Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYF4 Läkartidningen 10/2016
Lakartidningen.se 2016-03-04

Läkares ersättning från läkemedelsindustrin ska redovisas öppet

Den sista maj i år ska vem som helst kunna se vem som fått ersättning från läkemedelsindustrin och hur mycket. Uppgifterna ska publiceras i Läkemedelsindustriföreningens samarbetsdatabas.

Elisabet Ohlin

Det är läkemedelsföretagens europeiska paraplyorganisation EFPIA som har antagit en ny uppförandekod, EFPIA Disclosure Code, enligt vilken värdeöverföringar från läkemedelsindustrin till personal eller organisationer inom hälso- och sjukvården ska göras offentliga.

Varje år ska uppgifter om ersättningar under föregående år publiceras. I år kommer uppgifterna alltså att röra ersättningar utbetalade under 2015. I Sverige kommer informationen att finnas i en särskild portal på Läkemedelsindustriföreningens, Lifs, samarbetsdatabas. Den sista maj i år kommer portalen öppna för läkemedelsföretagens inrapportering och den 1 juli ska all information för 2015 vara inne.

Informationen om personer kommer att omfatta namn, adress där personen är verksam, konsultarvoden och utlägg för omkostnader till exempel för resa och logi. 

Ingen person kommer dock att namnges utan medgivande, enligt Läkemedelsindustriföreningen, eftersom medgivande krävs enligt personuppgiftslagen. Ersättningar till personer som inte lämnat medgivande kommer i stället att redovisas anonymt i klump. 

Redan under 2014 ska alla läkare i Sverige ha fått ett brev om den planerade förändringen, enligt Lif. Rikard Pellas, som arbetar med etikfrågor på Lif, hoppas att majoriteten av berörda personer kommer att ge sitt medgivande. 

– Förhoppningsvis kommer flertalet att medge publicering och vi ligger bra till i Sverige jämfört med övriga Europa. Vi har en tradition av samarbete, transparens och öppenhet. Dessutom stödjer Läkarförbundet och Vårdförbundet initiativet, sa Rikard Pellas i ett pressmeddelande tidigare i år.

Rent praktiskt sker medgivandet t ex i form av en klausul i avtalet om engagemang som läkemedelsföretaget sluter med den enskilde läkaren och verksamhetschefen. Det är alltså i samband med avtalet som den enskilde kan säga ja eller nej till publicering. Medgivande kan också ske via ett separat samtyckesdokument för alla eventuella samarbeten över en viss tid. 

Rikard Pellas har inga siffror på hur många läkare som hittills har sagt ja till publicering.

– Alla gör det tyvärr inte, men vi har indikationer från våra medlemsföretag att de allra flesta ger sitt medgivande och att man har förståelse för initiativet, säger han till Läkartidningen.

Det är dock bara om ersättningen tagits emot personligen, som bisyssla, som personens namn publiceras. Om ersättningen gått till personen för ett uppdrag som utförts i tjänsten redovisas i stället namnet på kliniken eller organisationen.

Kommentarer (1)

  • Det var på tiden

    2016-03-05 22:14 | Ja verkligen på tiden att detta kommer upp också i Sverige. Som medlem i American Academy of Allergy and Clinical Immunology och dess Ed. bard har jag sedan många år haft kravet att på heder och samvete deklarera alla mina ev. sidoinkomster och andra bindningar till industrin. Deklarationen måste förnyas årligen. Vad blir det av de som inte vill visa sina inkomster öppet? Det är ju att öppet deklarera att man tänker undandra sig beskattning, eller ...?

    Sten Dreborg, Prof. emeritus, UAS

    Jäv:

Kommentera

Kommentera

Nu utreds behovet av introduktion till ST

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Detta som en del i en förnyad läkarutbildning. () 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. () 28 JUL 2016

Annons Annons

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

bild

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

bild

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

bild

Kvinnor med urinvägsinfektion
i barndomen
följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (1 kommentar) 26 JUL 2016

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016