Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYHA Läkartidningen 10/2016
Lakartidningen.se 2016-03-03

Regeringen byter ut delar av KI:s styrelse

Delar av styrelsen för Karolinska institutet byts ut, enligt beslut av regeringen i dag.

Elisabet Ohlin

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, säger till Sveriges radio Ekot att en nomineringsgrupp senast den 1 april ska föreslå vilka ledamöter som ska ersättas och med vem. 

Alla ska inte bytas ut. Det behövs en kontinuitet. Men med tanke på de uppgifter som styrelsen står inför, att rekrytera en ny rektor och att återskapa förtroendet för Karolinska institutet, behöver delar av styrelsen förnyas, enligt ministern.

– Jag ser mycket allvarligt på det som har framkommit om vad som har hänt vid KI. För att ett högt förtroende för verksamheten vid KI ska kunna återskapas är därför en förnyelse av styrelsen nödvändig, säger Helene Hellmark Knutsson på regeringens webbplats.

Nomineringsgruppen är samma nomineringsgrupp som annars föreslår externa ledamöter till styrelsen.Ny ledamot i gruppen blir förre universitetskanslern Lars Haikola, även detta enligt regeringsbeslut i dag.

Karolinska institutets styrelse leds av Lars Leijonborg. Övriga av regeringen utsedda ledamöter, se ruta.

Bo Risberg, professor emeritus i kirurgi och stark kritiker av KI:s hantering av Macchiarini-affären, säger till Sveriges radio att hela styrelsen behöver bytas ut, att det inte räcker med delar av styrelsen.

Konsistoriet – KI:s styrelse

Konsistoriet leds av Lars Leijonborg, före detta statsråd. Han utses av regeringen. Övriga ledamöter som utses av regeringen, och som alltså kan komma att bytas ut, är: 

 • Annika Andersson, civilekonom
 • Dan Andersson, tidigare chefsekonom
 • Anders Blanck, vd
 • Susana Borrás, professor
 • Eskil Franck, tidigare överintendent, docent
 • Torbjörn Rosdahl, finanslandstingsråd
 • Charlotte Strömberg, civilekonom

Utöver dessa består styrelsen av rektor, prorektor (vakant), representanter för lärare, övrig personal och studenter samt universitetsdirektören Per Bengtsson och en samordnande sekreterare. Läs mer här.

Kommentarer (5)

 • Den vilseförda styrelsen

  2016-03-04 09:55 | Skrivelsen från 2010 som föranledde att Macchiarini anställdes bör publiceras med namnen på de 14 professorer-överläkare som undertecknade den. Det är enligt min mening de och inte styrelsen eller rektorn som är huvudansvariga för att italienaren anställdes.

  Leif Bergdahl, Docent i thoraxkirurgi, Medgoldkliniken,Juoksengi

  Jäv:

 • Publicera samlat länkar om KI-KS-skandalen

  2016-03-04 13:36 | Det finns annat som vore värdefullt att få publicerat. Jag föreslår att LT publicerar genom länkar officiella dokument som: De fyras visselblåsardokumnet, KI/KS svar och följande skriftväxling, Ev. inlagor av Macchiarini,KS KIs styrelses mfl uttalanden, men viktigast: Sammansättningen (hela) av KIs och KS styrelse/ledningsorgan, utfärdade direktiv för KIs styrelse och KIs och KS verkställande ledning.
  Mycket finns men det vore värdefullt att få allt, inte bra LT-debatten samlad. Sist men inte minst nomineringsgruppens sammansättning och formuleringen av dess uppdrag. Direktiven till alla de externa och interna utredningar som utlovats och vilka som utsetts att genomföra dem, samt deras ställning, inte mist ev. oberoende av KI/KS. Kan LT göra detta skulle många besparas mycket arbete och debatten bli så saklig som möjligt.

  Sten Dreborg, Prof. emeritus, Uppsala Universitet

  Jäv:

 • De 14 personerna som anställde Macchiarini ansvariga, men även styrelsen bör avgå och manegementledarskapet överges

  2016-03-04 14:21 | Jag håller med dig, Leif Bergdahl, att de 14 personer som anställde Macchiarini har ett stort ansvar för denna skandal. Men det har också hela KI:s styrelse på 20 man. Även om KI anammat en ledningsmodell hämtad från näringslivet, och som innebär att rektorn blir mer enväldig, så har varenda person som sitter i en styrelse ett eget, personligt ansvar. Det är sannolikt intelligenta och självständigt tänkande personer som sitter i KI:s konsistorium, och hade de haft civilkurage borde de ha reagerat sensommaren 2014 när de fyra läkarna gjorde sin anmälan eller när rektor Hamsten ett knapp år senare "körde över" den externa granskaren Gerdin. En stor anledning till denna skandal är just detta att KI lämnat den gamla akademiska ledningsstrukturen för en modell som används av börsnoterade företag. Återigen har man inte begripit att forskning och offentlighet verksamhet är en helt egen entitet, som inte kan och ska drivas som traditionella företag. Genom förändringen togs den kollegiala granskningen, "kvalitetssäkringen", bort. Läs gärna professorn och företagsekonomen Lars Engwalls tankar om detta: http://mobil.unt.se/asikt/debatt/for-lite-kollegialitet-4135551.aspx, eller denna artikel i SvD: http://www.svd.se/modern-ledningskultur-forodande-for-universitet.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

 • Ministern agerar kraftfullt - för att dra uppmärksamheten från sin egen roll?

  2016-03-04 21:33 | Ett klassiskt grepp inom politiken är att när problem uppstår skjuta skulden och ansvaret nedåt i organisationen. Nu ska konsistoriet, KI:s styrelse ” ta sitt ansvar” och vilka sitter där? Ekonomer med olika partipolitiska bindningar, politiker, en teolog och en enda akademisk företrädare som dock är professor i ekonomistyrning. Utan att förringa gruppens kompetens kan man misstänka att konsistoriets expertis ligger mer på budgetarbete än forskningsetik. Ändå är det forskningsetiken de skall ta ansvar för. Det man gärna skulle vilja få belyst är regeringens ansvar i KI:s predikament. Svenska akademiska institutioner är på intet sätt fristående, den politiska makten som styr genom att utse rektorer tunga professorer och styrelser. Men ministrar och andra höga politiker brukar inte vara så roade att granska sin egen roll.

  Josef Milerad, docent, Utbildningsförvaltningen Lidingö Stad

  Jäv:

 • Fascinerande

  2016-03-05 07:52 | Det är fascinerande att de 14 namnen inte läckts ut. Ledningen tycks ha bättre koll på sina undersåtar än Moskva under Bresjnev.

  Lars Breimer, docent överläkare, Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ, Örebro

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (12 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons