Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYF4 Läkartidningen 10/2016
Lakartidningen.se 2016-03-04

Läkares ersättning från läkemedelsindustrin ska redovisas öppet

Den sista maj i år ska vem som helst kunna se vem som fått ersättning från läkemedelsindustrin och hur mycket. Uppgifterna ska publiceras i Läkemedelsindustriföreningens samarbetsdatabas.

Elisabet Ohlin

Det är läkemedelsföretagens europeiska paraplyorganisation EFPIA som har antagit en ny uppförandekod, EFPIA Disclosure Code, enligt vilken värdeöverföringar från läkemedelsindustrin till personal eller organisationer inom hälso- och sjukvården ska göras offentliga.

Varje år ska uppgifter om ersättningar under föregående år publiceras. I år kommer uppgifterna alltså att röra ersättningar utbetalade under 2015. I Sverige kommer informationen att finnas i en särskild portal på Läkemedelsindustriföreningens, Lifs, samarbetsdatabas. Den sista maj i år kommer portalen öppna för läkemedelsföretagens inrapportering och den 1 juli ska all information för 2015 vara inne.

Informationen om personer kommer att omfatta namn, adress där personen är verksam, konsultarvoden och utlägg för omkostnader till exempel för resa och logi. 

Ingen person kommer dock att namnges utan medgivande, enligt Läkemedelsindustriföreningen, eftersom medgivande krävs enligt personuppgiftslagen. Ersättningar till personer som inte lämnat medgivande kommer i stället att redovisas anonymt i klump. 

Redan under 2014 ska alla läkare i Sverige ha fått ett brev om den planerade förändringen, enligt Lif. Rikard Pellas, som arbetar med etikfrågor på Lif, hoppas att majoriteten av berörda personer kommer att ge sitt medgivande. 

– Förhoppningsvis kommer flertalet att medge publicering och vi ligger bra till i Sverige jämfört med övriga Europa. Vi har en tradition av samarbete, transparens och öppenhet. Dessutom stödjer Läkarförbundet och Vårdförbundet initiativet, sa Rikard Pellas i ett pressmeddelande tidigare i år.

Rent praktiskt sker medgivandet t ex i form av en klausul i avtalet om engagemang som läkemedelsföretaget sluter med den enskilde läkaren och verksamhetschefen. Det är alltså i samband med avtalet som den enskilde kan säga ja eller nej till publicering. Medgivande kan också ske via ett separat samtyckesdokument för alla eventuella samarbeten över en viss tid. 

Rikard Pellas har inga siffror på hur många läkare som hittills har sagt ja till publicering.

– Alla gör det tyvärr inte, men vi har indikationer från våra medlemsföretag att de allra flesta ger sitt medgivande och att man har förståelse för initiativet, säger han till Läkartidningen.

Det är dock bara om ersättningen tagits emot personligen, som bisyssla, som personens namn publiceras. Om ersättningen gått till personen för ett uppdrag som utförts i tjänsten redovisas i stället namnet på kliniken eller organisationen.

Kommentarer (1)

  • Det var på tiden

    2016-03-05 22:14 | Ja verkligen på tiden att detta kommer upp också i Sverige. Som medlem i American Academy of Allergy and Clinical Immunology och dess Ed. bard har jag sedan många år haft kravet att på heder och samvete deklarera alla mina ev. sidoinkomster och andra bindningar till industrin. Deklarationen måste förnyas årligen. Vad blir det av de som inte vill visa sina inkomster öppet? Det är ju att öppet deklarera att man tänker undandra sig beskattning, eller ...?

    Sten Dreborg, Prof. emeritus, UAS

    Jäv:

Kommentera

Kommentera

Kan åtalas för uppgifter om patient på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar. () 26 MAJ 2016

Annons Annons

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco.  () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. () 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

bild

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

Kontinuitet bör bli kvalitetsmått

Nyheter | Malmö läkareförening hade inga problem att få stöd för en motion om att Läkarförbundet ska verka för att kontinuitet i vården ska få status som kvalitetsindikator. () 26 MAJ 2016

Nej till förslag om momsfrihet

Nyheter | Malmö läkareförening fick inte gehör för sin motion att Läkarförbundet ska verka för momsbefrielse för frukt och grönt. () 26 MAJ 2016

Forskarutbildning ska kunna börja under grundutbildning

Nyheter | Fullmäktige beslutade att Läkarförbundet ska verka för att formaliserade program som möjliggör påbörjande av forskarutbildning under grundutbildningen införs vid samtliga lärosäten. () 26 MAJ 2016

Läkare ska slippa krav på att remittera till »alternativ« vård

Nyheter | Läkarförbundet ska verka för att huvudmän inte ska kunna kräva att läkare skriver remisser till vårdgivare där behandling med specifik terapeutisk indikation sker med substanser som inte genomgått vetenskaplig prövning. () 26 MAJ 2016

Ögonskador från innebandy – skyddsglasögon minimerar risken

Nya rön | Innebandy är fortfarande en vanlig orsak till ögonskador. En nyligen publicerad svensk studie talar för att skyddsglas har en god skyddande effekt. () 26 MAJ 2016

Problem att få randa inom gyn

Nyheter | Om ingenting görs kommer ett 30-tal ST-läkare i allmänmedicin i Stockholms län nästa år att få förlänga sin ST för att de inte kunnat randa sig i gynekologi. Läget är akut, enligt Eliya Syed, ST-läkare och ordförande i en grupp som arbetar för att få till en förändring. () 25 MAJ 2016

Gårdagens hearing: »Ersättnings-systemen motverkar kontinuitet«

Nyheter | Bättre ersättningssystem var en av nyckelfaktorerna som lyftes upp när den bristande kontinuiteten i vården diskuterades under en hearing som inledde årets förbundsfullmäktige. () 25 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons