Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYF4 Läkartidningen 10/2016
Lakartidningen.se 2016-03-04

Läkares ersättning från läkemedelsindustrin ska redovisas öppet

Den sista maj i år ska vem som helst kunna se vem som fått ersättning från läkemedelsindustrin och hur mycket. Uppgifterna ska publiceras i Läkemedelsindustriföreningens samarbetsdatabas.

Elisabet Ohlin

Det är läkemedelsföretagens europeiska paraplyorganisation EFPIA som har antagit en ny uppförandekod, EFPIA Disclosure Code, enligt vilken värdeöverföringar från läkemedelsindustrin till personal eller organisationer inom hälso- och sjukvården ska göras offentliga.

Varje år ska uppgifter om ersättningar under föregående år publiceras. I år kommer uppgifterna alltså att röra ersättningar utbetalade under 2015. I Sverige kommer informationen att finnas i en särskild portal på Läkemedelsindustriföreningens, Lifs, samarbetsdatabas. Den sista maj i år kommer portalen öppna för läkemedelsföretagens inrapportering och den 1 juli ska all information för 2015 vara inne.

Informationen om personer kommer att omfatta namn, adress där personen är verksam, konsultarvoden och utlägg för omkostnader till exempel för resa och logi. 

Ingen person kommer dock att namnges utan medgivande, enligt Läkemedelsindustriföreningen, eftersom medgivande krävs enligt personuppgiftslagen. Ersättningar till personer som inte lämnat medgivande kommer i stället att redovisas anonymt i klump. 

Redan under 2014 ska alla läkare i Sverige ha fått ett brev om den planerade förändringen, enligt Lif. Rikard Pellas, som arbetar med etikfrågor på Lif, hoppas att majoriteten av berörda personer kommer att ge sitt medgivande. 

– Förhoppningsvis kommer flertalet att medge publicering och vi ligger bra till i Sverige jämfört med övriga Europa. Vi har en tradition av samarbete, transparens och öppenhet. Dessutom stödjer Läkarförbundet och Vårdförbundet initiativet, sa Rikard Pellas i ett pressmeddelande tidigare i år.

Rent praktiskt sker medgivandet t ex i form av en klausul i avtalet om engagemang som läkemedelsföretaget sluter med den enskilde läkaren och verksamhetschefen. Det är alltså i samband med avtalet som den enskilde kan säga ja eller nej till publicering. Medgivande kan också ske via ett separat samtyckesdokument för alla eventuella samarbeten över en viss tid. 

Rikard Pellas har inga siffror på hur många läkare som hittills har sagt ja till publicering.

– Alla gör det tyvärr inte, men vi har indikationer från våra medlemsföretag att de allra flesta ger sitt medgivande och att man har förståelse för initiativet, säger han till Läkartidningen.

Det är dock bara om ersättningen tagits emot personligen, som bisyssla, som personens namn publiceras. Om ersättningen gått till personen för ett uppdrag som utförts i tjänsten redovisas i stället namnet på kliniken eller organisationen.

Kommentarer (1)

  • Det var på tiden

    2016-03-05 22:14 | Ja verkligen på tiden att detta kommer upp också i Sverige. Som medlem i American Academy of Allergy and Clinical Immunology och dess Ed. bard har jag sedan många år haft kravet att på heder och samvete deklarera alla mina ev. sidoinkomster och andra bindningar till industrin. Deklarationen måste förnyas årligen. Vad blir det av de som inte vill visa sina inkomster öppet? Det är ju att öppet deklarera att man tänker undandra sig beskattning, eller ...?

    Sten Dreborg, Prof. emeritus, UAS

    Jäv:

Kommentera

Kommentera

Läkare får minuter för besvärlig konsultation

Nyheter | The British Medical Association, BMA, varnar för att allmänläkarnas situation är ohållbar och leder till att patientsäkerheten hotas. () 30 AUG 2016

bild

Migrän ligger bakom stor del
av den ökande sjukfrånvaron
Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar

Debatt | Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. () 30 AUG 2016

Annons Annons

Kostsamt avtal avslutas i förtid

Nyheter | Stockholms läns landstings avtal med leverantören Onemed upphör i förtid efter det att kostnaderna för förbrukningshjälpmedel skenat. Avtalsslutet innebär nu ett takpris på 450 miljoner kronor per år till dess att avtalet upphör 2018. () 30 AUG 2016

bild

Om vårt släktes upptäckter och utveckling framåt

Recension | Inte minst för läkare är boken om människosläktets upptäckter och utveckling intressant, framhåller Läkartidningens anmälare Torgny Svenstedt, professor emeritus, kirurgi. () 30 AUG 2016

Flera läkare missade diagnos
– IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet i replik till Håkan Borg: »Vi har läst, för-
stått och deltagit som experter i utredningen«

Debatt | Läkarförbundet är den aktör som mest enträget driver en stärkt primärvård till hela befolkningen, skriver Heidi Stensmyren, Karin Båtelson och Ove Andersson i en replik till Håkan Borg. () 29 AUG 2016

Skenande kostnader för förbrukningsvaror i SLL

Nyheter | Kostnaderna för förbrukningsmaterial inom vården i Stockholms läns landsting skenar. Efter ett år uppgår de till nästan hela beloppet för femårsperioden. Det rapporterar SVT. () 29 AUG 2016

Kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

Jobb i fokus

135 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons