med en månadslön över 50 000 kronor. En liknande motion från Mellersta Skånes läkareförening var också uppe i Läkarförbundets fullmäktige förra året där den fick starkt stöd.

Under Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte framhöll motionärerna att det inte bara handlar om det ekonomiska, utan också arbetsmiljö. Om övertid inte kostar något finns risken att arbetsgivaren använder det som ett sätt att beordra arbete på det som tidigare var jourtid, men nu är schemalagd arbetstid. Flertalet delegater pekade även på vikten av att övertid registreras på ett riktigt sätt.

Styrelsen ansåg att man från Sjukhusläkarnas sida arbetat med frågan under många år, förvisso utan att lyckas få bukt med problemet. Man ansåg därför motionen vara besvarad, men ändrade efter diskussionen inställning till att föreslå bifall i tre av fyra yrkanden. Dock tyckte man att formuleringen »att Sjukhusläkarna i sin politik verkar mot att läkare avtalar bort rätten till ekonomisk ersättning för övertid« kunde tolkas som om ansvaret ligger på individen. Det skulle i så fall kunna innebära att den enskilde läkaren tvingas tacka nej till ett kontrakt som innehåller skrivelsen. Motionärerna menade att den tolkningen är för hård och vidhöll sin formulering.

Fullmäktige gick på motionärernas linje och valde att bifalla alla fyra yrkandena.

Läs tidigare artiklar:

Karolinska vill ta bort övertidsersättning

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2015: Arbetstidsförändringar under lupp

Kommentera

Kommentera
bild

Nu kommer patienten på besök via videolänk

Nyheter | På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk. Allt fler vårdcentraler erbjuder virtuella besök. Men det är bara en av flera möjligheter som »andra generationens telemedicin« öppnar, menar primärvårdsläkare som Läkartidningen har talat med. () 28 JUN 2016

Cancervård koncentreras mer

Nyheter | Samtliga inblandade landsting och regioner väljer att följa RCC:s rekommendationer om att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till ett fåtal platser i landet. () 28 JUN 2016

bild

»Jag älskar landstingskaffe
i farten, sparkcykelfärder genom kulvertar...«

Krönika | Man älskar sitt jobb, sjukhusen, patienterna, och allt som läkaryrket bjuder på. Man jobbar konstant för att lära sig mer. Men ibland är den viktigaste kompetensutveckling man kan ägna sig åt är att lära sig konsten att ta ledigt. Nyblivna underläkaren Ulrika Nettelblads krönika förklarar. () 28 JUN 2016

ABC om Smärtlindring vid förlossning

Medicinens ABC | Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Fem frågor till Maria Lengquist

Författarintervjun | Maria Lengquist har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om smärtlindring vid vaginal förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Viktigast inom global hälsa är att göra något – även om det är litet

Människor & möten | Huvudsaken är att göra någonting, om än aldrig så litet – och att göra det nu. Den inställningen har barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. Han är med i planeringskommittén för höstens konferens i global hälsa den 26–27 oktober i Umeå. () 28 JUN 2016

Kvalitet i forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

bild

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

bild

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Primärvård vid bruk på 1870-talet

Kultur | Ägaren av Forsmarks bruk i Uppland i slutet av 1800-talet månade om arbetarnas hälsa. Fri sjukvård för arbetarfamiljerna inrättades, besök till badhusen var gratis och goda matvaror utgjorde en del av lönen. Hälsoläget hos bruksborna finns dokumenterat i provinsialläkaren doktor August Johan Brandts årliga rapporter till Medicinalverket i Stockholm. () 27 JUN 2016

Staten behöver ta ett större och tydligare ansvar för vården

Debatt | Jag ser inte att det behövs en statlig kriskommission för sjukvården, men ett omställningsarbete som leds av staten. Det skriver sjukvårdsminister Gabriel Wikström (bilden) som svar på inlägget »En sjukvårdspolitikers ansvar«. () 23 JUN 2016

Vårdköerna börjar att växa igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Jobb i fokus

145 lediga jobb på

Annons
Annons
Annons Annons Annons