Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYMI Lakartidningen.se 2016-03-08

Läkare stöder kvinnor på flykt

Läkarförbundet och Kvinnliga läkares förening uttalar sitt stöd för ett förslag i Europaparlamentet till nya riktlinjer som ska underlätta för flickor och kvinnor på flykt.

Elisabet Ohlin

Förslaget som debatteras i EU-parlamentet i dag på Internationella kvinnodagen den 8 mars handlar, enligt uttalandet, om genusmedvetna åtgärder som tar avstamp i det faktum att flickor och kvinnor på flykt ofta i sina hemländer utsatts för våldtäkt, könsstympning, tvångsäktenskap, våld i hemmet, hedersrelaterade brott och på sin flyktväg även kan falla offer för människohandel, prostitution och sexuellt utnyttjande.

− Kvinnor och flickor är ofta särskilt sårbara bland de som söker skydd från krig, fattigdom och övergrepp. Därför har Europaparlamentet för årets internationella kvinnodag valt att fokusera på situationen för kvinnliga flyktingar och asylsökande. Nu får vi hoppas att man kan komma överens om gemensamma riktlinjer som kan underlätta för dessa utsatta kvinnor och barn, säger Heidi Stensmyren, ordförande i Läkarförbundet, på förbundets webbplats.

Förslaget handlar bland annat om tillgång till korrekt juridisk rådgivning, rätt att få kvinnliga intervjuare och tolkar samt tillgång till kvinnohälsovård och traumarådgivning på flyktingförläggningar. Enligt förslaget ska könsrelaterade former av våld vara asylgrundande i EU.

Ingela Heimann, ordförande i Kvinnliga läkares förening, säger i samma uttalande att sexuellt våld kan leda till oönskade graviditeter som också överför skam och skuld till barnet samt att den utsatta kvinnan om hon är gift kan riskera att förskjutas av sin make.

 − Det behövs också en ökad kompetens hos handläggare av asyl om att dessa kvinnor ofta inte självmant berättar om sexuella övergrepp eller annat våld, säger hon.

Kommentarer (1)

  • Det bästa jag läst på länge!

    2016-03-08 16:30 | Ett stort tack till Läkarförbundet och Kvinnliga läkares förening som aktivt stödjer dessa utsatta kvinnor och barn. Det krävs omedelbart stöd och traumarådgivning till den som utsatts för sexuella övergrepp. Denna vinkling har helt saknats i debatten tidigare.

    Stig Engcrantz, Vd, Dedicare

    Jäv:

Kommentera

Kommentera

Läkare får minuter för besvärlig konsultation

Nyheter | The British Medical Association, BMA, varnar för att allmänläkarnas situation är ohållbar och leder till att patientsäkerheten hotas. () 30 AUG 2016

Rekommenderat blodtrycksmål vid typ 2-diabetes bör ifrågasättas

Nya rön | En mer intensiv blodtrycksbehandling vid diabetes än i nuvarande rekommendationer skulle ge ytterligare skydd mot allvarliga hjärt–kärlhändelser, visar resultaten i en ny svensk studie. () 30 AUG 2016

Annons Annons
bild

Migrän ligger bakom stor del
av den ökande sjukfrånvaron
Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar

Debatt | Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. () 30 AUG 2016

Vakt på akuten kan bli väktare

Nyheter | Väktare kan komma att ersätta ordningsvakter på akuten i Malmö. Tanken är att det ska ge färre konflikter, skriver Sydsvenskan. () 30 AUG 2016

Kostsamt avtal avslutas i förtid

Nyheter | Stockholms läns landstings avtal med leverantören Onemed upphör i förtid efter det att kostnaderna för förbrukningshjälpmedel skenat. Avtalsslutet innebär nu ett takpris på 450 miljoner kronor per år till dess att avtalet upphör 2018. () 30 AUG 2016

bild

Om vårt släktes upptäckter och utveckling framåt

Recension | Inte minst för läkare är boken om människosläktets upptäckter och utveckling intressant, framhåller Läkartidningens anmälare Torgny Svenberg, professor emeritus, kirurgi. () 30 AUG 2016

Flera läkare missade diagnos
– IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet i replik till Håkan Borg: »Vi har läst, för-
stått och deltagit som experter i utredningen«

Debatt | Läkarförbundet är den aktör som mest enträget driver en stärkt primärvård till hela befolkningen, skriver Heidi Stensmyren, Karin Båtelson och Ove Andersson i en replik till Håkan Borg. () 29 AUG 2016

Skenande kostnader för förbrukningsvaror i SLL

Nyheter | Kostnaderna för förbrukningsmaterial inom vården i Stockholms läns landsting skenar. Efter ett år uppgår de till nästan hela beloppet för femårsperioden. Det rapporterar SVT. () 29 AUG 2016

Kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Jobb i fokus

135 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons