Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYTW Läkartidningen 11/2016
Lakartidningen.se 2016-03-11

Sjukhusläkarnas fullmäktigemöteFrågan om övertidsersättning väcker fortfarande känslor

Den motion som lockade till längst och ivrigast diskussion under Sjukhusläkarnas fullmäktigemötes första dag bottnar inte i något nytt. Ändå var det uppenbart att frågan om ekonomisk ersättning vid övertid och arbetsgivarens sätt att skriva bort det i anställningskontrakt fortfarande väcker känslor.

Anna Sofia Dahl

»När avtalet kommer fram för underskrift finns där allt oftare en diskret passus: 'Rätt till övertidsersättning enligt AB föreligger ej.' Detta kan närmast beskrivas som bondfångeri!«. Så skrev Helsingborgs Sjukhusläkarförening och Sjukhusläkarna i Lund i sin motion, där de yrkade på att Sjukhusläkarna ska driva frågan om att fler läkare ska ha rätt till ekonomisk ersättning vid övertidsarbete och verka mot att arbetsgivaren skriver bort den rätten i anställningsavtal. Enligt motionärerna har det på många håll blivit en normalklausul i läkarnas kontrakt runt om i Sverige. Läkartidningen har tidigare skrivit om att man på Karolinska sjukhuset 2014 förhandlade bort övertidsersättningen vid nyanställningar för dem med en månadslön över 50 000 kronor. En liknande motion från Mellersta Skånes läkareförening var också uppe i Läkarförbundets fullmäktige förra året där den fick starkt stöd.

Under Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte framhöll motionärerna att det inte bara handlar om det ekonomiska, utan också arbetsmiljö. Om övertid inte kostar något finns risken att arbetsgivaren använder det som ett sätt att beordra arbete på det som tidigare var jourtid, men nu är schemalagd arbetstid. Flertalet delegater pekade även på vikten av att övertid registreras på ett riktigt sätt.

Styrelsen ansåg att man från Sjukhusläkarnas sida arbetat med frågan under många år, förvisso utan att lyckas få bukt med problemet. Man ansåg därför motionen vara besvarad, men ändrade efter diskussionen inställning till att föreslå bifall i tre av fyra yrkanden. Dock tyckte man att formuleringen »att Sjukhusläkarna i sin politik verkar mot att läkare avtalar bort rätten till ekonomisk ersättning för övertid« kunde tolkas som om ansvaret ligger på individen. Det skulle i så fall kunna innebära att den enskilde läkaren tvingas tacka nej till ett kontrakt som innehåller skrivelsen. Motionärerna menade att den tolkningen är för hård och vidhöll sin formulering.

Fullmäktige gick på motionärernas linje och valde att bifalla alla fyra yrkandena.

Läs tidigare artiklar:

Karolinska vill ta bort övertidsersättning

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2015: Arbetstidsförändringar under lupp

Kommentera

Kommentera

Folkhälsomyndigheten ska studera sexvanor

Nyheter | Svenskarnas sexvanor ska kartläggas för att förbättra förutsättningarna för ett effektivt folkhälsoarbete. Det meddelade regeringen i dag. () 29 JUL 2016

Myndigheter ska hitta former för samverkan om bemanning

Nyheter | Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ska på uppdrag av regeringen föreslå hur utbildningsväsendet och vårdens olika aktörer ska samverka för att trygga kompetensförsörjningen i vården. () 29 JUL 2016

Annons Annons
bild

Baljväxt orsakar förgiftning med antikolinergt syndrom

Fallbeskrivning | En tidigare frisk man inkom med misstänkt stroke till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Patienten visade sig ha ätit av dåligt preparerade lupinfrön och hade symtom överensstämmande med ett antikolinergt syndrom.  () 29 JUL 2016

Behovet av introduktion till ST utreds som del i läkarutbildning

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Något som välkomnas av Läkarförbundet. (2 kommentarer) 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. (2 kommentarer) 28 JUL 2016

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

bild

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Kvinnor med urinvägsinfektion i barndomen följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (2 kommentarer) 26 JUL 2016

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016