Annons

Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYHA Läkartidningen 10/2016
Lakartidningen.se 2016-03-03

Regeringen byter ut delar av KI:s styrelse

Delar av styrelsen för Karolinska institutet byts ut, enligt beslut av regeringen i dag.

Elisabet Ohlin

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, säger till Sveriges radio Ekot att en nomineringsgrupp senast den 1 april ska föreslå vilka ledamöter som ska ersättas och med vem. 

Alla ska inte bytas ut. Det behövs en kontinuitet. Men med tanke på de uppgifter som styrelsen står inför, att rekrytera en ny rektor och att återskapa förtroendet för Karolinska institutet, behöver delar av styrelsen förnyas, enligt ministern.

– Jag ser mycket allvarligt på det som har framkommit om vad som har hänt vid KI. För att ett högt förtroende för verksamheten vid KI ska kunna återskapas är därför en förnyelse av styrelsen nödvändig, säger Helene Hellmark Knutsson på regeringens webbplats.

Nomineringsgruppen är samma nomineringsgrupp som annars föreslår externa ledamöter till styrelsen.Ny ledamot i gruppen blir förre universitetskanslern Lars Haikola, även detta enligt regeringsbeslut i dag.

Karolinska institutets styrelse leds av Lars Leijonborg. Övriga av regeringen utsedda ledamöter, se ruta.

Bo Risberg, professor emeritus i kirurgi och stark kritiker av KI:s hantering av Macchiarini-affären, säger till Sveriges radio att hela styrelsen behöver bytas ut, att det inte räcker med delar av styrelsen.

Konsistoriet – KI:s styrelse

Konsistoriet leds av Lars Leijonborg, före detta statsråd. Han utses av regeringen. Övriga ledamöter som utses av regeringen, och som alltså kan komma att bytas ut, är: 

 • Annika Andersson, civilekonom
 • Dan Andersson, tidigare chefsekonom
 • Anders Blanck, vd
 • Susana Borrás, professor
 • Eskil Franck, tidigare överintendent, docent
 • Torbjörn Rosdahl, finanslandstingsråd
 • Charlotte Strömberg, civilekonom

Utöver dessa består styrelsen av rektor, prorektor (vakant), representanter för lärare, övrig personal och studenter samt universitetsdirektören Per Bengtsson och en samordnande sekreterare. Läs mer här.

Kommentarer (5)

 • Den vilseförda styrelsen

  2016-03-04 09:55 | Skrivelsen från 2010 som föranledde att Macchiarini anställdes bör publiceras med namnen på de 14 professorer-överläkare som undertecknade den. Det är enligt min mening de och inte styrelsen eller rektorn som är huvudansvariga för att italienaren anställdes.

  Leif Bergdahl, Docent i thoraxkirurgi, Medgoldkliniken,Juoksengi

  Jäv:

 • Publicera samlat länkar om KI-KS-skandalen

  2016-03-04 13:36 | Det finns annat som vore värdefullt att få publicerat. Jag föreslår att LT publicerar genom länkar officiella dokument som: De fyras visselblåsardokumnet, KI/KS svar och följande skriftväxling, Ev. inlagor av Macchiarini,KS KIs styrelses mfl uttalanden, men viktigast: Sammansättningen (hela) av KIs och KS styrelse/ledningsorgan, utfärdade direktiv för KIs styrelse och KIs och KS verkställande ledning.
  Mycket finns men det vore värdefullt att få allt, inte bra LT-debatten samlad. Sist men inte minst nomineringsgruppens sammansättning och formuleringen av dess uppdrag. Direktiven till alla de externa och interna utredningar som utlovats och vilka som utsetts att genomföra dem, samt deras ställning, inte mist ev. oberoende av KI/KS. Kan LT göra detta skulle många besparas mycket arbete och debatten bli så saklig som möjligt.

  Sten Dreborg, Prof. emeritus, Uppsala Universitet

  Jäv:

 • De 14 personerna som anställde Macchiarini ansvariga, men även styrelsen bör avgå och manegementledarskapet överges

  2016-03-04 14:21 | Jag håller med dig, Leif Bergdahl, att de 14 personer som anställde Macchiarini har ett stort ansvar för denna skandal. Men det har också hela KI:s styrelse på 20 man. Även om KI anammat en ledningsmodell hämtad från näringslivet, och som innebär att rektorn blir mer enväldig, så har varenda person som sitter i en styrelse ett eget, personligt ansvar. Det är sannolikt intelligenta och självständigt tänkande personer som sitter i KI:s konsistorium, och hade de haft civilkurage borde de ha reagerat sensommaren 2014 när de fyra läkarna gjorde sin anmälan eller när rektor Hamsten ett knapp år senare "körde över" den externa granskaren Gerdin. En stor anledning till denna skandal är just detta att KI lämnat den gamla akademiska ledningsstrukturen för en modell som används av börsnoterade företag. Återigen har man inte begripit att forskning och offentlighet verksamhet är en helt egen entitet, som inte kan och ska drivas som traditionella företag. Genom förändringen togs den kollegiala granskningen, "kvalitetssäkringen", bort. Läs gärna professorn och företagsekonomen Lars Engwalls tankar om detta: http://mobil.unt.se/asikt/debatt/for-lite-kollegialitet-4135551.aspx, eller denna artikel i SvD: http://www.svd.se/modern-ledningskultur-forodande-for-universitet.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

 • Ministern agerar kraftfullt - för att dra uppmärksamheten från sin egen roll?

  2016-03-04 21:33 | Ett klassiskt grepp inom politiken är att när problem uppstår skjuta skulden och ansvaret nedåt i organisationen. Nu ska konsistoriet, KI:s styrelse ” ta sitt ansvar” och vilka sitter där? Ekonomer med olika partipolitiska bindningar, politiker, en teolog och en enda akademisk företrädare som dock är professor i ekonomistyrning. Utan att förringa gruppens kompetens kan man misstänka att konsistoriets expertis ligger mer på budgetarbete än forskningsetik. Ändå är det forskningsetiken de skall ta ansvar för. Det man gärna skulle vilja få belyst är regeringens ansvar i KI:s predikament. Svenska akademiska institutioner är på intet sätt fristående, den politiska makten som styr genom att utse rektorer tunga professorer och styrelser. Men ministrar och andra höga politiker brukar inte vara så roade att granska sin egen roll.

  Josef Milerad, docent, Utbildningsförvaltningen Lidingö Stad

  Jäv:

 • Fascinerande

  2016-03-05 07:52 | Det är fascinerande att de 14 namnen inte läckts ut. Ledningen tycks ha bättre koll på sina undersåtar än Moskva under Bresjnev.

  Lars Breimer, docent överläkare, Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ, Örebro

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Vårdköerna växer igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Annons Annons
bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

bild

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Män stod bakom många inlägg i Macchiariniaffären

Nyheter | Det var mest män som snyntes i kommentarsfälten till artiklar om den så kallade Macchiariniaffären. Det framgår av Jörgen Lundälvs genomgång av 314 kommentarer till 55 artiklar i Läkartidningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin. I de fall där den kommenterades specialitet framgick var psykiatri vanligast. Ämnen som oftast kommenterades var KI-ledningens agerande, granskningsprocessen och etik. (2 kommentarer) 21 JUN 2016

Något färre fall av invasiva grupp A-streptokockinfektioner

Nyheter | Säsongen 2014–2015 minskade antalet invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (GAS) något jämfört med säsongen innan. Det framgår av Folkhälsomyndigheten säsongsrapport. () 20 JUN 2016

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons