Annons

Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYF4 Läkartidningen 10/2016
Lakartidningen.se 2016-03-04

Läkares ersättning från läkemedelsindustrin ska redovisas öppet

Den sista maj i år ska vem som helst kunna se vem som fått ersättning från läkemedelsindustrin och hur mycket. Uppgifterna ska publiceras i Läkemedelsindustriföreningens samarbetsdatabas.

Elisabet Ohlin

Det är läkemedelsföretagens europeiska paraplyorganisation EFPIA som har antagit en ny uppförandekod, EFPIA Disclosure Code, enligt vilken värdeöverföringar från läkemedelsindustrin till personal eller organisationer inom hälso- och sjukvården ska göras offentliga.

Varje år ska uppgifter om ersättningar under föregående år publiceras. I år kommer uppgifterna alltså att röra ersättningar utbetalade under 2015. I Sverige kommer informationen att finnas i en särskild portal på Läkemedelsindustriföreningens, Lifs, samarbetsdatabas. Den sista maj i år kommer portalen öppna för läkemedelsföretagens inrapportering och den 1 juli ska all information för 2015 vara inne.

Informationen om personer kommer att omfatta namn, adress där personen är verksam, konsultarvoden och utlägg för omkostnader till exempel för resa och logi. 

Ingen person kommer dock att namnges utan medgivande, enligt Läkemedelsindustriföreningen, eftersom medgivande krävs enligt personuppgiftslagen. Ersättningar till personer som inte lämnat medgivande kommer i stället att redovisas anonymt i klump. 

Redan under 2014 ska alla läkare i Sverige ha fått ett brev om den planerade förändringen, enligt Lif. Rikard Pellas, som arbetar med etikfrågor på Lif, hoppas att majoriteten av berörda personer kommer att ge sitt medgivande. 

– Förhoppningsvis kommer flertalet att medge publicering och vi ligger bra till i Sverige jämfört med övriga Europa. Vi har en tradition av samarbete, transparens och öppenhet. Dessutom stödjer Läkarförbundet och Vårdförbundet initiativet, sa Rikard Pellas i ett pressmeddelande tidigare i år.

Rent praktiskt sker medgivandet t ex i form av en klausul i avtalet om engagemang som läkemedelsföretaget sluter med den enskilde läkaren och verksamhetschefen. Det är alltså i samband med avtalet som den enskilde kan säga ja eller nej till publicering. Medgivande kan också ske via ett separat samtyckesdokument för alla eventuella samarbeten över en viss tid. 

Rikard Pellas har inga siffror på hur många läkare som hittills har sagt ja till publicering.

– Alla gör det tyvärr inte, men vi har indikationer från våra medlemsföretag att de allra flesta ger sitt medgivande och att man har förståelse för initiativet, säger han till Läkartidningen.

Det är dock bara om ersättningen tagits emot personligen, som bisyssla, som personens namn publiceras. Om ersättningen gått till personen för ett uppdrag som utförts i tjänsten redovisas i stället namnet på kliniken eller organisationen.

Kommentarer (1)

  • Det var på tiden

    2016-03-05 22:14 | Ja verkligen på tiden att detta kommer upp också i Sverige. Som medlem i American Academy of Allergy and Clinical Immunology och dess Ed. bard har jag sedan många år haft kravet att på heder och samvete deklarera alla mina ev. sidoinkomster och andra bindningar till industrin. Deklarationen måste förnyas årligen. Vad blir det av de som inte vill visa sina inkomster öppet? Det är ju att öppet deklarera att man tänker undandra sig beskattning, eller ...?

    Sten Dreborg, Prof. emeritus, UAS

    Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Vårdköerna växer igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Annons Annons
bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

bild

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Män stod bakom många inlägg i Macchiariniaffären

Nyheter | Det var mest män som snyntes i kommentarsfälten till artiklar om den så kallade Macchiariniaffären. Det framgår av Jörgen Lundälvs genomgång av 314 kommentarer till 55 artiklar i Läkartidningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin. I de fall där den kommenterades specialitet framgick var psykiatri vanligast. Ämnen som oftast kommenterades var KI-ledningens agerande, granskningsprocessen och etik. (2 kommentarer) 21 JUN 2016

Något färre fall av invasiva grupp A-streptokockinfektioner

Nyheter | Säsongen 2014–2015 minskade antalet invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (GAS) något jämfört med säsongen innan. Det framgår av Folkhälsomyndigheten säsongsrapport. () 20 JUN 2016

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons