Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYHA Läkartidningen 10/2016
Lakartidningen.se 2016-03-03

Regeringen byter ut delar av KI:s styrelse

Delar av styrelsen för Karolinska institutet byts ut, enligt beslut av regeringen i dag.

Elisabet Ohlin

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, säger till Sveriges radio Ekot att en nomineringsgrupp senast den 1 april ska föreslå vilka ledamöter som ska ersättas och med vem. 

Alla ska inte bytas ut. Det behövs en kontinuitet. Men med tanke på de uppgifter som styrelsen står inför, att rekrytera en ny rektor och att återskapa förtroendet för Karolinska institutet, behöver delar av styrelsen förnyas, enligt ministern.

– Jag ser mycket allvarligt på det som har framkommit om vad som har hänt vid KI. För att ett högt förtroende för verksamheten vid KI ska kunna återskapas är därför en förnyelse av styrelsen nödvändig, säger Helene Hellmark Knutsson på regeringens webbplats.

Nomineringsgruppen är samma nomineringsgrupp som annars föreslår externa ledamöter till styrelsen.Ny ledamot i gruppen blir förre universitetskanslern Lars Haikola, även detta enligt regeringsbeslut i dag.

Karolinska institutets styrelse leds av Lars Leijonborg. Övriga av regeringen utsedda ledamöter, se ruta.

Bo Risberg, professor emeritus i kirurgi och stark kritiker av KI:s hantering av Macchiarini-affären, säger till Sveriges radio att hela styrelsen behöver bytas ut, att det inte räcker med delar av styrelsen.

Konsistoriet – KI:s styrelse

Konsistoriet leds av Lars Leijonborg, före detta statsråd. Han utses av regeringen. Övriga ledamöter som utses av regeringen, och som alltså kan komma att bytas ut, är: 

 • Annika Andersson, civilekonom
 • Dan Andersson, tidigare chefsekonom
 • Anders Blanck, vd
 • Susana Borrás, professor
 • Eskil Franck, tidigare överintendent, docent
 • Torbjörn Rosdahl, finanslandstingsråd
 • Charlotte Strömberg, civilekonom

Utöver dessa består styrelsen av rektor, prorektor (vakant), representanter för lärare, övrig personal och studenter samt universitetsdirektören Per Bengtsson och en samordnande sekreterare. Läs mer här.

Kommentarer (5)

 • Den vilseförda styrelsen

  2016-03-04 09:55 | Skrivelsen från 2010 som föranledde att Macchiarini anställdes bör publiceras med namnen på de 14 professorer-överläkare som undertecknade den. Det är enligt min mening de och inte styrelsen eller rektorn som är huvudansvariga för att italienaren anställdes.

  Leif Bergdahl, Docent i thoraxkirurgi, Medgoldkliniken,Juoksengi

  Jäv:

 • Publicera samlat länkar om KI-KS-skandalen

  2016-03-04 13:36 | Det finns annat som vore värdefullt att få publicerat. Jag föreslår att LT publicerar genom länkar officiella dokument som: De fyras visselblåsardokumnet, KI/KS svar och följande skriftväxling, Ev. inlagor av Macchiarini,KS KIs styrelses mfl uttalanden, men viktigast: Sammansättningen (hela) av KIs och KS styrelse/ledningsorgan, utfärdade direktiv för KIs styrelse och KIs och KS verkställande ledning.
  Mycket finns men det vore värdefullt att få allt, inte bra LT-debatten samlad. Sist men inte minst nomineringsgruppens sammansättning och formuleringen av dess uppdrag. Direktiven till alla de externa och interna utredningar som utlovats och vilka som utsetts att genomföra dem, samt deras ställning, inte mist ev. oberoende av KI/KS. Kan LT göra detta skulle många besparas mycket arbete och debatten bli så saklig som möjligt.

  Sten Dreborg, Prof. emeritus, Uppsala Universitet

  Jäv:

 • De 14 personerna som anställde Macchiarini ansvariga, men även styrelsen bör avgå och manegementledarskapet överges

  2016-03-04 14:21 | Jag håller med dig, Leif Bergdahl, att de 14 personer som anställde Macchiarini har ett stort ansvar för denna skandal. Men det har också hela KI:s styrelse på 20 man. Även om KI anammat en ledningsmodell hämtad från näringslivet, och som innebär att rektorn blir mer enväldig, så har varenda person som sitter i en styrelse ett eget, personligt ansvar. Det är sannolikt intelligenta och självständigt tänkande personer som sitter i KI:s konsistorium, och hade de haft civilkurage borde de ha reagerat sensommaren 2014 när de fyra läkarna gjorde sin anmälan eller när rektor Hamsten ett knapp år senare "körde över" den externa granskaren Gerdin. En stor anledning till denna skandal är just detta att KI lämnat den gamla akademiska ledningsstrukturen för en modell som används av börsnoterade företag. Återigen har man inte begripit att forskning och offentlighet verksamhet är en helt egen entitet, som inte kan och ska drivas som traditionella företag. Genom förändringen togs den kollegiala granskningen, "kvalitetssäkringen", bort. Läs gärna professorn och företagsekonomen Lars Engwalls tankar om detta: http://mobil.unt.se/asikt/debatt/for-lite-kollegialitet-4135551.aspx, eller denna artikel i SvD: http://www.svd.se/modern-ledningskultur-forodande-for-universitet.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

 • Ministern agerar kraftfullt - för att dra uppmärksamheten från sin egen roll?

  2016-03-04 21:33 | Ett klassiskt grepp inom politiken är att när problem uppstår skjuta skulden och ansvaret nedåt i organisationen. Nu ska konsistoriet, KI:s styrelse ” ta sitt ansvar” och vilka sitter där? Ekonomer med olika partipolitiska bindningar, politiker, en teolog och en enda akademisk företrädare som dock är professor i ekonomistyrning. Utan att förringa gruppens kompetens kan man misstänka att konsistoriets expertis ligger mer på budgetarbete än forskningsetik. Ändå är det forskningsetiken de skall ta ansvar för. Det man gärna skulle vilja få belyst är regeringens ansvar i KI:s predikament. Svenska akademiska institutioner är på intet sätt fristående, den politiska makten som styr genom att utse rektorer tunga professorer och styrelser. Men ministrar och andra höga politiker brukar inte vara så roade att granska sin egen roll.

  Josef Milerad, docent, Utbildningsförvaltningen Lidingö Stad

  Jäv:

 • Fascinerande

  2016-03-05 07:52 | Det är fascinerande att de 14 namnen inte läckts ut. Ledningen tycks ha bättre koll på sina undersåtar än Moskva under Bresjnev.

  Lars Breimer, docent överläkare, Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ, Örebro

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet för tredje året på Pride

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

Annons Annons
bild

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

bild

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016

bild

Prognosen sämre för rökare med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Tio läkare skriver i Svenska Dagbladet: »Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (4 kommentarer) 25 JUL 2016

bild

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. () 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

bild

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domstol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016